Viser arkivet for august, 2013

Den R/G-regjeringen lover bort skattebetalernes penger!

Statens inntekter i år blir vel 1400 milliarder og utgiftene blir vel 1200 milliarder. De vil vel ta av overskuddet de pengene de lover bort? Det er jo ikke noe problem så lenge det er overskudd og bukken til havresekken.
Sosialistene er veldig snille, men de får problemer når de slipper opp for andres penger å bruke opp. De vet ofte ikke hvordan de skal få presset/skattet mere penger ut av folk som de kan bruke, uten at folk forstår at de blir loppet og at kjøpekraften deres forsvinner.
I følge Onkel Skrue (Finansminister Sigbjørn Johnsen, AP) så er det helt uaktuelt og gi skatteletter til personbeskatningen her i landet, men syntes tydeligvis det er helt greit at de rikeste her i landet får en skattelette på hele 3,5 milliarder kroner i og med at selskapsskatten senkes fra 28 % til 27 %.
Demokratene i Norge vil forenkle skatte systemet ved å innføre en flat skatt på 29,9 % og et stort bunnfradrag som det ikke betales skatt av.
Et eksempel er at viss du tjener 270 000 i året så ved et bunnfradrag på 200 000 så skatter du av kr. 70 000,- uten noen andre fradrag. Da vil også de rike vennene AP også måtte betale skatt av aksjeutbytte som da vil bli en inntekt. Det er jo ganske logisk at viss du tjener mye skal du betale mere skatt enn en som tjener lite.
Vil du at vi skal ha et rettferdig skattesystem her i landet så stem Demokratene i Norge.
Vi vil gjøre Norge enklere for folk flest.
Jan A Falla Vidar Kleppe
Stortingskandidater
Demokratene i Norge

Start nedpakking, Jens!!! ...

Den hyggelige trenden for de borgerlige bare fortsetter og fortsetter – mens Jens & Co må belage seg på å pakke ned personlige ting fra regjeringskontorene! jf

Stort borgerlig flertall!

De borgerlige holder fortsatt god avstand til AP og de R/G!!! ...

I ny meningsmåling som kom i dag er regjeringspartiene fortsatt i stort mindretall om det hadde vært valg nå – og bare kort tid før det reelle stortingsvalget! Løpet synes allerede være kjørt for Jens & Co – og det er vel bare tid til å begynne og pakke ned i regjeringskontorene! Jf

Stort borgerlig flertall

FrP vil satse på vei

I år 2012 bygde svenskene 8 ganger mer motorvei enn i Norge. Selv uten en eneste oljekrone, og uten å bruke bompenger. Jeg tror mange svensker stusser litt over hvorfor oljelandet Norge ikke har råd til å bygge veier uten bompenger. Sverige har over fire ganger så mange kilometer med motorvei enn Norge. Dette viser at den såkalte historiske satsingen som den rødgrønne regjeringen i snart 8 år har skrytt av ikke stemmer med virkeligheten. Vi har sett en rekke eksempler på land ute i Europa som knuser Norge når det kommer til vegbygging. Både Polen, Albania, Spania og Sverige er land som de siste årene har bygget mye mer vei enn Norge. Til tross for at de har helt andre forutsetninger enn Norge når det gjelder muligheten til å bygge veier og infrastruktur.
Det er paradoksalt at alle de andre partiene på Stortinget mener man må lånefinansiere veibygging i Norge. Dette er en dyr og dårlig måte å finansiere veier på. Bompenger er en ren og skjær skatteøkning. Når man i tillegg må betale for renteutgifter, innkrevingskostnader og byråkrati så skjønner jeg at folk blir forbanna. Et oljeland som Norge burde investert langt mer i eget land og egen infrastruktur. Det gir god avkastning og bygger landet for fremtiden.

Bompenger er direkte usosialt, og at det rammer de som er mest avhengig av bilen, uavhengig av inntekt.

- Aleneforeldre og andre som må kjøre, hente og bringe barn i barnehager, trening, skole og arbeid er ofte de som rammes hardest av bompenger. Jeg mener dette er en usosial skatteøkning.

SSB mener det er mulig å investere over 40 milliarder mer hvert eneste år i egen infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien.

- De andre partiene øker skattene fundamentalt gjennom bompenger, mens FrP er opptatt av å bygge landet slik at folk flest får en enklere hverdag. Et sterkt FrP betyr det samme som massiv satsning på vei- og jernbane uten bompenger. Hva mener du ?

Samfunnspåvirkning med markedsliberalistenes briller

Standpunkter som folk skal ta må skje på grunnlag av objektive og faktabaserte kriterier, ikke gjennom ledende spørsmål.

Det virker som om kommunikasjonsrådgivningsfirmaer, mediene og markedsliberalistene vil ha et “valgomat og billigste anbudsdemokrati” innført i Norge – og dessverre ser vi at store deler av folket ofte hopper på helt ukritisk. Når man leser på sosiale medier at folk har kommet frem til det svaret som kommunikasjonsrådgivningsfirmaer, mediene og markedsliberalistene skal svare gjennom å teste valgomatene – dvs synet til Fremskrittspartiet og Høyre – så virker det til at enkelte jubler omtrent som de har vunnet i Lotto. Analytisk tenkning, og det å se ting i sammenheng blir helt underordnet.

Valgomater er rene *Fremskrittspartimagneter!
På valgomatene oversvømmes det med ledende spørsmål for “Fremskrittspartipolitikk”. Type “synes du vi betaler for mye skatter og avgifter”, med oppfølgingsspørsmål om er dette “mindre viktig, viktig eller svært viktig” for deg. Da blir veien for mange ganske kort over til egoismens tankegang om at jeg vil beholde pengene selv.

Det stilles ikke spørsmål med hva konsekvensene vil bli for den enkelte og samfunnet dersom ingen vil betale skatter og avgifter for å beholde en felles velferd (helse, skole, samferdsel osv). Debattformen virker selvutslettende for velferdssamfunnet, fordi valgomatene legger opp til at brukeren selv skal velge velferdssamfunnet bort gjennom ledende spørsmål. Eller sagt på en annen måte; Debattformen blir som om Norsk tipping ringer deg og sier at du har vunnet en million kroner – med oppfølgingsspørsmålet; Vil du ha pengen eller ikke. Da tipper jeg at svaret er gitt på forhånd.

