Viser arkivet for stikkord konferanser

Om julebordets gleder og eventuelle senere utskeielser!!! ...

Det er kanskje grunn i disse juletider nå til å minne om og advare mot at det ikke alltid finnes medisinske remedier som er gode nok mot f eks skallebank og/eller andre virkninger av mat- og andre orgier neste morgen! Da hjelper det heller ikke med alle de gode forsetter og politiske siktemål som nå avstedkommer etter f eks LO Stats kartellkonferanse i de meget hyggelige omgivelsene på Pers Hotell på Gol! Noe derfor kanskje viktig å få med seg i ettertid – f eks når det også gjelder abortdebatten etc???
jf
Angrepille virker ikke

Om LO Stats dyre kartellkonferanse 2013

Det er tidligere nevnt og omskrevet at LO pampene virkelig feirer seg selv på store konferanser på dyre norske høyfjellshoteller i førjulstiden – så selvsagt også i 1013 hvor det nå foregår på det kjente Pers Hotell på Geilo! Et av de dyreste steder å frekventere og stille opp for dyrt betalte medlemspenger – og hvor kaderne, ledere og eliten innen LO også gratis derfor mesker seg med alt det beste av julebordenes gleder med dyr vin, likør og cognac osv. Selv kjente distriktssekretærer kjent fra Origo – nyter meget godt av gratis opphold og bevertning i slike omstendigheter – og det er derfor forunderlig at det snakkes om omtales så mye om innstramminger, politikk, lønns- og arbeidsforhold for det menige forbundsmedlem i store og brede ordelag! Troverdigheten flyter jo således bort med ribbefettet silende ut av munnviker under slike forhold – og det hele får derved en litt grotesk overbygging av fete innstillinger og løfter til de mange utenforstående menige medlemmer og arbeidstakere – som er så veldig utenfor og langt fra slike ekstraordinære gratis og festlige forhold som blir kaderne i forbundet og eliten kun til gode! Måtte de virkelig bli gode og mette nå da???
Jf
Kartellkonferanse med fokus på valg

16. september 2013 10:57, sist oppdatert 13. september 2013 13:11
LO Stats Kartellkonferanse på Gol avholdes i dagene 19.-21. november. Programmet er under utarbeidelse, men det vil nok ikke komme som noen overraskelse at stortingsvalget og ny regjering blir et av temaene.

LO Stats kartellkonferanse på Pers hotell på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland. Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres. Kartellkonferansen har vært arrangert årlig – med noen opphold – helt siden 50-tallet. Hvert fjerde år arrangeres også LO Stats representantskapsmøte samtidig med konferansen. (Sist var i fjor).

Programmet er under utarbeidelse når dette skrives. Valgresultatet, regjeringsforhandlinger og etter hvert en ny regjering med ny politikk vil naturlig nok måtte bli et tema. Men samtidig skal kartellkonferansen også bidra til annen samfunnsdebatt.

- Jobben med programmet vil foregå en stund ennå. Vår ambisjon er at temaene skal være så dagsaktuelle som mulig. I år skal det skje mye i norsk politikk før vi samles på Pers hotell på Gol, så dette blir spennende, sier informasjonssjef Stein Syrstad i LO Stat.