Viser arkivet for stikkord behandling

Den norske stats skambelagte behandling av samene!!! ...

Det har en jo visst lenge – men nå kastes også nytt lys på denne meget skambelagte saken om ekstrem dårlig behandling av minoriteten samene og deeres barn i det norske samfunn etter krigen! Legen Per Fugelli har kommet med mange skremmende eksempler som distriktslege i Finnmark – og hans erfaringer og observasjoner er uhyrlige og uakseptable i ettertid. Det er oppsiktsvekkende og bemerkelsesverdig at det kun er Kong Harald som på det norske samfunn har bedt offentlig om unnskyldning i 1997. Hvor var det ledende regjeringsparti AP den gang? Hvor er ydmykheten og beklagelsen fra de ledende politikere og ikke minst partiet som stor i forkant av denne behandlingen i etterkrigstiden?
En kan i dag stå hoderystende tilbake og innse at det kongelige norske arbeiderparti ikke tar bryet eller ansvaret for denne skammelige behandlingen av samene og ikke minst barna som fortsatt bærer på de verste traumer etter dette! Jf
Den skambelagte behandling av samene

Alle arbeidstakere kan snart sikres like rettigheter ved permitteringer!

Advokat Nicolay Skarnings intense kamp mot den eksklusive rettighetene som LO ønsker kun sikre egne medlemmer ved permitteringer – ser endelig ut til å få en lykkelig løsning også for arbeidstakere utenfor LOs maktgrep som ikke tidligere har vært like godt beskyttet. Endelig er LOs ekskluderende holdning innen for arbeids- og ansatterettigheter avslørt for det det egentlig er – en meget ureal og udemokratisk innstilling og holdning til andre arbeidstakere i dette land! Jf

LO har gravd seg ned i en meningsløs skyttergravkrig mot andre ansattes rettigheter. Det kan undergrave hele organisasjonen.

Saken gjelder hvilke rettigheter de 600.000 norske arbeidstakerne som ikke er medlem av en fagforening har ved permitteringer.

Les også: – Vil tvangsinnmelde 600.000 arbeidere

LO-medlemmene blir varslet og får drøfte behovet, mens ikke-medlemmer kan permitteres uten videre. Dette er et hull i loven som bør dekkes slik at alle ansatte har like rettigheter.

Å bli permittert er et hardt inngrep for den enkelte, og det burde være en selvfølge at man har rettigheter til varsling og drøftinger før et slikt tiltak brukes.
Under finanskrisen ble permitteringer brukt aktivt, både av regjeringen og næringslivet. En lovendring åpnet for permittering i inntil 52 uker. I praksis betyr det maksimalt 2/3 lønn i denne perioden – for folk med normalt høye lønninger ofte betydelig mer.

Å bli permittert er altså et hardt inngrep for den enkelte, og det burde være en selvfølge at man har rettigheter til varsling og drøftinger før et slikt tiltak brukes.

Advokat Nicolay Skarning har kjempet en seig kamp, og nå ser han ut til å vinne.
Advokat Nikolay Skarning har ført en seig kamp mot LO etter å ha sett hvor urettferdig loven virker. Skarning har også skrevet bok om permitteringsreglene. Nå ser det ut til at Senterpartiet er på glid i saken.

I første omgang fikk han et kort, ubegrunnet avslag fra LO på sine forslag om like rettigheter:

- Dette er en del av hovedavtalen mellom LO og NHO, så jeg skjønner ikke at dette er noen stor sak, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken til Nettavisen.

- 600.000 ansatte i privat sektor har ikke tariffavtale, og arbeidsmiljøloven gir ikke rett til informasjon og drøftelse ved permitteringer, bare ved oppsigelser. Derfor har jeg foreslått noen få nye paragrafer i arbeidsmiljøloven, slik at alle har samme rettigheter til informasjon og drøftelse, slik de har ved oppsigelser, sier advokat Nicolay Skarning.

