Viser arkivet for stikkord eøs

POLITIKKENS GILJOTIN - PSYKIATRIEN.

Artikkel fra Dagbladet lørdag 21. mars 1992

EØS-BOMBEN som sendte jurist og tidligere Diplomat i utenrikstjenesten, Synnøve Fjellbakk Taftø på hode inn psykiatrien i 16 lange år, som politisk dissident.
Hun er fortsatt fanget i psykiatriens galskap. Hun er etter sine avsløringer om statsstyrelsen, tvangsinnlagt et sted mellom 15 til 20 ganger og tvangsmedisineres eller rettere sagt dopes ned og forgiftes fortsatt. Dette har pågått helt siden februar 1994.

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992. Det var Regjeringen Gro Harlem Brundtland som stod for avskjeden.

Avskjeden kom som en konsekvens av hennes avsløringer på metoder som ikke tålte “dagens lys” i saksbehandlingen som Regjeringen og UD er forpliktet å følge i h.h.t. forvaltningsloven. Hun fant ut at det ble gjort grove feil i saksbehandlingen for å føye seg etter EU-saker (fisket) som strømmet på i Utenriksdepartementet. Dette fordi hun som jurist i UD (Utenriksdepartementet) arbeidet med saker vedrørende Regjeringens overivrige EU- tilpasning. Hun reagerte på denne ulovligheten, som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.

Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om EU-direktivene. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning. Videre ble makteliten redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig -og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne

Nedenfor følger teksten i artikkelen fra 1992

EØS-BOMBE FRA UD- TJENESTEMANN .
En tjenestemann i Utenriksdepartementet har i et privat notat kommet med knusende kritikk mot vitale deler av fiskeriløsningen i EØS-avtalen. Viktige avsnitt karakteriseres som “elendige”.

Noen av formuleringer i avtalen er “et rent fikenblad…som er kommet inn for å stagge norsk opinion, men uten juridisk og praktisk betydning”, heter det i det oppsiktvekkende notatet.


Av INGOLF HÅKON TEIGENE


Dagbladet har en kopi av notatet, som er skrevet tidligere denne måneden – etter at hele avtalen var offentlig kjent. Innholdet står i rak motsetning til det norske regjeringspolitikere har hevdet.

Tjenestemannen som har skrevet notatet har selv ikke deltatt i EØS-forhandlingene. Men vedkommende har fulgt forhandlingene på nært hold og i perioder kommet med innspill underveis. Vedkommende er nådeløs i sin beskrivelse av særlig ett viktig punkt:

Spørsmålet om utenlandske selskap kan kjøpe seg inn i norske fiskeribedrifter eller fiskerederi, og på den måten få en andel av norske fiskekvoter.

“Ingen begrensninger”

Ifølge notatet fra tjenestemannen er det i EØS-avtalen “ingen begrensinger” når det gjelder utlendingers rett til å skaffe seg adgang til fangstkvoter gjennom å kjøpe seg inn i landbasert fiskeribedrifter som samtidig eier fiskebåter.

Etter det Dagbladet kjenner til, finnes det et hemmeligstemplet notat i EF-kommisjonen som i hovedtrekkene tolker spørsmålet om investeringer på samme måten som UD-tjenestemannen gjør i dette notatet. Men regjeringen sier med bakgrunn i to tillegg til EØS-avtalen (se ramme) at Norge har fått unntak som sikrer oss mot en slik utvikling.

“De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte “EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var “EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen “EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som “norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet. På et møte der Støre hadde laget et tosiders “innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert. Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i “muldvarplære” i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor "nei til EU

Synnøve Fjellbakk Taftø er en av mange som har opplevd å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Hun var en del av EFTA delegasjonen under diskusjonen om EØS avtalen, men etter at hun visste massiv motstand mot avtalen ble hun «hjemkalt» uten god grunn. Hun ble tvangsinnlagt og erklært psykisk syk. Spørsmålet man må stille seg er om dette er falske rykter utplassert av arbeiderpartiets maktapparat, eller om Synnøve virkelig er psykisk syk? Det er uansett viktig å ta til betraktning at psykiatriske institusjoner bryter med menneskerettighetene. Psykiatriloven fra 1999 gir institusjonene lovt til å tvangsbehandle pasienter med elektrosjokk. Symptomene for nettopp denne behandlingen er hukommelsestap og av noen blir denne behandlingen sett på som perfekt for mennesker som vet for mye, eller vet noe som kan skade maktmennesker. Synnøve har blitt tvangsinnlagt fem ganger i løpet av livet sitt. 14 mai 2010 skrev hun er artikkel om EFTA og EØS på Nyhetsspeilet. Det endte med at hun på 16 mai angivelig ble innlagt som følge av artikkelen hun skrev

FREDSPRISEN TIL EU .

