Viser arkivet for september, 2013

INNFØRING AV ROTAVIRUSVAKSINE TIL NYFØDTE BARN .

TIL
HELSEMINISTER JONAS GAHR STØRE, Mysen 28.09.13
POSTBOKS 8011 DEP
0030 OSLO.

Det er med sjokk og forferdelse at jeg ser at regjeringen ønsker å ta i bruk Rotavirusvaksine mot små barn .
Sitat>

En vaksine mot rotavirus, som kan forhindre at norske barn får alvorlig omgangssyke, skal nå inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det har regjeringen besluttet.

Vaksinen skal tilbys nyfødte som en del av vaksinasjonsprogrammet ved seks uker og tre måneders alder. Fungerende klinikkleder ved kvinne – og barneklinikken ved Ullevål, Bjørn Busund, sier dette var på tide.

– Dette er en vaksine som har vært på markedet i mange år. Den forhindrer 90 prosent av alle sykdomsutbrudd. Den finnes i flere europeiske land. Så dette er viktig, sier han.
– Hvis ungene kan slippe å bli så syke som de blir av sykdommen er det bra for ungene. Det er det viktigste, men det vil også gjøre at sykehusene får bedre kapasitet. Og det er god samfunnsøkonomi fordi det vil forhindre at foreldrene er borte fra jobb på grunn av syke barn, sier Støre

Hvor alvorlig er Rotavirusinfeksjon ,

Rotavirus
Omgangssyke hos barn skyldes som regel virus, og det aller vanligste viruset er rotavirus. Viruset fører til akutt mage- og tarminfeksjon særlig hos barn i alderen tre måneder til fem år. De fleste barn har gjennomgått minst én infeksjon før de når fem års alder. Barn som har hatt omgangssyke tidligere, blir delvis immune mot smitte senere. Hos barn som legges inn med omgangssyke på norske sykehus, påvises rotaviruset hos rundt halvparten.

Slik unngår du smitte
Viruset er svært smittsomt, og smitter lettest via avføring. Det oppstår ofte epidemier på steder med mange barn tett sammen, f.eks. i barnehagen. God håndhygiene og gode rutiner ved bleieskift er viktig for å redusere smitte. Bruk engangshansker ved stell, og fjern synlig forurensing på stellebordet med Klorin eller desinfeksjonsmiddel.

Viruset kan også smitte via spytt på f.eks. spisebestikk og leker. Leker og spiseredskaper bør derfor vaskes ofte. Barn med symptomer skal holdes hjemme fra barnehage eller skole.

Det aller viktigste er å få i barnet nok væske. Det anbefales å få barnet til å drikke små mengder av gangen, men hyppig; for å unngå at barnet at barnet kaster opp enda mer. Dersom barnet ikke vil drikke, må det få væske på skje eller sprøyte, et par ml hvert femte minutt. Dette er en stor jobb for foreldrene, men ofte nødvendig hos de aller minste for å unngå alvorlig uttørring. Spedbarn bør ammes så ofte som mulig

Camilla Stoltenberg

Gjennom historien har vi lœrt at sykdommen opptrer etterat vaksiner blitr gitt .
Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO – Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen.

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen.

Den samme Dr. Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen, at vaksinen dehydrerte cellene, tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler.

Etterhvert forandret poliovaksinen karakter, det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet.
Rotavirus er det siste tilskudd på barnevaksiner, og dette er en vaksine mot omgangssyke, som visstnok skal gi 75- 80 % beskyttelse, slik at foreldrene skal unngå å være hjemme fra jobb p.g.a syke barn.

Denne vaksinen forårsaker noe som er langt farligere enn en uskyldig omgangssyke.

Muligheter for å fa KAWASAKI- syndromet er overhengende, og det kan resultere i betennelse i kroppens blodårer – vaskulitt, alvorlige febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer.

Virkestoffet i denne vaksinen er PHENOL, som er ett giftig, etsende stoff, som utvinnes av kull og tjære, som igjen blir brukt i desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler og konserveringsmidler og dette skal norske forskere sørge for at små barn skal bli ødelagt med

2010 skal FDA (food and drug-administration i USA) ha gjort grisete funn i både rotateq Ò og rotarix Ò, som er aktuelle vaksiner for Norge.

Produsentene tar det hele med stor ro, og selv om de ikke vet hvordan grisevirus havnet i vaksinen tror de ikke det er farlig.
Tilfeller av Kawasakis syndrom som følge av vaksinering er påvist.

Kawasakis syndrom er en febersykdom hos barn, med utslett, slimhinneforandringer og lymfeknuteforstørrelse. Det foreligger betennelse i kroppens blodårer (vaskulitt). Tilstanden er selvbegrensende og går over av seg selv. Selv om tilstanden går over av seg selv, kan man få senvirkninger uten behandling. Det utvikles utposninger (aneurismer) på hjertets kransårer (koronararteriene) hos 20-25% dersom man ikke får behandling. På sikt kan slike utposninger gi alvorlige komplikasjoner. Sykdommen ble første gang beskrevet i Japan på 1960-tallet.
Sykdommen rammer barn i alderen fra tre måneder til 12 år, 85% er under fem år. Enkelttilfeller hos voksne er beskrevet. I Sverige har man funnet en årlig forekomst på 6,2 tilfeller per 100.000 under fem år. Forekomsten av sykdommen varierer i løpet av året, med topper vinter og vår. Syndromet er hyppigst hos asiater, litt sjeldnere blant fargede og lavest blant hvite.* Forekomsten i Vesten er imidlertid økende. *I forbindelse med vaksinering kanskje ?

Arbeidsgruppen som ønsker innføring av vaksinen er sammensatt av 8 personer. Av de åtte skal to ha betydelige interessekonflikter i form av betalte foredrag sponset av legemiddelfirmaer, deltakelse på kongresser i utlandet betalt av legemiddelprodusenter, osv. Dette i følge folkehelseinstituttet. Se detaljert liste under:

Astrid Realfsen, helsesøster, Bergen (Landsgruppen for helsesøstre, Norsk sykepleierforbund). Ingen interessekonflikter.

Dianne Steenberg, kommuneoverlege i Oppegård (Lege i samfunnsmedisinsk arbeid). Ingen interessekonflikter.

Astrid Rojahn, overlege, Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Ullevål, (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: Fra 2008 medlem av styret for Infeksjonsforum Øst-Norge, et forum sponset av GSK og Pfizer via ViiV healthcare. Har holdt betalte foredrag i Infeksjonsforum og for GSK. Har deltatt på kongresser i utlandet betalt av Wyeth, Pfizer og GSK. Tilbud om deltagelse i kongressene ble gitt til arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus.

Henrik Døllner, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: 2001-2006 medlem av styret for Infeksjonsforum Midt-Norge, et forum som var sponset av GSK. Har holdt betalte foredrag.

Elmira Flem, overlege, PhD, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kirsti Vainio, Seniorforsker dr. scient., Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.
Kine Willbergh, cand. Pharm., Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.
Synne Sandbu, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter

Med disse funn viser det seg at fem av åtte eksperter i arbeidsgruppen har betydelige interessekonflikter etter en nøktern skala.. Hvis det tas utgangspunkt i folkehelseinstituttet sine interessekonflikter – siden de forvalter forskningsprosjekter i millionklassen, hvor et av dem går ut på å jobbe med innføring av rotavirusvaksiner i andre land, er det naturlig å anta og et godt salgsargument at vaksinen først er blitt innført i eget land.

