Viser arkivet for stikkord eldreomsorg

Eldreomsorgen skinner ikke - likevel gir Arbeiderpartiet skattelette !


Det er en stor skam at Arbeiderpartiet og helseminister Støre pålegger kommuner flere oppgaver men pengene følger ikke etter. Den politikk som de rødgrønne fører er rett og slett en drittsekk-politikk. Hyklerne sitter på Stortinget forvalter et oljefond på 4500 milliarder kroner, likevel klarer de ikke å fordele godene til de beste for landets innbyggere.

To av tre ansatte på norske sykehjem forteller at de eldre får uforsvarlig og uverdig behandling, viser en undersøkelse TV 2 har gjort. Den rødgrønne-politikken som føres heter ansvarsfraskrivelse.

TV 2 har fått svar fra over 1.700 ansatte ved over 750 av Norges om lag 900 sykehjem. Det er feilmedisinering, fall, nestenfall og nestenulykker hver eneste dag på norske sykehjem, forteller Ranveig Lie, som har vært sykepleier i 13 år, til TV 2.

Helseminister Støre uttaler: Det minner oss om at eldreomsorgen må forbedres før vi gir noen skattelette. Det er kommunenes ansvar å legge til rette, sier han til TV 2. Hykleren og Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det som kommer fram i undersøkelsen gjør inntrykk. For meg er ikke dette et inntrykk han tar til etterretning. Han bare snakker tull. Hvem som helst kan sitte i en regjering og pålegge kommuner flere og flere oppgaver uten at pengene følger etter. Det er rett og slett en bortforklaring av verste sort. Tidligere Statsminister fra Arbeiderpartiet , Gro Harlem Brundtland kjøpte seg ut av denne uverdige eldreomsorg politikken ved å kjøpe private helsetjenester til sin mor. Helseministeren betalte seg forbi sin egen helsekø og gikk til privat klinikk.

Den rødgrønne-regjering lar seg kjøpe av LO. Ved å motta årlige millionbeløp får de som har mest fra før skattelette. På 8 år har de rødgrønne unndratt 5 milliarder av fellesskapets kroner som kunne ha gått til en bedre eldreomsorg, men de valgte skattelette.

Neste gang du ser et familiemedlem blir vanskjøttet på et sykehjem, tenk at dette er en villet rødgrønn-politikk, en politikk som gir skattelette til dem som har mest fra før, de som er i jobb !!

Vi alle skal bli gammel. De fleste av oss ønsker ikke å ende opp på et sykehjem der vanskjøtsel er en del av hverdagen, en del av Arbeiderpartiets helsepolitikk Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten til å kaste ut den rødgrønne-regjering ved Stortingsvalget 2013

Godt Valg !!

Sarpsborg Arbeiderparti dårligst på eldreomsorg

Arbeiderpartiet i Sarpsborg har regjert i kommunen i sammenhengende i 98 år – hvorfor er det ikke Sarpsborg utstillingsvinduet til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ? Partiet har vel bare et utstillingsvindu og det ligger i Trondheim – synd for Sarpsborg ?

Man kan sette det store spørsmålstegn på hvorfor AP-politikerne i Sarpsborg ikke er dyktige nok ? Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?

Kommunal Rapport gått gjennom kvaliteten på eldreomsorgen på norske kommuner og funnet at Sarpsborg ligger på en liten flaterende 382. plass av 430. Sarpsborg fikk terningkast én av seks.

- Det er ikke noe å skryte av, sier Svein Larsen, leder for hovedutvalg for helse- og sosialtjenester i Sarpsborg.

Sarpsborg Arbeiderparti har mål å være best på eldreomsorg som innbefatter lege- og fysioterapitjenester, sykehjemsdekning, enerom med bad og wc og årsverk med fagutdanning innen eldreomsorgen basert på det kommunene selv melder inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spørsmålet må bli: Trenger Sarpsborg Arbeiderparti ytterligere 98 år for å bli best – eller skal vi slippe til andre partier som kan gjøre det på kortere tid ?

Bruk din stemme 12 september – NEI TIL ARBEIDERPARTIET !

Når eldrepolitikk, eldreomsorg og verdighetsgaranti bare blir tomme politiske floskler uten reellt innhold fra AP og de R/G!

