Viser arkivet for stikkord høyre

Endelig en løsning for Nordsjødykkerne ?

I går ble det kjent at Arbeids- og sosialdepartementet har kalt inn nordsjødykkerne til dialog og forliksforhandlinger. Dette skjer etter at Høyre har gitt etter for påtrykk fra FrP som har kjempet for dette i mange år. Mye tyder derfor på at det endelig kan komme til en løsning i denne betente og uverdige saken.

Pioneerdykkerne, som fikk ubotelige skader i starten av oljeeventyret, har kjempet en årelang kamp for å få erstatning. Saken har vært gjennom rettsapparatet en rekke ganger, før de til slutt tapte i Høyesterett. I fjor vant de imidlertid frem i Strasbourg.

Den rødgrønne regjeringen gjorde ingenting for å få avsluttet denne saken. I Høyre har også synet vært lunkent og todelt. Men med FrP som pådriver har de nå altså blitt tvunget til å ta et standpunkt.

Vi får håpe nordsjødykkerne får en akseptabel oppreisning og at dette er en indikasjon på at vi endelig har fått en regjering med handlekraft.

Hva er det sosialister egentlig klager på ?


Den nye Blåblå regjering følger Statsbudsjettet til den rødgrønne-regjering så og si til prikke. Det er bare blitt flyttet på 2.2 milliarder kroner. I det store og hele er dette som en dråpe i havet.

Likevel hyler de rødgrønne-sosialistene mens de langer ut mot den nye regjeringen. De mener at Statsbudsjettet faller dårlig ut for den ene eller andre. Det er Frp som får mest pes.

Hva er det som gjør at de rødgrønne-sosialistene kan akseptere Statsbudsjettet med en rødgrønn-regjering men ikke en Blåblå ?

Media og den nye barne- og likestillingsministeren

De nye statsrådene hadde knapt fått utdelt nøklene før ulveflokken i Akersgata kastet seg over dem. De siste to dagene er det Solveig Horne, vår nye barne- og likestillingsminister, som har fått gjennomgå for meninger hun har uttrykt i diverse saker og sammenhenger de siste 5 årene.
Hun kritiseres bl.a for å ha uttalt at innsatte i fengsler ikke bør ha krav på spesialdietter basert på religiøs overbevisning, at økningen i voldtektene kommer som en følge av innvandringspolitikken, at jenter også har et ansvar for å ikke sette seg i situasjoner hvor de risikerer overgrep og at innvandringspolitikken har ført et stort antall menn med middelaldersk syn på kvinner og likestilling til Norge. Selvfølgelig følger media opp med å innhente meningene til personer med ekstremt syn fra motsatt “fløy” til å kommentere dette. Dermed er resultatet gitt.

Jeg stiller meg da spørsmålet : Er ikke Hornes meninger i tråd med det folk flest mener ? Jeg kjenner for egen del knapt noen som mener noe annet – uansett hvilken politisk fløy de tilhører.
Det neste spørsmålet blir da : Hvorfor skal media opptre som meningspoliti ? Anser de seg selv som en “elite” som vet bedre enn alle andre ? Eller har de en egen politisk agenda og forsøker å kneble våre demokratisk valgte politikere ?

Hvem skal sitte i ny borgerlig regjering?

Foto:Tannum.no
De rødgrønne prøver febrilsk å få svar på hvem skal være med i en ny borgerlig regjering. Hvem skal få den og den post. Hvem blir Statsminister, Finansminister og hvilket parti kommer de fra osv.

Jeg kan hjelpe Jens og Arbeiderpartiet med å få kabalen til å gå opp, men først må han se inn i glasskulen og fortelle meg noe jeg ikke vet. Han må fortelle meg hvor mange representanter de forskjellige partiene får. Er det noen av de borgerlige partiene som kommer under sperregrensen, blir det Høyre og Frp som kommer til å styre alene, eller blir det Høyre, Venstre og Krf som kommer til å få flertall. Kanskje Frp får flertall alene.

