Viser arkivet for stikkord konsulentbruk

Nok et tragisk eksempel på en alvorlig helsemessig utfordring i vår region!

Dette er sakset fra en artikkel i Dagens Næringsliv og viser at spesielt i vår region så ligger man håpløst etter i utskiftning av nytt og fungerende utstyr i behandling av pasienter – noe som øker køen og utsetter pasientene for helt unødvendig pine og utilstrekkelig behandling! Dette er selvsagt AP og de R/Gs store ansvar – og det viser klare løftebrudd i helsepolitikk og behandling overfor velgere i vår region! Med en samhandlingsreform som virkelig snubler nå i startfasen – så lover dette ikke noe godt for den som måtte bli syk i nær framtid! Ikke sant? Når man overlater helsepolitikk og faktisk styring av sykehus kun til økonomer – så viser dette jo klart at det bærer helt galt av sted! Jf

Halvparten av sykehusets utstyr utrangertHalvparten av utstyret ved sykehusene i helseregionen Helse sør-øst er utrangert. Prisen for å erstatte utstyret ,2 milliarder kroner og øker år for år.
NTB
Det viser en utredning om medisinsk teknologi i Helse sør-øst som revisjons- og konsulentselskapet Deloitte har gjennomført, skriver Dagens Næringsliv.

– Gammelt utstyr skaper plunder og heft. Det kan føre til brudd i behandlingsprosessen, og vi får økte ventetider, sier professor Øystein Jensen ved Rikshospitalet.
Han mener det er stor kvalitetsforskjell på moderne apparater og apparatene som fortsatt er i bruk ved sykehusene i helseregionen. Dette gjelder blant annet ultralydapparater.

Bare for Oslo universitetssykehus alene er gjenanskaffelseskostnaden for utrangert utstyr beregnet til 1,8 milliarder kroner. I helseforetaket Vestre Viken var sammenbrudd i eksisterende utstyr årsaken til 88 prosent av investeringene i fjor. I år er det ikke satt av nok penger til å erstatte utstyr som bryter sammen.

Årlig investeringsbehov i hele helseregionen anslås til 674 millioner kroner, men den faktiske investeringen var bare på 377 millioner i 2010. Dermed ble det et etterslep for dette ene året på nesten 300 millioner kroner.

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i Helse sør-øst krever bedre drift av sykehusene og sier sykehusene vil ha penger til investeringer dersom de har en sunn økonomi og sikrer overskudd på driften. (©NTB)

Når APs snakk om verdig eldreomsorg blir avslørt som rent falsum!

Det kommer stadig utrolig grelle eksempler på overgrep og manglende forstand og omsorg innen helsesektoren! Men i festtaler etter festtaler fra ledende AP politikere ag andre fra de R/G – så lovpriser man helsomsorgen og ikke minst helsereformer som de stadig setter i gang – med skrekkelige eksempler i virkeligheten på at det kun er snakk om forskjønnelser som er bare forføreriske ord som avspeiler en virkelighet som ikke er der! Jf

Dette er et ikke uventet brutalt eksempel på hva denne såkalte samhandlingsreformen kan resultere i – og med slike medsammensvorne redaksjonelle bidrag innen A-pressen m m – så lurer en virkelig på hvilken verden og virkelighet man egentlig lever i og hvilke verdier og politikk man egentlig forsvarer! Jf dette ekstreme brutale eksempel fra virkeligheten -

Annie Søreide (96) frå Ålesund har klart seg sjølv heile livet. Men i jula skada ho hofta si. Sidan sjukehuset ikkje fann skader å behandle, avgjorde kommunen at ho måtte heim. Der fall ho igjen og braut hofta.

– Eg fekk sjokk då dei sende henne heim, seier dottera Randi Søreide Ulrichsen til NRK.

Det heile starta då Annie Søreide var på besøk hos dottera Randi i Oslo i jula. Ålesundskvinna, som blir 97 til sommaren, fekk kome til undersøking på Ullevål på grunn av smerter i hofta. Dei fann ikkje skader, og dermed reiste ho heim.

Men smertene gav seg ikkje, og ho fekk kome inn på sjukehuset i Ålesund for fleire undersøkingar.

«– Ho hadde ramla igjen, og på sjukehuset konstaterte dei brot i hofta.»

Ferdig behandla

VITAL: Annie Søreide (96) har klart seg sjølv heile livet. No hadde ho behov for hjelp, men fekk ikkje det ho hadde krav på, meiner familien.

