Viser arkivet for stikkord korrupsjon

Når revisjonsgigangene overtar for Økokrim kan det skape mange problemer?

Det blir stadig meg komplisert vår det foreligger korrupsjonsmistanker i virksomheter og etater – og at private revisjonsselskaper bedriver ren etterforskning som egentlig Økokrim skulle gjort – og når det da kun fører til at rapporter senere blir lagt i skuffen og uteglemt. Økokrim blir da heller ikke informert i nødvendig grad!

Ifølge Klassekampen blir det problematisk at revisjonsselskaper driver korrupsjonsetterforskning

Peter Gottschalk fra BI synes rollen til granskerne er problematisk.
– Vanligvis er det jo politiet som driver etterforskning, påtalemyndigheten som driver tiltale, og domstolen som dømmer. En del av granskerne tar alle tre roller samtidig. Det er ikke bare uheldig, det burde også være straffbart, sier professoren.
– Det mest bekymringsfulle er at man har en egen gransking, og så avslutter man med det, sier han.

Når også politikken og politikere blander seg inn?

Pål Lønseth. som var statssekretær i justisdepartementet for Ap fram til regjeringsskiftet i fjor, tar over jobben som sjef for hele PwCs granskingsavdeling – som altså gransket korrupsjonsmistankene i Kongsberg Gruppen – når hans karantenetid utløper midt i april.
Og som han selv sier til Klassekampen -
– I saken mot Kongsberg Gruppen skal din nye arbeidsgiver ha sittet på informasjon om korrupsjon som ikke har blitt delt med myndighetene. Ser du noen prinsipielle problemer med dette?
– Jeg kjenner ikke denne saken, men generelt har jeg ingen problemer med å avdekke forhold som dette og gi råd til den virksomheten som har bestilt oppdraget. Det er alltid den som eier saken som må ta ansvaret for hva som skjedd, og dermed bestemme seg for å levere inn en anmeldelse, sier han.
– Det er også slik at granskere normalt vil være bundet av en taushetsklausul knyttet til oppdraget.

Internasjonalt er den mest kjente saken om revisjonsselskapet Arthur Andersen – jf

Arthur Andersen kom i store vanskeligheter 2001, da det amerikanske energikonsernet Enron gikk konkurs etter å ha blåst opp regnskapstallene for å fremstå som profitabelt selv om det gikk med tap. Som Enrons revisor hadde Arthur Andersen godkjent dette, og firmaet ble 2002 dømt for å hindre etterforskningen i saken, mistet tillatelsen til å revidere børsnoterte selskaper i USA og ble oppløst. De fleste internasjonale avdelinger ble overtatt av konkurrenter, i Norge av Ernst &Young. Arthur Andersen hadde også vært revisor for det amerikanske telekommunikasjonsselskapet WorldCom, som 2002 ble dømt for tilsvarende regnskapssvindel.

At politiet og Økokrim frykter bevisforspillelse i slike saker er derfor ikke ubegrunnet! Så hvilken tillit skal man da ha til at alle tenkelige forhold belyses og kommer på bordet? Hvordan skal samfunnet og myndighetene sikre seg at lover og regler følges i slike tilfeller?

Fra Klassekampen
Om Arthur Andersen

Ny meningsmåling viser at norske velgere er fornøyd med valget!!!

Det er foretatt en ny meningsmåling som viser at forskjellen mellom blokkene holder seg tydelig og klar i favør av den nyvalgte regjering! Selv om noen media og såkalte forståsegpåere og misfornøyde forsøker seg på å utfordre ny regjering med krav og uttalelser – så viser den nye meningsmålingen at den gjennomsnittlige norske velger fortsatt står ved regjeringsskiftet! Jf
Ny meningsmåling støtter regjeringsskiftet

65 år siden den politisk motiverte likvidasjon av stortingsmann Nils Trædal!

I dag er det 65 år siden stortingsmann Nils Trædal fra Bondepartiet (nå SP) antakelig ble brutalt myrdet av sterke krefter innen motstandsledelsen og tilknyttet AP (Gerhardsen, Hauge m fl!)

Nils Trædal (født 29. november 1879 i Sunndal, død 12. oktober 1948) var en norsk prest og politiker. Han regnes som en av grunnleggerne av Bondepartiet.) Det meget bemerkelsesverdige og forunderlige er at selv i god ettertid har ikke Norsk Hjemmefrontsmuseum eller historikere vurdert denne forunderlige drapssaken og med dens store politiske vinkling og virkning som dette drap på en stortingsmann hadde. I dag samarbeider jo også SP med AP uten problemer – så dette er virkelig en spesiell utvikling! Sakset fra SPs historie – jf
Bare uker etter dødsfallet begynte flere av dem, deriblant generalsekretær Einar Hovdehagen, å
stille spørsmål ved NTB-forklaringen på hodeskadene, undre seg over det påtakelige ved tidspunktet for dødsfallet, og spørre seg hvorfor saken ikke ble etterforsket på vanlig måte. Og hvorfor ble den heller ikke i ettertid etterforsket?
Slike ting ble ikke sagt høyt i de første etterkrigsårene, men det var på 50- og 60-tallet stadig tilbakevendende tema i fortrolige samtaler mellom folk i de indre partikretser. Konklusjonen var
gjennomgående: Trædals tilfelle kunne neppe være en ulykke. Men også denne erfaringen var gjennomgående: Når en forsøkte å finne ut hvorfor saken ikke ble etterforsket, hvorfor sykehusjournalen var så bemerkelsesverdig knapp, og hvorfra NTB hadde meldingen sin, så kom en
ingen vei. Det virket ikke beroligende.

