Viser arkivet for september, 2014

Urimelig skatteregler for nettspill

Når det gjelder skatt for gevinster man har vunnet på nettkasinoer, finnes det ikke et klart strukturert regelverk. Reglene er svært uklare, og spillere som har spilt pengespill på kasinoer på nett, har alltid måttet gjette seg frem. Skatteetatene har også vært lite hjelpsomme, og det finnes lite veiledning på nett. Den veiledningen som finnes er lite utfyllende, og flere åpenbare problemer synes å være uløst. Tydelig er det fordi Skatteetaten ikke selv vet eller ikke klarer å bestemme seg. Og imens de somler med å endre det som er galt og ufullstendig, skattelegger de spillere i hytt og pine. De som etter beste evne har forsøkt å gjøre det rett for å unngå skattesmell, får bomber i postkassa. Bomber som kan ha katastrofale konsekvenser for deres økonomiske liv og overlevelse.

Det er selvfølgelig meget urettferdig når det skyldes et uklart regelverk som gjør det fryktelig vanskelig å gjøre rett. Det er nesten så man kan mistenke Skatteetaten for å gjøre det med vilje. Uklare regler som kan føre til store og alvorlige følger er urimelige regler.

Det er en ting. En annen ting er at reglene (når man endelig har klart å finne ut av hvordan de er) slik de er utformet i seg selv er urimelige. Dette gjelder spesielt for skillet mellom næringsdrivende profesjonelle pokerspillere, og de som regnes som vanlige spillere. Dersom man “driver med nettspill på profesjonelt nivå med en viss varighet og omfang og har inntekter slik at aktiviteten er egnet til å gi et overskudd” regnes man som næringsdrivende. Da er det er det vanlige skatteregler for næringsdrivende som gjelder. For vanlige spillere skal hver enkeltgevinst over 10.000 kroner beskattes. I praksis vil dette skillet få store utslag i hvor mye man skal skatte.

I Sverige har de gjort det enkelt og fornuftig, og konkludert med at alle gevinster som kommer fra EU, er skattefrie. Dette inkluderer det lille landet Malta, som lisensierer og huser de fleste online casino i Sverige. Dette gjør det veldig enkelt for svenske pokerspillere: Så lenge de spiller på gamle og nya sites som har sin base i Malta så slipper de å tenke på skatt.

Definisjonen på når man regnes som næringsdrivende er meget uklar og vanskelig å forholde seg til. Å bedømme når man driver med spill av en “viss varighet og omfang” er jo helt umulig. Kriteriene er svært subjektive, og hvordan kan man vite når man er over denne usynlige grensen? Det har ført til at Skatteetaten ofte har vurdert det annerledes enn spillerne selv. På grunn av skattereglenes generelle utforming har Skatteetaten da hatt myndighet til å gå mange år tilbake i tid, og finne et år man har hatt et godt år. Inntil 10 år senere kan man altså risikere å plutselig få et kjempe skattekrav man ikke lenger klarer å betjene.

Hadde man visst at skatten ville beregnes som den ville omtrent på det tidspunktet man hadde et godt år kunne man ha disponert pengene annerledes. Mange år etter kan forholdene være ganske annerledes. Derfor må det utformes kriterier eller definisjoner som gir mye større klarhet og forutsigbarhet enn slik det er i dag.

Peter Northug jr. Bajasen som tjener seg rik, på pøbel streker.

Ingen har vel fått mer oppmerksomhet i media, enn Peter Northug jr. den siste tiden.
CO-OP betaler han 15 millioner i året i sponsor.
Dette til tross for at han dreit seg ut i OL. Står utenfor landslaget, han er et stort ego, slik jeg ser det.
Også kjører man bil i fylla, kjører ut og skylder på kameraten. Og er en fare både for eget og andres liv.

Likevel tjener denne gutten så det holder. Inntekter av skisponsorer og bøker kommer i tillegg.
Og for et dårlig forbilde for norsk ungdom han er.

Han bør utestenges fra all idrett i minst fem år, da får han sannsynligvis igjen fører kortet.
Selv om han mister det for alltid på papiret.

Bajasen tjener seg rik på dette, hvor er anstendigheten hen i Norsk idrett ?

