Viser arkivet for stikkord datalagringsdirektivet

Du skal overvåkes hvert andre minutt

Jeg har i flere innlegg advart mot rekkevidden av Datalagringsdirektivet, og spesielt hvor uheldig dette er i forhold til de nye smarttelefonene. Dagens IT (dn.no) bringer i dag utdrag fra en del av høringsuttalelsene fra aktørene i bransjen. Disse viser at det blir enda verre enn fryktet. TeliaSonera sier rett ut at sporingen av mobilt internett blir så detaljert at den får preg av sporing av folks bevegelser. Din posisjon vil tikke inn hele døgnet, og kan siden plasseres i et kart over hvor du har vært. Antallet prikker i kartet vil variere litt, men i snitt vil mobiltelefonen din sladre på hvor du er oftere enn hvert andre minutt – omtrent 750 posisjoner i døgnet.

Jeg har hele tiden hevdet at politikerne som var med på å vedta direktivet ikke forsto hverken rekkevidden eller mulige konsekvenser. De manglet rett og slett grunnleggende kunnskap om IT og mobiltelefoni. Jeg registrerer at jeg ikke er alene om å mene dette : – Jeg tror de aller fleste som var med på å vedta dette vil være overrasket over omfanget, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.
Resten av artikkelen kan leses her.

Direktivet er ikke innført enda. Med denne informasjonen på bordet bør våre stortingspolitikere ta til vettet og spørre seg selv om de virkelig ønsker en total overvåkning av vår befolkning. Personlig mener jeg dette er et brudd på menneskerettighetene som våre politikere rett og slett ikke kan godta.

Overvåkning som overgår gamle Øst-Tyskland

Tenk deg at det står en person ved postkassen din og registrerer hvem som sender post til deg – og når du mottar den. I tillegg står det ytterligere en person ved hver postkasse og registrerer hvem du sender brev til – og når du gjør det. I tillegg gjør noen det samme med alle telefonsamtalene og tekstmeldingene dine, med internettforbindelsen din osv. Og på toppen av dette må du til enhver tid melde i fra om hvor du er. Tenk deg så at all denne personlige informasjonen samles og sendes til en eller flere av de over 200 telekom operatørene i Norge for å lagres der – “i tilfelle” myndighetene skulle finne ut at de har behov for denne informasjonen. Et utdrag fra Orwell’s skrekkscenarier, tenker du kanskje ? Eller en av historiene fra Honeckers øst-tyske “arbeiderparadis” ? Neida, vi snakker om Datalagringsdirektivet som den rød-grønne regjeringen akter å presse igjennom. Trolig med god hjelp fra Høyre.

Jeg, og mange med meg, finner det helt utrolig at en regjering i 2011 – og i fullt alvor – mener å innføre en slik systematisk overvåkning av befolkningen. Verre er det å oppleve at justisminister Storberget i diverse innlegg har prestert å påstå at dette gir bedre personvern enn nåværende regler ! Særlig bedre er ikke Ap’s justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, som forsøker å latterliggjøre enhver innsigelse. Forstår de ikke hva Datalagringsdirektivet innebærer ? Eller forsøker de å forlede oss ?

De uttalte intensjonene med Datalagringsdirektivet er gode – stoppe alvorlig kriminalitet, pedofile og terrorister. Men saken er at Politiet allerede har disse mulighetene. Forskjellen er at de i dag må få en rettslig kjennelse for å igangsette slik overvåkning. Med Datalagringsdirektivet vil informasjon bli samlet “i tilfelle” Politiet trenger det. Og Datalagringsdirektivet gir få eller ingen føringer med hensyn til hvordan informasjonen skal sikres, hentes ut eller benyttes.

Datasikkerheten i samfunnet er generelt svært dårlig. Vi har alle hørt om kredittkortnummer som er stjålet og lagt ut på nettet. Pasientjournaler blir funnet på de utroligste steder. Og for ikke lenge siden ble en politimann fengslet for å ha gitt/solgt informasjon om pågående etterforskning til mediene. Selv UD greier ikke å holde hackerne ute fra systemene sine. Allikevel mener altså Storberget, Bøhler og tydeligvis resten av Ap at det er uproblematisk å lagre slike personlige data om samtlige nordmenn hos mer enn 200 telekomtilbydere. Jeg grøsser bare ved tanken.

Dessverre tror jeg ikke folk flest forstår omfanget av Datalagringsdirektivet. Det er for abstrakt og fjernt. Personlig mener jeg at vi har tapt for både terrorister og kriminelle dersom deres handlinger medfører at vi må ty til overvåkning av vår egen befolkning. Hva mener du ?

Frykt og kriminalitet - selvoppfyllende profeti?

Det er ikke nyere forskning som viser at selvoppfyllende profeti stemmer, det er ren logikk, og jeg mener at om vi beskytter oss mot kriminalitet ved å sette opp overvåkningskameraer, vil det bli mindre fokus på politi og ansvaret for enkelt individene i samfunnet.

Så skal vi satse på at overvåkningskameraene beskytter oss, eller skal vi innse fakta og forstå at vi enten trenger en god blanding av både politibetjenter og overvåkningskameraer? Eller skal vi stole på at politibetjentene ikke legger for mye ansvar på disse kameraene? Det er rett og slett ikke et problem for en som har utøvd mye kriminalitet, å lure et overvåkningskamera, men kanskje det hadde vært bedre å kunne sende ut politibetjenter, som faktisk ikke kunne hvile på laurbærene, og som bare passet på samfunnet istedet?

Unge Venstre sentralstyre
“vil ha flere varme politibetjenter, ikke kalde kameraer for å redusere vold og kriminalitet. Flere varme politibetjenter er en løsning som forebygger kriminalitet, men som samtidig respekterer personvernet.”

Man opplever også et større press enn før for å ha økt sikkerhet i samfunnet.
Man hører ofte om de som ønsker mer innsyn, mer overvåkning og enda mer sikkerhetsregler rundt dette. Dette kan ende opp som de gode hensikters tyranni.

Overvåkningskameraene i Oslo øker, og Oslo er nå den nest mest overvåkte byen i Europa.
Er det er slikt samfunn vi ønsker oss?
Kanskje det hadde vært bedre med en litt jevnere fordeling av politi og overvåkningskameraer? Ikke erstatte politiet, men utjevne den store forskjellen istedet.
Og ja, jeg vet at pensjonert politi har et ønske om å gå med den gamle uniformen og “stille opp” men jeg føler at det er like så viktig som det å være et medmenneske og si ifra til betjeningen på rimi når du ser noen stjele. Det er viktig at vi tar det sosiale ansvaret på våre skuldre og ser bortifra at overvåkningskameraene “kanskje” får tatt gjerningsmannen som overfaller deg når du går hjem fra byen. Kameraene har som oftest dårlig kvalitet og det er mye lettere å lure et overvåkningskamera enn det er å lure et godt voksent politi.
Nei til datalagringsdirektivet!