Viser arkivet for stikkord stoltenberg

Bankenes lille rentebløff overfor kundene - DnB aller verst nok en gang!

Det er litt oppsiktsvekkende at bankene har signalisert rentekutt uten at sannheten rundt dette kom på bordet for kundene. Det viser seg at innskuddsrenten ble senket så ettertrykkelig at det mer enn dekker rentekuttet og finansierer det – for bankene tjener faktisk mer enn før ved at rentemarginen har økt. Dette går selvsagt sterkt ut over f eks alle de pensjonistene som har plassert sine oppsparte midler for alderdommen i de samme bankene – og de finansierer i stor grad derfor bankenes rentekutt. I og med det også fra statlig hold nedreguleres i pensjon med 0,75% så er det nok en gang slik at pensjonistene bidrar ekstra for å holde staten flytende tross alle olje- og fondsinntektene! Dette er i det minste en meget god grunn til å vurdere egne bankforbindelser – for å få best mulig rente! Jf
Bankenes rentebløff

Jens Stoltenberg som Taxi-sjåfør

Foto:Nettavisen
I dagens samfunn trenger du et sertifikat som viser at du har lov / er i stand til å kjøre bil , lastebil , dumper, kran, taxi , motorsykkel osv. Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet gjorde noe kritikkverdig da de utgav seg for en Taxi sjåfør for Oslo Taxi. Jens fikk eget ID merke som viste at han var Taxi sjåfør Oslo Taxi.

Stoltenberg sier ingen av passasjerene betalte for turen. Stuntet med skjult kamera er et resultat av et samarbeid Arbeiderpartiet har med reklamebyrået Try, som eies av Stoltenbergs gode venn, Kjetil Try.

Kriteriene for å få Taxi lappen er følgende: Du må ha hatt førerkortet i to år, og i tillegg ha politiets kjøreseddel. For å få denne må man gjennomføre en såkalt kjentmannsprøve i sitt distrikt. Når det er gjort, må man hos oss gjennomgå et fjorten dagers aspirantkurs, med opplæring i datasystemet, kontraktskjøring og regler for transporttjenesten. Dette avsluttes med en eksamen. Når den er bestått, er man aspirant i seks måneder. Annethvert år er det også noe etterutdanning for å bli oppdatert på det nyeste. Det er den formelle utdannelsen man trenger.

Jens Stoltenberg har ikke gjennomgått kjentmannsprøve i sitt distrikt, og har da således ikke lov å være taxisjåfør. Jens har utført en straffbar handling !

Både før og etter valgkampen vil jeg oppfordre Jens til å slutte med politikk og heller gå på kjentmannsprøve i sitt distrikt. Bli taxisjåfør på heltid !!

Statsminister Stoltenberg er mektig upopulær

Foto:E24 Velgerne er klar for å skifte ut Statsminister Jens Stoltenberg. Hver tredje velger ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som statsminister etter stortingsvalget i høst. For tre måneder siden ville nesten halvparten av de spurte at han fortsetter.

Arbeiderpartiet har i samme periode falt. Ap får nå 26 prosent, ned 9 prosentpoeng fra valget i 2009, ifølge Sentios Oslo-måling for Klassekampen. Dette betyr at folk flest mener at Stoltenberg ikke er den rette person til å ta Norge videre. Nå får han den månelandingen han alltid har ønsket seg !!

Månelanding er et mageplask. Partisekretær Johansen kan mene hva han vil, men Stoltenberg vil ikke kunne reise seg. Folket har talt. Morn`a Jens !!

Den Rødgrønne ULIKHETEN !!


Den rødgrønne regjering er selv med på å lage et stort klassskille mellom fattig og rik. Det siste er at lommeboka avgjør i helsevesenet. 4 år etter at en stortingsmelding om sosiale helseforskjeller skapte begeistring, øker forskjellene i Helse-Norge. Har du penger og trenger en operasjon kan du få operasjon på dagen. Privat helseforsikring har eksplodert – flere og flere kjøper denne type forsikring. Kjøp av private helseforsikringer har økt med 30 prosent på bare ett år. Er du så uheldig og ikke har penger kan du risikere å dø i helsekø.

Den rødgrønne-regjering uttrykker bekymring for denne ulikheten mens de spiser kaviar og drikker champagne. Fordelingspolitikken har vært en fanesak for den rødgrønne regjeringen. Likevel har vi fått 16.000 nye fattige under Stoltenberg-regjeringen(e) Norge er fortsatt et samfunn preget av likhet – og den rødgrønn regjering har utspilt sin politiske rolle som flaggbærer av likhet.

Venstresidens tanke om fordelingspolitikk framstår som at det er mindre viktig at de som har lite får mer, så lenge de som har mest får mindre.

Den gode ulikheten er den som er nødvendig i samfunn der belønning står i rimelig forhold til innsats. Den dårlige ulikheten er den som hemmer den økonomiske utviklingen, fordi den reduserer mulighetene til deler av befolkningen. I tillegg kommer den stygge ulikheten, som er et resultat av forskjellsbehandling og politiske fordeler.

Det er ikke Ronald Reagan, Margareth Thatcher, George Busch , markedslibralismen, EU osv. som har skapt de ny-fattige i Norge – det er fordelingspolitikken til den rødgrønne-regjering , Arbeiderpartiet , Sosialistiske Venstreparti og Senterpartiet

DOMMERSKANDALEN .

Vi vil rette en stor takk til jurist Herman Berge som avslørte denne skandalen i november 2011.

Norgespartiet tok samtidig tak i denne skandalen og publiserte den med henvisning til Herman Berges artikkel på hans egen nettside Retttsnorge.no.

Deretter ble det opprettet en gruppe om saken på Facebook januar 2012.
Og ytterligere dokumentasjon og innsikt i skandalen er å finne på http://www.dommerforsikring.no

Når rettstaten er korrupt.
er demokratiet en illusjon.
For det er “Lov & Rett” som er ryggraden i demokratiet.

De fleste av oss, har levd i troen på at det er minimalt med korrupsjon i “demokratiets høyborg” Norge, og at rett skal være rett, i norske rettssaler. Men vi er så til de grader grundig lurt alle sammen, av disse maktmenneskene som styrer Norge, at det nå er på tide å våkne.

Grunnloven vår som er selve bærebjelken i vårt såkalte demokrati, er nå i fritt fall. Høyesterett gjorde regelrett statskupp i Norge den 26.06.2012. Ca. 90% av Norges 800 dommere, har ikke autorisasjon/sertifikat for å kunne sitte å dømme rundt om i landets rettslokaler. De gjør det likevel, og avsier ulovlige dommer såkalte nulliteter overfor de som sitter på tiltalebenken.

I følge Grunnlovens § 21, så skal alle dommere avlegge embedsed ovenfor Kongen og sverge troskap til Kongen og Grunnloven. Dommerne skal også avlegge dommerforsikring etter Domstollovens § 60, hvor de forsikrer på ære og tro å dømme rettferdig og sant, i alle rettsaker de er satt til å dømme.

