Viser arkivet for stikkord arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet hater jøder ?


De tyske nazistmyndighetene krevde at jøder i Tyskland og tyskokkuperte områder skulle bære en godt synlig, gul davidsstjerne, ofte bare kalt «jødestjerne», på ytterklærne sine. Dette var i tråd med blodsvernloven i Nürnberglovene, det vil si de antisemittiske raselovene som nazistene vedtok i Nürnberg 1935, som «den endelige løsningen på jødespørsmålet». Påbudet om stjerne trådte i kraft fra 19. september 1941 i Tyskland. Merkene kunne ha litt forskjellig utforming. Den 1. juni 1942 ble også jøder i det okkuperte Frankrike tvunget til å bære jødestjerne. Norske jøder bar aldri slike merker, men fikk en stor, rød J stemplet i passene sine. Gul jødestjerne som tøymerke har siden blitt et av 1900-tallets mest kjente symboler på antisemittisme. (Ref. Wikipedia)

Nå går Arbeiderpartiet inn for å merke varer fra Israel. Dette gir meg assosiasjoner til jødestjernen.

Arbeiderpartiet bør revurdere sitt standpunkt !!

Latskap eller en bevisst handling av de rødgrønne?


Like før den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013, skrinla den forslaget om et toårig lobbyforbud for avgåtte statsråder. Det stred mot anbefalingene fra et offentlig utvalg som den rødgrønne regjeringen selv hadde nedsatt og som kunne rammet flere av regjeringsmedlemmene.

I ettertid vet vi hvorfor de skrinla forbudet.

5 statsråder og statssekretærer i den avgåtte rødgrønne regjeringen opprettet egne PR-firmaer, pådro seg karantene og fikk utbetalt full etterlønn i tre ekstra måneder.

Alle statsråder og statssekretærer uten annen jobb å gå til får etterlønn i én måned fra de går av, men ifølge avisen Klassekampen endte noen av de mektigste politikerne i Norge opp med seks ganger så mye. Til sammen har de fem fått over 2,6 millioner kroner i etterlønn.

Et noe strengere regelverk ville kunnet bidra til å styrke tilliten til offentlig forvaltning og det politiske system i Norge. De rødgrønne bidrar ikke så veldig mye med å styrke tilliten.

10 prosent av gjengen i den avgått rødgrønne regjering livnærer seg nå som PR-rådgiver. Litt rart å tenke på, ikke sant ? (Kilde: Klassekampen)

.

Eldreomsorgen skinner ikke - likevel gir Arbeiderpartiet skattelette !


Det er en stor skam at Arbeiderpartiet og helseminister Støre pålegger kommuner flere oppgaver men pengene følger ikke etter. Den politikk som de rødgrønne fører er rett og slett en drittsekk-politikk. Hyklerne sitter på Stortinget forvalter et oljefond på 4500 milliarder kroner, likevel klarer de ikke å fordele godene til de beste for landets innbyggere.

To av tre ansatte på norske sykehjem forteller at de eldre får uforsvarlig og uverdig behandling, viser en undersøkelse TV 2 har gjort. Den rødgrønne-politikken som føres heter ansvarsfraskrivelse.

TV 2 har fått svar fra over 1.700 ansatte ved over 750 av Norges om lag 900 sykehjem. Det er feilmedisinering, fall, nestenfall og nestenulykker hver eneste dag på norske sykehjem, forteller Ranveig Lie, som har vært sykepleier i 13 år, til TV 2.

Helseminister Støre uttaler: Det minner oss om at eldreomsorgen må forbedres før vi gir noen skattelette. Det er kommunenes ansvar å legge til rette, sier han til TV 2. Hykleren og Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det som kommer fram i undersøkelsen gjør inntrykk. For meg er ikke dette et inntrykk han tar til etterretning. Han bare snakker tull. Hvem som helst kan sitte i en regjering og pålegge kommuner flere og flere oppgaver uten at pengene følger etter. Det er rett og slett en bortforklaring av verste sort. Tidligere Statsminister fra Arbeiderpartiet , Gro Harlem Brundtland kjøpte seg ut av denne uverdige eldreomsorg politikken ved å kjøpe private helsetjenester til sin mor. Helseministeren betalte seg forbi sin egen helsekø og gikk til privat klinikk.

