Velferds samfunnet sprekker ?

Det må være lov og spørre om dette, det er jo så mange negative signaler som går i den retning.

1. Olje eventyret er over, mindre produksjon og lavere pris, vil påvirke norsk økonomi vesentlig.
Ny verdiskapning vil ta tid og bygge opp.

2. Norsk næringsliv, er ute og kjøre, de klarer ikke og konkurrere med utlandet, på grunn av at vi har for høyt kostnads nivå i vårt land.

3. Folk lever lenger, pensjonsutgiftene blir store og kanskje uoverkommelige om noen år.

4. Mottak av flyktninger, gjør at det blir fler og dele med, norsk økonomi er ikke bærekraftig til dette på sikt.

5. Norsk helsevesen i krise, de mangler kompetanse innen dette feltet, både på sykehus område og i kommunene.

6. Eøs avtalen, har gjort at vi har stadig nye useriøse utenlandske bedrifter, som bruker arbeidskraft, som etter norske forhold må kalles for sosial dumping.

7. Vi får en ny arbeidsmiljølov, som bidrar til, at norske lønnsmottagere får mindre rettigheter, enn før.

8. Uføre og alderspensjonister får skatte skjerpelser.

9. Det forventes større arbeids ledighet.

10. Store skatte lettelser til privat personer, som er søkk rike fra før, gjør ikke sitasjonen noe bedre.

Det ser ikke lyst ut akkurat.
De aller fleste nordmenn, må belage seg på en nedgang i sin leve standard

Hvordan skal man møte denne utfordringen, Jeg bare spør ?.

Vist 397 ganger. Følges av 1 person.
Annonse