Uten Dommerforsikring og Embedsed, utfylt, innlevert, stemplet på Statsministerens kontor med gyldig stempel og Kongens signatur, så vil ikke dommerne ha en gyldig autorisasjon (bestallningsbrevet) som dommerne får, som bevis på at de er gyldige dommere og kan ta sete som dommer eller dommerfullmektige i et embede lokalisert til Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett.

Statskuppet fra Høyesterett ble bekreftet i en sak (Flexiped saken) som kom opp i Høyesterett den 26.06.2012, hvor nettopp dette med manglende dommerforsikringer kom opp som sak, hvor den ankende part i saken, hevdet at retten var ulovlig sammensatt, med ulovlige/ikke gyldige dommere i saken, som manglet autorisasjon til å sitte som dommer i en norsk rettssal.

Høyesterett kom med følgende svært oppsiktsvekkende konklusjon (forenklet satt opp):

bilde 2381381!

Dette er selve kjernen i statskuppet Høyesterett utførte 26.06.2012.

Det som Høyesterett her gjør, er å oppheve Grunnlovens § 21 og Domstollovens § 60, som helt klart fastslår hva som skal til, før en dommer kan kalle seg dommer i Norge, og hvilke dokumenter som en jurist skal innlevere før han/hun kan ta sete i embedet som dommer i en norsk rettssal, og før han/hun kan bruke autorisasjonen/bestallingsbrevet på en gyldig måte som dommer.

Se underliggende illustrasjon av hvilken dommer som manglet autorisasjon som dommer i denne ankesaken for Høyesterett og hvordan prosessen er før en jurist kan ta sete som dommer i et embede i en norsk rett.

Det som er kjernen i statskuppet er følgende:

Makten i Norge er delt i 3 deler i henhold til Grunnloven vår.

Den utøvende makt ligger hos Kongen i Statsråd.
Den lovgivende makt ligger hos Stortinget (folkets eget organ som lager lovene) og
Den dømmende makt ligger hos domstolene.

Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som direkte juksemakere og lovbrytere, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt Stortinget som er kjernen i statskuppet er følgende:

Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som direkte juksemakere og lovbrytere, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt (Stortinget).

Den utøvende makt (Kongen med sine statsråder, særlig justisdepartementet) har ikke pågrepet de ulovlige dommerne som gjorde statskuppet den 26 juli i år, og gjør seg dermed medskyldig i høyforræderi mot folket (Stortinget).
Statsrådene og Statsministeren har tatt makten fra vår kjære Konge, og opererer totalt utenfor konstituell kontroll. Jens Stoltenberg er et tydelig eksempel på dette, med neglisjeringen han har utført mot Kongens ærefulle utdeling av Krigskorset til veteranene. Forsvarets øverste sjef, Kongen, har blitt satt i skyggen av pasifisten og forsvarbudsjett-dreperen Jens Stoltenberg.
Aerikkelen i sin helhet kan di lese her

Uansvarlig politikk

I forbindelse med det kommende lønnsoppgjøret refererer VG i dag til fersk statistikk som understreker det jeg og flere andre lenge har hevdet her på Origo : Regjeringens økonomiske politikk, godt hjulpet av LO, er i ferd med å ødelegge industrien og våre fremtidige arbeidsplasser. Mens lønnskostnadene ved å produsere en vare i Norge har økt med 63% siden 1993, er lønnskostnaden uendret i Tyskland. I Sverige har den gått ned med 30% i samme periode. Som VG oppsummerer : Det betyr at forskjellen i lønnskostnadene for å lage et produkt i Norge kontra Sverige har økt med 90% på 19 år ! Tallene er korrigert for endringer i effektiviteten. Det betyr at lønningene har økt både i Tyskland og Sverige, men de har altså greid å møte dette med mer effektivitet enn oss.

Industriarbeidsplassene våre raseres. Bare siden finanskrisen i 2009 har over 25.000 arbeidsplasser innen industrien forsvunnet. Samtidig har antall offentlig ansatte økt med 45.000 personer. Antall uføretrygdede har nådd 350.000 personer og vi har nær 130.000 personer på arbeidsavklaring. Vi bruker altså stadig mer oljepenger til å pynte på ledighetstallene og for å dekke over en utvikling som mildt sagt ikke er bærekraftig.

I 2020 trer eldrebølgen inn. Til samme tid vil oljeproduksjonen for alvor begynne å synke. Sentralbanksjefen advarte nylig at “uttaket” fra oljefondet er større enn avkastningen man er i stand til å oppnå. Vi tærer altså allerede på reservene. Dette ser ikke ut til å bekymre Stoltenberg og Co, som brukte mindre enn en time på å avfeie denne alvorlige advarselen.

Roar Flaathen tar det et skritt lenger. – Dette er fortjent, sier han i avisen om de overdådige lønnsoppgjørene.

Ja, det synes han nok. Han slipper jo å være med på å ta regningen som havner i fanget på neste generasjon. Solidaritet kaller de det visst der i gården.

Hva er egentlig sannheten Stoltenberg???

Den siste nyheten om hvorfor Stoltenberg aldri ble invitert til det hvite hus i Washington under Bush før nå etter at AP og Nobelkomiteen ga Nobelprisen til Obama – stiller virkelig Stoltenberg og AP i et virkelig merkverdig og dårlig lys! Klippet fra radiointervjuet med Stoltenberg etter telefonen med Bush taler sitt tydelige språk – men notatene fra telefonen med Bush sier det stikk motsatte? Han har her et åpenbart forklaringsproblem – ikke sant??? Å mene noe i ettertid er og kan jo være langt fra det som egentlig ble sagt eller ikke sagt!!!

USA: Jens Stoltenberg snakket ikke sant

President George W. Bush mente Jens Stoltenberg ga ukorrekte opplysninger til norske medier om hva de hadde sagt på telefon da Bush ringte ham i 2005.

■ «Mitt andre fedreland»
■ Stoltenberg skal møte Obama i Det hvite hus
■ Sympati med Norge

- Han snakket ikke sant om innholdet i samtalen med Bush. Dette ødela forholdet mellom de to totalt, sier en fremtredende amerikanske kilde til Aftenposten.
Torsdag får statsminister Jens Stoltenberg endelig møte USAs president i det ovale kontor i Det hvite hus. Det er et øyeblikk Stoltenberg har ventet på i seks år.
Grunnen til at Stoltenberg har måttet vente så lenge for å få besøke Norges viktigste allierte, har med jevne mellomrom vært diskusjonstema. Spesielt fordi norske statsministere før Stoltenberg nærmest har hatt fri adgang til Det hvite hus. Kjell Magne Bondevik var der tre ganger.

Nytt lys

Årsaken er en mye omtalt telefonsamtale mellom Stoltenberg og daværende president i USA, George W. Bush – en telefonsamtale Aftenposten kan kaste nytt lys over nå.

Rett etter den rødgrønne valgseieren i 2005 – da Jens Stoltenberg avløste Bondevik som statsminister – ringte president George W. Bush og gratulerte Stoltenberg. Samtalen fant sted 15. september 2005, tre dager etter valget.

Stoltenberg lot seg intervjue av flere medier om gratulasjonstelefonen fra Det hvite hus. 16. september hadde Aftenposten, VG og Dagbladet intervjuer med Stoltenberg. Budskapet i alle tre aviser var det samme:

Stoltenberg fortalte at han hadde sagt til Bush at Norge ville trekke ut de siste 15–20 offiserene som Norge hadde stasjonert i Irak.

