Viser arkivet for stikkord politikk

Nok et tragisk eksempel på en alvorlig helsemessig utfordring i vår region!

Dette er sakset fra en artikkel i Dagens Næringsliv og viser at spesielt i vår region så ligger man håpløst etter i utskiftning av nytt og fungerende utstyr i behandling av pasienter – noe som øker køen og utsetter pasientene for helt unødvendig pine og utilstrekkelig behandling! Dette er selvsagt AP og de R/Gs store ansvar – og det viser klare løftebrudd i helsepolitikk og behandling overfor velgere i vår region! Med en samhandlingsreform som virkelig snubler nå i startfasen – så lover dette ikke noe godt for den som måtte bli syk i nær framtid! Ikke sant? Når man overlater helsepolitikk og faktisk styring av sykehus kun til økonomer – så viser dette jo klart at det bærer helt galt av sted! Jf

Halvparten av sykehusets utstyr utrangertHalvparten av utstyret ved sykehusene i helseregionen Helse sør-øst er utrangert. Prisen for å erstatte utstyret ,2 milliarder kroner og øker år for år.
NTB
Det viser en utredning om medisinsk teknologi i Helse sør-øst som revisjons- og konsulentselskapet Deloitte har gjennomført, skriver Dagens Næringsliv.

– Gammelt utstyr skaper plunder og heft. Det kan føre til brudd i behandlingsprosessen, og vi får økte ventetider, sier professor Øystein Jensen ved Rikshospitalet.
Han mener det er stor kvalitetsforskjell på moderne apparater og apparatene som fortsatt er i bruk ved sykehusene i helseregionen. Dette gjelder blant annet ultralydapparater.

Bare for Oslo universitetssykehus alene er gjenanskaffelseskostnaden for utrangert utstyr beregnet til 1,8 milliarder kroner. I helseforetaket Vestre Viken var sammenbrudd i eksisterende utstyr årsaken til 88 prosent av investeringene i fjor. I år er det ikke satt av nok penger til å erstatte utstyr som bryter sammen.

Årlig investeringsbehov i hele helseregionen anslås til 674 millioner kroner, men den faktiske investeringen var bare på 377 millioner i 2010. Dermed ble det et etterslep for dette ene året på nesten 300 millioner kroner.

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i Helse sør-øst krever bedre drift av sykehusene og sier sykehusene vil ha penger til investeringer dersom de har en sunn økonomi og sikrer overskudd på driften. (©NTB)

Nå endelig ser man Tsar-tendensene? hos AP!

Sitter en silde søndags morgen og prøver fordøye en meget interessant og lang artikkel hos Dagens Næringsliv om statsministerens kontor (SMK) og om statsministerens personlige makt og maktutøvelse via organisering av denne makten! Det som virkelig slår en i øynene er den planmessige sentrering og planmessige organisering som nå er ledet inn i kun den indre krets – og særlig kun til han selv (Tsaren?)! Usedvanlig underlig er også opprettelsen av regjeringskonstruksjonen med en koordineringsminister som ble opprettet. Først med stor motstand fra de andre regjeringspartnerne som så faren – men som på langt nær ble sterke nok – til å stoppe denne merkverdige utvidelsen av kontormakten til denne egentlige kontorsjefen til statsministeren? – og en får umiddelbart følelsen av en Grigorij Rasputin-effekt fra Tsarens hoff i det gamle Sovjetsamfunnet! Hjulvispen Schjøtt-Pedersen ble til den mektige rådgiveren som styrer, herjer,påvirker og oppretter utnevnelser ved dette utviklede og utvidete hoffet til vår statsminister i meget sterk likhet med denne Rasputin! Så nå kan man vel med en viss antydet sikkerhet fastslå at valgkampet henimot 2013 er herved offentlig åpnet – og Tsaren hos AP har startet kampanjen for å bli gjenvalgt ved neste stortingsvalg!? Det forunderlige er jo også den meget underkastende og forherligende journalistikken som preger artikkelen – som er meget bemerkelsesverdig – slik at en kan faktisk tro at dette er en meget godt planlagt utgivelse for fortsatt å få innpass ved Tsarens hoff? Ikke sant? Jeg bare spør…?

Når APs snakk om verdig eldreomsorg blir avslørt som rent falsum!

Det kommer stadig utrolig grelle eksempler på overgrep og manglende forstand og omsorg innen helsesektoren! Men i festtaler etter festtaler fra ledende AP politikere ag andre fra de R/G – så lovpriser man helsomsorgen og ikke minst helsereformer som de stadig setter i gang – med skrekkelige eksempler i virkeligheten på at det kun er snakk om forskjønnelser som er bare forføreriske ord som avspeiler en virkelighet som ikke er der! Jf

Dette er et ikke uventet brutalt eksempel på hva denne såkalte samhandlingsreformen kan resultere i – og med slike medsammensvorne redaksjonelle bidrag innen A-pressen m m – så lurer en virkelig på hvilken verden og virkelighet man egentlig lever i og hvilke verdier og politikk man egentlig forsvarer! Jf dette ekstreme brutale eksempel fra virkeligheten -

Annie Søreide (96) frå Ålesund har klart seg sjølv heile livet. Men i jula skada ho hofta si. Sidan sjukehuset ikkje fann skader å behandle, avgjorde kommunen at ho måtte heim. Der fall ho igjen og braut hofta.

– Eg fekk sjokk då dei sende henne heim, seier dottera Randi Søreide Ulrichsen til NRK.

Det heile starta då Annie Søreide var på besøk hos dottera Randi i Oslo i jula. Ålesundskvinna, som blir 97 til sommaren, fekk kome til undersøking på Ullevål på grunn av smerter i hofta. Dei fann ikkje skader, og dermed reiste ho heim.

Men smertene gav seg ikkje, og ho fekk kome inn på sjukehuset i Ålesund for fleire undersøkingar.

«– Ho hadde ramla igjen, og på sjukehuset konstaterte dei brot i hofta.»

Ferdig behandla

VITAL: Annie Søreide (96) har klart seg sjølv heile livet. No hadde ho behov for hjelp, men fekk ikkje det ho hadde krav på, meiner familien.

På sjukehuset i Ålesund fann dei heller ikkje brot eller andre skader dei kunne behandle. Dermed vart Annie Søreide rekna som ferdig behandla, og kommunen er dermed ansvarlege for å gi henne eit tilbod vidare.

Finn ikkje kommunen eit tilbod til utskrivingsklare pasientar innan 24 timar, må dei betale 4.000 kroner i døgnet til sjukehuset.

Nokre pasientar treng institusjonsplass, medan andre treng hjelp heime.

