Viser arkivet for stikkord i

BREV TIL HELSEMINISTER BENT HØIE VEDR. ØKNING AV KREFT OG SÅKALTE LIVSSTILSSYKDOMMER.

Jeg vokste opp i Finnmark med 3 fiskemiddager i uken , masse frukt og grønnsaker og“kreft” var ett fremmedord .

Idag er det en sykdom som rammer flere og flere mennesker , så spørsmålet er da “: Hva skyldes den voldsomme økningen i krefttilfeller ?

I følge boken“Sannheten på bordet” av Nils ChristianGeelmeyden , som er en meget god og veldokumentert bok er nordmenn sykere enn de fleste andre .

Sitat”:

Nordmenn har høyereforekomst av kreft i prostat , teskikkelkreft, , tarmkreft , hudkreft ,diabetes, multiple sklerose , hoftebrudd, benskjørhet , kronisk smertediagnose,

fibromylagi ,ryggledelser, astma,psoaris, og allergier enn noen andre.

Det antaes at ca.700000 har eller står i fare for å utvikle diabetesog ingen steder i verden erdet flere barn som har sukkersyke .

Ca. 400000 antaes ålide av depresjon og ca, 320000 forventes å bli undersøkt eller behandles forhjerte- og karsykdommer .

Hvert år får ca. 2600kvinner påvist brystkreft ,forekomsten er doblet på 40 år og økningen er 5 %årlig .

Ca halvparten av dennorske befolkning regnes som overvektig og det samme gjelder for hver sjette 8 åring .

*De vanligeste årsakene til sykdomsdød har sammenheng medkronosk feilernœring som kreft, slag,luftveissykdommer Alzheimer og Diabetes *. .

Norge er på verdenstoppen når det gjelder medisinering av barn for søvnproblemer og ADHD .

I Norge tillåter man ca. 2700 ulke aromastoffer i maten, for å gjenskape smaksegenskaper som erblitt ødelagt i produksjonsprossessen .

1 Januar 2001vedtok Stortinget å underlegge seg EUs matsminkedirektiv fra 1994 der 80 nyetilsetningsstoffer ble tillatt , tilsammen har vi nå rundt 4000 lovligematsminkestoffer med hvert sitt E – nummer .

Iskrem inneholder ca 31 forskjellige fargestoffer og 13 forskjellige søtningsstoffer .

I Norge er det tillatt å bruke 49 ulike fargestoffer i nœringsmidler , en sœrlig uro til 11 av disse, , dette er de syntetiske azofargestoffene som ar forbudt i Norge fra 1978 – 2001 , disse rammer sœrlig barn , de brukes i fargesterke godterier, saft, brus og is og reduserer veksten av nerveceller , som kan føre til ADHDOG HYPERAKTIVITET , allergiske reaksjoner ,pusteproblemer , oppsvulmet ansiktog konsentrasjonsproblemer .

I Januar 2001aksepterte Stortinget EUs såkalte matsminkedirektiv hvor 80 nye stoffer ble
tillatt , tilsammen er det nå i Norge ca. 400 lovlige matsminkestoffer medhvert sitt E-NUMMER. .”:

Det er veli ngen tvil om at den maten vi spiser gjør oss syke fordi det brukes enorme mengder“plantevernmidler” i maten vi spiser .

94 % avlandbruket i Norge blir sprøytet medpestcider.

Fra 2008 -2011 økte forbruket av sprøyemidler fra 282-318 tonn.

Allerede i1999 ble det fastslått at 533 insekt-og middarter var blitt resistense mot flere pesticider..

I 2009 hadde“The Herbicide Restistance ActionCommitee “ registrert 189 restistenteugressarter på 300000 ulike steder .

Vinningen av bruk av sprøytemidler er forbigående , men hva med skyggesidene.

