Viser arkivet for stikkord eu

Er ikke Norge det rikeste land i verden lenger ?


Nesten hver eneste dag forteller våre politikere oss at vi er det rikeste land i hele verden. Vi har så mye penger at vi deler dem ut i hytt og pine. Nå klager politikerne på ferske tall som viser at antallet utenlandske statsborgere på dagpenger har steget rett i himmelen. Fortsetter det slik vil ikke nordmenn ha penger igjen til sin egen velferd.

Arbeidsinnvandrerne blir nå sammenlignet med dem som kom på 70-tallet. Etter å ha møtt velferdsstaten er det ikke lenger nok å sende penger hjem – de vil heller hente familien til gratis utdanning, gratis helsestell og rause velferdsordninger. Stakkars arbeidsinnvandrerne – Vi har jo råd til det, ikke sant ?

Har ikke det rikeste land i hele verden råd til å være sosialkontor for EU-borgere, eller ?

.

OM DIREKTE DEMOKRATI I MARINALEDA, ANDALUCIA.

Er det muligt at gøre op med kapitalismen i Europa i 2012 og indrette sig på en anden måde? Hvis man spørger indbyggerne i den andalusiske landsby Marinaleda, er svaret ja
I den lille landsby har man i årtier udfordret det kapitalistiske system og i de her krisetider er Marinaleda blevet referenceramme for bl.a. den spanske 15.maj-bevægelse. Det skyldes ikke mindst byens arbejdsmarkedspolitik og lokalpolitikernes særlige forestilling om demokrati

*Marinaleda er en jordruksby i Andalucia med underkant av3000 innbyggere.

Styres etter prinsippet om direkte demokrati ogkollektiv eiendomsrett av jord .

Byens jordbrukskooperativ har okkupert og overtatt 1200 hektar jord fra lokale aristokrater. Overskuddet fra jorda fordeles likt mellom koopetaivets medlemmer og er med på å finansiere offentlige tjenester og boliger . Byens ordfører Juan Manuel Sanchez Cordillo blir kalt Spanias Robin Hood og har blitt et av landets fremste symboler på den folkelige motstanden mot bankene, regjeringen og EU . Ordføreren bruker etter manges mening en del uortodoksemetoder for å hjelpe sitt folk.

Gordillo,som også er en av lederne for bondefagforeningen i Andalucía ogsitter i det spanske parlamentet for venstreradikale Izquierda Unida,tar i bruk metoder Robin of Locksley ville ha applaudert. Tidligeredenne måneden var Gordillo til stede da aktivister stormet etsupermarked, fylte handlevogner med matvarer og forlot butikken utenå betale.

Maten ble deretter distribuert til ulike «matbanker» som dele rut mat til fattige spanjoler. Syv aktivister ble arrestert som enfølge av aksjonen.

Vi stjal for å gi til de fattige, fordi de rike allerede stjeler, sier Gordillo. Han har nå planer om at liknende aksjoner skal få bein å gå på i tida som kommer

I zqueireda Unida , som sitter i parlamentet har sørget for å giordføreren immunitet , for ellers hadde han forlengst havnet ifengsel , der han allerede har vœrt 7 ganger tidligere i løpet avsitt 61 – årige liv .

Selv sier ordføreren dette : « Her i Marinaleda viser vi at detfinnes alternativer .

Den økonomiske krisen er en stor svindel , og vi viser atdet er mulig å bryte ned elitens måte å gjøre ting på.

Naturrressursene tilhører folket og ikke en priviligert,egoistisk og latterlig minoritet .

EU-byråkratiet la onsdag fram en omfattende rapport om«makroøkonomiske ubalanser» i 13 medlemsland. Mens elleve land fårbeskjed om at de fortsatt blir fulgt nøye, er det spesieltspanjolene og slovenerne det rettes en advarende pekefinger mot.

Spania er i ferd med å sette i verk reformer, menKommisjonen påpeker at problemene fortsatt er så store at detkreves «markante politiske grep

*I Marinaleda lever radikale ideeer om direkte demokratiog kollektiv eiendomsrett over jord *.

Vi skremmer Spania og Europas eliter sier ordførerenJuan Manuel Sanchez Gordillo , som har vœrt ordfører i Marinaleda i33 år.

I 2011 ble han gjenvalgt med 73 % av stemmene ..

I dag jobber majoriteten av byens innbyggere ijordbrukskoopertaivet .

På markene blir det dyrket rtisjokker, paprika ogbønner , som blir foredlet på fabrikken «El Hemoso.

Byens innbyggere eter ca. 1200 dekar jord i felelsskap ,der overskuddet av produksjonen deles likt .
En vanlig månedslønn er på 1200 euro i måneden .