I ettertid er det mange som har tenkt at det skal spesielle forbindelser til for å kunne forhindre
politietterforskning, og for å legge fullstendig lokk på saken. f eks
(Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes.)

Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.

Og videre: At nettopp 1948, da den kalde krigen for alvor ble trappet opp og en i flere miljøer bekymret
seg over hvorvidt forsvaret, den offentlige invasjonsberedskapen og etterretningsvesenet var
tilstrekkelig, var et år da det eksisterte mange private, hemmelige paramilitære beredskapsgrupper av ymse slag som blant annet drev politisk overvåking, og der ikke alle medlemmene var like disiplinerte og lovlydige. Også Kretsens folk hadde et eget nettverk “i full sving”. Kunnskapene om disse gruppene og aktivitetene var først og fremst kommet fram på 1980- og 1990-tallet.
Det er i sannhet sagt at AP har mange virkelig skjelletter som detter ut av skap – de har forsørkt å skjule i så mange år! APs politiske framferd har mange destruktive og infiltrerende historiske trekk ved seg de har forsøkt legge skjul på hele tiden! Det er sannelig på tide at sannheter kommer på bordet – nå 65 år etterpå! Sannsynligvis er det fortsatt motkrefter i de kretser som vil motarbeide og hindre at denne saken blir opplyst på riktig måte noen gang! Det vitner om en rettsmoral i det partiet som har sine mørke sider – virkelig svarte! Litt av en poolitisk arv å føre videre og forsvare – ikke sant?
I sykehusets journaler ble den registrert som en “ulykke”. Trædal var fremdeles i live da han ankom til
sykehuset, men han døde av de store hodeskadene like etter ankomsten på kirurgisk avdeling. Det ble ikke utført noen medisinske undersøkelser av ham som kunne skape klarhet i hva som hadde skjedd, eller sendt noen melding fra sykehuset til politiet.

Mange, både da og seinere, har ment at en slik ulykke som NTB beskrev, er svært usannsynlig. Særlig fordi det i dette tilfellet gjaldt en høyreist, kraftig mann og en vindusåpning på 120 × 50 cm. Statistisk er sjansen for slike ulykkesforløp ganske liten.

jf
Mordet på Nils Trædal

AP fikk skjermet Stoltenberg i Øygard-saken!!!

Det har vært mye å spekulert i hvordan AP forholdt seg i den nå avsluttede Øygard-saken som endte med fellende dom mot den kjente og profilerte Vågå-ordføreren! Bemerkelsesverdig nok sørget AP sentralt å påvirke saken slik at vår nå avtroppende statsminister skulle slippe å bli innkalt som sentralt vitne i denne sexifiserte og kjedelige saken for det da statsledende partiet! Det er åpenbart at det har vært meget sentrale og sterke krefter i sving med å hindre vitneinnkallelse for statsministeren! Dette har selvsagt også en bemerkelsesverdig spesiell innvirkning på rettssikkerheten til den skadelidtes part i denne kjedelige saken – og her veiet da hensynet til statsministeren langt mer enn hensynet til jenta som saksøker! Godt at hennes side av saken belyses i ny bok!!!
I tillegg har tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen viser det seg vært med på flere møter med de involverte parter i saken – og interessant og bemerkelsesverdig nok avholder nå disse kjente AP-folkene seg fra å kommentere de opplysninger som kommer fram! Det forteller nok mer om dem selv – enn denne jenta som har delvis fått sitt unge liv kommentert og undersøkt på alle måter gjennom media! Det er videre oppsiktsvekkende hvordan lokalsamfunnet i fjellheimen har håndtert og virket også i denne saken! Jf
Stoltenberg ble skjermet

Politiske venner vendte ryggen

Om skyldfølelse

Venstreorienterte journalister i Nrk!!!???

Etter å ha lest og hørt på klart venstreorienterte journalister som skal referere objektivt? om det som skjer i Norge som i resten av verden – så kan en virkelig spørre seg om hvordan tingenes egentlige tilstand beskrives! Ved det norske stortingsvalget var det en rimelig stor overvekt av godord for den nå avtroppende regjering, og tillike det samme ved det tyske valget! Vi vet nå resultatene ved begge valg – og det er med forundring en får med seg disse journalistenes bidrag til meninger og referering fra det endelige resultat fra de samme valgene! Jf f eks
Angela Merkel vant en brakseier i valget søndag. Men hennes CDU/CSU-allianse får ikke flertall alene, og statsministeren får en tøff jobb med å danne en ny koalisjonsregjering.

Rådyre SV-topper og statsråder flotter seg enda!!!

Dette forklarer virkelig hvor godt det blir å bli kvitt SVs rådyre statsrådsvaner – som de etterhvert fikk!
jf sakset fra Nettavisen i dag -

SV-statsråder på «grisedyre» New York-turer

SV-statsrådene Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell signerer av i stil.

Bare uker før SV skal bli et miljøkritisk opposisjonsparti, flyr tre av partiets statsråder businessklasse til rådyre konferanser i New York. Det skriver VG Nett fredag.

Utviklingsminister Holmås (41), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Thorkildsen (37) og miljøvernminister Solhjell (41) blir alle i New York fra søndag til torsdag under FN-arrangementene, som internt i Utenriksdepartementet (UD) omtales som «grisedyre».

VG er kjent med at flertallet skal bo på et hotell sentralt på Manhattan med en døgnpris på 2600 kroner, mens Thorkildsen skal bo i en juniorsuite i et såkalt «signaturhotell» i samme kjede, med en døgnpris på 3150 kroner.

Statsrådene flyr business med en snittpris på rundt 20.500 kroner per billett. Solhjell har med seg fem støttespillere, mens Holmås har med to. Thorkildsen reiser også sammen med to departementsansatte.