Det er påvist at giftstoffene har negative innvirkninger på insekter, edderkopper , amfibier, fugler og dyr , effekten er renforgiftning, redusert tilgang på mat og forringede levevilkår , slike effekterhar man funnet hos sommerfugler, frosk og flaggermus.

Ifølge Folkehelseinstituttet er ca 100000 nordmenn rammet av matallergi-plantevernmiddelet “diklorfenol” er mistenkt til å våre årsaken , stoffet brukes av bønder og forbrukere ibekjempelse av insekter og ugress , dessuten brukes det i klorering avdrikkevann fra springen .

Det tyske direktoratet for matsikkerhet undersøkte im 2008 frukt og grønt fra en rekkeulike butikker , nesten 10 % viste seg åinneholde grensesprengende mengder avfarlige giftstoffer.

Sœrlig storefunn gjorde man i pœrer, bringebœr, ruccola og urter, mest alarmerendev er at rester fra 59 sprøytemidler ble påvistI prøvene.

75 % av disse stoffene regnes for å vœre spesielt farlige .

ReidarAndestadi den økologiske stiftelsen OIKOS hevder at man på produsentmøtene i EU blir enige om hvilemidler, kombinasjoner , mengder og metoder som sal brukes for å unngå at detgir seg utslag i eventuelle kontroller .

I februar2013 sendte EU ett forslag til Norge (EU setter rammene rundt produsjonsvirksomheten i Norge)-det tillatte giftinnholdet i nektariner skal økes til det 4-dobbellte , ispinat skal giftinnholdet økes til det 300 -dobbelte , for bœr og sitrusanbefaler EU en 200 – og 120-dobling , det foreslåes også en økning for 14ulike pesticider

En undersøkelse av magasinet “Ren Mat”avslørte at grenseverdiene i EU økte for 36hypig anvendte pesticider, i noentilfelle var det snakk om en 500-dobling.

Proffessor ogtoksilog Kjetil Hylland v / Universitetet i Oslo påpeker at flere av disse stoffeneer kreftfremkallende og hormonfoerstyrremnde /

Norskematmyndigheter har aldri vurdert kombinasjonseffekten av ulike kjemisk-syntetiske sprøytemidler

Vitenskapskomiteenfor mattrygghet( VKM) mener atcoctaileffekten ikke vil utgjøre noen fare for for nrdmenns helse når høyereverdier av miljøgifter blir tillatt

Men detfinnes kurer mot kreft , som kan hjelpe masse mennesker .

Jeg håper at Helseministeren vil ta seg tid til å se på denne filmen og vurdere å bruke denne medisinen
En filmatisering av boken Sannheten på bordet er igang

Bokkilden.no tilbyr følgende:

- Alltid maksimal rabatt på all ny, norskspråklig skjønnlitteratur og sakprosa/faktabøker
- Lave priser på tidligere utgivelser
- Gode kampanjetilbud
- Stort utvalg: 4 mill norske og engelske titler
- Best i test på pensumlitteratur – rask levering
- Sikre betalingsløsninger
- Alle ordre over kr 249,- sendes portofritt. Ved lavere ordresum tilkommer kr 39,- i porto/ekspedisjon.

Bokkilden.no har også diverse utvalg av gaveartikler, interiør, klær og ulike friluftsprodukter

Norge ligger overdosetoppen - Vi er best !

De rødgrønne er alltid hurtig ute og soler seg i glansen når vi er best. Det er den sosialistiske indoktrinering når vi hører at vi er så god. Denne gangen ligger Norge på overdosetoppen. Ikke akkurat den beste toppen å være på men slik er det nå en gang.

En fersk europeisk rapport viser at Norge ligger øverst på statistikken over dødsfall som skyldes overdoser. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) sier Norges førsteplass blant annet skyldes at vi var senere ute enn en del andre land med å tilby riktig behandling for rusmisbruk.

