Viser arkivet for stikkord ap

Sosialistisk propagandamaskin er i gang

Etter at den sosialistiske regjering fikk massiv motstand mot kraftlinjer spent over Hardangerfjorden har propagandamaskinen slått til

De skriver at Bedrifter over hele landet risikere å måtte redusere driften i vinter dersom det blir knapphet på strøm. Det gjelder særlig bedrifter på Vestlandet og i Midt-Norge. Det er spesielt i disse landsdelene Statnett frykter strømmangel i kalde perioder.

Dette er bare en måte på å få flere menensker til å akseptere gigantiske kraftlinjer.

Sleipe sosialist-regjering tenker ikke på hva velgerne ønsker!

JA til import av ekstrem Islam?

Det ser ut som at politikerne ikke vet hvilke lover de lager. Et nytt smutthull gjør at ekstreme islam tilhengere kommer til Norge som politisk flyktning. De sier at de kan bli drept i sitt hjemland for sine holdninger. Snillistiske Norge åpner dørene og gir dem husly, penger og støtte.

Når disse ekstreme islamittene er i Norge fortsetter de med sitt politiske virke og ønsker å forandre vårt samfunn. Hvorfor i alle dager skal vi importere ekstreme holdninger til Norge og få alt det negative med på kjøpet ? Like barn leker best. Hvorfor ikke bare flykte over til nabolandet som har samme holdning ?

Nå er Arbeiderpartiet i regjering og Martin Kolberg varslet kamp mot ekstreme islamkrefter i Norge. Radikal islam hører ikke hjemme i Norge på noen som helst måte, og det vil vi bekjempe, sier Martin Kolberg. Arbeiderpartiet vil ivareta det store flertallets interesser, samtidig som vi må være krystallklare på at norsk lov skal gjelde og at ingen ekstremistiske grupper har noen plass i det norske samfunn. Arbeiderpartiet faller på meningsmålingene, mens Fremskrittspartiet fosser fram.

Frp-leder Siv Jensen sier hun er glad for at Kolberg er enig med Frp.

Vil sosialist-regjeringen gjøre noe i denne sak, eller er alt kun spill for galleriet

Folkeaksjonen mot Det Norske Arbeiderparti

Etter i årevis å ha sett hvordan DNA ikke bryr seg om katastrofale følger av egne vedtak, hva lokalbefolkningen i hele landet mener i spørsmål om luftspenn over urørt natur, partiets trenering av saken om heving av U-864 ved Fedje og deres løgner om svømmehaller som det skulle fylles vann i over hele landet samt ukritisk å ha egne folk i lobbyvirksomhetsbedrifter på Stortinget (Bjarne Håkon Hansen og andre fra AP) er det nå startet en protestguppe mot Arbeiderpartiet på facebook og som organisasjon.

Folkeaksjonen
mot Det Norske Arbeiderparti


Sosialistene legger ned sine verv i protest

SV-laget i Ulvik er lagt ned i protest mot det omstridte kraftlinjevedtaket i Hardanger. Også i Arbeiderpartiet legger lokalpolitikere ned sine verv, skriver Klassekampen.

I flere kommuner i Indre Hardanger opplever regjeringspartiene utmeldinger og rasende tilbakemeldinger etter at regjeringen 2. juli gikk inn for å bygge den omstridte kraftlinjen gjennom området.

I Ulvik har SV varaordføreren og er større enn Ap. Her har lokallaget vedtatt å legge seg selv ned i protest.

- Jeg har nå formelt meldt meg ut av SV. Det samme gjør samtlige av de andre medlemmene i Ulvik SV, sier lokallagsleder Bård Fleten til Klassekampen.

Legger ned verv

Også i Arbeiderpartiet er det kraftige protester mot vedtaket. I Granvin har Ap-politikerne lagt ned sine verv i protest, og avventer en forklaring fra statsminister og partikollega Jens Stoltenberg.

- Det betyr at vi nå ikke driver med annet politisk arbeid enn kampen mot kraftlinjene. Vi sitter fortsatt i kommunestyret, men har lagt alt partiarbeid på is til vi får svar fra Stoltenberg, sier Bjørn Inge Folkedal, leder i Granvin Ap.

Partilaget fikk ved kommunevalget i 2007 42,2 prosent av stemmene, samt ordføreren. Også ordfører Jan Ivar Rødland har lagt ned sitt verv i protest.

SVs smertegrense?
Kraftlinjesaken kommer på toppen av andre nederlag for SV i regjeringen, med Mongstad som kanskje det fremste, sier tidligere SV-er Bård Fleten.

Ifølge Klassekampen står partiet nå i fare for å stå uten liste i flere Hardangerkommuner ved kommunevalget neste år.