Det Rockefeller-etablerte FHI lever tross alt av å medisinere friske menensker

Flere undersøkelser viser at uvaksinerte barn er adskillig friskere enn vaksinerte barn

Unicef har laget en studie for å kartlegge foreldre som nekter å vaksinere sine egne barn

Vi har nok eksempler på hvor mange liv som er ødelagte på grunn av diverse vaksineeksperimenter

Homøopat Rolf Erik Hanssen www.naturmedisinske.no har skrevet en bombe av en bok som han kaller VAKSINASJON. Hva er sannheten om vaksiner?

Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angå det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken. Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer. Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare

Du er for tjukk.

Det blir fokusert så mye på overvekt. Det er nesten ikke en dag, man ikke finner et program på TV om det og være for tjukk. Vel det har blitt et samfunnsproblem, ikke minst på grunn av våre spisevaner. Og i USA dør det over dobbelt så mange av fedme, som tobakksrøyk sies det.

Men dette har gått alt for langt etter min mening. Man ser et økende problem innen psykiatrien på dette området, fler og fler sliter med spiseforstyrrelser. Og man finner fler og fler innen idretts miljø.

Flere og flere har funnet ut, at dette er et område man kan tjene penger på. Og resultatet er at fler og fler unge blir hekta på denne bølgen. Dette kan umulig være bra. Og alle disse trenings sentrene, er ikke bare bra. Det medfører også i noen tilfeller, bruk av anabole steroider.

Og det koster penger. Min påstand er : Man får like mye ut av løpetrening og turer i skog og mark.
Og det er gratis.

Kanskje en tanke og høre på Ole Ivars. Når man ikke vart som en sku, så får man være som enn er.
Hva mener du ?

Venstreorienterte journalister i Nrk!!!???

Etter å ha lest og hørt på klart venstreorienterte journalister som skal referere objektivt? om det som skjer i Norge som i resten av verden – så kan en virkelig spørre seg om hvordan tingenes egentlige tilstand beskrives! Ved det norske stortingsvalget var det en rimelig stor overvekt av godord for den nå avtroppende regjering, og tillike det samme ved det tyske valget! Vi vet nå resultatene ved begge valg – og det er med forundring en får med seg disse journalistenes bidrag til meninger og referering fra det endelige resultat fra de samme valgene! Jf f eks
Angela Merkel vant en brakseier i valget søndag. Men hennes CDU/CSU-allianse får ikke flertall alene, og statsministeren får en tøff jobb med å danne en ny koalisjonsregjering.

Banker i fri flyt?

Dagens Næringsliv skriver i dag 21.09.13 om at bankene er misfornøyd med at myndighetene stiller krav til egenkapital i bankene. Bankene hevder at dette først og fremst vil ramme boliglånskunder. Er dette en ny gavepakke til bankene og finansspekulanter? Kan vi risikere at utleiemarkedet på boliger øker? Bankene er avhengig av å få inntjening på kapitalen – vil spekulantene lettere tilgang til kapital?

EUs politikk skyller inn over landet
I perioden 1981 til 1986 slapp regjeringene til Kåre Willoch (Høyre) kapitalen fri. En hver kunne låne penger til hva nærmest hva de måtte ønske, selv uten garantier/ egenkapital. Mange ble regelrett lurt til å ta opp lån de ikke kunne betjene. Det gikk veldig galt, og Willoch-regjeringen (samfunnssabotørene) måtte kaste kortene. Hvem betalte regningen – jo selvsagt bankkundene i form av økt rente – størst belastning for boliglånskundene (arbeidstakere og trygdede).

I 1989 slapp regjeringen til Jan P. Syse til (samfunnssabotørene fikk en ny sjanse) . På ny oppsto det en jappetid, og bankene lot pengene flyte. Det resulterte i at banker gikk over ende, og arbeidsledigheten økte. Rentenivået steg til høyder man aldri tidligere hadde opplevd i Norge. B-aksjer i bankene – solgt til småsparere – ble nullstilt og ugyldiggjort. På ny måtte arbeidstakere og trygdede ta de største belastningene, og staten (skattebetalerne) måtte inn og redde bankene. Syse-regjeringen måtte kaste kortene i 1990.

For tiden er det stor økonomisk usikkerhet rundt i verden. USA og EU opplever bank-, finans- og gjeldskriser over en lav sko. Myndighetene er urolig for fremtiden – og det er trolig en av grunnene til at regjeringen setter sterkere krav til egenkapital i bankene.
I tillegg er det slik at den norske stat vederlagsfritt har latt DNB Nor ASA få overta Postbanken (privatisert) og Postbankens kunder.

*Postbanken som stabilisator innen bankvesenet er privatisert *
Postbanken hadde to hovedformål den gangen den ble opprettet. Det ene var at staten kunne gå inn å regulere låne- og rentepolitikken om det skulle bli nødvendig, og dermed å holde private banker i tømmene hva angår å kreve renter ovenfor låntakerne. Det andre var målsettingen om å gi et likt banktilbud til hele befolkningen i hele landet. Disse mulighetene ødela Bondevik II-regjeringen i 2002 da de AS-ifiserte Postbanken, og senere lot den bli privatisert gjennom DNB Nor gjennom en bit-for-bit-politikk, en politikk som senere ble støttet av den rødgrønne regjeringene 2005 til 2013 (Norge etterlever EUs privatiseringskrav).

Renteaksjon
I begynnelsen av august (2013) begynte de største bankene å heve renten – uten at det var grunnlag for det – basert på Norges Bank sin utlånsrente. Det resulterte i at Huseiernes landsforbund igangsatte en renteaksjon. Bankene gjør som de vil ser det ut til, og politikerne har avskrevet en hver mulighet til å regulere bankene i markedet etter at staten kvittet seg med Postbanken. Men det er ingenting i markedet som forsvarer den renteoppgangen som bankene foretok seg.

Hvorfor skal arbeidstakere og trygdede bære byrdene, mens bankene og spekulantene slipper unna når det går galt?
Hvorfor er det boliglånskunder som ført og fremst skal rammes av de nye kravene til egenkapital? Og hvorfor er det slik at banksjefenes “venner” synes å slippe unna? Hva med bankenes og spekulantenes ansvar?

I disse dager er bankene på krigsstien igjen fordi myndighetene skjerper reglene til kapitalkrav – og vi har friskt i minne hvem som måtte betale regningene for bankenes “penge-Texas” under jappetiden.

Banksjefenes “venner” forfordeles for å berike seg selv!
Er man så heldig å være «venn» med banksjefen, er veien åpen for de lånene man måtte ønske. Som oftest skjer det gjennom at «vennene» presenterer et spekulasjonsobjekt, så får man lånt omtrent akkurat hvor mye penger de ønsker ser det ut til. Pengene anvendes ofte til boligspekulasjon, utleiespekulasjon og prosjekter, som gjør at banksjefens «venner» tjener mange millioner på sine spekulasjonsprosjekter, en regning som sendes til unge, fattige og andre som sårt trenger et sted å bo?

Vi ser at private boligbyggere setter opp noen blokker, bygd med billigste materiale (stort sett gipsplater) inne i en mur- eller trekloss. Disse leilighetene selges (på ca 100 kvadratmeter) selges langt dyrere enn enebolig på 200 kvadratmeter boflate + store garasjer – og eiet tomt. Det finnes ingen grenser hvor grådige banksjefenes «venner» får lov til å være. Vennetjenester blant de rike (banksjefenes «venner») er blitt et demokratisk problem er min påstand!

Det virker som om EUs politikk, som Norge følger blindt gjennom EØS-avtalen, fungerer slik at politikere forvalter demokratiet slik at det oppleves at politikere kun er politikere for den rike eliten og kyniske spekulanter. Ikke politikere for hele folket. Det er trist!

