Viser arkivet for stikkord politikk

APs ekstreme interne politiske ukultur 2 ...

Nok en gang kommer det bekreftelse på den ekstreme interne ukultur som preger AP ved egne ansettelser av egne venner i stillinger og posisjoner internt i departementer og direktorater – som nå tar form og overhånd som aldri før! Så kan man virkelig tenke seg hvordan det da blir for en annen regjeringskonstellasjon som eventuelt vinner neste valg – og som da får et kobbel av AP-ansatte sympatisører i disse departementene – som selvsagt vil motarbeide den nye regjering på alle tenkelig måter og etter politiske motiverte metoder! Virkelig bemerkelsesverdig uttenkt av dette partiet! Jf fra nyheter de siste dager

Ber ikke om vurdering av sin habilitet:

Faremo ansetter trolig venninnens ektemann

Justisministeren hentet inn Tor Saglie som øverste fungerende embetsmann i departementet, uten å hente inn en vurdering av habiliteten sin, skriver VG Nett.

Habiliteten til justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) kan komme i hardt vær når hun nå skal utnevne en ny øverste embetsmann, departementsråd, i sitt departement.

VG Nett anklager i dag Grete Faremo for å lede Justisdepartementet som en «familiebedrift».

Faremo har konstituert ektemannen til sin nære venninne Tove Strand, Tor Saglie, som departementsråd, og vil trolig gi ham fast ansettelse.

Det skjer uten at Faremo har bedt Justisdepartementets lovavdeling å vurdere om hun er inhabil, slik det blir anbefalt i tvilstilfeller.

Beslutningen om ikke å konsultere lovavdelingen står ved lag, får ABC Nyheter bekreftet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Innen Ap-familien

Fra før er Tor Saglies stesvigersønn, Eirik Øwre Thorshaug (Ap), statssekretær hos justisminister Grete Faremo.

Thorshaug er gift med Ap-statssekretær Mina Gerhardsen i Kulturdepartementet. Hun er datter av Saglies kone, den forhenværende Ap-politikeren Tove Strand, fra hennes ekteskap med Rune Gerhardsen (Ap).

Les også: Faremo erklærte seg inhabil når det gjelder politisjefen

Helt etter boka?

– Hva skal til for at Faremo finner det nødvendig å vurdere sin habilitet hos lovavdelingen?, spør ABC Nyheter.

Justisdepartementet viser til jussprofessor Hans Petter Gravers lærebok i forvaltningsrett som begrunnelse for at det var overflødig for Faremo å be om en vurdering av sin habilitet i denne ansettelsessaken.

Der viser Graver imidlertid til forvaltningslovens paragraf 6-2, som sier det kan være problemer med habiliteten når en sak kan være til fordel for noen man har nær personlig tilknytning til.

VG dokumenterer hvor tett vennskapet mellom Tove Strand og Grete Faremo er:

«Tove er en god samtalepartner og har et sunt perspektiv på ting. Men først og fremst er hun en god venn», sa Faremo da hun ble spurt om Strand i Aften i 2007.

I mange år har de også vært del av samme kvinnenettverk på omtrent ti personer, som har spist frokost sammen en gang i måneden.

Les også: Også utenriksminister Støre har hatt problemer med kritikk mot habiliteten hans

Føler Faremo seg unntatt?

Graver skriver også at statsråder er unntatt fra habilitetsreglene i loven, i saker som blir besluttet i regjering. Ansettelse av departementsråd besluttes av Kongen i statsråd.

– Påberoper Faremo seg dette unntaket for habilitetskrav?

– Statsråden har vurdert sin egen habilitet. Og svaret er det samme til deg som til VG i dag, svarer departementets kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, og sier:

«– Jeg er habil».

Egnet til å svekke tilliten?

Læreboka til Graver som departementet bygger sine vurderinger på, slår fast at inhabilitet kan oppstå også om en avgjørelse er riktig, men hvor forholdene er egnet til å svekke tilliten.

– Ifølge Graver skal Faremo vurdere om hun er inhabili når en sak kan være til fordel for noen man har nær personlig tilknytning til. Og uansett om et vedtak er riktig, skal habilitet vurderes når det er egnet til å svekke tilliten. Hvordan kan Faremo avvise disse momentene?

Heller ikke dette spørsmålet fra ABC Nyheter ønsker Justis- og beredskapsdepartementet å besvare.

Les også: Bjarne Håkon Hanssen var stolt over å gi 30 mill. til organisasjonen der kona jobbet

Smith mot Faremos vurdering

En annen ekspert på forvaltningsrett, jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo, kommer med følgende vurdering til VG Nett:

– Er det slik at Faremo er en nær venn av kona til departementsråden, så bør Faremo få vurdert sin habilitet.

Han sier at habilitetsreglene gjelder uansett om Faremo bestemmer seg for å ansette Saglie – eller om hun skulle velge en annen departementsråd.

Jens detronisert av Erna??? ...

Flere vil ha Solberg enn Stoltenberg

Et flertall ønsker Høyre-leder Erna Solberg som ny statsminister, i en meningsmåling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

36 prosent ønsker Erna Solberg som ny statsminister, mens 25 prosent vil at Jens Stoltenberg (Ap) skal fortsette.

Målingen kommer i kjølvannet av at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport, som kom med sterk kritikk av norske myndigheter i forbindelse med terrorangrepene 22. juli i fjor.

– Den høye temperaturen rundt rapporten kan ha spilt inn. Men først og fremst viser flere målinger at Høyre stadig går fram eller er stabilt, og det smitter nok over på meg, sier Solberg som er svært fornøyd med målingen.

Les også: Høyre og Frp utelukker ikke mistillit mot regjeringen

Raymond Johansen, som er sekretær i Arbeiderpartiet, viser til at slike meninger ofte spriker.

– Jens Stoltenberg har uansett en veldig sterk posisjon i Norge. Det har en rekke målinger vist, sier han. (©NTB).

Ny kjempemåling for Høyre i august ...

Nå er tendensen i meningsmålingene mer enn klar – og det virker som en åpenbar melding fra de norske velgerne at det nå går mot et meget stort valgnederlag for Stoltenberg og regjeringen til neste år! Løftebrudd etter løftebrudd ser det ut til av velgerne har virkelig fått nok av!

Jf – sakset fra nettet

Rekordoppslutning for Høyre

24. august 2012
Kategori: Gallup Stikkord: Høyre
.
Aldri noen gang tidligere har Høyre hatt like høy oppslutning på en nasjonal meningsmåling, som de har på målingen Respons Analyse har laget for Aftenposten i august.

Sentrale Høyre-folk jeg har snakket med innrømmer at de måtte gni seg i øynene da de leste 37, 6 prosent på søylen over sin egen partilogo. Samtidig spør de seg selv i Høyres hus hvor lenge oppturen kan vare. For de innrømmer at tallene er høyere enn de håper på ved neste valg.

Høyrevinden ble også bekreftet på lokale robopolls i de to nordligste fylkene denne uken. I Finnmark fikk Høyre 26,1 som ville vært det beste valget i moderne tid, mens oppslutningen i Troms var 28,2, som ville vært det beste valget siden 1981. Tar jeg ikke feil kommer det nok flere fylkesmålinger i nær fremtid som vil bekrefte trenden.

Selv om Respons vekter sine stortingsmålinger mot kommunevalget i 2011, mens de fleste byråene fortsatt vekter mot stortingsvalget i 2009, har Høyre virkelig vind i seilene på flere meningsmålinger. Det løpende snittet av stortingsmålingene på tv2.no viser 32,0 prosent mot Arbeiderpartiets 29,8.

Det finnes ingen fasit på hvilken modell som er mest korrekt før valget i 2013, men vektingen mot de to valgene i 2009 og 2011 vil gi varierende tall, særlig for Høyre og Fremskrittspartiet. (Høyre hadde 17,2 prosent i 2009 og 28,0 prosent i 2011, mens Fremskrittspartiet hadde 22,9 prosent i 2009 og 11,4 prosent i 2011) .

Med unntak av de to partiene på høyresiden, der Gallup måler Høyre noe høyere enn gjennomsnittet og Frp noe lavere, minner byråets august-måling svært mye om gjennomsnittet akkurat nå. Avviket på Arbeiderpartiet er 0,1, avviket på KrF 0,4, avviket på Senterpartiet 0,2, avviket på SV 0,3 og avviket på venstre 0,1.

Forskjellen på Høyre og de andre partiene er den høye lojaliteten og evnen til å mobilisere velgere fra andre partier. gallups tall viser at 87 prosent av velgerne som stemte Høyre i 2009 vil gjøre det igjen. Samtidig henter partiet 14 prosent av velgerne som stemte Arbeiderpartiet, 18 prosent av velgerne til Frp og 18 prosent av velgerne til Venstre fra 2009. Også alle de andre partiene mister velgere til Høyre.