Utgiftene for fly og hotell for de tre statsrådene og deres følge blir ifølge VG cirka 350.000 kroner. På toppen av dette kommer utgifter under oppholdet og reisegodtgjørelser.

Utviklingsminister Heikki Holmås rekker fire USA-turer på under fire uker før Solberg-regjeringen overtar.

Han har ikke dårlig samvittighet for å reise fire ganger til USA på under fire uker.

- Nei, Norge skal være representert på viktige internasjonale arenaer. Frem til noen andre overtar er det min jobb å representere Norge på disse møtene, sier Holmås til VG på telefon fra New York.

Ny katastrofemåling for AP og de R/G!!! ...

Aldri har meningsmålingen vært verre, motbakken tyngre og tilliten mindre til Stoltenberg og hans regjering enn det den siste meningsmålingen nå viser for AP og de R/G! Det står nå så ufattelig dårlig til på denne regjeringens side – at det ser ut til å være strake veien til regjeringsskifte tross svartmalingen som bedrives mot det borgerlige alternativ – som leder meget klart! Hele to av regjeringspartiene er mer eller mindre radert ut av stortinget om meningsmålingen viser rett! Til og med det nye miljøpartiet kommer inn på tinget på bekostning av SV – som ikke virker ha noen sjanse og med en så visjonsløs, svak og tafatt leder som Audun Lysbakken. Dette partiet mangler en markant leder som skaper tillit hos velgere! jf

Miljøpartiet de Grønne større enn SV

SV blir forbigått av Miljøpartiet de grønne, som får 3,6 prosents oppslutning på NRKs nye partimåling. Både SV og Sp er under sperregrensen.

Klimavelgerne strømmer til Miljøpartiet de grønne i NRKs nye måling. SV går tilbake 2,3 prosentpoeng fra forrige måling, og får kun 2,5 prosent. SV-leder Audun Lysbakken sier alle SVs venner nå må komme på banen for å hindre at de kommer under sperregrensen.

– Hvis ikke folk som ønsker SV i norsk politikk, mobiliserer, så risikerer vi at vi blir stående uten en venstreside på Stortinget, sier han.

Regjeringspartner Sp befinner seg også under sperregrensen på målingen. Sp går tilbake 2 prosentpoeng til 3,7 prosent. Regjeringens storebror, Arbeiderpartiet, går fram 2,6 prosentpoeng til 28,9 prosent.

Høyre er fortsatt landets største parti, tross en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng. Høyre får 31,1 prosent på målingen, noe som gir partiet 59 mandater på Stortinget. Og med både SV og Sp under sperregrensa, får dagens regjeringspartier kun 56 mandater.

Frp går tilbake 3,1 prosentpoeng til 17,8 prosent, og de blåblå får på denne målingen 92 mandater til sammen. KrF ligger uendret på 5,6 prosent, Venstre går fram 0,7 prosentpoeng til 4,1 prosent, mens Rødt får 1,6 prosent på målingen, fram 0,4 prosentpoeng.

Bombe i bok om statsminister Stoltenberg og AP!!! ...

Tidligere statsråd Grete Knudsen langer skikkelig ut mot sittende statsminister Stoltenberg og kaller han for både konfliktsky og unnvikende i en bok som nå lanseres på onsdag! Denne bredside av kritikk mot Stoltenberg og også tidligere regjeringskollegaer og eget parti er å regne som ren kanonade og ikke minst en sprengstoffbombe midt i avslutningen av valgkampen før stortingsvalget! Et så lite flatterende bilde tegnes nå av han som forsøker vinne stortingsvalget for Ap for tredje gang – og det må etter meningsmålinger å dømme – og etter slike store avsløringer om maktmisbruk og intriger mot Jagland og egenmektige valg av nære medarbeidere i parti og regjering – så er nok Stoltenberg nær avklippet alle lederegenskaper og pontifikalier av selvetablert makt – drevet fram av egen maktlyst og egen ære – altså en mann som på langt nær vil være et godt valg som statsminister for vårt land! Dette blir nok en av de mest omtalte og leste politiske beretningene om indre strid og maktkamp – hvor sannheter og realiteter endelig vaskes og ryddes ut fra skjulte kott og skap i dette sosialdemokratiske? partiet! Det fremkommer mye som ellers ville blitt godt skjult – og som f eks Kolberg sier det kun ligger ondsinnethet bak! Men det forklarer jo bare at ved slike motanklager unngår man kanskje sannhetens klare lys på det som foregikk og stadig foregår i maktens korridorer, kott og skap innen dette rottereiret av makt og intriger innen Ap! Jf

Eksstatsråd fra Ap med bokbombe midt i valgkampen

Hardt ut mot Stoltenberg og Støre
.

Nok et gedigent løftebrudd fra AP og de R/G!!! ...

På nyhetene på TV2 i kveld ble det synliggjort nok et gedigent stort løftebrudd fra AP og de R/Gs side – ved at spesielt Jens Stoltenberg (AP) og også Kristin Halvorsen (SV) gikk ut med store løfter om at de skulle gjøre noe med fattigdom som rammet spesielt barn i Norge. I denne siste regjeringsperioden med den sittende regjering har antallet fattige barn fra 2004-2011 øket krafitg fra 67000 til nå over 75000 registrerte tilfeller. Reelle tall er sannsynligvis mye større!
Dette er utrolig triste tall som taler for en meget sørgelig negativ utvikling i det land som disse ledende politikere fra disse partiene skryter så mye av er blant verdens beste land å bo i! Virkeligheten viser jo at de samme politikerne ifaktisk kke farer fram med så mye sannhet og realitet i sine store politiske løfter foran høstens stortingsvalg! Skift nå ut den sittende regjering!

