Viser arkivet for stikkord frp

Slutt på uhensiktsmessig kutt i sosialhjelpen.

Snart blir det slutt på at NAV kan kutte i sosialhjelp for familier med ungdom som tjener sine egne penger. Regjeringen vil hindre praksisen med et nytt lovforslag. Når mor og far mister sosialhjelpspenger fordi ungdom jobber, er det egentlig de unge som blir skadelidende fordi det blir mindre penger i familien. Det er veldig urimelig, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). De siste årene har media løftet frem flere eksempler på at NAV har kuttet i familiers sosialhjelp fordi de unge i huset har tjent egne penger fra en sommer- eller ekstrajobb.

En 15-åring fra Hedmark som tok seg sommerjobb for å tjene litt ekstra, opplevde at NAV svarte med å gi moren hans mindre penger i sosialhjelp. Avkortingen har lenge vært en utbredt praksis landet rundt. Arbeidsministeren mener dette er urimelig, og straffer ungdommer som fra før ofte har det trangt økonomisk. Leit at ikke barn får dra på ferie.
Eriksson har med interesse lest saker om barn i familiermed trange kår i velstands-Norge som gruer seg til skoleåret slutter fordi de aldri får dra på ferie. Dette forslaget håper jeg vil bidra til at flere barn får den muligheten. Jeg synes det er utrolig leit at ikke alle barn og unge får gode ferieminner i sommer, sier Eriksson. Hva mener du?

12 millioner kroner bevilget til sjakk-VM

Regjeringen har i revidert statsbudsjett fått bevilget 12 millioner kroner til et sjakk-VM i Tromsø. Dermed så er arrangementet sikret liv laga. For de 12 millioner kroner får Norge atter en gang satt seg på kartet og vi får mye goodwill. Denne moderate sum til et flott arrangement står i sterk kontrast til å garantere for milliarder av kroner til et vintet-OL som varer like lenge og som også blir en fest. Hva synes du om regjeringens økonomiske støtte til sjakk-VM i Tromsø? Hyggelig er det også at et VM kan legges til et annet sted enn Oslo. Tromsø har like mye å by på. Nesten like mye som Sarpsborg.

Ja til minipol!

Regjeringen åpner nå for at distriktene kan få minipol. Kreditt skal også Arbeiderpartiet ha for at de foreslo,mens de satt med makten, at alle kommuner skal kunne ha hvert sitt Vinmonopol. Det ble ikke noe av, men de var inne på tanken om ikke annet. Men nå kommer muligheten for alle kommuner til å kunne bli med på den nye ordningen. I dette år, 2014, vil to minipol bli åpnet i nordnorge, men det er opp til kommunene selv å vise interesse for å bli med etter dette. Selv bor jeg i en liten distriktskommune og det vil være en stor fordel for mine innbyggere å kunne slippe å reise til nabokommunen for å handle lovlig vare. Nei til handelslekkasje. Minipol vil være med som et argument for at distriktsNorge ikke skal bli avfolket. Ja til Jensenbua. Hva mener du?

Hvitsnippforbryternes nemesis

Justisminister Anders Anundsen vil bekjempe økonomisk kriminalitet, og mener hvitsnippforbryterne truer velferdstaten. Fremskrittspartiets første justisminister mener økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem. Svart arbeid går ut over skatteinngangen. Vi ser stadig flere likhetstrekk mellom økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og cyberkriminalitet. Regjeringen har som et strakstiltak gitt 25 millioner kroner til økte bevilgninger til Økokrim og de lokale politidistriktenes Økoteam. Ved siden av en ny konkret handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som skal være ferdig i desember dette år, bebuder Anundsen et tverrfaglig departementalt samarbeid for å stoppe den økonomiske kriminaliteten. Hva synes du om regjeringens offensiv ?

Endelig en løsning for Nordsjødykkerne ?

I går ble det kjent at Arbeids- og sosialdepartementet har kalt inn nordsjødykkerne til dialog og forliksforhandlinger. Dette skjer etter at Høyre har gitt etter for påtrykk fra FrP som har kjempet for dette i mange år. Mye tyder derfor på at det endelig kan komme til en løsning i denne betente og uverdige saken.