Det er et interessant innlegg i Aftenposten som belyser den virkelighet som mange eldre opplever i dagens eldreomsorg! Løftebrudd på løftebrudd fra ledende politikere og styrende partier er ofte gjennomgangstonen når det stadig kommer skrekkeksempler på virkeligheten som preger dagens
mangler i eldreomsorgen i kommune etter kommune. Det pålegges kommunene mer og mer ansvar – men det kommer ikke bevilgninger som skal sette kommunene i stand til å møte de forpliktelsene som skal til for å dekke behovet for sengeplasser og forsvarlig stell og omsorg! Derfor er det kommende valg en meget viktig mulighet til å si fra og kreve endringer i dagens situasjon – hvor ikke en gang verdighetsgarantien som AP og Stoltenberg lovet skulle avhjelpe denne uverdighet som skjer har noe som helst reellt innhold eller overhodet ikke gir noen reell garanti! Ønsker vi ha det slik i framtiden – eller er det på tide å kreve virkelige endringer? Jeg bare spør..?

To sårbare personer – to verdener

I barnehagen er Martin Lyngaas (1) omgitt av hjelpere dagen lang. På sykehjemmet medfører knapphet på folk at Gerd Løken (90) må vente på det meste.

■ Jusprofessor: Stoltenbergs garanti uten innhold
■ 96-åring uten rett til sykehjemsplass

En ettåring og en pleietrengende 90-åring har mye felles. Begge trenger hjelp i hverdagen.

Den rødgrønne regjeringen har gitt barn lovfestet rett til barnehageplass og skjerpet bemanningsreglene. Pleietrengende eldre har ikke fått styrket sine juridiske rettigheter.

«Denne regjeringen innfridde målet om full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass. Nå skal vi gjøre det samme for eldre.» Dette skrev statsminister Jens Stoltenberg i en kronikk i november i fjor.

Men man kan ikke fullt ut sammenligne barnehagebarn som bare er i barnehagen på dagtid, og pleietrengende eldre som bor på et sykehjem. Det er også mange andre mange forskjeller. Det har statsministeren selv påpekt.

- Eldre med omsorgsbehov er ikke en ensartet gruppe. Mens barn i barnehagealder er ganske enkle å telle fordi de er ganske like, i samme alder og med samme behov, kan vi ikke lage en felles standard for omsorg for eldre, skrev han i kronikken.

- Det vil være galt å lage en felles standard – tilsvarende en barnehageplass – for hva eldreomsorg skal være, fordi den enkelte har ulike behov, påpekte han.

Det er delte meninger om hvor mye sentrale politikere skal detaljstyre i den kommunale eldreomsorgen. Men i barnehagesektoren har rikspolitikerne avgjort mye på vegne av kommunene.

20 milliarder i skattekutt.

Fremskrittspartiets skattelettelser er i kjent stil og finansieres ved betydelige kutt i landbrukssubsidier, redusert byråkrati og kutt overfor offentlige etater «over hele linja». – Og så kutter vi i bistand til u-land pluss at vi foreslår investeringer som gjør landet mer effektivt, sier finanspolitisk talsmann Leirstein. – I tillegg hever vi minstefradraget for alle lønnstakere fra 75.000 til 90.000 kroner. Dermed vil alle grupper her i landet få skattelettelse med Fremskrittspartiets politikk. Han lover også å fjerne den såkalte kildeskatten for pensjonister i utlandet. Frp vil fjerne arveavgiften, og starter arbeidet med å trappe ned formuesskatten. Vi legger opp til å fjerne formuesskatten på fire år, sier Leirstein. I sitt alternative forslag går Frp inn for å kutte bilavgiftene med 5,5 milliarder kroner.
– Det største grepet her er å kutte avgiftene på bensin og diesel med en krone literen, sier Frp-talsmannen og viser til at dette samlet er en avgiftslettelse på tre milliarder kroner. Videre vil partiet fjerne den komponenten i engangsavgiften for kjøp av bil som er relatert til effekten på motoren. Partiet vil bare at vekt og CO2-utslipp skal telle inn når engangsavgiften beregnes. På den måten vil vi gjøre det mulig for en vanlig familie å kjøpe seg en bil med litt større motor. Det er ofte en tryggere bil, sier Leirstein. Hva mener du ?

Eldreomsorg og eldrebølgen

Eldrebølgen skyller over oss i løpet av de nærmeste 10 årene. Det betyr at Staten må bygge ut eldreomsorgen og gi oss flere eldreboliger. Dette koster penger, masse penger. Nå mener Helseministeren at vi må ta mer ansvar for våre foreldre. Vi må lære av andre land, hvor familie og naboer i større grad tar seg av sin eldre selv uttaler hun.

Jeg mener at dette er en ansvarsfraskrivelse og at Helseministeren går bort fra sin egen politikk.