Velferdssamfunnet vil svekkes!
Svaret på kutt i skatter og avgifter er selvsagt at viktige velferdsordninger blir svekket – og det er nettopp det Fremskrittspartiet og Høyre vil! Det er bare å se til Sverige og alle de andre EU-landene som raserer sine velferdsordninger i høyt tempo med den samme politikken som Fremskrittspartiet og Høyre vil føre i Norge.

Denne ovennevnte utviklingen med “valgomat og billigste anbudsdemokrati” kaller jeg kapitalstyrt fordummingsprosess av det norske folk. Det nærmer seg en ny variant av "propagandamaskineriet vi ser fra Nord-Korea m.fl – bare at her i landet er den styrt av kommunikasjonsrådgivningsfirmaer, mediene og markedsliberalister.

Konsekvenser av en profittbasert mediestruktur basert på kapitalens interesser
Er dette prisen norske arbeidstakere og trygdede må betale for at vi har overlatt NRK og fagbevegelsens aviser til markedet, og at objektiv journalistikk blir mer og mer fraværende? I tilfelle har det vært en meget dyr pris for arbeidstakere og trygdede som har betalt og skatter og avgifter og bygd opp velferdssamfunnet etter 1945 i den tro at det skulle bestå når man selv en gang blir eldre, ufør eller syk. Det finnes ikke noe historisk belegg for å hevde at kapitalkreftene har arbeidet for fellesskapets interesser.

Målet og kravet må være at folk skal kunne velge sine standpunkter på objektive og faktabasert kunnskap – ikke gjennom å bli forledet, lurt, eller ført bak lyset.

Kritikk- og klanderverdig feilinformasjon fra NRK om Erna eller Jens!!! ...

Dette kommer nå klart frem at Nrk feilinformerte bevisst om forholdet og stemningsvalget mellom Erna eller Jens i sin meningsmåling som nylig ble foretatt. Nok et bevis i at statskanalen fungerer som Ark (Arbeiderpartiets rikskringkasting) i tiden nå før stortingsvalget – og da med en kringkastingssjef med solid bakgrunn fra dette egne partiets organer bl a Amedia! Dette skaper da en form for informasjonskorrupsjon som ikke er særlig tillitsvekkende! Jf
Klanderverdig feilinformasjon

Fremskrittspartiet vil fjerne arveavgiften

Fremskrittspartiet vil fjerne arveavgiften dersom partiet vinner valget 9. september. Solvik-Olsen vil ha slutt på at Staten hvert eneste år er medarving i tusenvis av arveoppgjør.

- Det er galt at folk blir avkrevet en tyngende avgift til staten for å arve hytten eller barndomshjemmet som har vært i familiens eie i flere generasjoner. Folk skal få bestemme selv om de vil ha Martin Kolberg og Arbeiderpartiet som arvinger, eller om de heller vil gi sine barnebarn en god start i livet. Vi vil at det skal være frivillig for alle å ha staten som medarving, og merker oss at selv statsminister Stoltenberg innrettet seg slik at han minimerte avgiften da han arvet hytte på Hvaler noen år tilbake.

Ketil Solvik-Olsen er som samfunnsøkonom opptatt av at arveavgiften er dobbeltbeskatning:

- Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil at man skal betale skatt av den samme inntekten flere ganger. Arveavgiften er et av de aller verste eksemplene på dette. Fremskrittspartiet mener at den enkelte familie skal få bestemme over sin egen økonomi, slik at makten flyttes fra politikere til folk flest. Nå er det slik at de med betydelige formuer i større stil kan drive skatteplanlegging, og derved unngå arveavgiften.
Kostnadene ved å kreve inn arveavgiften er ifølge Solvik-Olsen høy:
– Skattedirektoratet bruker hvert eneste år 50 mill. kroner på å kreve inn arveavgiften. Samtidig er inntektene fra arveavgiften så lave at vi i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013 fikk fjernet hele avgiften på ett enkelt år.

- Våre naboland har fjernet arveavgiften for lenge siden. Jeg er derfor optimistisk når det gjelder hva Fremskrittspartiet vil få til i en ny ikke-sosialistisk regjering. Hva mener du ?

Valgforskere mener Stoltenberg taper valget!!! ...

Det ser ut til at valget allerede er tapt for AP og de R/G! Valgforskere mener nå at det ikke er rimelig sannsynlighet at de kan vinne dette storingsvalget! Jf

Valget synes alerede tapt

Ap's tomme skoleløft

Kan man stole på nye valgløfter fra den sittende regjering??? ...

Med alle dokumenterte løftebrudd fra den sittende regjering av AP og de R/G fra både denne og tidligere periode – så kommer det nå nye valgløfter til syne foran det kommende stortingsvalg! Denne gang nok en gang om satsing på eldresektoren og eldreomsorg – som de så grundig er avslørt på om løftebrudd, omskrivning og minisering av tidligere løfter – så er det da rimelig grunn til å stole på dem denne gang? Dette kommer etter alvorlige rapporter om omsorgssvikt og farlige feilmedisineringer samt ensomhet og feilbehandling!? Jeg bare spør? … Jf sakset fra NTB -

Støre lover 16.000 nye årsverk i eldreomsorgen

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover 16.000 nye årsverk og kompetanseheving for 28.000 ansatte i omsorgstjenesten de neste sju årene.

I en ny plan på 18 punkter legger Arbeiderpartiet fram hvordan de vil løfte eldreomsorgen fram mot 2020.

– Vi vil legge til rette for et nyskapende løft for eldreomsorgen i disse årene. Fra 2020 vet vi at antall over 80 år øker betydelig. Nå har vi et vindu hvor kommunene kan ruste opp, rehabilitere, fornye og bygge nytt, så de er forberedt på den utviklingen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Da løfter om 12000 nye sykehjemsplasser ble til drøyt 2000!!! ...