I et intervju med meg under Arendalsuka sa Erna Solberg at det ikke betyr noe om Høyre får 28, 30 eller 32 prosent ved valget neste år. Hun legger dermed lista høyt. Kanskje for høyt? Eller hva tror du?

APs lille - men egentlig egne store historieforfalskning ...

AP feirer for tiden sitt 125 års jubileum med store festtaler og egen lovprisning av egen storhet og betydning! Men det sniker seg inn blant de store ord om egen opphøydhet og betydning – en virkelighetsbeskrivning som egentlig ikke er sann – og ikke minst så altfor overdrevet at det faktisk grenser og kanskje er ren historieforfalskning! Jf fra Nettavisen

- Dette er konvensjonell propaganda

Høyre-nestor Kåre Willoch mener Arbeiderpartiet tar for mye av æren for velferdsstaten.

I dag fyller Arbeiderpartiet 125 år. I denne anledning har partisekretær Raymond Johansen sendt ut en kronikk til landets redaksjoner.

Johansen at Arbeiderpartiet har vært essensielt for utviklingen av Norge «Historien om Arbeiderpartiet er historien om Norge. En historie om hvordan Norge går fra å være et fattig land med store forskjeller, til verdens rikeste land med frihet for alle», skriver han.

- Prøver å tegne et feilaktig bilde
– Det er hyggelig å kunne gratulere Arbeiderpartiet med 125 år, og berømme mange dyktige politikere derfra med oppofrende samfunnsinnsats. Men dets historie er jo langt fra slik som Raymond Johansen fremstiller den, sier Kåre Willoch, som ønsker å ha et ord med i laget.

Willoch var handelsminister fra 1963 til 1970 og statsminister fra 1981 til 1986 og satt på Stortinget i 32 år, fra 1957 til 1989.

Han sier det blir direkte feil å påstå at Arbeiderpartiet har bidratt til raskere økonomisk vekst enn vi ville fått under annen ledelse.

- Statistikken viser det motsatte. Det er vel særlig etterkrigstiden Johansen sikter til. Da fikk Norge lavere økonomisk vekst enn land som førte en politikk mer lik den Høyre gikk inn for. Men fordi veksten likevel var sterkere enn i mellomkrigstiden trodde mange at politikken hadde vært god. Krisene under Ap-styre på 1970- og 1990 tallet gir jo også et annet bilde enn det Johansen prøver å tegne, sier Willoch.

- Og hvis man vil forstå hvorfor Norge er så rikt i dag, bør man vel ikke glemme oljen, legger han til.

- Propaganda
Ap-partisekretæren skriver at Arbeiderpartiet har seiret mot «sterke politiske og økonomiske krefter med ønske om en annen retning for Norge.» Dette kaller Willoch for «konvensjonell propaganda.»

- Arbeiderpartiets motstandere kjempet mot den sosialismen – med flere statsmonopoler og detaljert statsstyring av nær sagt all økonomisk virksomhet – som Arbeiderpartiet selv omsider måtte forlate. Men hvis det er velferdsstaten han tenker på, kan det være verd å minnes at Norges første sosiale trygdeordning ble innført etter forslag fra en Høyreregjering åtte år før Ap. fikk sin første representant på Stortinget, sier Willoch.

Willoch mener at utviklingen av velferdsstaten har siden vært et felles mål for sosialister, liberale og konservative. Han sier også at alle partier ønsker «et sterkt og moderne offentlig sektor»

- Men det er skuffende meget som tyder på at Arbeiderpartiet ikke er gode til å få best mulig utbytte av de store ressursene som man må satse på dette, sier Willoch.

Willoch får støtte av professor i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen, som mener at det er mildt sagt ikke særlig presist å si at Norge var et fattig land med store forskjeller før Arbeiderpartiet kom inn i verden.

- Ideologisk historieskriving
– Dette er ideologisk historieskrivning som neppe særlig mange faghistorikere vil skrive under på. Norge gjennomgikk en rivende økonomisk utvikling fra midten av 1800-tallet av, styrt av liberalistiske og autoritære embetsmenn. Og sammenlignet med nesten alle andre land i Europa, var de sosiale og økonomiske forskjellene i 1800-tallets Norge ganske beskjedne, sier Sørensen.

- Raymond Johansen skriver også at «22. juli 2011 vil være et historisk tidsskille for Arbeiderpartiet.» Hvordan vil hendelsen slå ut for partiet?

- For Arbeiderpartiet og Johansens del får vi håpe at terrorhandlingen 22. juli i hvert fall ikke vil bli et tidsskille i den forstand at folk mister troen på at Arbeiderpartiet er i stand til å styre Norge skikkelig, sier Sørensen.

Sørensen mener også det er farlig å forklare valgsuksesser med at man forstår tiden man lever i.

- Hva skal man da si når man går på nederlag, spør han.

Her er Raymond Johansens kronikk i sin helhet:

Vi tar Norge videre

Vi skriver 21. august 1887. 29 representanter fra 19 foreninger samles i et lite hus utenfor Arendal. Arbeiderpartiet blir stiftet. Partiet skulle vokse til å bli den ledende politiske kraften i utformingen av det moderne Norge. Og er det fortsatt.

Ved jubileer er det ofte tid for å stanse opp. Se seg tilbake på hva man har oppnådd. Vi ser at det er mye vi kan være stolte av. Historien om Arbeiderpartiet er historien om Norge. En historie om hvordan Norge går fra å være et fattig land med store forskjeller, til verdens rikeste land med frihet for alle. Det er historien om hvordan fagbevegelse, næringsliv, organisasjoner og folk over hele landet skapte den norske samfunnsmodellen.

Arbeiderpartiet ønsker å bruke 125 års jubileet til å se framover. Vi skal ta erfaringene fra disse årene når vi skal skape morgendagens arbeidsplasser, sikre en moderne velferd og bevare den sterke tilliten og samholdet i det norske samfunnet. Det er viktig fordi vi ser at utviklingen ikke har kommet av seg selv. Våre seiere har vært kjempet fram mot sterke politiske og økonomiske krefter med ønske om en annen retning for Norge.

Et historisk veiskille
Når vi skriver 21. august 2012 er det likevel med et bakteppe som få hadde trodd var mulig. Vi er mitt i oppgjøret etter 22. juli. Midt mellom presentasjonen av en åpen, ærlig og usminket rapport fra 22. juli-kommisjonen og dommen fra Oslo tingrett.

Det har gått ett år siden Norge opplevde det verste angrepet i fredstid. Et politisk attentat mot landets myndigheter og Arbeiderpartiet. Mot våre fundamentale verdier og vår framtid – ungdommen. Mer enn noe annet jubileum i lang tid framover vil 22. juli 2011 være et historisk tidsskille for Arbeiderpartiet.

Et frihetsprosjekt
Det første programmet til Arbeiderpartiet hadde bare fire punkter; alminnelig stemmerett, lovfest normalarbeidsdag, direkte skatt og støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser (streikeretten).

Programmet sier mye om vårt verdigrunnlag, ideologien og bevegelsen. Det historiske prosjektet har vært å skape mest mulig frihet for enkeltmenneske. Høy sysselsetting blant kvinner er den kanskje den mest betydningsfulle frihetsreformen i moderne tid. Barnehageløftet har gitt norske familier mulighet til å kombinere arbeid med familielivet. En sterk, offentlig fellesskole har sikret alle like muligheter for barn og unge til å realisere sitt potensial, uavhengig av lommebok og bakgrunn.

Vi tror at løsningene for dette finnes i fellesskapet. Fordi summen av det vi skaper blir noe mer enn enkeltbidragene. Når vi skaper mer, er det også mer å dele, mer velferd til alle.

Vi tar Norge videre
Målet vårt er et samfunn som gir alle trygghet, frihet og muligheter. Skal vi sikre dette i framtida er det særlig tre områder jeg tror vi må ha fokus på. Det første handler om kunnskap og om hvordan vi skal skape morgendagens arbeidsplasser. Mer forskning, mer innovasjon, større konkurransekraft er blant målene. Vi må ha bedre skoler og lærere og bekjempe frafallet for å nå målene. Det må tenkes helhetlig og ikke minst startes tidlig. Vi skal fortsatt søke løsninger i fellesskapet når vi tar Norge videre.

Sosialdemokratiet er en målrettet ideologi, men er pragmatisk når det gjelder virkemidlene. Velferdssamfunnet er et av de viktigste målene for å nå målet om mest mulig frihet, likhet og trygghet. Arbeiderpartiet ønsker en sterk og moderne offentlig sektor fordi det sikrer dette best. Skal vi trygge velferden i framtida må vi være forberedt på endringene som kommer med økt innvandring og en aldrende befolkning. Vi må se på måten vi organiserer velferden på og hvilke muligheter moderne teknologi gir. Det handler om å sikre gode løsninger i fellesskapet. Fellesskapsløsninger som sikrer trygghet, forutsigbarhet og at alle skal få et godt tilbud.

