Viser arkivet for stikkord helse

Kvinner er langt tøffere enn menn - tåler langt mer smerte!!! ...

Nå er det kommet en vitenskapelig undersøkelse som viser at kvinner tåler langt mer smerte enn menn – før de klager sin nød! Dette er noe vi menn ofte har erfart og lagt merke til – at den kvinnelige smerteterskel ligger langt over det en selv tåler. Ser vi hen til f eks fotball – så ligger store og sterke menn og vrir seg av smerte for å få eventuelt frispark og medfølelse etc. Kvinner har ikke slik oppførsel av en god grunn! De spiller ikke slik! Videre har jo kvinner noen ganger smertefulle fødsler – og en har da ofte hørt at dette ville ikke vi menn tålt i det hele tatt! For noen tøffe kvinner vi egentlig har og bør se opp til!!! Jf sakset fra Dagsavisen

Kvinner syter mindre enn menn

REELLE SMERTER: Kvinner med muskel- og skjelettplager klager først når de har skikkelig vondt. Ifølge en ny forskningsrapport har kvinnene større smerter enn mennene før de beklager seg.

SMERTER

Ifølge en ny rapport utarbeidet av Foreningen muskel- og skjelettiåret (MST) i samarbeid med Helsedirektoratet, ligger Norge nå på Europatoppen når det gjelder muskel og skjelettsmerter. Nær åtte av ti nordmenn oppgir at de har hatt slike plager i løpet av den siste måneden.
Helseundersøkelsen i Oslo har tidligere vist at seks av ti kvinner og vel fire av ti menn, rapporterer om smerter i skuldre og nakke.
Nylig gjennomførte Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) en undersøkelse blant 217 yrkesaktive personer i alderen 30, 40 og 45 år, om deres smerteopplevelse vurdert opp mot legenes medisinske funn, arbeid og sosiale forskjeller.
Kostnader forbundet med muskel- og skjelettplager koster samfunnet dyrt. Minst 70 milliarder kroner i året, ifølge MTS-rapporten. Samtidig mener MST at de reelle kostnadene totalt kan være opp mot 90 milliarder kroner.

Du har kanskje hørt det før; at menn tåler mindre smerte enn kvinner? Ny forskning kan gi støtte for påstanden.

Overlege Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), har nettopp fått antatt til publisering i et anerkjent internasjonalt tidsskrift en artikkel om muskel- og skjelettsmerter hos kvinner og menn.

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at blant dem som rapporterte om smerte, førte nærmere kliniske undersøkelser hos lege til at langt flere kvinner enn menn fikk påvist en reell diagnose.

- Diagnosene ble stilt etter klare og strenge kriterier, noe vi tar som et tegn på at smertene var mer alvorlige hos dem som fikk en diagnose enn hos dem som ikke fikk det, sier Mehlum.

OVERRASKENDE STOR FORSKJELL

De største kjønnsforskjellene fant forskerne blant personer med albuesmerter, der 23 prosentpoeng flere kvinner enn menn som fikk påvist en diagnose. Blant dem med nakkesmerter var forskjellen nesten like stor.

- Det er relativt godt kjent at kvinner rapporterer mer smerte enn menn – også når det gjelder arbeidsrelaterte smerter. Mange vil tenke at dette er fordi kvinnene overrapporterer smerte, og i større grad enn menn tilskriver plagene til jobben. Våre funn tyder imidlertid på at kvinnene har alvorligere smerter og klager mindre enn mennene. De reelle kjønnsforskjellene når det gjelder smerte, kan derfor være større og ikke mindre enn mange tror, sier forsker Ingrid Sivesind Mehlum.

Kun på ett område var det flest menn som fikk stilt en medisinsk diagnose; skuldersmerter.

Elisabeth Sylten har vært frisør i sju år. Hun bekrefter at flere av hennes tidligere kolleger har slitt mye med smerter i nakken og armene. Mange av dem har gått lenge til behandling for å holde ut i et yrke som innebærer mye ståing og høye armer. Selv har hun vært heldig så langt.

- Jeg spiller håndball og føler at det gir meg både styrke i kroppen og sterke armer. Det har nok kommet godt med, for jeg har jobbet utrolig mye i disse årene, sier Elisabeth Sylten hos «Look at Me» i Oslo.

Hun oppfatter ikke at kvinner som klager over smerter, syter.

- Nei, tvert imot. Jeg har sett hvor vondt mange av disse damene har i hverdagen. Det er ikke noe tull, sier Sylten.