Stoltenberg-utvalgets rapport som kom i sommer. Der tas det blant annet til orde for heroinassistert behandling og andre tiltak innen behandling og oppfølging. Politikere anklager regjeringen for å somle med å få ned overdosetallene. I statsbudsjettet er det forslag om å øke tilskuddene til rusbehandling, men det er ikke funnet rom for satsing på akuttavrusning.

Nå har de rødgrønne sittet med makten i 5.5 år og man kan bli forundret på om “Det går aldri et tog” gjelder også her. Hvorfor somle når de kan redde liv i dag?

De rødgrønne har drevet med stol-leken alt for lenge – Hva er unnskyldningen denne gangen ?

AP har åpenbart et stort troverdighetsproblem - og endelig begynner man ta meningsmålinger som viser en markant nedtur på alvor!

Endelig har man hatt en fagligpolitisk sammenkomst på fagbevegelsens konferansesenter på Sørmarka – og endelig har AP og fagbevegelsen begynt å ta uttalelser og meningsmålinger på alvor – og som viser at meningmanns tiltro til det fagligpolitiske samarbeidet mellom AP og LO som har hatt et markant fall som selvsagt også preger de siste tiders meningsmålinger! Sjelden har man hatt meningsmålinger som viser tall på 22-tallet for støtte og tillit til dagens AP under ledelse av Jens Stoltenberg – og det var kanskje på tide at man på alvor begynte å lytte til folkemeningen og folkets uttrykte tvil til dagens politiske ledelse i AP – ikke sant??? Jeg bare spør..? Kanskje er det for sent – jf – sakset fra Dagbladet

- Slutt på kranglingen
.Jens Stoltenberg gir selvskryt og åpen krangling om Hardanger skylda for fallet på meningsmålingene. – Vi har et godt utgangspunkt, likevel er situasjonen dårlig, slo Jens Stoltenberg fast i dagens tale på den fagligpolitiske konferansen på Sørmarka.

Meningsmålingene for Arbeiderpartiet har stupt i sommer. Nå skylder Stoltenberg på den åpne krangelen mellom Ap/SP og SV om hardangerlinja og på for mye selvskryt fra regjeringa. I framtida vil han snakke med velgerne på en annen måte.

Blir strengere

- Vi vant valget, men ingen må tro at en vinner velgere en gang for alle, man vinne dem på nytt og på nytt. Vi har styrt landet på en god måte og funnet fram til løsninger også i de sakene der vi er uenige, og i noen saker har vi vist uenigheten. Men vi har ikke greid å håndtere uenighet like godt i det siste. Formen har vært slik at det har verken tjent oss eller de sakene vi jobber med. Derfor kan vi ikke fortsette å håndtere uenighet på den måten vi har gjort i det siste. Det er vi enige om, og da har vi kommet langt, sa Stoltenberg.

Slutt på skryt

I tillegg til et strengere regime internt, blir det utad slutt på å møte ny kritikk med gamle resultater.

- Ingen stemmer i takknemlighet, de stemmer i tiltro til det vi skal gjøre. I det øyeblikk vi skryter, glemmer vi å formidle den samfunnskritikken om at vi ikke er ferdige med jobben. Vi skal ikke fornekte resultatene, men vise større utålmodighet og større samfunnkritikk. Ja, det er bra med 40 000 flere i kommunesektor, men det er ingen trøst for de som opplever mangler i barnevernet, sa Stoltenberg.

Han skal også slutte å møte dårlige meningsmålinger med kommentaren «meningsmålinger svinger opp og ned».

- Det pleier jeg å si når det går dårlig. Men det er farlig å tro at man bare kan si at det svinger og at man ikke bryr seg om dem. De er et alvorlig signal, et varsel vi skal ta på alvor. Det vil være feil å ikke ta det på alvor, sa Stoltenberg.

Kjerneverdier

Ny oppslutning skal skaffes ved å fokusere på Ap-verdier.