Samfunnsansvar må også innbefatte bankene og spekulantene!
Når skal myndighetene sette krav til bankene og banksjefens «venner» om at de skal ta det samme samfunnsansvaret som arbeidstakere og trygdede må gjør når det går galt – og det oppstår bank-, finans- og gjeldskriser? Dvs frigjøre seg fra EUs «høyrepolitikk», som har endt fryktelig galt over hele verden siden markedsliberalismen ble innført i 1981/ 1985 av Willoch-regjeringene.

Høyre-FrP-Venstre-KrF. Vi tvangssammenslår kommune-Norge.

Dette er den eneste saken, som de offisielt så langt er enige om. En ny reform, som skal fungere sammen med samhandlingsreformen. Og i kommune Norge, sitter det mange og planlegger strategiske planer. Dette blir nå en vanskelig oppgave. Derfor må de kommune som skal slås sammen, avklares raskt. Ellers kan planer om bygging av sykehjem, kommunale boliger, og ikke minst organisasjons kartet innen helse, omsorg og velferd, bli stående på stedet hvil.
Hvem skal ha ansvar for hvem og hvor skal det bygges. Og hva med de som blir overflødige ?
Og jobbe målrettet mot et mål, som blir tatt vekk, blir vanskelig for ikke og si nesten umulig.
Derfor er det viktig og skjære igjennom, fortes mulig, når det gjelder hvilke kommuner som skal slås sammen. Lange utredninger og høringer, kan føre til en enda dårligere tilbud i kommunene.
Dette er en sak man ikke kan sette på vent, HERDET HANDLING TIL RASKT.

NHO bryter Arbeidsmiljøloven

Partene skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv står det i Arbeidsmiljølovens formålsparagraf. Når NHO trekker seg fra samtaler om ny IA-avtale begrunnet i valgresultatet, så representerer det et brudd på lovens intensjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) trekker seg fra samtalene om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som en følge av at vi har fått en ny regjering. Begrunnelsen er «valgresultatet» jf FriFagbevegelse, hvorpå arbeidsgiverforeningene Virke og Kommunesektorens organisasjon heller ikke vil delta. (www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6873976.ece)

NHO bryter dermed formålsparagrafen i Arbeidsmiljøloven! Hvor det står at partene skal bidra til et inkluderende arbeidsliv (Arbeidsmiljølovens § 1-1, bokstav e).

Arbeidsgiverne venter på en eventuell ny Arbeidsmiljølov som gir arbeidsgivere adgang til massiv utstøting fra arbeidslivet i form av adgang til å gi syke sparken, midlertidige ansettelser, og svekkelse av arbeidstakeres stillingsvern generelt. Vi må anta at syke og eldre kan bli støtt ut av arbeidslivet, og ende opp som minstepensjonister i mangel på full opptjeningstid til pensjon, slik vi opplevde i statlig sektor under Bondevik II-regjeringen – 2001 til 2005 (Høyre, Kritslig folkeparti og Venstre – med Fremskrittspartiet som garantist), dersom arbeidsgiverne får det som de vil.

En rapport fra Høgskolen i Lillehammer (2004) konkluderte med at "staten er største trygdemisbruker gjennom å pasifisere særlig syke og eldre på samfunnets trygde og stønadssystemer (rapporten “Staten på slankekur – trimming eller utsulting”)

Trøsten er at samtlige partier har skriftlig svart at de støtter IA-avtalen (punkt 12 i svarene jf medlemsdebatten i LOs brosjyre).

Lekkasjene fra NHO
Her er utdrag av NHOs epost som skulle til partiet Venstre, som havnet hos Sosialistisk venstreparti i stedet;

«Først av alt – gratulerer med Stortingsvalget!

Vi har tidligere hatt en dialog med Venstre om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og vi har hatt gleden av å høre deg snakke om behovet for endringer her på to av våre temadager. Jeg tar meg derfor den frihet til å sende deg en liten huskeliste til de forestående sonderingene om en ny borgerlig regjering:

1. Tillate at arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale arbeid utover alminnelige arbeidstid mot senere avspasering. (Overtidsreglene gjelder fortsatt der hvor arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å jobbe mer.)

2. Forenkle reglene om gjennomsnittsberegning og utvide den perioden det er tillatt å gjennomsnittsberegne.

3. Tillate natt-, søn- og helligdagsarbeid i tråd med utviklingen i samfunnet.

4. Tilpasse reglene for søndags-, helligdags- og nattarbeid til EU og helligdagsfredsloven. Det vil si at arbeid mellom kl. 00:00 til 05:00 anses som nattarbeid (i tråd med EU-direktivet), mens arbeid mellom kl. kl. 00:00 til 24:00 på søndager er søndagsarbeid (i tråd med helligdagsfredsloven).

5. Tillate midlertidige ansettelser for avgrensede perioder mot at det gis fast ansettelse hvis arbeidet fortsetter etter periodens utløp.

6. Gjeninnføre unntaket fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for selgere.

7. Ha reelle oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven, det vil si at reglen om å stå i stilling revurderes.

8. Tillate et begrenset unntak fra det særskilte stillingsvernet ved sykdom.

9. Gjeninnføre Arbeidstilsynets adgang til å gi unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved lokal enighet.»

Se;
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11249776

Rådyre SV-topper og statsråder flotter seg enda!!!

Dette forklarer virkelig hvor godt det blir å bli kvitt SVs rådyre statsrådsvaner – som de etterhvert fikk!
jf sakset fra Nettavisen i dag -

SV-statsråder på «grisedyre» New York-turer

SV-statsrådene Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell signerer av i stil.

Bare uker før SV skal bli et miljøkritisk opposisjonsparti, flyr tre av partiets statsråder businessklasse til rådyre konferanser i New York. Det skriver VG Nett fredag.

Utviklingsminister Holmås (41), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Thorkildsen (37) og miljøvernminister Solhjell (41) blir alle i New York fra søndag til torsdag under FN-arrangementene, som internt i Utenriksdepartementet (UD) omtales som «grisedyre».

VG er kjent med at flertallet skal bo på et hotell sentralt på Manhattan med en døgnpris på 2600 kroner, mens Thorkildsen skal bo i en juniorsuite i et såkalt «signaturhotell» i samme kjede, med en døgnpris på 3150 kroner.

Statsrådene flyr business med en snittpris på rundt 20.500 kroner per billett. Solhjell har med seg fem støttespillere, mens Holmås har med to. Thorkildsen reiser også sammen med to departementsansatte.

Utgiftene for fly og hotell for de tre statsrådene og deres følge blir ifølge VG cirka 350.000 kroner. På toppen av dette kommer utgifter under oppholdet og reisegodtgjørelser.

Utviklingsminister Heikki Holmås rekker fire USA-turer på under fire uker før Solberg-regjeringen overtar.

Han har ikke dårlig samvittighet for å reise fire ganger til USA på under fire uker.

- Nei, Norge skal være representert på viktige internasjonale arenaer. Frem til noen andre overtar er det min jobb å representere Norge på disse møtene, sier Holmås til VG på telefon fra New York.

Verdt å slåss for

Flere interessenter ønsker å bygge boliger i Sarpsborgmarka. Det kommer fram av innspillene Sarpsborg kommune har fått i forbindelse med arbeidet med en ny arealplan. Da planene først ble kjent i januar i år, var det flere som reagerte og ba om at Sarpsborgmarka må vernes mot ytterligere inngrep.

[Bilde 2503464 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Trøblete tastetrykk

[Bilde 2502669 finnes ikke eller har blitt slettet]

Det var uklokt av den profilerte politimannen Kai Andersen å trykke «liker» på stortingsrepresentant Thor Erik Forsbergs provoserende Facebook-innlegg om Fremskrittspartiet.