SOSIALE FORSKJELLER

I tillegg til kjønnsforskjeller, fant Stami at personer fra lavere sosiale lag rapporterer mer, og oftere mer arbeidsrelatert smerte, enn personer med høy sosioøkonomisk status. Kvinner i lavlønnsyrker kommer dårligst ut.

- Mange av disse kvinnene har en ganske slitsom jobb i tillegg til en krevende hjemmesituasjon. Høystatuskvinnene har en mindre belastende jobb, og dermed lavere totalbelastning, sier Ingrid Sivesind Mehlum.

Når personer i lavstatusgruppen rapporterer mer smerter enn personer med høy sosial posisjon, er dette høyst reelt ifølge legene. Faktisk kan de sosiale forskjellene være større enn det tidligere undersøkelser viser.

Stami-forskerne fant nemlig at blant lavstatuspersoner som rapporterte smerte, hadde hele 60 prosent en eller flere diagnoser, mot 38 prosent i høystatusgruppen.

GOD SELVINNSIKT

Videre viste det seg også at legene og personene som ble undersøkt, i flertallet av tilfellene var enige om hvorvidt smertene skyldtes jobb eller ei. Mest arbeidsrelatert smerte fant forskere blant menn i lavere sosiale lag.

Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim. Han mener funnene er viktig av to grunner.

- Mye av den informasjonen vi innhenter om folks liv og helse er basert på selvrapportering. Mange har satt spørsmålstegn ved om det bildet folk gir, samsvarer med virkeligheten. Denne undersøkelsen viser at folk vet ganske godt hva som feiler dem, og at det de forteller samsvarer ganske godt med legenes medisinske funn.

- Dernest vil jeg nok også tolke den høye andelen av kvinner som har fått fastslått en klinisk diagnose etter nærmere undersøkelser, som et tegn på at deres plager er høyst reelle og ikke et uttrykk for syting, sier professor Steinar Westin.

Den Rødgrønne ULIKHETEN !!


Den rødgrønne regjering er selv med på å lage et stort klassskille mellom fattig og rik. Det siste er at lommeboka avgjør i helsevesenet. 4 år etter at en stortingsmelding om sosiale helseforskjeller skapte begeistring, øker forskjellene i Helse-Norge. Har du penger og trenger en operasjon kan du få operasjon på dagen. Privat helseforsikring har eksplodert – flere og flere kjøper denne type forsikring. Kjøp av private helseforsikringer har økt med 30 prosent på bare ett år. Er du så uheldig og ikke har penger kan du risikere å dø i helsekø.

Den rødgrønne-regjering uttrykker bekymring for denne ulikheten mens de spiser kaviar og drikker champagne. Fordelingspolitikken har vært en fanesak for den rødgrønne regjeringen. Likevel har vi fått 16.000 nye fattige under Stoltenberg-regjeringen(e) Norge er fortsatt et samfunn preget av likhet – og den rødgrønn regjering har utspilt sin politiske rolle som flaggbærer av likhet.

Venstresidens tanke om fordelingspolitikk framstår som at det er mindre viktig at de som har lite får mer, så lenge de som har mest får mindre.

Den gode ulikheten er den som er nødvendig i samfunn der belønning står i rimelig forhold til innsats. Den dårlige ulikheten er den som hemmer den økonomiske utviklingen, fordi den reduserer mulighetene til deler av befolkningen. I tillegg kommer den stygge ulikheten, som er et resultat av forskjellsbehandling og politiske fordeler.

Det er ikke Ronald Reagan, Margareth Thatcher, George Busch , markedslibralismen, EU osv. som har skapt de ny-fattige i Norge – det er fordelingspolitikken til den rødgrønne-regjering , Arbeiderpartiet , Sosialistiske Venstreparti og Senterpartiet

En modig og liberal LO leder ?

LO’s nye leder, Gerd Kristiansen, hadde knapt fått satt seg i lederstolen før hun gikk ut mot treningshysteriet – som hun mente hadde tatt fullstendig overhånd. Uten omsvøp la hun også til at hun røyker som en skorstein og foretrekker shopping eller sofaen med en god bok fremfor en tur i marka.

Gerd Kristiansen har vært med lenge nok til å vite hva slike uttalelser medfører. Reaksjonene lot da heller ikke vente på seg. Dagen etter var mediene fulle av uttalelser fra landets helsefascister som ikke kunne uffe seg nok over hennes livsstil og hvor dårlig forbilde hun er.