Når glasskulen til Jens har svarene – ja da skal jeg fortelle hvilken politikk Norge vil få de neste 4 årene. Så enkelt er det.

HALLO JENS !!

Nå må partiene foredle talentene

Det er mange talenter i Østfold-politikken, men de gamle traverne holder fast i de mest sentrale vervene.

Les mer…

Arbeiderpartiet satser lite på kultur i Sarpsborg

Det må være veldig flaut for Arbeiderparti-kommunen Sarpsborg å bli rangert på bunnplassering i satsing på kultur. Som Arbeiderparti-kandidat Steinar Haakenstad sa så fint – Vi mangler selve verktøyet – arenaene. Her sier han tydelig at AP satser ikke nok – derfor bunnplassering. Er det noen grunn til at Ap skal få ny tillit ved kommunevalget – NEI spør du meg !

Tallmateriale som Haakenstad la frem:
-For 3 år siden bevilget Sarpsborg kommune ca. 21 millioner kroner mindre(!) til kultur enn landsgjennomsnittet.
- For 2 år siden var dette tallet steget til 23 millioner.
- I fjor passerte vi grensen på 25 millioner mindre enn landsgjennomsnittet.

Årlig reiser om lag 15.000 Sarpinger til Fredrikstad for å oppleve kultur. Der legger de igjen i overkant av 10 millioner kroner dette iflg Frank Wisur. Tenk om disse pengene kunne blitt brukt i Sarpsborg ?

Sarpinger har lagt merke til at Blå-kommuner ligger på topp i kultursatsing – derfor reiser de til Fredrikstad. Når de BLÅ klarer det i Fredrikstad – klarer de BLÅ det også i Sarpsborg.

Er du kulturinteressert – stem BLÅTT 12 september !

Godt valg!

Endelig kom en ny bekreftelse på at AP er blitt detronisert! Høyre er Norges største parti - og har samlet flertall nå med FrP!

Endelig kom det en ny meningsmåling som klart bekrefter den gledelige utvikling i norsk politikk. AP og de R/G har vært på full tilbakegang i meningsmåling etter meningsmåling denne høsten – og nå er endelig også AP detronisert som Norges største parti! Jf

Høyre størst på meningsmåling
Partiet har nå flertall sammen med Frp

Høyre er landets største parti på NRKs partibarometer. Partiet har nå flertall sammen med Frp

NRKs partibarometer for september, utført av Norstat, viser at Høyre er i siget. Partiet får en oppslutning på 28,1 prosent, en framgang på 2 prosentpoeng og det beste resultatet som er registrert for Høyre i NRKs partibarometer siden målingene startet i 2006.

Høyres fremgang går ut over Fremskrittspartiet som får 23 prosent på målingen, en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er nest størst med 27,6 prosent, en framgang på 0,7.

De tre største partiene karer til seg nesten 80 prosent av alle stemmene – noe som gjør at de mindre partiene sliter. De to minste regjeringspartiene går begge noe fram, men begge ligger på et lavt nivå. Sosialistisk Venstreparti får 5,9 prosent, fram 0,4 og Senterpartiet går fram 0,3 til 4,6 prosent.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, tilbake 0,4, mens Venstre holder seg over sperregrensen med 4,5 prosent, fram 0,5.

Dersom denne målingen ble resultatet i et stortingsvalg, ville Høyre og Frp fått flertall på Stortinget med 89 mandater. De rødgrønne mister 21 mandater i forhold til stortingsvalget, og ender på 65.

632 personer er spurt i undersøkelsen som er utført mellom 7. og 13. september. Feilmarginen for de største partiene er 3,5 prosent.

Partiet Høyre og kriminalpolitikk

Partiet Høyre har merket en voksende velgeroppslutning de siste ukene. Mye av dette kan Høyre takke sosialistene for. Ser man på kriminalpolitikken vil Høyre intensivere jakten på forbrytere. Utfordringene er sterkere blant annet på grunn av omreisende kriminelle. Nærpolitiet forsvinner mange steder under sosialist-regjeringen. Høyre ønsker å styrke nærpolitiet.