Den rødgrønne-regjering lar seg kjøpe av LO. Ved å motta årlige millionbeløp får de som har mest fra før skattelette. På 8 år har de rødgrønne unndratt 5 milliarder av fellesskapets kroner som kunne ha gått til en bedre eldreomsorg, men de valgte skattelette.

Neste gang du ser et familiemedlem blir vanskjøttet på et sykehjem, tenk at dette er en villet rødgrønn-politikk, en politikk som gir skattelette til dem som har mest fra før, de som er i jobb !!

Vi alle skal bli gammel. De fleste av oss ønsker ikke å ende opp på et sykehjem der vanskjøtsel er en del av hverdagen, en del av Arbeiderpartiets helsepolitikk Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten til å kaste ut den rødgrønne-regjering ved Stortingsvalget 2013

Godt Valg !!

Jens Stoltenberg som Taxi-sjåfør

Foto:Nettavisen
I dagens samfunn trenger du et sertifikat som viser at du har lov / er i stand til å kjøre bil , lastebil , dumper, kran, taxi , motorsykkel osv. Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet gjorde noe kritikkverdig da de utgav seg for en Taxi sjåfør for Oslo Taxi. Jens fikk eget ID merke som viste at han var Taxi sjåfør Oslo Taxi.

Stoltenberg sier ingen av passasjerene betalte for turen. Stuntet med skjult kamera er et resultat av et samarbeid Arbeiderpartiet har med reklamebyrået Try, som eies av Stoltenbergs gode venn, Kjetil Try.

Kriteriene for å få Taxi lappen er følgende: Du må ha hatt førerkortet i to år, og i tillegg ha politiets kjøreseddel. For å få denne må man gjennomføre en såkalt kjentmannsprøve i sitt distrikt. Når det er gjort, må man hos oss gjennomgå et fjorten dagers aspirantkurs, med opplæring i datasystemet, kontraktskjøring og regler for transporttjenesten. Dette avsluttes med en eksamen. Når den er bestått, er man aspirant i seks måneder. Annethvert år er det også noe etterutdanning for å bli oppdatert på det nyeste. Det er den formelle utdannelsen man trenger.

Jens Stoltenberg har ikke gjennomgått kjentmannsprøve i sitt distrikt, og har da således ikke lov å være taxisjåfør. Jens har utført en straffbar handling !

Både før og etter valgkampen vil jeg oppfordre Jens til å slutte med politikk og heller gå på kjentmannsprøve i sitt distrikt. Bli taxisjåfør på heltid !!

Mindre offentlig sløsing gir rom for skattelette og mer velferd

Foto:bekhterev.no
Hadde den rødgrønne-regjering med Arbeiderpartiet i spissen sluttet å sløse med offentlige penger ville vi hatt både mer velferd og skattelette. Regjeringen tør ikke ta tak i problemet derfor bruker de denne retorikken om at du ikke kan få skattelette og velferd – du må velge. Egentlig trenger vi ikke å velge. Vi kan få begge deler.

Er vi tjent med et Arbeiderparti som sløser med våre penger , svaret er NEI !!

Er det noen som tør å sette opp et regnskap om sløsing med bistandsmidler, sløsing med IKT-midler, penger som råtner på rot i statlig eiendom, skoler uten elever som mottar millionstøtte osv. Deler av problemet i skolen, helsevesenet og andre institusjoner i det offentlige består i dag av overdrevent byråkrati og unødvendig rapportering. Til sammen er det snakk om store pengesummer som knapt noen ville ha savnet om de ble gitt ut i skattelette, med et mulig unntak for byråkratene som er satt til å administrere dem.

Arbeiderpartiet mener at fellesgodene skal nå ut til alle. I dette tilfelle mener de sikkert også dem som ikke har rett på penger, ref: SLØSING !!

Blir det slutt på sløsing får vi også en bedre velferd med plass til skattelette.

Det går an å ha 2 tanker i hodet på en gang !!

Rødgrønn uansvarlighet i den økonomiske politikken


I den senere tid har vi sett en økning i arbeidsledigheten og flere konkurser. Dette er en villet rødgrønn politikk – hvis ikke – hvor er verktøykassa ? Hvorfor vente til neste år før verktøykassa skal åpnes ? Jens Stoltenberg og den rødgrønne-regjering står for en lite offensiv og uansvarlig økonomisk politikk. Statsminister Stoltenberg lider av handlingsvegring !! Slike personer er lite egnet til å lede landet.

