Viser arkivet for stikkord eldrepolitikk

Noe for også norske pensjonister???

Amerikanere og svensker har begynt å forske i det å forbedre minnet og det å huske for pensjonister? Dette er sikkert samme problem for pensjonister også i Norge – så hvorfor ikke ta ballen og gjøre det samme her?
Jf sakset fra SVT -
Program tränar upp hjärnan

Förbättrar äldres minne Många drabbas av att minnet blir sämre med åldern. Forskning har visat att träning för hjärnan, i klassrum, kan förbättra minnet för äldre. Nu har forskare tittat på om ett program i datorn kan ge de äldre samma minnesträning, och det kan det.

Extern länk: Studien publiceras i the American Journal of Geriatric Psychiatry.

- Vi föreslår att äldre vuxna – som har normalt minne eller lindriga minnesproblem – ska engagera sig i någon typ av minnesträning regelbundet. Minst 25 minuter, ett par gånger i veckan, säger doktor Karen Miller, som ligger bakom forskningen.

Det handlar om en livsstilsförändring, menar forskarna, så här krävs det disciplin, struktur, ihärdighet och regelbundenhet. Ett så kallat ”brain fitness program” fungerar bäst och innebär löpande träning för hjärnan med minnesövningar. Det är ingen ”quick fix”.

Betydligt bättre minne

Deltagarna i studien var rekryterade pensionärer med en genomsnittsålder på 82 år, och för dem förbättrades både minnet och språkkunskaperna. De fick spela ett datoriserat hjärnträningsprogram som heter Dakim BrainFitness. Hjärnträningen sker i mer än 400 övningar inom kort- och långtidsminne, språk, matematik, resonemang, problemlösning och visuell-spatial bearbetning (till exempel en bild av en frukt – visuell – eller en väg genom en labyrint – spatial.

Tre av fyra deltagare, som under en sexmånadersperiod tränade sin hjärna i programmet minst 40 omgångar och 20 minuter varje gång, visade förbättring i både sitt omedelbara och fördröjda minne. Och de fick också bättre språkkunskaper.

Kan minska risken för Alzheimers

Resultaten tyder på att äldre som tränar hjärnan i datorn kan förbättra sina kognitiva färdigheter – alltså deras kunskap, tänkande och bearbetning av information. Det stämmer bra överens med utvärderingar och forskningsstudier där man tittat på minnesövningar i klassrum, men det har funnits för lite forskning som undersökt datoriserade program.

- Därför ville vi undersöka om det är lika effektivt för att förbättra minnet hos äldre. Och det var det. Nu hoppas vi på att kunna gå vidare med den här forskningen för att förstå hur regelbunden träning av hjärnan kan hjälpa till att minska risken för äldres försämring av kognitiva funktioner och risken för Alzheimers sjukdom, säger Karen Miller.

Åldersrelaterat nedsatt minne drabbar runt 40 procent av äldre vuxna.