Viser arkivet for mars, 2014

Ja til minipol!

Regjeringen åpner nå for at distriktene kan få minipol. Kreditt skal også Arbeiderpartiet ha for at de foreslo,mens de satt med makten, at alle kommuner skal kunne ha hvert sitt Vinmonopol. Det ble ikke noe av, men de var inne på tanken om ikke annet. Men nå kommer muligheten for alle kommuner til å kunne bli med på den nye ordningen. I dette år, 2014, vil to minipol bli åpnet i nordnorge, men det er opp til kommunene selv å vise interesse for å bli med etter dette. Selv bor jeg i en liten distriktskommune og det vil være en stor fordel for mine innbyggere å kunne slippe å reise til nabokommunen for å handle lovlig vare. Nei til handelslekkasje. Minipol vil være med som et argument for at distriktsNorge ikke skal bli avfolket. Ja til Jensenbua. Hva mener du?

Det ble ingen forandring med FrP i regjering.

CHRISTIAN TYBRING-GJEDDE :

Med bakgrunn i Sentralstyrets tilbakemelding finner jeg det lite formålstjenlig å fortsette mitt store engasjement i innvandringspolitiske spørsmål», skriver han i en e-post til NRK.

Bakgrunnen er at Christian Tybring-Gjedde mener regjeringens innvandringspolitikk ikke er streng nok, og derfor ba om å bli fristilt i alle saker som handler om innvandring.

Som eneste Frp-representant stemte han mot asyl- og innvandringsavtalen Høyre/Frp-regjeringen forhandlet fram med støttepartiene KrF og Venstre.

Ifølge Tybring-Gjedde har han ikke samvittighet til å bøye seg for flertallet og stemme i tråd med avtalen. Han sendte derfor et brev til sentralstyret der han ba om å bli fristilt i alle saker om innvandrings- og asylpolitikk

De neste årene blir det satt opp 70 nye bomstasjoner med FrP i regjering.

De gikk høyt på banen, og lovet nye rehabiliteringsplasser innen helse og omsorg.
Det har ikke skjedd. Noe som er fullt mulig med og bytte ut styremedlemmer i helseforetakene.

Har FrP blitt et haleheng, til Høyre ?
Meningsmålinger tyder også på, at fler og fler fra FrP går over til Høyre.

Kan FrP sin deltagelse i regjering, gjøre dem til et miniparti ?
Jeg bare spør.

Hvitsnippforbryternes nemesis

Justisminister Anders Anundsen vil bekjempe økonomisk kriminalitet, og mener hvitsnippforbryterne truer velferdstaten. Fremskrittspartiets første justisminister mener økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem. Svart arbeid går ut over skatteinngangen. Vi ser stadig flere likhetstrekk mellom økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og cyberkriminalitet. Regjeringen har som et strakstiltak gitt 25 millioner kroner til økte bevilgninger til Økokrim og de lokale politidistriktenes Økoteam. Ved siden av en ny konkret handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som skal være ferdig i desember dette år, bebuder Anundsen et tverrfaglig departementalt samarbeid for å stoppe den økonomiske kriminaliteten. Hva synes du om regjeringens offensiv ?

Krigen på Krim og i Ukraina.

Den kalde krigen er i gang igjen, Krim løsriver seg fra Ukraina og legges under Russland.
Dette har ført til at Natolandene og EU boikotter Russland på en rekke områder, ikke minst innen nærings industrien. Dette har altså blitt et betent område, som på sikt kan føre til problemer, både for NATO og EU.

Nå er ikke jeg akkurat ekspert på utenriks politikk, men det må være lov og stille en del spørsmål i denne saken.

1. Krim var russisk fram til 1954, de aller fleste som bor der, er av russisk opprinnelse.

2. Det er holdt folkeavstemming der 97% stemte for og legge Krim under Russland igjen.

3.Ukraina består jo, men som et mindre land. De vil bli medlemmer av EU, noe som nå ser vanskelig ut.

Er EU og NATO med USA i spissen, mer opptatt av økonomisk vinning, enn menneske rettighetene i denne saken ?

Norge er ikke medlem av EU, må vi følge de i dette spørsmålet ? Russland er en viktig handelspartner for oss.

EU fikk fredsprisen, har ikke de en plikt for at denne konflikten, løses på en god og fredelig måte.