Derfor må vi få en ny regjering – en borgerlig regjering i september 2013.

Statsminister Stoltenberg er mektig upopulær

Foto:E24 Velgerne er klar for å skifte ut Statsminister Jens Stoltenberg. Hver tredje velger ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som statsminister etter stortingsvalget i høst. For tre måneder siden ville nesten halvparten av de spurte at han fortsetter.

Arbeiderpartiet har i samme periode falt. Ap får nå 26 prosent, ned 9 prosentpoeng fra valget i 2009, ifølge Sentios Oslo-måling for Klassekampen. Dette betyr at folk flest mener at Stoltenberg ikke er den rette person til å ta Norge videre. Nå får han den månelandingen han alltid har ønsket seg !!

Månelanding er et mageplask. Partisekretær Johansen kan mene hva han vil, men Stoltenberg vil ikke kunne reise seg. Folket har talt. Morn`a Jens !!

Den Rødgrønne ULIKHETEN !!


Den rødgrønne regjering er selv med på å lage et stort klassskille mellom fattig og rik. Det siste er at lommeboka avgjør i helsevesenet. 4 år etter at en stortingsmelding om sosiale helseforskjeller skapte begeistring, øker forskjellene i Helse-Norge. Har du penger og trenger en operasjon kan du få operasjon på dagen. Privat helseforsikring har eksplodert – flere og flere kjøper denne type forsikring. Kjøp av private helseforsikringer har økt med 30 prosent på bare ett år. Er du så uheldig og ikke har penger kan du risikere å dø i helsekø.

Den rødgrønne-regjering uttrykker bekymring for denne ulikheten mens de spiser kaviar og drikker champagne. Fordelingspolitikken har vært en fanesak for den rødgrønne regjeringen. Likevel har vi fått 16.000 nye fattige under Stoltenberg-regjeringen(e) Norge er fortsatt et samfunn preget av likhet – og den rødgrønn regjering har utspilt sin politiske rolle som flaggbærer av likhet.

Venstresidens tanke om fordelingspolitikk framstår som at det er mindre viktig at de som har lite får mer, så lenge de som har mest får mindre.

Den gode ulikheten er den som er nødvendig i samfunn der belønning står i rimelig forhold til innsats. Den dårlige ulikheten er den som hemmer den økonomiske utviklingen, fordi den reduserer mulighetene til deler av befolkningen. I tillegg kommer den stygge ulikheten, som er et resultat av forskjellsbehandling og politiske fordeler.

Det er ikke Ronald Reagan, Margareth Thatcher, George Busch , markedslibralismen, EU osv. som har skapt de ny-fattige i Norge – det er fordelingspolitikken til den rødgrønne-regjering , Arbeiderpartiet , Sosialistiske Venstreparti og Senterpartiet

Rødgrønn-regjering krangler i media

Foto:NRK
Norge vasser i penger , langt over hodet og langt inn i himmelen. Likevel klarer ikke denne rødgrønne-regjering å fordele godene til det beste for landet. Alle har vel hørt om Soria-Moria og hva den rødgrønne-regjering gjorde der ? De skulle bli enige og samkjørte. Det var det de trodde.

Underveis har vi sett at Sosialistiske Venstreparti stått foran Stortinget og demonstrert mot sine samarbeidspartnene. Selv en tapt sak er en seier mener de selv. Kamelspising med hud og hår går rett ned.

Det siste innen uenigheten er fra Senterpartiet og Lundteigen. Senterpartiet er lite fornøyd med innsatsen til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet med å redde skogsindustrien i Norge. De har hatt lite fokus på skogbruk og skogsindustrien de siste åtte årene, sier Lundteigen til Nettavisen NA24.

De rødgrønne-politikerne har ført velgerne bak lyset ved å fremheve seg selv som en trekløver som er enige mens ALLE de andre er uenige.

Økende arbeidsledighet med rødgrønn-regjering

Foto:VG.no
Verktøyskassa for å holde arbeidsledigheten ned er borte. Den rødgrønne-regjering har resignert i kampen mot lav ledighet. Slagord som “Alle skal med” er kastet på dyngen. Den rødgrønne-regjering har lagt grunnlaget for en høyere ledighet i tiden som kommer. Fra april til mai ble det 2.200 flere arbeidsledige her i landet. Det blir vanskelig å snu trenden.