Hør hva Stoltenberg sa i lydklippet som ligger i spalten ute til høyre på denne artikkelen.

Rasende

I Washington ble amerikanerne rasende da de fikk se ambassadens gjengivelse av Stoltenbergs uttalelser til norske medier. De satt på notater fra samtalen, og «visste» at den norske statsministeren ikke hadde sagt at Norge ville trekke sine siste soldater ut fra Irak.

Flere amerikanske og norske kilder bekrefter overfor Aftenposten at amerikanerne reagerte sterkt, og at de gjorde dette klart overfor Norge.

Stoltenberg og Ap svarte med at dette standpunktet uansett burde være godt kjent: De rødgrønne partiene hadde i valgkampen snakket om å avvikle det norske Irak-engasjementet. Ap hadde dessuten vært imot å forlenge de norske offiserenes tilstedeværelse i Irak.

Men dette dempet ikke raseriet på amerikansk side.

De hevdet med styrke at Stoltenberg offentlig hadde snakket usant om innholdet i sin samtale med den amerikanske presidenten.

Det var helt uinteressant at det var offentlig kjent hva de rødgrønne partiene hadde sagt i valgkampen.

Til nå har det vært en «offentlig sannhet» at Bush skal ha blitt irritert eller fornærmet da han ringte Stoltenberg etter stortingsvalget fordi han da skulle ha fått vite at den påtroppende rødgrønne regjeringen ville trekke den siste rest av norske soldater ut av Irak.

Etter det Aftenposten erfarer skyldes altså irritasjonen at Stoltenberg angivelig aldri ga en slik beskjed, men hevdet det overfor norsk opinion i etterkant.

Svartelistet

Dette skal være den direkte foranledningen til at Stoltenberg ble svartelistet og aldri invitert til Det hvite hus mens George W. Bush var president, får Aftenposten opplyst fra amerikanske kilder.

En sentralt plassert norsk kilde forteller at Stoltenberg kom direkte fra et LO-arrangement da han fikk telefonen fra Det hvite hus.

Han tok det hele på sparket. Kilden sier at ingenting ble sagt i klartekst om at Norge ville trekke ut den symbolske kontingenten offiserer som Bondevik II-regjeringen hadde plassert i Irak.

Da Stoltenberg etterpå, av norske medier, ble spurt om hvilke budskap han hadde formidlet til Bush, falt han for fristelsen til å si at presidenten hadde fått beskjed om at Norge ville trekke offiserene ut av Irak.

En norsk kilde, som den gang var sentral, mener at amerikanerne oppfattet Stoltenberg som uærlig.

- Amerikanerne mente Stoltenberg var uærlig. Det husker jeg, men jeg vet ikke om hva. Men for å si det slik: Det er ikke vanskelig å markere uenighet med amerikanerne. Det er uproblematisk. Det som er verre, er å være uærlig. Det går ikke.

Stoltenberg: – Mente aldri å si noe feil

Statsminister Jens Stoltenberg sier at forholdet til USA har vært utmerket hele tiden.

- Jens Stoltenberg, hva er din reaksjon på de påstandene Aftenposten bringer i dag?

- George Bush ringte og gratulerte med valgseieren. Det var en kort og hyggelig samtale. Men etter samtalen oppsto det noe uklarhet om innholdet. Blant annet inneholdt meldinger fra internasjonale pressebyråer formuleringer som kunne tolkes som at Norge skulle fortsette sitt militære nærvær i Irak. Det var ikke riktig, og det korrigerte jeg, sa Jens Stoltenberg i går kveld.

- Noe senere hadde jeg en samtale med den amerikanske ambassadøren, hvor vi oppklarte det som var av misforståelser. Dette har aldri vært noe tema siden, og forholdet til USA har vært utmerket, selv om det har vært politisk uenighet om flere saker.

- Sa du til George Bush at Norge skulle trekke de siste offiserene fra Irak da han ringte og gratulerte deg med valgseieren, slik du sa til norsk presse 15. september? Våre kilder hevder at du ikke sa det, og at Bush reagerte sterkt i ettertid?

- Jeg har aldri ment å si noe som er feil. Jeg hadde en god og ryddig samtale med ambassadøren om dette før jeg tiltrådte som statsminister, og oppklarte det som var av misforståelser. Allerede før valget var det klart for alle, også for amerikanerne, at vi ikke ville videreføre det norske militære nærværet i Irak, og etter valget trakk vi oss ut.

- Har du i ettertid oppfattet at telefonsamtalen, og Bush sin reaksjon på den, var årsaken til at du aldri ble invitert til Det hvite hus?

- Nei, det har jeg ikke opplevd som noe problem. Vi har hatt et godt forhold til USA hele veien.

Fakta:Dette er saken

Norge sa i 2003 nei til å delta i Irak-krigen. Men Bondevik II- regjeringen sa ja til å sende 150 ingeniørsoldater da krigen var «over». Senere deltok norske soldater i opplæringen av irakske militære. Det er denne siste gruppen soldater den rødgrønne regjeringen trakk ut av Irak etter valgseieren i 2005.

Stoltenberg hevdet at han opplyste dette til president Bush da denne, på telefon, gratulerte ham med valgseieren.

Dette avviser amerikanerne nå kategorisk.

Stoltenberg bryter norske stolte militære tradisjoner etter eget politiske ønske! Hvorfor???

Det kom på nyhetene i dag at Statsminister Stoltenberg hadde satt seg helt imot at Kong Harald skulle få dele ut den høyest militære utmerkelse til norske krigsveteraner – og at han heller ikke skulle kunne være tilstede! Maken til arrogant og egenmektig oppførsel og mangel på respekt for etablerte militære tradisjoner fra en bare valgt og sittende statsminister skal man virkelig lete lenge etter! Men hvorfor hever Stoltenberg seg selv og sine meninger så høyt i denne saken? Jeg bare spør…? Jf Dagbladet

Kongen var uønsket da spesialsoldatene ble hedret
Kong Harald ønsket selv å gi Krigskorset med sverd til norske spesialsoldater, men statsminister Jens Stoltenberg ville ikke at kongen skulle være tilstede.

IKKE OPPTATT SØNDAG: Dronning Sonja og kong Harald møtte i går president Danilo Türk og Barbara Miklic Türk under en gallamiddag i Slovenia. Men søndag ettermiddag hadde ikke kongen noen avtaler på programmet. Foto: Lise Åserud / Scanpix
annonse

Krigskorset med sverd

• Krigskorset er en norsk militær medalje.

• Det er Norges høyest rangerte utmerkelse og bæres foran alle andre norske ordener og medaljer.

• Krigskorset ble stiftet i 1941 for belønning av dem som utmerket seg spesielt med innsats under den andre verdenskrig, ved personlig tapperhet eller fremragende ledelse i kamp eller kamplignende situasjon.

• Medaljen ble inntil 1949 tildelt for innsats under krigen 1940 til 1945. Tildeling holdt deretter opp inntil det 26. juni 2009 ble bestemt å gjenoppta tildeling, både for innsats under den andre verdenskrig og for senere væpnede konflikter Norge har deltatt i. Krigskorset kan tildeles både norske og utenlandske borgere.

