Viser arkivet for stikkord helsereform

AP faller sterkt i ny meningsmåling ...

Igjen bekrefter en ny meningsmåling at AP politisk sett er i tillitstrøbbel hos den norske befolkning og velgere – og med de seneste avsløringer kanskje med meget god grunn! Det norske folk finner seg ikke lenger i at AP politiserer alt mulig, byråkratiserer og forsinker nødvendige tiltak! Jf sakset fra Nettavisen i dag …

Ap faller mest av alle på ny måling

- 2,1 prosentpoeng er en signifikant tilbakegang, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Oslo (NTB): Arbeiderpartiet faller mest av alle partier, ned 2,1 prosentpoeng til 28,7 prosent, på en måling som InFact har laget for VG. Høyre styrker seg mest og går fram 1,5 prosentpoeng til 33,7 prosent.

Også Fremskrittspartiet går fram på målingen. Frp får støtte fra 14,8 prosent av de spurte, en fremgang på 0,8 prosentpoeng fra junimålingen.

Kristelig Folkeparti går fram 0,2 prosentpoeng til 5,3 prosent. Venstre går fram 0,9 prosentpoeng til 5,6 prosent. Aps regjeringspartner Sosialistisk Venstreparti styrker seg med 0,4 prosentpoeng til 4,2 prosent. Senterpartiet faller 1,4 prosentpoeng til 3,9 prosent. Rødt får 1,5 prosent på målingen, en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Valgforsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen sier til VG at han ikke ville ha vært forundret hvis Aps nedgang hadde vært enda større. Han viser til at målingen er tatt opp dagen etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin knusende rapport.

- Men 2,1 prosentpoeng er en signifikant tilbakegang. At Høyre ifølge målingen er 5 prosentpoeng større enn Ap, er blant de største forskjellene som er registrert, sier Aarebrot.

Målingen for øvrig bekrefter de siste måneders trend ved at de rødgrønne går tilbake og de borgerlige partiene går fram, forteller valgforskeren. (©NTB)

Nå synliggjøres APs løftebrudd om sykehjemsplasser via Facebook ...

I en artikkel fra Nettavisen om at det er synliggjort en ironisk kommentar om AP – Stoltenberg og det gedigne løftebruddet om nye sykehjemsplasser har fått over 41000 til å lese og merke av dette innlegg med den oppmerksomhet som et slikt sterkt medium gir! Jf

- Send eldre i fengsel og de kriminelle på pleiehjem!

Statsminister Jens Stoltenberg settes til veggs om sykehjemsløftet og har havnet i en formidabel facebookstorm.

En ironisk kommentar som har versert på Facebook fant søndag fram til statsministerens profil, hvor responsen har eksplodert.

«Send eldre i fengsel og de kriminelle på pleiehjem! De gamle vil da få varm mat, tilgang til bad, hobbyer og gåtur. Ingen vil rane dem og de får penger i stedet for å betale for seg!! De kriminelle kan få kald mat, ingen penger, være helt alene, bli slukket lyset for kl. 20:00 og få dusje en gang i uka», skriver Glenn Robert på Facebook-siden til Jens Stoltenberg.

I 2010 lovte regjeringen full sykehjemsdekning innen 2015 og 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Dette hårete løftet ble i sin tid fremsatt gjennom statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Her er hele innlegget fra Facebook.

Luksusfengsel
Så langt er det bygget kun 1000 nye sykehjemsboliger. Samtidig, i en artikkel i The Guardian den 18. mai i år, er Halden fengsel, bygd i 2010, kåret til «det mest humane fengslet i verden» og har etter hvert blitt et symbol på myten om hvor godt innsatte i norske fengsler har det.

Fengslet kostet 1,3 milliarder kroner og har innsatte som er dømt for voldtekt, mord, og pedofili. Fengslet kan friste med gitterfrie vinduer, flislagte bad, fine farger og nymotens elektronikk. Veggene i fengselet er utsmykket med 6,1 millioner kroner.

De fine omgivelsene har riktignok gjort innsatte fornøyde og antall voldsepisoder mot de innsatte er lav. Men flere mener de eldre burde få minst like god service.

Til nå har Glenns Robert innlegg fått 41.000 likes. Jens Stoltenberg har ikke svart på innlegget, men det har over 1100 andre som følger med på statsministerens Facebook-side.

Hver celle i Halden fengsel er 12 kvadratmeter stor, med et 2 kvadratmeter stort bad med flatskjerm og annet utstyr.