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester i Ålesund avgjorde at Annie Søreide kunne klare seg heime med hjelp frå heimesjukepleien, og dei sende henne heim.

– Dette avgjorde dei trass i at både legar og sjukepleiarar meinte ho var for dårleg til å bli sendt heim. Eg fekk sjokk. Korleis kan dei gå på tvers av det legane og sjukepleiarane seier? spør dottera Randi Søreide Ulrichsen.

Spectator
mandag 23. januar kl 09 Bra! fra Aud W
RedigerSlettDu kan redigere eller slette kommentaren din i en halvtime til.

Nye eksempler bare strømmer på – så en kan lure på hvordan dette egentlig blir til under dette elendige styret til AP og de R/G – jf nok et aldeles skrekkelig eksempel på ansvarsfraskrivelse

.Ragnhild Moxnes (94) lå på sykehjemmet og hylte med sterke magesmerter. Vakthavende lege nektet å komme til unnsetning.
TRENGTE HJELP: Ragnhild Moxnes (94) ble nektet legetilsyn.

(Dagbladet): Fredag den 30. januar 2009 fikk Ragnhild Moxnes akutte smerter i magen. Hun var da beboer ved et sykehjem i Oslo. Tolv dager seinere døde hun på sykehus, dit kom hun altfor seint til at livet kunne berges. Nå forteller hennes sønn, Paul Moxnes, at sykehjemmets vakthavende lege, ikke hadde tilhold på sykehjemmet.

Både vakthavende lege og legevakt nektet å komme og se til Ragnhild, selv om både sykehjemsansatte og Paul Moxnes desperat ringte etter tilsyn.

- Legen som ikke ville komme og se til min mor, beordret medisinering via telefon. Mor lå og hylte av smerter og jeg ba om at en lege måtte komme og se til henne. Jeg ringte også legevakta i Oslo. Heller ikke de ville komme, forteller han til Dagbladet.

Smertefull død
Ragnhild Moxnes ble liggende søvnløs med sterke smerter i fire døgn. Pulsfrekvensen hennes lå på 120 slag i minuttet. Gjennom hele helgen nektet sykehjemmet å oppi telefonnummeret til vakthavende lege. Til slutt sende Moxnes en e-post til vedkommende.

- I løpet av helgen ble mor verre, ingen ville hjelpe og først natt til mandag var hennes hyl så høye at vakthavende sykepleier kontaktet vakthavende lege. Legen tok ikke telefonen og ambulanse ble kontaktet. På sykehuset ble det konstatert store magesmerter, forteller Moxnes.

Da Paul Moxnes ankom sykehuset, fikk han beskjed om at det mest sannsynlig var gått for lang tid til at livet hennes kunne berges. Han ble spurt av sykehusets lege om moren skulle få «konservativ» behandling. Det svarte Moxnes ja til.

Det Moxnes ikke visste, var at «konservativ» behandling betød stopp av næringstilførsel men tilførsel av store doser valium og morfin annenhver time.

- Det ble gjort helt til hylene stilnet og mor døde. Det tok tolv dager, forteller Moxnes.

Brøyt ikke loven
Moxnes klaget hendelsen inn for Helsetilsynet. Svaret som kom, var krystallklart: Moxnes mor hadde fått den behandling hun etter loven har krav på, men legetilsyn burde vært foretatt på et tidligere tidspunkt.

I en kronikk i dagens avis, tar Moxnes til orde for en endring i lovverket.

- Jeg håper at det kan bli lovstridig å ikke føre legetilsyn med pasienter på et sykehjem.

Paul Moxnes håper at hans historie kan sette i gang en debatt som løfter teamet opp på et høyt politisk nivå. At han etter tre år til slutt har maktet å fortelle om de siste dramatiske døgnene i sin mors liv, takker han artist og forfatter Ketil Bjørnstad for.

- Det er først nå jeg har greid å sette ord på dette. Jeg vil påstå at det nesten har gitt meg en «Posttraumatisk stresslidelse». Jeg hadde ikke greid det uten hjelp fra Bjørnstad. Han hjalp meg til å få satt ord på det som hendte. Ketil opplevde at hans far ble sultet og tørstet i hjel på sykehjemmet, sier Moxnes.

Nå i ettertid klandrer Moxnes seg selv for at han selv ikke reiste ut og fysisk hentet en lege til sin mors sykeseng.

- Dessverre er jeg ikke slik som person, jeg var altfor svak til å ta slike steg, sier han.

Skylder på konflikter
Moxnes har brukt mye tid på å gå gjennom hva som gikk galt. Hvorfor ingen lege kom og førte tilsyn med hans mor. Han påpeker at sykehjemmet opplevde et fravær av en klar leder den perioden hans mor ble akutt syk.

- Hadde ledelsen ved sykehjemmet vært på plass, hadde ikke min mors situasjon eskalert til et så tragisk utfall. Jeg vet at det var interne konflikter og en vikarierende leder da dette hendte. Det var rett og slett ingen sentral leder ved avdelingen min mor bodde, sier han.

Til Dagbladet sier daglig leder ved det aktuelle sykehjemmet at de ikke har noen kommentar til Moxnes opplevelser og henviser saken videre til den omtalte tilsynslegen.

- Dette er en trist historie og Paul Moxnes opplevde den helt sikkert slik han forteller. Jeg har ingen problemer med at han nå står fram med den. Men Helsetilsynet har behandlet Moxnes klage og avvist den, sier tilsynslegen til Dagbladet.

Sosialdemokratene har spilt stor fallitt i Sverige!!!

Sosialdemokratene i Sverige har spilt fallitt og seg selv inn i stor lederkrise de senere årene, og hadde det ikke vært for de spesielle forholdene som er resultatet av de grusomme hendelsene i Norge – så er det heller ikke utenkelig at det kanskje ville vært samme resultat også i Norge! I svært mange saker er de nå helt i utakt med folkets meninger om politikk jf bl a helsereformen som har gitt svært mange uheldige forhold med sykehusnedleggelser m v samt samferdselssektoren som lider under manglende bevilginger etc og videre politiet som må henlegge saker i stor skala på grunn av manglende ressurser – og det er bare å vise til folkemeningen i meningsmåling etter meningsmåling hvor trenden er klar og gir nå stor borgerlig forsprang og ledelse! Jf sakset fra Nrk

Krisemøte i Sverige etter Juholt-exit

Søndag møtes de svenske sosialdemokratene for å snakke om framtiden.

Håkan Juholt tid som leder for Socialdemokratarna er over etter at han valgte å trekke seg lørdag.

Målet for krisemøtet i dag er å få det sosialdemokratiske partiet ut av krisen de nå sitter midt oppi, etter Juholts avgang.