LO er på ville veier når organisasjonen vil trekke opp stigen og nekte andre ansatte selvsfølgelige rettigheter. Det er en farlig linje. Til nå har LO gått foran og kjempet igjennom rettigheter som senere har blitt rettigheter for alle. Slik må det være i et land med organisasjonsfrihet.

Skarning har vært sta og har ikke gitt seg, og nå bærer arbeidet frukter: Senterpartiets Geir Pollestad har forstått det urimelige i saken, og er innstilt på å arbeide for at rettigheter ved permitteringer skal gjelde alle ansatte – ikke bare fagforeningsmedlemmer.

Selvsagt!

Bekjemp narkotika, ikke narkotikaavhengige!

Som et resultat av helgens (16-18.April, i Sarpsborg) har Venstre kommet med en uttalelse om ruspolitikk, som er en uttalelse jeg virkelig har troen på:

Venstres landsmøte er bekymret over at narkotikaavhengige ikke har tilstrekkelig tilgang til helse- og sosialtjenester. Venstres landsmøte mener narkotikaavhengige må få reellt rettsvern, god tilgang til helsehjelp og bli behandlet som pasienter, ikke kriminelle.

Foto: MicrosoftNarkotikaavhengighet er en sykdom, men i realiteten har ikke narkotikaavhengige samme tilgang til helse- og sosialtjenester som andre syke. Venstres landsmøte er opptatt av at rusomsorgen tilbyr en trygg og stabil behandlingsbase som også fokuserer på årsakene til at den enkelte blir rusavhengig. Rusavhengige som har psykiske plager i tillegg til sin rusavhengighet, må sikres en optimal behandling. Det er derfor viktig å styrke det sosialfaglige og psykologiske innholdet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt styrke

Venstre mener tiden er inne for å se på andre løsninger og tilnærminger til narkotika. Narkotikaavhengige må få hjelp og behandling, ikke straff. Venstres landsmøte mener det er viktig å opprettholde et høyt straffenivå for bakmenn og organisert narkotikakriminalitet.

I 2002 gikk en samlet straffelovkommisjonen inn for en reduksjon i strafferammene og straffeutmålingen for narkotikaovertredelser. Sett i forhold til de andre nordiske landene er strafferammene i Norge høye i narkotikasaker. Venstre vil understreke at de strenge strafferammene for narkotikaforbrytelser ikke har vist seg å ha noen nevneverdig preventiv effekt. Venstre mener derfor tidspunktet er inne for en gjennomgang av straffenivået i narkotika.

Det må utredes en modell etter mønster fra Portugal der behandling av narkotiaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse. Narkotiske stoffer som oppdages konfiskeres av politiet, men brukerne kan pålegges å møte opp til et intervju for å avgjøre behov for behandling og oppfølging. Etter at lovgivningen i Portugal ble endret på denne måten har narkotikabruk blant ungdom gått ned og man har sett en kraftig økning i antall rusavhengige som er i kontakt med helsevesenet.

Venstre vil:

• innføre en modell som sikrer at ruspasienter får behandling innen 24 timer etter avrusning
• opprette tilstrekkelige behandlingsplasser for akuttavrusning og bygge ut det totale behandlingstilbudet
• gi narkotikaavhengige behandling, ikke straff
• gjennomgå straffenivået på narkotikaovertredelser
• at Portugal-modellen skal vurderes som en mulig løsning når Stoltenberg-utvalget legger fram sin innstilling

- Tross alt ligger Norge på overdosetoppen i Europa, og 30 år med feil ruspolitikk har gjort at samfunnet har måtte smake på konsekvensene av politikernes valg. Det er viktig at vi ser på verdigheten i enkeltindividet, og ikke tenker kollektivt som store deler av befolkningen allerede gjør. Vi må huske at vi er forskjellige, og trenger forskjellige behandlingsmetoder!

http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf
http://statistikk.sirus.no/sirus/

Snåsamannen og Bjarne Håkon.....