APs tilpasning av egne lojale medlemmer og tilhengere? i styre og stell? ...

Nok en gang har kritisk journalstikk avslørt APs konkrete styring og innstilling av egne lojale personer innen styre og stell. Det er nesten som like etter krigen da det ble sterkt vektlagt og gitt førende preferanser om søkere kunne si at de hadde vært lojale medlemmer siden før krigen! Dette er således bare en fortsettelse av den meget store forskjellsbehandling som har blitt dette partiets varemerke og innstilling! Dette er virkelig en skammelig opptreden og virkelig et udemokratisk sinnelag som her presenteres! At det i tillegg er meget uheldig – sier jo seg selv! Og det blir vanskelig for en ny regjering å håndtere den innvirkning det vil ha når de tar over!
Jf
Justisdepartementet fortsetter stolleken Stortinget ba dem stoppe
.
Fikk beskjed om å endre kulturen, men 13 av 17 nye sjefer er hentet fra egne rekker.
Utnevner sine egne:

Hentet utenfra:
• Advokat Jostein Haug Solberg ble i juni i år utnevnt til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.
• Spesialrådgiver Kjetil Skogrand ble i april i år utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Han kom fra fra Forsvarsdepartementet, men jobbet i Justis i 2009.

Rekruttert internt:
I 2013:
• Arnulf Tverberg utnevnet til avdelingsdirektør i lovavdelingenen, som han allerede jobbet i.
• Unni Gunnes utnevnet til ekspedisjonssjef i kriminalomsorgsavdelingen, som hun fram til det var avdelingsdirektør for.
• Hege Johansen utnevnt til avdelingsdirektør i rednings- og beredskapsavdelingen. Var konstituert i samme stilling.
• Håvard Bekkelund utnevnt til ekspedisjonssjef i sivilavdelingen, som han fram til det hadde vært administrerende direktør i.
• Øistein Knudsen jr. utnevnt ekspedisjonssjef i sikkerhetsavdelingen. Kom fra stillingen som direktør i krisestøtteenheten i samme departement.
• Tine Berg Floater utnevnt til seksjonssjef i Dokumentasjonssenteret. Kom fra stillingen som seksjonsleder i Riksarkivet.
• Malin Soltvedt Nossum utnevnt til direktør for Krisestøtteenheten. Kom fra stilling som fagdirektør ved Statsministerens kontor.

I 2012:
• Bente Johanne Kraugerud ble avdelingsdirektør i plan- og administrasjonsavdelingen. Kom fra stilling som avdelingsdirektør i samme avdeling. (utnevnt to ganger – i to ulike avdelingsdirektørstillinger i samme avdeling).
• Bente Johanne Kraugerud ble avdelingsdirektør i planavdelingen. Kom fra stillingen som prosjektleder i sivilavdelingen.
• Anne Kristin Herse utnevnt til assisterende departementsråd. Var ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen.
• Tor Saglie utnevnt til departementsråd. Var konstituert i stillingen.
• Jan-Erik Sandlie utnevnt til avdelingsdirektør kriminalomsorgsavdelingen. Var prosjektleder i samme avdeling.
• Thor Arne Aass ble beordret over fra tillingen som ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen til ekspedisjonssjef i politiavdelingen. Det skjedde samtidig som Terje Skjeggestad kom tilbake til sin gamle sjefsjobb i innvandringsavdelingen, etter at åremålet hans i UNE var utløpt. Skjeggestad hadde hatt permisjon fra stillingen som sjef for innvandringsavdelingen.
• Birgitte Ege ble avdelingsdirektør i politiavdelingen. Kom fra stillingen som avdelingsdirektør i innvandringsavdelingen.

(Dagbladet): Justisdepartementet har fått hard kritikk i kjølvannet av 22. juli-terroren og i de påfølgende granskingene.

Departementet detaljstyrte Politidirektoratet, og beredskapsarbeidet var for tilfeldig, ifølge Gjørv-kommisjonen. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité konkluderte med at noe må gjøres med ledelseskulturen og at for mange ledere har blitt rekruttert internt.

- Fryser kultur
– Det er en praksis som fryser kultur og som i liten grad fører til endringer i ledelseskultur. Komiteen har merket seg at justis- og beredskapsminister Grete Faremo langt på vei var enig i at det rekrutteres for få ledere utenfra, konkluderte komiteen i august 2012, og ba departementet endre praksisen.

Men hva skjedde så?

I 2012 og 2013 er 13 av 17 nye sjefer hentet internt (se faktaboks).

16 av de 17 stillingene har vært utlyst offentlig, og det har vært om lag 200 søkere eksterne søkere totalt. Den eneste utlysningen uten eksterne søkere, var til stillingen som avdelingsdirektør til lovavdelingen.

Rekrutteringsbyråer
Som svar på spørsmål om hvorfor så mange av de nye sjefene er hentet internt, skriver departementet i en mail:

«Departementet har vært svært bevisste på å tiltrekke seg de beste kandidatene til lederstillinger, både eksterne og interne. For å få de best kvalifiserte kandidatene bruker vi offentlig kunngjøring og i større grad enn tidligere også rekrutteringsbyråer.

Bruken av byråer skal sikre mange gode søkere og mest mulig objektiv vurdering av kandidatene. Kjennskap til offentlig forvaltning og kunnskap om fagfeltet vil alltid også være relevante momenter ved vurdering av søkerne sammen med utdanning, erfaring og personlig egnethet».

Kom tilbake
Blant de «nye» er Terje Skjeggestad, som kom tilbake til sin jobb som leder av innvandringsavdelingen, etter permisjon for å være sjef i Utlendingsnemnda.