På sjukehuset i Ålesund fann dei heller ikkje brot eller andre skader dei kunne behandle. Dermed vart Annie Søreide rekna som ferdig behandla, og kommunen er dermed ansvarlege for å gi henne eit tilbod vidare.

Finn ikkje kommunen eit tilbod til utskrivingsklare pasientar innan 24 timar, må dei betale 4.000 kroner i døgnet til sjukehuset.

Nokre pasientar treng institusjonsplass, medan andre treng hjelp heime.

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester i Ålesund avgjorde at Annie Søreide kunne klare seg heime med hjelp frå heimesjukepleien, og dei sende henne heim.

– Dette avgjorde dei trass i at både legar og sjukepleiarar meinte ho var for dårleg til å bli sendt heim. Eg fekk sjokk. Korleis kan dei gå på tvers av det legane og sjukepleiarane seier? spør dottera Randi Søreide Ulrichsen.

Spectator
mandag 23. januar kl 09 Bra! fra Aud W
RedigerSlettDu kan redigere eller slette kommentaren din i en halvtime til.

Nye eksempler bare strømmer på – så en kan lure på hvordan dette egentlig blir til under dette elendige styret til AP og de R/G – jf nok et aldeles skrekkelig eksempel på ansvarsfraskrivelse

.Ragnhild Moxnes (94) lå på sykehjemmet og hylte med sterke magesmerter. Vakthavende lege nektet å komme til unnsetning.
TRENGTE HJELP: Ragnhild Moxnes (94) ble nektet legetilsyn.

(Dagbladet): Fredag den 30. januar 2009 fikk Ragnhild Moxnes akutte smerter i magen. Hun var da beboer ved et sykehjem i Oslo. Tolv dager seinere døde hun på sykehus, dit kom hun altfor seint til at livet kunne berges. Nå forteller hennes sønn, Paul Moxnes, at sykehjemmets vakthavende lege, ikke hadde tilhold på sykehjemmet.

Både vakthavende lege og legevakt nektet å komme og se til Ragnhild, selv om både sykehjemsansatte og Paul Moxnes desperat ringte etter tilsyn.

- Legen som ikke ville komme og se til min mor, beordret medisinering via telefon. Mor lå og hylte av smerter og jeg ba om at en lege måtte komme og se til henne. Jeg ringte også legevakta i Oslo. Heller ikke de ville komme, forteller han til Dagbladet.

Smertefull død
Ragnhild Moxnes ble liggende søvnløs med sterke smerter i fire døgn. Pulsfrekvensen hennes lå på 120 slag i minuttet. Gjennom hele helgen nektet sykehjemmet å oppi telefonnummeret til vakthavende lege. Til slutt sende Moxnes en e-post til vedkommende.

- I løpet av helgen ble mor verre, ingen ville hjelpe og først natt til mandag var hennes hyl så høye at vakthavende sykepleier kontaktet vakthavende lege. Legen tok ikke telefonen og ambulanse ble kontaktet. På sykehuset ble det konstatert store magesmerter, forteller Moxnes.

Da Paul Moxnes ankom sykehuset, fikk han beskjed om at det mest sannsynlig var gått for lang tid til at livet hennes kunne berges. Han ble spurt av sykehusets lege om moren skulle få «konservativ» behandling. Det svarte Moxnes ja til.

Det Moxnes ikke visste, var at «konservativ» behandling betød stopp av næringstilførsel men tilførsel av store doser valium og morfin annenhver time.

- Det ble gjort helt til hylene stilnet og mor døde. Det tok tolv dager, forteller Moxnes.

Brøyt ikke loven
Moxnes klaget hendelsen inn for Helsetilsynet. Svaret som kom, var krystallklart: Moxnes mor hadde fått den behandling hun etter loven har krav på, men legetilsyn burde vært foretatt på et tidligere tidspunkt.

I en kronikk i dagens avis, tar Moxnes til orde for en endring i lovverket.

- Jeg håper at det kan bli lovstridig å ikke føre legetilsyn med pasienter på et sykehjem.

Paul Moxnes håper at hans historie kan sette i gang en debatt som løfter teamet opp på et høyt politisk nivå. At han etter tre år til slutt har maktet å fortelle om de siste dramatiske døgnene i sin mors liv, takker han artist og forfatter Ketil Bjørnstad for.