Som sagt, er ikke ekspert på dette området, derfor håper jeg på innspill fra dere, dette er en viktig sak, som i ytterste konsekvens, truer verdens freden.

REGERINEN SOLBERG: MANGE SINE UTFORDRINGER.

Etter åtte år med Jens Stoltenberg tok Erna Solberg over i fjor høst, de har nå sittet med 4 måneder i regjeringsmakt. Det har skjedd lite. Men de styrer på et rød-grønt budsjett og de store forandringene kommer ikke før ved statsbudsjettet til høsten.
Siv Jensen var med i Skavland, der fortalte hun med store øyne, at Norge hadde verdens største oljefond.

Nå har hele regjeringen vært i Hurdal, der har de hatt regjeringsforhandlinger til statsbudsjettet.
Ikke mye har lekket ut, men at det blir store skatteletter til bedrifter, for og øke konkurranse evnen kom klart frem på deres pressekonferanse.
Samtidig skjer det mye innad i FrP, med Tyrving Gjedde i spissen. Blir det ikke betydelig skattelette på formueskatten, kan likegodt FrP gå ut av regjeringen sier han.

Bent Høye har gått høyt opp på banen og lovet en mye bedre helsepolitikk. Bedre sykehus, bedre helseomsorg for alle. Rus, psykiatri, kreft, eldreomsorg skal styrkes. Og sykehusene opprustes på alt inventar og ikke minst på teknologisk utstyr.

Og de har lagt en plan for kommune sammenslåing. Dette skal gjennomføres så raskt som råd er.
Dette skal skje samtidig som samhandlings reformen, som egentlig bare har kommet til støpe skjea i de fleste kommuner skal gjennomføres, og mange kommuner har ikke midler og kompetanse nok til og gjennomføre den. Dette skal altså gjennomføres parallelt.

Dette krever store byråkratiske omfordelinger, mindre byråkrati og lettere tjenestevei, sier Solberg.
Flott det Erna Solberg, men hvordan få det til ?

Og husk dere er avhengig av sentrumspartiene for og få dette igjennom. Det er på ingen måter gitt, at det blå-blå statsbudsjettet går igjennom, uten store forandringer som dere må svelge.

Og så det store lærer løftet som dere har lovet, men her får dere med dere sentrumspartiene.
Dette er flott og bærbar satsing, men husk også skole bygningene da, mange av disse råtner på rot.
Og det er kommunene og fylkeskommunene som har dette ansvaret.

Solberg regjeringen må gi kommune Norge et stort økonomisk løft, det må de, ellers vil ikke deres valgløfter kunne overholdes.

Og det er ikke bare med mindretalls regjering, hvor tredjepart sentrumskameratene, sitter på sidelinja og sier. Det kan vi godta, men ikke det.

Det er store forskjeller mellom FrP og Sentrumspartiene på mange hold i politikken.
GOOD LUCK Erna, det trenger du, og du trenger virkelig gode evner og forståelse for kompromiss forhandlinger.

Endelig en løsning for Nordsjødykkerne ?

I går ble det kjent at Arbeids- og sosialdepartementet har kalt inn nordsjødykkerne til dialog og forliksforhandlinger. Dette skjer etter at Høyre har gitt etter for påtrykk fra FrP som har kjempet for dette i mange år. Mye tyder derfor på at det endelig kan komme til en løsning i denne betente og uverdige saken.

Pioneerdykkerne, som fikk ubotelige skader i starten av oljeeventyret, har kjempet en årelang kamp for å få erstatning. Saken har vært gjennom rettsapparatet en rekke ganger, før de til slutt tapte i Høyesterett. I fjor vant de imidlertid frem i Strasbourg.

Den rødgrønne regjeringen gjorde ingenting for å få avsluttet denne saken. I Høyre har også synet vært lunkent og todelt. Men med FrP som pådriver har de nå altså blitt tvunget til å ta et standpunkt.

Vi får håpe nordsjødykkerne får en akseptabel oppreisning og at dette er en indikasjon på at vi endelig har fått en regjering med handlekraft.