Anneli Hulten fra Socialdemokratarna i Göteborg, Helene Fritzon, ordfører i Skåne, partisekretær Carin Jämtin, og Veronica Palm, ordfører i Stockholm er blant dem som deltar i møtet. En deadline for møtet er ikke satt.

– Krisen er ikke over. Nå må vi jobbe med å få fram vår politikk. Det holder ikke bare å bytte ut partiledere, sier Carin Jämtin til TV4.

Målet for Socialdemokratarna er å bli et fungerende opposisjonsparti, mener hun.

– Det er en helt unik situasjon for vårt parti. Vi gjennomgår en krise akkurat nå. Vi kommer til å diskutere til å begynne med, og det vil vi også gjøre senere i uken, sier Jämtin.

Det var klokken 15.00 i går at Juholt annonserte sin avgang foran et stort pressekorps. Juholt snakket bare et par minutter og svarte ikke på spørsmål.

– Jeg vil ikke stå i veien for den nystarten som Socialdemokratarna behøver, sa Juholt på pressekonferansen.

Håkan Juholt overtok som leder for Socialdemokratarna i mars i fjor.

Det er ikke klart hvem som overtar etter Juholt. Men partisekretæren Carin Jämtin er en aktuell kandidat, ifølge svenske medier. Også Wanja Lundby-Wedin kan ta over lederrollen.

Det ligger nå godt an til valgnederlag for AP og de R/G i 2013!

I meningsmåling etter meningsmåling bekrefter nå norske velgere at de er meget misfornøyd med regjeringen av AP og de R/G, og trenden fortsetter med å vise at de er i klart mindretall i den norske befolkning! De klarer ikke gjøre jobben sin skikkelig, og det kommer løftebrudd etter løftebrudd og stadig nye avgifter som pålegges det norske folk – spesielt nye bomavgifter hvor folk pålegges å betale i 18 år for å spare 1 minutt reisetid i Nordland f eks! Alle avgifter bileiere nå pålegges brukes altså ikke til veier og vedlikehold som lovet – men helst til andre formål som tjener regjeringen og ikke vei- og transport! Tragisk utvikling av infrastrukturen i Norge er altså heller resultatet! Jf

SV på nytt under sperregrensen

Oslo (NTB): Sosialistisk Venstreparti får bare 3,8 prosent på januarmålingen i Dagens Næringsliv. Det er det laveste nivået for partiet på 15 år.
Partiet faller 1,2 prosentpoeng fra et allerede lavt nivå på 5 prosent i desember på målingen Sentio har gjort for Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet er størst på meningsmålingen med 34,2 prosent, ned 0,6 prosentpoeng. Senterpartiet får 5,5 prosent, 0,2 mer enn sist. Rødt gjør det også godt på målingen med 2,1 prosent.

Høyre holder stillingen med 27,7 prosent, fram 1 prosentpoeng, mens Fremskrittspartiet faller 0,8 til 15,9 prosent. Kristelig Folkeparti er nede på 4,6 prosent, en framgang på 0,2, mens Venstre får 5,2 prosents oppslutning, fram 0,6.

Dersom denne målingen var resultatet av et stortingsvalg, ville de rødgrønne regjeringspartiene fått 72 plasser på Stortinget, 14 færre enn i dag, og de ville dermed mistet flertallet. Rødt ville fått én plass, mens de borgerlige partiene ville sikret seg 96 mandater og fått et klart flertall. (©NTB)

AP og de R/G styrer Helse-Norge med jernhånd via helseforetakene!

Forunderlige nyheter på radioen i dag morges om en overlege på Nordfjord Sykehus som blir truet med oppsigelse fra Helse-Førde fordi han reagerer på og skriver innlegg i aviser om nedbemanningen på sykehuset som truer helsesikkerheten for pasienter og området som sykehuset skal betjene. Videre ble det vist til undersøkelser i Helse Sør-Øst hvor over halvparten av de ansatte føler seg underkuet og truet om de uttaler seg om samhandlingsreformen som svikter, og at det er en utvikling av sterk usikkerhet organisasjonsmessig og at uregelmessigheter og helsemessige avvik og annen uenighet ikke lar seg rapportere på en tilfredstillende og hensiktsmessig måte m m. Ja en får virkelig føle at det virkelig skal herske en jerndisiplin og en styring med jernhånd fra departement og politisk ledelse i det som skal være Helse-Norge og det sikkerhetsnett som skal sikre den hele befolkning! Virkelig en tragisk utvikling av det åpne og demokratiske Norge som leder tanken til helt andre ideologier som er stort sett forlatt i resten av verden! Det er derfor virkelig å håpe at det er den siste periode en har en slik politisk ledelse av Helse-Norge!

Stoltenbergfamilien forsøker omgå norsk lov!

Sitter med Finansavisen og ser statsministerens kontrafei over hele forsiden i en sak hvor det synes åpenbart at norsk lov forsøkes omgås – hvor en fritidseiendom nå overdras delvis til barn med en ekstremt lav og kunstig pris. Dette bekreftes av Prof. i skatterett ved BI, Ole Gjems-Onstad. Dette er særdeles oppsiktsvekkende da eiendommen ligger på Hvaler i Østfold og i et område hvor prisleiet og omsetningsverdien ligger nesten på det 10-doblede av det som denne eiendommen forsøkes overdratt til for å unngå denne arveavgiften! Det er altså ingen likhet for loven om dette lar seg gjennomføre – og om skatteetaten ikke reagerer på dette forsøk på omgåelse! De fleste andre som har og eller skal overdra sin fritidseiendom til barn i dette området – har jo vel alle fått satt sin omsetningsverdi etter det reelle forhold – og det hører overhodet ikke hjemme i Norge at en statsminister skal slippe så billig unna! Men det er et svært bemerkelsesverdig forsøk fra denne familiens side – helt åpenbart! Bare for å slippe noen skarve penger som de fra det partiet er så gruelig flinke til å sanke inn til statskassen fra oss alle andre!

SV forsvinner inn i AP ser det ut til!!!

Ny meningsmåling bekrefter at SV sliter ekstremt i samarbeidet med AP i regjeringen, og det ser også ut til at de fleste velgerne som forsvinner fra SV drar seg heller inn i varmen til AP. Det er katatsrofale tall og målinger for SV som med et slikt resultat kun ville fått Kristin Halvorsen inn på Stortinget! En interessant utvikling! Ikke sant? Videre viser det at denne regjeringskoalisjonen som regjerer nå er fortsatt i solid mindretall i den norske befolkning – og at de nå leder på overtid! De borgerlige bekrefter fortsatt en solid flertallstrend som viser at de slår an hos norske velgere! Jf sakset fra NTB

Ny katastrofemåling for SV.Sosialistisk Venstreparti går tilbake 1,1 prosentpoeng og får en oppslutning på 3,5 prosent på NRKs partibarometer for januar. Arbeiderpartiet får 34,9 prosent.
AV: NTB

Dermed er partiet under sperregrensen for utjevningsmandater og den eneste representanten de ville fått på Stortinget, hvis dette var et valgresultat, er avtroppende partileder Kristin Halvorsen.