Arbeiderpartiet gir 4 millioner i årslønn til Trond Giskes venn.

Etter all diskusjon om lederlønninger – legger Arbeiderpartiet nok en gang det støre lønns-egget. Næringsminister Trond Giskes venn blir toppsjef i statlige Entra og får en lønn på rundt fire millioner kroner.

Denne 4 millioners lønnen rimer dårlig med Giskes krav om moderasjon for topplederne i statseide selskaper. Arbeiderpartiet snakker om måtehold for alle andre, men ikke til sine venner og familie som har partiboka i orden.

Toppsjefen i statlige Entra blir lønnsledende takket være LO og Arbeiderpartiet. Denne mafia-klanen overkjører et enstemmig Storting gang på gang som har krevd moderasjon i lederlønningene.

Dette stinker av korrupsjon – lang vei !!

Den Rødgrønne-regjerings løftebrudd - del 1

Vi har nå hatt en udugelig rødgrønn-regjering i 7 år. Vi ble lovet enighet innad i regjeringen, ingen krangling og Soria Moria var holdepunktet. Kan vi stole på en regjering som ikke holder hva de lover ? Jeg tror ikke det. Nå skal vi se på løftebrudd vi er blitt servert de første 4 årene. Du trodde det var 10-12 løftebrudd, men dessverre er listen mye lengre enn som så. Vi snakker om hele 88 løftebrudd.