Pioneerdykkerne, som fikk ubotelige skader i starten av oljeeventyret, har kjempet en årelang kamp for å få erstatning. Saken har vært gjennom rettsapparatet en rekke ganger, før de til slutt tapte i Høyesterett. I fjor vant de imidlertid frem i Strasbourg.

Den rødgrønne regjeringen gjorde ingenting for å få avsluttet denne saken. I Høyre har også synet vært lunkent og todelt. Men med FrP som pådriver har de nå altså blitt tvunget til å ta et standpunkt.

Vi får håpe nordsjødykkerne får en akseptabel oppreisning og at dette er en indikasjon på at vi endelig har fått en regjering med handlekraft.

Regjeringen skjerper narkotikajakten

Finansminister Siv Jensen fritar Tollvesenet for all avgiftsinnkreving for å kunne intensivere kampen mot narkotikainnførsel. Heretter skal skattetaten overta ansvar for merverdiavgift ved innførsel av varer, samt for bilårsavgiften og en lang rekke andre særavgifter.
“Det vil bli langt fler tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En utvidet politimyndighet for tollere vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet. Endringene vil styrke grensekontrollen og gi en mer effektiv offentlig sektor” sier FrP-lederen. De oppgavene som tollvesenet har hatt er overført til Skattetaten som fra før av driver med innkreving av skatt. Hva mener du om denne reform som nå innføres?

Hva er det sosialister egentlig klager på ?


Den nye Blåblå regjering følger Statsbudsjettet til den rødgrønne-regjering så og si til prikke. Det er bare blitt flyttet på 2.2 milliarder kroner. I det store og hele er dette som en dråpe i havet.

Likevel hyler de rødgrønne-sosialistene mens de langer ut mot den nye regjeringen. De mener at Statsbudsjettet faller dårlig ut for den ene eller andre. Det er Frp som får mest pes.

Hva er det som gjør at de rødgrønne-sosialistene kan akseptere Statsbudsjettet med en rødgrønn-regjering men ikke en Blåblå ?

Media og den nye barne- og likestillingsministeren

De nye statsrådene hadde knapt fått utdelt nøklene før ulveflokken i Akersgata kastet seg over dem. De siste to dagene er det Solveig Horne, vår nye barne- og likestillingsminister, som har fått gjennomgå for meninger hun har uttrykt i diverse saker og sammenhenger de siste 5 årene.
Hun kritiseres bl.a for å ha uttalt at innsatte i fengsler ikke bør ha krav på spesialdietter basert på religiøs overbevisning, at økningen i voldtektene kommer som en følge av innvandringspolitikken, at jenter også har et ansvar for å ikke sette seg i situasjoner hvor de risikerer overgrep og at innvandringspolitikken har ført et stort antall menn med middelaldersk syn på kvinner og likestilling til Norge. Selvfølgelig følger media opp med å innhente meningene til personer med ekstremt syn fra motsatt “fløy” til å kommentere dette. Dermed er resultatet gitt.

Jeg stiller meg da spørsmålet : Er ikke Hornes meninger i tråd med det folk flest mener ? Jeg kjenner for egen del knapt noen som mener noe annet – uansett hvilken politisk fløy de tilhører.
Det neste spørsmålet blir da : Hvorfor skal media opptre som meningspoliti ? Anser de seg selv som en “elite” som vet bedre enn alle andre ? Eller har de en egen politisk agenda og forsøker å kneble våre demokratisk valgte politikere ?

Hvem skal sitte i ny borgerlig regjering?

Foto:Tannum.no
De rødgrønne prøver febrilsk å få svar på hvem skal være med i en ny borgerlig regjering. Hvem skal få den og den post. Hvem blir Statsminister, Finansminister og hvilket parti kommer de fra osv.

Jeg kan hjelpe Jens og Arbeiderpartiet med å få kabalen til å gå opp, men først må han se inn i glasskulen og fortelle meg noe jeg ikke vet. Han må fortelle meg hvor mange representanter de forskjellige partiene får. Er det noen av de borgerlige partiene som kommer under sperregrensen, blir det Høyre og Frp som kommer til å styre alene, eller blir det Høyre, Venstre og Krf som kommer til å få flertall. Kanskje Frp får flertall alene.

Når glasskulen til Jens har svarene – ja da skal jeg fortelle hvilken politikk Norge vil få de neste 4 årene. Så enkelt er det.