Interessante opplysninger om løftebruddet fra AP og de R/G om 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015 – jf fra Dagbladet – Regjeringen lovet i 2009 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser. Til nå står drøyt 2.000 klare. Senere har de framholdt at de mente tilsagn om nye plasser, ikke at så mange skulle stå klare i 2015. Tallet inkluderte også oppussing av gamle plasser.

Færre eldre på sykehjem

Eldreomsorgen skinner ikke - likevel gir Arbeiderpartiet skattelette !


Det er en stor skam at Arbeiderpartiet og helseminister Støre pålegger kommuner flere oppgaver men pengene følger ikke etter. Den politikk som de rødgrønne fører er rett og slett en drittsekk-politikk. Hyklerne sitter på Stortinget forvalter et oljefond på 4500 milliarder kroner, likevel klarer de ikke å fordele godene til de beste for landets innbyggere.

To av tre ansatte på norske sykehjem forteller at de eldre får uforsvarlig og uverdig behandling, viser en undersøkelse TV 2 har gjort. Den rødgrønne-politikken som føres heter ansvarsfraskrivelse.

TV 2 har fått svar fra over 1.700 ansatte ved over 750 av Norges om lag 900 sykehjem. Det er feilmedisinering, fall, nestenfall og nestenulykker hver eneste dag på norske sykehjem, forteller Ranveig Lie, som har vært sykepleier i 13 år, til TV 2.

Helseminister Støre uttaler: Det minner oss om at eldreomsorgen må forbedres før vi gir noen skattelette. Det er kommunenes ansvar å legge til rette, sier han til TV 2. Hykleren og Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det som kommer fram i undersøkelsen gjør inntrykk. For meg er ikke dette et inntrykk han tar til etterretning. Han bare snakker tull. Hvem som helst kan sitte i en regjering og pålegge kommuner flere og flere oppgaver uten at pengene følger etter. Det er rett og slett en bortforklaring av verste sort. Tidligere Statsminister fra Arbeiderpartiet , Gro Harlem Brundtland kjøpte seg ut av denne uverdige eldreomsorg politikken ved å kjøpe private helsetjenester til sin mor. Helseministeren betalte seg forbi sin egen helsekø og gikk til privat klinikk.

Den rødgrønne-regjering lar seg kjøpe av LO. Ved å motta årlige millionbeløp får de som har mest fra før skattelette. På 8 år har de rødgrønne unndratt 5 milliarder av fellesskapets kroner som kunne ha gått til en bedre eldreomsorg, men de valgte skattelette.

Neste gang du ser et familiemedlem blir vanskjøttet på et sykehjem, tenk at dette er en villet rødgrønn-politikk, en politikk som gir skattelette til dem som har mest fra før, de som er i jobb !!

Vi alle skal bli gammel. De fleste av oss ønsker ikke å ende opp på et sykehjem der vanskjøtsel er en del av hverdagen, en del av Arbeiderpartiets helsepolitikk Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten til å kaste ut den rødgrønne-regjering ved Stortingsvalget 2013

Godt Valg !!

APs strategiske valgkampstrategi - historiefortelling!!! ...

Ikke overraskende nok kommer APs s valgkampstrategi til syne etter hvert – samt ikke minst de samarbeidspartnere og PR-rådgivere som benyttes f eks Jan Erik Larsen i lobby- og pr byrået First House – som ble intervjuet i Aftenposten sist lørdag. Det må også tillegges at denne Larsen har tidligere selvfølgelig også vært nær medarbeider til Jens Stoltenberg. ( Partner og seniorrådgiver i rådgivningsselskapet First House. Tidligere statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og spesialrådgiver i Arbeiderpartiet. Larsen har vært redaktør i flere aviser og konsernredaktør i A-pressen ).
Videre at i forbindelse med Arendals-uken med politikk og utspørring av partiene og dere politiske ledere – så var First House en hovedsponsor! Kan man egentlig bestille og sørge for en bedre PR-løsning for et enkelt parti i en valgkamp??? Vel vel – en mer direkte forklaring på hva politisk korrupsjon kan vise seg være – nei det har man ikke! For øvrig er det derfor viktig også å vise til følgende som Redaktør Gunnar Stavrum viser til – som aksentuerer en del reelle fakta rundt dette – bl a følgende -

•De rødgrønne har styrt i åtte år med rent flertall og et økonomisk handlingsrom ingen andre har hatt.
•Likevel har Norge en internasjonalt sett dårlig skole, ingen universiteter på verdens topp 100-liste (!), dårlige veier og lange helsekøer.
•Oljepengene brukes til drift av verdens dyreste sykelønnsordning og stadig flere på uføretrygd – og ikke på investeringer for fremtiden.
•Vi har også en offentlig sektor hvor den ene hånden ikke vet hva den andre gjør, og hvor politiske vedtak ikke blir satt ut i livet (grundig dokumentert i Gjørv-kommisjonen).

Dette er det derfor god grunn å merke seg!

Her er linken; Strategisk historiefortelling

Dynastiene som styrer pengsekken i AP!!! ...

Det er interessant å se hvordan pengestøtte mottas og forvaltes i de politiske partier i Norge! Når man da henser til AP – så er det kanskje ikke så bemerkelsesverdig at det er Harlem Brundtlands representant m fl som styrer pengesekken og forvaltningen av betydelige penge- og fondsmidler. Dette viser da også at dynastiene har avgjørende innflytelse ikke bare rent politisk – men også på penge- og fondsplasseringer via sitt store etablerte makt- og nettverk i det norske samfunn! Dette synliggjør en enorm innflytelse inn i og på det norske samfunn – på siden av under og over de som fronter partiet rent politisk – og derved på en usynlig måte for den jevne norske borger! Interessant nok og åpenbart med avgjørende makt og innflytelse! Jf fra Dagens Næringsliv i dag -

Penge- og fondsplasseringer

Innholdet i handlevognen må prismessig komme ned på svensk nivå

Grensehandelen øker år for år, og nordmenn kjøpte i fjor dagligvarer for over 10 mrd. kroner i Sverige. Regjeringen bagatelliserer problemet ved å ikke gjøre noe med det. Skal grensehandelen ned så må vi gjøre mat, vin og øl billigere slik at flere handler i Norge.