Les mer…

Dobbeltmoral som avgangshilsen fra den avtroppende regjering!!!

Det er både bemerkelsesverdig og forunderlig at først nå etter tapt valg så kommer det melding fra AP og de R/G om små og litt mer betydningsfulle endringer i skattesystemet – og med hensyn til øket grense for innslag av arveavgift – og som åpenbart er ment som en siste hilsen til velgere som ikke gjenvalgte regjeringspartiene og til den påtroppende regjeringsallianse som ble truffet på noen av deres kjernesaker i valgkampen! På den annen side vitner dette om noe slett moral eller aller mest betegnende som dobbeltmoral og dobbeltkommunikasjon fra den avtroppende regjering!
Men det er kanskje allikevel en godkjennelse til den påtroppende regjerings kampsaker – at AP og de R/G nå velger å avsløre sin politiske slette moral i slike saker! jf

Skatte- og avgiftssenkning

Utålmodig ordfører

[Bilde 2501155 finnes ikke eller har blitt slettet]

Ordfører Sindre Martinsen-Evje har mistet tålmodigheten med de mange feilene på Sarpsborg torg.

I lørdagens SA ga han klart uttrykk for en misnøye med hvordan rådmann Unni Skaar og hennes administrasjon i rådhuset har taklet de utfordringene det nye torget til rundt 42 millioner kroner har gitt kommunen. I klartekst ber han Skaar rydde opp – og det litt brennkvikt!

Ordføreren sier egentlig det sarpinger flest mener. Vi er skuffet over at den restaureringen av torget som startet så tidlig som 2007 har gitt et resultat der LED-lys ikke virker, maling flasser av og storslåtte informasjonstavler fungerte så dårlig at de etter hvert ble fjernet. Sarpinger flest skjønner ikke at det skal være mulig å få såpass lite igjen for en så betydelig pengesum – og således tror vi Sindre Martinsen-Evje gjør lurt i også å gå ut med dette synet.

Rådmann Unn i Skaar sier til SA at de har to reklamasjonssaker gående: En omhandler LED-lysene og en sittegruppene. Hun innrømmer samtidig at det vil ta tid å først få reklamasjonssakene gjennom kverna og siden utbedre feilene, og ber byens befolkning vise tålmodighet. Hun legger heller ikke skjul på at det kan dukke opp noen nye kostnaden for kommunen. Vi tror sarpinger flest er mer på linje med ordføreren enn rådmannen her: Tålmodigheten er brukt opp. Nå vil vi se at noe skjer – og vi vil at det skal skje snart.

Vi skjønner selvfølgelig at LED-lysene som ligger i bakken kan være et problem som krever både utredning og teknisk innsikt. Men sittegruppene som flasser? Ærlig talt – så vanskelig kan vel ikke det være?
Derfor:Rydd opp!
Og gjør det nå!

Oljen og oljefondet

Den gangen man fant olje i Nordsjøen i 1969, ble det av politikere sagt at «oljen er hele nasjonens eiendom». Hvordan er det gått med oljen? Den gangen disse ordene falt, var oljefunnet et stort samtaleemne. Jeg husker godt at naboen til mine foreldre sa noe slikt som at «det blir nok ikke lenge vi arbeidsfolk får være med på den moroa».

Det skulle ikke gå lenge før Carl I. Hagen (Fremskrittspartiet/ Anders Langes parti) prøvde seg. Den 5. november 1975 sa Carl I Hagen følgende fra Stortingets talerstol:
«Vi foreslår derfor å selge rettigheter som Statoil har blant annet i Statfjord-feltet til andre. Så vidt vi har undersøkt, er det i dag ikke noe problem å selge rettigheter for 10 milliarder kroner».

Oljen blir AS-ifisert
Hovedhensikten med å danne AS generelt er å bli en del av et marked, og sette demokratisk styring, kontroll og revisjon ut mer eller mindre ut av funksjon dersom AS-ifiseringen gjelder et offentlig selskap.

Likevel het det seg den gangen Statoil ble opprettet i 1972, at det ble ansett som «viktig å ha et heleid statlig oljeselskap for å sikre best mulig statlig kontroll med utviklingen av Norges petroleumsressurser». En viktig forutsetning med etablering av Statoil, var med andre ord at Norge skulle ha en avgjørende viktig rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene i Nordsjøen.

Oljeinntektene begynner å bli synlige
Etter hvert begynte salget av olje- og gass å gi inntekter til staten. I 1990 ble det derfor etablert Statens petroleumsfond, som skulle forvalte utbytte fra «hele nasjonens eiendom (oljen)». Dette for å unngå å sprøyte oljeinntektene direkte inn i fastlandsøkonomien.

Markedsliberalistene og EU-tilhengerne overtar styringen
Ideen og bakgrunnen for opprettelsen av Statoil holdt ikke lenge, etter hvert som beløpet i Statens petroleumsfond begynte å vokse. Noen grådige spekulanter begynte å bli sultne.

I 2000 overtok Arbeiderpartiet makten etter at Bondevik I-regjeringen måtte gå. Da ble veien åpen for mer markedsliberalisme etter mønster fra EU, og veien ble kort til første delprivatisering, og notering av Statoil på børs (staten solgte seg ned til 81,7 eierandel).

I 2001 til 2005 fikk regjeringen Bondevik II (bestående av Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre – med Fremskrittspartiet som garantist for regjeringens politikk). Da skjedde det tre ting.

1.
Det ene var at Norges Bank omdannes til et AS, og folkevalgte personer (på vegne demokratiet) kastes ut av styret. De erstattes av «de riktige personene» – dvs de med de riktige markedsliberalistiske (EU)holdningene. Jeg kaller dette en form for «privatisering» av Norges Bank, fordi forvaltning etter demokratiske prinsipper ikke lengre er til stede.
2.
Det andre var at Statoil delprivatiseres ytterligere (staten solgte seg ned til en eierandel på 76,3 %), og aksjesalget (hele nasjonens eiendom) ble i tillegg åpnet for hele EØS-området (ble allmennaksjeselskap).

3.
Det tredje er at pengemarkedet dereguleres ytterligere – hvilket betyr mindre demokratisk styring og kontroll med valutastrømninger til og fra utlandet.

Så til det mest alvorlige;
Foran valget i 2013, er det varslet fra Fremskrittspartiet og Høyre at Statoil skal selges i sin helhet. Slik smuldres «hele nasjonens eiendom» bort til rike spekulanter.

Statens petroleumsfond legges til Norges Bank
Fra 1. januar 2006 opprettes Statens pensjonsfond, som er en overbygging av Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Dette legges selvsagt under det «privatiserte» Norges Bank å administrere. Etter det ser vi at fondet har stått ganske fritt til å investere i flere tvilsomme selskaper internasjonalt, og som handler i strid med etiske standarder som Norge støtter opp om mv.

Hvor mye blir det igjen av inntektene til «hele nasjonens eiendom» på sikt, når fondet i realiteten er «privatisert» til i stor grad å drive spekulasjon internasjonalt?

Statoil gjør som de vil!
Statoil tilpasser seg mer og mer sikkerhetskravene og etiske standarder fjernt fra norske interesser.
I disse dager er det fremlagt en rapport som forteller om alvorlige svakheter i sikkerheten etter terrorangrepet i In Amenas. Det vitner om at hensynet til profitt trolig har gått foran hensynet til sikkerhet for arbeidstakere.

Statoil møter kraftig motstand både i inn- og utland knyttet oljesandinvesteringene i Alberta i Canada, dette begrunnet i forurensnings- og miljøødeleggelser. Men Statoil er et AS («privatisert»), og utenfor demokratisk styring – dermed kan de gjøre stort sett som de vil.