• Krigskorset er til sammen tildelt 278 personer, samt sju franske faner og bannere. Utmerkelsen blir tildelt av Kongen i statsråd.

• Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

Kilde: Wikipedia
BLE HEDRET: Jørg Lian (t.v.) og Eirik Johan Kristoffersen (t.h.) mottok Krigskorset med sverd søndag. Bjørg Gjestvang og sønnen Håkon mottok medaljen på vegne av ektemannen og faren Trond André Bolle som fikk utmerkelsen post mortem. Foto: Erlend Aas / Scanpix
I januar i år ble regjeringen enig om at Kongen i statsråd skulle få tildele utmerkelsen til spesialsoldatene Trond Bolle, Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian.

Samtidig ble det bestemt at spesialsoldatene skulle få tildelt Krigskorset med sverd under en større markering på frigjøringsdagen søndag 8. mai.

I dag kan Dagbladet avsløre at kong Harald ikke var ønsket på Akershus festning under markeringen.

Mange av dem som var til stede under seremonien stusset over at kong Harald selv ikke var til stede og at medaljene ble utdelt av forsvarssjef Harald Sunde.

Det er første gang siden andre verdenskrig utmerkelsen blir gitt.

Ikke ønsket
Flere kilder bekrefter også at den militære ledelsen av Forsvaret skal ha reagert med vantro da de fikk beskjed fra Forsvarsdepartementet om at kongen ikke fikk være til stede.

Når den militære ledelsen til slutt fikk gjennomslag og aksept for ønsket om å gi Krigskorset med sverd til soldater som deltar i internasjonale militære operasjoner, startet det virkelige dramaet:

Forsvarsmannen kong Harald mot statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen.

Flere uavhengige kilder bekrefter at kong Harald selv ønsket å tildele Krigskorset med sverd til krigsheltene. Men det ville ikke statsministeren.

Kildene sier rett ut at kongen var uønsket under arrangementet på Akershus festning.

Av en eller annen grunn ønsket ikke den rødgrønne regjeringen at kong Harald skulle være til stede under den høytidelige seremonien på Akershus festning.

- Viktig for kongen
- Er det noe kong Harald er opptatt av, så er det Forsvaret og krigsveteraner. Det vet også regjeringen, likevel var han ikke ønsket, sier en kilde i Forsvaret.

Dagbladet er kjent med at kongen og statsministeren diskuterte saken, og det endte med at kong Harald ikke fikk være til stede.

Personer som kjenner kong Haralds interesser for Forsvaret uttrykker seg slik:

- Dette er jo nettopp kongens område, faktisk noe av det aller viktigste for ham. Kong Harald er veldig opptatt av veteraner. Han har gjort det klart at veteraner ikke bare er heltene fra andre verdenskrig, sier kilder i Forsvaret.

- Var ikke opptatt
- Hvorfor var ikke kong Harald selv til stede og overrakte Krigskorset med sverd?

- Krigskorset ble i år delt ut 8. mai av forsvarssjefen på vegne av kongen. Dette har kongen og statsministeren blitt enige om, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet til Dagbladet.

- Hadde det ikke vært naturlig at kong Harald selv fikk overrakte utmerkelsen?

- Det har jeg ingen ytterligere kommentarer til, sier Hagen.

- Var kong Harald opptatt med andre arrangementer 8. mai?

- Nei, han hadde ikke andre saker på programmet 8. mai, er det eneste kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet vil si til Dagbladet.

Men andre kilder bekrefter overfor Dagbladet at kong Harald skal være svært lei seg, og at han hadde sett fram til personlig å gi Krigskorset med sverd til oberst Eirik Johan Kristoffersen, kaptein Jørg Lian og avdøde orlogskaptein Trond Bolles 10 år gamle sønn Håkon.

Regjeringens arrangement
Mens kongefamilien glimret med sitt ufrivillige fravær, var regjeringen behørig representert under arrangementet.

Statsminister Stoltenberg var slett ikke alene på Akershus festning. Flere statsråder og statssekretær var med og hyllet krigsheltene.

Kong Harald og dronning Sonja reiste i går til Slovenia på statsbesøk.

Jens Stoltenberg som den siste tiden har vært syk, trosset bihulebetennelsen – som førte til at han avlyste 1. mai talen i Bergen.

Og i går – dagen etter at han deltok aktivt under overrekkelsen av Krigskorset med sverd – skulle Jens Stoltenberg vært på besøk i Ap-bastionen Årdal i Sogn. Også dette besøket ble avlyst på grunn av sykdom.

Men på Akershus festning var Jens Stoltenberg til stede, og sa i sin tale:

- De tre som mottar Krigskorset med sverd har utvist tapperhet og mot som gjør dem til vår tids nye store helter. Alle tre har vist bemerkelsesverdig innsats i Afghanistan. De har utvist personlig mot, innstilling og lederskap fullt på høyde med heltene våre fra andre verdenskrig. Dette takker jeg på vegne av regjeringen, sa Stoltenberg under markeringen.

Forsvarssjef Harald Sunde understreket under arrangementet at han tildelte Krigskorset med sverd på vegne av kong Harald.

Verken statsminister Jens Stoltenberg eller forsvarsminister Grete Faremo ble sitert på at hedersutmerkelsen Krigskorset med sverd var fra kong Harald. Flere høytstående militære kilder i Forsvaret sier til Dagbladet at det var det mange som la merke til.

Rødgrønn regjering - bukken og havresekken (Korrupsjon)

I en undersøkelse kommer det frem at det statlige tilbyr jobber til venner og kjente – det såkalte nettverksansettelse. I USA sammenlignes nettverksansettelser med korruposjon og diskusjonen går høyt. Hvorfor er ikke nettverksansettelse det samme som korrupsjon i Norge ? Hva har den rødgrønne sosialistiske regjering å skjule eller å være redd for ?

Karriereekspert Thorleif Solstad mener at jobbsøkere må innstille seg på at det ikke er så mye rettferdighet når man søker jobb. Iflg eksperten er det ofte irrasjonalitet ute og går når arbeidsgivere ansetter nye medarbeidere.

I Statlig sektor er plikten til å utlyse ledig stilling klart lovfestet i tjenestemannsloven paragraf 2. I en oversikt fra NAV fra 2005 kom det frem at 60 prosent av stillingene i Statlig sektor ble besatt gjennom uformelle kanaler. Kun 4 av 10 stillinger blir utlyst i aviser, på nettet eller i tidsskifter.

Kvalifikasjonsprinsippet gjelder – men gjelder det for den rødgrønne regjering ?

Statsråd Rigmor Aasrud (Arbeiderpartiet) i Fornyings – administrasjons- og kirkedepartementet (FAD påpeker at staten følger kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at alle statlige stillinger som hovedregel skal lyses ut og at man er forpliktet til å ansette den søkeren som er best kvalifisert.

Statsråd Rigmor Aasrud (AP) sier i en kommentar at hun ikke kjenner til at statlige ledere ansetter venner og kjente. Videre vil hun ikke at FAD skal bruke penger på å undersøke omfanget av nettverksrekruttering nærmere slik at man får nyere og sikrere tall enn 2004 tallene fra NAV.