Landbruksministeren sier at det ikke er noe problem at grensehandelen øker år for år, til tross for at grensehandelen gjør at Norge ifølge svenske HUI Research mister godt over 10.000 årsverk. Dette er et kjedelig eksempel på at dagens regjering befinner seg i en helt annen verden enn folk flest.
En reduksjon av avgiftene bør komme både av hensyn til norske bedrifter og arbeidsplasser, men også norske forbrukere.
Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder alkoholavgifter, og dette er en av grunnene til den enorme grensehandelen. Til og med norske produkter er billigere i Sverige. Grensehandelen rammer tradisjonsrike norske bryggerier hardt.
I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013 ble det lagt opp til en omfattende grensehandelspakke med blant annet 14% reduksjon i vin- ølavgiftene, 15% lavere avgift på snus, og nei til regjeringens økning av brusavgiften. Norge bør tilnærme seg Sverige.
Fremskrittspartiet ønsker i motsetning til Arbeiderpartiet og Høyre billigere mat, og derfor vil FrP kutte subsidiene og effektivisere landbruket. FrP vil også åpne for økt import av mat fra andre land. Det betyr større utvalg av kjøtt- og meieriprodukter, som for eksempel biff fra Argentina, kvalitetsoster fra Europa, og ikke minst økt utvalg i grøntavdelingen. Prisene på mat og drikke bør ned mot svensk nivå. hva mener du ?

Demokratene i Norge Østfold vil lovfeste rettigheter i eldreomsorgen!

Stoltenberg og regjeringen går høyt på banen for å lovfeste rett til barnehageplass og full barnehagedekning over hele landet. Spørsmålet er om de samme personene også vil gi lovfestede rettigheter til de eldste i samfunnet dvs. pleietrengende som i dag ikke har rettigheter til nødvendige eldreomsorgstjenester, som for eksempel sykehjemsplass. Eldreomsorgen bør bli et hett tema i denne valgkampen. Demokratene i Norge ser det som svært viktig å lovfeste rettigheter til eldreomsorgstjenester.

Man har muligheten til å sikre finansieringen gjennom Folketrygden, slik at eldreomsorgen ikke blir prisgitt kommunenes prioriteringer.
Demokratene ønsker også at man lovfester rett til gratis tannbehandling for alle, og vil arbeide for at kostnader knyttet til sykdom i munnhulen og ordinær tannlegebehandling fases inn under Folketrygdens ansvarsområde. Ingen skal være avskåret fra tannbehandling på grunn av dårlig økonomi. Det
er en skam at mange borgere ikke har råd til å gå til tannlegen. Hvor er det blitt av Stoltenberg-regjeringen i disse sakene – er det bare barnehageplass som er viktig for dem? Jeg skal garantere at med Demokratene i Norge på stortinget så skal det “borres dypt” i disse viktige sakene – for å sikre nødvendig trygghet for det norske folk.
Ingen sak er for liten-ingen sak er for stor-Demokratene i Norge Østfold holder ord!

Jan A Falla Vidar Kleppe
Stortingskandidater
Demokratene i Norge Østfold

Folket foretrekker Erna !!! ...

Det norske folk foretrekker Erna fremfor Jens som statsminister! Endelig nok en meningsmåling som viser at Erna fortsatt leder meget klart på meningsmålinger – om tillit og gjennomslag for sikker og god politikk som slår an hos det norske folk! Som ser ut til å være dyktig lei løftebrudd og rene bortforklaringer! Jf sakset fra Dagbladet -

Erna Solberg er favoritt som statsminister
Folket vil fortsatt ha Erna, men valgkampen spisser seg til.
Tre av fire tror Erna blir statsminister

73,3 prosent tror at Erna Solberg (H) blir statsminister etter valget, ifølge TV 2s statsministermåling.
Krisemøte nå

SV kan være på vei ut av Stortinget – nå setter de inn et nytt gir i valgkampen.

(Dagbladet): Erna Solberg er fortsatt folkets statsministerfavoritt på Ipsos MMIs måling for Dagbladet.

Uavhengig av parti, mener 34 prosent at Høyre-leder Erna Solberg ville egnet seg best. 29 prosent mener at statsminister Jens Stoltenberg er den beste til å lede Norge.

- Spisser seg til
Men løpet er jevnere enn forrige måling, som var i juni. Solberg går tilbake fire prosentpoeng, og Stoltenberg går fram to.

- Det er hyggelig å få en slik respons i samme måling hvor vi falt mye. Vår opplevelse er at veldig mange ønsker seg et skifte med mer kunnskap i skolen og et helsevesen med kortere køer. Men valgkampen spisser seg til, sier Erna Solberg til Dagbladet.

Også den nåværende statsministeren er godt fornøyd med målinga. Også han tror det blir en jevn og tøff kamp om statsministerposten i innspurten.

- Det viser at det blir jevnere, at valget ikke er avgjort og at det er mange som ønsker en politikk der vi satser på skole og helse, framfor skattekutt til de som har mye fra før, sier Jens Stoltenberg til Dagbladet.

- Må snakke politikk
Han tør ikke spekulere i hvilke enkeltsaker som ligger bak bevegelsen.

- Det kan være den generelle valgkampen, tv-debatten, eller at det er gitt et feil bilde av formueskatten, flere ting, sier han.

Solberg tror negative angrep kan ha spilt en rolle på resultatet i målinga.

- Det kan ha hatt litt med det å gjøre. Folk flest liker ikke personangrep. Vi må snakke politikk, sier hun.

Støre på tredjeplass
På tredje plass som statsministerfavoritt kommer Ap´s helseminister Jonas Gahr Støre. Hans popularitet har steget med ett prosentpoeng, fra åtte prosent i juni til ni prosent i august. Hakk i hæl følger Frp-leder Siv Jensen.