Støtte hos helsefagarbeidere
Flere av dem som kommenterer opplyser at de jobber i helsesektoren. Enkelte føler seg truffet, og påpeker hvor tung jobben deres er. Men flere gir utspillet i hvert fall delvis medhold. Her er noen av dem:

«Jeg jobber på sykehjem og jeg er faktisk enig med han som har skrevet dette. Maten er dårligere enn r*var og bemanningen er altfor dårlig til at vi som er omsorgsarbeidere får gitt den pleien vi vil. Men det er vel aldri penger nok til det?», skriver Anita M. Eros.

«Jeg jobber også i helsevesenet og jeg tror ikke dette var noe slags kritikk til oss på gulvet. Vi jobber så fort og godt vi kan, og har noen noe å klage på, så får de ta det høyere opp på systemet, tenker jeg. Jeg synes det var et godt innlegg som er satt litt på kanten», skriver Mary Emilie Kjernsvik.

Torsdag hadde innlegget fått over 41.000 likes.

Andre skriver:

«Poenget er at man burde ikke ha en slik prioritering i samfunnet at man gir bedre behandling av kriminelle enn de eldre. Det blir for dumt når de får gratis utdannelse og tilgang til internett. Rehabilitering er greit det, men det må jo gjenspeile straffen også», skriver Tor-Arne Røstad.

- Gedigent løftebrudd
KrFs parlamentariske leder, Hans Olav Syversen, har tatt opp mangelen på sykehjemsplasser med regjeringen og forstår godt at folk reagerer på denne måten.

Parlamentarisk leder skjønner ironien i innlegget, men han tror at de fleste innsatte i fengsler ville heller ha vært på sykehjem. – Å miste friheten er nok verre enn å miste fine fasiliteter, sier han.

- Dette dreier seg helt klart om et gedigent løftebrudd. Flere sykehjemsplasser er noe som ble forkynt i valgkampen, men siden har det blitt tyst som graven, sier Syversen til Nettavisen.

Han sier at problemet er at kommunene er svært presset økonomisk og satser på hjemmebaserte tjenester siden de ikke tør å investere i nye bygg.

Hittil har regjeringens grep vært å gi kommunene 4000 kroner i bot pr. døgn hvis de ikke har et tilbud til eldre og pleietrengende etter fullført behandling på sykehus.

- Nå må det gå opp for regjeringen at det ikke er samsvar mellom løftene og realitetene. Den statlige utbyggingsstøtten må opp, sier han.

- Handlingen uteblir
Helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp mener Jens Stoltenberg og Regjeringen må ta det folkelige engasjementet på alvor.

- Det er ikke rart at folk reagerer og engasjerer seg. I 2005 lovet Stoltenberg at eldreomsorgen skulle skinne. I 2009 laget de en verdighetsgaranti uten innhold. Samtidig har de stemt ned en rekke forslag fra Frp som ville betydd en kraftig utbygging av sykehjemsplasser og langt bedre omsorg for våre eldre.

- Det virker som Jens Stoltenberg kun er opptatt av eldreomsorg når det er valgkamper. Da trekker de store ord fram for åpne kamera, mens handlingen uteblir i etterkant, sier hun.

Kjos etterspør en omfattende eldrereform som setter gir de eldre rettigheter og valgfrihet.

- Vi må innføre lovfestet rett til sykehjemsplass, samtidig som vi må slippe alle gode krefter til i omsorgen får våre eldre. Både private, ideelle og offentlige aktører må bidra, slik vi gjorde med barnehageforliket.

AP innrømmer gigantisk løftebrudd igjen ...

Hørte på radioen i morges fra en liten debatt om et nytt gigantisk innrømmet løftebrudd som AP lovet i 2007 – men først innrømmet nå i 2012 utrolig nok!!! Dette gjelder da valgløfte om billigere tannhelsetjeneste og ny refusjonsordning! I sommer kom et nok en tragisk avisomtale om at mange mennesker som også gjelder barn i vårt land – bortprioriterer tannlegebesøk fordi de frykter det blir altfor dyrt å få ordnet med egne nødvendige tannhelsebehov. Når det da viser seg at man i politikken i Norge mente at AP sørget for å vinne valget siste gang – ved sitt løfte om at nødvendige tannlegebesøk og at det offentlige skulle dekke kostnadene ut over en stipulert egenandel – så er dette en meget tragisk innrømmelse fra denne meget løftebrytende regjeringen vi har i dag – som nok en gang viser at de overhodet ikke er til å stole på uansett hva de måtte love! Den helsepolitiske talsmannen til AP bør sørges for får seg noe annet å gjøre fra og med neste valg – for maken til arrogant væremåte og uttalelser – det skal man virkelig lete lenge etter! For et maktarrogant parti – og med tillitsmenn som kun søker egen makt og posisjon! De bør da skiftes ut i 2013 – ikke sant???

Når politisk og økonomisk makt beruser ...