Den norske modellen har gitt oss et samfunn med høy grad av tillit og samhold. Det omtales ofte som limet som binder oss samme, eller fibrene i samfunnet. Sterke bånd knyttet som følge av små forskjeller og like muligheter. De blir til i små og store lokalsamfunn, på skolen, arbeidsplasser og i frivillig sektor. Politikken påvirkes av dette. Motsatt kan vi si at tilliten og samholdet har blitt til gjennom politiske valg. Politikken vi fører er viktig for hvilken retning landet tar.

Om å forstå sin samtid
Når vi ser tilbake er resultatene gode. Trygve Bratteli beskrev en gang Arbeiderpartiet suksess slik: «Vi forsto tiden vi levde i, og ga svarene folk trodde på.» Dette er fortsatt gyldig for Arbeiderpartiet som skal være for hele Norge – for alle i Norge. Vi har alle forutsetninger for å stille de riktige spørsmålene. Vi har gjort det før, vi skal gjøre det når vi tar Norge videre. De sosialdemokratiske ideer om likeverd, frihet og solidaritet er like sterke i dag som i går. De skal fortsatt forme framtida vår.

Raymond Johansen, Aps partisekretær

AP igjen og igjen med sine triks og miks ....

Det er ikke til å unngå å legge merke til hvordan AP egenrådig igjen og igjen opptrer med sine triks og miks av lønn/posisjoner for egne medlemmer/venner/bekjente samt pulverisering av overordnedes ansvar i egen regjering. Men særdeles bemerkelsesverdig er det igjen å se hvorda de ivaretar makten og de egne i det særdeles skitne spill om makt og posisjoner som blir så meget synlig når sannheten kommer på bordet! Jf fra Dagbladet i dag

Mæland kan bli Faremos spesialrådgiver
Dersom han selv vil.

Dersom han selv vil, kan Øystein Mæland som forrige uke gikk av som politidirektør, ende opp som spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge Mælands arbeidskontrakt, er han sikret retrettstilling med samme basislønn når åremålet går ut, skriver Dagens Næringsliv. I staten er det vokst fram en tradisjon for at topplederne får tilbud om å gå over i spesialrådgiverstillinger selv om de går på eget initiativ.

Mæland valgte forrige torsdag å gå av som politidirektør, bare tre dager etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport med skarp kritikk av politiet.

Bare få timer tidligere hadde justis- og beredskapsminister Grete Faremo konkludert med at hun var inhabil i håndteringen av Mæland som hun har hatt et vennskapsforhold til.

Både tidligere PST-sjef Janne Kristiansen og departementsråd Morten Ruud i Faremos departement fikk spesialrådgiverstillinger da de selv valgte å trekke seg fra sine jobber.

Dersom staten viderefører denne praksisen, beholder Mæland lønnsvilkårene han har i dag, med en årslønn på rundt 1,4 millioner kroner, 60.000 mer enn statsminister Jens Stoltenberg.

Avisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Mæland selv.

- Vi ønsker ikke å kommentere detaljer rundt Mælands betingelser. Disse spørsmålene må tas opp med departementet, sier seniorrådgiver Kåre M. Hansen i Politidirektoratet.
(NTB)

Høyre alene med like stor tilslutning som de rødgrønne! ...

I en nylig meningsmålig som er gjort for TV2 er nå Høyre like stor som de rødgrønne tilsammen! Det er virkelig et politisk tankekors at de senere og siste avsløringer om den tafatthet og det manglende lederskap fra de rødgrønnes side og ikke minst regjering og statsminister har gitt de borgerlige et meget stort overtak hos den norske befolkning og velgere! Jf

Erna jevnstor med de rødgrønne

Høyre setter ny galluprekord og ville gjort sitt beste valg på 103 år.

Fremgangen fortsetter for Høyre, som får rekordhøye 34,1 prosent på TNS Gallups stortingsmåling for TV 2 i august. Dermed har Høyre gått fram med 3,7 prosentpoeng siden starten av juli.

Rekordtall

Bare to ganger tidligere har TNS Gallup målt høyere oppslutning for Høyre. Partiet har ikke gjort det bedre ved stortingsvalg siden 1909, da daværende partiformann Fredrik Stang sikret Høyre en solid fremgang til 41,4 prosent.

– Det er kjempegøy. Jeg er egentlig litt taus av at jeg har hatt så mange gode meningsmålinger, det er litt ydmykhet over at det er så mange som vil ha et regjeringsskifte, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Et stortingsvalg i dag ville gitt Høyre 61 mandater, 31 flere enn de fikk ved valget i 2009. Til sammenligning ville den rødgrønne regjeringen fått 62 mandater, 24 færre enn de sikret seg i 2009.

Se alle tallene i det nye partibarometeret til tv2.no

I en egen divisjon

Tallene viser at fire av ti menn ville ha stemt Høyre dersom det var stortingsvalg i dag, mens partiet har en oppslutning på 29 prosent blant kvinner. Høyre er størst i alle aldersgrupper, og suverent størst blant velgere under 30 år, der 41 prosent svarer at de ville ha stemt på partiet.

Dersom unge menn fikk bestemme hvem som skulle styre Norge, viser målingen at Høyre ville fått rent flertall på Stortinget.

Nesten ni av ti velgere som stemte på Høyre ved stortingsvalget i 2009 sier at de ville gjort det samme igjen. Det plasserer partiet i en egen divisjon når det gjelder evnen til å holde på egne velgere. I tillegg kaprer Høyre over 130.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet og over 110.000 som stemte Fremskrittspartiet.

Rekordmålingen på 34,1 prosent betyr at den forrige rekorden fra juni er grundig slått.

Helblått flertall

Med 14,4 prosent (- 0,4) kaprer Fremskrittspartiet 26 mandater på Stortinget. Dermed sikrer partiene på høyresiden seg flertall i målingen med 87 av de 169 mandatene på Stortinget.

– Uansett om det blir borgerlig flertall så håper jeg at vi skal klare å skape en borgerlig regjering, og dette vil garantert gi en borgerlig regjering, sier Solberg.

Arbeiderpartiet går mest tilbake i augustmålingen med 2,6 prosentpoeng til 29,7 prosent. Det ville gitt 54 mandater på Stortinget, 10 færre enn ved stortingsvalget i 2009.

Bakgrunnstallene viser at bare seks av ti velgere som stemte på Arbeiderpartiet ved forrige stortingsvalg er lojale, mens hver sjette velger har satt seg på gjerdet. Arbeiderpartiet mister flere tidligere velgere til andre partier enn de gjorde i juli.

Venstre størst av de små

Venstre kan notere seg for 5,0 (+ 0,1) og er dermed fjerde størst på augustmålingen. Det ville gitt partiet 9 mandater på Stortinget, 7 flere enn de fikk i 2009.

Bare litt over halvparten av velgerne fra 2009 er lojale mot partiet, som mister hver sjette velger til Høyre. Men Venstre kaprer samtidig rundt 40.000 velgere som stemte på Arbeiderpartiet og SV i 2009.

KrF får 4,4 prosent (- 1,2), som ville gitt 8 mandater på Stortinget. Tilbakegangen skyldes at mange tidligere KrF-velgere har satt seg på gjerdet.

Senterpartiet balanserer hårfint over sperregrensen med 4,1 prosent (- 1,7), som ville sikret 7 mandater på Stortinget (- 4), mens Sosialistisk Venstreparti får 3,8 (+ 0,5) og bare ville fått et mandat fra Oslo. Dermed hadde partileder Audun Lysbakken falt ut av Stortinget.

Rødt får rekordhøye 3,1 prosent (+ 1,3), som ville gitt hele tre representanter på Stortinget. Pensjonistpartiet får 0,3, De Grønne 0,2 og andre partier og lister 0,8 prosent.

APs ekstreme interne politiske ukultur ...

Nok en gang kommer den ekstreme ukulturen fram som i dagens Norge som rir det norske Arbeiderparti som en mare godt representert av dynastiene Harlem Brundtland og Stoltenberg med venner, bekjente, familie som får meget godt betalte jobber innen parti og departementer uten at det skjeles overhodet til inhabilitet – rent bortsett fra denne ene gang hvor landets justisminister klarte det i forhold til en politidirektør (venn/bekjent/kollega/partifelle) som ble slik behandlet at han nødvendigvis måtte fratre! Professor Gottschalk ved BI omtaler disse forhold i en kommentar i Nettavisen på følgende måte! Jf

- Vanvittig ukultur i Ap

BI-professor mener det er utrolig at Jens ikke har lært etter skandalene.