Gerd Kristiansen er 57 år, frisk som en fisk, mor til 5 barn og har et småbruk i tillegg til jobben i LO. I tillegg er hun altså blitt toppsjef for LO’s nesten 900.000 medlemmer. De fleste som leser mine innlegg vet at jeg er kritisk til mye av det LO står for. Men selv jeg erkjenner at man neppe når til topps i LO uten at man er dyktig, utholdende og utstyrt med en god dose intelligens.

Men dette holder altså ikke for disse helsefascistene. Der i gården oppnår man ikke anerkjennelse før man tilbringer minst 10 timer i uka prompende i apparater på et treningssenter eller bruker halve livet på å løpe i ring som et marsvin til hjertet stopper. Aller helst skal man prøve å møte Skaperen mens man er kledd i kondomdress på vei over fjellet i Birken.

Rent personlig nærer jeg større beundring for de som tør å gå i mot strømmen.

Hvor effektiv er egentlig Sarpsborg kommune ?

Det er de som styrer kommunen – i dette tilfellet Arbeiderpartiet – som skal vise velgerne hvor effektiv de kan klare det..

Hvis de mest effektive kommunene i Norge fikk sette standarden, kunne man fått frigjort 29 milliarder kroner til bedre skole og eldreomsorg. Det viser en ny analyse. Hvor mye kunne Sarpsborg ha spart i dette tilfellet ?

Bare innen pleie- og omsorgssektoren ville norske kommunepolitikere ha fått over 12 milliarder kroner mer å rutte med (rundt 15.000 sykehjemsplasser) hvis man lot de mest effektive kommunene sette standarden, skriver Aftenposten. Hvor mange flere plasser kunne Sarpsborg ha fått hvis de var mer effektiv – har du tenkt på det ?

Tenk om Sarpsborg kunne vært litt mer effektiv og frigjort midler men de som står i veien er nok Arbeiderpartiet. Hvis du ikke får det du har krav på så er det nok deg selv å klamre.

Derfor bør du tenkte nytt – kast Arbeiderpartiet ved kommunevalget 12 september. La de borgerlige få prøve seg – det har vist seg at de er mer effektiv og får mer ut av kronene til det beste for deg og din familie.

Godt Valg !

Helsekonflikt innad i Rødgrønn regjering

Regjeringen krangler så busta fyker om hvordan organiseringen av Sykehus-Norge skal være.

Regjeringen holder mange lokalsamfunn for narr. De både garanterer for at ingen lokalsykehus skal legges ned samtidig som de lar de regionale helseforetakene tømme mange lokalsykehus for innhold. Den helsepolitiske spagaten er uholdbar fordi så mange spørsmål knyttet til sykehusstruktur nå skal avgjøres.

Vet du om ditt lokalsykehus skal legges ned eller ikke ?

Les mer om: Rødgrønn regjering krangler om Helse-Norge

Sosialistene gir de fattige dårlig helsevesen

Den rødgrønne regjering er selv med på å lage et stort klassskille mellom fattig og rik. Det siste er at lommeboka avgjør i helsevesenet. Tre år etter at en stortingsmelding om sosiale helseforskjeller skapte begeistring, øker forskjellene i Helse-Norge. Har du penger og trenger en operasjon kan du få operasjon på dagen. Privat helseforsikring har eksplodert – flere og flere kjøper denne type forsikring. Kjøp av private helseforsikringer har økt med 24 prosent på bare ett år. Er du så uheldig og ikke har penger kan du risikere å dø i helsekø.

Norge er fortsatt et samfunn preget av likhet – og den rødgrønn regjering har utspilt sin politiske rolle som flaggbærer av likhet.

Private helseforsikringer er femdobblet med sosialist-regjeringen

Lange helsekøer og folks mistro til helsevesenet gjør at det har vært en eksplosjon av private helseforsikringer siden 2003. Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at per 1. juli 2009 hadde 178.773 privat helseforsikring i Norge. Det er en formidabel økning siden 2003, da bare 24.843 hadde en slik forsikring. Ved neste Stortingsvalg vil nærmere 4-500.000 mennesker ha privat helseforsikring. Hvis økningen fortsetter i samme tempo, vil over én million nordmenn ha privat helseforsikring om seks år.

Vi risikerer å få et samfunn hvor vi prioriterer de rikeste og de friskeste. Hvor det er lommeboka som bestemmer hva slags hjelp du får. Med sosialistisk helsepolitikk vil vi få et klassedelt helsevesen. Det er ikke dette vi kunne forvente av en sosialist-regjering, eller kunne vi det ?