Statoil er nå i ferd med å selge unna deler av «hele nasjonens eiendom» til utlandet. I disse daget selger Statoil seg ned i Gullfaks og Gudrun på norsk sokkel, og selger hele sin eierandel i Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel til Østerrikske OMV, som kjøper andelene for 15,7 milliarder kroner. Statoil opplyser at selskapet reduserer eierandelen i Gullfaks fra 70 til 51 prosent og går fra 75 til 51 prosent i Gudrun.

Arbeidsplassene tilknyttet «hele nasjonens eiendom» forsvinner også.
EU har bestemt for oss, at vårt demokrati skal begrenses til å si «ja til billigste anbud».

Selv om ordrebøker til norske verft har vært slukne og tomme, ser vi at bygging av oljeinstallasjoner har gått til utlandet i stort omfang. Arbeidsplasser knyttet til forvaltningen av «hele nasjonens eiendom» er heller ikke sikret på norske hender. Det «private» Statoil bestemmer i samsvar med EU/ EØS sitt regelverk – man velger billigste løsning. Norske arbeidstakere settes på sidelinjen.

Den politiske motivasjonen for opprettelse av selskapet Statoil i sin tid var et ønske om norsk deltagelse i oljeutvinningen fra starten av, og for å bygge opp kompetanse og styring som kunne danne basisen for en nasjonal oljeindustri. Det er kommet mange private aktører inn på banen som ikke bare har overtatt deler av denne målsettingen, men også gjort nasjonal oljeindustri internasjonal både direkte og indirekte.

Mest kjent er vel striden i 2009 mellom Kjell Inge Røkke og Aker Sollution på den ene siden, og Berit Kjøll og Statsråd Sylvia Brustad på den andre siden. Fisjoneringen av Røkkes selskap, som opererer i flere land, handler i realiteten om å gi muligheter til det jeg kaller overprising på leveranser for å utvinne «hele nasjonens eiendom». Eller sagt på en annen måte. Kjell Inge Røkke er en av dem som har fått tykke rør inn i fellesskapets eiendeler og pengebinger.

I disse dager, vil det «private» Statoil flytte 1 000 norske arbeidsplasser ut av landet, fordi de mener at det er «billigere arbeidskraft i andre land».
Jeg tror det er bare halve sannheten. Jeg tror det egentlige motivet er å komme lengre bort fra norske politikere og politiske vedtak.

Handlingsregelen
Nasjonen Norge nyter godt av den såkalte handlingsregelen, og det som tas ut av avkastninger.

Men det truer noen mørke skyer dersom Fremskrittspartiet og Høyre oppfyller Carl I. Hagens drøm fra 1975 om å selge oljen til utlandet, og arbeidsplasser, teknologi, erfaringer og kompetanse som flagges ut. Og det er mange grådige – som ikke vil dele og fordele – som er veldig sultne på pengene i oljefondet.

Bak truer med andre ord naboens ord «det blir nok ikke lenge vi arbeidsfolk får være med på den moroa».

Det vanskelige valget.

Valget er over og det som synes helt sikkert er at Erna Solberg blir vår neste statsminister.
Men hvem som skal i regjering virker mer usikkert.
Det er stor avstand mellom FrP og Venstre og KrF i mange viktige saker.
Det er stor avstand mellom Frp og Høyre når det gjelder handlings reglen.
Både Venstre og KrF er miljøpartier, som er i mot oljeleting i Lofoten, men her vil de neppe få gjennomslag. Høyre, FrP og AP er for, det betyr et klart flertall på tinget i den saken.
Europas omdømme av Frp blir en belastning for en ny regjering, skaper et vanskeligere internasjonalt klima, selv om dette bare tull, slik jeg ser det.
En Høyre- Sentrum regjering er utelukket, det har FrP klart sagt i fra, de støtter ikke en regjering de ikke er del av. FrP kan fort bli det neste partiet som bryter sine valgløfter i like stor grad som Stoltenberg regjeringen gjorde. De gikk høyt på banen, før valget.
Misunner ikke Erna Solberg som skal få denne kabalen til og gå opp.
Hvordan tror dere dette går ? Jeg bare spør.

5 milliarder kroner mer til vei, eldreomsorg, barnehage osv

Mantraet til sosialistene i den rødgrønne-regjering har i alle år vært “Gir til de som har mest fra før” Fordele godene osv osv. Ut i fra dette kan man si at de ikke følger egen politikk. Et ordtak som er meget dekkende er: “Gjør som jeg sier IKKE som jeg gjør”

De som har mest fra før er de som jobber. De som er arbeidsløs er som regel fattig. Vi bekjemper ikke fattigdom ved å gi de som har mest fra før et skattefratrekk på kr. 3850 kroner. Det ender opp med at de som har mest får enda mer. Vi kan ikke fordele godene ut i fra et politiske ståsted. Det blir feil at LO gir sosialist partiene økonomisk støtte for at deres medlemmer skal ha sugerør ned i statskassa.

Skal vi fordele godene må enten alle få eller ingen. De siste 8 årene med sosialistene i regjering har de sløst bort 8 milliarder kroner. Dette er penger som kunne ha gått til bedring av eldreomsorg, barnehage, skole og kollektivtrafikk.

Derfor vil jeg oppfordre den nye IKKE sosialistiske regjering å ta bort en skattefordelen til en gruppe, dvs LO-medlemmer.

Kamelslukingen i Fremskrittspartiet er igang!

Kamelslukingen er i gang – eller mammutsluking er vel en bedre beskrivelse når det gjelder Fremskrittspartiet!

I går kom signalene fra Erna Solberg – hovedrammene for de økonomiske politikken (handlingsregelen) ligger fast. Gjett om dette blir nedtur for “dagdrømmerne” i Fremskrittspartiet. Det betyr en gedigen skuffelse og nedtur for Fremskrittspartitilhengerne – og det lenge før regjeringsforhandlingene offisielt tar til.

Siv Jensens seierbrøl om at “vi er de tøffeste forhandlerne” har bleknet så det virkelig holder – og det bare i løpet av noen få timer! Siv Jensen innrømmer det selv (11.09), hun er blitt en “pusekatt”, sitat (fra linken nedenfor); “Jeg har stor respekt for at det er mange og sterke meninger i Fremskrittspartiet. Det er derfor jeg i mange år har hamret inn at det er ubehagelig å inngå kompromisser, sier Frp-leder Siv Jensen”.
Snakk om retrett!

Nå strammer Siv Jensen grepet for alvor! Hennes maktkåthet – som hun virkelig (til overmål) fikk demonstrert i sin tale valgnatten legger alle føringer. Nå ser det ut til at kan alt “selges” bare Fremskrittspartiet kommer i regjering ser det ut til. Jeg trodde i min naivitet at ingen kunne overgå tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (Kristelig folkeparti) i så henseende. Men Bondevik maktet å selge politikken til et helt parti han var leder for, og ødelegge partiet, bare for å få være statsminister (så I kan være statsminister"). Nå ser det ut til Bondevik har fått et person (Siv Jensen) som er i stand til å overgå ham på dette området.

I politikken er alt mulig – kamel-/ mammutslukingen er i gang!

http://www.nrk.no/valg2013/forbereder-frp-pa-ubehageligheter-1.11234797

Fagforeningsknusingen igang?

NHO er på banen i hvert fall! Nå er det bare “private virksomheter” og private virksomheters kår som teller virker det som. Hva med samfunnet og nasjonens interesser? Denne utviklingen liker jeg dårlig, og det kan forringe den gode ordningen vi har med trepartssamarbeid som vi har i Norge. Det vil være trist – for trepartssamarbeidet er selve fundamentet for utviklingen av velferdsstaten som alle er avhengig av.