FORBLØFFET: – Det er helt utrolig at habilitetsspørsmålet ikke er tatt opp før. Det virker som Ap som ikke har lært noe som helst, sier Gottschalk engasjert. Foto: BI ( Handelshøgskolen BI )

Justisminister Grete Faremo (Ap) opplyste torsdag kveld at politidirektør Øystein Mæland har trukket seg.

Mæland var forlover til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og statssekretær for Faremo – noe som gjør de to sistnevnte inhabile i forhold til Mæland. Faremo tok imidlertid først opp habilitetsspørsmålet ni måneder etter at hun ble utnevnt som justisminister.

Mæland, som har tillit fra 27 politimestre og Politiets Fellesforbund (PF), begrunner sin avgang med et han ikke hadde nødvendig uttalt tillit fra Faremo.

Om inhabilitet:

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

Kilde: Forvaltningsloven

- Jens burde tatt en oppvask
BI-professor Petter Gottschalk synes det vi nå er vitne til er helt utrolig:

- Regjeringen har hatt to habilitetssaker, med Lysbakken og Støre, hvor den ene valgte å gå av mens den andre ble sittende. Stoltenberg burde tatt en oppvask i regjeringen da, og sjekket samtlige statsråder, sier professoren til Nettavisen.

- Det er helt utrolig at habilitetsspørsmålet ikke er tatt opp før. Det virker som Ap som ikke har lært noe som helst, sier Gottschalk engasjert.

- Storberget som politidirektør…
Om utnevnelsen av Mæland sier han at:

- Det er en ren partiutnevnelse, på samme måte som Einar Førde i sin tid ble kringkastingssjef. Partiboken har vært avgjørende! Det går ikke lenger å se blindt på partiboken, men det er en slik vanvittig ukultur i Arbeiderpartiet (Ap), at noen i partiet ikke en gang ser det som problematisk å foreslå avgått justisminister Knut Storberget som ny politidirektør.

Han mener en ny habilitetsrunde er alvorlig for statsministeren:

- Vi ser nok en forsømmelse fra Stoltenberg! Det er heller ikke troverdig hvis Stoltenberg sier han ikke hadde kjennskap til prosessen rundt utnevnelsen av Mæland. Og det er der feilen gjøres. Det er vanvittig ukultur i Ap at de plukker blant sine egne!

- Det blåser på toppen!
- Hvilke konsekvenser mener du dette bør få for Faremo og Stoltenberg?

- Det er ikke noen pusekatt-mentalitet i norsk toppledelse, så det er helt i orden at hun ikke har snakket med Mæland siste halve døgnet. Det bør hun ikke kritiseres for. Er du på toppen så blåser det. Sånn er det! Når du klatrer til topps, må du tenke på hvordan du skal komme ned også, sier han.

BI-professoren er usikker på Faremos fremtid og hvorvidt det at hun ufrivillig har måtte forlate en regjering før, eventuelt beskytter henne eller ikke.

- Jens bør gå av – heller enn å steke i sitt eget fett
Men om Stoltenbergs videre karriere, er han skråsikker:

- Jens bør gå av – heller enn å steke i sitt eget fett. Slik det ser ut, er det større muligheter for å vinne valget uten ham, tror jeg.

Så går han inn på betydningen av det «å ta ansvar»:

- Det er mye snakk om det er best å ta ansvar ved å sitte eller gå. I strafferetten betyr «skyld» å ha gjort noe galt, men omfatter også forsømmelse. Stoltenbergs manglende beredskap 22. juli skyldes elendig beredskap. Det pluss manglende kontroll over habilitet er hans skyld. Da må han ta ansvar ved å gå.

- Jeg tror han kommer til å gå i løpet av året, og vår neste statsminister heter ikke Støre, sier han.

Nettavisen har gjort Statsministerens kontor (SMK) oppmerksom på artikkelen for å få en kommentar

LOs mediekontroll - putinifisering av ytringsfriheten ...

Nå er nok et ledd på plass i putinifiseringen av ytringsfriheten i Norge – godt styrt av AP, Apressen, LO via LOs fond og medlemskontigenter som fikk godkjent oppkjøpet av Edda Media av Medietilsynet! Dette er svært beklagelig innskrenkende av den omtalte åpenhet og ytringsfrihet som en ønsker ha i Norge som åpent og demokratisk land – og det gir en meget sterk overordnet sosialistisk styring av tilførsel av mangfoldet av informasjon, nyheter og meninger – samt styring av reportasjer og debatter som ikke er helt demokratisk tjenlig for den norske befolkning! Dette har nå mange mediafolk, politikere og professorer m m reagert meget sterkt på! Jf

Flåthens dobbeltrolle beskrives som en «katastrofe»
I går fikk Roar Flåthen kontroll over 18 nye aviser.

LO og A-pressen

• LO og forskjellige LO-forbund eier i dag 48,6 prosent av A-pressen. Øvrige eiere er Telenor Media & Content Services (48,2 prosent) og stiftelsen Fritt Ord (3,2 %).

• Roar Flåthen sitter som styreleder og daglig leder av LO, samt styreleder i A-pressen og styremedlem i Arbeiderpartiet.

• A-pressen måtte selge unna totalt åtte aviser for at Konkurransetilsynet og Medietilsynet skulle godkjenne oppkjøpet av Edda Media.

• A-pressen vil ende opp med 71 avistitler og 10 nett-titler.

Kilder: A-pressen og Bizweb.
Dette er saken

4. desember i fjor kjøpte A-pressen Edda Media fra Mecom for 1,7 milliarder kroner

• Medietilsynet og Konkurransetilsynet
mener oppkjøpet gjør at A-pressen passerte regionale eierskapsbegrensninger på 60 prosent.

• Medietilsynet la 22. mai ned et midlertidig forbud mot oppkjøpet.

• Tidligere i juni åpnet A-pressen for å kvitte seg med Varden og Demokraten, som en mulig løsning.

• Konkurransetilsynet godkjente tidligere i år oppkjøpet med de vilkår at A-pressen må selge avisene Demokraten og Varden eller Telemarksavisa.
(Dagbladet): – Jeg oppfatter det som gammeldags og uheldig at LO er en så stor aviseier, sier Sigurd Høst, avisforsker og professor II ved Høgskulen i Volda.

I går godkjente Medietilsynet A-pressens oppkjøp av Edda Media, mot at A-pressen selger unna sju aviser. Dermed styrker LO-leder Roar Flåthen sin makt i det norske medielandskapet. Han er nemlig også styreleder i A-pressen.

LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen. Som styreleder i A-pressen har Roar Flåthen nå 71 avistitler og ti rene nett-titler under sine vinger. Det er en økning på 18 aviser.

- Det er en katastrofe at LO sitter som så stor eier av A-pressen, og med Roar Flåthen som styreleder, sier Erling Weydahl, leder for de LO-organiserte grafikerne i Midt-Norge, til Dagbladet.

- Har all makt
A-pressens Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen varslet i går kostnadskutt for mer enn hundre millioner kroner – hele konsernet vil bli vurdert.

Weydahl er kritisk til Roar Flåthens dobbeltrolle.

- På den ene siden skal han ivareta arbeidernes interesse, samtidig som han sitter som styreleder i den kyniske medieeieren A-pressen. Flåthen sitter nå med all makt, og han vil komme i skvis når nedbemanningene kommer, sier Weydahl.

- Politisk agenda
A-pressen og Edda Media hadde en samlet omsetning i 2011 på 5,5 milliarder kroner. I fjor hadde konsernets papiraviser et samlet opplag på 661.000 eksemplarer, eksklusiv gratisavisene.

- Jeg er stolt av at vi er det eneste LO i Norden, og kanskje i Europa, som er eier av aviser på vår side i politikken, uttalte Flåthen i fjor.

Trine Skei Grande synes lite om rolleblandingen.

- Som LO-sjef har Roar Flåthen mye makt. Jeg syns det er leit at vi har en så stor medieeier som ikke har en medieaganda, men en soleklar politisk agenda, sier hun.

Endret formålsparagraf
I juni vedtok A-pressen en ny formålsparagraf. I den gamle formålsparagrafen het det: «Selskapet skal fremme arbeiderbevegelsens grunnverdier». Nå lyder den slik: «Selskapet bygger på arbeiderbevegelsens tradisjoner og ideer», og A-pressen beveger seg med dette noe bort fra arbeiderbevegelsen.

Skei Grande tillegger ikke mye vekt til endringen av formålsparagrafen.

- De har fortsatt valgt å ha en LO-leder som styreleder, sier hun.

- Bryter egne avtaler
A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen er ikke overrasket over at noen peker på Roar Flåthens rolle.