HALLO JENS !!

• Carl I Hagen sin dobbelmoral • liberaleengler.origo.no

Arbeiderpartiet satser lite på kultur i Sarpsborg

Det må være veldig flaut for Arbeiderparti-kommunen Sarpsborg å bli rangert på bunnplassering i satsing på kultur. Som Arbeiderparti-kandidat Steinar Haakenstad sa så fint – Vi mangler selve verktøyet – arenaene. Her sier han tydelig at AP satser ikke nok – derfor bunnplassering. Er det noen grunn til at Ap skal få ny tillit ved kommunevalget – NEI spør du meg !

Tallmateriale som Haakenstad la frem:
-For 3 år siden bevilget Sarpsborg kommune ca. 21 millioner kroner mindre(!) til kultur enn landsgjennomsnittet.
- For 2 år siden var dette tallet steget til 23 millioner.
- I fjor passerte vi grensen på 25 millioner mindre enn landsgjennomsnittet.

Årlig reiser om lag 15.000 Sarpinger til Fredrikstad for å oppleve kultur. Der legger de igjen i overkant av 10 millioner kroner dette iflg Frank Wisur. Tenk om disse pengene kunne blitt brukt i Sarpsborg ?

Sarpinger har lagt merke til at Blå-kommuner ligger på topp i kultursatsing – derfor reiser de til Fredrikstad. Når de BLÅ klarer det i Fredrikstad – klarer de BLÅ det også i Sarpsborg.

Er du kulturinteressert – stem BLÅTT 12 september !

Godt valg!

Fremskrittspartiet har fremmet forslag om forbud mot hijab i barneskolen

Jeg har full respekt for andre kulturer og religioner. Men barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme, sier Mette Hanekamhaug (Frp) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til Dagsavisen. Forslaget om forbud gjelder kun bruk av hijab og nikab, ikke andre symboler som kan knyttes til religion. Hijab er et kulturelt symbol på kvinneundertrykkelse. Det er ikke det kristne korset. Korset er heller ikke stort og prangende, og ikke til hinder for å delta i svømmeundervisningen, sier Hanekamhaug.

I forslaget fra Frp heter det: «Når man tvinger barna til å bruke hijab blir de lært opp i et kjønnsapartheid, som forkynner at kvinner er mindreverdige og må dekke seg til for ikke å vekke menns ukontrollerbare seksuelle lyster. Å på denne måten gi kvinner skylden for voldtekt er i seg selv alvorlig. Enda verre er det når denne tankegangen går så vidt som vi i dag ser tendenser til, der små barn blir ikledd hijab for ikke å vekke menns begjær». Hanekamhaug mener venstresiden bør støtte forslaget. De sosialistiske partiene roper som regel høyt når man diskuterer kvinnefrigjøring. Det er nettopp det vi snakker om her. Undertrykkelse av små jenter, sier hun. Hva mener du ?

Fremskrittspartiet mener regjeringen har skylden for de høye strømprisene

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen og miljøvernminister Erik Solheim (SV) hadde en runde i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag om gasskraft, rensing og utslipp. I sitt svar understreket Solheim at bygging av gasskraftverk med full CO2-rensing byr på større problemer enn de fleste hadde forutsett, men han holdt likevel fast på at alle nye gasskraftverk skal ha fullverdige renseanlegg.
Solvik-Olsen hevder på sin side at miljøvernministeren tar feil på de fleste områder. Han beskylder Solheim for å være «en propp» mot å løse kraftkrisen. Gasskraftsaken viser at regjeringens politikk ikke henger sammen. Den stiller krav som ikke kan innfris. Regningen for en slik surrepolitikk må strømkundene ta, hevder Solvik-Olsen. Når Solheim bruker klimaforliket, som FrP ikke er en del av, som argument for ikke å bygge nye gasskraftverk, mener Solvik-Olsen at forliket er til hinder for en fornuftig energipolitikk. Hva mener du ?

Vil bygge fengsler i Øst-Europa !