Det er ikke alltid det er nok arbeide til alle ikooperativet , men arbeidstimene blir fordelt likt , slik at ingengår arbeidsledige over lengre tid .

Direkte demokrati:

I Marinaleda har alle direkte innflytelse over det somformer hverdagen og det holdes ofte folkemøter hvor innbyggernestemmer over politiske spørsmål og organiseringen av arbeidet .

Viseordfører Esperanza Saavedra mener modellen meddirekte demokrati er helt avgjørende for levedyktigheten iMarinaleda .

Den økonomiske likheten og og arbeidernes kontroll overegen hverdag står i meget sterk kontrast til virkeligheten ellers iAndalucia , der 50 % av all jord eies av 2 % av befolkningens rikejordeiere , som betaler fattige landløse sesongarbeidere luselønnfor lange dager under en brennhet sol uten at arbeiderne harmulighet for å klage .

I Marinaleda har det blitt bygget 350 boliger , somkoster 15 euro hver måned .

Mens mange spaniere ikke kan få boliglån i dag, fordide ikke har job, sidder andre i gældsfælden med høje lån, som deikke kan håndtere uden et arbejde. Samtidigt falder boligernefortsat i værdi. Det er en ond og indtil videre håbløs spiral.

I Marinaleda er alle boligspekulationer, ifølgeGordillo, forbudte. Flere hundrede familieboliger i byen er opførtinden for det kommunale boligprogram: Indbyggerne får tilbud om atbygge egne boliger på 90 kvadratmeter med tre-fire soveværelser,bad, garage og en have på 100 kvadratmeter. Grunden er gratis ogmaterialerne har Junta de Andalucía foræret dem. Ved at lægge 450dages egen indsats i boligprojektet får man gratis og professionalhjælp fra arkitekter og håndværkere. Huslejen er 15 euro ommåneden. Ulempen er dog, at man ikke kan sælge boligen.
Blandtde spaniere, som sidder i klemme efter, at boligboblen sprængte i2007, vækker det stærk forundring, at boligejerne i Marinaleda fårgratis byggematerialer fra lokalregeringen. Ifølge Diario Surmodtager Marinaleda desuden årligt økonomisk støtte fra Juntaen ogfra regeringen i Madrid på 325.000 euro

SkremmerMadrid og EU.

Ordføreren er ikke videre populœr blandt alle iAndalucia .

På grunn at han ledet jordokkupasjoner har han vœrtarrestert 7 ganger og overlevd to attentatforsøk fra høyreekstreme.

Men han fortsetter sitt korstog for de fattige iAndalucia.

Gordillohar fått mye oppmerksomhet i Spania de siste ukene. Aksjonene harsamtidig satt sinnene i kok i Spanias regjeringsparti, PartidoPopular. I løpet av sine syv måneder med makta til har partiet, tilEUs glede, gjennomført dramatiske kutt i offentlige budsjetter. Entalsmann for partiet anklager Gordillo for å spille rollen som RobinHood samtidig som han gjennom sin stilling som lønnet ordfører er«Sheriffen av Nottingham». Gordillo fnyser av kritikken han får.

De sier jeg er farlig. Hva med bankfolkene som slipper unna med bedrageri? Er ikke det farlig? Bankene som låner fra Den europeiske sentralbanken for en prosent og selger gjelda videre til spanjoler for seks prosent – er ikke de farlige

Men dette er iferd med å skape ringvirkninger .

Ett fransk filmteam lager i disse dager en dokumentarfilm omMarinaleda .

Filmskaperne er en del av det venstreradikale samfunnet EmmausLescar- Pau , som er i ferd med å etablere en landsby på denfranske landsbygda med de samme prinsipper for direkte demokrati .

Og det kan trenges , for i Spania er 6 millioner uten arbeide og400000 familier er kastet ut av sine boliger bare de siste 4 år

Kilde : Klassekampen 30 april 2013.

FREDSPRISEN TIL EU .

OG DEBATTEN NORGE NEKTER Å TA OM DIREKTEDEMOKRATIET I SVEITS.

EU har nå fått fredsprisen, og hyllesten stod i taket når lunsjen ble servert i gamle frimurerhovedkvarteret vis a vis Stortinget. Symbolikken makteliten signaliserer, fornekter seg ikke.

Sveitsisk EU- utredning

Sitat:
Det går fram av en utredning om Sveits sitt forhold til EU som den sveitsiske regjeringen, føderalrådet, offentliggjorde fredag ettermiddag.

Ifølge utredningen er EØS-avtalen selvmotsigende, mens EU-medlemskap vil ødelegge for mye av nasjonal selvstendighet og det direkte demokratiet i Sveits.

De tosidige (bilaterale) avtalene Sveits har med EU på de sektorene begge parter ønsker å ha, er best.

