Viser arkivet for stikkord arbeid

Rødgrønn uansvarlighet i den økonomiske politikken


I den senere tid har vi sett en økning i arbeidsledigheten og flere konkurser. Dette er en villet rødgrønn politikk – hvis ikke – hvor er verktøykassa ? Hvorfor vente til neste år før verktøykassa skal åpnes ? Jens Stoltenberg og den rødgrønne-regjering står for en lite offensiv og uansvarlig økonomisk politikk. Statsminister Stoltenberg lider av handlingsvegring !! Slike personer er lite egnet til å lede landet.

Derfor må vi få en ny regjering – en borgerlig regjering i september 2013.

Mørketall i Arbeidsledigheten

Ledigheten i Norge sies å være ganske lav, dvs 3.5 prosent pluss – minus. Men hvilken kalkulator blir brukt for å finne disse tallene. Er du arbeidsledig og begynner på arbeidsmarkedstiltak er du automatisk ute av ledighetskøen. Arbeidsmarkedstiltak er det samme som arbeidsledighet spør du meg.

Så har vi personer som får lønnstilskudd for å jobbe i en bedrift. Disse er ikke fast ansatt i bedriften og kan egentlig kalles for arbeidsledig selv om de er i jobb. Stopper tilskuddet opp mister personen jobben.

Innlegget er ikke ment for og imot rød eller blå politikk. Kun for å belyse hvordan politikerne trikser med tall.

Spørsmålet er : Hvor store er Mørketallene i Arbeidsledigheten ?

«Heltid er en rettighet» sier LO

Norge er blant de landene i Europa som har høyest deltidsandel blant de sysselsatte, tross storstilt innsats for å få bukt med ufrivillig deltid. Kvinner som ønsker å jobbe heltid må ta til takke med deltidsstillinger. For deltid er hovedsakelig et kvinneproblem. Ferske tall viser at 41,5 prosent kvinner jobber deltid, mot 12,9 prosent av mannlige lønnstakere.

Kvinner med lav utdannelse jobber oftere deltid, mens menn med kortere utdanning får arbeide fulltid.

I regjeringen sitter Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Med på lasset sitter LO som har kjøpt seg plass og makt. Skulle tro at denne konstellasjonen fikk til et bedre opplegg for kvinner enn det vi ser i dag. Bryr de seg ikke om kvinner og deres arbeidssituasjon ?