……har visstnok gitt en ny dimensjon i samfunnsdebatten, Snåsamannen med apell til det folkelige, det mystiske og samtidig det overbevisende faktum at “!det er mer mellom himmel og jord…..”osv..
Bjarne Håkon, som helseminister har gitt oss, via sitt vitnesbyrd, et nytt middel til å forebygge og helbrede de plager vi måtte lide av,og en legalisering av alternativ “behandling”, ja de kaller det behandling, slik at Ola Nordmann nå skal kunne oppsøke healere og andre såkalte alternative behandlere, med den økonomiske samfunnseffekt at det offentlige helsevesen, basert på skolemedisin ikke trenger de tilskudd som de tidligere har fått.
Kanskje han mener og tror det…..
De alternative behandlere, enten de er healere, homeopater, medisinmenn og trollmenn tar med glede imot Bjarne Håkons hjelpende hånd og uttalelser, og erfaringer, fordi spebarnets kolikk ble jo helbredet prompte, og da er det jo selvfølgelig noe i det.
Kolikk er jo ikke noe som forsvinner av seg selv, det var nok Snåsamannens verk.
Selv har jeg vært plaget av leddgikt fra ungdomsår, og jeg kan ikke si annet enn at jeg har helt andre erfaringer med healere og andre trollmenn enn det Bjarne har.
Jeg forsøkte en norsk “ernæringsfysiolog” i Strømstad, det tok ikke lang tid før min ringe intelligens forstod at han kun var etter å tjene lett-tjente penger på min fortvilelse.
Meget dyr ginseng og andre rariteter ga ingen effekt, selv om han nærmest presset meg med at jeg var ute i “ellevte time”.
Ginsengen kunne jeg faktisk kjøpe til under halve prisen på en bensinstasjon ikke langt fra stedet han drev sin praksis.
TV-slave er mange av oss, jeg er nok en av de som zapper fra kanal til kanal. Har sett noen lystelige episoder av serien “Åndelig makt” (er ikke helt sikkert om det var navnet, men i alle fall noe liknende) hvor såkalte “medier” drev ut spøkelser, blant annet fra et hus nede på Torp.
Lystelig, ja men samtidig tragisk.
Det ser ut som om vi, mennesker fra den mest opplyste tid man kan tenke seg, elsker å søke etter det mystiske, det såkalte “åndelige”, med spøkelser, helbredelser, healing hvor man blir frisk av uspesifiserte plager bare en såkalt “healer” tar på deg, eller beveger hånder over dine plagede kroppsdeler.
Og så sier de med en overbevisende mine: “Vi behandler ikke bare symptomer, vi behandler HELE mennesket”
Dette er kvaksalveri!!!
Jeg forstår godt at det er stort sett mennesker med “uspesifiserte plager” som har “litt vondt her og der” som får “hjelp”.
Placeboeffekten virker kanskje bedre på de.
Jeg har også et “vitnesbyrd”.
Hør nå Bjarne Håkon……
…..det er det at min sykdom kunne ingen trollmenn gjøre noe med, det var kun sterke medisiner som cellegifttabletter og cortison, intravenøs injeksjoner med Mabhtera, B-celledreperen, som da gir det resultat at kroppen ikke lenger ble så sterkt angrepet av immunforsvaret som gjør hva det kan, 24 timer i døgnet for å ødelegge mine ledd, hjertepose og lungesekker og til og med visse blodårer.
Etter å ha fått protese i kne, hofte, og nå nylig i ankel, samt en del andre operasjoner og komplikasjoner så har jeg en helt klar overbevisning om at kun en ting hjelper….
…skolemedisinen.
Jeg utfordrer enhver alternativ behandler til å bevise det motsatte, jeg står til disposisjon.
Men jeg tror ikke på dere, men da virker det vel ikke, ikke sant ?
Våkn opp folkens, tro ikke på spøkelser, vær kritisk til de som vil helbrede deg, og til foreningen “Skepsis”; Gjenoppstå !