- Resultatet vi har på flere målinger nå er altfor lavt for SV, sier parlamentarisk leder Bård Vegar Solhjell i SV i en kommentar til målingen.

Han mener partiet sliter med å få æren for den SV-politikken han mener regjeringen faktisk fører i mange saker.

- Jeg synes vi burde fått en større del av æren for arbeidet i regjeringen enn det vi får, sier Solhjell.

Vinneren er Arbeiderpartiet som går fram 2,8 prosentpoeng til 34,9 prosent. Høyre får en oppslutning på 28,1 prosent, en fremgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med desembermålingen. Fremskrittspartiet går tilbake 1,1 prosentpoeng til 15,8 prosent. Kristelig Folkeparti får 6,1 prosent, fram 1,4, mens Senterpartiet får 4,9 prosent, ned 1,3. (©NTB)

AP og de R/Gs virkelige ekstreme bruk av konsulenttjenester i sin reformiver innen helsesektoren!!!!

Og dette med konsulenter bruker man masse milliarder på i helsesektoren – og da er det jo lettere å skjønne galskapen hos AP og de R/G i dette helsesystemet som går sin absolutt mest skjeve gang noensinne – jf

Ledelsen i den norske avdelingen av konsulentfirmaet McKinsey, som de siste tre årene har fått utbetalt 67 millioner kroner fra Oslo universitetssykehus, topper inntektsoversikten i bransjen.
NTB
Publisert: 23.10.2011 – 17:32 Oppdatert: 23.10.2011 – 17:32
Sykehuset har de siste tre årene brukt til sammen 437 millioner på konsulenttjenester i forbindelse med omstillingen, ifølge TV 2.

Konsulentfirmaer tjener godt på oppdrag på offentlig sektor, viser årets skattelister. Seniorpartner i McKinseys avdeling i Norge, Tore Myrholt, tjente drøye 67 millioner kroner i fjor, mens McKinsey-direktør Trond Riiber Knudsen hadde en inntekt på 32 millioner kroner.
De to konsulentene hadde i 2010 en formue på henholdsvis 100 og 75 millioner kroner, ifølge TV 2s oversikt. McKinsey Norges daglige leder tjente til sammenligning 3,65 millioner kroner i fjor.

McKinsey er blant verdens største konsulentselskaper, med flere tusen konsulenter og kontorer i over 50 land. 100 konsulenter jobber ved selskapets kontor i Oslo.

Helse sør-øst brukte mellom 2008 og 2010 til sammen over 1,3 milliarder kroner på konsulenttjenester. (©NTB)

Litt mer om APs ekle forhold til finansiering av egen valgkamp via bingospillehaller!

Denne gang kan en vise til uttalelser som viser og bekrefter at AP på sin måte har utnyttet spillegalskap til egen fordel og til finansiering av egen valgkamp i særdeleshet i hovedstadsområdet!
Det ble fra høyt profilert politisk hold i AP i 2007 hevdet at det ikke forelå slik sammenheng mellom spillegalskap ved bingomaskiner som det var med andre spillemaskiner man etterhvert forbød! Det viser seg selvsagt i ettertid at dette var en ren retorisk bløff fra AP sin side – og i dag vet alle at det selv ved nye bingomaskiner utvikles og opprettholdes spillegalskap! Dette viser at AP til stor grad tilsidesetter etiske betenkeligheter ved dette – da de fortsatt tjener 10-talls millioner i Oslo etter sigende til finansiering av egen valgkamp! Maken til manglende seriøs etisk forankring av egen politikk skal man derfor lete lenge etter!!! Ikke sant??? Jf sakset fra Nrk -

Kan ikke regulere seg selv
Pengespill er strengt regulert i Norge. Dette skyldes at pengespill medfører store personlige og samfunnsmessige problemer hvis det ikke reguleres innen forsvarlige rammer.

Da spillautomater ble forbudt i 2007, ble bingoautomater unntatt forbudet. Daværende kulturminister Trond Giske forklarte dette med at det ikke fantes bevis på at bingoautomatene medførte de samme problemene som spilleautomater.

Kompetansesenteret Korus-Øst og flere andre påpekte at de avhengighetsskapende faktorene ved bingoautomater var sammenfallende med spilleautomatene som ble forbudt.

Spesialrådgiver Øystein Bjørke Olsen i Korus sier at i de tilfellene hvor landbaserte pengespill i Norge har vært manglende regulert, så har bransjen vist at de ikke klarer å regulere seg selv.

– Når det gjelder bingohaller, så har dette blant annet vist seg ved at noen har holdt døgnåpent. Generelt så viser den gamle automatbransjen og bingobransjen at de ikke klarer å regulere seg selv på en slik måte at de fremstår som ansvarlige aktører i markedet, sier han.

Kynisk bransje
Han mener det er liten tvil om at det har vært gode penger i å drifte bingohaller de siste årene.

– Dette vil også kunne tiltrekke seg useriøse aktører. Hvis vi i stedet for useriøse, spør om bransjen er kynisk, så vil svaret være ja.

– De fremstår med en målsetting, og det er å skape størst mulige verdier til seg selv, mens de skyver de gode formålene foran seg, sier han.

Samfunnsoppdrag
Spillingen i de 230 bingohallene i Norge genererer store inntekter til frivillige lag og foreninger, samt politiske partier.

Atle Hamar i Lotteritilsynet sier at hovedformålet med bingo å regulere et overskudd til lotteriverdige formål, som blant annet gir ganske mye til kultur og idrett og andre samfunnsnyttige formål.

Bingobransjen omsetter for omtrent fem milliarder kroner i året. Siden de såkalte bingoentreprenørene, altså de som driver bingoene, også får en prosentandel av omsetningen, har aktørene i bransjen hatt gode tider de siste årene.