- Er det noe jeg er sikker på så er det at det er flertall i Norge for fellesskap. Fellesskapstanken og den norske modellen står sterk, og vi er det sterkeste politiske uttrykket for dette i Norge. Vi må få det til å bli en diskusjon om verdier, og ideologi, da klarer vi å mobilisere, sa Jens Stoltenberg.

Framover vil partiet satse på tradisjonelle Ap-saker som arbeid til alle, nok hender i eldreomsorgen, bedre skole og utbygging av vei og bane.

Festiviteten, nok en gang! Hvaskjer'a? INGENTING?

Sarpsborg kommune, har kjeller’n full av kunst! Byen vår, har et hus stående! “Det finnes ikke noe egnet sted for samlingen i dag”!!! -sier hun som har ansvaret for dette, Borghild Johanne Øby. HÆLLÆ!! Få ut finger’n a, og lokk opp øya!! Skal du få gjennomført noe, så jobb for det da! Kunst er kjempepopulært, for å si det moderne, og du sitter handlingslammet, med henda i -vet ikke hvor! “Vi må få til noe” sier hun! Hvem er VI? “Jeg synes det er forferdelig trist at den er pakket bort” sier hun også. Hvis du synes det, så gjør noe da! Skal vi vente på Kulturbygg i Sarpsborg, er jeg redd for at ikke mange av oss er i live, og kan glede oss over bildene.
I 2016 har de stått på lager i 50 år!! Det er kanskje ikke så lang tid, sett med dine øyne???

Tenk nytt, behold det gamle!

Hvorfor ikke: Bygge ut Festiviteten, i samme stil! Lag en spektakulær “overgang” i glass, med kafè over Sannesundsveien, og en “undergang” til biblioteket. Biblioteket kan også bygges om, både utvendig og innvendig. Bøkene flyttes i mellomtiden over i Festiviteten, som på det tidspunkt er ferdig bygget! “Kultursentret” Festiviteten og Sarpsborg Bibliotek står ferdig om 3 – 4 år! Det kan senere bli mulig å koble dette sammen med Storbyen, Rica Sarpsborg m.fl.Det er slik de gjør i byer i Europa, beholder fasadene, men bygger til i samme stil. Det kan bli flott når en forandrer radikalt innvendig. På denne måten tar vi vare på historien, men inkluderer det som er nytt! Arkitektkonkuranse om dette? Tenk på alle de flotte små Tyske byer, med “gamle” fasader, hus som har sjel, hus med varme som kjærlig er blitt tatt vare på. Dette er gjort fordi myndighetene i byen VET HVA DE VIL, OG HAR EN HELHETLIG PLAN for byutviklinger! Vi trenger en UTVIKLINGSMINISTER i byen! Nå, ser det ut som vi blir styrt av en INNVIKLINGSMINISTER og det handlingslamma ministeriet hans!

K. Hagen

You are the champion, Åge!!!

[Bilde 468031 finnes ikke eller har blitt slettet]

For en kveld! For en entertainer! For et arrangement!
Fredag kveld var virkelig Sarpsborg igjen satt på kartet for forestillingen av alle. Glem det som har vært før, glem artister fra andre byer, glem utlandet. Sarpsborg og KUlås og Åge Sten med show overgikk mine villeste fantasier og tanker om suksess.
Kulås var stappende fullt av mennesker, himlen var svart med stjerner, og inne i den dampen av mennesker hadde jeg en musikalsk reise hvor Åge var kapteinen på skuta.
Sangene han sang med de andre flotte i showet, tok meg tilbake i tid og sammen med 4.500 andre sang jeg hva remmer og tau kunne bære. Rundt meg på denne kvelden hadde jeg venner som gråt en skvett når sangen “Bohemian Rhapsody” – ble fremført. Det var utrolig fint!
Så jeg bare bøyer meg i ærbødighet Åge, og takker for en fantastisk fredag. Takk for turen tilbake til fortiden, takk for en fantastisk stemme og et herlig show med flott effekter.
You are the champion my friend!!!