Fem prosent mener hun er den beste lederen – noe som er en framgang på to poeng. To prosent mener Knut Arild Hareide ville blitt den beste statsministeren, og Trine Skei Grande og Liv Signe Navarsete får én prosent hver. Hele 16 prosent svarer at det ikke vet hvem de mener er best egnet.

Solberg best
Ipsos MMI har også bedt velgerne vurdere hvor god jobb partilederne gjør for sitt parti. Her kommer Solberg soleklart best ut. 79 prosent mener hun gjør en god jobb. 59 prosent av de stemmeberettigete mener at Stoltenberg gjør det bra. Også her har det vært en liten utjevning siden juni. Pluss to prosentpoeng for Stoltenberg og minus to for Solberg.

Siv Jensen gjør det nesten like bra som statsministeren. 58 mener hun gjør det bra, noe som er en økning fra juni på hele 15 poeng. Hakk i hæl kommer Knut Arild Hareide, som får 57 prosent. 46 prosent mener Trine Skei Grande gjør en god jobb, fram ti poeng siden juni. Audun Lysbakken får 23 prosent, Liv Signe Navarsete 22 poeng.

PS! På spørsmål om et av ukas mest debatterte temaer, formuesskatten, svarer 34 prosent at saken ikke er viktig for dem. 32 prosent svarer litt viktig og 11 prosent meget viktig.

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 13.-15. august med 1005 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen.

AP lover mere penger til alt, hvem skal betale?

AP sa i 2005 at de ville føre en sosialdemokratisk politikk i årene fremover, men det varte ikke lenge fordi en del av statsrådene i den sittende regjeringen er mangemillionærer og er kompiser med «fiffen» her til lands så det virker ikke som de er særlig interessert i at millionærene skal betale skatt etter inntekter og dermed blir det oss på «gulvet» som må betale for milliard lovnadene til Jens.
AP kritiserer Høyre for å komme med skattelettelser i milliard klassen men de skal være veldig forsiktig med å kaste sten når du selv sitter i glasshus.
Et godt eksempel er den R/G regjeringen sitt forslag om at selskapsskatten skal senkes fra 28 til 27 % fra 1. januar 2014. Det er en gave til de rike på 3,5 milliarder pr år i skattelette men noen skatteletter på personbeskatningen er helt uaktuell, utaler Onkel Skrue (Sigbjørn Johnsen, AP og finansminister).
AP har jo også en stor privat sponsor som gir en god inntekt til partiet men en som sponser et parti forventer å få noe tilbake.
Hvor mange sykehjemsplasser kunne vi bygd for det for ikke å snakke om infrastruktur og skoler som nesten detter ned?
Nei, kjære landsmenn det blir du og jeg gjennom nye avgifter på varer og tjenester men de nevner aldri føre et valg hvor de skal ta pengene i fra.
Derfor så mener vi i Demokratene i Norge Østfold at det må innføres en flat beskatning her i landet.
Alle skattereformer siden 90-tallet har brakt Norges skattesystem langt nærmere flatt skatt enn vi var. Pilarene bak en flat skatt: skape bredere skattegrunnlag, liketille arbeids- og kapitalinntekt og senke marginalsatsene er konsekvent den retningen skattesystemet har gått.
I dag er man så nært flatt skatt at om man bare fjerner toppskatten og utbytteskatten så er man omtrent der. Argumentene for skattereformer i Norge de siste to tiår er de samme som argumentene for flat skatt, flat skatt er bare neste naturlige steget. Det er også derfor det er trolig den vanligste skattereformen de siste ti årene. En rekke land, fra Island, Irak og Mauritius til Romania, Russland og Ukraina har innført det. Og flere andre, som Polen og Hellas vurderer det.
Nyere forskning viser at når man fjerner fradrag og ved et høyt bunnfradrag er det nettopp de rikeste som betaler mer i skatt. Dette kan trolig forklares med at det er nettopp dem med høy inntekt som har størst mulighet til å tilpasse inntekten sin til fradragsberettiget inntekt ved hjelp av skatteplanlegging.
Ingen sak er for liten – ingen sak er for stor for Demokratene i Norge Østfold holder ord.
Jan A Falla
Stortingskandidat
Demokratene i Norge Østfold

Er noen tunglærde, eller handler det om en bevisst politikk?

Høyre påstår at de vil fornye Norge. Fornye til hva? Den som skal se inn i fremtiden (glasskula) for kunne hvordan Høyre-samfunnet vil se ut, må bli veldig forvirret!

Jeg vil påstå at Høyre i dag befinner seg i en “Bør Børson-boble” hvor de mener at Norge skal styres etter “går-det, så går-det-prinsippet”, og på tvers av erfaring kunnskap. Island har forsøkt det, EU har forsøkt det, og USA har forsøkt seg på å etterleve de populistiske økonomiske teoriene til tidligere Margareth Thatcher (tidligere statsminister i Storbritannia) og Ronald Reagan (tidligere president i USA). Det har gått meget dårlig for 99 % av befolkningen, som har fått føle konsekvensene i form av bank og finanskriser, og sett sine land i dype gjeldskriser. Det har ført til høy arbeidsledighet, fattigdom og et stort forfall på velferdstjenester – i tillegg til kutt i lønninger, trygder (pensjoner) og stønader. Det skyldes at høyrepolitikk generelt handler om fordelingskrise.

Hva slags innhold kan man forvente seg av Fremskrittspartiet og Høyre?
Høyre vil være avhengig av å finne partnere å regjere sammen med om det skulle bli et borgerlig flertall, og hvor Fremskrittspartiet står nærmest som samarbeidspartner. Hva slags politikk de to partiene skal føre sammen vitner om et eneste stort kaos! De står så langt fra hverandre og er konstant i opposisjon i forhold til hverandre, at hva de har felles virker temmelig forvirrende. Hvilken økonomisk politikk vi kan forvente er jo helt i det blå – de er ikke engang enig om det skal være 25 mrd kr i skattelette eller 100 mrd kr i skattelette pr år. Det er i seg selv ganske dramatisk – for slike kutt vil få dramatiske konsekvenser for veldig mange! Kort sagt; Velgerne har – av Fremskrittspartiet og Høyre – fått null innsikt i hva slags politikk vi kan forvente oss i praksis! “Luftballongen” – til Fremskrittspartiet og Høyre – om at “Norge trenger et regjeringsskifte” er ikke mye konkret å stemme over!