Fakta om norske spilleautomater
Gevinstautomater, altså de vanlige spilleautomatene, ble forbudt 1. juli 2007.
Bingoautomater ble forbudt 1. april 2010.
Fortsatt spilles det databingo på de såkalte databingoterminalene i bingohallene.
Bingohallene kan kun tilby databingo dersom spillestedet også tilbyr vanlig bingo.
1. juli skulle reglene for databingo strammes inn, men regelendingen er utsatt til nyttår.
Bruttoomsetning for entreprenørbingo:
2006: 1,8 milliarder
2007: 2,6 milliarder
2008: 3,9 milliarder
2009: 5,1 milliarder
2010: 5,6 milliarder
Kilde: Lotteritilsynet
Nye regler
Fra nyttår skal myndighetene stramme inn reglene i bingobransjen. Blant annet skal databingoautomatene gjøres «snillere».

En vesentlig endring er at de skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning.

Det vil heller ikke være mulig å tilby spillere å kjøpe ekstra tall. Åpningstidene vil også endres slik at det bingoene må holde stengt mellom klokken 24 og klokken 07.

•Les også: Spiller databingo for milliarder
– De innstramminger som trer i kraft fra nyttår kommer som et naturlig resultat av de problemene disse spillene har medført på bakgrunn av svært manglende regulering.

– Spesielt hva gjelder åpningstider og aldersgrense, så fremstår dette som en harmonisering med annen gjeldende lovgivning, sier Bjørke Olsen i Korus.

Han er også positiv til endringene om at det skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning.

– Det blir spennende å se hvordan dette påvirker omsetningen. Det er stor sannsynlighet for at dette endringen vil gjøre det mye mindre attraktivt for spilleavhengige personer, mener han.

De borgerlige partier helt klart størst i ny meningsmåling for desember!

På nytt bekreftes en klar tendens til at velgerne flykter fra AP og de R/G som overhodet ikke kan sies å ha innfridd velgernes tillit med sin hyppige løftebrudd, uklare politikk, nedleggelser av sykehus, problemfylte samordninger etc.! Jf

Høyre størst på Dagbladets partibarometer

Oslo (NTB): Høyre er Norges største parti med en oppslutning på 32,7 prosent på meningsmålingen Synovate har gjort for Dagbladet i desember.

Høyre går fram 2,3 prosentpoeng på målingen sammenlignet med november. Arbeiderpartiet går tilbake 1 prosentpoeng til 31,2 prosent.

Fremskrittspartiet får 15,1 prosent, en framgang på 1,1 prosentpoeng.

Kristelig Folkeparti er størst av de mellomstore partiene med sine 5,4 prosent, fram 0,4. Senterpartiet faller 2 prosentpoeng til 4,4 prosent. Venstre går tilbake 0,2 og får også 4,4 prosent. Sosialistisk Venstreparti nærmer seg sperregrensen med en oppslutning på 4,2 prosent, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng. Rødt får 1,3 prosent på målingen, som er det samme som sist.

Hvis denne målingen hadde vært resultatet av et stortingsvalg ville de tre regjeringspartiene fått 69 plasser på Stortinget, 17 færre enn de har i dag. De borgerlige partiene ville fått 100 mandater. (©NTB)

APs lille ekle dobbeltmoral når det gjelder egen virksomhet!!!

AP har avbooket en bestilling for 200 av sine tillitsvalgte på SAS Radisson Hotel på Gardemoen for å straffe rengjøringsselskapet ISS som leverer rengjøringstjenestene! På den annen side har AP/LO et stort konferansesenter som sliter økonomisk for å holde hodet over vannet litt på andre siden av byen – Sørmarka kurs- og konferansesenter – og det er alltid litt oppsiktsvekkende å se hvordan disse partipampene ønsker flotte seg på velgeres og medlemmers bidrag og penger i mer luksuriøse omgivelser! Ikke sant? For her kommer det til å flomme over av aquavavit, øl og ribbefett så det holder i strie strømmer – og lovordene om hverandre tross alle løftebrudd overfor velgerne kommer til å skli lett ned med med cognacen, kaffen og desserten! Da er det lett å bli imponert over at AP sikrer seg store inntekter via spillegalskap og bingovirksomhet – og her ser man jo litt av bruket av disse pengene! Imponert? Neida -helt tvert om – det er bare ufyselig og nok et bevis på umoral og det som kalles dobbeltmoral!

Sulteforing fra regjeringen av AP og de R/G gir store kutt i kommunal drift og virksomhet! Denne gang ofres lærere og utdanningssektoren!

Ja – nå viser det seg virkelig hvordan kommunene blir tillagt oppgaver uten at tilstrekkelige midler følger med på vanlig måte fra den sittende regjering! Dette gapet som oppstår skaper da kutt i kommunal virksomhet som eneste bøtemiddel! Ekstra tragisk at dette går hardt ut over også skolesektoren som skal lære opp nye generasjoner – og nå er det virkelig snakk om manglende troverdighet på nesten alle områder! Jf

– Kommunene kutter i skolen
Oslo (ANB-NTB): En undersøkelse blant Utdanningsforbundets tillitsvalgte viser at annenhver kommune planlegger kutt i skolebudsjettet neste år.

Mange steder vil det bety færre stillinger i skolen.

– Vi ser at norske elever får en sparepakke til jul, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet, den største fagforeningen for lærere.

286 av forbundets hovedtillitsvalgte har svart på en undersøkelse om kommuneøkonomi. 58 prosent av dem svarer at budsjettforslaget i deres kommune legger opp til kutt i 2012, melder NRK.

84 prosent av dem som har sett mer detaljerte kuttplaner, sier at forslagene innebærer kutt i lærerårsverk.

– Dette er alvorlig fordi det rammer elevene og tilbudet på skolen. Det rammer spesialundervisning, det blir mindre deling av klasser og det rammer praktisk undervisning, sier Bjerkestrand.

Direktør Sigrun Vågeng i kommuneorganisasjonen KS innrømmer at det blir nedskjæringer i året som kommer, men hun er ikke like pessimistisk som Bjerkestrand.

– Kommunene sier det blir trangt, men at de skal klare å levere gode tjenester til innbyggerne. Måten de løser det på vil variere, men det er nok reelt at det ikke er penger til å gjøre alt, sier Vågeng og sender ballen videre til regjeringen:

– Vi ba om 800 millioner mer til kommunene dersom de skulle klare å opprettholde dagens tjenestetilbud, sier hun og peker på at det er lagt fram et stramt statsbudsjett for 2012. (ANB-NTB)

Sulteforing fra regjeringen av AP og de R/G gir store kutt i kommunal drift og virksomhet! Denne gang ofres lærere og utdanningssektoren!

Ja – nå viser det seg virkelig hvordan kommunene blir tillagt oppgaver uten at tilstrekkelige midler følger med på vanlig måte fra den sittende regjering! Dette gapet som oppstår skaper da kutt i kommunal virksomhet som eneste bøtemiddel! Ekstra tragisk at dette går hardt ut over også skolesektoren som skal lære opp nye generasjoner – og nå er det virkelig snakk om manglende troverdighet på nesten alle områder! Jf

– Kommunene kutter i skolen
Oslo (ANB-NTB): En undersøkelse blant Utdanningsforbundets tillitsvalgte viser at annenhver kommune planlegger kutt i skolebudsjettet neste år.