Regjeringen skjerper narkotikajakten

Finansminister Siv Jensen fritar Tollvesenet for all avgiftsinnkreving for å kunne intensivere kampen mot narkotikainnførsel. Heretter skal skattetaten overta ansvar for merverdiavgift ved innførsel av varer, samt for bilårsavgiften og en lang rekke andre særavgifter.
“Det vil bli langt fler tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En utvidet politimyndighet for tollere vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet. Endringene vil styrke grensekontrollen og gi en mer effektiv offentlig sektor” sier FrP-lederen. De oppgavene som tollvesenet har hatt er overført til Skattetaten som fra før av driver med innkreving av skatt. Hva mener du om denne reform som nå innføres?

Fremtidens stortingsvalg, blir det et valg mellom Høyre og AP.

Siste gallup ga et knepent borgerlig flertall 85-84. Bare et knapt halvt år etter valget, ser vi klare bevegelser i velger massen. Frp har tapt rundt 5 % fra årets valg, og over 10 % på litt over 4 år.
FrP er parti som stadig minker, og det er kanskje ikke så rart, de blir mer og mer lik høyre.
Man kan ikke utelukke, at dette blir et miniparti etter hvert. Deres valgløfter er urealistiske og innfri.

Høyre holder stand og har økt siden valget. Leverer denne regjeringen varene på en god måte, så blir det Høyre som får æren. De er regjeringens storebror.

AP, må man regne med, hvis det blir store lønnskutt, store forandringer på arbeidsmiljøloven etz, vil sannsynlig deres oppslutning øke.

Samtlige andre partier ligger nær sperregrensen. I fjor stilte 17 politiske partier til valg. Det er alt for mange.

Hvilke av de små som vil overleve, er vanskelig og spå, men småpartier vil neppe sitte i regjering.
Vet av erfaring at det var ikke lett for KrF og sitte i regjering med Høyre, selv om de hadde statsministeren. Det var Høyre som var storebror.

Man burde kanskje øke sperregrensen til 6 %. Man hører stadig på intervjuer, vi er forskjellig, vi må inngå kompromisser. For meg hadde det vært veldig greit, om vi hadde hatt et to parti system.
I alle fall til Stortingsvalg. Det hadde blitt lettere og styre og poltikken hadde blitt mer forutsigbar.

Nå tenker jeg høyt, hva mener du ?

HOMOFILE DØMT TIL PISKING.

Tv 2 text tv.

Fire menn i Nigeria ble torsdag dømt til 15 piskeslag. Piskingen ble gjennomført inne i rettslokale til Shariadomstolen. Homofili kan også gi døds straff i Nigeria.

Vi vet også at dette skjer i Norge. Omskjæring, kjønnslemlestelse og tvangs gifte.
Flere muhammedanere vil ha Shariadomstoler i Norge.

Og mange av oss er redd for at slike skal bli opprettet. Det er klare brudd på menneske rettighetene.
Men, når vi bringer frem dette budskapet så er vi :RASISTER.

Og forsvare menneske rettigheter, kan da umulig være rasisme. Dette må slås hard ned på.
Norske myndigheter må absolutt si et klart nei til dette uvesenet. Og blir det oppdaget, skal de returneres med øyeblikkelig virkning tilbake, der de kom fra.

Det må være grenser for norsk snillisme.

Når revisjonsgigangene overtar for Økokrim kan det skape mange problemer?

Det blir stadig meg komplisert vår det foreligger korrupsjonsmistanker i virksomheter og etater – og at private revisjonsselskaper bedriver ren etterforskning som egentlig Økokrim skulle gjort – og når det da kun fører til at rapporter senere blir lagt i skuffen og uteglemt. Økokrim blir da heller ikke informert i nødvendig grad!

Ifølge Klassekampen blir det problematisk at revisjonsselskaper driver korrupsjonsetterforskning

Peter Gottschalk fra BI synes rollen til granskerne er problematisk.
– Vanligvis er det jo politiet som driver etterforskning, påtalemyndigheten som driver tiltale, og domstolen som dømmer. En del av granskerne tar alle tre roller samtidig. Det er ikke bare uheldig, det burde også være straffbart, sier professoren.
– Det mest bekymringsfulle er at man har en egen gransking, og så avslutter man med det, sier han.

Når også politikken og politikere blander seg inn?

