Viser arkivet for stikkord fremskrittspartiet

Ja til minipol!

Regjeringen åpner nå for at distriktene kan få minipol. Kreditt skal også Arbeiderpartiet ha for at de foreslo,mens de satt med makten, at alle kommuner skal kunne ha hvert sitt Vinmonopol. Det ble ikke noe av, men de var inne på tanken om ikke annet. Men nå kommer muligheten for alle kommuner til å kunne bli med på den nye ordningen. I dette år, 2014, vil to minipol bli åpnet i nordnorge, men det er opp til kommunene selv å vise interesse for å bli med etter dette. Selv bor jeg i en liten distriktskommune og det vil være en stor fordel for mine innbyggere å kunne slippe å reise til nabokommunen for å handle lovlig vare. Nei til handelslekkasje. Minipol vil være med som et argument for at distriktsNorge ikke skal bli avfolket. Ja til Jensenbua. Hva mener du?

Hvitsnippforbryternes nemesis

Justisminister Anders Anundsen vil bekjempe økonomisk kriminalitet, og mener hvitsnippforbryterne truer velferdstaten. Fremskrittspartiets første justisminister mener økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem. Svart arbeid går ut over skatteinngangen. Vi ser stadig flere likhetstrekk mellom økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og cyberkriminalitet. Regjeringen har som et strakstiltak gitt 25 millioner kroner til økte bevilgninger til Økokrim og de lokale politidistriktenes Økoteam. Ved siden av en ny konkret handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som skal være ferdig i desember dette år, bebuder Anundsen et tverrfaglig departementalt samarbeid for å stoppe den økonomiske kriminaliteten. Hva synes du om regjeringens offensiv ?

Et riktig godt nytt blått år ønskes til deg!

Finansminister Siv Jensen og hennes statsrådskolleger trives i sine nye roller. Et nytt år Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer vil sørge for nye gode drypp av FrP-politikk vil komme fra vår nye FrP/Høyre-regjering. Jevnt og trutt har det kommet liberaliseringer av stivbente og formynderiske forbud. Arveavgiften er også en saga blott. Den første store testen på velgernes tilfredshet med FrP og regjeringen vil komme med fremleggelsen av statsbudsjettet til høsten og kommunevalget i 2015. Når Fremskrittspartiet leverer det velgerne forventer av dem, vil de gi uttrykk for sin tilfredshet med den positive utviklingen i samfunnet på meningsmålingene og ved valget. Et riktig godt nytt blått år ønskes til dere, kjære lesere!

FrP-er med Lederverv i LO ?

Hadde det ikke vært greit med en FrP-er i LO-styret ? Personen måtte jo tale LO sin sak fra A til Å
Er det bare greit at FrP-velgere skal være medlem i fagbevegelsen men ikke kan få styreverv i LO ?

Gratulerer AP

Syns AP fortjener skryt for et godt valg. Jeg klarer ikke helt å se hvordan de klarte å hale i land det i en kommune hvor mer enn bare veier og forfallne byggninger er blitt en rød tråd etter 93(!) år med AP-styre. Men det er vel av gammel vane folk stemmer AP? Synd ikke Engsmyr foreslo bomring for da kunne valget endt som i nabobyen hvor Fredrikstadfolket endelig forsto at AP ikke er et solidarisk parti som tar vare på de svakeste! Engsmyr har vel vært taktisk og valgt å vente med et slikt forslag til etter valget ;)

Men uansett, gratulerer med resultatet Sarpsborg AP!