Rare greier

Det er noe merkelig med dette statsbudsjettet…
De uføre får kuttet inntektene sine. De arbeidsløse mister feriepengene/ferietillegget. Og de lavtlønte mister sykepengene. Det skal visstnok stimulere dem til å jobbe.
Norsk varehandel får dramatisk forverret rammebetingelsene sine ved at utenlandske konkurrenter får selge momsfritt til Norge mens norske butikker må legge på 25 % på prisen. Det skal visstnok stimulere til omstilling og nytenking.
Reiselivet får kuttet midlene som Innovasjon Norge har hatt til rådighet for markedsføring av norske reisemål i utlandet. Det skal visstnok stimulere til mer kreativitet.
Og pressen får kuttet 16 % av statsstøtten i en situasjon der det allerede er svak økonomi, oppsigelser, innskrenkinger og nedleggelser. Det skal visstnok ha med rettferdighet å gjøre, og skal stimulere til nye forretningsmodeller i pressen.
Men: DE RIKESTE I LANDET FÅR MYE MER PENGER! Fordi det visstnok skal stimulere til å skape flere arbeidsplasser, ny teknologi og økt sysselsetting.
Hvordan kan det ha seg at de mest søkkrike blant oss visstnok stimuleres av å få mer penger, mens alle andre visstnok stimuleres av å få mindre…?

Vist 905 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

500 kr i tollgrense på import vil gjøre at varene kan leveres momsfritt fra f eks Sverige mens nettbutikken og alt annet kan være i Norge, så de ansatte beholder norske sosiale goder og annet.

At noen stimuleres til å skaffe seg jobb ved at naving blir mindre attraktivt er sikkert. Like sikkert som at bedre lønn stimulerer til å skaffe seg jobb. F eks sykepleiere gidder ikke jobbe heltidsstilling, men liker å jobbe så mye som de selv trenger. Gis de bedre timelønn, så jobber de ikke mere, men mindre. 100 arbeidere på full tid som får 10% lønnspålegg jobber ikke 10% mere effektivt, tvert i mot.

Å innføre akkorder er effektivt, så effektivt at det ofte går galt og lager uhygge, men hu og hei hvor fort det kan bli produsert mere, og oftere av dårligere kvalitet.

I det offentlige har forsøk med akkorder og stykkbonus på f eks saksbehandling før til f eks 85% større fart, og enkeltpersoner har prestert opptil 2-300% økning. Men det funker ikke i lengden.

Gruppebonuser og gruppeakkorder skaper utidig press og mobbing på “dårlige” individer.

Vi er mennesker.

At noen stimuleres til å skaffe seg jobb ved at naving blir mindre attraktivt er sikkert. Like sikkert som at bedre lønn stimulerer til å skaffe seg jobb Odd Usto Remin.

På et våre store kjøpesenter samles Navarene, og asylsøkerne. Det er ingen tvil om hvem som har mest penger. Asylsøkerne spiller hele dagen på automater, oddsen og riks Totto.

Det gjør ikke disse navarene, hvorfor er det slik Odd ?

Kulturelle forskjeller. Det er trolig bare yngre herrer du ser. Hvor de får pengene fra må du spørre hver enkelt.

Det kan være verd et forsøk å sende alle på skole om de ikke har jobb. Slik det er nå finnes ikke tilbud. Engelskkurs for “asylturister” som skal ut, og norskkurs for asylanter.

I Norge finnes ca 12-13 tusen norske som ikke har ytelser, jobb, førerkort, pass, bolig, går ikke på skole og er ikke i kontakt med det offentlige. Hva skal man gjøre med de? For ti år siden var de bare en tidel i antall. Jeg tror det skjuler seg en rekke varianter av “forsvinning” der. Alt fra de som er reist til utlandet, er døde, er kriminelle på heltid, sitter på gutte/jenterommet med nettspill eller nettsvindel, jobber og selger svart osv.

Går sosialismen på dynga samtidig som oljefondet brukes opp og oljeinntektene svinner?

Thatcher sa en gang noe slikt: “Sosialistene gir seg ikke før de slipper opp for andres penger å bruke opp.” Hun mente kanskje at de er mere opptatt av å styre hvordan pengene kan få bein å gå på, men glemt å sette seg inn i hvordan verdiene skapes, hvem de tilhører og ikke på tanken hvem som skal skape dem. I tillegg kan de se ut som de er veldig opptatt av å klore hånda som betror dem verdiene. Lik en både utakknemlig og sulten katt.

Bare ved å nevne navnet “Thatcher” blir diskusjonen uinteresant.Da er vi inne på extrem-politikk,som
overhodet ikke ivaretar enkeltmennesket.

Norge som velferds-samfunn er også endel av “pakka” som
de “Blå – Blå” viser sitt rette empatiske ansikt ovefor de som rett og slett ikke kan !!

Fra disse tar Siv Jensen penger til millionærenes skattelette. Lavtlønnte,Trygd og pensjons-mottakere må ta støyten.

Lavtlønnede syke må nå tjene 88 370 kroner i året for å få rett til sykepenger. Tidligere var kravet halvparten.
Bevegelseshemmede får mindre støtte til bil. Kun de som trenger det til arbeid eller studier skal få støtte til bil.
Andre må betale det selv. Dette er anslått å spare staten for 65 millioner kroner.

To år mindre med overgangsstønad. I dag kan de få slik stønad i inntil tre år. Regjeringen reduserer perioden
til ett år – eller til man får lovfestet barnehageplass.

Arbeidsledige mister feriepenger. Det er i dag 9,5 prosent av dagpengene. For arbeidsledige betyr det et kutt i
ytelsen fra omtrent 68 prosent av lønnen, til omtrent 62 prosent av tidligere lønn. Dette vil spare én milliard
kroner for Siv Jensen fra 2016.

Færre får foreldrepenger. Foreldrepenger får man først hvis man tjener 88.370 kroner neste år – dobbelt så
mye som i dag. Endringen trer i kraft fra 1. juli.

Kraftig redusert barnetillegg for uføre. Fra 2016 vil uføre med lavest trygd få inntil 28 300 kroner mindre
i barnetillegg pr. barn i året.

Mange uføre småbarnsfamilier med gjeld rammes av
hardere skattlegging av uføretrygden fra og med neste år.

Dyrere lån for uføre. Det foreslås fra Siv Jensen,at uføretrygdede med gjeld får redusert fradragsprosenten
Dette betyr at ei enslig,ufør mor med bolig-gjeld,som ikke kan jobbe noen ting,og har 3 barn,mister både bolig
og livsgrunnlag.

Regjeringen fåreslår å delvis rassere den møysommlige opparbeidede velferds-staten Norge,for at det skal
bli penger til skattelette for millionærene.Nå ser vi virkelig effekten av at folk gikk å sa:“Nei,detta går ikke
lenger.Nå må vi få ei forandring”!! Vel….her er forandringa,p.g.a. at disse blå-blå vant valget.

At ikke såkalte “vanlige” folk snart kan forstå hva de stemmer på,disse som tror at de får det bedre med
de Blå-blå i førersetet.De må vist føle det på kroppen sjøl ser det ut til.

Annonse