Pål Lønseth. som var statssekretær i justisdepartementet for Ap fram til regjeringsskiftet i fjor, tar over jobben som sjef for hele PwCs granskingsavdeling – som altså gransket korrupsjonsmistankene i Kongsberg Gruppen – når hans karantenetid utløper midt i april.
Og som han selv sier til Klassekampen -
– I saken mot Kongsberg Gruppen skal din nye arbeidsgiver ha sittet på informasjon om korrupsjon som ikke har blitt delt med myndighetene. Ser du noen prinsipielle problemer med dette?
– Jeg kjenner ikke denne saken, men generelt har jeg ingen problemer med å avdekke forhold som dette og gi råd til den virksomheten som har bestilt oppdraget. Det er alltid den som eier saken som må ta ansvaret for hva som skjedd, og dermed bestemme seg for å levere inn en anmeldelse, sier han.
– Det er også slik at granskere normalt vil være bundet av en taushetsklausul knyttet til oppdraget.

Internasjonalt er den mest kjente saken om revisjonsselskapet Arthur Andersen – jf

Arthur Andersen kom i store vanskeligheter 2001, da det amerikanske energikonsernet Enron gikk konkurs etter å ha blåst opp regnskapstallene for å fremstå som profitabelt selv om det gikk med tap. Som Enrons revisor hadde Arthur Andersen godkjent dette, og firmaet ble 2002 dømt for å hindre etterforskningen i saken, mistet tillatelsen til å revidere børsnoterte selskaper i USA og ble oppløst. De fleste internasjonale avdelinger ble overtatt av konkurrenter, i Norge av Ernst &Young. Arthur Andersen hadde også vært revisor for det amerikanske telekommunikasjonsselskapet WorldCom, som 2002 ble dømt for tilsvarende regnskapssvindel.

At politiet og Økokrim frykter bevisforspillelse i slike saker er derfor ikke ubegrunnet! Så hvilken tillit skal man da ha til at alle tenkelige forhold belyses og kommer på bordet? Hvordan skal samfunnet og myndighetene sikre seg at lover og regler følges i slike tilfeller?

Fra Klassekampen
Om Arthur Andersen

På tide med legalisering

Etter den siste tids fokus på det omfattende arbeidet politiet har utført for å hindre elever fra å røyke litt hasj, så har jeg bare blitt mer og mer overbevist om at cannabis bør legaliseres. Dette er ikke en kritikk av politiet, som har gjort jobben sin. Det er heller snakk om hva politiet faktisk bør prioritere. Er det ikke vold og vinningskriminalitet i samfunnet som er mye viktigere å hindre? Bør vi virkelig løpe etter og staffe mennesker utelukkende fordi de tar seg en joint i ny og ne? Det er merkelig at folk som drikker alkohol og av til faktisk blir beruset, moraliserer over at andre mennesker velger å bruke cannabis.

Cannabis er, som alle andre rusmidler, skadelig ved feil bruk, men hvordan har det seg at alkohol er lovlig, men cannabis ikke? Flere og flere amerikanske stater har tatt innover seg dette, og har nå legalisert stoffet i kontrollerte former. Dette tar inntektsgrunnlaget vekk fra kriminelle og gjør at politiet kan prioritere annerledes. Flere tidligere ledende politimenn i USA har gått ut og støttet denne politikken. Ikke fordi de er så glad i cannabis, men fordi de i likhet med tilhengerne av legalisering her til lands, ser at dette forbudet er like mislykket som da man forsøkte å forby alkohol på 20-tallet.

Cannabis bør, som sterke former for alkohol, selges ved egne statlige utsalg, og man bør åpne for coffeshops à la Nederland. Det dreier seg ikke om å romantisere rus, men å innse at 40 års politikk på dette feltet har vært fullstendig mislykket og snarest bør reverseres. I USA og Uruguay har man nå skjønt poenget. Når skal vi tørre å ta denne debatten i Norge? Her i landet har motstanderne kommet med skremselspropaganda og hard retorikk for å passe på at folk som er uenige med dem ikke skal få snakke høyt. Vi bør ha kommet lenger i 2014 enn å la oss skremme fra å ta viktige debatter. La oss se mot resultatene i andre land, og prøve å basere oss på fakta istedenfor bare følelser.

Trond Wathne Tveiten
Venstrepolitikker

Følg meg på facebook
Følg meg på twitter