BREV TIL HELSEMINISTER BENT HØIE VEDR. ØKNING AV KREFT OG SÅKALTE LIVSSTILSSYKDOMMER.

Jeg vokste opp i Finnmark med 3 fiskemiddager i uken , masse frukt og grønnsaker og“kreft” var ett fremmedord .

Idag er det en sykdom som rammer flere og flere mennesker , så spørsmålet er da “: Hva skyldes den voldsomme økningen i krefttilfeller ?

I følge boken“Sannheten på bordet” av Nils ChristianGeelmeyden , som er en meget god og veldokumentert bok er nordmenn sykere enn de fleste andre .

Sitat”:

Nordmenn har høyereforekomst av kreft i prostat , teskikkelkreft, , tarmkreft , hudkreft ,diabetes, multiple sklerose , hoftebrudd, benskjørhet , kronisk smertediagnose,

fibromylagi ,ryggledelser, astma,psoaris, og allergier enn noen andre.

Det antaes at ca.700000 har eller står i fare for å utvikle diabetesog ingen steder i verden erdet flere barn som har sukkersyke .

Ca. 400000 antaes ålide av depresjon og ca, 320000 forventes å bli undersøkt eller behandles forhjerte- og karsykdommer .

Hvert år får ca. 2600kvinner påvist brystkreft ,forekomsten er doblet på 40 år og økningen er 5 %årlig .

Ca halvparten av dennorske befolkning regnes som overvektig og det samme gjelder for hver sjette 8 åring .

*De vanligeste årsakene til sykdomsdød har sammenheng medkronosk feilernœring som kreft, slag,luftveissykdommer Alzheimer og Diabetes *. .

Norge er på verdenstoppen når det gjelder medisinering av barn for søvnproblemer og ADHD .

I Norge tillåter man ca. 2700 ulke aromastoffer i maten, for å gjenskape smaksegenskaper som erblitt ødelagt i produksjonsprossessen .

1 Januar 2001vedtok Stortinget å underlegge seg EUs matsminkedirektiv fra 1994 der 80 nyetilsetningsstoffer ble tillatt , tilsammen har vi nå rundt 4000 lovligematsminkestoffer med hvert sitt E – nummer .

Iskrem inneholder ca 31 forskjellige fargestoffer og 13 forskjellige søtningsstoffer .

I Norge er det tillatt å bruke 49 ulike fargestoffer i nœringsmidler , en sœrlig uro til 11 av disse, , dette er de syntetiske azofargestoffene som ar forbudt i Norge fra 1978 – 2001 , disse rammer sœrlig barn , de brukes i fargesterke godterier, saft, brus og is og reduserer veksten av nerveceller , som kan føre til ADHDOG HYPERAKTIVITET , allergiske reaksjoner ,pusteproblemer , oppsvulmet ansiktog konsentrasjonsproblemer .

I Januar 2001aksepterte Stortinget EUs såkalte matsminkedirektiv hvor 80 nye stoffer ble
tillatt , tilsammen er det nå i Norge ca. 400 lovlige matsminkestoffer medhvert sitt E-NUMMER. .”:

Det er veli ngen tvil om at den maten vi spiser gjør oss syke fordi det brukes enorme mengder“plantevernmidler” i maten vi spiser .

94 % avlandbruket i Norge blir sprøytet medpestcider.

Fra 2008 -2011 økte forbruket av sprøyemidler fra 282-318 tonn.

Allerede i1999 ble det fastslått at 533 insekt-og middarter var blitt resistense mot flere pesticider..

I 2009 hadde“The Herbicide Restistance ActionCommitee “ registrert 189 restistenteugressarter på 300000 ulike steder .

Vinningen av bruk av sprøytemidler er forbigående , men hva med skyggesidene.

Det er påvist at giftstoffene har negative innvirkninger på insekter, edderkopper , amfibier, fugler og dyr , effekten er renforgiftning, redusert tilgang på mat og forringede levevilkår , slike effekterhar man funnet hos sommerfugler, frosk og flaggermus.

Ifølge Folkehelseinstituttet er ca 100000 nordmenn rammet av matallergi-plantevernmiddelet “diklorfenol” er mistenkt til å våre årsaken , stoffet brukes av bønder og forbrukere ibekjempelse av insekter og ugress , dessuten brukes det i klorering avdrikkevann fra springen .