- Men LO har vært en god og stabil eier for A-pressen, sier Eriksen.

Medieviter Arne Krumsvik mener at det ikke er grunn til å frykte at Roar Flåthen vil påvirke A-presse-avisenes meningsinnhold.

- Det ingen som har klart å påvise en systematisk sammneheng mellom eierskap og medieinnhold i dagens avismarked. Men det som er interessant med tanke på LOs rolle, er at A-pressen alltid har vært det råeste konsernet når det gjelder effektivisering og nedbemanning.

- Mindre mangfold
Avisforsker Sigurd Høst frykter for konsekvensene av oppkjøpet. Han peker blant annet på faren for at aviser vil bli lagt ned, og at aviser som står utenfor A-pressen vil få dårligere arbeidsforhold.

- De reelle konsekvensene av Medietilsynets krav om at A-pressen må selge sju aviser, er beskjedne for konsernet, sier Høst til Dagbladet.

A-pressens konsernsjef er enig i at konsekvensene av salget for dem ikke blir store.

- Og ja, det blir vanskeligere for dem som står utenfor, for lokalavisene trenger et fellesskap. Jeg er derfor helt sikker på at vi opprettholder mediemangfoldet i framtida på grunn av denne sammenslåingen, sier Thor Gjermund Eriksen.

Roar Flåthen er ikke overrasket over kritikken mot hans roller i både LO og A-pressen.

- Jeg hadde forstått kritikken bedre hvis jeg skulle forblitt styreleder og LO-leder, men jeg går av som LO-leder allerede ved kongressen til våren. For å bevare kontinuiteten og styrke integreringsprosessen i konsernet er det viktig at jeg er med under hele prosessen. Intensjonen er at jeg skal fortsette som styreleder for A-pressen, sier Flåthen.

- Følger redaktørplakaten
Skei Grandes kritikk svarer han på følgende måte:

- Vi følger redaktørplakaten, og vi er godt integrert i det norske mediemarkedet. Vår politikk er å styrke mediemangfoldet — det mener jeg vi har vist over mange år.

Når det gjelder nedskjæringene kan ikke Flåthen si noe om hvordan de økonomiske prioriteringene blir.

- Men vi vil vi selvfølgelig respektere alle lover og regler. LO har også vært en ønsket eier av de ansatte, sier Flåthen.

AP faller sterkt i ny meningsmåling ...

Igjen bekrefter en ny meningsmåling at AP politisk sett er i tillitstrøbbel hos den norske befolkning og velgere – og med de seneste avsløringer kanskje med meget god grunn! Det norske folk finner seg ikke lenger i at AP politiserer alt mulig, byråkratiserer og forsinker nødvendige tiltak! Jf sakset fra Nettavisen i dag …

Ap faller mest av alle på ny måling

- 2,1 prosentpoeng er en signifikant tilbakegang, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Oslo (NTB): Arbeiderpartiet faller mest av alle partier, ned 2,1 prosentpoeng til 28,7 prosent, på en måling som InFact har laget for VG. Høyre styrker seg mest og går fram 1,5 prosentpoeng til 33,7 prosent.

Også Fremskrittspartiet går fram på målingen. Frp får støtte fra 14,8 prosent av de spurte, en fremgang på 0,8 prosentpoeng fra junimålingen.

Kristelig Folkeparti går fram 0,2 prosentpoeng til 5,3 prosent. Venstre går fram 0,9 prosentpoeng til 5,6 prosent. Aps regjeringspartner Sosialistisk Venstreparti styrker seg med 0,4 prosentpoeng til 4,2 prosent. Senterpartiet faller 1,4 prosentpoeng til 3,9 prosent. Rødt får 1,5 prosent på målingen, en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Valgforsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen sier til VG at han ikke ville ha vært forundret hvis Aps nedgang hadde vært enda større. Han viser til at målingen er tatt opp dagen etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin knusende rapport.

- Men 2,1 prosentpoeng er en signifikant tilbakegang. At Høyre ifølge målingen er 5 prosentpoeng større enn Ap, er blant de største forskjellene som er registrert, sier Aarebrot.

Målingen for øvrig bekrefter de siste måneders trend ved at de rødgrønne går tilbake og de borgerlige partiene går fram, forteller valgforskeren. (©NTB)

Om moral og anstendighet ...

Jeg leser p.t. mye om norske alvorlige forhold i avisene og hører debatter på radio og på TV om den
alvorlige og relativt naive vurderingsvikten som denne regjeringen og ikke minst vår statsminister har stått for gjennom mange år via flertallstyring via det norske storting. Når man tar opp forholdet om moral og ansvar – så høres det virkelig ut som om at de forholder seg til og tilnærmer seg dette moralske ansvar på en helt annet og langt mindre fundert grunnlag fra AP ved uttalelser fra Kolberg og Stoltenberg i denne tragiske saken – enn det de fleste andre i Norge mener er og har vært nødvendig! Hvordan er det det virkelig mulig til å forholde seg alvorlig til en regjering og AP som faktisk forsøker bortforklare politisk ansvar – selv om de utad sier de respekterer og forholder seg til en form for det??? AP skaper her et nytt teoretisk mindre begrep for politisk ansvar – bemerkelsesverdig nok! Det kan ikke godtas av norske velgere!

Nå synliggjøres APs løftebrudd om sykehjemsplasser via Facebook ...

I en artikkel fra Nettavisen om at det er synliggjort en ironisk kommentar om AP – Stoltenberg og det gedigne løftebruddet om nye sykehjemsplasser har fått over 41000 til å lese og merke av dette innlegg med den oppmerksomhet som et slikt sterkt medium gir! Jf

- Send eldre i fengsel og de kriminelle på pleiehjem!

Statsminister Jens Stoltenberg settes til veggs om sykehjemsløftet og har havnet i en formidabel facebookstorm.

En ironisk kommentar som har versert på Facebook fant søndag fram til statsministerens profil, hvor responsen har eksplodert.

«Send eldre i fengsel og de kriminelle på pleiehjem! De gamle vil da få varm mat, tilgang til bad, hobbyer og gåtur. Ingen vil rane dem og de får penger i stedet for å betale for seg!! De kriminelle kan få kald mat, ingen penger, være helt alene, bli slukket lyset for kl. 20:00 og få dusje en gang i uka», skriver Glenn Robert på Facebook-siden til Jens Stoltenberg.

I 2010 lovte regjeringen full sykehjemsdekning innen 2015 og 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Dette hårete løftet ble i sin tid fremsatt gjennom statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Her er hele innlegget fra Facebook.

Luksusfengsel
Så langt er det bygget kun 1000 nye sykehjemsboliger. Samtidig, i en artikkel i The Guardian den 18. mai i år, er Halden fengsel, bygd i 2010, kåret til «det mest humane fengslet i verden» og har etter hvert blitt et symbol på myten om hvor godt innsatte i norske fengsler har det.

Fengslet kostet 1,3 milliarder kroner og har innsatte som er dømt for voldtekt, mord, og pedofili. Fengslet kan friste med gitterfrie vinduer, flislagte bad, fine farger og nymotens elektronikk. Veggene i fengselet er utsmykket med 6,1 millioner kroner.

De fine omgivelsene har riktignok gjort innsatte fornøyde og antall voldsepisoder mot de innsatte er lav. Men flere mener de eldre burde få minst like god service.

Til nå har Glenns Robert innlegg fått 41.000 likes. Jens Stoltenberg har ikke svart på innlegget, men det har over 1100 andre som følger med på statsministerens Facebook-side.

Hver celle i Halden fengsel er 12 kvadratmeter stor, med et 2 kvadratmeter stort bad med flatskjerm og annet utstyr.

Støtte hos helsefagarbeidere
Flere av dem som kommenterer opplyser at de jobber i helsesektoren. Enkelte føler seg truffet, og påpeker hvor tung jobben deres er. Men flere gir utspillet i hvert fall delvis medhold. Her er noen av dem:

«Jeg jobber på sykehjem og jeg er faktisk enig med han som har skrevet dette. Maten er dårligere enn r*var og bemanningen er altfor dårlig til at vi som er omsorgsarbeidere får gitt den pleien vi vil. Men det er vel aldri penger nok til det?», skriver Anita M. Eros.

«Jeg jobber også i helsevesenet og jeg tror ikke dette var noe slags kritikk til oss på gulvet. Vi jobber så fort og godt vi kan, og har noen noe å klage på, så får de ta det høyere opp på systemet, tenker jeg. Jeg synes det var et godt innlegg som er satt litt på kanten», skriver Mary Emilie Kjernsvik.

Torsdag hadde innlegget fått over 41.000 likes.