Justisminister Knut Storberget ønsker et tettere samarbeid for å overføre østeuropeiske fanger til soning i hjemlandet. Nå vil Norge bidra til fengselsbyggingen. Knut Storberget møtte i går kolleger under et europeisk justisministermøte i Istanbul. Justisministeren hadde blant annet det han beskriver som «positive samtaler» med Polens justisminister Krzysztof Kwiatkowski om soningsoverføring for flere av polakkene som sitter i norske fengsler. Det er særlig Polen og Litauen vi jobber med nå. Polen har signalisert at de kan ta i mot flere, sier Storberget til Dagbladet. I går satt det 137 polakker og 97 litauere på soning i norske fengsler. Kapasitetsproblemer i de domfeltes hjemland er ofte det som stikker kjepper i hjulene for hjemsending. Storberget mener at Norge må gå nye veier for å få utlendingene i norske fengsler til å sone i hjemlandet. Nå vil han at Norge skal bidra til å øke fengselskapasiteten i de østeuropeiske landene. Fremskrittspartiet har foreslått nøyaktig det samme tidligere, men da ble det stemplet som ugjennomførbart. Hva mener du ?

20 milliarder i skattekutt.

Fremskrittspartiets skattelettelser er i kjent stil og finansieres ved betydelige kutt i landbrukssubsidier, redusert byråkrati og kutt overfor offentlige etater «over hele linja». – Og så kutter vi i bistand til u-land pluss at vi foreslår investeringer som gjør landet mer effektivt, sier finanspolitisk talsmann Leirstein. – I tillegg hever vi minstefradraget for alle lønnstakere fra 75.000 til 90.000 kroner. Dermed vil alle grupper her i landet få skattelettelse med Fremskrittspartiets politikk. Han lover også å fjerne den såkalte kildeskatten for pensjonister i utlandet. Frp vil fjerne arveavgiften, og starter arbeidet med å trappe ned formuesskatten. Vi legger opp til å fjerne formuesskatten på fire år, sier Leirstein. I sitt alternative forslag går Frp inn for å kutte bilavgiftene med 5,5 milliarder kroner.
– Det største grepet her er å kutte avgiftene på bensin og diesel med en krone literen, sier Frp-talsmannen og viser til at dette samlet er en avgiftslettelse på tre milliarder kroner. Videre vil partiet fjerne den komponenten i engangsavgiften for kjøp av bil som er relatert til effekten på motoren. Partiet vil bare at vekt og CO2-utslipp skal telle inn når engangsavgiften beregnes. På den måten vil vi gjøre det mulig for en vanlig familie å kjøpe seg en bil med litt større motor. Det er ofte en tryggere bil, sier Leirstein. Hva mener du ?

Endelig kom en ny bekreftelse på at AP er blitt detronisert! Høyre er Norges største parti - og har samlet flertall nå med FrP!

Endelig kom det en ny meningsmåling som klart bekrefter den gledelige utvikling i norsk politikk. AP og de R/G har vært på full tilbakegang i meningsmåling etter meningsmåling denne høsten – og nå er endelig også AP detronisert som Norges største parti! Jf

Høyre størst på meningsmåling
Partiet har nå flertall sammen med Frp

Høyre er landets største parti på NRKs partibarometer. Partiet har nå flertall sammen med Frp

NRKs partibarometer for september, utført av Norstat, viser at Høyre er i siget. Partiet får en oppslutning på 28,1 prosent, en framgang på 2 prosentpoeng og det beste resultatet som er registrert for Høyre i NRKs partibarometer siden målingene startet i 2006.

Høyres fremgang går ut over Fremskrittspartiet som får 23 prosent på målingen, en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er nest størst med 27,6 prosent, en framgang på 0,7.

De tre største partiene karer til seg nesten 80 prosent av alle stemmene – noe som gjør at de mindre partiene sliter. De to minste regjeringspartiene går begge noe fram, men begge ligger på et lavt nivå. Sosialistisk Venstreparti får 5,9 prosent, fram 0,4 og Senterpartiet går fram 0,3 til 4,6 prosent.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, tilbake 0,4, mens Venstre holder seg over sperregrensen med 4,5 prosent, fram 0,5.

Dersom denne målingen ble resultatet i et stortingsvalg, ville Høyre og Frp fått flertall på Stortinget med 89 mandater. De rødgrønne mister 21 mandater i forhold til stortingsvalget, og ender på 65.

632 personer er spurt i undersøkelsen som er utført mellom 7. og 13. september. Feilmarginen for de største partiene er 3,5 prosent.