- Det er tydelig at Faremo ikke synes dette er et problem når hun fortsetter å rekruttere lederne internt. Når de gjør det på denne måten, kommer det ikke inn noen med nye tanker og ideer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som er medlem i kontroll- og konstitusjonskomitéen.

- Liten forståelse
– Faremo viser liten forståelse for hva det vil si å endre en kultur. Det må gjøres ovenfra og lederne må da gå foran, sier Venstre-lederen.

Frp’s Anders Anundsen, som leder komitéen, reagerer også.

- Jeg synes det er underlig at de ikke er mer bevisste på dette. Når så godt som alle ledere hentes internt, blir det vanskelig å tenke nytt. Det er ingen som kommer med et utenfra-blikk, sier Anundsen til Dagbladet.

De to eneste som har kommet utenfra, er advokat Jostein Haug Solberg, som er blitt avdelingsdirektør i sivilavdelingen, og spesialrådgiver Kjetil Skogrand, som er blitt avdelingsdirektør i sikkerhetsavdelingen. Skogrand kom fra Forsvarsdepartementet og jobbet i justisdepartementet i 2009.

Statssekretær: – De beste
Statssekretær Kristin Bergersen (Ap) mener de har funnet de best kvalifiserte til alle stillingene.

«Vi er så heldig å ha meget godt kvalifiserte og interne søkere til lederstillinger i departementet. De beste lederne er de som er i stand til å tenke nytt og bidra til å endre virksomheten. Samtidig er det viktig at de evner å videreføre alt det gode ved måten Justis- og beredskapsdepartementet tar vare på sitt viktige samfunnsoppdrag», skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Kritikk
Justisdepartementet har fått hard medfart granskningene etter 22. juli-terroren. 22. juli-kommisjonen mente departementets målstyring av politiet førte til at det er blitt brukt for mye ressurser på det som kan måles, mens beredskapen og samfunnsmessige viktige oppgaver ble nedprioritert.

Tidligere polititopper har fortalt at de slet med uklar rollefordeling, for mange prosjekter, lite penger og lav bemanning.

Da Grete Faremo tok over som justisminister, fikk departementet navnet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er senere kommet kritikk fra enkelte i departementet om at det nå er for mye ressurser som brukes til beredskap og for lite til de klassiske justisoppgavene.

Departementet har fått store midler for å gjøre noe med kulturen og ledelsen.

Nok en gang om regjeringens helsereform og ventelistetriksing!!! ....

Denne gang kommer det reaksjoner på regjeringens talltriksing fra innen helsereformen fra selve Riksrevisjonen! Det er bare til å gi seg over når man ser endeløse og håpløse bortforklaringer fra regjeringstalsmenn som forsøker ytre seg om noe irregulært – som selvsagt igjen viser de nok en gang har store forklaringsproblemer og driver kun med ansvarsfraskrivelser! Slike kan man selsagt ikke stole på – og de bør snarest skiftes ut ved høstens stoprtingsvalg! Jf sakset fra Aftenposten -

Mener Regjeringen har legalisert ventelistetriksing

I juni endret Regjeringen loven slik at den nærmer seg praksisen som i dag beskyldes for å være ventelistetriksing.

Aftenposten skriver tirsdag om hvordan Akershus universitetssykehus (Ahus) har endret fristene til pasientene på en måte som Riksrevisjonen mener er ulovlig.

Helseombudet kaller det for manipulering av ventetidene.

Kritikere mener ny lov gjør ulovlig praksis lovlig

Loven som Riksrevisjonen mener er blitt brutt, ble endret av Regjeringen i juni i år. Loven trer i kraft tidligst 1. januar 2015.

Den nye loven innebærere endringer nettopp på de områdene som sykehusene blir beskyldt for å trikse med.

I dag må sykehusene vurdere pasientenes helsetilstand når de får en henvisning. Hvis henvisningen ikke er god nok, må sykehuset undersøke pasienten eller samle inn ytterligere opplysninger fra fastlegen.

I den nye loven slipper sykehusene dette. Med den er det bare henvisningen som skal vurderes.

- Regjeringen svikter venteliste-pasientene

- Den politiske styringen av situasjonen ved Ahus har vært ute av kontroll, mener Øyvind Korsberg (Frp).
I tillegg står det i den nye loven at tidspunktet for når sykehusene skal registerere pasientenes frister som oppfylt, kan være enten utredning eller behandling. I den gamle loven ble denne fristen omtalt som behandling.

Kritikere mener at dette vil legalisere det som omtales som triksing – nemlig at sykehusene i stor grad oppfyller pasientenes frister ved utredning i stedet for behandling.

«Lovforslaget innebærer et klart tilbakeskritt for pasientene når det gjelder å oppnå og få rask utredning og tidspunkt for krav på behandling», skriver blant annet førsteamanuensis ved Diakon Høgskole, Olav Molven, i en kritisk artikkel.

- Ingen er tjent med mange ulike tolkninger

Robin Kåss, statssekretær i Helsedepartementet, er ikke enig i dette:

- Jeg mener loven innebærer forenklinger, og jeg mener det er et gode. Det ingen som er tjent med at det er så mange ulike tolkninger og praktiseringer av et og samme regelverk. Samtidig lovfester vi at pasienter skal få raskere tilbakemelding og at alle skal få en frist å forholde seg til. Både henvisende lege og sykehusene får et økt ansvar for å bidra til et godt pasientforløp, , sier Kåss til Aftenposten

- Kritikerne mener dere flytter loven mot praksisen som sykehusene i dag praktiserer?

- Det er riktig at lovverket blir mer i tråd med praksis, og det mener jeg er et gode – at det juridiske lovverket stemmer overens med det som praktiseres av legene.