Norge har – til tross for at våre handelspartnere opplever økonomiske krisetider – klart seg ganske bra. Arbeidsledigheten er lav, og økonomien går bra. Hvorfor? Jo, det foregår et trepartssamarbeid hvor fagforeningene er viktige medspillere – i motsetning til land som styres av høyrepolitikk – hvor det drives massiv fagforeningsknusing. I Norge lytter man til forskning og konsekvensutredninger før beslutninger fattes.

Fritt sykehusvalg?
Høyre mener at fritt sykehusvalg (privatisering) vil kutte helsekøene. Det finnes ingen forskning som dokumenterer en slik påstand. Saken er at det er kun flere leger, og økt kapasitet – og fornuftig bruk av pengene som kan få ned helsekøene. Det at private bemanningsbyråer og tilbydere av helsetjenester får tykke sugerør inn i helse-Norges pengebinger, virker ødeleggende på økonomien for å få økt kapasiteten på eksisterende helsetjenester.
Høyre har signalisert at de vil øke egenandelene – slik at fattige syke ikke har råd til helsetjenester for å kutte helsekøer – Fremskrittspartiet sier nei – hvem kan vi stole på???

Formueskatten
Høyre vil fjerne formueskatten (og arveavgiften), fordi de mener at dette ødelegger for de rike til å investere mer – for ytterligere å ekspandere sin rikdom. For det første så etablerer de rike seg i stadg større omfang i andre lavkostland – der de kan forurense så mye de vil, der det ikke finnes pensjons- og livsforsikringer, fagforeninger mv. Kort sagt der man kan forbruke mennesker og natur/ naturressurser uten å måtte betale for det.

70720 norske små og mellomstore bedrifter er gått etter i sømmene av Masterstudentene Mari Sakkestad og Kristina Kjetland Skarsgard som konkluderer med at formueskatten skaper problemer for virksomhetene. En undersøkelse som understøttes av andre skatte- og økonomieksperter. Høyre driver med andre ord med bløff for at de rike bidragsyterne til Høyres valgkamp skal slippe å betale skatter og avgifter.
Denne undersøkelsen, og som støttes av flere andre skatteeksperter viser at Fremskrittspartiet og Høyre ikke har peiling på hva de snakker om!

Privatskoler
Høyre vil åpne for privatskoler, og forsøker å bløffe med utbytteforbud. Det var ikke mulig å drive utbytte på barnehager var ord som ble brukt når det ble åpnet for frislipp av private barnehager. I dag opplyses det at Høyre-politikeren Benn Eidissen har benyttet seg av sitt politiske nettverk i Høyrestyrte kommuner og blitt en barnehage-baron, og tjent seg styrtrik. Ikke rart han bidrar med valgkampstøtte til Høyre som forfordeler han til rikdom på bekostning av det offentlige. Kan Høyre dokumentere at det finnes et eksempel i et markedsliberalistisk land hvor noen har investert i skole uten å få avkastning? Hvor dumme tror Høyre at oppegående velgere som følger med i politikken er?
Er det demokratisk riktig at Fremskrittsparti-/ Høyre-venner skal få berike seg på skole og utdanning, og hvor karakterfastsetting avgjøres av private. Er ikke det en offentlige oppgave?

OPS
Offentlig privat samarbeid (OPS) er et system hvor offentlige gir private i oppdrag å bygge ut infrastruktur, men hvor det offentlig forplikter seg å kjøpe investeringen tilbake ette noen år. Dette er en form for avbetalingssystem – som er svindyrt for skattebetalerne. All forskning viser at denne investeringsformen er “dyrt og dumt”, grundig dokumentert i ei bok skrevet av tidligere statsråd Halvard Bakke. Selv høyrestyrte Storbritannia har ikke økonomi til slike løsninger lengre – men Høyre vil ha dette innført i Norge – mot bedre viten av virkninger og konsekvenser. I Oslo bygde Atle Brynestad og Erik Collier et sykehjem på OPS-kontrakt. Kommunerevisjon i Oslo har regnet ut at Brynestad/ Collier tjener ca 100 mill kroner på den kontrakten som skattebetalerne på betale. Høyre har uttalt at de vil øke bevilgningene i Nasjonaltransportplan med 35 mrd kr.

Samferdselsdepartementet har regnet ut at dersom NTP-prosjekter bygges på OPS-kontrakter, vil det fordyre investeringen med omlag 37 mrd kroner. Høyre har med andre ord en politikk som innebærer at rike Høyre-venner får tykke sugerør inn i de offentlige pengekassene.

Karakterer fra femte klasse
Høyre vil innføre karakterer i skolen fra femteklasse. All forskning viser at det kan svekke elevenes motivasjon. Er det slik at Høyre vil masseprodusere skoletapere?

Fedrekvoten
Høyre vil fjerne fedrekvoten og la foreldrene fordele seg imellom. Dette er et angrep på likestillingspolitikken, og et bidrag til å svekke fedrenes juridiske rettsstatus ved eventuelle samlivsbrudd. All forskning viser at dersom foreldre selv velger, velger de de som er økonomisk gunstigs, dvs at som oftest betyr det at mor hjemme og far på jobb. Problemet er at dette blir brukt mot – fra før av – mer eller mindre rettsløse fedre ved eventuelle samlivsbrudd i den forstand at det blir tolket av sakkyndige som at fedre ikke bryr seg/ innehar omsorgsevner.

Vennetjenester?
Kort sagt: Høyre går imot alt av forskning, og hensiktene synes åpenbare. Dele ut fellesskapets virksomheter og skattelette til rike «Høyrevenner», hvorav noen betaler tilbake i form av penger i valgkampkassene! Omtanke til resten av befolkningen, dvs arbeidstakere og trygdede er sekundær, og i noen tilfeller fraværende er min påstand!