Andre skriver:

«Poenget er at man burde ikke ha en slik prioritering i samfunnet at man gir bedre behandling av kriminelle enn de eldre. Det blir for dumt når de får gratis utdannelse og tilgang til internett. Rehabilitering er greit det, men det må jo gjenspeile straffen også», skriver Tor-Arne Røstad.

- Gedigent løftebrudd
KrFs parlamentariske leder, Hans Olav Syversen, har tatt opp mangelen på sykehjemsplasser med regjeringen og forstår godt at folk reagerer på denne måten.

Parlamentarisk leder skjønner ironien i innlegget, men han tror at de fleste innsatte i fengsler ville heller ha vært på sykehjem. – Å miste friheten er nok verre enn å miste fine fasiliteter, sier han.

- Dette dreier seg helt klart om et gedigent løftebrudd. Flere sykehjemsplasser er noe som ble forkynt i valgkampen, men siden har det blitt tyst som graven, sier Syversen til Nettavisen.

Han sier at problemet er at kommunene er svært presset økonomisk og satser på hjemmebaserte tjenester siden de ikke tør å investere i nye bygg.

Hittil har regjeringens grep vært å gi kommunene 4000 kroner i bot pr. døgn hvis de ikke har et tilbud til eldre og pleietrengende etter fullført behandling på sykehus.

- Nå må det gå opp for regjeringen at det ikke er samsvar mellom løftene og realitetene. Den statlige utbyggingsstøtten må opp, sier han.

- Handlingen uteblir
Helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp mener Jens Stoltenberg og Regjeringen må ta det folkelige engasjementet på alvor.

- Det er ikke rart at folk reagerer og engasjerer seg. I 2005 lovet Stoltenberg at eldreomsorgen skulle skinne. I 2009 laget de en verdighetsgaranti uten innhold. Samtidig har de stemt ned en rekke forslag fra Frp som ville betydd en kraftig utbygging av sykehjemsplasser og langt bedre omsorg for våre eldre.

- Det virker som Jens Stoltenberg kun er opptatt av eldreomsorg når det er valgkamper. Da trekker de store ord fram for åpne kamera, mens handlingen uteblir i etterkant, sier hun.

Kjos etterspør en omfattende eldrereform som setter gir de eldre rettigheter og valgfrihet.

- Vi må innføre lovfestet rett til sykehjemsplass, samtidig som vi må slippe alle gode krefter til i omsorgen får våre eldre. Både private, ideelle og offentlige aktører må bidra, slik vi gjorde med barnehageforliket.

AP innrømmer gigantisk løftebrudd igjen ...

Hørte på radioen i morges fra en liten debatt om et nytt gigantisk innrømmet løftebrudd som AP lovet i 2007 – men først innrømmet nå i 2012 utrolig nok!!! Dette gjelder da valgløfte om billigere tannhelsetjeneste og ny refusjonsordning! I sommer kom et nok en tragisk avisomtale om at mange mennesker som også gjelder barn i vårt land – bortprioriterer tannlegebesøk fordi de frykter det blir altfor dyrt å få ordnet med egne nødvendige tannhelsebehov. Når det da viser seg at man i politikken i Norge mente at AP sørget for å vinne valget siste gang – ved sitt løfte om at nødvendige tannlegebesøk og at det offentlige skulle dekke kostnadene ut over en stipulert egenandel – så er dette en meget tragisk innrømmelse fra denne meget løftebrytende regjeringen vi har i dag – som nok en gang viser at de overhodet ikke er til å stole på uansett hva de måtte love! Den helsepolitiske talsmannen til AP bør sørges for får seg noe annet å gjøre fra og med neste valg – for maken til arrogant væremåte og uttalelser – det skal man virkelig lete lenge etter! For et maktarrogant parti – og med tillitsmenn som kun søker egen makt og posisjon! De bør da skiftes ut i 2013 – ikke sant???

AP knuses i siste meningsmåling for juli ...

I siste meningsmåling for juli er tallenes klare tale at AP nå har en så markert tilbakegang at det nå er snakk om et virkelig alvorlig og befestet tilbakeslag for dette ledende regjeringspartiet! Det norske folk er virkelig lei usannheter og løftebrudd etter løftebrudd fra AP i særdeleshet og også de andre R/G! Det virker nå være helt klart for et regjeringsskifte i 2013!Jf

«All-time-high» for Høyre
Partiet soper inn velgere fra Ap og Frp, og får en oppslutning på 32,5 prosent på DNs juli-barometer. Dermed er de Norges største parti.
Hver tredje velger foretrekker Høyre, og ingen andre partier har så lojale velgere som Erna Solbergs parti.

I meningsmålingen Sentio har utført for Dagens Næringsliv går Høyre forbi Ap som Norges største parti – Høyre går nesten like mye frem som Ap går tilbake.

- Folk ønsker et regjeringsskifte
Høyres leder Erna Solberg er fornøyd med de gode tallene, og mener det er to årsaker til den fremgangsrike sommeren.

DNs partibarometer – juli2012

Høyre går fram 2,4 prosentpoeng fra juni, til «all-time-high» på 32,5 prosent

Arbeiderpartiet går tilbake med 3,0 prosentpoeng til 29,2 prosent.

Frp er tredje størst med 17,5 prosent oppslutning, uendret fra juni.

KrF går fram med 1,2 prosentpoeng til 4,9 prosent.

SV går tilbake med 0,7 prosentpoeng til 4,6 prosent.

Senterpartiet får 4,5 prosent, en framgang på 0,3 prosentpoeng.

Venstre får 4,2 prosent, en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng.

Rødt får 0,9 prosent, uendret fra forrige måned.

De øvrige partiene får til sammen 1 prosent, en tilbakegang på 0,4

- Vi har vist at vi har bedre ideer og nye løsninger – og folk er på en måte lei av regjeringens løsninger. Folk ønsker et regjeringsskifte, sier hun til Dagens Næringsliv.

Høyre og Frp ville fått 88 av de 169 mandatene hvis dagens måling var valg.

Lojale velgere
Hele 90 prosent av dem som stemte Høyre i 2009 ville stemt Høyre om det var valg i morgen. Ap, Frp, KrF og Venstre får én prosent hver av de tidligere Høyre-velgerne.

Langt mindre lojale er de andre partienes velgere. Bare 62 prosent av Aps velgere ville stemt Ap igjen nå, og 67 prosent av Frps velgere ville fortsatt holdt seg til Siv Jensen.

Derimot er det mange av Ap og Frps velgere anno 2009 som nå vil stemme Høyre: 14 prosent av Aps velgere og hele 22 prosent av Frps. Tilsammen har Erna Solberg stjålet 260.000 velgere fra de to partiene

Erna Solberg satser på å rappe flere velgere fra disse og andre partier:

- Vi vet at Høyre er annetvalget til veldig mange. Men da må de jo først droppe det partiet som er førstevalget, sier hun.

Når politisk og økonomisk makt beruser ...

Etter å ha sett hvordan løftebrudd etter løftebrudd og snuoperasjoner etter snuoperasjon etter mange hodeløse vedtak preger den sittende regjering av AP og de R/G – er det kanskje grunn til å spørre seg om hvordan slik makt beruser egentlig??? Spesielt når det gjelder AP historisk sett som samlet arbeidere hvoretter det samlet skulle få makt og innflytelse som skulle bedre kår og leveforhold. Men også i slike bevegelser utartet det seg snart til maktkamper om innflytelse m m – og konstellasjoner mellom personer, byer og grender samlet makten mer og mer – og slik fikk noen personer enda mer makt – og familiemakt og dynastier fikk utvikle seg fritt til å få enda mer makt og innflytelse som ble konservert ved at man ga nær familie og samarbeidspartnere viktige posisjoner og ikke minst lønn og pensjoner som bandt de tett til maktens sfære og opprinnelse. Slik ble de betydningsfulle og innflytelsesrike tett opp til den egentlige maktens indre – som styrte og regjerte.
Når makt og innflytelse helt uhemmet får utfolde seg på den måten – så var det en berusende følelse som bredte seg for disse maktmenneskene, familiene og dynastiene som utviklet seg og samlet mer og mer makt til seg selv og sine – stikk i strid med den solidaritet og bedring av kår for alle andre! At alle skulle med – er således en merkelig tom floskel og tøv – spesielt når man tar virkeligheten i betraktning og det som virkelig skjer! Disse maktmenneskene brukte akkurat de samme midler og makt på en måte – som de igjen beskyldte kapitalkreftene å bruke overfor sine ansatte og arbeidsfolk og sa de kjempet mot politisk! For et kjempebedrag som disse dynastiene og familiene innen arbeiderbevegelsen har ført vanlige arbeidsfolk og vanlige ansatte som støttet dem bak lyset!!! Også de som nyter godt av å være nær maktens sentrum i denne bevegelsen og som nyter godt i litt mindre porsjoner av de godene som følger med – de står tritt og som oftest på barrikadene for bevegelsen i disse trange og slitsomme tider – mens maktens bakmenn i partiet drar på egen ferie i båter som bevegelsen (LO i dette tilfelle) til og med har kjøpt inn som gave til han og til og med betalt skatten for! Ja han, familien og dynastiet har virkelig god grunn til å føle seg beruset av makt – betalt av alle andre! Bemerkelsesverdig nok! Men en dag kommer nok bakrusen …

AP, A-Hus, Helse Sør-Øst og innføringen av helsereformen, sykehusreform m m ...

