Viser arkivet for stikkord ansvar

Mobbing o l er åpenbart et problem som myndigheter og myndighetspersoner forsøker kjøpe seg ut av!

Vi har for tiden en sak i media hvor Oslo-bispen Kvarme har forsøkt kjøpe seg billig ut av et problem med en prest som skal ha befølt en kvinne på Romerike. Nå kommer det nok en ny sak hvor myndighetene i Nordland forsøker kjøpe seg ut av mobbing som har ødelagt en hel familie! Skal det være så lettvint at rettferdighet lar seg kjøpe ut i det norske samfunn??? Er det egentlig godtagbart? Jeg bare spør..? Jf Vurderer å anmelde fylkeskommunen etter mobbesak
Foreningen Stopp mobbingen vurderer å anmelde Nordland fylkeskommune, etter at en familie fra Helgeland ble tilbudt et sekssifret pengebeløp mot at de avsluttet en større mobbesak.

Avtalen som TV 2 Nyhetene har fått tilgang til har fått lederen i foreningen Stopp mobbingen til å se rødt.
– Jeg er skremt. Det finnes ikke ord for hva Nordland fylkeskommune egentlig gjør, sier foreningens leder Tore Sveum.

Familien fra Sandnessjøen måtte flytte fra sitt barndomshjem på grunn av omfattende mobbing mens sønnen var elev ved en videregående skole på Helgeland.

– De har ødelagt noe enormt. Det er snakk om så stor ansvarsfraskrivelse at det er en skam. De ser på oss som et problem, forteller moren til mobbeofferet til TV 2 Nyhetene.

Beklager mobbing

Nordland fylkeskommune tilbød et sekssifret pengebeløp mot at familien var villig til å avslutte saken. I samme hemmelige avtale innrømmer Nordland fylkeskommune at det har pågått mobbing ved den aktuelle skolen, og dette beklager fylkeskommunen.

Videre heter det i avtalen som er unntatt offentlighetene: «familien ikke skal kommentere forholdet utad, utover at det kan opplyses at det er inngått en minnelig ordning i saken».

Skremmende behandling

Foreningen Stopp mobbingen har et klart syn på behandlingen som familien nå har fått:

– Det skal ikke skje i det offentlige i det hele tatt at det offentlige kjøper seg fri fra et lovbrudd, sier Tore Sveum i Stopp mobbingen.

Fylkesråd for utdanning Trud Berg i Nordland fylkeskommune forsvarer seg:

– Det har ikke vært vår hensikt i det hele tatt når vi har tilbudt denne avtalen. Vi ønsket å gi denne familien en utstrakt hånd i ettertid i form av en økonomisk kompensasjon. Vi skal nå se hvordan vi kan unngå å havne i tilsvarende situasjoner en gang til, sier hun.

Fylkeskommunen kjøper seg fri

Fremskrittspartiet på fylkestinget i Nordland er overrasket, og vil forfølge saken.

– Det er sjokkerende at fylkeskommunen kan opptre på en slik måte i en så alvorlig mobbesak som dette ser ut til å være, sier fylkestingsrepresentant for Frp, Allan Ellingsen, til TV 2 Nyhetene.

– Er dette på en måte å «kjøpe seg fri» fra en alvorlig sak?

– Her har politisk ledelse og ledelse for øvrig kjøpt seg fri fra å ta ansvaret fra en sak som er en tragedie for dem det gjelder, sier Ellingsen.

Saken er klaget inn til fylkesmannen i Nordland, og kan ende med politianmeldelse for brudd på opplæringsloven.

– Fylkesmannen i Nordland vil nå vurdere om de skal anmelde denne saken. Hvis ikke de anmelder den kommer vi til å gjøre det, sier Tore Sveum, leder i foreningen Stopp mobbingen

Ønsker vi en psykiatrisk helseomsorg slik AP og de R/G bedriver??? Hvem har ansvaret???

Nok et meget tragisk eksempel på fattigdommen og feilprioriteringen i norsk helseomsorg – eller??? Jf

– Skulle ikke vært skrevet ut

En alvorlig syk kvinne tok sitt eget liv etter å ha blitt sendt hjem fra behandlingstilbudet sitt under ferieavviklingen.
Helgelandssykehuset sendte en alvorlig psykisk syk kvinne hjem på grunn av ferieavvikling. Pasienten tok sitt eget liv.

Helgelandssykehuset sendte hjem flere innlagte psykiatriske pasienter, da psykiatriavdelingen i år tok sommerferie. En av pasientene, en 51 år gammel kvinne fra Mosjøen, tok sitt eget liv hjemme hos sin far.

– Hun var så syk at hun burde ikke vært skrevet ut. De burde hatt en tilbud da de stengte avdelingen. Det er forferdelig at noe slikt kan skje, og man stiller seg et stort spørsmål om hva det er som foregår innen psykatrien, sier Marit Hansen som var venninne med den avdøde kvinnen.

•Les også: Fortsatt svikt i psykiatrien
•Les også: – Nedprioritering av psykiatrien
Døde hjemme hos far
Den 51 år gamle kvinnen ble skrevet ut av avdelingen på Mo fordi de ansatte her skulle på ferie. Istedetfor døgntilbudet ble kvinnen tilbudt plass på omsorgsbolig med oppfølging fra hjemmesykepleien og psykatrien der.

Men siden hun led av sterk angst ville hun ikke bo alene, og flyttet derfor inn med sin 80 år gamle far, hvor hun endte sitt eget liv.

– Avdelingen på Mo må ha tatt en alvorlig feilvurdering. Du sender ikke ett så sykt menneske hjem. Det er ikke familie og venner som skal vare på mennesker som er så syke.