Jeg stiller store spørmålstegn på vegringen av en ny undersøkelse (omfanget) fra den tid de rødgrønne overtok regjeringslokalene 2004 og frem til i dag. Hva er de rødgrønne redd for. Er de redd for å bli stemplet som korrupt ?

Statsråd Rigmor Aasrud og FAD bør bevilge penger til en ny undersøkelse før kommunevalget 2011 ellers vil det se ut som at hun dekker over noe snusk

Siste meningsmåling før jul fra Norstat viser markant tilbakegang for AP og de R/G som er i meget klart mindretall for tiden!

En siste julehilsen til mindretallsregjeringen i det norske storting før julehelgen setter inn! Norstats siste meningsmåling er ikke noen hyggelig innledning på julefeiringen for AP og de R/G – for klarere enn dette kan ikke mistillit til den sittende regjering sies! Det kommer sikkert til å prege denne julen på forklarlig vis for Jens Stoltenberg – som har ledet AP til historisk lavt nivå Jf

Ap mindre enn både Høyre og Frp
Ny nedslående måling for Arbeiderpartiet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet er større enn Arbeiderpartiet, og til sammen ville de to partiene ha fått 97 representanter i Stortinget, viser en ny meningsmåling.

H og Frp øker sin oppslutning og får til sammen 54,4 prosent av stemmene på meningsmålingen Norstat har gjort for Vårt Land i desember.

Her er regjeringens karakterbok

Større enn Ap
Frp øker mest på målingen med en framgang på 4,2 prosentpoeng til 25,8 prosent – og er dermed større enn Ap som får 25,6 prosent, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Høyre er klart størst med en oppslutning på 28,6 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn på forrige måling. Det er det høyeste resultat Høyre noen gang har hatt på Vårt Lands måling.

Nedtur for regjeringspartnerne
De to andre regjeringspartiene går også tilbake, Senterpartiet til 5,3 og Sosialistisk Venstreparti får 5 prosent. Dermed er oppslutningen om regjeringspartiene på 35,9 prosent. Det ville gitt 63 stortingsrepresentanter.

Venstre faller tilbake under sperregrensen på denne målingen og får 2,9 prosent. Kristelig Folkeparti har en forsiktig framgang til 4,6 prosent. (©NTB)

Gå av Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg ble i sin tid ny leder i Arbeiderpartiet bl.a for sitt utseende. Hans hovedoppgave var å smigre de kvinnelige velgerne. Det går ikke lengre – nå er det politikken som teller – det nytter ikke med smiger.

Let`s Face it

Velgerne har våknet av dvalen og fra smigeret til Jens Stoltenberg. De ser at Jens ikke holder det han lover, eldreomsorgen skinner ikke , det går ikke alltid et tog, hurra for fattige, bygninger forfaller. Rike Norge har masse penger men kan ikke brukes. Velgerne opplever at penger går til Regnskogen, til korrupte ledere og annet vissvass. Her i Norge råtner vi på rot !

Velgerne er uenig med Jens og politikken de rødgrønne fører. Flere meningsmåler viser solid flertall til de borgerlige partier. AP faller i oppslutning. Jens lovde stø kurs mens velgerne har opplevd både mageplask -og krasjlanding på månen. Noen dårligere ?

Jens Stoltenberg kan gjerne si at han tar gjenvalg etter neste Stortingsvalg – men han gjør en liten vri ala Pølse-Hansen. Jens er i stillingen noen uker for deretter gå av. Sikkert av personlige årsaker. Det beste er at han ikke stiller i det hele tatt. Det er smerten som gjør vondt – han bør ikke utsette seg selv for den.

Som sagt er velgerne lei av smiger og politikken til Jens. Hvem er neste kandidat i skuffen? Jonas G Støre ? Litt grå og kjedelig men du får politikken med på kjøpet så det går ikke det heller.

Hvilke valg har vi igjen da ? For mitt vedkommende vil jeg ikke vite det. Jeg ønsker en ny politikk og ny regjering til det beste for landet !

Hva mener du om Jens Stoltenberg og hans ustødige kurs?

Maken til arrogant statsminister kan man lete lenge etter! Ikke sant???

Turen til Hardanger for statministeren for å møte folket og opinionen om utbygging av strømsforsyningen til Bergen forsvant i en arroganse som en trygt kan si mye om – ikke sant???

Stoltenberg gikk rett forbi demonstrantene
Ingen audiens hos Jens i Norheimsund.

Kraftlinjemotstandere hadde forkledd seg som monstermaster for å vise Jens Stoltenberg hva de synes om kraftleveranser via luftspenn i Hardanger. Demonstrantene ventet hele dagen på Jens Stoltenberg. Men da han endelig kom til Norheimsund strøk han rett forbi.

– Jeg burde egentlig holde kjeft, for jeg skal forestille en monstermast, sier en av demonstrantene til TV 2 Nyhetene.

Han var én av flere hardinger som sto og holdt tau over hodet. Men da Jens Stoltenberg endelig kom til Norheimsund med båt fra Granvin, strøk han bare rett forbi demonstrantene og inn i ett av husene på kaien.

TV 2s reporter i Norheimsund rapporterer at Hardanger-folket har forberedt seg godt på statsministerbesøket, og beskriver dagen som en blanding av signingsferd og demonstrasjon.

– Folk har kledd seg i bunad og gir Stoltenberg blomster. Men de demonstrerer også mot kraftlinjene, sier reporter Klaus Holthe.

Arbeiderpartiet - skape , dele og leve ?

Arbeiderpartiets politikk forteller oss at det er godt å bo i Norge. Deres måte å skape, dele og leve på gjør at de fleste av oss har det bra. Ja, de fleste av oss har det bra, men hva med de som faller utenfor? Det er gjort og gjøres alt for lite for fattige, rusmisbrukere,eldre og svake samt barn og unge. Barn er de største taperne.

For mange elever har problemer med lesing og regning. Ikke alle får den behandlingen de trenger i helsevesenet. Noen eldre får ikke den omsorgen de fortjener osv.

Her i Norge er de rike blitt rikere og de fattige er og blir fattig, med ingen lys i horisonten.

Rulleteksten går over TV-skjermen daglig " Signaler fra folk om at de ikke er fornøyde med oss skal vi ta på alvor. Det gjør vi.

Ja gjør de det ? Hvor mange år skal folk som faller utenfor måtte vente på at det blir deres tur ?

A poor man begging and the rich man is digging in the poor man's pocket for money to give him a donation!

Sosialistene vil fjerne særfradrag for store sykdomsutgifter

Leser i media at den sosialistiske regjering ønsker å fjerne særfradrag for store sykdomsutgifter. Dette vil sterkt forverre levekårene for kronisk syke og funksjonshemmede. Medisinutgifter kan beløpe seg oppad til kr.60.000.- i året. Som alltid vil barna lide når foreldre mister særfradraget. Er du fattige og har sykdom vil bare det forverre seg.

Er dette å ta fra de rike og gi til de fattige ?

Norge dårligst i Norden i ny økonomiranking!