Det må være noe alvorlig feil med innføringen av helsereformen i Norge fremført og igangsatt av spesielt AP i vår sittende regjering. Den effektiviseringen rent pleiemessig, prissettingen på operasjoner, kostnadseffektiviteten som skulle settes i gang – viser seg ha mildt sagt utrolig uheldige konsekvenser som aldri burde skjedd!!! Jf sakset fra ABC-nyheter i dag…

Ettåring døde av tørst på Ahus

En ett år gammel gutt døde i fjor vinter av dehydrering på Akershus universitetssykehus (Ahus). Nå konkluderer Statens helsetilsyn med at sykehuset ikke gjorde jobben sin.

Det var i februar i fjor at gutten, som var tarmoperert, ble lagt inn på sykehuset. Han var underernært og fikk næring gjennom en sonde, skriver Dagsavisen.

Gutten skal ha blitt slappere og slappere og fått innsunkne øyne mens han lå på sykehuset, og moren sier hun ba om legetilsyn dagen før han døde, noe som ble avslått. Hun har hele tiden ment at sønnen ble offer for feilbehandling og får støtte fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet slår nemlig fast at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven, og kritiserer at Ahus ikke tok nok blodprøver av gutten til å ha kontroll med situasjonen. Helsetilsynet finner det oppsiktsvekkende at han ikke ble tilbudt mer væske.

– For meg er det helt ubegripelig at et lite barn som legges inn ved et universitetssykehus med ernæringsproblemer, dør som følge av dehydrering, sier helseombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne.

En ansatt i Ahus har i en tidligere rapport beskrevet behandlingen av gutten som «en kombinasjon av dårlige rutiner og dårlig tid».

Når kommuner heller ikke er i stand til å ta imot hastig utskrevne pasienter til sluttbehandling – ja da har helereformen spilt en ren fallitt.Kommuner har ikke råd, kapasitet eller ansatte nok til å gi en riktig og verdig sluttbehandling som forutsatt – og mens regjeringen sender og lover milliarder ut av landet til andre ting – men har ikke råd til å fullføre helsereformen på en skikkelig og god måte! Hvor skal dette ende til slutt??? Jeg bare spør…?

Regjeringens store kjempeagurk denne sommeren ...

Det er utrolig – men sant! Regjeringen har høstet den største kjempeagurken denne sommeren!!!
Jf

Kunnskapsministeren snur i BSU-saken

  • Høyre: – Nesten for godt til å være sant

I går mente kunnskapsministeren BSU-kritikken var en agurk-nyhet. I dag har hun endret regelverket.
.
(VG Nett) I går kalte kunnskapsministeren BSU-kritikken en agurk-nyhet. I dag endret hun reglene og erklærte at «saken er løst».

Fakta om BSU-ordningen

•BSU (Boligsparing for ungdom) er en gunstig spareordning med skattefritak for ungdom som sparer til boligkjøp.
•Nylig vedtok regjeringen nye regler for Lånekassen fra høsten av. I ny regel skulle renteinntekten fra BSU regnes som vanlig inntekt. Det ville senket grensen for hva studenter kan tjene før stipendet gjøres om til lån fra Lånekassen.
•Etter kritikk har Kunnskapsdepartementet i dag kommet med en endring i forskriften, som ennå ikke var trådt i kraft.

I går skrev kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) på sin Facebook-side «Nå er det høysesong for agurker! NRK Dagsrevyen sender sak om at det er urimelig at arbeidsinntekt, trygd og kapitalinntekter skal behandles likt hvis studiestipende skal omgjøres til lån» og presiserte at ingen partier på Stortinget protesterte på endringen da den var på høring.

I dag har pipen fått en ganske annen låt. Kl 14.43 skrev Halvorsen en oppdatering på sin Facebook og erklærte at «Saken er løst»:

«Vi har funnet en løsning som kan skille ut disse inntektene. Dermed vil BSU være like god som før også for studenter som har mer enn 145.000 i inntekt utover stipend og lån».

Kunnskapsdepartementet droppet altså det omstridte forslaget om BSU-ordningen etter massiv kritikk.

Det koster for AP å lure velgerne med sin meget store arroganse ...

Igjen lyser tallenes tale fra en ny meningsmåling en i møte med å bekrefte trenden om at AP og de R/G fortsatt er i et sørgelig mindretall blant norske velgere – selv om de meget arrogant oppfører seg som om de er det motsatte – tragisk nok men dog så åpenbart! … Jf

Høyre er nesten seks prosent større enn Arbeiderpartiet på en fersk meningsmåling.

Tidligere i juni gikk Erna Solberg for første gang opp på Galdhøpiggen. Nå rager hun høyt over Ap på meningsmålingene.

På en måling som Ipsos MMI har laget for Dagbladet går Høyre frem med 1,9 prosentpoeng til 33,9 prosent.

Ap faller 2,2 prosentpoeng til 28 prosent.

Fremskrittspartiet tar samme vei som Ap. Med et fall på 1,5 prosentpoeng oppnår Frp en oppslutning på 14,7 prosent.

Kristelig Folkeparti går tilbake 1,1 prosentpoeng til 4,1 prosent og Venstre får støtte fra 4,5 prosent av de spurte, en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

SP og SV over sperrregrensen

Aps regjeringspartnere utpreger seg i motsatt retning. Senterpartiet går mest fram – opp 2,1 prosentpoeng til 5,5 prosent.

Sosialistisk Venstreparti øker oppslutningen med 1,3 prosentpoeng til 5,3 prosent.

Rødt går fram 1 prosentpoeng til 2,3 prosent.

Høyeste siden 1987

Høyres oppslutning er den høyeste siden februar 1987 på målingene som Ipsos MMI har laget for Dagbladet.
– Dette er jo høyt for å være oss, sier Høyre-leder Erna Solberg.
Hun ser på oppgangen som en bekreftelse på at partiet er inne i en god periode med høy oppslutning.

Hvis det hadde vært stortingsvalg nå, ville resultatet fra målingen ha gitt de borgerlige partiene H, Frp, KrF og V til sammen 100 av 169 stortingsrepresentanter.

Nå må partiene foredle talentene

Det er mange talenter i Østfold-politikken, men de gamle traverne holder fast i de mest sentrale vervene.

Les mer…

SP er åpenbart inne i et veikryss i forhold til bøndene og bondeorganisasjonene!

Det er ikke helt uproblematisk samarbeid mellom AP og de R/G som setter ikke minst partiledelsen i SP i store problemer med hensyn til eget velgergrunnlag blant bønder og bondeorganisasjoner, og som mer eller mindre taler for at ledelsen i SP ikke tar inn over seg at de har fjernet seg – og mer og mer fjerner seg fra det egentlige verdigrunnlaget som partiet egentlig er bygget på – og selv bare er så regjeringskåte selv om de bare får smuler av regjeringens makt og innflytelse! Er Navarsete og hennes ledelse i ferd med å ødelegge for SP? Jeg bare spør..? Jf

Eksperter frykter rødgrønt sammenbrudd

Den rødgrønne regjeringen kan bryte sammen hvis endringene i landbruket fortsetter. – Det blir ikke noe rødgrønt samarbeid uten bøndene, mener Chr. Anton Smedshaug i Landbrukets utredningskontor.

Smedshaug, som er administrerende direktør i Landbrukets utredningskontor, mener de rødgrønne partiene har all grunn til å ta misnøyen på alvor, skriver Dagsavisen.

Han karakteriserer alliansen mellom landbruket og venstresiden som unik og viser til Sverige der 80 prosent av bøndene støttet den borgerlige alliansen ved forrige valg. Landbruket i de fleste vestlige land er knyttet til høyresiden.

– Dette har sammenheng med næringsorientering og verdispørsmål, sier Smedshaug, som advarer mot at vi kan få den samme utviklingen også i Norge.

– Det er ingen grunn til å ta for gitt at Senterpartiet skal være orientert mot venstre. Senterpartiet er ikke sterkere enn velgergrunnlaget, sier han.

Historiker og medlem av SVs landsstyre, Hans Olav Lahlum, mener regjeringen burde gi mer til bøndene og at Sp kan ende opp som taper. Et grasrotoppgjør i Sp vil gi langt mer dramatiske utslag enn i Ap.