Men striden om kraftlinjene forteller ingenting om SVs smertegrense, mener valgforsker Frank Aarebrot.

Dette er sterke virkemidler som politikerne viser Jens Stoltenberg og co i Oslo.
Jeg tar av meg hatten og bøyer meg i støvet.

Eldreomsorgen skulle skinne - 5 år siden

Under Stortingsvalget 2005 brukte sosialistene en retorikk "Gir til de som har mest fra før "

Sosialistene ville at skattelette pengene heller skulle gå til skole og eldreomsorg og andre gode tiltak. Jens Stoltenberg gav løftet om ”en skinnende eldreomsorg” under et folkemøte i Ålesund arrangert av TV2 24. august 2005, kort tid før stortingsvalget samme år.

Jens Stoltenberg gjorde noe oppsiktsvekkende i ettertid, han benektet å ha lovet noe slikt som ”en skinnende eldreomsorg”. Jens Stoltenberg er en løgner!

Utviklingen innefor helse- og omsorgssektoren i kommunene under Jens Stoltenbergs regjering har gått fra det ille til det prekære. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt og demensomsorgen er forsømt.

Jens Stoltenbergs regjeringsperiode kan utviklingen i mange norske kommuner beskrives i tre paragrafer:

•Sykehjemmene skal i fremtiden fortrinnsvis ha korttids- og rehabiliteringsplasser. Langtids sykehjemsplasser avhjemles, og erstattes med en form for omsorgsbolig eller hjemmebaserte omsorgstjenester.
•Hjemmesykepleien gjøres til basis for den kommunale pleie og omsorg, der alle tjenester forutsetter enkeltvedtak.
•Terskelen for å yte pleie, tilsyn og omsorg til syke, eldre heves.
Dette innebærer en privatisering av omsorgen, der hver enkelt blir avhengig av selv å finne løsninger. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt, noe vi daglig avdekker gjennom vår SOS-telefon for eldre og deres pårørende. I flere tilfelle opplever vi situasjoner som vi mener innebærer klare brudd på kommunehelsetjenestelovens og pasientrettighetslovens bestemmelser om rett til ”nødvendig helsehjelp”. Seniorsaken har både måttet true med politianmeldelse og gå til politianmeldelse av kommuner som ikke oppfyller sine lovpålagte plikter.

Regjeringen har gjennom sine politiske utsagn skapt en forventning om en trygg og verdig alderdom i offentlig regi. , Dette holder ikke stikk. Da plikter, etter min mening, regjeringen enten å legge til rette for at løftene kan innfris eller kommunisere til befolkningen at det offentlige ikke makter denne oppgaven, samt angi klare grenser for offentlig assistanse slik at befolkningen kan innrette seg etter dette og alternative tilbud utvikles.

Nå har sosialistene sittet i Regjeringsstolen i 5 år uten at eldreomsorgen skinner. Hvor har disse pengene fra skattelette havnet ?

Arbeiderpartiets sanne Janus-ansikt i helsepolitikken!

Endelig kommer sannheten fram om realiteten i helsepolitikken i det rike Norge -ledet av AP og de R/G! En har lenge skjønt det med stykkprisordning på sykehus – manglende investering på vedlikehold av gamle sykehus – nedleggelser og underlige prioriteringer – utsettelser av operasjoner – endrede betingelser o l!
Er man så tjent med at disse maktorienterte skakkkjørte politikerne skal få skalte og valte med helsen vår – slik det er og kommer til å bli! For det blir bare værre og værre – ser det ut til! I kommuner f eks Skedsmo reiser ordfører til Japan på hyggereise og bruker masse penger – mens dagsentra for eldre som også trenger daglig oppmuntring – legges ned???!!! En kan virkelig spørre seg om fornuften hos det ledende AP – og selv tidligere AP-politikere reagerer nå offentlig på denne åpenbare ufornuften – det har blitt kraftige reaksjoner etter varsel om behandlingskutt

Legemiddel-topp Karita Bekkemellem synes det er «oppsiktsvekkende» at helsedirektør Bjørn-Inge Larsen blant annet tar til orde for å ikke benytte seg av en del nye kreftbehandlinger.

Tidligere statsråd Karita Bekkemellem reagerer kraftig etter helsedirektør Bjørn-Inge Larsens utspill om å bruke mindre penger på livsforlengende behandling.

Larsen tar til orde for å bruke mindre ressurser for å forlenge livet til gamle mennesker på dødsleiet. Han varsler også at svakere helseøkonomi kommer til å begrense behandlingstilbudet til store pasientgrupper. Kreftsyke, MS-pasienter, og folk som lider av KOLS og hjertesvikt er blant dem som rammes av tøffere prioriteringer.

