Viser arkivet for stikkord avgifter

AP og de R/G med stadig nye avgifter! Hvem skal egentlig betale tror du???

Så er det på han igjen med nye avgifter – og denne gang en el-avgift som legger nok en klam avgifthånd på oss forbrukere! Det merkelige med denne avgiften er det at det sies den også på en måte skal gå tilbake til strømprodusentene som allerede tjener en masse på oss – og som planlegger tjene mer og mer på oss for å gi tilbake til sine eiere samt betale egne skyhøye lønninger til ledere og ansatte! Dette er grådighet satt i et visst system – for det hjelper heller ikke selv om moder natur fyller vannmagasinene så det flommer over! Ikke sant? Jf Fra Dine Penger -

Fra og med neste år innføres elsertifikatsordningen i Norge, som skal bidra til økt produksjon av strøm basert på fornybar kraft.
Finansieringen er det du og jeg som skal stå for, gjennom strømregningen.

Så mye vil det koste
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som forvalter elsertifikatordningen i Norge, må strømkundene betale for elsertifikater tilsvarende tre prosent av sitt strømforbruk i 2012.

NVE har laget et regnestykke for denne ekstrakostnaden, som viser at den årlige kostnaden for en familie som bruker 20.000 kWh strøm, kan bli på rundt 150 kroner i 2012.

Prosentandelen strømkundene betaler vil øke for hvert år frem mot 2020, da den skal utgjøre 18,3 prosent. Med det samme regnestykket i bunn, vil ekstrakostnadene da komme på 915 kroner for ett år.

Deretter synker prosentandelen frem mot 2035.

Les også: Sjekk hvordan du får billigst strøm i vinter

Vedtatt av Stortinget
I regnestykket anslår NVE en elsertifikatspris på 200 kroner, men kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland presiserer at dette kun er et anslag. En elsertifikatpris på 200 kroner betyr at strømprisen økes med 0,75 øre per kWh i 2012.

– Elsertifikatprisen vil variere med tilbud og etterspørsel, og dette er kun et anslag, som vi likevel mener er et realistisk utgangspunkt, sier Søiland.

Han viser til prisene i Sverige, der de allerede har en slik ordning. Dagens elsertifikatpris ligger på rundt 160 svenske kroner, viser tall fra Svensk Kraftmäkling.

I løpet av inneværende år har de svingt mellom 160 og 240 svenske kroner, mens prisene var oppe i over 370 svenske kroner i 2008.

At det er forbrukerne som må betale for ordningen, er det de folkevalgte som må ta skylda for.

– Dette kommer frem av Lov om elsertifikater, som er vedtatt av Stortinget. Elsertifikatkostnaden skal fra nyttår ligge inne i prisen du får oppgitt av kraftleverandøren, sier Arne Søiland, kommunikasjonsrådgiver i NVE.

Om elsertifikatordningen
Elsertifikatene er en økonomisk støtteordning, som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi.

Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av produksjonsanlegg. De selger sertifikatene til kraftleverandører, som er pålagt å kjøpe disse som følge av elsertifikatloven.

Alle som leverer kraft til sluttbrukere, altså strømselskapene, må
kjøpe elsertifikater. Kostnadene legges til strømregningen, tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen.

AP og de R/G med stadig nye avgifter! Hvem skal egentlig betale tror du???

Så er det på han igjen med nye avgifter – og denne gang en el-avgift som legger nok en klam avgifthånd på oss forbrukere! Det merkelige med denne avgiften er det at det sies den også på en måte skal gå tilbake til strømprodusentene som allerede tjener en masse på oss – og som planlegger tjene mer og mer på oss for å gi tilbake til sine eiere samt betale egne skyhøye lønninger til ledere og ansatte! Dette er grådighet satt i et visst system – for det hjelper heller ikke selv om moder natur fyller vannmagasinene så det flommer over! Ikke sant? Jf Fra Dine Penger -

Fra og med neste år innføres elsertifikatsordningen i Norge, som skal bidra til økt produksjon av strøm basert på fornybar kraft.
Finansieringen er det du og jeg som skal stå for, gjennom strømregningen.

Så mye vil det koste
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som forvalter elsertifikatordningen i Norge, må strømkundene betale for elsertifikater tilsvarende tre prosent av sitt strømforbruk i 2012.

NVE har laget et regnestykke for denne ekstrakostnaden, som viser at den årlige kostnaden for en familie som bruker 20.000 kWh strøm, kan bli på rundt 150 kroner i 2012.

Prosentandelen strømkundene betaler vil øke for hvert år frem mot 2020, da den skal utgjøre 18,3 prosent. Med det samme regnestykket i bunn, vil ekstrakostnadene da komme på 915 kroner for ett år.