Det tyske direktoratet for matsikkerhet undersøkte im 2008 frukt og grønt fra en rekkeulike butikker , nesten 10 % viste seg åinneholde grensesprengende mengder avfarlige giftstoffer.

Sœrlig storefunn gjorde man i pœrer, bringebœr, ruccola og urter, mest alarmerendev er at rester fra 59 sprøytemidler ble påvistI prøvene.

75 % av disse stoffene regnes for å vœre spesielt farlige .

ReidarAndestadi den økologiske stiftelsen OIKOS hevder at man på produsentmøtene i EU blir enige om hvilemidler, kombinasjoner , mengder og metoder som sal brukes for å unngå at detgir seg utslag i eventuelle kontroller .

I februar2013 sendte EU ett forslag til Norge (EU setter rammene rundt produsjonsvirksomheten i Norge)-det tillatte giftinnholdet i nektariner skal økes til det 4-dobbellte , ispinat skal giftinnholdet økes til det 300 -dobbelte , for bœr og sitrusanbefaler EU en 200 – og 120-dobling , det foreslåes også en økning for 14ulike pesticider

En undersøkelse av magasinet “Ren Mat”avslørte at grenseverdiene i EU økte for 36hypig anvendte pesticider, i noentilfelle var det snakk om en 500-dobling.

Proffessor ogtoksilog Kjetil Hylland v / Universitetet i Oslo påpeker at flere av disse stoffeneer kreftfremkallende og hormonfoerstyrremnde /

Norskematmyndigheter har aldri vurdert kombinasjonseffekten av ulike kjemisk-syntetiske sprøytemidler

Vitenskapskomiteenfor mattrygghet( VKM) mener atcoctaileffekten ikke vil utgjøre noen fare for for nrdmenns helse når høyereverdier av miljøgifter blir tillatt

Men detfinnes kurer mot kreft , som kan hjelpe masse mennesker .

Jeg håper at Helseministeren vil ta seg tid til å se på denne filmen og vurdere å bruke denne medisinen
En filmatisering av boken Sannheten på bordet er igang

Bokkilden.no tilbyr følgende:

- Alltid maksimal rabatt på all ny, norskspråklig skjønnlitteratur og sakprosa/faktabøker
- Lave priser på tidligere utgivelser
- Gode kampanjetilbud
- Stort utvalg: 4 mill norske og engelske titler
- Best i test på pensumlitteratur – rask levering
- Sikre betalingsløsninger
- Alle ordre over kr 249,- sendes portofritt. Ved lavere ordresum tilkommer kr 39,- i porto/ekspedisjon.

Bokkilden.no har også diverse utvalg av gaveartikler, interiør, klær og ulike friluftsprodukter

Rikmannsdomstolene???

Generelt;
I de tilfeller hvor de rike, og eller/ personer med den «rette ringen» på fingeren, står ovenfor saker i domstolene, er domsavsigelsen ganske forutseende. Det ender enten med frifinnelse, at saken blir foreldet, eller ofte med helt marginal straff (store strafferabatter). I etterkant kommer det en regning til det offentlige. Staten må betale i form av erstatning og/ eller «feil» saksbehandling. Ikke en gang Høyesterettsdommer synes å få betydning for de rike. Ikke nok med det – politiet står også som oftest på de rikes side.

Saksbehandlingen er en uthalingstaktikk (utmattelsestaktikk) – spesielt når saken går mot den vanlige menigmann/ kvinner. Det betyr at vanlige folk overhode ikke har mulighet til å stille opp økonomisk med advokater, sakkyndige og bruk av pr-byråer mv for å påvirke sluttresultatet. Den demokratiske rettsstat – bygd på likebehandling – har tapt! Marked og markedsmakt har lykkes i «å kjøpe» vårt lov- og rettssystem.