Etter å ha sett hvordan løftebrudd etter løftebrudd og snuoperasjoner etter snuoperasjon etter mange hodeløse vedtak preger den sittende regjering av AP og de R/G – er det kanskje grunn til å spørre seg om hvordan slik makt beruser egentlig??? Spesielt når det gjelder AP historisk sett som samlet arbeidere hvoretter det samlet skulle få makt og innflytelse som skulle bedre kår og leveforhold. Men også i slike bevegelser utartet det seg snart til maktkamper om innflytelse m m – og konstellasjoner mellom personer, byer og grender samlet makten mer og mer – og slik fikk noen personer enda mer makt – og familiemakt og dynastier fikk utvikle seg fritt til å få enda mer makt og innflytelse som ble konservert ved at man ga nær familie og samarbeidspartnere viktige posisjoner og ikke minst lønn og pensjoner som bandt de tett til maktens sfære og opprinnelse. Slik ble de betydningsfulle og innflytelsesrike tett opp til den egentlige maktens indre – som styrte og regjerte.
Når makt og innflytelse helt uhemmet får utfolde seg på den måten – så var det en berusende følelse som bredte seg for disse maktmenneskene, familiene og dynastiene som utviklet seg og samlet mer og mer makt til seg selv og sine – stikk i strid med den solidaritet og bedring av kår for alle andre! At alle skulle med – er således en merkelig tom floskel og tøv – spesielt når man tar virkeligheten i betraktning og det som virkelig skjer! Disse maktmenneskene brukte akkurat de samme midler og makt på en måte – som de igjen beskyldte kapitalkreftene å bruke overfor sine ansatte og arbeidsfolk og sa de kjempet mot politisk! For et kjempebedrag som disse dynastiene og familiene innen arbeiderbevegelsen har ført vanlige arbeidsfolk og vanlige ansatte som støttet dem bak lyset!!! Også de som nyter godt av å være nær maktens sentrum i denne bevegelsen og som nyter godt i litt mindre porsjoner av de godene som følger med – de står tritt og som oftest på barrikadene for bevegelsen i disse trange og slitsomme tider – mens maktens bakmenn i partiet drar på egen ferie i båter som bevegelsen (LO i dette tilfelle) til og med har kjøpt inn som gave til han og til og med betalt skatten for! Ja han, familien og dynastiet har virkelig god grunn til å føle seg beruset av makt – betalt av alle andre! Bemerkelsesverdig nok! Men en dag kommer nok bakrusen …

AP, A-Hus, Helse Sør-Øst og innføringen av helsereformen, sykehusreform m m ...

Det må være noe alvorlig feil med innføringen av helsereformen i Norge fremført og igangsatt av spesielt AP i vår sittende regjering. Den effektiviseringen rent pleiemessig, prissettingen på operasjoner, kostnadseffektiviteten som skulle settes i gang – viser seg ha mildt sagt utrolig uheldige konsekvenser som aldri burde skjedd!!! Jf sakset fra ABC-nyheter i dag…

Ettåring døde av tørst på Ahus

En ett år gammel gutt døde i fjor vinter av dehydrering på Akershus universitetssykehus (Ahus). Nå konkluderer Statens helsetilsyn med at sykehuset ikke gjorde jobben sin.

Det var i februar i fjor at gutten, som var tarmoperert, ble lagt inn på sykehuset. Han var underernært og fikk næring gjennom en sonde, skriver Dagsavisen.

Gutten skal ha blitt slappere og slappere og fått innsunkne øyne mens han lå på sykehuset, og moren sier hun ba om legetilsyn dagen før han døde, noe som ble avslått. Hun har hele tiden ment at sønnen ble offer for feilbehandling og får støtte fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet slår nemlig fast at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven, og kritiserer at Ahus ikke tok nok blodprøver av gutten til å ha kontroll med situasjonen. Helsetilsynet finner det oppsiktsvekkende at han ikke ble tilbudt mer væske.

– For meg er det helt ubegripelig at et lite barn som legges inn ved et universitetssykehus med ernæringsproblemer, dør som følge av dehydrering, sier helseombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne.

En ansatt i Ahus har i en tidligere rapport beskrevet behandlingen av gutten som «en kombinasjon av dårlige rutiner og dårlig tid».

Når kommuner heller ikke er i stand til å ta imot hastig utskrevne pasienter til sluttbehandling – ja da har helereformen spilt en ren fallitt.Kommuner har ikke råd, kapasitet eller ansatte nok til å gi en riktig og verdig sluttbehandling som forutsatt – og mens regjeringen sender og lover milliarder ut av landet til andre ting – men har ikke råd til å fullføre helsereformen på en skikkelig og god måte! Hvor skal dette ende til slutt??? Jeg bare spør…?