På uriktig vis forsøker blant annet NHO og Virke et angrep på LO slik jeg leser en artikkel i Aftenposten. Begrunnelsen for kritikken er åpenbart at LO engasjerer seg politisk, og har stått på samme politiske side som de partiene som støtter LO sin politikk. Når LO snakker med politiske medspillere, opplever NHO og konkurrerende hovedsammenslutninger det slik at de blir “stående på gangen”. Eller sagt på en annen måte; Det at LO snakker sammen med de partiene som støtter LO sine saker, blir omtalt som “privilegier”. Hva heter det når NHO, Civita og andre snakker med de borgerlige partiene da??? Er ikke det privileger på samme måte?

En undersøkelse for noen år siden, viser at 95 % av alle sakene LO befatter seg med – har et politisk tilsnitt. Til tross for at de andre hovedsammenslutningene (Unio, Akademikerne og YS, Nito m.fl) stort sett behandler og må ta stilling til de samme sakene som LO – så blir det likevel omtalt som at de andre hovedsammenslutningene uten for LO er “politisk nøytrale”. Det er beskrivelse jeg synes det blir vanskelig å forholde seg til.

Når NHO nå går ut i mediene som gjør mediene, så er det i hvert fall ingen tvil; Få er mer politisk orientert enn arbeidsgiverforeningene – og da på de borgerlige partienes side. Likevel forsøker de å kritisere LO for at de har valgt politisk side. Forstå det den som kan? Jeg kaller dette å møte seg selv i svingdøra!

Det skal bli interessant å se hvor “politisk nøytrale” arbeidstakerorganisasjonene utenfor LO er i stand til å være dersom de borgerlige partiene følger opp fagforeningsknusingspolitikken til NHO, Virke m.fl, i sin iver etter å vingeklippe fagforeningene?

På lik linje med at de rød-grønne var politikere for hele befolkningen/ nasjonen – forventer man at de borgerlige partiene er politikere for hele befolkningen/ nasjonen!

Se;
http://www.aftenposten.no/nyheter/Vil-fjerne-LOs-privilegier-7306081.html#xtor=RSS-3

Artikkelen er her;

Vil fjerne LOs privilegier
Både fagforeninger og arbeidsgiverforeninger vil kjempe for at LO mister sin privilegerte posisjon.

Av: gunnar kagge
Publisert: 10.sep. 2013 10:13 Oppdatert: 10.sep. 2013 13:45

- De borgerlige, særlig Høyre, kan fatte beslutninger uten LOs velsignelse, sier Kristin Skogen Lund, sjef i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

De store organisasjonene i arbeidslivet er spent på politikken en ny regjering vil føre. De forventer at trepartssamarbeidet mellom regjering, arbeidsgivere og ansatte fortsetter.
Alle, utenom LO, har også et klart håp om at en ny regjering vil behandle alle likt og ikke gi LO særlige privilegier.
- De har lovet et mer inkluderende samarbeid. Det var også vår erfaring med Kjell Magne Bondevik som statsminister, sier Anders Folkestad i Unio.
- Han etablerte arbeidspolitisk råd, der alle var med på like vilkår. Det har nok tørket litt inn i det siste, sier han.
LOs konkurrenter på arbeidstakersiden og motparter på arbeidsgiversiden har irritert seg over at Arbeiderpartiet har satt én organisasjon i en særstilling.

LO-sjefen advarer mot å juble for «noen tusenlapper» i skattelette
LO-leder Gerd Kristiansen sier at hun ikke kjenner Erna Solberg, og ikke vet hvordan samarbeidet blir om landet får en ny regjering. Men hun advarer de borgerlige mot å “kimse av LO”.
Konkurrentene i Akademikerne, Unio og YS aksepterer det hevdvunne om «kjøttvekta», men de siste årene føler de at LO har fått en for klar særstilling. Selv i NHO, den største arbeidsgiverforeningen, har man følt seg plassert på gangen mens LO har snakket med regjeringen.

Kjenner Solberg som lyttende
Valgnatten snakket Aftenposten med LO-leder Gerd Kristiansen, som sa at hun så mørkt på fremtiden.
- Jeg har ikke noe forhold til Erna Solberg, vi har bare hilst på hverandre og møttes i noen debatter, sa hun og føyde til at hun ikke har vært LO-leder mer enn noen måneder.
Det synes lederne for de andre organisasjonslederne er rart. De litt mindre fagorganisasjonene har hatt løpende kontakt med alle opposisjonslederne.
- Vi har lært henne å kjenne som tydelig og lyttende, sier Anders Folkestad.
Les også

LO-ledere ser mot KrF
I mange av LO-forbundene begynner lederne å se at det går mot valgnederlag. De forbereder seg på plan B. Det kan innebære at Arbeiderpartiet danner mindretallsregjering alene.

- Jeg holdt tale i Ernas femtiårslag og takket for maten på Venstres landsmøte, sier Akademikernes Knut Aarbakke.
I likhet med YS-leder Jorun Berland er han fra Bergen. Begge ler litt av spørsmålet om det kan lønne seg å være fra den nye statsministerens hjemby.
- Vi snakker i alle fall samme språk, ler Berland.
Vaktbikkjer
- Vi skal være en vaktbikkje og passe på at de innfrir løftene, sier Vibeke Hammer Madsen, sjef for arbeidsgiverforeningen Virke, landets nest største arbeidsgiverorganisasjon.
Hun tenker særlig på løftene om å myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og midlertidige ansettelser.
Anne-Kari Bratten, i arbeidsgiverforeningen Spekter som blant annet organiserer sykehusene, er ikke så opptatt av midlertidige ansettelser, men desto mer opptatt av at en ny regjering myker opp arbeidstidsbestemmelsene.
Kristin Skogen Lund i NHO sier dette:
- Medlemsbedriftene vil nok forvente at vi får bedre gjennomslag med ny regjering. Vi har et håp om at en ny regjering foretar en helt nødvendig oppmykning av arbeidsmiljøloven.
Les også

- Innvandrerkritisk parti med bånd til Breivik frem i Norge-valg
Utenlandske medier vier stor oppmerksomhet til at Fremskrittspartiet kommer i regjering i Norge. Blant dem som går lengst, er britiske The Independent.
Mens LO har drevet valgkamp med advarsler mot disse endringene i loven, er de andre fagorganisasjonene mer avslappet. Uten at det betyr at de vil godta alt.
- De har varslet endringer, men med en slags sordin. Vi er litt usikre på hvor mye som kommer, sier Anders Folkestad, som tror fagbevegelsen vil bli lyttet til.
Tror ikke på revolusjon
Når det gjelder arbeidsmiljøloven, sier han:
- En lov er jo aldri helt perfekt. Med endringer vil det vil alltid være plusser og minuser, så er det sluttsummen som teller.
Aarbakke i Akademikerne er enig. Han kan godt tenke seg oppmykning når det gjelder kortsiktige midlertidige ansettelser, men en klar innstramming når det gjelder muligheten universiteter og sykehus i dag har til å la ansatte gå på midlertidige kontrakter i mange år.
Bratten i Spekter tror ikke at det blir noen revolusjon.
- Vi har et arbeidsliv der ni av ti trives, vi har høy sysselsetting. Ikke noe av dette trues, sier hun.
- Arbeidslivet er gjennomregulert, det er grenser for hvor stor betydning et regjeringsskifte kan ha.
NHO og de andre arbeidsgiverne forventer at den nye regjeringen vil føre en annen økonomisk politikk, for å gjøre landet mindre oljeavhengig.
Les også