Mange steder vil det bety færre stillinger i skolen.

– Vi ser at norske elever får en sparepakke til jul, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet, den største fagforeningen for lærere.

286 av forbundets hovedtillitsvalgte har svart på en undersøkelse om kommuneøkonomi. 58 prosent av dem svarer at budsjettforslaget i deres kommune legger opp til kutt i 2012, melder NRK.

84 prosent av dem som har sett mer detaljerte kuttplaner, sier at forslagene innebærer kutt i lærerårsverk.

– Dette er alvorlig fordi det rammer elevene og tilbudet på skolen. Det rammer spesialundervisning, det blir mindre deling av klasser og det rammer praktisk undervisning, sier Bjerkestrand.

Direktør Sigrun Vågeng i kommuneorganisasjonen KS innrømmer at det blir nedskjæringer i året som kommer, men hun er ikke like pessimistisk som Bjerkestrand.

– Kommunene sier det blir trangt, men at de skal klare å levere gode tjenester til innbyggerne. Måten de løser det på vil variere, men det er nok reelt at det ikke er penger til å gjøre alt, sier Vågeng og sender ballen videre til regjeringen:

– Vi ba om 800 millioner mer til kommunene dersom de skulle klare å opprettholde dagens tjenestetilbud, sier hun og peker på at det er lagt fram et stramt statsbudsjett for 2012. (ANB-NTB)

Norsk helsevesen er nå langt nede på listen sammenlignet med andre land!

Med melding på nyhetene i dag om at nesten 5000 dør pr år i norsk helsevesen på grunn av feilbehandling og feilmedisinering på norske sykehus – med stadige nye løfter som ikke holdes og reformer som skaper lenger og lenger behandlingskøer – samt at pleieproblemer bare nå skal skyves ut til kommuner som ikke er i stand til å løse dem – er det ikke noe rart at tilliten til det norske helsevesenet og AP og de R/G politkerne som lover stadige bedringer er på tilbakegang og nesten nær null! Norge har nå droppet langt ned på listen til en 16. plass i verden – og politkere som sier vi er best lyver!! Jeg bare spør nå..? Jf

Tror ikke på kreftgarantien
Oslo (ANB-NTB): Hele 90 prosent av de spurte i en ny undersøkelse tror ikke regjeringen klarer å innfri løftet om kreftbehandling innen 20 dager fra henvisning.

Det er TNS Gallup som har utført spørreundersøkelse på oppdrag fra TV 2. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) lovet i sommer at åtte av ti kreftpasienter ikke skal måtte vente mer enn 20 dager fra henvisning til behandlingen starter.

Blant dem som oppgir å være blant Arbeiderpartiets egne velgere, svarer 86 prosent nei på spørsmål om de tror regjeringen klarer å oppfylle statsministerens løfte. Stoltenberg har følgende kommentar til undersøkelsen:

– Vi må gjøre enda mer for å bedre norsk kreftbehandling. Det er godt å se at det vi har gjort så langt har gitt gode resultater. Fra å være middelmådige, på gjennomsnittet i Europa, er vi nå i verdenstoppen når det gjelder overlevelse, sier Stoltenberg. (ANB-NTB)

AP og de R/G med stadig nye avgifter! Hvem skal egentlig betale tror du???

Så er det på han igjen med nye avgifter – og denne gang en el-avgift som legger nok en klam avgifthånd på oss forbrukere! Det merkelige med denne avgiften er det at det sies den også på en måte skal gå tilbake til strømprodusentene som allerede tjener en masse på oss – og som planlegger tjene mer og mer på oss for å gi tilbake til sine eiere samt betale egne skyhøye lønninger til ledere og ansatte! Dette er grådighet satt i et visst system – for det hjelper heller ikke selv om moder natur fyller vannmagasinene så det flommer over! Ikke sant? Jf Fra Dine Penger -

Fra og med neste år innføres elsertifikatsordningen i Norge, som skal bidra til økt produksjon av strøm basert på fornybar kraft.
Finansieringen er det du og jeg som skal stå for, gjennom strømregningen.

Så mye vil det koste
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som forvalter elsertifikatordningen i Norge, må strømkundene betale for elsertifikater tilsvarende tre prosent av sitt strømforbruk i 2012.

NVE har laget et regnestykke for denne ekstrakostnaden, som viser at den årlige kostnaden for en familie som bruker 20.000 kWh strøm, kan bli på rundt 150 kroner i 2012.

Prosentandelen strømkundene betaler vil øke for hvert år frem mot 2020, da den skal utgjøre 18,3 prosent. Med det samme regnestykket i bunn, vil ekstrakostnadene da komme på 915 kroner for ett år.

Deretter synker prosentandelen frem mot 2035.

Les også: Sjekk hvordan du får billigst strøm i vinter

Vedtatt av Stortinget
I regnestykket anslår NVE en elsertifikatspris på 200 kroner, men kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland presiserer at dette kun er et anslag. En elsertifikatpris på 200 kroner betyr at strømprisen økes med 0,75 øre per kWh i 2012.

– Elsertifikatprisen vil variere med tilbud og etterspørsel, og dette er kun et anslag, som vi likevel mener er et realistisk utgangspunkt, sier Søiland.

Han viser til prisene i Sverige, der de allerede har en slik ordning. Dagens elsertifikatpris ligger på rundt 160 svenske kroner, viser tall fra Svensk Kraftmäkling.

I løpet av inneværende år har de svingt mellom 160 og 240 svenske kroner, mens prisene var oppe i over 370 svenske kroner i 2008.

At det er forbrukerne som må betale for ordningen, er det de folkevalgte som må ta skylda for.

– Dette kommer frem av Lov om elsertifikater, som er vedtatt av Stortinget. Elsertifikatkostnaden skal fra nyttår ligge inne i prisen du får oppgitt av kraftleverandøren, sier Arne Søiland, kommunikasjonsrådgiver i NVE.

Om elsertifikatordningen
Elsertifikatene er en økonomisk støtteordning, som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi.

Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av produksjonsanlegg. De selger sertifikatene til kraftleverandører, som er pålagt å kjøpe disse som følge av elsertifikatloven.

Alle som leverer kraft til sluttbrukere, altså strømselskapene, må
kjøpe elsertifikater. Kostnadene legges til strømregningen, tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen.

AP og de R/G med stadig nye avgifter! Hvem skal egentlig betale tror du???