Praktiseringen som Riksrevisjonen mener er i strid med loven, er blitt praktisert ved flere sykehus i lengre tid.

På spørsmål om ikke Regjeringen burde ha ryddet opp slik at sykehusene faktisk følger dagens lov, svarer Kåss:

- Det er det vi nå gjør med den nye loven. Det går ikke an å si det på en tydeligere måte enn å fremme en proposisjon for Stortinget, som nå er vedtatt, og med få unntak enstemmig sluttet seg til.

- Men burde dere ikke sørget for at dagens lovverk følges?

- Det er det vi har gjort. Og det at viktige institusjoner som sykehus, Riksrevisjonen, Fylkesmenn og departementet har ulike tolkninger av samme lov, viser hvor uklar loven har vært, sier Kåss.

Vil ikke vurdere Ahus

På Ortopedisk avdeling på Ahus regnes nesten alle pasientene som såkalt «uavklarte». Det betyr at pasientens tilstand er uklar og at legene ikke helt vet hva man skal gjøre med ham. Utredning kan derfor regnes som starten på et behandlingsforløp.

Ordningen med pasientansvarlig lege på norske sykehus, har ikke fungert.
Riksrevisjonen mener at pasientene ifølge dagens lov i hovedsak bør være avklarte pasienter som får fristen registrert som oppfylt først når behandlingen starter.

På spørsmål om det kan være tvil om praksisen ved Ahus er i strid med dagens lov, svarer statssekretær Kåss:

- Jeg skal ikke gå inn å vurdere praksisen ved et enkelt sykehus. Det er ledelsen og styret på sykehuset som er ansvar for å holde seg innenfor lovverket. Så er det selvfølgelig Fylkesmannen som skal følge opp at reglene følges.

- Er det ikke deres jobb å rydde opp?

- Vi har ryddet opp ved at vi har gjennomført omfattende lovendringer og presiseringer, sier Kåss.

AP vil høyst sannsynlig øke skattebyrden for norske velgere!!! ...

Det er meget bemerkelsesverdig at det kun for tiden er SV som løfter litt på dynen for nye økte skatteløfter fra den bestående regjering av AP og de R/G! Det ser ikke ut til at AP hverken har ryggrad eller redelighet nok til å komme fram med de virkelige realitetene som vil skje om de skulle vinne fram ved høstens stortingsvalg! Heldigvis for det norske folk ser det ut til at løftebrudd og tilsørte valgløfter er så grundig avslørt – at det kun er en bitteliten teoretisk mulighet for slikt resultat!
Jf sakset fra Dagbladet -

Høyre og Frp tror Ap vil øke skattene
.
Tror ikke på Aps løfter om ikke å øke skattene.

Høyre og Fremskrittspartiet tror ikke på Arbeiderpartiets løfter om ikke å øke skattene. Høyres Nikolai Astrup spår skattesmell dersom de rødgrønne går av med seieren i høstens stortingsvalg.

- Får Norge en borgerlig regjering til høsten, går skattene ned. Med fortsatt rødgrønn regjering er det stor sannsynlighet for at de går opp, sier Astrup til Klassekampen.

Han mener det er helt usikkert hva de rødgrønne selv vil gjøre med skattenivået. Han har sett seg lei på at Ap kritiserer opposisjonspartiene for å være uklare om hvilke skatter som skal kuttes. Astrup peker på flere signaler som tilsier skatteøkning ved rødgrønn valgseier. SV har lansert en ny skatt på finanstransaksjoner, tidligere har Aps partisekretær Raymond Johansen uttalt at skattenivået bør økes, med 2017 som mulig starttidspunkt. Dessuten har Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg varslet nye endringer i selskapsskatten, uten å konkretisere hvilke skatter som skal økes. - Det er ingen tvil om at de rødgrønne egentlig ønsker å øke skattene, men de forsøker å skape inntrykk av det motsatte, sier Astrup. Også Frps skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde sier det ligger an til skatteøkning med de rødgrønne ved roret de neste fire årene. Og SV-leder Audun Lysbakken gir dem litt rett. Han sier partiet har et enkelt skatteløfte der dagens skattenivå beholdes, men med en skatteøkning på ni milliarder kroner fra finansnæringen. - Hvis Astrup har tenkt å skremme velgerne med det, ønsker jeg ham lykke til. Jeg tror ingen i Norge blir livredde av å tenke på høyere skatt for finansbransjen, sier Lysbakken.

(NTB)

Svineinfluensa, vaksine, testing, GSK, Folkehelseinstituttet , NPE og familien Stoltenberg! ...

Det har blitt skrevet mange artikler om den massive svineinfluensavaksineringen som ble foretatt i 2009 med de svært alvorlige bivirknigene bl a narkolepsi til barn og eldre som viste seg med noe effekt i tiden etter vaksinasjonene. Dette er en svært alvorlig bivirkning som varer livet ut med svært vanskelige sosiale og medisinske effekter for den som blir rammet! Folkehelseinstituttet viser til at denne medisinen ble godt klinisk testet! Det viser seg imidlertid at dette ikke er helt sant – og det er i legekretser reist sterke innvendinger bl a i Tidsskrift for Den norske Legeforening – jf flg
sakset herfra – jf – Om vaksinetestene og Folkehelseinstituttet -

Brev til redaktøren

Vaksinasjon mot svineinfluensa 2009

C Haug 

Direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet hevder i Tidsskriftet nr. 7/2012 at svineinfluensavaksinen Pandemrix var klinisk testet og at min påstand i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 5/2012 om at den ikke var klinisk testet derfor er feil (1, 2). Jeg burde naturligvis ha uttrykt meg annerledes, for «ikke klinisk testet» er et svært upresist begrep. Jeg burde i stedet ha skrevet «ikke tilstrekkelig klinisk testet». Og ganske særlig ikke tilstrekkelig klinisk testet til å anbefale vaksinering av hele den norske befolkning. Det er poenget.