- Vi må begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig. Dette er et tema som er så vondt å snakke om at det har blitt tiet ned i lang tid. Norske pasienter får gode helsetjenerster og skal fortsatt få det. Men vi må være ærlige. Vi må våge å diskutere offentlig at vi allerede sier nei til god, men svært dyr behandling. Og vi må se i øynene at også i Norge vil gapet mellom hva vi kan gjøre og hva vi har råd til å gjøre, øke betraktelig fremover, sier han til Aftenposten.

Direktør i Legemiddelindustriforeningen, tidligere statsråd Karita Bekkemellem, reagerer kraftig på Larsens utspill. Hun mener at det er galt at norsk helsevesen vurderer å ikke ta i bruk de nye, men dyrere behandlingsmetodene.

- Hadde norske pasienter sett det vi ser nå, hadde bråket som har vært i forbindelse med nedleggelser av fødeavdelinger blitt en liten bris i forhold til de reaksjonene som hadde kommet, sier hun til VG Nett.

Etterlyser debatt

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen leder Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som nylig sa nei til en ny behandlingsform for tykktarmskreft med spredning.

Larsen innrømmer at de forventer nye, gode behandlingsmetoder innenfor kreftbehandling, men varsler at dette er et av områdene blir rammet på grunn av høye omkostninger. Finansdepartementet vedtok i 2005 425.000 kroner per år som veiledende grense for kostnad for én pasient.

- I Norge har vi lagt til grunn at alle liv er like mye verdt. Dette er en helt ny utvikling der prisen på et liv settes til under en halv million kroner. Skal dette prioriteres annerledes, må det under grundig debatt, sier Karita Bekkemellem.

Storbritannia har tidligere bestemt at behandling som gir ett godt ekstra leveår maksimalt kan koste 350.000 kroner.

Og i Storbritannia tok de virkelig fatt i problemene det skakkjørte sosialdemokratiet skapte – og skiftet de ut – ja endelig har andre sett fornuften i dette

Den politiske korrupsjon og/eller kameraderi innen AP og regjeringen!!! Kan man ha tillit til slike eksisterende forhold???

Kjeltringene må gå av

Kurt Oddekalv raser etter de siste avsløringene om fiskeriministeren og fiskeridirektøren.

Miljøaktivist Kurt Oddekalv krever at både fiskeriministeren og fiskeridirektøren trekker seg fra sine stillinger.

-De vasker skittentøyet til hverandre og er et bilde på det korrupte Norge. Begge må få sparken umiddelbart, ellers må Jens Stoltenberg pakke sammen selv, sier Oddekalv.

De skarpe reaksjonene kommer etter dagens nye avsløringer om ministeren og direktøren.

Stoppet egne gebyrer

Dagbladet skriver at fiskeriministeren og fiskeridirektøren i et hastevedtak før jul stoppet gebyrene for overtredelser innen oppdrett, noe som fører til at selskaper der de selv har eierinteresser, kan slippe unna millioner i gebyrer.

Frikjent av venn

Samtidig avslører Adressa at ministerens selskap Sinkaberg-Hansen, som nå etterforskes av Økokrim, er frikjent for gebyr i Fiskeridirektoratet av hennes nære venn, Otto Gregussen.

Gregussen opplyser at han er omgangsvenn av Lisbeth Berg-Hansen. Han sier til avisa at han ikke har noen grunn til å ikke stole på Sinkaberg-Hansens vurderinger om at det rømte mindre enn 10.000 fisk fra anlegget. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått tips fra en varsler om at det kan ha rømt så mye som 80.000 fisk. Den endelige fiskeopptellingen skal skje først ved slaktingen til våren.

Det var Kurt Oddekalv som anmeldte Sinkaberg-Hansen-saken til politiet. Det er foranledningen til Økokrim-etterforskningen. Oddekalv anmeldte også fiskeridirektørens selskap Bolaks.

- Hva Oddekalv mener om dette, har jeg ingen kommentar til, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til Dagbladet i kveld via sin kommunikasjonsrådgiver

Stopp generasjonsranet - Ikke selg arvesølvet!

Norge er enormt rik på naturressurser. Både olje, gass og vannkraft har gjort landet vårt rikt. Det har tjent oss alle at vi som samfunn har sagt at dette skal være fellesskapets eie. Men FrP som skal fornye Norge har en annen politisk kurs med Høyre på slep. Det mest alvorlige er forslaget om å selge ut Statkraft som i realiteten betyr vannkrafta vår. Generasjonene som kommer er glemt i denne politikken.