Det har kommet en ny måling i økonomisk frihet som er meget interessant – for Norge som fremholdes som det siste og best økonomisk styrte sosialistiske land havner sist i Norden i denne undersøkelsen jf

Rapporten ”Index of Economic Freedom” ges ut varje år från ett fristående institut, som bland andra stöds av tidningen Wall Street Journal, mäter måttet på ekonomisk frihet inom världens länder.

Värderingen baseras på tio olika kriterier, däribland ekonomisk öppenhet, reglering, effektivitet, rättsäkerhet och konkurrenskraft. De grundläggande principerna för ekonomisk frihet handlar om individuell delaktighet, likabehandling och främjande av konkurrens. Grundläggande för institutet är just 1700-talsekonomen Adam Smiths citat: ”När institutioner skyddar individens frihet, ger det ökat välstånd till alla.”

Norway’s economic freedom score is 69.4, making its economy the 37th freest in the 2010 Index. Its overall score has decreased by 0.8 point since last year, reflecting declines in four of the 10 economic freedoms, including freedom from corruption. Norway is ranked 20th out of 43 countries in the Europe region, and its overall score is well above the world and regional averages.

Scoring fairly well in many of the 10 economic freedoms, the Norwegian economy enjoys vibrant entrepreneurial activity and high levels of prosperity. The country has a strong tradition of openness to global trade and investment, and transparent and efficient regulations are applied evenly in most cases.

Norway’s overall economic freedom is limited by the lack of fiscal competitiveness, the large presence of the government in the economy, and labor market rigidity. The government has focused on containing expensive welfare programs in recent years, but government spending still remains more than one-third of GDP. The state still owns around 50 percent of all industries, including enterprises in manufacturing, telecommunications, hydroelectric power, and transportation. While the corporate tax rate is moderate, personal income taxes are very high, and the overall tax burden is considerable.

————————————————————————————————————————
Background
Back to the topNorway is one of the world’s most prosperous countries, and levels of productivity are high. However, its privatization agenda has stalled recently. Fisheries, metal, and oil are Norway’s most important commodities. The government continues to save a large portion of its oil revenues in investment funds outside of the country as insurance against depleting reserves. Norwegian voters have rejected membership in the European Union in two referenda. Instead, the country maintains close economic interaction with EU members under the European Economic Area agreement. Norway has been a member of NATO since 1949.

————————————————————————————————————————
Business Freedom
88.8

Back to the topThe overall freedom to start, operate, and close a business is strongly protected under Norway’s regulatory environment. Starting a business takes an average of seven days, compared to the world average of 35 days. Obtaining a business license requires less than the world average of 18 procedures. Bankruptcy proceedings are relatively simple and straightforward.

————————————————————————————————————————
Trade Freedom
89.2

Back to the topNorway’s weighted average tariff rate was 0.4 percent in 2008. Some import bans and quotas, restrictions in services markets, import licensing requirements, restrictive pharmaceutical and biotechnology policies, agriculture and manufacturing subsidies, and inconsistent enforcement of intellectual property rights add to the cost of trade. Ten points were deducted from Norway’s trade freedom score to account for non-tariff barriers.

————————————————————————————————————————
Fiscal Freedom
50.5

Back to the topNorway has a high income tax rate and a moderate corporate tax rate. The top income tax rate is 47.8 percent, and the flat corporate tax rate is 28 percent. Other taxes include a value-added tax (VAT), a tax on net wealth (reduced from a two-tiered system as of January 1, 2009), and a number of environmental taxes. Petroleum companies’ profits are subject to a different tax scheme. In the most recent year, overall tax revenue as a percentage of GDP was 43.4 percent.

————————————————————————————————————————
Government Spending
49.8

Back to the topTotal government expenditures, including consumption and transfer payments, are relatively high. In the most recent year, government spending equaled 40.9 percent of GDP. The 2009 budget included some tax-relief measures for corporations as part of a larger stimulus package.

————————————————————————————————————————
Monetary Freedom
74.2

Back to the topInflation has been low, averaging 2.9 percent between 2006 and 2008. The government regulates prices for agriculture products, sets maximum prices for pharmaceuticals, influences prices through state-owned enterprises and utilities, and subsidizes agriculture and manufacturing. Fifteen points were deducted from Norway’s monetary freedom score to account for policies that distort domestic prices.

————————————————————————————————————————
Investment Freedom
65.0

Back to the topForeign and domestic investments are treated equally under the law, but regulations, standards, and practices often favor Norwegian, Scandinavian, and European Economic Area investors, and the government may screen investments to ensure that they are in the public interest. The state continues to play an important role in the economy and restricts investment in sectors in which it has a monopoly and sectors that are considered politically sensitive, such as fishing and maritime transport. Regulations and bureaucracy are generally transparent and efficient, but regulations can change suddenly. Residents and non-residents may hold foreign exchange accounts. There are no restrictions on payments, transfers, or repatriation of profits. Foreign investors may own land, subject to various restrictions.

————————————————————————————————————————
Financial Freedom
60.0

Back to the topSupervision of Norway’s well-developed financial system is prudent, and regulations are largely consistent with international norms. Credit is allocated on market terms, and banks offer a wide array of services. The government retains ownership of Norway’s largest financial institution, which accounts for 40 percent of assets. Reluctance to allow foreign ownership of the domestic financial sector has eased, and the Ministry of Finance has eliminated remaining barriers to the establishment of branches by foreign financial institutions. The banking and insurance markets are highly integrated due to mergers between banks and insurance companies. Prudential lending practices and sound regulations made it possible for the banking sector to withstand the global financial turmoil, although there was a temporary liquidity crisis. In October 2008, the government bailed out the Norwegian operations of two Icelandic banks, Kaupthing and Glitnir.

————————————————————————————————————————
Property Rights
90.0

Back to the topPrivate property and contracts are secure, and the judiciary is sound. Norway adheres to key international agreements for the protection of intellectual property rights. Internet piracy and cable/satellite decoder and smart-card piracy have risen, and enforcement of IPR protection is spotty.

————————————————————————————————————————
Freedom From Corruption
79.0

Back to the topCorruption is perceived as present. Norway ranks 14th out of 179 countries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index for 2008. Corrupt activity by Norwegian or foreign officials is a criminal offense, and anti-corruption laws subject Norwegian nationals and companies that bribe officials in foreign countries to criminal penalties.

————————————————————————————————————————
Labor Freedom
47.1

Back to the topNorway’s labor regulations are rigid. The non-salary cost of employing a worker is moderate, but dismissing an employee is relatively difficult and costly. Regulations on work hours are relatively rigid.

Landbrukssamvirket i kraftig omstilling! Hvor er SP????

Landbrukssamvirket er under kraftig press og med økende krav til omstilling! Men det forunderlige er jo at det politiske innslag i regjeringen Stoltenberg fra de grønne er så tafatt i dette viktige arbeid med å gjøre norsk landbruk både bærekraftig og økonomisk lønnsomt slik at bonden finner det attraktivt nok og at norsk selvforsyning av nødvendighetsvarer opprettholdes – at det hele synes styrt i dag av et AP med en overstyring av alle de andre i slikt samarbeid!? Så er vi tjent med en slik utvikling??? Jeg bare spør..? Jf

Tolv meierier kan bli lagt ned
Sju Tine-meierier er allerede vedtatt å stenge dørene de neste årene, og ytterligere fem andre går en usikker framtid i møte.