Vi har jo erfaring fra hvordan Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti – med Fremskrittspartiet som garantist – «raner»/ gir bort fellesskapets verdier over til private. Eksempel; Når Lista flystasjon ble lagt ut for salg, ble det kjempestore arealet (1,5 ganger så stort som Fornebu) solgt for den latterlige lave summen av 3,5 millioner kroner. Husker jeg ikke feil var taksten på over 20 millioner kroner. Ikke nok med det – i tillegg fikk kjøper et tilskudd på 14,5 millioner av staten for å overta flyplassen – altså fikk kjøper en netto gevinst (gave) på 11 millioner bare for “å få overta eiendommen”. Slik kan det dokumenteres at høyrepartiene behandler «sine venner»!

Demokratiet er avhengig av mediemangfold!

Mediene har en stor samfunnsoppgave for at vårt demokrati skal fungere.

Reklamefinansierte medier har etter mitt syn vært en hemsko i så henseende. Eller sagt på en annen møte – reklamefinansierte medier er etter mitt syn ikke de beste medspillerne for å ikke å fremme objektiv journalistikk. Eksempelvis etterlater programleder Per Staale Lønning det inntrykk – den gangen han ledet de fleste debattprogrammene i TV 2 – at kanalen var en åpen mikrofon for Fremskrittspartipolitikk. I så godt som alle debatter med et innhold av politikk som kunne fremme Fremskrittspartiinteresser, så vi at P.S. Lønning i prinsippet bare hadde bare 3 debattanter å velge mellom til sine debattprogrammer. Disse var grovt sett “Carl I. Hagen, Carl I. Hagen og Carl I. Hagen”. Unntaket var dersom temaet handlet om innvandringsspørsmål, da var Jan Simonsen (den gangen Fremskrittspartiet) og Vidar Kleppe (den gangen Fremskrittspartiet) akseptert. Hva fikk publikum ut av disse programmene annet enn at formålet var å fremme Fremskrittspartipolitikk?

Dersom det skulle skje at Fremskrittspartiet kommer i regjering, er det uttalt at de vil kutte pressestøtten med omlag 180 millioner kroner, mens Høyre vil kutte med omlag100 millioner kroner – av en total støtte på omlag 308 millioner.
Det kan få dramatiske konsekvenser for mediemangfoldet. Er vi beredt til det?

Norge er et vidstrakt land, med mange kommuner (428 kommuner). Lokale medier er viktige medspillere i lokaldemokratiet.

Hva skjer når det oppstår en ubalanse i mediemangfoldet og i ytringenes innhold?
Foran valget i 2005 hørte jeg på et foredrag av en svensk fagforeningsmann fra SEKO, og hvilke erfaringer den svenske fagbevegelsen har med høyreregjering (Moderatarne) i Sverige. De tegnet et lite lystig bilde av konsekvensene av skattelettelser, privatisering og hvordan demokratiet i stor grad var satt ute av spill. Fire år senere er jo dette bildet blitt vesentlig verre, særlig innenfor skole og helsetilbudene. Privat profitt viser seg å gå foran viktige samfunnsinteresser!

Våre svenske fagforeningskolleger kunne da berette om en presse som stort sett var eid og styrt av sterke kapitalkrefter – spesielt de store mediene, oppslag som ble lest av svenske borgere flest. Det bel fremsatt påstand om at disse mediene hadde en overrepresentasjon av stoff tilpasset interessene til høyrekreftene (investor- og kapitalkreftene), mens stoff fra fagforeninger, interesseorganisasjoner, opposisjonspartiene ble tilsvarende kraftig underrepresentert. Det kunne berettes at stoff fra fagforeninger, interesseorganisasjoner og opposisjonspartier ofte ble refusert, eller innlegg ble forkortet – hvor hovedpoengene ofte ble strøket – og tilfeller hvor tekster ble «rettet på», dvs gjort mer “høyre-vennlig”. Eller at innlegg ble holdt tilbake og satt på trykk etter at aktualiteten for oppslaget var mer eller mindre foreldet. For å svekke LO-lederen, kunne det komme på trykk spekulasjonsteorier i LO-lederens «snarlige avgang» o.l.

På denne måten kan det virke som om mediene forsøker å dempe kritikken mot regjeringens politikk når ting går galt, og på denne måten det kommer ikke frem i dagslyset en objekt fremstilling samfunnsvirkningene av Moderatarnes skattelettelser og privatisering. Er ikke også dette en form for sensur om det er slik det påstås?

Heldigvis har internettsamfunnet gitt oss muligheter for å få et bedre innsyn i hva som skjer i Sverige og andre land hvordan Høyrepolitikk fungerer i praksis. Det er lite lystig lesning sett fra arbeidstakere, trygdede og barn/ unge sitt ståsted. Når kommer det frem hvordan private skoler går konkurs i milliardklasse osv.

At Fremskrittspartiet og Høyre vil kutte i mediemangfoldet er kanskje ikke så overraskende. Hva kan vi vente oss om bare den borgerlige pressen får dominere mediebildet? Borgerlig presse vil trolig strekke seg utrolig langt i å beskytte en eventuell borgerlig regjering i mediebildet fra negativ kritikk. Er Sverige et forbilde for Fremskrittspartiet og Høyre – jf det som er beskrevet ovenfor?

Min påstand på generelt grunnlag er at dersom det skjer en ubalansert mediefremstilling, så skjer det en påvirkning i favør av et bestemt syn! Vi husker hvordan Kåre Willoch i sin tid uttrykte at «ny går alt så meget bedre» til det kjedsommelige. Til slutt trodde mange velgere på det og stemte ham inn på nytt i 1985. Det hele endre opp med et stort kaos hvor Willoch måtte kaste kortene.

Staten har en oppgave
I Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet, heter det, sitat; “Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig samtale”.