Kultur
1. KULTURSKOLE: Lovte rimelig plass i kulturskolen til alle: Ulik pris i kommunene. 2. SKRINLAGT: Utrede muligheten for kulturbåt.
Krim
3. POLITIAKSJON: Effektivt, profesjonelt og serviceinnstilt politi, med ressurser til forebyggende arbeid og økt status: Svært omstridt. 4. POLITIAKSJON II: Flere politibetjenter slik at politireformen oppfylles: Svært omstridt. 5. GAMMELT UTSTYR: Sørge for investeringer i utstyr og kjøretøy: Nye biler og våpen, men politiet har gammelt IKT-utstyr. 6. SKRINLAGT: Frister for behandling av straffesaker. 7. SKRINLAGT: Pålegge nettleverandører filter.
Inkluderende arbeidsliv
8. NULLMÅL: Handlingsplaner med måltall for rekruttering av funksjonshemmede og innvandrere til offentlige stillinger: Ikke ny handlingsplan.
Bolig- og sosialpolitikk
9. BYGG: Sette i gang program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger: Ikke innført. 10. HOSPITS: Avvikle bruk av hospits og gi bostedsløse tilbud om varig bolig: Hospits er ikke avviklet. 11. SKRINLAGT: Låneordning med rente- og avdragsutsettelse til kommunene, for bedre tomtepolitikk. 12. SKRINLAGT: Singelmeldingen. 13. FATTIGDOM: Redusere økonomiske forskjeller og avskaffelse fattigdom: Det er fortsatt fattige i Norge, og diskutabelt om forskjellene er redusert. Antall bostedsløse har økt.
Norge som miljønasjon
14. FORURENSING: Begrense utslipp av ikke-nedbrytbare miljøgifter og klimagasser, og begrense luftforurensningen: Utslippene øker, ifølge SFT. 15. UTSLIPPSKUTT: Betydelige deler av Norges klimaforpliktelser fra Kyoto skal tas nasjonalt: CO2-utslipp i Norge har økt, så ikke i rute i forhold til nasjonalt kuttmål i Kyoto-perioden 2008-2012. 16. STRENGERE: Sektorer som er pålagt CO2-avgift skal fortsatt ha denne istedenfor kvoter: Alle sektorer er i kvotesystemet. 17. SMÅKRAFT: Fylkesvise planer for småkraftverk: Ikke alle fylker har planer. 18. FORURENSING II: Nå målet for nitrogenutslipp til vann: Ikke nådd, 38 prosent reduksjon, målet er 50 prosent. 19. FÆRRE ARTER: Stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010, og ny Naturmangfoldlov: Ny lov, men klarer ikke stanse tapet av naturmangfold innen 2010. 20. REGNSKOGTØMMER: Utrede forbud mot import av tropisk tømmer: Utredet, men ikke forbud. 21. LOKALT MILJØ: Gjenreise fagkompetansen i kommunene innen miljøvern: Ikke alle kommuner har miljøvernkonsulenter. 22. VERN: Evaluere vern i forhold til bosetning og næringsutvikling: Ikke gjennomført helhetlig evaluering. 23. HUNDEFARE: Nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å gi dyreeiernes rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep: Hunder omfattes ikke av paragrafen. 24. RØDGRØNT SØPPEL: Opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning: Ikke gjort. 25. GIFTREGISTER: Opprette en kjemikaliedatabase: Ikke gjennomført, under utarbeiding. 26. GIFTINFO: Styrke informasjonen om og merking av produkter som inneholder farlige kjemikalier: Samme som over.
Energipolitikk
27. GRØNN BOM: Innføre grønne sertifikater for ny fornybar energi. Dersom ikke, skal andre virkemidler vurderes: Ikke grønne sertifikater, men andre virkemidler. 28. VINDSTILLE: Øke utbyggingen av vindkraft og nasjonal koordinering av vindkraftutbyggingen: Lite utbygging av vindkraft og ingen samlet plan. 29. DYR OLJE: Utvinningsgraden i feltene må økes ved forskning og bruk av CO2-injeksjon: Studie viste lavt potensial og høye kostnader. 30. SKRINLAGT: Vurdere om det skal sendes søknad om at Barentshavet skal gis status som særlig sårbart område. 31.GASSBLØFF: Regjeringen har startet utbyggingen av gasskraft på Kårstø med mål om at rensing innen 2009: Ikke nådd målet. 32. MÅNELANDING: Nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning: Mongstad fikk konsesjon til å drive uten rensing. Rensing kommer først senere.
Barn, utdanning og forskning
33. BARNEHAGE: Sikre full barnehagedekning: Ikke 100 prosent. 34. IKKEBILLIG: Trinn to i makspris: Ikke innført innen 2007. 35. KONTANTSTØTTE: Legge om kontantstøtten: Ikke lagt om. 36. KOMPETANSE: Tiltaksplan for øke antall førskolelære og opprettholde krav om kompetanse blant førskolelærere: Andelen med kompetanse har gått ned. 37. PAPPAPENGER: Selvstendig permisjonsrettigheter til far: Kun noen grupper har fått. 38. HELDAGSSKOLE: Flere undervisningstimer i grunnskolen. Lengden på skoledagen skal trappes opp til 28 undervisningstimer i uken: Trappet opp, men ikke nådd 28 timer. 39.FRAFALL: Styrke samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole, for å hindre at elever slutter: Flere tiltak, men rundt 30 prosent slutter. 40. KLASSE: Kontaktlærere skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever i skolen: Droppet tallgrensen. 41. SKOLE: Opprettholde en desentralisert skolestruktur: Aldri lagt ned flere små skoler enn nå. 42. LEIRSKOLE: Leirskole skal være gratis: Praktiseres ulikt i kommunene. 43. SFO: Styrke og gjøre rimeligere SFO: Praktiseres ulikt i kommunene. 44. SKRINLAGT: At alle elever som har gjennomført 13 års skolegang får generell studiekompetanse. 45. SLUTTER: Øke andelen som fullfører videregående opplæring: Rundt 30 prosent slutter. 