FÆRRE MEIERIER: Flere nedleggelser truer og Tine sitter i dag igjen med 44 meierier spredt over hele landet.

- Vi legger selvsagt ikke ned anlegg bare for å legge dem ned. Det handler om at vi hele tiden må tilpasse oss markedet på en best mulig måte. Vi må møte morgendagens konkurranse, drive økonomisk og stille oss i en posisjon som gjør at forbrukerne fortsatt skal foretrekke våre varer foran andres, sier visekonsernsjef Stein Øiom i Tine til Nationen.

På 1990-tallet ble det lagt ned over 50 meierier. Etter år 2000 har 18 meierier stengt dørene. Tine sitter i dag igjen med 44 meierier spredt over hele landet.

Sju av de 44 meieriene er allerede vedtatt nedlagt. Utover dette står fem meierier i fare. Det gjelder meierier som tapper konsummelk eller lager ost. Ifølge en rapport fra Tine som Nationen refererte til i juni, anbefaler styret i konsernet å legge ned brunostproduksjonen ved meieriene i Lom og Skjåk, og Ørsta. Et vedtak er ventet til høsten. En arbeidsgruppe ser også på om tappingen av konsummelk kan bli mer rasjonell i området mellom Bergen og Trondheim. De tre meieriene Byrkjelo, Ålesund og Høgset på Nordmøre er blant aktuelle kandidater til å miste oppgaver, og for Høgsets del vil det i så fall innebære full nedleggelse, ifølge avisen. Meieriene i Sarpsborg, Odal og Fosheim i Valdres lever også farlig.

Øiom understreker at ingenting er bestemt ennå, men han bekrefter at situasjonen er usikker for en håndfull meierier. Han tror Tine kan nærme seg en portefølje med et 30-talls meierier om fem års tid.

Velgerne sier klart fra i ny meningsmåling for juli - AP er detronisert!

Nok en gang bekrefter meninsmåliger fra NORSTAT at AÅ i særdeleshet seiler i kraftig motvind for tiden på grunn av gjentatte løftebrudd og en statsminister som bare er interessert i egen profilering innen FN-systemet om han taper neste valg. Vider har velgere sett at det brukes milliarder på milliarder internasjonalt i slik profilering – men vår egne innenlandkse infrastruktur fallerer og forfaller i veier, jernbane, helseinstitusjoner, sykehus osv som nedlegges etc. På noen områder som vei f eks er et at verdens rikeste land sammenlignet og rangert sammen med gamle kommunistland som Albania og Romania! Dette henger ikke på greip – og det får nok velgere til å reagere – jf Høyre er Norges største parti

Høyre får en oppslutning på 27,1 prosent, viser NRKs partimåling for juli. Arbeiderpartiet, som har vært størst i årevis, ligger like bak med 26,8 prosents oppslutning.

Høyre er nå det største partiet i Norge, viser en partimåling NORSTAT har gjort for NRK. Høyre får en oppslutning på 27,1 prosent mot Arbeiderpartiets 26,8 prosent.

Høyres oppslutning har steget med nesten ti prosent siden valget i fjor.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier det er lenge siden Høyre var største parti på meningsmålingene.

H og Frp med stabilt velgergrep

– Velgerne er lei av de rødgrønne
– Det er en fantastisk glede å være størst, sier Høyres nestleder, Jan Tore Sanner.

Han må grave i hukommelsen for å komme på når Høyre sist var størst på meningsmålingene.

– Kanskje det var våren 2001, sier Sanner.

Han mener det er flere forhold som gjør at Høyre nå har overtaket på Arbeiderpartiet.

– Jeg tror at velgerne er litt lei av at den rødgrønne regjeringen ikke tar tak i de store utfordringene innen skole, helse og samferdsel. Samtidig presenterer Høyre sine løsninger, og vi har våre alternativer, sier Sanner.

– Dessuten opptrer vi konstruktivt i opposisjon. Og Erna fremstår med en naturlig autoritet på borgerlig side, legger nestlederen til.

Endring fra Valg 2009 til nå
Parti Valget 2009 Juli 2010 Differanse
Ap 35.4 26.8 -8.6
FrP 22.9 23.5 0.6
H 17.2 27.1 9.9
KrF 5.5 5.2 -0.3
Rødt 1.3 2 0.7
SP 6.2 5.8 -0.4
SV 6.2 4.2 -2
V 3.9 3.7 -0.2
Andre 1.4 1.6 0.2

Partibarometeret har en feilmargin på 1 til 3,4 prosent.

– Vi klarer ikke å mobilisere sosialdemokratene
Generalsekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet innser at partiet ikke lenger er størst i klassen.

Generalsekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet.

– Det er klart det er viktig å være største partiet, og det er også viktig å gjøre det bedre på meningsmålinger enn vi gjør det nå, sier Raymond Johansen.

Bare 26,8 prosent av de spurte ville stemt på Arbeiderpartiet, dersom det var valg i dag. Det betyr at partiet har mistet 8,6 prosentpoeng av den oppslutningen de hadde ved valget i fjor.

– Dette viser at mange av de som stemte på oss ved valget i fjor ikke er helt fornøyd. Vi klarer ikke i god nok grad å mobilisere de sosialdemokratiske velgerne. Det er en utfordring for oss, sier Johansen.

– Norge har den laveste arbeidsledigheten i Europa. Hvordan forklarer du at Ap og regjeringen gjør det så dårlig?

– Vi klarer ikke få frem tydelig nok å få frem det faktum at vi har den laveste arbeidsledigheten, og at Norge går veldig bra. Faren ved at vi har sittet lenge i regjeringskontoret er at vi ofte må forsvare alt som er gjort, og hvordan Norge fungerer, sier Johansen.

– Politikkens vesen er at vi vinner ikke på det vi har gjort, vi vinner på å bli trodd på de vi sier vi skal gjøre, legger Johansen til.

Endring fra juni til juli
Parti Juni 2010 Juli 2010 Differanse
Ap 29.1 26.8 -2.3
FrP 24.3 23.5 -0.8
H 25.4 27.1 1.7
KrF 4.3 5.2 0.9
Rødt 0.8 2 1.2
SP 5.9 5.8 -0.1
SV 4.8 4.2 -0.6
V 3.5 3.7 0.2
Andre 1.8 1.6 -0.2

Klart borgerlig flertall
Dersom dette hadde vært et valgresultat ville Arbeiderpartiet fått 48 mandater på Stortinget, Høyre ville fått 49, mens Fremskrittspartiet ville fått 42 mandater. Senterpartiet ville fått ti mandater, Krf ville fått inn ni, SV åtte mandater, Venstre ville fått to, og Rødt ville fått inn en representant på Stortinget.

Samlet ville regjeringspartiene fått 66 mandater, mens de borgerlige partiene, Venstre, Krf, Frp og Høyre tilsammen ville hatt 102 stortingsrepresentanter.

Sosialistene ødelegger vår verdensarv

Konsekvensene av sosialistenes politikk, byggingen av kraftlinjen gjennom Hardanger, gjør det umulig å få området med på UNESCOs verdensarvliste.

