Viser arkivet for stikkord norge

De små blir mindre med de Blå!

Fra disse tar Siv Jensen penger til millionærenes skattelette.

Lavtlønnte,Trygd og pensjons-mottakere må ta støyten.

Lavtlønnede syke må nå tjene 88 370 kroner i året for å få rett til sykepenger. Tidligere var kravet halvparten.
Bevegelseshemmede får mindre støtte til bil. Kun de som trenger det til arbeid eller studier skal få støtte til bil.
Andre må betale det selv. Dette er anslått å spare staten for 65 millioner kroner.

To år mindre med overgangsstønad. I dag kan de få slik stønad i inntil tre år. Regjeringen reduserer perioden
til ett år – eller til man får lovfestet barnehageplass.

Arbeidsledige mister feriepenger. Det er i dag 9,5 prosent av dagpengene. For arbeidsledige betyr det et kutt i
ytelsen fra omtrent 68 prosent av lønnen, til omtrent 62 prosent av tidligere lønn. Dette vil spare én milliard
kroner for Siv Jensen fra 2016.

Færre får foreldrepenger. Foreldrepenger får man først hvis man tjener 88.370 kroner neste år – dobbelt så
mye som i dag. Endringen trer i kraft fra 1. juli.

Kraftig redusert barnetillegg for uføre. Fra 2016 vil uføre med lavest trygd få inntil 28 300 kroner mindre
i barnetillegg pr. barn i året.

Mange uføre småbarnsfamilier med gjeld rammes av
hardere skattlegging av uføretrygden fra og med neste år.

Dyrere lån for uføre. Det foreslås fra Siv Jensen,at uføretrygdede med gjeld får redusert fradragsprosenten
Dette betyr at ei enslig,ufør mor med bolig-gjeld,som ikke kan jobbe noen ting,og har 3 barn,mister både bolig
og livsgrunnlag.

Regjeringen fåreslår å delvis rassere den møysommlige opparbeidede velferds-staten Norge,for at det skal
bli penger til skattelette for millionærene.Nå ser vi virkelig effekten av at folk gikk å sa:“Nei,detta går ikke
lenger.Nå må vi få ei forandring”!! Vel….her er forandringa,p.g.a. at disse blå-blå vant valget.

At ikke såkalte “vanlige” folk snart kan forstå hva de stemmer på,disse som tror at de får det bedre med
de Blå-blå i førersetet.De må vist føle det på kroppen sjøl ser det ut til.

• Carl I Hagen sin dobbelmoral • liberaleengler.origo.no

Om de riktig umusikalske ledelsesrådgivere ....

Dagens Næringsliv har i dag en artikkel om lederskap – hvor en ledelsesrådgiver tar til orde for at norske ledere bør bli mer harde og maskuline i sitt lederskap – og han tar derfor et alvorlig oppgjør med feminint lederskap som vi har en del av i Norge! Men for å si det at for å få til et finstemt og samspilt orkester som gir et godt og hørbart tilbakespill – så er det meget viktig med et inkluderende og respektfylt samspill mellom dirigent/leder og resten av orkesteret! For maken til umusikalsk utspill som denne rådgiveren kommer med – er det virkelig lenge imellom å se og høre om! Ja faktisk godt er det da – selv om noe feminint lederskap bruker altfor mye tillært fra maskulint lederskap som er direkte ødeleggende og frastøtende !!! Jf

Tar oppgjør med feminin ledelse i DN.no
Ledelseskonsulent Frode Dale mener den feminine ledelsen har gått for langt og at trivselen har tatt overhånd, skriver Dagens Næringsliv.

Norske ledere er verdensmestre i å inkludere medarbeiderne, men er de desidert dårligste til å følge opp medarbeidernes prestasjoner, viser European Employee Index.

Samtidig får norske ledere strykkarakter av sine ansatte i en fersk undersøkelse. Hver tredje nordmann er svært kritisk til sin nærmeste leder, og opplever lav ledelseskvalitet i sin jobbhverdag.