Høyre har aldri lagt skjul på sin allergi mot statlig eierskap og fellesskapsløsninger. Partiet er ærlige på den måten. FrP forsøker å dekke over denne privatiseringspolitikken ved å si at pengene skal investeres i asfalt. Vannkraft er i motsetning til asfalt, en evigvarende inntektskilde. Selv om det er opplagt behov for å bygge bedre infrastruktur i samfunnet vårt vil dette være en særdeles dårlig investering. Det er store internasjonale selskaper uten demokratisk styring som venter på muligheten for å kjøpe opp vannkraftsressursene våre straks de legges ut for salg. Resultatet vil være å flytte evigvarende utbytte fra generasjonene som kommer, til private lommer hos noen få. Vi må lære av andre land som har gjennomført denne høyrepolitikken. Når man privatiserer og selger ut viktig statlig eierskap er det nær umulig å gjøre om. Blir som å forsøke å presse tilbake tannkremen på tuben. Derfor er dette et valg uten angrefrist!

I Østfold bruker vi faktisk overskudd fra Østfold Energi til å investere i veier og legge til rette for at Moss Lufthavn Rygge har blitt etablert. Det er aktiv næringspolitikk fordi vi kan bruke det som et verktøy for å skape utvikling i fylket vårt. Uten at fellesskapet eide det så hadde vi ikke fått til dette. Arbeiderpartiet er opptatt av at disse verdiene skal komme hele folket til gode. Også for generasjonene som kommer. Vi sier derfor nei til å selge ut disse verdiene.
Synet på naturressursene våre får fram de politiske forskjellene på en tydelig måte. Unge mennesker har alt å tjene på å stoppe dette generasjonsranet som høyresiden legger opp. Vi trenger å investere i framtida. Ren energi som vannkraften er en viktig del av den framtida!

Thor Erik Forsberg
3.kandidat for Østfold Arbeiderparti
www.stemforsberg.no

• Vi er stolte over å kunne lansere nettsiden for Østfold Arbeiderparti sin ungdomskandidat, Thor Erik Forsberg, på stemforsberg.no. Planen for denne siden er ikke å legge ut partipropaganda, men å skape en kanal hvor hvem som helst kan bli hørt. Kanskje mest av alt for de som føler seg usynlige i samfunnet. • stemforsberg.no

Alle er ikke med!

[Bilde 71482 finnes ikke eller har blitt slettet]

Venstresiden, og da særlig AP, holder omtrent ikke en tale uten å ta med “de svake” og “alle skal med” i talen. Regjeringen har endog erklært at de skal avskaffe fattigdom i Norge! Det er liten tvil om at det er denne uttalte solidariteten og sympatien med samfunnets svake og lavtlønnte som har sikret den rød-grønne regjeringen plassen i førersetet.

Men hvordan oppleves hverdagen til de svake i dag? Lederen for Velferdsalliansen sa ifølge Aftenposten nylig at «Det har ikke skjedd noe av betydning for bekjempelsen av fattigdom etter at den rødgrønne regjeringen overtok». Forslag til stasbudsjettet antydet heller ikke denne gangen større endringer for de fattiges levekår. De aller fattigste, de som bl.a. er henvist til sosialkontorene, må leve av stønadssatser som i noen tilfeller ikke har endret seg på 15-20 år! Ikke bare skal de altså leve på sosialhjelp, men de skal leve av sosialhjelpsatsen som var gjeldende på nitttallet – i dag! Minstepensjonister, og de som har jobbet “på gølvet i alle år” og som nå er blitt uføre, må klare seg med rundt 8000kr i måneden! Det er drøye halvparten av en lavtlønnsstilling det, eller halvparten av hva APs erklærte svake gruppe, en ung ufør alenemor, “tjener”!

Så hva mener da AP egentlig med “Alle skal med”? Jeg har over påpekt at den flokselen åpenbart ikke gjelder alle svake! Så da er det kanskje din og min stemme ved valgene at “alle skal med” gjelder? Men er ikke dette toppen av falskhet? Når de gir inntrykk av at alle skal hjelpes, men så viser det seg i realiteten at kun de grupper som venstresiden har definert som svake får vår hjelp?

Gratulerer AP

Syns AP fortjener skryt for et godt valg. Jeg klarer ikke helt å se hvordan de klarte å hale i land det i en kommune hvor mer enn bare veier og forfallne byggninger er blitt en rød tråd etter 93(!) år med AP-styre. Men det er vel av gammel vane folk stemmer AP? Synd ikke Engsmyr foreslo bomring for da kunne valget endt som i nabobyen hvor Fredrikstadfolket endelig forsto at AP ikke er et solidarisk parti som tar vare på de svakeste! Engsmyr har vel vært taktisk og valgt å vente med et slikt forslag til etter valget ;)

Men uansett, gratulerer med resultatet Sarpsborg AP!