Mye kan kalles klinisk testing av et legemiddel: Alt fra de aller tidligste små forsøk på mennesker – gjerne utført av legemiddelprodusenten selv – for å se om legemid-let er farlig, dvs. har hyppige og alvorlige bivirkninger (fase 1-studier), til omfattende studier som veier effekt mot bivirkninger av både alvorlig og mindre alvorlig grad (fase 3-studier). Vanligvis er solide fase 3-studier et minimumskrav for å få et legemiddel godkjent av legemiddelmyndighetene. Og fordi heller ikke disse studiene er i stand til å plukke opp sjeldne, men alvorlige bivirkninger, krever legemiddelmyndighetene stadig oftere systematiske oppfølgingsstudier (fase 4-studier). Altså mer enn ordinær bivirkningsrapportering.

Hvordan man veier potensiell effekt av et legemiddel mot potensielle bivirkninger, avhenger av den pasientgruppen legemidlet skal brukes på. For alvorlig syke pasienter med få behandlingsalternativer aksepteres selv ganske alvorlige bivirkninger hvis det er en mulighet for effekt. For en frisk befolkning som står overfor en sykdom som er ufarlig for de aller fleste, må det være svært god dokumentasjon av effekt for at man skal kunne akseptere noen bivirkninger – hyppige eller sjeldne – overhodet.

Stene-Larsen og Folkehelseinstituttet hevder at vaksinen var klinisk «godt nok» testet, selv om man først og fremst hadde testet en liknende vaksine mot et annet virus – nemlig fugleinfluensaviruset H5N1. Men responsen på selve viruset er jo avgjørende for både virkninger og bivirkninger av vaksiner, så studiene av vaksinen mot fugleinfluensa hadde begrenset direkte overføringsverdi til svineinfluensa.

Stene-Larsen skriver at Folkehelseinstituttet utsatte beslutningen om å anbefale svineinfluensavaksinen til alle «helt til 23.10. 2009» fordi «denne datoen hadde vi trygghet for at Pandemrix ikke ga hyppige, alvorlige bivirkninger». Her er en logisk brist. Når man skal anbefale en vaksine til hele den friske befolkningen og man vet at sykdommen er ufarlig for de aller fleste, er det ikke tilstrekkelig at vaksinen ikke gir «hyppige, alvorlige bivirkninger» – altså er farlig. Man må også være tilstrekkelig sikker på at effekten er så god at den oppveier risikoen for de sjeldne, men alvorlige bivirkninger som vanligvis oppstår, dessverre også for denne vaksinen.

Litteratur

1. Stene-Larsen G. Vaksinasjon mot pandemisk influensa 2009. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 786-7.
2. Haug C. Hva visste de, og når visste de det? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 505.

Dette viser at det norske folk ble ført noe bak lyset den gang!

GSK og Familien Stoltenberg -

Det har tidliger blitt hevdet at familien Stoltenberg hadde store aksjeinteresser i firmaet GSK. Dette er et meget alvorlig forhold som bør komme på bordet. At Folkehelseinstituttet brukte hundrevis av millioner til innkjøp av en farlig vaksine fra et firma som deres egen direktør Camilla Stoltenberg og hennes familie selv hadde store aksjeposter i – bør grundig undersøkes og komme på bordet! Et annet firma Baxter kunne også levere en vaksine – men ble selvsagt ikke valgt! Så hva ligger bak her?Thorvald Stoltenberg ble selv i sin tid meget sint på spørsmål om dette fra en journalist! Så hva ligger bak her?

NPE og erstatning. Det er noe som virkelig skurrer når så få får erstatning for bivirkninger etter svineinfluensavaksineringen! Dette bør revurderes og ettergås – og de som ikke fikk godkjent erstatning bør få nye egne advokater til å bistå! Her kan ligge svært avgjørende og grunnleggende forskjellsbehandling til grunn!?

Hva har egentlig AP og Stoltenberg å skjule???

Det har kommet flere artikler og informasjon som virkelig leder til alvorlige spørsmål om forholdet innad i AP og ledende tillitsmenn samt embetsfolk hadde til gamle Sovjet under den kalde krigen!
Det er mer enn rimelig grunn til å anta at Treholdt ble den utpekte syndebukken fra AP som ble tatt og straffet for sine nære forbindelser med Sovjetiske tjenestemenn for utlevering av dokumenter og informasjon. Mitrokhin-files viser til at det var langt flere overløpere og informanter blant ledende AP-politikere og tillitsmenn enn det som tidligere har kommet fram – og det er både litt rystende og spesielt å oppleve at det har blitt lagt effektivt lokk på disse forhold fra norske myndigheter under den sittende regjering – med retur av Stasi-arkiver fra norske forhold til at det blir lagt lokk med stor taushet i tillegg på faktiske forhold en burde fått nærmere kjennskap til i Norge. Det er grunn til å spørre om hvorfor det er så grunnleggende viktig å spare disse nålevende virksomme AP-politikerne hva de egentlig drev på med og informerte om til Sovjetiske myndigheter! Det vil iallfall vitne om hvor stor hederlig omtanke de egentlig viste Norge som sitt hjemland! Spesielt interessant med forholdet til nordområdene som AP spesielt er meget opptatt av og som det forhandles om i disse tider – ikke sant???

- Jf sakset fra Dagbladet i 2011 -
Skal ha oversikt over hele det norske spionnettet
Den britiske historikeren Christopher Andrews kan ikke offentliggjøre informasjonen fordi den er hemmeligstemplet.

