Viser arkivet for stikkord østfold

Endelig - Sarpsborg 08!!! Gratulerer så mye!

Endelig viste Østfold at de har et lag i eliteserien som spiller en effektiv, morsom og god fotball som overrasket Molde! Det viste seg at selv kjøpt kunnskap og innkjøpsmillioner fra rike investorer ikke kunne skape et godt nok Molde-lag til å slå erfaring,tradisjon, kunnskap og dyktighet fra det gamle fotballfylket som Østfold vitterlig er! Selv erfaring fra Manchester United var ikke altså godt nok! Bra og godt gjort av Sarpsborg 08! Jeg bøyer nakken – og gratulerer nok en gang aldri så mye! Dere har grunn til å være virkelig stolte av de første poengene og den første skalpen!

Østfoldungdommen trenger bedre busskort!

Sosiale nettverk er viktig for trivsel både på skolen og generelt i hverdagen. Slike nettverk kan være særlig vanskelige å opparbeide seg for elever som bor langt fra sentrum eller som studerer i en annen by.
Vi i Østfold Unge Venstre mener at når du får et skolebusskort som dekker skoleveien frem og tilbake fra skolen, skal du også kunne ha sjansen til skape et sosialt nettverk rundt skolen og i nærmiljøet.

Vi i Østfold Unge Venstre synes at det er forferdelig at et skolebusskort skal gå ut klokken 17:00. På denne måten vil ikke eleven som går på skolen kunne skape seg et sosialt nettverk og ha en identitet til byen som man går på skole i. Vi ønsker derfor at alle skolebusskort som blir utsendt fra Østfold Fylkeskommune skal kunne brukes frem til klokken 23:00.

Vi må satse kollektivt, og hindre at flere og flere unge tar i bruk personbilen. Det er viktig at unge får gode vaner med å bruke kollektivtrafikken for å unngå en ny generasjon bilkjørere.

Det er mange gode grunner til at vi trenger mer fleksible busskort i Østfold. En av gruppene som blir hardest rammet av de strenge busskorttidene er de som studerer musikk, dans eller drama.
Det er linjer for musikk, dans og drama på Greåker, Askim, Risum og Kirkeparken. Disse skolene har ansvar for å avle fram Østfolds nye talenter innenfor musikk, dans og drama.

Det sier seg selv at det er begrenset hva lærerne kan lære elevene i løpet av en skoledag. Dette har skolene løst ved å la elevene ha mulighet til å øve på skolen etter skoleslutt. Men hvor mange vil dra nytte av dette når de må ta bussen hjem før kl 17:00?

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre

For mange kommuner i Østfold?

Mange og små kommuner gjør at innbyggerne i Østfold har et ulikt tilbud og kvalitet på kommunale tjenester. Større kommuner vil kunne bidra til å gi gode helse-, velferds- og kulturtilbud til alle uavhengig av bosted. Med større kommuner vil man få et bedre fagmiljø i kommunen, og flere med høyere utdanning vil kunne bosette seg i distriktene.

I et liberalt demokrati tror man på at makten skal komme nedenfra. Det er viktig at det skal være innbyggerne som former staten og ikke staten som former innbyggerne. For å kunne skape et godt samfunn er det derfor avgjørende at vi har sterke og handlekraftige kommuner.

Sarpsborg Venstre mener at prosessen med å forbedre Østfolds kommunestruktur må begynne nå, slik at Østfold kan bli et foregangsfylke for lokaldemokrati og gode velferdstilbud i kommunene. For Venstre er ikke større kommuner et mål i seg selv, men at de blir sterkere og med gode fagmiljøer som dekker naturlig arbeids-, bo- og serviceregioner.

Martine Løkke
Nestleder Sarpsborg Venstre

Farvel til dødsveien

E6 tok 66 liv på 15 år. På 2000-tallet presset folket fram et farvel til dødsveien.

