Viser arkivet for desember, 2013

Rødgrønn skolepolitikk er dårlig iflg PISA


PISA-undersøkelsen fra OECD har som mål å kartlegge 15-åringers kompetanse og ferdigheter innenfor fagområdene lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing. PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og Norge har deltatt siden oppstarten i 2000. PISA-undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2012, og resultatene fra denne undersøkelsen viser nå nedslående resultater.

Den norske delen av PISA-prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har gitt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

Resultatet av 8 år med rødgrønn skolepolitikk viser at det nok en gang ikke står så bra til. Norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk og gjør det dårligere enn tidligere.

Uansett regjering vi har, ville de nok bruke PISA-rapporten for det den er verdt.

De rødgrønne og særdeles Sosialistiske Venstreparti har ikke klart å snu trenden i skolepolitikken, selv etter 8 år i en rødgrønn-regjering. Sosialistiske Venstreparti skryter på sine egne sider hvor flink de selv har vært i regjering. De skriver: SV mener at skolen skal gi kunnskap til alle barn og unge. Derfor satser SV på den offentlige fellesskolen. Gjennom åtte år i regjering har SV jobbet systematisk for å heve kvaliteten i den offentlige skolen slik at alle elever lærer mer. Disse 8 årene har vist at norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk. Hva har da de rødgrønne egentlig satset på ?

Videre skryter SV over hva de har gjort i regjering de siste 8 årene. De har sikkert gjort et eller annet de siste 8 årene, men som PISA rapporten viser – satset den rødgrønne-regjering på feil verktøykasse !!