Stoltenberg har doblet gjelden med 100 milliarder kroner

Etter fem år i regjeringen viser tall Dagbladet har fått fra Finansdepartementet at underskuddet i generasjonsregnskapet har doblet seg under den rødgrønne regjeringstiden.Ifølge generasjonsregnskapet, som viser Norges fremtidige utgifter og inntekter, er underskuddet i 2010 cirka 200 milliarder kroner regnet om til dagens verdi. Dersom skattenivået ikke skal økes for barn og barnebarn, bør derfor det offentlige budsjettet kuttes med – eller skattene økes med – om lag 10,5 prosent. Hva mener du om utviklingen ?

La oss diskutere FrP-s 10 skolepunkter

Norge ligger ikke akkurat på topp i lesing og skriving derfor har FrP lagt frem en topp 10 liste for en bedre skole. Om disse 10 punktene vil gi en bedre skole vet ikke jeg, men vi kan diskutere dem.

Her er FrPs ti punkter:

1. Prioritere basisfagene
2. Øke lærerens status
3. Ansette rektorer på åremål
4. Kartlegge faglig nivå tidligere og gi individuell oppfølging
5. Innføre lærerutdanning på masternivå
6. Innføre fritt skolevalg
7. Gi karakterer fra femte klasse
8. Pusse opp slitte skolebygg
9. Slå hardt ned på mobbing
10. Gjenreise skoledisiplinen

Arbeiderpartiet er landets 3. største parti

Fra å være Norges største parti til å falle ned på en 3. plass tok ikke lang tid. Det viser at grasroten er veldig misfornøyd med Valsepolitikken til Jens Stoltenberg og AP.

Valgforsker Bernt Aardal mener at Hardanger-saken er en av årsakene til nedgangen for Ap. Stoltenberg vil på sin side ikke spekulere i årsaker, men han konstaterer at partiet har gjort det dårlig siden før sommeren. Regjeringen bør utsette byggingen av Monstermastene til alle fakta er kommet på bordet. Fortsetter de som nå vil AP og regjeringen tape valget så det suser.

Høyre får en oppslutning på 28,3 prosent og er dermed landets største parti, ifølge en meningsmåling som Opinion har laget for Avisenes nyhetsbyrå (ANB). Fremskrittspartiet følger på andreplass, mens Arbeiderpartiet nå er landets tredje største parti.

Høyre går fram 3,5 prosentpoeng til 28,3 prosent på augustmålingen. Fremskrittspartiet er landets nest største parti med en oppslutning på 23,4 prosent, ned 1,3 prosentpoeng fra juni. For Arbeiderpartiet er situasjonen verre. Ap faller 4 prosentpoeng til 22,1 prosent, og må nøye seg med å være landets tredje største parti.

Høyre er landets største parti på ny måling

JA til import av ekstrem Islam?

Det ser ut som at politikerne ikke vet hvilke lover de lager. Et nytt smutthull gjør at ekstreme islam tilhengere kommer til Norge som politisk flyktning. De sier at de kan bli drept i sitt hjemland for sine holdninger. Snillistiske Norge åpner dørene og gir dem husly, penger og støtte.

Når disse ekstreme islamittene er i Norge fortsetter de med sitt politiske virke og ønsker å forandre vårt samfunn. Hvorfor i alle dager skal vi importere ekstreme holdninger til Norge og få alt det negative med på kjøpet ? Like barn leker best. Hvorfor ikke bare flykte over til nabolandet som har samme holdning ?

Nå er Arbeiderpartiet i regjering og Martin Kolberg varslet kamp mot ekstreme islamkrefter i Norge. Radikal islam hører ikke hjemme i Norge på noen som helst måte, og det vil vi bekjempe, sier Martin Kolberg. Arbeiderpartiet vil ivareta det store flertallets interesser, samtidig som vi må være krystallklare på at norsk lov skal gjelde og at ingen ekstremistiske grupper har noen plass i det norske samfunn. Arbeiderpartiet faller på meningsmålingene, mens Fremskrittspartiet fosser fram.

Frp-leder Siv Jensen sier hun er glad for at Kolberg er enig med Frp.

Vil sosialist-regjeringen gjøre noe i denne sak, eller er alt kun spill for galleriet