Konkret sak som underbygger noe av ovennevnte;
Jeg må si jeg blir både sint, trist og lei meg når jeg leste saken knyttet til godseier Carl Otto Løvenskiold og kampen om husmannsplassen Hakloa og Jo Arne Ødegård for en tid tilbake.
Saken har handlet om retten til å overta barndomshjemmet til Jo Arne Ødegård – Hakloa. Saken har pågått i 15 år (utmattelsestaktikk). Jo Arne Ødegård har vunnet seier etter seier i retten – helt opp til Høyesterett – om retten til å få overta barndomshjemmet (domstolene må jo forholde seg til lovtekstene).
J. A. Ødegård har ikke fått bo i sitt barndomshjem siden 2003. Da kom politiet og kastet ham ut (det «nøytrale» politiet). (Hadde godseier C. O. Løvenskiold opplevd et slikt samfunnsovergrep fra politiet – er sannsynligheten stor for at det ville vært snakk om store erstatningssummer som det offentlige hadde måttet betale).

Det spesielle i saken er at i rettsforhandlingene mente godseier Løvenskiold at eiendommen var verdt hele 7,5 millioner kroner. Høyesterett derimot – satte prisen til 3,5 millioner kroner.
Men så skjer det man kunne ane på forhånd – staten gjør «saksbehandlingsfeil». Dvs at staten «feilinformerer (styrt hendelse????), slik at innfrielse av det økonomiske kravet blir oversitti – som det heter. Det betyr at saken må starte på nytt (opp rettssak som kan ta opp mot nye 15 år).

Saken ender dermed med et forlik, J.A. Ødegård orker ikke en ny runde. Dermed går staten inn og erstatter ca 1 million kroner til J. A. Ødegård for feilinformasjonen. Mens godseier C. O. Løvenskiold slipper unna med en erstatning på den latterlige lave sum av litt underkant av en million kroner. En eiendom som Høyesterett har fastslått har en verdi på 3.5 millioner kroner, og som C.O. Løvenskiold selv har anslått at har en verdi på 7,5 millioner kroner.

Slik fungerer lov- og rettssystemene mellom «Jørgen Hattemaker og kong Salomo».

OL 2022 (Oslo) og Norge

Ambassadørene for den rike eliten (les ja-tilhengerne til OL i Oslo 2022) snakker plutselig om “Norge og norske interesser” når det gjelder å eventuelt arrangere et nytt OL for de rike. (De rike som har sørget for at de slipper arveavgift, snart ikke betaler formueskatt, og i den grad noen av de betaler skatt – har fått millioner i skattelette av Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen).

Mens mange arbeidstakere/ trygdede ikke fikk billetter til OL-arrangementene på Lillehammer i 1994 i det hele tatt, er det kommet frem i ettertid at veldig mange av de rike (og deres forretningsforbindelser) fikk billetter nok og bodde på Lillehammer under OL i 1994. Da manglet det ikke på billetter, husrom osv (korrupsjonskultur?)

Det er underlig at den samme klanen av ambassadører for den rike eliten ikke snakker om “Norge og norske interesser” når;
– Utbytte, formuer og verdier flagges ut av landet – til skatteparadiser og korrupte regimer
– Virksomheter og arbeidsplasser (skapt av norske arbeidstakere) og med kunnskap (skapt av norske arbeidstakere) flagges ut av landet – til land hvor man kan drive rovdrift på arbeidstakere med slavelignende kontrakter
– Lar norske verdier, virksomheter og eiendommer blir solgt billig til spekulanter fra utlandet.
- Når oljefondet søler bort hele nasjonens (pensjons)formue i utlandet
- Når internasjonale revisjonsbyråer får blomstre opp – med helt andre etiske og moralske verdier enn de vi er kjent med – for skaffe “fri flyt av kapital” åpne veier
- Privatiseringer av offentlige tjenester – hvor skattebetalernes penger sendes mer eller mindre rett på kontoen til spekulanter (ofte med utbyttekontoer i skatteparadiser)

Det heter visst Norge og “norske interesser” når de rike skal berike seg selv og sine familier – mens Norge blir beskrevet som verdens verste land å leve i forhold til skatter, avgifter og restriksjoner av den samme rike eliten.

Inntil den rike eliten begynner å ta samfunnsansvar og interessere seg for “Norge” igjen – bør det norske folk sette foten ned og si nei til OL i 2022. Skal de rike og deres ambassadører ha en OL-fest for seg og sine – kan de betale den selv!

Ekspertutvalg eller defektutvalg?

Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringen har nedsatt et såkalt «ekspertutvalg», som har som formål å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene (jf melding fra regjeringen). Språk, eller nyspråk, er generelt blitt et demokratisk problem. Hva betyr ordet «ekspertutvalg» i denne sammenheng? Den definisjonen har vi ikke fått!

Regjeringen vil åpenbart trekke Norge i en annen retning enn hva som har vært gjeldende for oppbyggingen av det norske arbeidsliv, velferdssamfunn og demokratiet. Landet drives mer og mer i retning av å være et bedriftskonsern (fremfor et land/ samfunn for fellesskapet), og styrt mer og mer etter de samme prinsippene som HR-ledelse anvender i virksomheter. Dvs etter lønnsomhetsprinsipper.

HR-ledelse (Human Resources Management – HRM), henter sin inspirasjon fra amerikansk ledelsesfilosofi. HR-ledelse innebærer at målene for utviklingen settes av eier/toppledelse, og er i liten eller ingen grad gjenstand for påvirkning og endring (medbestemmelse) fra de ansatte. Det vil si et system hvor medbestemmelse og bedriftsdemokratiske beslutningsprosesser settes til side.

Den norske modellen, og utviklingen av velferdssamfunnet, har frem til nå vært bygd opp på et trepartssamarbeid, hvor det offentlige (myndighetene), arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har funnet frem til løsninger sammen – støttet av fageksperter, forskning, og det offentlig embetsmannsverket.

Det regjeringen har valgt å gjøre i arbeidet med å endre Arbeidsmiljøloven, er å nedsette et såkalt «ekspertutvalg» uten involvering av arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Ikke bare er regjeringens handlingsmåte et demokratisk problem, det er også et kraftig anslag/ innsnevring av arbeidstakernes grunnlovfestede rett til medbestemmelse (Grunnlovens § 110, siste ledd), mot det som har vært praksis frem til nå.

Hvem skal representere objektiviteten i dette såkalte «ekspertutvalget»? Det vil være slik at «ekspertutvalget» kan søke råd, eller ta imot råd, hos hvem de vil – samt trekke konklusjoner på bakgrunn av det. Men det vil være vanskelig å objektivt kontrollere hvem som eventuelt har kunnet påvirke ekspertutvalgets slutninger. Dog har regjeringen pålagt utvalget å fremme forslag, som forskyver maktbalansen i arbeidslivet, i form av at arbeidsgiversiden skal få vesentlig mer makt over arbeidstakerne i deres arbeidsforhold, samt over arbeidstakernes fritid. Det i seg selv er ganske alvorlig – utvalget har fått et slags bundet mandat.

Riktignok legges det opp til at partene i arbeidslivet (og andre) blir såkalte høringsinstanser, hvor de kan få fremme sine synspunkter. Men hvor mye vil bli vektlagt av innholdet i høringssvarene i det såkalte «ekspertutvalget», og hvor mye vil bli silt vekk? Eller sagt på en annen måte; Hvor mye av høringssvarenes innhold når frem til Stortinget – som Stortinget skal behandle og trekke konklusjoner på – før vedtak fattes?

Det saken handler om gjelder et viktig demokratisk prinsipp, og en demokratisk samarbeidsform, som er i ferd med å bringes til opphør. Det anser jeg som meget alvorlig.
Billedlig sett har norsk arbeidsliv frem til nå vært organisert slik at «vi har kjørt en bil med 4 velfungerende hjul». Regjeringen har valgt å punktere to av hjulene (arbeidsgiver-/ arbeidstakersiden). Bilen er derfor ikke i kjørbar stand». Det er heller ikke «ekspertutvalget» dersom man ønsker å bibeholde den norske modellen. Et utvalg som ikke er representert av folk som har opplevd arbeidsforhold tilsvarende hva foreslåtte endringer innebærer – kan neppe kalle seg et «ekspertutvalg». Har vi fått et «defektutvalg»? Det gjenstår å se, men de politiske partiene som bidrar til å innsnevre demokratiske beslutningsprosesser, bærer et stort ansvar for utviklingen i samfunnet! Vi er i ferd med å skape et pr-byråmarked, hvor noen kan kjøpe seg makt og påvirkning over samfunnsutviklingen er min spådom.

Når staten tar liv.