Utenriksminister Støre ansatte sin mangeårige venn Morten Wetland til stilling i FN som ambassadør.. Denne Wetland har vært sentral figur i å få innført EØS avtalen sammen med Støre i 1986-92.. Han var også direktør i Statskraft med spesialoppgaver mot EU. Her ser dere fluelimet i Europa-bevegelsen i full enighet samkjørt og glattbarbert imot Norges Grunnlov.
Morten Wetlands siste kraftanstrengelser var ved Statsministerens kontor som sekretær.

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte “EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var “EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen “EØS-avtale” det ble forhandlet om

Rapport i EU-DEPARTEMENTET.
Sveits får gjøre hva det norske Stortinget sier er umulig: Drive business med EU uten å underkaste seg strømmen av nye EU- lover
abcnyheter skriver i denne artikkelen:

“EU er strålende fornøyd med EØS-avtalen med Norge, Island og Liechtenstein fordi disse landene har påtatt seg automatisk å innføre alle lovene Brussel utsteder for det indre markedet.”

Dette er ytterligere en bekreftelse på at EØS er en gedigen kreftsvulst på rammeverket til vår konstitusjon – Norges Grunnlov.

Hva Nigel Farage mener om at EU mottar Nobels fredspris

Dette er fullstendig i strid med grunnlovens ånd og prinsipper. Og folket må nå skjønne at Norge pløyes utfor stupet av EU.

Les vår artikkel

NEI til politikermakt JA til folkemakt JA til Direktedemokrati

Norgespartiet behøver din signatur

Last ned underskriftslisten her

Husk at den må printes ut , påføres navn, dato og adresse og sendes innen 31.12.12

KJØRELYS BAK PÅ BIL TRENGS IKKE LENGER

ifølge EU/EØS skal kjørelys bak på kjøretøy ikke lenger være obligatorisk f.o.m 2011.(se bilde fra motor)

så når man starter en ny bil etter 2011 så tennes bare frontlys,baklys tennes kun ved at man setter lysbryter manuelt på nærlys.
det skal bli spennende og se hvor stor statskassa blir når bøtene blir utstedt ved og ikke ha baklysene tent ved mørkets frembrudd.
Var ikke hensikten med kjørelys at alle skulle synes i trafikken og slippe å tenke på og slå på lysene selv ?
Det blir nok mange skumle bakstusser når mørket senker seg.
dette er nok et bevis på at eu/eøs regler ikke har rot i virkeligheten ,men bare er der for og irritere almenheten.

Norsk mat er best!

[Bilde 484823 finnes ikke eller har blitt slettet]

Matvareprisene opptar mange. Norsk mat blir ofte beskyldt for å være for kostbar og for å holde for dårlig kvalitet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at prisutviklingen i Norge slettes ikke er så dårlig sammenlignet med Europa forøvrig. Vi bruker mindre på mat enn våre naboer, i forhold til vår kjøpekraft.
Det importeres i tillegg mye mat. Omtrent halvparten av maten som selges i Norge er importert skal vi tro den samme artikkelen fra SSB.
Når vi da ser at prisøkningen på mat i Norge er lav i forhold til EU-land virker det for meg tullete å ta til orde for å satse mindre på norsk landbruk. Ved å basere mer av matvaretilgangen på landbruk fra Europa er jeg redd for at kvaliteten og sikkerheten på mat vil synke dramatisk. Man husker jo bl.a utbruddet av kugalskap i Storbritannia som fikk enorme konsekvenser for landbruket der. Slike utbrudd er enklere å kontrollere i et landskap med mindre bruk som vi har i Norge, noe håndteringen av bl.a skrapesjuke på sau viste.

Norsk landbruk er en næring som i de senere år har gjort en enorm innsats for å møte kravene fra samfunnet om mer effektiv og sikker drift. Det viser optimisme i næringen og i tillegg at denne næringen absolutt har livets rett. Norge bør i framtiden satse enda sterkere på vår egen matvareproduksjon.
Sats på godt norsk!

Grunnlovskonservatisme et vern mot ja-overgrep

Dersom Norge skal bli medlem i EU i henhold til dagens grunnlovsbestemmelser, må Stortinget enten med 3/4 flertall overføre myndighet innenfor “et saglig begrænset Omraade”, eller så må det komme en rekke grunnlovsforslag før et stortingsvalg og grunnlovsforslagene må bli vedtatt med 2/3 flertall etter valget.

Nå vil ja-siden endre kravet til at det kun skal kreves 2/3 flertall for å overføre myndighet innenfor et saklig avgrenset område. Da kan man unngå å få EU-saken som tema i valgkampen før det skal bestemmes at Norge skal inn i EU. Et mindretall på 1/4 i Stortinget vil heller ikke kunne hindre medlemskap.

Bør Grunnloven endres?