Valgthrilleren fortsetter – nå skal de forhandle
Vi gir deg reaksjoner og kommentarer dagen etter stortingsvalget som ga borgerlig flertall.
Alle organisasjonene har lagt merke til valgløftene om omorganisering i offentlig sektor. Og det ser ikke ut til å skremme, selv ikke fagforeningene med overvekt av offentlig ansatte.
Både Folkestad og Aarbakke vil følge med og si fra under veis, om de misliker utviklingen. Men de har store forventninger til satsing på høyere utdanning.
Ikke økt konfliktnivå
- LO har varslet at det blir ille, så mange vil nok vente en høy spenning i begynnelsen, sier Bratten.
- Derfor vil jeg minne om at alle har et ansvar for at samarbeidet fungerer.
- Gerd Kristiansen har brukt all sin tid på å snakke mot Norges neste statsminister, sier Kristin Skogen Lund.
- Men jeg tror at Erna er raus og fornuftig, føyer hun til.
Organisasjonslederne tror ikke at det vil bli et mye høyere konfliktnivå i arbeidslivet med en ny regjering. Men igjen er LO en slags joker, det er usikkerhet om hvilken rolle den desidert største organisasjonen vil spille.

Den blå jubelnatten
Valget ga et krystallklart resultat. Men det er helt uklart hvordan Erna Solberg kan forvalte seieren, skriver politisk redaktør Harald Stanghelle.
- Nei, jeg gruer meg ikke. Jeg skal ivareta medlemmenes interesser. LO er like store, sterke og innflytelsesrike som alltid. De kan ikke kimse av oss, sier Gerd Kristiansen.
Ett åpenbart konfliktområde det neste året er pensjon. Det ville vært vanskelig også for en Ap-styrt regjering. Bratten i Spekter er opptatt av at offentlig ansatte må innlemmes i det store pensjonsforliket.
Flere andre organisasjonsledere sier at både de offentlig ansattes pensjon og de privatansattes pensjonskrav til neste års lønnsoppgjør kan bli harde nøtter for den nye regjeringen.

Mens togene står!

Togene står på morgenen på grunn av at nødsambandet hos Jernbaneverket er nede i dag 10.09.2013.

Hold ut – om ca en måned våkner vi opp med en ny regjering. Da er alle togene i rute, og det er slutt på alle bilkøene. Vi får 4-felts kjørevei gjennom Gudbrandsdalen, ny vei på vestsiden av Mjøsa (Eidsvoll mot Gjøvik) i løpet av tre til fire år. Kort sagt, flere veier er lovet tilsvarende over hele landet. På toppen av det skal vi slippe å betale bompenger.

Mens toget står, er det greit å slappe av og lese avisen, men etter regjeringsskifte så vil jeg trolig miste den “friheten”. Pressestøtten skal jo fjernes. Da får vi bare aviser som skrevet av og for markedsliberalistene (moderne sensur). Godt at lesebrettene er funnet opp.

For ikke å snakke om at vi får mindre skatt, vi skal slippe Co2-avgiften, Vi er lovet billigere bensin, billigere biler, ingen årsavgift, vi skal få bedre skoler (eller var det bare bedre lærere?), ingen helse-/ sykehjems- eller eldreomsorgs kø, vi får mer politi, ingen soningskø, lengre fengselsstraffer, billig alkohol på Statoil (hele døgnet), hjemmebrent i hvert hjem, og Mullah Krekar ut av Norge. I tillegg så slipper vi å betale kringkastingsavgift, og på toppen av det hele får vi enten Bård Hokksrud eller Per Sandberg som samferdselsminister. Også får jeg fleksibel" arbeidstid, så slipper jeg å stå opp 4-5 tiden på natta for å reise på jobb. Også får bussjåføren/ lokomotivføreren/ konduktøren «fleksibel arbeidstid» og økt fleksibilitet, så slipper da jeg å fortelle noen når jeg regner med å være på jobb og møter eller ikke. Jeg kan komme når det passer transportselskapene. Kan jeg forlange mer?

Problemet og spørsmålet er; Hvor lenge er “Alice i eventyrlandet”?

OL-avstemning for hele landet

Det bør være et folkekrav at det nå blir en OL-avstemning hvor hele landets befolkning får delta! Ikke bare borgere i Oslo.

Den valgkampen som OL-tilhengerne i Oslo har fått føre har vært uredelig både i forhold til ensidig markedsføring, og det urimelige at virker til at spørsmålet om Norge skal arrangere et nytt OL synes å være forbeholdt Oslos innbyggere å avgjøre. Det er ikke et demokrati verdig!

Kravet er en landsomfattende folkeavstemning!

Mer spenning i vente

Høyre ble som ventet den store vinneren av valget. Men i tillegg til Fremskrittspartiet trenger Erna Solberg støtte av minst ett parti til, kanskje både Venstre og Kristelig Folkeparti, for å danne en flertallsregjering. Spenningen valgnatten blir dermed avløst av mer spenning: Hvordan skal Erna Solberg bygge en solid politisk plattform på fire partier med til dels store motstridende interesser?
Høyre har skapt store forventninger til nye politiske løsninger. Spørsmålet også høyrefolk stilte seg etter at de positive tallene trillet inn i går kveld er om det er skapt for store forventninger til nye løsninger.

[Bilde 2497685 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Mer spenning i vente

Høyre ble som ventet den store vinneren av valget. Men i tillegg til Fremskrittspartiet trenger Erna Solberg støtte av minst ett parti til, kanskje både Venstre og Kristelig Folkeparti, for å danne en flertallsregjering. Spenningen valgnatten blir dermed avløst av mer spenning: Hvordan skal Erna Solberg bygge en solid politisk plattform på fire partier med til dels store motstridende interesser?
Høyre har skapt store forventninger til nye politiske løsninger. Spørsmålet også høyrefolk stilte seg etter at de positive tallene trillet inn i går kveld er om det er skapt for store forventninger til nye løsninger.

[Bilde 2497685 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Hva er målet med strengere straffer?

Lov og rett, og straff, er en ting som ikke diskuteres for ofte her til lands. Det til tross for at landet skal ha et såkalt «demokratisk forvaltet lov og rettssystem».

Det interessante er at tilbakefallsprosenten etter soning i fengsler i Norge, er en av de laveste i verdens sammenheng. Det tyder på at vi har en ganske vellykket straffenivå og innhold i soningsforholdene.

Fremskrittspartiet vil ha strengere straffer – men glemmer rettssikkerheten
Denne utviklingen kan raskt endres med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering, de vil ha lengre fengselsstraffer og tøffere soningsforhold. Fremskrittspartiet vil omgjøre Ullersmo til et fengsel – med enda strengere soningsforhold for kriminelle fra andre land.
Denne ideen er ført i marka av nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, som heller ikke er helst stueren. Vi husker at han ble fratatt førerkortet for råkjøring – og hvor han sannsynligvis satte mange andres liv i fare gjennom uvettig kjøring. Ikke at det er straffbart, men andre arbeidstakere kan få sparken for tilsvarende – men den samme Per Sandberg sto på Stortingets talerstol beruset (snakk om respekt for landets fremste talerstol).

Se;
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=169518
Og;
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=143985

Det som bekymrer meg med forslaget til Fremskrittspartiet og Høyre, er at rettssikkerheten er så elendig her i landet. Uskyldig dømte fortjener ikke forverrede soningsforhold!