- Det er først nå jeg har greid å sette ord på dette. Jeg vil påstå at det nesten har gitt meg en «Posttraumatisk stresslidelse». Jeg hadde ikke greid det uten hjelp fra Bjørnstad. Han hjalp meg til å få satt ord på det som hendte. Ketil opplevde at hans far ble sultet og tørstet i hjel på sykehjemmet, sier Moxnes.

Nå i ettertid klandrer Moxnes seg selv for at han selv ikke reiste ut og fysisk hentet en lege til sin mors sykeseng.

- Dessverre er jeg ikke slik som person, jeg var altfor svak til å ta slike steg, sier han.

Skylder på konflikter
Moxnes har brukt mye tid på å gå gjennom hva som gikk galt. Hvorfor ingen lege kom og førte tilsyn med hans mor. Han påpeker at sykehjemmet opplevde et fravær av en klar leder den perioden hans mor ble akutt syk.

- Hadde ledelsen ved sykehjemmet vært på plass, hadde ikke min mors situasjon eskalert til et så tragisk utfall. Jeg vet at det var interne konflikter og en vikarierende leder da dette hendte. Det var rett og slett ingen sentral leder ved avdelingen min mor bodde, sier han.

Til Dagbladet sier daglig leder ved det aktuelle sykehjemmet at de ikke har noen kommentar til Moxnes opplevelser og henviser saken videre til den omtalte tilsynslegen.

- Dette er en trist historie og Paul Moxnes opplevde den helt sikkert slik han forteller. Jeg har ingen problemer med at han nå står fram med den. Men Helsetilsynet har behandlet Moxnes klage og avvist den, sier tilsynslegen til Dagbladet.

AP og de R/G styrer Helse-Norge med jernhånd via helseforetakene!

Forunderlige nyheter på radioen i dag morges om en overlege på Nordfjord Sykehus som blir truet med oppsigelse fra Helse-Førde fordi han reagerer på og skriver innlegg i aviser om nedbemanningen på sykehuset som truer helsesikkerheten for pasienter og området som sykehuset skal betjene. Videre ble det vist til undersøkelser i Helse Sør-Øst hvor over halvparten av de ansatte føler seg underkuet og truet om de uttaler seg om samhandlingsreformen som svikter, og at det er en utvikling av sterk usikkerhet organisasjonsmessig og at uregelmessigheter og helsemessige avvik og annen uenighet ikke lar seg rapportere på en tilfredstillende og hensiktsmessig måte m m. Ja en får virkelig føle at det virkelig skal herske en jerndisiplin og en styring med jernhånd fra departement og politisk ledelse i det som skal være Helse-Norge og det sikkerhetsnett som skal sikre den hele befolkning! Virkelig en tragisk utvikling av det åpne og demokratiske Norge som leder tanken til helt andre ideologier som er stort sett forlatt i resten av verden! Det er derfor virkelig å håpe at det er den siste periode en har en slik politisk ledelse av Helse-Norge!

AP og de R/Gs virkelige ekstreme bruk av konsulenttjenester i sin reformiver innen helsesektoren!!!!

Og dette med konsulenter bruker man masse milliarder på i helsesektoren – og da er det jo lettere å skjønne galskapen hos AP og de R/G i dette helsesystemet som går sin absolutt mest skjeve gang noensinne – jf

Ledelsen i den norske avdelingen av konsulentfirmaet McKinsey, som de siste tre årene har fått utbetalt 67 millioner kroner fra Oslo universitetssykehus, topper inntektsoversikten i bransjen.
NTB
Publisert: 23.10.2011 – 17:32 Oppdatert: 23.10.2011 – 17:32
Sykehuset har de siste tre årene brukt til sammen 437 millioner på konsulenttjenester i forbindelse med omstillingen, ifølge TV 2.

Konsulentfirmaer tjener godt på oppdrag på offentlig sektor, viser årets skattelister. Seniorpartner i McKinseys avdeling i Norge, Tore Myrholt, tjente drøye 67 millioner kroner i fjor, mens McKinsey-direktør Trond Riiber Knudsen hadde en inntekt på 32 millioner kroner.
De to konsulentene hadde i 2010 en formue på henholdsvis 100 og 75 millioner kroner, ifølge TV 2s oversikt. McKinsey Norges daglige leder tjente til sammenligning 3,65 millioner kroner i fjor.

McKinsey er blant verdens største konsulentselskaper, med flere tusen konsulenter og kontorer i over 50 land. 100 konsulenter jobber ved selskapets kontor i Oslo.

Helse sør-øst brukte mellom 2008 og 2010 til sammen over 1,3 milliarder kroner på konsulenttjenester. (©NTB)