Så er det på han igjen med nye avgifter – og denne gang en el-avgift som legger nok en klam avgifthånd på oss forbrukere! Det merkelige med denne avgiften er det at det sies den også på en måte skal gå tilbake til strømprodusentene som allerede tjener en masse på oss – og som planlegger tjene mer og mer på oss for å gi tilbake til sine eiere samt betale egne skyhøye lønninger til ledere og ansatte! Dette er grådighet satt i et visst system – for det hjelper heller ikke selv om moder natur fyller vannmagasinene så det flommer over! Ikke sant? Jf Fra Dine Penger -

Fra og med neste år innføres elsertifikatsordningen i Norge, som skal bidra til økt produksjon av strøm basert på fornybar kraft.
Finansieringen er det du og jeg som skal stå for, gjennom strømregningen.

Så mye vil det koste
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som forvalter elsertifikatordningen i Norge, må strømkundene betale for elsertifikater tilsvarende tre prosent av sitt strømforbruk i 2012.

NVE har laget et regnestykke for denne ekstrakostnaden, som viser at den årlige kostnaden for en familie som bruker 20.000 kWh strøm, kan bli på rundt 150 kroner i 2012.

Prosentandelen strømkundene betaler vil øke for hvert år frem mot 2020, da den skal utgjøre 18,3 prosent. Med det samme regnestykket i bunn, vil ekstrakostnadene da komme på 915 kroner for ett år.

Deretter synker prosentandelen frem mot 2035.

Les også: Sjekk hvordan du får billigst strøm i vinter

Vedtatt av Stortinget
I regnestykket anslår NVE en elsertifikatspris på 200 kroner, men kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland presiserer at dette kun er et anslag. En elsertifikatpris på 200 kroner betyr at strømprisen økes med 0,75 øre per kWh i 2012.

– Elsertifikatprisen vil variere med tilbud og etterspørsel, og dette er kun et anslag, som vi likevel mener er et realistisk utgangspunkt, sier Søiland.

Han viser til prisene i Sverige, der de allerede har en slik ordning. Dagens elsertifikatpris ligger på rundt 160 svenske kroner, viser tall fra Svensk Kraftmäkling.

I løpet av inneværende år har de svingt mellom 160 og 240 svenske kroner, mens prisene var oppe i over 370 svenske kroner i 2008.

At det er forbrukerne som må betale for ordningen, er det de folkevalgte som må ta skylda for.

– Dette kommer frem av Lov om elsertifikater, som er vedtatt av Stortinget. Elsertifikatkostnaden skal fra nyttår ligge inne i prisen du får oppgitt av kraftleverandøren, sier Arne Søiland, kommunikasjonsrådgiver i NVE.

Om elsertifikatordningen
Elsertifikatene er en økonomisk støtteordning, som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi.

Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av produksjonsanlegg. De selger sertifikatene til kraftleverandører, som er pålagt å kjøpe disse som følge av elsertifikatloven.

Alle som leverer kraft til sluttbrukere, altså strømselskapene, må
kjøpe elsertifikater. Kostnadene legges til strømregningen, tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen.

APs ekle dobbeltmoral når det gjelder spillegalskap!!!

I Kapital sitt novembernr. 20 er det en meget interessant ny artikkel om at spesielt AP i Oslo tjener ekstremt rått på bingo i hovedstaden. Oslo Arbeiderparti med lokallag håver inn over 3,3 millioner via hele 28 lotteriløyver samt at de fikk inn over 500.000 kroner via 8 lotteriløyver for ulike arbeiderlag. I løpet av første halvår i år sopte AP inn ytterliger 1,8 millioner. Siden 2008- det første året etter at gevinstautomater ble forbudt – har AP håvet inn ca 19 millioner kroner på bingo. Dette kommer fra tall Lotteritilsynet har utarbeidet for Kapital! Dette viser den ekle dobbeltmoralen til dette partiet med spesielt hensyn til spillegalskap – og dette hevdes blant annet også av organisajsonen Spilleavhengighet-Norge! Det er ekstrem dobbeltmoral å forby gevinstautomater og de gamle bingoautomatene – så overta og fortsette med de nye bingoautomatene i nye bingohaller til partiøkonomiske formål! Den gamle kloke Kåre Valebrokk sa en gang at “det fine med dobbeltmoral var at en hadde en å falle tilbake på om den ene falt bort!” Bedre kan det heller ikke sies om APs ekle dobbeltmoral i denne saken – som tjener rått på andres spilleavhengighet!N Fytterakkern for et ekkelt og vemmelig parti når det gjelder å finansiere egen politiske virksomhet via spillegalskap! Ikke sant?

APs stortingsgruppe sier ja til et EU-direktiv og går i strupen på LO i denne saken!

Det omstridte vikarbyrådirektivet fra EU ser ut til å gå mot å direkte implementert i norsk lovverk – stikk i strid med den sterke motstanden mot direktivet i norsk LO! Her ser det ut til at AP sentralt har helt andre forutsetninger for sin EU-tilpasning enn LO som ønsker det stikk motsatte. En interessant utvikling i det samrøre og forhold et er mellom AP og LO som sender millioner på millioner i pengestøtte til dette partiet som moralsk og politisk sies stå LO nærmest! Men det ser altså ikke ut til å virke slik i praksis!!! Jf fra Nettavisen i dag -

Sier ja til omstridt direktiv

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok onsdag å si ja til EUs vikarbyrådirektiv, melder Ap i en pressemelding.

Gruppen går inn for å innlemme direktivet i norsk rett, og de vil i tillegg fremme en pakke med tiltak for å sikre økt kontroll med vikarbransjen.

- Det er ikke tvil om at bemanningsbransjen har betydelige utfordringer når det gjelder å sikre bransjens ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår. «Adeccosakene» fra sist vinter illustrerer dette. Direktivet gir en anledning til å iverksette en rekke tiltak for å bedre situasjonen for de ansatte i vikarbransjen og sikre en mer seriøs vikarbransje, sier Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen i pressemeldingen+.

Det er kravet om «likebehandling» som står sentralt i direktivet. Det betyr at de som leies inn fra bemanningsbyråer skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som om de var fast ansatt i bedriften.

Direktivet har vært omstridt og motstanden fra fagbevegelsene har vært massiv. Flere har ment at Norge burde bruke reservasjonsretten og si nei til direktivet.

Kritikerne mener at direktivet vil bety økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte, samt svekke ansettelsesvernet og retten til faste ansettelser.

LO, AP, konferanser, ribbefett, øl, akevitt og samrøre!!!