Dødstallene fra de 15 siste årene med tofelts motorvei gjennom Østfold tilsvarer mer enn to skoleklasser. Og det er mer enn tre ganger antall omkomne i den tragiske togulykken på Åsta i Østerdalen i 2000, som berørte hele nasjonen.

I de verste årene, 1998 og 2003, døde ni personer på motorveien. I tillegg kommer en mengde alvorlig skadde.

Mange berørte
Med så høye ulykkestall har tusenvis av østfoldinger fått kjenne på tragedien som ligger bak enhver dødsulykke.

Kvinner og menn i alle aldre har mistet kjærester, barn, foreldre, venner, arbeidskolleger eller bekjente. Det finnes eksempler på familier som er totalt utslettet. Tilbake sitter mennesker som aldri vil få visket ut inntrykkene som veltet innover dem da de mottok dødsbudskapet.

Ingen har noen å miste. På E6 har mange mistet noen på en måte som ikke bare er meningsløs, men også svært brutal.

Administrerende direktør Harald Kynningsrud i firmaet som bærer hans familienavn, opplevde å miste to ansatte i en ulykke sør for Årum i januar 2002. Da satte direktøren seg ned og skrev et krasst brev til daværende samferdselsminister Torild Skogsholm.

Folkeaksjon
Ikke lenge etter tok sarpingen Torodd Lie initiativet til en folkeaksjon for å få forsert utbyggingen av E6 til firefelts motorvei. Planen på det tidspunktet var at veien skulle være ferdig i 2015.

Iherdig innsats gjennom folkemøter, utgivelsen av en E6-CD, massivt trykk fra så vel lokale som nasjonale medier, samt bred lokalpolitisk enighet, bidro til at Skogsholm i mai 2002 la fram en egen proposisjon som sikret midler til en forsering av utbyggingen.

Kynningsrud, Lie og de andre som stilte seg i spissen for folkeaksjonen fortjener stor heder for innsatsen. Ingen politiker kan motstå et press fra grasrota dersom det er sterkt nok.

«Om folket vil, så bygger folket landet», synger Ulf Lundell. Sånn ble det i denne saken.

I 2008 kunne kong Harald spise festmiddag i Eidet-tunellen i forbindelse med åpningen av firefeltsveien. Da tok østfoldingene endelig farvel med det som en gang var landets farligste veistrekning.

Ingen vil noensinne savne den.

Artikkelen er skrevet for papirutgaven til Sarpsborg Arbeiderblad i forbindelse med en nyhetskavalkade for årene 2000-2009.

• Vi er stolte over å kunne lansere nettsiden for Østfold Arbeiderparti sin ungdomskandidat, Thor Erik Forsberg, på stemforsberg.no. Planen for denne siden er ikke å legge ut partipropaganda, men å skape en kanal hvor hvem som helst kan bli hørt. Kanskje mest av alt for de som føler seg usynlige i samfunnet. • stemforsberg.no

Idiotiske telefontider

Ja, jeg ringte nå for en halvtime siden Østfold fylkeskommunes seksjon for opplæring, og kom til en telefonsvarer som fortalte meg at telefontiden deres kun er mellom klokken ni og klokken elleve, og klokken tolv til klokken fjorten, noe jeg finner heller interessant, for er det ikke slik at flertallet som ringer dette nummeret for hvilken grunn de enn måtte ha, er skoleelever? Burde ikke da værtfall denne delen av fylket ha en telefontid skoleelevene kan ringe i? Skal jeg måtte bruke skoletiden min på å ringe dem nå? Flott og gjennomført idé, Østfold! Det må jeg si!

Det er greit om de greier å la telefonlinja være åpen til fire i alle fall, jeg kom hjem tidlig fra skolen i dag, vanlig skoletid for meg er fra kvart over åtte til tre, burde vi ikke ha tilgang til slike tjenester? jeg har alt sendt en mail som jeg ærlig talt ikke forventet svar på, for det et noe jeg vet staten er trege på enda, og jeg har ikke tid til å vente en evighet på at de skal bruke litt fornuft, for å være ærlig.

Og med det ramlet jeg inn på forumet her igjen.