46. KJØPEKRAFT: Øke borteboerstipend: Kun prisjustert stipendet, og ikke hevet borteboerstipendet særskilt. 47. ETTERUTDANNING: Arbeide for finansieringsordning for etter- og videreutdanning: Ikke igangsatt. 48. ALDERSGRENSE: Vurdere å fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring: Ikke fjernet, kun utvidet. 49. HØYERE UTDANNING: Legge til rette for uavhengig og god undervisning ved universiteter og høyskoler: Ifølge SSB har utdanning og forskning tapt under den rødgrønne regjeringen. 50. SYSTEM: Utvikle bedre finansieringssystem for å fremme desentralisert høyere utdanning: Ikke gjennomført, men varslet. 51. KVALITETSREFORMEN: Realisere kvalitetsreformens mål: Ikke alle mål nådd. 52. FATTIGE STUDENTER: Sikre studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid: Kun prisjustert. 53. FORSKNINGSMÅL: Heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 prosent av BNP: Ikke nådd.
Samferdsel
54. DRIVSTOFF: Redusere priser gjennom fraktutjevningsordningen: Ikke gjeninnført. 55. RABATT: Ungdomskort med 50 prosent kollektivrabatt. Ikke innført. 56. VINTERSTOPP: Opprettholde Hurtigrutens transporttilbud hele året: Ikke like godt tilbud om vinteren. 57. SMALBÅND: Høyhastighets bredbånd til alle innen utgangen av 2007: Nådde ikke målet innen 2007, og hastigheten er omdiskutert.
Internasjonal politikk
58. INGEN SCHENGEN-GJENNOMGANG: Regjeringen lovte en samlet gjennomgang av Schengen-avtalen. 59. BISTAND: Lovte 1 prosent av BNI til bistand, deretter opptrapping i denne perioden. Løftet om opptrapping er brutt.
Næringspolitikk
60. NÆRINGSKONTOR: Servicekontorer for næringslivet skulle opprettes i hele landet. Men fortsatt svært varierende tilbud. 61. INGEN TRANSPORTSTØTTE: Skulle vurdere å øke den regionale transportstøtteordningen – den er i stedet avskaffet. 62. NY REDERISKATT: Bryter med punktet om å videreføre eksisterende ordninger for norske rederier og sjøfolk. 63. GASSFERGER: Skulle erstatte riksvegferger med gassferger, men ingen nye gassferger på vannet som følge av regjeringens politikk. Stilt krav om gass ved fem nye konsesjoner. 64. MERKEVARER: Innføre sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å markedsføre seg som en del av den norske merkevaren. Ikke på plass. 65. PROFESJONELT EIERSKAP: Håndteringen av Aker-bråket kan neppe kalles profesjonell. 66. NY ERVERVSLOV: Sentralt løfte i valgkampen, da Union-nedleggelsen dominerte. Er vraket. 67. INDUSTRIKRAFT: Lovet eget kraftregime for industrien, men har slitt med å finne løsninger industrien og LO kan godta.
Fiskeri- og landbrukspolitikk
68. REKRUTTERINGSKVOTER: Har ikke opprettet slike kvoter, men andre tiltak for å få ungdom inn i fiskerinæringen har kommet. 69.DISTRIKTSKVOTEORDNING: Skulle forsterkes og brukes mer aktivt, men er forkastet. 70. MERKEORDNING FOR FISK: Etablere et offisielt system for kvalitetsmerking. Ikke gjort. 71. FÔRKVOTER: I oppdrettslaksbransjen: Forkastet. 72. WTO: Lovte totalgjennomgang av WTO-forhandlingenes konsekvenser for norsk landbrukspolitikk. Ikke gjennomført. 73. ØKO-MAT: Målet var andel på 15 prosent økologisk matproduksjon og forbruk i 2015. Er ikke i rute mot målet. 74. MER TIL MATTILSYNET: Mattilsynet skulle i større grad finansieres av det offentlige – men andelen er økt med fattige én prosent i perioden.
Lokal- og regionalpolitikk
75. REKRUTTERE POLITIKERE: Gjøre det lettere for personer med omsorgsansvar og/eller funksjonshemning å påta seg politiske verv. Har kun informert kommunene om pliktene de allerede hadde. 76. KOMMUNEØKONOMI: Lovte forpliktende flerårig opptrappingsplan for å rette opp den økonomiske ubalansen. Men la frem uforpliktede plan – og driftsresultatet i kommunene var rekordsvakt i 2008. 77. NYE REGIONER: Skulle etablere nye og større regioner fra 2010. Droppet nye regioner.
Helse og omsorg
78. BEHANDLE FLERE, KORTE VENTETIDER: Ventetidene ved sykehusene økte fra 2006 til 2008. Antall i behandlingskø vokste med over 30 000 fra 2006 til utgangen av 2008. 79. FRIVILLIGE SYKEHUS: Skulle sikres gode vilkår, men disse sykehusene sliter fortsatt med en udekket pensjonsregning. 80. REHABILITERING: Lovte rehabilitering til alle som trenger det, men ventelistene har blitt lengre. 81. EGENANDELER: Skulle reduseres, men har økt i takt med prisstigningen. 82. TANNHELSE: Skulle starte arbeidet med en offentlig tannhelsereform, men kun museskritt er tatt. Ap og SV lover fortgang – i neste periode. 83. LEGER: Lovet en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem. Ikke innført. 84. RUS: Regjeringen lovte raskere hjelp til rusavhengige. Ventetidene ved rustilbud har økt.
Fornyingspolitikk
85. ANBUD: Heve terskelverdien for anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp opp mot EU-nivå. Droppet.
Innvandring og integrering
86. ULOVLIG: Sikre bedre kontroll med utlendinger som er ulovlig i Norge. Resultat: Støtte til to forskningsprosjekter. 87. FLYKTNINGER: Skulle øke kvoten med FN-flyktninger til 1500. Stoppet på 1200. 88. INTERVJU: Skulle utvide ordningen med å innkalle søkere med innvandrerbakgrunn til intervju i statsforvaltningen til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten, men ikke pålegg – kun oppfordring.