Har de kriminelle alt for gode tider i Norge under sosialist-regjeringen?

Arbeiderpartiet er landets 3. største parti

Fra å være Norges største parti til å falle ned på en 3. plass tok ikke lang tid. Det viser at grasroten er veldig misfornøyd med Valsepolitikken til Jens Stoltenberg og AP.

Valgforsker Bernt Aardal mener at Hardanger-saken er en av årsakene til nedgangen for Ap. Stoltenberg vil på sin side ikke spekulere i årsaker, men han konstaterer at partiet har gjort det dårlig siden før sommeren. Regjeringen bør utsette byggingen av Monstermastene til alle fakta er kommet på bordet. Fortsetter de som nå vil AP og regjeringen tape valget så det suser.

Høyre får en oppslutning på 28,3 prosent og er dermed landets største parti, ifølge en meningsmåling som Opinion har laget for Avisenes nyhetsbyrå (ANB). Fremskrittspartiet følger på andreplass, mens Arbeiderpartiet nå er landets tredje største parti.

Høyre går fram 3,5 prosentpoeng til 28,3 prosent på augustmålingen. Fremskrittspartiet er landets nest største parti med en oppslutning på 23,4 prosent, ned 1,3 prosentpoeng fra juni. For Arbeiderpartiet er situasjonen verre. Ap faller 4 prosentpoeng til 22,1 prosent, og må nøye seg med å være landets tredje største parti.

Høyre er landets største parti på ny måling

Stopp generasjonsranet - Ikke selg arvesølvet!

Norge er enormt rik på naturressurser. Både olje, gass og vannkraft har gjort landet vårt rikt. Det har tjent oss alle at vi som samfunn har sagt at dette skal være fellesskapets eie. Men FrP som skal fornye Norge har en annen politisk kurs med Høyre på slep. Det mest alvorlige er forslaget om å selge ut Statkraft som i realiteten betyr vannkrafta vår. Generasjonene som kommer er glemt i denne politikken.

Høyre har aldri lagt skjul på sin allergi mot statlig eierskap og fellesskapsløsninger. Partiet er ærlige på den måten. FrP forsøker å dekke over denne privatiseringspolitikken ved å si at pengene skal investeres i asfalt. Vannkraft er i motsetning til asfalt, en evigvarende inntektskilde. Selv om det er opplagt behov for å bygge bedre infrastruktur i samfunnet vårt vil dette være en særdeles dårlig investering. Det er store internasjonale selskaper uten demokratisk styring som venter på muligheten for å kjøpe opp vannkraftsressursene våre straks de legges ut for salg. Resultatet vil være å flytte evigvarende utbytte fra generasjonene som kommer, til private lommer hos noen få. Vi må lære av andre land som har gjennomført denne høyrepolitikken. Når man privatiserer og selger ut viktig statlig eierskap er det nær umulig å gjøre om. Blir som å forsøke å presse tilbake tannkremen på tuben. Derfor er dette et valg uten angrefrist!

I Østfold bruker vi faktisk overskudd fra Østfold Energi til å investere i veier og legge til rette for at Moss Lufthavn Rygge har blitt etablert. Det er aktiv næringspolitikk fordi vi kan bruke det som et verktøy for å skape utvikling i fylket vårt. Uten at fellesskapet eide det så hadde vi ikke fått til dette. Arbeiderpartiet er opptatt av at disse verdiene skal komme hele folket til gode. Også for generasjonene som kommer. Vi sier derfor nei til å selge ut disse verdiene.
Synet på naturressursene våre får fram de politiske forskjellene på en tydelig måte. Unge mennesker har alt å tjene på å stoppe dette generasjonsranet som høyresiden legger opp. Vi trenger å investere i framtida. Ren energi som vannkraften er en viktig del av den framtida!

Thor Erik Forsberg
3.kandidat for Østfold Arbeiderparti
www.stemforsberg.no

• Høyre vil det høye sykefraværet til livs. Et virkemiddel er å redusere perioden fastlegene kan sykmelde folk. • www.ba.no