«Resultat: Mer skuffelse over distriktspolitikken og en skummel situasjon for Sp, som fra før lå like over sperregrensen med lav velgerlojalitet. Og dermed også en ny problemsak for regjeringen og det rødgrønne samarbeidet» skriver Lahlum på sin Facebook-side.

Det borgerlige flertall i befolkningen fester seg mer og mer i meningsmåling etter meningsmåling!

Den befestede trend som har vist seg i meningsmålig etter meningsmåling det siste år om at norske velgere er blitt meget lei av den politikk med løftebrudd etter løftebrudd fra regjeringen bestående av AP og de R/G – og at den meget klare og selvbestaltete arroganse som i merkbar grad preger spesielt Stoltenberg og de andre ministrene når de møter spørsmål rundt de problemene som tas opp og som derved unngås å svare på er påtagelig – og det er derfor en naturlig utvikling at velgere flest ikke lenger finner seg i dette lenger og ønsker en forandring!

Jf fra NTB redaksjonen -

Høyre og Frp i flertall i ny meningsmåling
Høyre og Fremskrittspartiet har flertall sammen i Norfaktas partibarometer for mai. Både Sosialistisk Venstreparti og Venstre havner under sperregrensen på målingen.

I målingen, som er gjennomført for Klassekampen og Nationen, får Høyre og Frp en samlet oppslutning på 50,7 prosent. Det ville gitt de to partiene i alt 93 av 169 mandater på Stortinget.

De rødgrønne får 38,2 prosent og 65 mandater.

Høyre-leder Erna Solberg bekrefter nå at det kan bli blåblå alenegang om Høyre og Frp vinner stortingsflertallet sammen i neste valg.

– Det er naturlig at vi to danner regjering dersom Høyre og Frp får flertall sammen i 2013, sier Solberg til Klassekampen.

Flertallet tror på Solberg som statsminister

I målingen er Høyre største parti med en oppslutning på 32,1 prosent, opp 0,4 prosentpoeng. Frp går fram 1,8 prosentpoeng til 18,6 prosent. KrF får 4,5 prosent (+0,2), mens Venstre ligger uendret på 3,7 prosent.

Ap går tilbake 1,3 prosentpoeng til 29,5 prosent i målingen. SV er under sperregrensa med 3,9 prosent (-0,9). Sp ligger uendret på 4,8 prosent.

Rødt får en oppslutning på 1 prosent i målingen (+0,3).

Regjeringens usanne og gedigne SYKEHJEMSBLØFF!

Det er faktisk ikke til å tro at våre valgte politiske foresatte i regjeringen prøver bløffe seg ut av løftebrudd etter løftebrudd gang etter gang – og med verbale virkemidler en skulle tro de hadde holdt seg virkelig for god til! Stoltenberg forestår nå svært ofte som den bruktbilselgeren (han virkelig viser seg være) som en overhodet ikke bør stole på og absolutt ikke bør kjøpe bruktbil av! Her foretas det skjønnmaling/flekking av bilen/løftene – og med påstander som uansett ikke kommer velgerne og bruktbilkjøperne overhodet til gode eller bør stole på!!! Jf fra Nettavisen i dag;

Anklager Stoltenberg for sykehjemsbløff

Høyre-leder Erna Solberg mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) førte velgerne bak lyset da han lovet 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Det viser seg nemlig at antallet også inkluderer sykehjemsplasser som finnes i dag, men som av ulike grunner skal saneres og erstattes.

– De fleste av velgerne trodde nok i likhet med oss at det var snakk om nye plasser, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag. Hun utfordret statsministeren til å svare på hvor mange helt nye sykehjemsplasser som skal på plass, noe Stoltenberg ikke ville tallfeste.

Nekter løftebrudd

– Vi vil la det være opp til kommunene å avgjøre om det skal bygges nye sykehjem, omsorgsboliger eller satses mer på hjemmebaserte ordninger, sa Stoltenberg.

Han avviser at regjeringen førte velgerne og Stortinget bak lyset. Løftet ble første gang avgitt i valgkampen i 2007 og gjentatt av Stoltenberg foran stortingsvalget to år senere.

– Det har hele tiden vært klart at de 12.000 nye plassene både skal erstatte gamle, dårlige plasser og øke antallet plasser, sa Stoltenberg og leste opp fra tidligere budsjettproposisjoner.

Han slo fast at regjeringen har til hensikt å erstatte sykehjemsplasser som ikke er enerom, har eget bad eller tilgang til gode fellesarealer.

– Målet om 12.000 flere årsverk er vi på god vei til å nå. Ved halvgått løp er vi kommet omtrent halvveis i å oppfylle målet om 12.000 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg, sa Stoltenberg.

– Trenger flere plasser

Ifølge statsministeren har regjeringen til nå gitt tilsagn om tilskudd til om lag 5.650 enheter. Han medgir at noen av plassene først vil stå klare etter 2015, men ansvaret for dette la han på kommunene.

Høyre-leder Erna Solberg mener regjeringens sykehjemssatsing er for sped til å møte det økende behovet.

– Vi vil sakke akterut og skyve foran oss en stor bølge av pleietrengende eldre som vil ha behov for sykehjemsplass etter 2015, sa hun.

Stoltenberg svarte at det er en ærlig sak at Høyre vil satse mer penger enn regjeringen på bygging av sykehjemsplasser, men gjentok at han har holdt egne løfter fra valgkampen i 2007 og 2009.

– Vi har gjort akkurat det vi sa vi skulle gjøre, sa han.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen mener Stoltenbergs sykehjemsløfte er kraftig redusert etter onsdagens toppduell mot Erna Solberg i Stortinget.

– Han lovet 12.000 nye sykehjemsplasser, men det kan innfris med 12.000 nymalte plasser, framholder Frp-profilen på Twitter.

Regjeringen og venstresidens klare og markerte tilbakegang!

Nok en gang kommer det meget klare resultater i meningsmålinger om tilbakegang for regjeringspartiene gang etter gang og som meget tydelig tendens – og det er en klar markering om at folk flest finner at dagens politikk som føres ikke er det beste for Norge! Jf

På en måling Norfakta har laget for Nationen og Klassekampen går Høyre frem 2,8 prosentpoeng til 31,7 prosent, mens Arbeiderpartiet går tilbake med 1,9 prosentpoeng til 30,8 prosent. En robopoll-måling som Infact har laget for VG for Arbeiderpartiet 29,1 prosent (- 2,1), mens Høyre får 31,9 prosent (+ 1,3).

De to målingene som erpublisert lørdag bekrefter dermed Arbeiderpartiets tilbakegang, som kom tydelig til uttrykk på TNS Gallupsmåling for TV 2 i april, der Arbeiderpartiet falt med 7,7 prosentpoeng til 28,8 prosent.

LES OGSÅ: Dramatisk velgerflukt fra Arbeiderpartiet

På målingen fra Norfakta får Fremskrittspartiet 16,8(+ 0,2), mens de på Infact-målingen får 13,7 (0,2). KrF får henholdsvis 4,3 (- 1,0)og 5,9 + 0,4), mens venstre får 3,7 (-0,2) og 5,8 ( 0,7) på de to målingene.

- Vårt mål er at vi sammen med Kristelig Folkeparti blir større enn Fremskrittspartiet, så får Erna Solberg ta stilling til hvem hun vil velge av oss, sier Venstre-leder Trine SKei Grande til VG.

Senterpartiet får 4,8 ( 0,8) og 5,0 (-0 ,5), Sosialistisk Venstreparti 4,8 (0,8) og 4,1 (- 0,5), Rødt0,7 (- 0,7) og 2,1 ( 0,5), mens andre partier og lister får 2,5 (+ 0,9) og 2,3 (- 0,1). AVisene oppgir ikke hvilke partier som har den høye oppslutningen i gruppen andre.

Et valg i dag ville i følge Infacts måling gitt de borgerlige partiene 100 mandater, noe de ikke har hatt på denne målingen siden mars i fjor. Høyre får 55 (+ 25), Frp 25 (- 16), KrF 10 (som i dag) Venstre 10 (+ 8). Arbeiderpartiet får 53 (- 11), Senterpartiet 8 ( 3), SV 7 (- 4)og ødt 1 ( 1).

Den putinske politikk fra AP!

Å føre ting bak lyset er som kjent forekommende i stor grad i AP! I morges kom det på nyhetene uttalelser fra denne Bjurstrøm – som er vel kjent for å sinke behandlingen av stortingspensjonene slik at mange spesielt fra hennes eget parti fikk meget store ekstra pensjoner og tillegg – de ellers ikke ville fått om hun hadde behandlet revisjonen av pensjonsordningen i Stortinget på en skikkelig, redelig og god måte!

Les mer…