Husk – dette var de første 88 løftebruddene fra den rødgrønne-regjering de første 4 årene. De serverer oss løgn , på løgn og atter løgn. Arbeiderpartiet er ikke til å stole på !

Nå må partiene foredle talentene

Det er mange talenter i Østfold-politikken, men de gamle traverne holder fast i de mest sentrale vervene.

Les mer…

Sarpsborg Arbeiderparti dårligst på eldreomsorg

Arbeiderpartiet i Sarpsborg har regjert i kommunen i sammenhengende i 98 år – hvorfor er det ikke Sarpsborg utstillingsvinduet til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ? Partiet har vel bare et utstillingsvindu og det ligger i Trondheim – synd for Sarpsborg ?

Man kan sette det store spørsmålstegn på hvorfor AP-politikerne i Sarpsborg ikke er dyktige nok ? Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?

Kommunal Rapport gått gjennom kvaliteten på eldreomsorgen på norske kommuner og funnet at Sarpsborg ligger på en liten flaterende 382. plass av 430. Sarpsborg fikk terningkast én av seks.

- Det er ikke noe å skryte av, sier Svein Larsen, leder for hovedutvalg for helse- og sosialtjenester i Sarpsborg.

Sarpsborg Arbeiderparti har mål å være best på eldreomsorg som innbefatter lege- og fysioterapitjenester, sykehjemsdekning, enerom med bad og wc og årsverk med fagutdanning innen eldreomsorgen basert på det kommunene selv melder inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spørsmålet må bli: Trenger Sarpsborg Arbeiderparti ytterligere 98 år for å bli best – eller skal vi slippe til andre partier som kan gjøre det på kortere tid ?

Bruk din stemme 12 september – NEI TIL ARBEIDERPARTIET !

Hvor effektiv er egentlig Sarpsborg kommune ?

Det er de som styrer kommunen – i dette tilfellet Arbeiderpartiet – som skal vise velgerne hvor effektiv de kan klare det..

Hvis de mest effektive kommunene i Norge fikk sette standarden, kunne man fått frigjort 29 milliarder kroner til bedre skole og eldreomsorg. Det viser en ny analyse. Hvor mye kunne Sarpsborg ha spart i dette tilfellet ?

Bare innen pleie- og omsorgssektoren ville norske kommunepolitikere ha fått over 12 milliarder kroner mer å rutte med (rundt 15.000 sykehjemsplasser) hvis man lot de mest effektive kommunene sette standarden, skriver Aftenposten. Hvor mange flere plasser kunne Sarpsborg ha fått hvis de var mer effektiv – har du tenkt på det ?

Tenk om Sarpsborg kunne vært litt mer effektiv og frigjort midler men de som står i veien er nok Arbeiderpartiet. Hvis du ikke får det du har krav på så er det nok deg selv å klamre.

Derfor bør du tenkte nytt – kast Arbeiderpartiet ved kommunevalget 12 september. La de borgerlige få prøve seg – det har vist seg at de er mer effektiv og får mer ut av kronene til det beste for deg og din familie.

Godt Valg !

Hva er minstekravet for hva som skal kunne kalles et lokalsykehus ?

Vi som ønsker å opprettholde lokalsykehusene rundt om i Norges land burde få vite hva Arbeiderpartiet mener er minstekravet for hva som skal kunne kalles et lokalsykehus ?

Er det noen som kan svare ?

Arbeiderpartiet skremmer bort skoler

Nå har Sarpsborg Arbeiderparti regjert i en mannsalder og når vi ser tilbake finner vi ut at flere skoler er forsvunnet. Her tenker jeg på BI – Teknikken – Sykepleierskolen m.fl

Hvorfor er disse skolene borte ?