- Må snart våkne
– Det kan bli litt for mye trivsel og snakk om å ha det greit på jobben. Lederne må snart våkne og gripe lederansvaret, sier Dale, som har jobbet med lederutvikling i over 15 år.

Dale viser blant annet til at tillitsvalgte har fått mye makt, og når ledere ikke har fått opplæring i lover og regler, blir de et lett «bytte» for drevne tillitsvalgte.

Han anser norske ledere som motsatsen til amerikanske lederidealer, som er mer rettet mot sak, struktur, organisasjon og den harde delen av lederrollen.

I Norge skal de ansatte involveres og høres, og Dale advarer mot det han kaller trivselens kvikksand. Det nytter ikke bare å vektlegge de myke sidene.

– Når det er så mye dårlig ledelse som denne undersøkelsen viser, så må vi slutte å kartlegge dette kjente problemet og heller begynne å diskutere hvilken kompetanse ledere bør ha, og om lederopplæringen og lederutdanningen vi har i dag er målrettet og anvendbar, sier Dale til DN.

- Konkurransefordel
Even Bolstad i organisasjonen HR Norge er enig i at de maskuline lederegenskapene bør bli mer fremtredende. Han vil likevel ikke at det skal gå på bekostning av det feminine lederskapet.

– Jeg mener at Norge har en konkurransefordel ved at vi har så utstrakt feminin ledelse. Hvis vi hopper over fra den ene siden av skalaen til den andre, vil det kunne ødelegge mye i en organisasjon, påpeker Bolstad.

En leder kommer ikke utenom å være omsorgsfull, mener ledelsesforsker og førsteamanuensen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU,Ola Edvin Vie.

-Det er ikke bare en forventning om at lederne skal ha oversikt, men de skal også ta vare på sine medarbeidere. Lederne får innsyn i sykemeldinger og andre viktige livshendelser som barn, begravelser og giftermål. I dag kan lederen umulig komme utenom tillitsforholdet til sine ansatte. Ønsker man å være en mindre omsorgsfull eller feminin leder, så må man finne seg et annet land. I omsorgen som lederen må gi, ligger det ikke bare en feminin snillhet, følsomhet og oppmerksomhet. Det ligger også noe maskulint med å stille krav slik det er i barneoppdragelse, sier Vie til Dagens Næringsliv.

Ulykker med trikk og bybane

Til stadighet leser vi om kollisjoner mellom trikk og bil, og bybane og bil. Det har også vært personulykke med døden til følge. Bybanen i Bergen har opplevd uvettig kjøring av billister og kostnaden så langt har vært 1.5 million kroner. I dagens VG kan vi lese at 4 personer er kjørt til sykehus etter at en trikk kjørte inn i en bil, som så krasjet inn i tre andre biler på Grünerløkka i Oslo.

Trikk og bybane går på / følger skinner og da skal biler og fotgjengere vike. Hva kan gjøres for å bedre sikkerheten til trikk og bybane slik at vi får færre ulykker ?

Det sensurbefengte SA - nok en gang stoppes Roger Larsen!

Det kom et lys av håp om at rett til ytringsfrihet fikk nok en gang mulighet til å fungere i et fritt Norge – men nei da – bare ikke i SA og Sarpeliv nok en gang! Her stoppes nok en gang rabulisten og den fritt tenkende og ytrende Roger Larsen nok en gang! Denne gang ved at SAlternativ nektes å være bare en liten undersone i Sarpeliv.no! De ildrøde sensurmenneskene lager egne regler og lover som åpenbart bryter med regelen i Grunnlovens § 97 om grunnleggende ytringsfrihet i et fritt og demokratisk Norge! Er en annens oppfatning så vanskelig å finne seg i for det ildrøde maktapparatet i SA og Sarpsborg??? Det er virkelig grunn til å stille spørsmål til dette vel fungerende maktapparatet om hvordan de forholder seg selv til dette med sensur – som da bare skal gjelde alle andre!!!