THOMAS CLAUSEN
Heroinavhengighet er en tilstand med høy risiko for overdosedød og den mest effektive behandlingen er legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Metadon er ett av medikamentene som brukes, og det vekker bekymring når vi nå ser et betydelig antall dødsfall hvor metadon er involvert.

Hva kan årsakene være? Vi vet at nær 80 prosent av dem som dør av metadon, ikke er i LAR-behandling. Men medikamentet som forårsaker dødsfallene, stammer nok i hovedsak fra pasienter i LAR. Problemet med «medisinlekkasje» har fulgt behandlingen fra den ble introdusert på 1960-tallet i USA.
HELGE WAAL Er tiden kommet for å stramme inn igjen noe på kontrolltiltakene, er normaliseringstrenden gått for langt? Vi mener det.
Dødsfallene øker

Først litt om statistikken og behandlingspraksis:
◾Heroin-dødsfallene har gått sterkt ned de siste årene, slik målsettingen har vært med LAR.
◾Metadondødsfallstallene økte med omtrent 50 prosent fra 2009 til 2012.
◾Det var ingen økning i metadonsalget i denne perioden.
◾Pasienter blir ikke lenger kastet ut av behandlingen dersom de ruser seg. Det er dermed flere pasienter med pågående rusatferd i LAR enn tidligere.
◾Det benyttes i økende grad «høykonsentrert» metadon (fem prosent mot tidligere én prosent).
◾Metadon er i mindre grad tilblandet saft, slik den var tidligere. Dermed kan det lettere misbrukes til injeksjon.

Mulige tiltak er derfor å trekke de mest misbruksfarlige, høykonsentrerte metadonpreparatene fra markedet, på ny tilblande metadon med saft, eller å stramme inn kontrollregimet knyttet til utlevering av metadon.

”Vi må erkjenne at den ukontrollerte trangen til å ruse seg, krever ekstern kontroll

Økt kontroll vil kunne redusere mulighetene til personlig vekst og utvikling hos pasientene. Likevel må vi erkjenne at tilstanden som behandles, den ukontrollerte trangen til å ruse seg, krever ekstern kontroll fra en behandler. Når det er flere med pågående problematisk rusatferd i LAR-behandling, kan det være farer ved en for liberal praksis. Overdosedødsfallene knyttet til lekkasjer fra LAR-programmet viser oss det.

Pendelen snudd

Rus- og avhengighetsmedisin er et «ungt fag» i stadig utvikling. Da LAR ble introdusert som behandling i Norge i 1998, var fokuset på kontrolltiltak og restriktivitet stort. Dette må sees i lys av at metadon frem til 1997 ikke var godtatt som behandling av heroinavhengighet.

Det var tidlig i LAR-historien vanskelig å få behandlingsplass og lange ventelister. Pasienter kunne på den tiden i tillegg utestenges fra behandlingen dersom reglene ikke ble fulgt.

I årene som har fulgt, har pendelen snudd. Fra tidlig 2000-tall, er kapasiteten i behandlingen blitt bedre, med korte eller fraværende ventelister. I 2004 kom «Rusreformen», med ledsagende pasientrettigheter. I 2010 fikk vi «Retningslinjer for LAR», som slo fast at behandling skal «normaliseres», og tilrettelegges slik at pasienter kan ha et tilnærmet normalt liv, for eksempel stå i jobb og utdanning.

Les også

«ALDRI AKSEPTERT»: LAR-ordningen i dag innebærer en risikobehandling av pasienter som vi aldri ville godtatt overfor andre pasientgrupper med andre diagnoser, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Toppe vil gjennomgå hele LAR-ordningen

Mener LAR-behandlingen i Norge er delvis ute av kontroll.

Dilemma

Rusbehandling står i et dilemma. Mens rusproblemet er kjennetegnet av mangel på kontroll og ambivalens, er det avgjørende i rehabiliteringsprosessen at pasienten skal gjenvinne en bedre kontroll over sitt rusbruk. Dette krever en vanskelig balanse mellom ekstern kontroll og medbestemmelse fra pasienten, som må finnes i samarbeid mellom behandler og pasient.

I de fleste tilfeller vil det være større behov for kontroll tidlig i en behandlingsfase, mens det er mer pasientmedvirkning etter hvert.