Hvorfor skal vi gi Arbeiderpartiet tillit i Sarpsborg ?

Jeg mener at Arbeiderpartiet ikke har gjort nok på flere områder. De har sittet med makten og vært helt håpløs svak i nesten 100 år. Skulle nesten tro at på disse årene ville Sarpsborg vært Arbeiderpartiets utstillingsvindu – men nei. Er det politikken som er dårlig – eller er det velgerne som ikke vet bedre ?

Er det noen som kan gi meg en skyteliste på hvorfor Arbeiderpartiet skal få ny tillit ved kommunevalget 2011 ?

Arbeiderpartiet driver med dobbeltmoral

Arbeiderpartiets velgere flykter partiet da de forstår at Jens Stoltenberg og de andre partipampene driver med økonomisk dobbeltmoral. Velgere er rett og slett Møkk Lei av pekefinger moralen.

Gjør som jeg sier IKKE som jeg gjør

I dag ser vi at offentlige sjefer er lønnsledende i samfunnet. Dette er stikk i strid med hva Arbeiderpartiet sier den ene dagen. Arbeiderpartiet snakker om grådighetskulturer m.m

Når sant skal sies er Arbeiderpartiet selv med å bygge opp slike kulturer. Når ballongen sprekker jobber Arbeiderpartiet febrilsk med å finne en syndebukk – selv om de bør kikke seg selv i speilet.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har fått pepper for sin millionlønn samt 37 millioner kroner i oppsjoner. Næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Terje Lien Aasland, vil frata Baksaas lønnsavtaler som ble inngått for snart åtte år siden. Lien snakker om moral og grådighetskultur, men i dette tilfellet er det dobbeltmoral. Tok du for mye Møllers tran Hr. Aasland ?

Til en opplysning. Jens Stoltenberg gav Telenor sjef 37 millioner kroner i oppsjoner

Ordningen med lønn og oppsjoner ble behandlet av et enstemmig styre hvor også statens representant var med. Opsjonene ble utførlig informert om i prospekter som ble sendt til godkjenning hos Næringsdepartementet. Og selvsagt omtalt i alle årsberetninger som er behandlet på generalforsamlinger hvor staten har flertall.

Men det blir grovt og meget usaklig når folk som – Næringspolitisk talsmann – Terje Lien Aasland snakker om signaler, men glemmer hvilket signal det vil gi om avtaler med staten i praksis skrives med politisk narreblekk.

Som vanlig holder LO klokelig godt kjeft de også. LO var jo selv med å behandle lønn og oppsjoner. Arbeiderpartiet og LO er så bedritent at det stinker.

Det offentlige er verst når det gjelder vikarenes arbeidsforhold

I en undersøkelse har Arbeidstilsynet funnet ut at offentlige institusjoner skiller seg klart ut som det desiderte verstingen når det gjelder vikarenes arbeidsforhold. Daglig blir det begått systematiske brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I helsesektoren, hvor stat og kommune er de desidert mest dominerende aktørene, skiller seg klart ut som versting.

Arbeidstilsynet har fått inn dokumentasjon fra helseforetakene og mange av landets kommuner. Allerede nå er det kommet inn mye som Arbeidstilsynet karakteriserer som alvorlig. Det mest graverende er tilfeller med ubetalt overtid. Ja det stemmer. Det offentlige betalte ikke overtid !!!

Det Arbeidstilsynet har funnet mest av i det offentlige er en systematisk praksis med doble vakter, hvor vikarer jobber opptil 14 timer i døgnet over langt tid.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm erkjenner at staten og kommunene har en vesentlig del av ansvaret, og varsler strengere kontrollrutiner i arbeidsmiljømeldingen som skal legges fram etter sommeren. Den endelige rapporten fra den omfattende tilsynsrunden blir neppe klar før til høsten.

Det har vært mye bråk rundt Adecco-saken og privatisering. Nå viser det seg at det offentlige selv er den største syndebukken. Flere partier med bl.a Arbeiderpartiet og SV med hjelp av LO gikk høyt ut og sa NEI til vikarbyrå. Hvor høyt ut vil de samme gå ut denne gang ? Skal vi legge ned det offentlige ?

Jeg er ganske frustret over sosialistene som hele tiden retter pekefingeren mot alle andre. Har de glemt ordtaket : Gjør som jeg sier IKKE som jeg gjør ?