På hvilken måte vil Fremskrittpartiet og Høyre ivareta Grunnlovens bestemmelser om det kutter en stand mellom 100 og 180 millioner i pressestøtte?
I tillegg er det slik at med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering er sannsynligheten meget stor for at NRK blir privatisert og kommersialisert på lik linje med TV 2 og fler.
I 1996 ble det lagt til rette for privatiseringen av NRK gjennom at selskapet ble omdannet fra forvaltning over til å bli et statlig AS. AS-ifisering er generelt ørste skritt mot privatisering viser erfaring. Når styremedlemmer skal velges i offentlige AS-selskap, virker det generelt at et av utvelgelseskriteriene er at styreleder må inneha Fremskrittsparti-/ Høyre-holdninger – og tilrettelegge mest mulig for privatisering etter tiltredelse.

Om vi skal ha en uavhengig presse i fremtiden, er det viktig at Fremskrittspartiet/ Høyre ikke kommer inn i regjeringskontorene. I tillegg bør NRK underlegges en annen styringsmodell enn et AS!

Har Fremskrittspartiet og Høyre en agenda?
Har Fremskrittspartiet og Høyre en felles agenda når de foreslår å kutte pressestøtten? Det blir spekulasjoner. Kan det være slik at Høyre ønsker seg et mediesamfunn lik den som våre svenske fagforeningskolleger berettet om i 2005? Kan det være slik at lokale medier søkes avviklet for å gjøre prosessen med tvangssammenslåinger av kommuner enklere – slik Høyre har planer om. Kan det være slik at de spekulantene som bidrar med valgkampstøtte til Høyre har planer for et privatisert NRK, og hvordan mediene generelt skal styres? Det må være tillatt å reise slike spørsmål.
Eller er dette en strategi for å få et “kontrollert media” med tanke på valget om 4 år?

Vi har jo erfaring fra hvordan Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti – med Fremskrittspartiet som garantist – «raner»/ gir bort fellesskapets verdier over til private. Eksempel; Når Lista flystasjon ble lagt ut for salg, ble det kjempestore arealet (1,5 ganger så stort som Fornebu) solgt for den latterlige lave summen av 3,5 millioner kroner. Husker jeg ikke feil var taksten på over 20 millioner kroner. Ikke nok med det – i tillegg fikk kjøper et tilskudd på 14,5 millioner av staten for å overta flyplassen – altså fikk kjøper en netto gevinst (gave) på 11 millioner bare for “å få overta eiendommen”. Slik kan det dokumenteres at høyrepartiene behandler «sine venner»!
Jeg mener at en slik frarøvelse av fellesskapets verdier fra fellesskapet over til rike/ spekulanter – viser at Fremskrittspartiet og Høyre ikke er tilliten verdig for regjeringsmakt og ivaretakelse av demokratiet og demokratiske beslutningsprosesser!
Dette handler også om hvordan de forsøker å utarme våre felles verdier!

Hensynet til ytringsfrihet, mediemangfold og demokrati
For alle dem som er opptatt av ytringsfrihet, mediemangfold og demokrati, er med andre ord ikke Fremskrittspartiet og Høyre løsningen! Deres signal om kutt i pressestøtten er det beste beviset for at man bør ha stor skepsis dersom ytringsfrihet, mediemangfold og demokrati er viktig.

Greit å vite hva Fremskrittspartiet og Høyre går til valg på når man skal levere stemmeseddel ved årets valg – og det viser hvor viktig det er at alle benytter seg av stemmeretten for at demokratiet skal fungere!

Ny katastrofemåling for AP og de R/G!!! ...

Aldri har meningsmålingen vært verre, motbakken tyngre og tilliten mindre til Stoltenberg og hans regjering enn det den siste meningsmålingen nå viser for AP og de R/G! Det står nå så ufattelig dårlig til på denne regjeringens side – at det ser ut til å være strake veien til regjeringsskifte tross svartmalingen som bedrives mot det borgerlige alternativ – som leder meget klart! Hele to av regjeringspartiene er mer eller mindre radert ut av stortinget om meningsmålingen viser rett! Til og med det nye miljøpartiet kommer inn på tinget på bekostning av SV – som ikke virker ha noen sjanse og med en så visjonsløs, svak og tafatt leder som Audun Lysbakken. Dette partiet mangler en markant leder som skaper tillit hos velgere! jf

Miljøpartiet de Grønne større enn SV

SV blir forbigått av Miljøpartiet de grønne, som får 3,6 prosents oppslutning på NRKs nye partimåling. Både SV og Sp er under sperregrensen.

Klimavelgerne strømmer til Miljøpartiet de grønne i NRKs nye måling. SV går tilbake 2,3 prosentpoeng fra forrige måling, og får kun 2,5 prosent. SV-leder Audun Lysbakken sier alle SVs venner nå må komme på banen for å hindre at de kommer under sperregrensen.

– Hvis ikke folk som ønsker SV i norsk politikk, mobiliserer, så risikerer vi at vi blir stående uten en venstreside på Stortinget, sier han.

Regjeringspartner Sp befinner seg også under sperregrensen på målingen. Sp går tilbake 2 prosentpoeng til 3,7 prosent. Regjeringens storebror, Arbeiderpartiet, går fram 2,6 prosentpoeng til 28,9 prosent.

Høyre er fortsatt landets største parti, tross en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng. Høyre får 31,1 prosent på målingen, noe som gir partiet 59 mandater på Stortinget. Og med både SV og Sp under sperregrensa, får dagens regjeringspartier kun 56 mandater.

Frp går tilbake 3,1 prosentpoeng til 17,8 prosent, og de blåblå får på denne målingen 92 mandater til sammen. KrF ligger uendret på 5,6 prosent, Venstre går fram 0,7 prosentpoeng til 4,1 prosent, mens Rødt får 1,6 prosent på målingen, fram 0,4 prosentpoeng.

Apropos ytringsfrihet og annen samfunnskontroll!!! ...

Det har i den senere tid kommet opplegg i samfunnsdebatten om sterk samfunnkontroll av overholdelse av regler – herunder ytringsfrihet, ytringskontroll og sensur i samfunnsdebatten – enten det er i aviser og/eller her på Origo! Dette er et eksempel på at slik sensur og ytringskontroll kan ha sine sterkt negative sider – jf

Ingen ytringskontroll