•Les også: Gransking etter sjølvmord
•Les også: Bemanningskrise i psykiatrien
Store utfordringer i ferien

Jan Erik Furunes, foretaksdirektør ved Helgelandssykehuset.

Foretaksdirektør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset sier at sykehuset gjør grundige vurderinger opp mot tilbudet til den enkelte pasient, men at ferieavvikling om sommeren gir helsevesenet store utfordringer.

– Ferieavvilkling er veldig krevende. Det er ofte slik at i forbindelse med ferie stenges avdelinger og sengeposter. Det er stort sett akuttfunksjoner som opprettholdes, sier han.

Furunes forteller at i de fleste tilfeller får pasientene et tilfredstillende tilbud etter sykehusoppholdet.

– Dette handler på den ene siden om personalpolitikk og at ansatte skal ha ferie. De ordinære behandlingstilbudene trappes kraftig ned og for enkelte pasienter er det veldig beklagelig. Stort sett mener jeg det er veldig forsvarlig drift, men av og til skjer ting som ikke kan forutses, sier Furunes.

Skal vurderes av fylkeslegen
Da kvinnen ble skrevet ut av Helgelandssykehuset hadde hun ikke lenger noe tilbud fra sykehuset sin side. Kvinnen fikk i stedet tilbud om omsorgsbolig i Mosjøen, samt oppfølging av hjemmehjelp og psykiatritjenesten i Vefsn kommune. De pårørende vil nå be fylkeslegen vurdere om sykehuset har handlet uforsvarlig.

– Dette skal fram i lyset, vi har ingen flere liv å miste, sier Marit Hansen.

Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset mener det er rett å la fylkeslegen se på saken.

– I dette tilfellet synes jeg det er rett at fylkeslegen bringes inn for å gjennomføre et tilsyn for å se om håndteringen av denne konkrete saken var forsvarlig, sier Furunes.

Helgelandssykehuset i Rana.

Juli tøff måned
Tidligere i sommer fortalte NRK at personer med psykiske problemer har det tøffere i juli. Årsaken er at mange av behandlingstilbudene ikke er åpne i ferien.

– Juli er årets travleste måned på våre krisetjenester, sa fungerende generalsekretær i Kirkens SOS, Kåre Dag Mangersnes, til NRK.

Mange føler at hverdagen blir enda vanskeligere å takle i sommermånedene.

– Vi hører fra våre innringere at det å ha det vondt og vanskelig når du mister tilbudet du har ellers i året, gjør hverdagen enda vanskeligere, fortalte han.

Frykt og kriminalitet - selvoppfyllende profeti?

Det er ikke nyere forskning som viser at selvoppfyllende profeti stemmer, det er ren logikk, og jeg mener at om vi beskytter oss mot kriminalitet ved å sette opp overvåkningskameraer, vil det bli mindre fokus på politi og ansvaret for enkelt individene i samfunnet.

Så skal vi satse på at overvåkningskameraene beskytter oss, eller skal vi innse fakta og forstå at vi enten trenger en god blanding av både politibetjenter og overvåkningskameraer? Eller skal vi stole på at politibetjentene ikke legger for mye ansvar på disse kameraene? Det er rett og slett ikke et problem for en som har utøvd mye kriminalitet, å lure et overvåkningskamera, men kanskje det hadde vært bedre å kunne sende ut politibetjenter, som faktisk ikke kunne hvile på laurbærene, og som bare passet på samfunnet istedet?

Unge Venstre sentralstyre
“vil ha flere varme politibetjenter, ikke kalde kameraer for å redusere vold og kriminalitet. Flere varme politibetjenter er en løsning som forebygger kriminalitet, men som samtidig respekterer personvernet.”

Man opplever også et større press enn før for å ha økt sikkerhet i samfunnet.
Man hører ofte om de som ønsker mer innsyn, mer overvåkning og enda mer sikkerhetsregler rundt dette. Dette kan ende opp som de gode hensikters tyranni.

Overvåkningskameraene i Oslo øker, og Oslo er nå den nest mest overvåkte byen i Europa.
Er det er slikt samfunn vi ønsker oss?
Kanskje det hadde vært bedre med en litt jevnere fordeling av politi og overvåkningskameraer? Ikke erstatte politiet, men utjevne den store forskjellen istedet.
Og ja, jeg vet at pensjonert politi har et ønske om å gå med den gamle uniformen og “stille opp” men jeg føler at det er like så viktig som det å være et medmenneske og si ifra til betjeningen på rimi når du ser noen stjele. Det er viktig at vi tar det sosiale ansvaret på våre skuldre og ser bortifra at overvåkningskameraene “kanskje” får tatt gjerningsmannen som overfaller deg når du går hjem fra byen. Kameraene har som oftest dårlig kvalitet og det er mye lettere å lure et overvåkningskamera enn det er å lure et godt voksent politi.
Nei til datalagringsdirektivet!

Skal vi bloggere sensureres?

Sitter i skrivende stund og følger programmet Redaksjon EN på NRK1. De diskuterer oss bloggere. Bakgrunnen for debatten er at usanne rykter om en kjent person har fått stå for lenge på nettet. Noen vil ha en sensur og en tidsforsinkelse på innlegg for å unngå at usanne rykter får ligge ute på nettet før redaksjonen rekker å slette det. Andre mener at alle bloggerne må registreres og identifiseres og stå juridisk til ansvar for det de selv skriver. Hva mener du om dette? Hvor viktig er fri nettblogging for samfunnet og ytringsfriheten? Slippes for mye dritt og usannheter ut på nettet?