Viser arkivet for stikkord forslag

Forslaget til statsbudgett fremkaller også humor i all elendiheten.

DE UFØRE ANGRER!
15.10.2014 KL.13:19 I BLOGG 2 KOMMENTARER
I lys av den siste endringen for lover og regler for de uføre, går flere og flere uføre nå ut og angrer på at de ble uføre.

Noen av de første som bryter tausheten er de som sitter i rullestol. De sier nå at de angrer på at de ble utsatt for trafikkulykkene og angrer dypt og inderlig på hva som en gang skjedde.

En rekke andre uføre samler seg nå og sier de angrer på at de fikk psykiske lidelser som gjorde dem ute av stand til å arbeide.

Stadig flere uføre går nå sammen i en felles unnskyldning for å si i fra at de angrer på at de ble utsatt for vold, overgrep, sykdommer, ulykker, ettervirkninger fra krig, lammelser og kronisk utmattelsessyndrom. Listen er lang for de som nå vil si oppriktig unnskyld for alt sammen.

De uføre ønsker nå å få enda flere med på laget slik at absolutt alle uføre kan få muligheten til å både si unnskyld, men også for å la de friske få høre hvor dypt de uføre angrer på at de møtte livets harde realiteter, og for å si at de angrer på at de ikke klarte å unngå dette.

Norges Rullestolforbund (Du ser vi ruller, men vi bare tuller), et forbund med mange medlemmer i rullestoler fordi de er blitt lamme, sier nå at de skal slutte å være lamme, slutte å sitte mer i rullestol.

- Endelig forstår vi hva galt vi har gjort. Vi kan jo ikke fortsette å bare sitte lamme i rullestolen, vi må opp og gå, vi må ut i arbeidslivet.

Entusiasmen blant de uføre er nå stadig bedre, og begeistringen når stadig nyere høyder ettersom flere nå angrer på at de ble syke. Mange av de uføre tror nå at alt vil bli bra, for nå skal alle ut i arbeid, og noen har allerede begynt å snakke om å bare fjerne ordet “ufør” fra språket.

- Begrunnelsen bak dette er såre enkelt. Tar vi bort ordet, er også problemet borte, og da blir alt bra!

Dyrehold.

Vigdis Giltun har anmodet de skandinaviske regjeringene om at når noen blir fradømt retten til dyrehold, bør det også gjelde alle de nordiske landene.

Håper dette også kan gjelde når leger blir fradømt retten til å praktisere i et annet (nordisk) land burde forbudet også gjelde i Norge.

Dialog med innvandrer-ungdommen i Oslo!

Abid Raja, venstres repesentant i Oslo, kommer med et friskt utspill(dagen.no) om aa legge forholdene til rette i aa komme i dialog med innvandrer-ungdommen i Oslo,som var med paa mot-demoen som resulterte i store oedelggelser paa Karl Johan. Han mener at de av ungdommene som blir med paa denne dialogen,skal kunne faa slippe unna med paatale unnlatelse, noe som innebaerer at
de faar en ny sjangse.
Dette synes jeg, er et meget godt og kreativt forslag.
Da faar partene en ny mulighet til aa kommunisere, med mye bedre forutsetninger til aa lykkes i aa naa inn til hverandre..?!
Om det lykkes, saa kan vi kansje haape paa en viss fremgang?