OG DEBATTEN NORGE NEKTER Å TA OM DIREKTEDEMOKRATIET I SVEITS.

EU har nå fått fredsprisen, og hyllesten stod i taket når lunsjen ble servert i gamle frimurerhovedkvarteret vis a vis Stortinget. Symbolikken makteliten signaliserer, fornekter seg ikke.

Sveitsisk EU- utredning

Sitat:
Det går fram av en utredning om Sveits sitt forhold til EU som den sveitsiske regjeringen, føderalrådet, offentliggjorde fredag ettermiddag.

Ifølge utredningen er EØS-avtalen selvmotsigende, mens EU-medlemskap vil ødelegge for mye av nasjonal selvstendighet og det direkte demokratiet i Sveits.

De tosidige (bilaterale) avtalene Sveits har med EU på de sektorene begge parter ønsker å ha, er best.

Utenriksminister Støre ansatte sin mangeårige venn Morten Wetland til stilling i FN som ambassadør.. Denne Wetland har vært sentral figur i å få innført EØS avtalen sammen med Støre i 1986-92.. Han var også direktør i Statskraft med spesialoppgaver mot EU. Her ser dere fluelimet i Europa-bevegelsen i full enighet samkjørt og glattbarbert imot Norges Grunnlov.
Morten Wetlands siste kraftanstrengelser var ved Statsministerens kontor som sekretær.

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte “EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var “EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen “EØS-avtale” det ble forhandlet om

Rapport i EU-DEPARTEMENTET.
Sveits får gjøre hva det norske Stortinget sier er umulig: Drive business med EU uten å underkaste seg strømmen av nye EU- lover
abcnyheter skriver i denne artikkelen:

“EU er strålende fornøyd med EØS-avtalen med Norge, Island og Liechtenstein fordi disse landene har påtatt seg automatisk å innføre alle lovene Brussel utsteder for det indre markedet.”

Dette er ytterligere en bekreftelse på at EØS er en gedigen kreftsvulst på rammeverket til vår konstitusjon – Norges Grunnlov.

Hva Nigel Farage mener om at EU mottar Nobels fredspris

Dette er fullstendig i strid med grunnlovens ånd og prinsipper. Og folket må nå skjønne at Norge pløyes utfor stupet av EU.

Les vår artikkel

NEI til politikermakt JA til folkemakt JA til Direktedemokrati

Norgespartiet behøver din signatur

Last ned underskriftslisten her

Husk at den må printes ut , påføres navn, dato og adresse og sendes innen 31.12.12

Bukkarten betaler 1000 kroner for å leie hotelltomta på Grålum

[Bilde 921329 finnes ikke eller har blitt slettet]

For det første stiller jeg spørsmål ved hvorfor denne opplysningen ikke er gjort kjent for almennheten. Sarpsborg Arbeiderblad har det siste halvåret omtrent daglig blitt pepret med leserinnlegg der gjennomgangstemaet har vært: “Hvor mye betaler Bukkarten i leie på Grålum?” eller lignende. Jeg fikk svar på dette spørsmålet ved å skumme vedleggene til saken om ekspropriasjon av Science Center tomta da jeg møtte som vararepresentat i bystyret i går. Her er punkt 3.2 i bilag 4 (se større versjon nederst):

[Bilde 921299 finnes ikke eller har blitt slettet]

Representater fra kommunen påstår til stadighet at slike dokumenter er tilgjengelige på internettsiden til kommunen, men det stemmer ikke. Prøv å finne dette dokumentet her: http://arkiv.sarpsborg.com/dlkfi_dle/default.asp

For det andre kan det stilles spørsmål ved lovligheten ved å la Quality betale en så lav leie til kommunen jf EØS-artikkel 61:

“Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

[Bilde 921299 finnes ikke eller har blitt slettet]