Noe som er dukket opp er å gi familiemedlemmer og naboer omsorgslønn i størrelsesorden rundt kr.200.000.- Dermed sparer Staten kr.400.000.- i året per eldre de klarer å stue bort hos sin familie eller nabo. Ser vi en liten privatisering her ?

Den Rødgrønne regjering har en aversjon mot alt som heter privat. Slik jeg ser det vil det vokse et marked der private vil ta vare på de eldre med de pengene staten subsidiere familien med.

Ser vi en svak oppgitthet fra regjeringen som ikke klarer å gjøre jobben de er satt til å gjøre ? Hva mener du ?

Sosialistene bygger ned eldreomsorgen?

Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet ønsker full sykehjemsdekning men det eneste han og sosialistene oppnår er faktisk 69 færre sykehjemsplasser, og det er første gang SSB har registrert en nedgang fra ett år til et annet. Dette var året 2008 til 2009.

I 2009, etter fire år med rødgrønt flertallsstyre og kraftig økning i pengeoverføringene til kommunene, var fasiten 41052 plasser ved norske syke- og aldershjem. Det innebærer at AP, SP og SV, som gikk til valg for å sikre velferdsstaten, bare maktet å skaffe til veie 25 flere plasser i hele sin første regjeringsperiode under ett.

Etter at sosialistene vant valget uttalte Jens Stoltenberg at med 4 nye år skulle det bli mer penger til eldreomsorg og mer penger til skole. Flere lærere og full sykehjemsdekning. Det betyr også at Regjeringen kommer til å være opptatt av å gjøre noe med klimaproblemene – at Norge skal være en pådriver for å sikre en sterk og god klimaavtale før jul.

Aldri før har en regjering hatt så mange milliarder kroner mer å fordele ut til gode formål enn akkurat nå. Aldri før har velgerne blitt lurt opp i stry som akkurat nå. Hva er det som gjør sosialistene er så dårlige til å fordele penger, vi har vel penger i Norge ?

Sykehjemsdekning

Eldreomsorgen skulle skinne - 5 år siden

Under Stortingsvalget 2005 brukte sosialistene en retorikk "Gir til de som har mest fra før "

Sosialistene ville at skattelette pengene heller skulle gå til skole og eldreomsorg og andre gode tiltak. Jens Stoltenberg gav løftet om ”en skinnende eldreomsorg” under et folkemøte i Ålesund arrangert av TV2 24. august 2005, kort tid før stortingsvalget samme år.

Jens Stoltenberg gjorde noe oppsiktsvekkende i ettertid, han benektet å ha lovet noe slikt som ”en skinnende eldreomsorg”. Jens Stoltenberg er en løgner!

Utviklingen innefor helse- og omsorgssektoren i kommunene under Jens Stoltenbergs regjering har gått fra det ille til det prekære. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt og demensomsorgen er forsømt.

Jens Stoltenbergs regjeringsperiode kan utviklingen i mange norske kommuner beskrives i tre paragrafer:

•Sykehjemmene skal i fremtiden fortrinnsvis ha korttids- og rehabiliteringsplasser. Langtids sykehjemsplasser avhjemles, og erstattes med en form for omsorgsbolig eller hjemmebaserte omsorgstjenester.
•Hjemmesykepleien gjøres til basis for den kommunale pleie og omsorg, der alle tjenester forutsetter enkeltvedtak.
•Terskelen for å yte pleie, tilsyn og omsorg til syke, eldre heves.
Dette innebærer en privatisering av omsorgen, der hver enkelt blir avhengig av selv å finne løsninger. Mangelen på langtids sykehjemsplasser er akutt, noe vi daglig avdekker gjennom vår SOS-telefon for eldre og deres pårørende. I flere tilfelle opplever vi situasjoner som vi mener innebærer klare brudd på kommunehelsetjenestelovens og pasientrettighetslovens bestemmelser om rett til ”nødvendig helsehjelp”. Seniorsaken har både måttet true med politianmeldelse og gå til politianmeldelse av kommuner som ikke oppfyller sine lovpålagte plikter.

Regjeringen har gjennom sine politiske utsagn skapt en forventning om en trygg og verdig alderdom i offentlig regi. , Dette holder ikke stikk. Da plikter, etter min mening, regjeringen enten å legge til rette for at løftene kan innfris eller kommunisere til befolkningen at det offentlige ikke makter denne oppgaven, samt angi klare grenser for offentlig assistanse slik at befolkningen kan innrette seg etter dette og alternative tilbud utvikles.

Nå har sosialistene sittet i Regjeringsstolen i 5 år uten at eldreomsorgen skinner. Hvor har disse pengene fra skattelette havnet ?