Sakkyndige er ofte domstolenes alibi for domfellelse – hvor habil og riktig er den?
Ikke rent sjelden avdekkes det grove justismord (Arnold Juklerød, Fritz Moen, Per Liland, Sveinung Rødseth m.fl. Og dette er trolig bare en liten mikroskopisk flis av et kjempestort isfjell av saker hvor det begås justismord.
Hovedproblemet er knyttet til rettsoppnevnte sakkyndige (psykiatere, psykologer m.fl), som i praksis har all makt i mange saker, og immunitet i forhold til feil behandling, kameraderi, korrupsjon, bestikkelser i form av seksuelle tjenester m.v.
Saken mot Anders Behring Breivik avdekket hvor usikker «bevisene» til sakkyndige kan være. Det måtte oppnevnes nye sakkyndiger i Brevik-saken fordi den første rapporten ikke holdt mål.

Vi mangler en debatt om kravet til rettssikkerhet?
I Norge dømmes personer ofte på indisier – ikke på bevis (eksempelvis Per Liland). En person står dermed helt uten rettssikkerhet. Har man ikke faktiske bevis – bruker man (uredelige) sakkyndige og indisier for å få folk dømt. Min holdning er at ingen skal i prinsippet dømmes uten ved bevis.

Kan noen forsvare å øke straffenivået og gjennomføre strengere straffenivå så lenge rettssikkerheten i Norge trolig ville vært bedre om man «kastet kron eller mynt» i stedet for å gjennomføre rettssaker?

Innvirker brorskapsordener på rettsutfall?
NRK hadde en sak for en tid siden hvor det ble avdekket en ganske opplagt sak som en person reiste og tapte, hvor årsaken trolig var at begge advokatene og dommeren var medlem i samme brorskapsklubb. Er det ikke på tide å innføre et register for dommere, advokater og sakkyndige og deres roller privat og offentlig for å sikre habilitet og rettssikkerhet?

Klassejus?
Et annet problem er den klassejusen som ofte finner sted i mange saker som angår økonomisk kriminalitet. For det første – i disse sakene straffene virkelig er latterlig lave. Jo rikere en person er, jo latterlig lavere blir domfellelsen – eller skal vi henleggelsene. For det andre, ser vi at sakene henlegges over en lav sko (sendrektig saksbehandling som medfører henleggelse, viktig person/ stilling som gjør at straffeforfølgelse ikke gjennomføres, henleggelser av saken på grunn av «bevisets stilling» osv).

Om det skulle skje at Fremskrittspartiet og Høyre inntar regjeringskontorene, vil det være et kraftig tilbakeslag for straffelovgivning og soningsforhold – uten at man gjør noe med den svært kritikkfulle og mangelfulle rettsikkerheten som ofte ikke er tilstede i norske rettssaler.

*Primitiv eller fremtidsrettet straff? *
Det Fremskrittspartiet, ved Per Sandberg gjør, er å forsøke å omgjøre straffeforfølgelse til en slags primitiv form for hevn – uten at det er dokumentert at det senker antall forbrytelser, eller endrer på tilbakefallsprosenten hos fanger som har sonet ferdig. Populisme kan være farlig (det ser vi også når det gjelder Fremskrittspartiet holdninger i forhold til innvandrere og andre samfunnsgrupper). Hvorfor ikke bygge videre på det som virker?

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10151545

Arbeidstakere og valg

I Norge regner vi med at det finnes om lag 2,4 millioner arbeidstakere jf Arbeidsmiljølovens definisjon. For disse betyr det å ha en trygg jobb og et godt arbeidsmiljø, og ei lønn som er til å leve av alt! Men hvor ble det av disse temaene i de viktige debattene?

De norske valgkampene blir mer og mer lik de amerikanske – det går mer og mer i retning av et “hotell Cæsar” show. De viktige temaene i sendingene handler om å lage mer marked, og et mer brutalt marked, av det meste, bygd på markedsliberalistenes premisser. Ikke om hva som gir bedre livskvalitet som kan forebygge negativ en utvikling for arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet.

Det forhold at arbeidstakere i snitt holder ut til de er bare +/- 59 år – til tross for at aldersgrensen er 70 år, at mange blir uføre/ trygdede/ skyves ut av arbeidsmarkedet/ får helseproblemer osv osv – er et ikke-tema. Hovedproblemet i valgsendingene er – spissformulert – at de aller rikeste betaler skatt, arveavgift og formueskatt!

Min påstand er at hverdagen og temaene som berører 2,4 millioner arbeidstakere, ble veldig underkommunisert i mediene. Men det er sikkert ikke interessant nok, eller lønnsomt nok, av et mer og mer markedsstyrte/ sponsede medier?

Jeg mener at hverdagen som berører 2,4 millioner velgere ble mer eller mindre glemt, bevisst eller ubevisst. Trist er det i hvert fall. I mens ruller markedsliberalistenes “hotell Cæsar” videre.

Mange arbeidsplasser kan ryke med Fremskrittspartiet og Høyre!

Det er mange som kan frykte jobben sin – dersom Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre kommer til makta! Det vakte oppsikt da Erna Solberg uttrykte at 600 lærere kunne risikere å miste jobben sin i en partilederdebatt 08.09.2013. Men det er bare en liten del av antall arbeidstakere som er utsatt..

Hvem andre?
Jo, offentlige ansatte (pr definisjon totalt ubrukelig om vil legger Fremskrittspartiets utsagn til grunn). Vi må regne med at eldre og syke arbeidstakere i offentlig sektor støtes ut av arbeidslivet., og en del andre. Bondevik II-regjeringen (Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti – med Fremskrittspartiet som garantist) nedbemannet offentlig sektor, privatiserte og AS-ifiserte over en lav sko. Det gjorde at staten ble definert til å være Norges største trygdemisbruker i den forstand at de pasifiserte syke og eldre over på trygder og stønader (rapporten "Staten på slankekur – trimming eller utsulting)

Fremskrittspartiet vil kutte 5,5 mrd i støtte til landbruksnæringen/ Høyre ca 1,5 mrd kr. Det kan i verste fall bety at rundt 96 000 personer bli arbeidsledige. Ca 52 000 er ansatt i næringsmiddelindustrien som henter råstoffene fra landbruket. Uten et landbruk, kan disse også disse miste jobbene sine. (Fremskrittspartiet og Høyre var invitert til Alvdal for å diskutere dette den 05.09 – men var for feige til å stille opp).

Sosial dumping er den verste trusselen!
Kabotasjekjøring og bruk av utenlandske transportfirmaer er i dag blitt en kjempestort problem for norske arbeidstakere.
Vi ser at norske næringslivstopper etablerer i dag firmaer i Sverige, og importerer arbeidskraft fra Asia og tidligere østblokkland, for drive systematisk kabotasjekjøring til kr 23 til 45 kroner pr time. Alt for å utkonkurrere arbeidstakere i Norge i yrker som normalt rekrutteres fra de med midlere/ lavere utdanning og inntekt
Arbeidsplassene til store deler av bussjåfør/ lastebilsjåføryrket står dermed i fare for å ryke – takket være fri flyt av arbeidskraft (en av EUs fire friheter).

I bygg og anleggsbransjen er snakk ikke norsk talende igjen etter det jeg registrerer, og ofte avdekkes det arbeidsmiljøkriminalitet (sosial dumping).

Mange har mye å frykte hvis Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre får makt – fordi de vil fjerne de få beskyttelsesmekanismene vi har mot sosial dumping i lover og forskrifter. Utfrysing av norske arbeidstakere på det norske arbeidsmarkedet er satt i system takker være EØS-avtalen. Noe Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har sagt de vil forsterke gjennom å la EU få større gjennomslag i norsk politikk!

Den som er i utsatte grupper, og stemmer på Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre – har ingen angreknapp!!!

Bruk stemmeretten for trygge jobber og et bedre arbeidsmiljø!