Nok en gang har LO invitert til storslagen konferanse på luksushotell i den norske fjellheim med alskens meskerier i fet mat og fete løfter – mens ribbefettet renner i munnviker og langs kjakene til LO-pamper og andre inviterte parter! Mens alt fortæres og skulderklappene kommer mellom AP og LO og når cognacen slurpes inn med kaffe og dessert – da er det virkelig en ser hvordan dette pampeveldet feirer seg selv i all egen velvære og for medlemmenes penger! Så kommer alvoret etterhvert sigende inn – mens alkoholen gjør sin virkning – for nå må medlemmene ta inn over seg at det blir lite igjen til lønnsforhandlinger og en må ta utfordringene som finanskrisen stiller til oss! Da er det tid for pressekonferanser hvor alvoret skal sendes ut til den gemene hop! Det som i tillegg er resultatet av denne konferansen er at den munner kun ut i en valgkampstart for 2013 – for som en av de fete pampene uttrykte – " dere i AP vinner ikke neste valg uten støtte fra oss" – ja det ser virkelig ut til at den politiske korrupsjon har startet julefeiringen med julebord, fyll og valgkampstart! Tragisk er det å se hvordan alt slikt virker i praksis! Ikke sant???

Regjeringen bruker milliardbeløp på egen PR - hvor skal dette ende???

Det fremkommer nå opplysninger om at regjeringen av AP og R/G bruker 1 mrd på egen PR! Med den pengetørke det er på de fleste andre områder er dette virkelig oppsiktsvekkende! Sykehus legges ned og pasienter står i behandlingskøer – så dette er virkelig oppsiktsvekkende!!! Jf

Stoltenberg-regjeringen bruker en milliard på PR
– Symbolpolitikk spiller en stadig større rolle, mener medieviter.

I løpet av Stoltenbergs regjeringstid er staten blitt PR-byråenes viktigste kunde, skriver Finansavisen.

I år blir offentlig sektor styrket av 200 flere kommunikasjonsrådgivere.

Morten Woldsdal, styreleder i Norske informasjonsrådgivere (NIR), mener at veksten i bruken av kommunikasjonstjenester skyldes at det offentlige har fått øynene opp for merverdien i å bruke ekstern hjelp.

- Det er et forholdsvis nytt fenomen at det offentlige kjøper tjenester av vår bransje i så stort omfang, sier Woldsdal til avisen.

Han mener kjøpene er god bruk av skattebetalernes penger.

- Ja, absolutt. Vi mener imidlertid at vi kan gjøre en innsats slik at det offentlige får enda mer igjen for pengene som de bruker på eksterne kommunikasjonstjenester, sier han.

Sosiale medier
Bare de offentlige ansatte kommunikasjonsrådgiverne som er medlem i Norsk kommunikasjonsforening, koster staten nesten en milliard kroner.

I tillegg kjøper de tjenester fra PR-byråer for 100-200 millioner kroner, ifølge Woldsdal.

- Hele medielandskapet har forandret seg. I dag finnes det et hav av nisjekanaler og mange publiserer døgnet rundt. Journalister krever svar fra det offentlige på en annen måte enn før. I tillegg kommer fremveksten av sosiale medier, hvor store deler av offentlig sektor vil være til stede, sier Thomas Skjennald, daglig leder i foreningen til Finansavisen.

Symbolpolitikk
Professor ved Universitetet i Oslo, Sigurd Allern, er bekymret.

- Kommunikasjonsrådgivere er blitt et redskap for den politiske ledelsen. Dette henger sammen med hvordan politikken har endret seg. Symbolpolitikk spiller en stadig større rolle. Det å synes i mediene og svare på ting i mediene er blitt like viktig som å få ting gjort, sier Allern til avisen.

Høyre og FrP like store tilsammen nå som AP og de R/G i ny meningsmåling!

En meget interessant utvikling i den politiske meningsmålingen er kanskje nå i ferd med å utkrystallisere seg! AP og de R/G sliter faktisk i en stor og slitsom politisk motbakke for tiden! Jf
Ny toppnotering for Høyre

Høyre går fram 2,8 prosentpoeng og oppnår 30,4 prosent på meningsmålingen Synovate har gjort for Dagbladet i november.

VELGERFLUKT: Høyre og partileder Erna Solberg tar i mot en rekke misfornøyde velgere fra Siv Jensen og Frp. Foto: Trond Solberg/VG

Fremskrittspartiet er under halvparten så stort med sine 14 prosent.
Frp faller 1,6 prosent på målingen som er tatt opp fra tirsdag til torsdag denne uken. 14 prosent er det dårligste resultatet for Frp siden juni 2001 på Synovates målinger.

Kriseår for Frp: Partiveteraner ber Siv rydde opp
Underlagsmaterialet viser ifølge Dagbladet at det er Høyre og Arbeiderpartiet som tar imot flest misfornøyde velgere fra Frp. Arbeiderpartiet får 32,2 prosent, ned 1 prosentpoeng. Senterpartiet får 6,4, fram 0,2 og Sosialistisk Venstreparti får 4,8, fram 0,1. Kristelig Folkeparti får 5 prosent, fram 0,2 og Venstre er over sperregrensen med sine 4,6 prosent, et fall på 0,5 prosentpoeng. Hvis denne målingen var stortingsvalg ville de tre regjeringspartiene mistet stortingsflertallet med 76 mandater, ti færre enn de har i dag. Høyre og Fremskrittspartiet ville også fått 76 plasser på Stortinget.

AP og de R/G skaper bare store problemer ved å løfte f eks ansvar for krisesentra over på kommunene!

På nyhetene kom det idag fram opplysninger om at krisesentra legges ned over det ganske land etter at politikerne overførte ansvaret for disse sentra til kommunene. Det viste seg snart at den pengesekken som skulle følge med var altfor liten til at kommunene kunne overta slikt direkte ansvar. Som en følge er derfor lokal kommunale krisesentra i stort økonomisk trøbbel – og det ble opplyst på radio at krisesentraene i Sauda, Røros og Ytre Helgeland er blitt lagt ned på grunn av manglende pengestøtte. Som en ansatt ved krisesentret i Sauda fortalte – " det er ikke lett å si nei til en skamslått dame med to barn som kommer krisesentret for å få legehjelp og med overnatting – og så sende henne med barna i timevis kjøring midt på natten til et annet krisesenter i Haugesund". Det er så forrykende gal behandling av trengende mennesker – at jeg skulle virkelig ønske at disse politikerne fra AP og R/G nå virkelig tok til fornuften og stoppet disse utallige og meget uheldige reformene som de åpenbart har satt i gang! Var det noen som kom med valgløftet " alle skal med"? Jeg bare spør..? De skulle egentlig bare skjemmes skikkelig!!!!