Det er i dette landskapet landets LAR-klinikere balanserer daglig, i mer enn 7000 behandlingsrelasjoner. Noen ganger får pasienten for stor kontroll og råderett over mange brukerdoser, og fristelsen for å selge eller dele sin medisin med andre blir for stor. Samtidig går kritikken fra pasientene oftere på at kontrollen er for stor enn at den er liten.

Utsettes for kritikk

Rusbehandling, og ikke minst LAR-behandling, har vært og er en helsetjeneste som utsettes for kritikk. Særlig tre punkter går igjen i kritikken. Det første er at behandlingen ikke er tilstrekkelig tilgjengelig i den form eller på den tiden pasienten har behov for det.

Det andre er at behandlingen er for kontrollorientert, og at det er restriksjoner, eksempelvis knyttet til utlevering av medisiner.

Det tredje er at det har vært for liten grad av pasientmedvirkning eller brukerstyring i behandlingen.

Men i dag kjennetegnes LAR av høy grad av tilgjengelighet, mindre kontroll enn tidligere, og betydelig brukermedvirkning.

Kan ikke aksepteres

Det økende antall metadonrelaterte dødsfall utfordrer på ny LAR-systemet og behandlingspraksis. Dødsfallene skjer i hovedsak blant personer som ikke er under LAR, og ofte som et resultat av injeksjon av metadon, gjerne sammen med andre stoffer. Vi antar at metadonet kommer fra personer under LAR, som har for liberale utleveringsrutiner.

Er kostnaden ved å senke kontrollen med medisinutleveringen i LAR i retning av «normalisering» et økende antall metadondødsfall? Vi mener vi ikke kan akseptere det. Metadondødsfallene kan sette hele LAR-ordningen i fare. Vi anbefaler derfor bedre kontroll med medisinutleveringen, spesielt metadon.

Å få med metadon i såkalte «ta-med-hjem-doser», bør være et privilegium pasientene oppnår gjennom å vise at de har god rusmestring, ikke noe de automatisk oppnår etter en viss tid i behandling.

Tilsett saft

Før vi gjør for store endringer i behandlingspraksis, må vi få et bedre kunnskapsgrunnlag for hva som er årsaken til økningen i dødsfallene. Uansett bør vi vurdere å sette i verk tiltak for å beskytte sårbare individer, både de som deler eller selger sin medisin, og de utenfor LAR som benytter illegal metadon. Dette vil kunne utfordre helsemyndighetenes regelverk, behandlingstilbyderne og brukerorganisasjonene. Det vil også kunne utfordre kommersielle interesser knyttet til enkelte medikamenttyper.

Vi mener man både kan gjøre metadonet som leveres ut mindre egnet for injeksjon, ved at det tilsettes farge og søt saft, og at lavkonsentrasjonsmetadon bør benyttes. Disse to tiltakene vil helsemyndigheter og metadonprodusenter i fellesskap kunne bidra med.

Til sist oppfordrer vi leger som forskriver LAR-medisin, spesielt metadon, til å ha en praksis der kun pasienter uten pågående rusatferd, skal få «ta-med-hjem-doser» av metadon. Det siste krever en nokså tett oppfølging av disse pasientene fra både LAR- og fastleger.

Les også

MEDISIN: En fersk rapport viser at mange LAR-brukere dør mens de er i behandling. Så mange som 1 av 4 dør av overdose, ifølge opplysninger fra helseforetakene. Foto: Jens Sølvberg, Scanpix
Minst 24 LAR-pasienter døde av overdose i fjor

Mer liberalt inntak og svak oppfølging kan forklare mange dødelige overdoser.

Overnevnte artikkel er fra Bergens Tidendene

Er fortsatt aktiv på mange områder i rus omsorgen. Denne er fra 2013, og dessverre er jeg redd for at utviklingen er forverret.

Det er flere som dør av Metadon, enn Heroin. Lar ( legeassistert rehabilitering ). er helt ute av kontroll. Staten, Helsedirektoratet gir altså unge mennesker, et stoff som mange dør av.
Ja, det er sikkert det billigste for samfunnet, men er dette akseptabelt

Vi legger ned behandlings steder, og gir de medisin, som i mange tilfeller fører til døden.
Er det slik vi vil ha det i Norge ? .