Deretter synker prosentandelen frem mot 2035.

Les også: Sjekk hvordan du får billigst strøm i vinter

Vedtatt av Stortinget
I regnestykket anslår NVE en elsertifikatspris på 200 kroner, men kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland presiserer at dette kun er et anslag. En elsertifikatpris på 200 kroner betyr at strømprisen økes med 0,75 øre per kWh i 2012.

– Elsertifikatprisen vil variere med tilbud og etterspørsel, og dette er kun et anslag, som vi likevel mener er et realistisk utgangspunkt, sier Søiland.

Han viser til prisene i Sverige, der de allerede har en slik ordning. Dagens elsertifikatpris ligger på rundt 160 svenske kroner, viser tall fra Svensk Kraftmäkling.

I løpet av inneværende år har de svingt mellom 160 og 240 svenske kroner, mens prisene var oppe i over 370 svenske kroner i 2008.

At det er forbrukerne som må betale for ordningen, er det de folkevalgte som må ta skylda for.

– Dette kommer frem av Lov om elsertifikater, som er vedtatt av Stortinget. Elsertifikatkostnaden skal fra nyttår ligge inne i prisen du får oppgitt av kraftleverandøren, sier Arne Søiland, kommunikasjonsrådgiver i NVE.

Om elsertifikatordningen
Elsertifikatene er en økonomisk støtteordning, som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi.

Sertifikatene utstedes av Statnett til eiere av produksjonsanlegg. De selger sertifikatene til kraftleverandører, som er pålagt å kjøpe disse som følge av elsertifikatloven.

Alle som leverer kraft til sluttbrukere, altså strømselskapene, må
kjøpe elsertifikater. Kostnadene legges til strømregningen, tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen.

Dette er og viser rene galskapen fra denne avgiftsregjeringen med AP og de R/G og deres felles samferdselspolitikk!

Det vil bli billigere med tog eller fly enn å kjøre med bil mellom Hamar og Kristiansand på grunn av denne bompengeavgiftene som flår bilistene så det svir!!! Galskap er en meget reell konklusjon! Jf fra Nettavisen i dag -

Tur/retur Hamar-Kristiansand: – 900 kroner i bompenger

Bærum – Hamar: 96 kroner i bompenger
Er du en av idiotene på motorveien? For tiden bygges store deler av E18 og E6 mellom Kristiansand og Hamar ut til firefelts motorvei, og alle delene er i stor grad finansiert gjennom bompenger.

Mandag starter innkrevingen av to nye bomstasjoner i Eidsvoll, og to ny bomstasjoner vil åpne på strekningen opp til Hamar innen 2014.

Bærum – Hamar: 96 kroner i bompenger

Men om du skal fortsette turen videre sørover fra Bærum, på en nesten sammenhengende firefelts motorvei ned til Sørlandets hovedstad, vil de 96 kronene mellom Hamar og Bærum som en fra neste uke må betale fremstå som småpenger.

Rundt 900 kroner tur/retur
Nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), sier til Nettavisen at han frykter at en kjøretur fram og tilbake mellom Kristiansand og Hamar vil komme til å koste godt over 900 kroner, bare i rene bompenger, når utbyggingen av strekningen vil være ferdig utbygget rundt 2019.

- Bare på veien mellom Porsgrunn og Tønsberg ligger an til å bli 112 kroner i bompenger, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Veien mellom Arendal vil Tvedestrand vil trolig få en bompengesats 40 kroner, og fra før er det 30 kroner både på Gjerstad og på den nye strekningen fra Grimstad til Kristiansand, påpeker Hoksrud.

I tillegg kommer bomringen i Kristiansand som i dag er på 21 kroner – men her ligger det an til å kunne bli rushtidsavgift i tillegg.

To store usikkerhetsmomenter
- På toppen av dette kommer de to usikre prosjektene i Bamble og mellom Porsgrunn og Langangen. Førstnevnte er det stor usikkerhet rundt finansieringen til, men vil trolig bli kjørt gjennom, og jeg tror det blir mellom 38 og 50 kroner i bomstasjonen her, sier Hoksrud.

- Utbyggingen mellom Porsgrunn og Langangen kommer også, der hoveddelene er Langangen-brua og Grenlandsbrua. De vil bli kostbare. Ut fra kostnadsanslag som ligger fremme nå vil det bli rundt 51 kroner i bompenger, sier samferdselspolitikeren.

Han har likevel ikke noe tro på disse overslagene.

- I dette overslaget har de regnet en standard kilometerpris på veien, og ikke tatt hensyn til to dyre bruer. 51 kroner er altfor lavt, men for regnestykkets del kan vi jo være konservative, sier Hoksrud.