Sosialistene, AP, SV og SP bryr seg ikke om Norges kultur- og naturarvsteder («Verdensarven») som har særlig betydning for menneskeheten.

I følge verdensarvkonvensjonen er medlemslandene forpliktet til å ivareta og beskytte verdensarvstedene. Sosialistene er kun opptatt av økte skatter og avgifter og ser på en rasering av Norges kultur- og naturarvsteder som lønnsomt.

Sosialistene bør ikke få fortsette på denne måten. Det er påtide at andre partier som taler folkets sak får slippe til. I fremtiden bør dine og mine barn, barnebarn osv få oppleve Norges kultur- og naturarvsteder som noe fantastisk, noe unikt.

Du har valget mellom sosialisme og norsk kultur- og naturarvsteder. Jeg velger det siste for våre barns del

Eldreomsorgen skulle skinne - 5 år siden

Under Stortingsvalget 2005 brukte sosialistene en retorikk "Gir til de som har mest fra før "

Sosialistene ville at skattelette pengene heller skulle gå til skole og eldreomsorg og andre gode tiltak. Jens Stoltenberg gav løftet om ”en skinnende eldreomsorg” under et folkemøte i Ålesund arrangert av TV2 24. august 2005, kort tid før stortingsvalget samme år.

Jens Stoltenberg gjorde noe oppsiktsvekkende i ettertid, han benektet å ha lovet noe slikt som ”en skinnende eldreomsorg”. Jens Stoltenberg er en løgner!

Utviklingen innefor helse- og omsorgssektoren i kommunene under Jens Stoltenbergs regjering har gått fra det ille til det prekære. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt og demensomsorgen er forsømt.

Jens Stoltenbergs regjeringsperiode kan utviklingen i mange norske kommuner beskrives i tre paragrafer:

•Sykehjemmene skal i fremtiden fortrinnsvis ha korttids- og rehabiliteringsplasser. Langtids sykehjemsplasser avhjemles, og erstattes med en form for omsorgsbolig eller hjemmebaserte omsorgstjenester.
•Hjemmesykepleien gjøres til basis for den kommunale pleie og omsorg, der alle tjenester forutsetter enkeltvedtak.
•Terskelen for å yte pleie, tilsyn og omsorg til syke, eldre heves.
Dette innebærer en privatisering av omsorgen, der hver enkelt blir avhengig av selv å finne løsninger. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt, noe vi daglig avdekker gjennom vår SOS-telefon for eldre og deres pårørende. I flere tilfelle opplever vi situasjoner som vi mener innebærer klare brudd på kommunehelsetjenestelovens og pasientrettighetslovens bestemmelser om rett til ”nødvendig helsehjelp”. Seniorsaken har både måttet true med politianmeldelse og gå til politianmeldelse av kommuner som ikke oppfyller sine lovpålagte plikter.

Regjeringen har gjennom sine politiske utsagn skapt en forventning om en trygg og verdig alderdom i offentlig regi. , Dette holder ikke stikk. Da plikter, etter min mening, regjeringen enten å legge til rette for at løftene kan innfris eller kommunisere til befolkningen at det offentlige ikke makter denne oppgaven, samt angi klare grenser for offentlig assistanse slik at befolkningen kan innrette seg etter dette og alternative tilbud utvikles.

Nå har sosialistene sittet i Regjeringsstolen i 5 år uten at eldreomsorgen skinner. Hvor har disse pengene fra skattelette havnet ?

Arbeiderpartiets sanne Janus-ansikt i helsepolitikken!

Endelig kommer sannheten fram om realiteten i helsepolitikken i det rike Norge -ledet av AP og de R/G! En har lenge skjønt det med stykkprisordning på sykehus – manglende investering på vedlikehold av gamle sykehus – nedleggelser og underlige prioriteringer – utsettelser av operasjoner – endrede betingelser o l!
Er man så tjent med at disse maktorienterte skakkkjørte politikerne skal få skalte og valte med helsen vår – slik det er og kommer til å bli! For det blir bare værre og værre – ser det ut til! I kommuner f eks Skedsmo reiser ordfører til Japan på hyggereise og bruker masse penger – mens dagsentra for eldre som også trenger daglig oppmuntring – legges ned???!!! En kan virkelig spørre seg om fornuften hos det ledende AP – og selv tidligere AP-politikere reagerer nå offentlig på denne åpenbare ufornuften – det har blitt kraftige reaksjoner etter varsel om behandlingskutt

Legemiddel-topp Karita Bekkemellem synes det er «oppsiktsvekkende» at helsedirektør Bjørn-Inge Larsen blant annet tar til orde for å ikke benytte seg av en del nye kreftbehandlinger.

Tidligere statsråd Karita Bekkemellem reagerer kraftig etter helsedirektør Bjørn-Inge Larsens utspill om å bruke mindre penger på livsforlengende behandling.

Larsen tar til orde for å bruke mindre ressurser for å forlenge livet til gamle mennesker på dødsleiet. Han varsler også at svakere helseøkonomi kommer til å begrense behandlingstilbudet til store pasientgrupper. Kreftsyke, MS-pasienter, og folk som lider av KOLS og hjertesvikt er blant dem som rammes av tøffere prioriteringer.

- Vi må begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig. Dette er et tema som er så vondt å snakke om at det har blitt tiet ned i lang tid. Norske pasienter får gode helsetjenerster og skal fortsatt få det. Men vi må være ærlige. Vi må våge å diskutere offentlig at vi allerede sier nei til god, men svært dyr behandling. Og vi må se i øynene at også i Norge vil gapet mellom hva vi kan gjøre og hva vi har råd til å gjøre, øke betraktelig fremover, sier han til Aftenposten.

Direktør i Legemiddelindustriforeningen, tidligere statsråd Karita Bekkemellem, reagerer kraftig på Larsens utspill. Hun mener at det er galt at norsk helsevesen vurderer å ikke ta i bruk de nye, men dyrere behandlingsmetodene.

- Hadde norske pasienter sett det vi ser nå, hadde bråket som har vært i forbindelse med nedleggelser av fødeavdelinger blitt en liten bris i forhold til de reaksjonene som hadde kommet, sier hun til VG Nett.

Etterlyser debatt

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen leder Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, som nylig sa nei til en ny behandlingsform for tykktarmskreft med spredning.

Larsen innrømmer at de forventer nye, gode behandlingsmetoder innenfor kreftbehandling, men varsler at dette er et av områdene blir rammet på grunn av høye omkostninger. Finansdepartementet vedtok i 2005 425.000 kroner per år som veiledende grense for kostnad for én pasient.

- I Norge har vi lagt til grunn at alle liv er like mye verdt. Dette er en helt ny utvikling der prisen på et liv settes til under en halv million kroner. Skal dette prioriteres annerledes, må det under grundig debatt, sier Karita Bekkemellem.

Storbritannia har tidligere bestemt at behandling som gir ett godt ekstra leveår maksimalt kan koste 350.000 kroner.

Og i Storbritannia tok de virkelig fatt i problemene det skakkjørte sosialdemokratiet skapte – og skiftet de ut – ja endelig har andre sett fornuften i dette