Samtidig som det kommer opp en rekke nye bomstasjoner, vil bomstasjonen i Sande trolig bli nedlagt i 2013. I 2014 kommer derimot to nye bomstasjoner langs Mjøsa.

- Mer i bompenger enn en flytur
Om Hoksruds anslag slår til betyr det at en tur fra Kristiansand til Hamar med bil vil koste nærmere 500 kroner i rene bompenger. Det vil i så fall bety rundt én krone per kilometer.

Regnestykket tar ikke hensyn til eventuell usikkerhet ved Langangen og prisstigning.

- Skal du fra Hamar til Kristiansand kan du bare glemme å kjøre bil. Det kommer til å bli billigere å ta toget bare i rene bompenger, og flyet vil trolig også være billigere, sier Hoksrud – med det forbehold om at du da ikke havner nærmere Vikingskipet enn Gardermoen.

Bilistene i Norge tynges ned av avgifter og ikke minst med bompenger!

De tallene som nylig ble offentliggjort av bompenger som bilister innbetaler i året – er nok et skrekkens eksempel på den måten dagens politiske regime av AP/RG tyner bilistene ekstra med! Som et av verdens rikeste land er det bemerkelsesverdig med alle de ekstra avgiftene som dagens politiske ledelse og stat legger på – ikke sant??? Men har egentlig veistandarden øket tilsvarende? Jeg bare spør…?
Jf
Tok inn 6,3 milliarder i bomstasjonene
Norske bilister betalte 6,3 milliarder kroner i bomstasjoner i fjor, en økning på 13,5 prosent fra året før. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, skriver VG.

Hovedårsaken til den store økningen er den nye bomringen i Trondheim som bidro med 200 millioner kroner i 2010. Dessuten fikk bomringen på Nord-Jæren endret takstene i fjor, samtidig som flere nye, mindre prosjekter, takstøkninger og trafikkvekst generelt også bidro, sier Asbjørn Seielstad, førstekonsulent i Vegdirektoratets Veg- og Transportavdeling til avisa.

Skatte- og avgiftshelvetet

I går kunne vi i VG lese om Terje Shetelig som fikk regning på over 12.000 kroner i kommunale gebyrer for godkjenning av planene for oppussing av det 3 kvm store badet sitt. Startprisen, dvs gebyret for igangsettelsen av saksbehandlingen var på hele 3.670 kroner. I følge E24 måtte en annen mann ut med 18.500 kroner i gebyr for å føre opp en sykkelbod på 9 kvadratmeter ! Sannsynligvis var gebyrene høyere enn kostnadene for selve sykkelboden.

For en tid tilbake ble Siv Jensen “slaktet” for sine uttalelser om at nordmenn betaler opp i mot 70% av inntekten sin i skatter og avgifter. Mye tyder imidlertid på at hun har rett. Det blir ikke mindre skatt av at politikerne setter andre merkelapper på de offentlige inntektene og kaller avgifter for gebyrer, lisenser, saksbehandlingskostnader eller gud vet hva.

Siden valget i 2005 har Ap lovet at de skal “holde skattetrykket uendret”. Dette viser seg å ikke være annet enn en sleip formulering for å føre folk bak lyset. Helt bevisst har de økt beskatningen gjennom innføring og økning av gebyrer osv for offentlige tjenester vi allerede betaler for over skatteseddelen. Eller som statssekretær for SV i finansdepartementet Roger Schjerva uttalte til Klassekampen i fjor høst : – Dette dreier seg om strukturelle, underliggende skatteinntekter. Ingenting av dette er hemmelig, men det er inntekter som kommer uten at det lager mye politisk støy..

Klassekampen avdekket i samme artikkel at skatteinntektene fra Fastlands-Norge hadde økt hele 167 milliarder i perioden 2005 til 2010. Dette er på nivå med de samlede skattene på personlig inntekt og formue i 2007.

Hvor lenge skal vi finne oss i dette ? Vel, neste mulighet for å si i fra er ved kommunevalget til høsten. La oss sende et klart signal om at vi ikke lenger godtar å bli flådd.

Stoltenberg har doblet gjelden med 100 milliarder kroner

Etter fem år i regjeringen viser tall Dagbladet har fått fra Finansdepartementet at underskuddet i generasjonsregnskapet har doblet seg under den rødgrønne regjeringstiden.Ifølge generasjonsregnskapet, som viser Norges fremtidige utgifter og inntekter, er underskuddet i 2010 cirka 200 milliarder kroner regnet om til dagens verdi. Dersom skattenivået ikke skal økes for barn og barnebarn, bør derfor det offentlige budsjettet kuttes med – eller skattene økes med – om lag 10,5 prosent. Hva mener du om utviklingen ?