MENER TREHOLT GA SVÆRT MYE MATERIALE: Den britiske historikeren Christopher Andrew skriver at KGB hadde tilgang til svært mye materiale, blant annet fra UD.

HADDE ANSVARET FOR NORDOMRÅDENE OG NORGE: Juri Andropov, lederen av KGB, har selv skrevet mange av dokumentene om Norge i KGBs arkiv. Nordområdene ble sett på som svært viktige for sovjetrusserne. Foto: WIKIMEDIA

HOPPET AV: Tidligere sjef for KGB i London, Oleg Gordievsij, skal ha fått tatt med seg alt som var mulig å ta med av opplysninger fra at av KGBs direktorater da han hoppet av. Her var det mye informasjon om nordområdene og Norge. Foto: AP/Dennis Cook

MENER NORSK ETTERETNING KUNNE STOPPE SENSITIV INFO: Historiker Olav Riste (til venstre). Her er han sammen med Arnfinn Moland, som han ga ut boka Strengt hemmelig sammen med. Foto: NTB-foto: Knut Fjeldstad

I går kunne Dagbladet avsløre at en spionbok som skulle komme på begynnelsen av 2000-tallet, skal ha blitt stoppet av en krets AP-folk i samarbeid med norsk etterretningstjeneste. Grunnen skal være at boka inneholdt navn på norske politikere og byråkrater som ble karakterisert som spioner for Sovjet.

Den britiske historikeren Christopher Andrew skrev boka sammen med KGB-avhopperen Vasilij Miktrokhin, som tok med seg store deler av KGBs sentrale arkiv da han hoppet av til Vesten. De to har gitt ut flere bøker sammen, men den varslede boka om Skandinavia har aldri kommet.

Dagbladet har ikke fått tak i Christopher Andrew.

Har antakelig oversikt over det norske spionnettet

Mitrokhin er ikke den eneste KGB-avhopperen Andrew har samarbeidet med.

I 1990 hevdet tidligere KGB-general Oleg Kalugin i et sovjetisk tv-intervju at KGB-avhopper Oleg Gordievskij tok med seg alt som var mulig å ta med av opplysninger fra at av KGBs direktorater. Disse opplysningen har den britiske historikeren Christopher Andrew tilgang til, på lik linje med opplysningene fra det hemmelige Mitrokhin-arkivet.

Andrew har trolig oversikt over det meste av det KGB hadde om Norge og norske spioner. Mange kontakter ble arkivført uten at de hadde gjort noe ulovlig. Men det er på det rene at det finnes agenter som aldri er blitt kjent for offentligheten. Etter krigen er 30 – 40 nordmenn dømt for spionasje.

Skriver mye om Norge

Andrew har lenge hatt en interesse for Norge. Sammen med Oleg Gordievskij, skrev han i 1992 boken «More Instructions from the Centre: Top Secret Files on KGB Global Operations 1975-1985». Andrew bruker mye av plassen i boka til Norge og nordområdene.

Ved hjelp av primærdokumenter fra KBG hevder Andrew at han kan vise at Arne Treholt gav KGB en mengde informasjon om Arktisk og nordområdene og at KGB var svært frustrerte da Treholt ble ansatt ved FN i New York. Informasjonen tørket da opp.

Andrew skriver også at KGB-kontoret som hadde ansvaret for å analysere nordområdene klaget fælt over mange på informasjon året etter at Treholt ble arrestert og krevde at kontoret måtte skjerpe seg. Året før arrestasjonen hadde de ingen klager.

Full tilgang til UD-info

I februar 1978 viser primærkildene som Andrews offentliggjorde oversatt fra russisk i 1992, at KGB hadde full tilgang til UD-informasjon om Arktisk.

Det såkalte «Senteret» i KGB sendte 20. april 1978 dokumentet klassifisert som «Top Secret» til vestlige KGB-stasjoner. Det var fullt av informasjon om vestlige og norske synspunkt om Arktisk.

Dokumentet hadde tittelen «Om de vestlige lands aktiviteter i Arktisk».

Det viser at Sovjet håpet å spille Norge ut mot resten av NATO og ble avsluttet med at alle måtte gjøre sitt beste for fortsatt å finne etterretningsinformasjon i nordområdene. Blant annet siterte «Senteret» dokument som visste at USA og andre makter presset på for at Norge skulle gi deres oljeselskaper tilgang til Arktisk. «Vi må bruke alle metoder for å opprettholde våre fysiske tilstedeværelse og juridiske rettigheter i Arktisk», skrev KGBs «Senter», sitert av Andrew.

Juri Andropov, lederen av KGB og senere leder og generalsekretær i Sovjetunion, tok selv ansvaret for Arktisk og nordområdene og skrev flere av hoveddokumentene som finnes i arkivet. Andropov hadde ansvaret for å overvåke etterretningsarbeidet nordområdene, herunder Norge, hevder Andrew og Gordojevski.

Videre viser skrivet fra «Senteret» at de vestlige maktene, særlig USA, slet med å overbevise Norge og UD om at NATO ville være mer interessert i å beskytte Norge om vestlige oljeselskaper fikk tilgang til Barentshavet. USA hevdet også at en slik politikk ville tjene Norge i forhandlingene med Sovjet, skrev KGB.

- Kan stoppe uønsket informasjon

- Kunne norsk etterretning stoppe sensitiv informasjon britisk etterretning satt på?
– Om det skulle være grunnlag for å stoppe den, det er et juridisk spørsmål jeg ikke har spesiell kompetanse til å svare på. Men en ville aldri tillate at ting blir offentlige som de helst ikke vil at skal bli offentliggjort. Norge kan også si nei til dette. Samarbeidet er selvsagt nært, i kontraspionasjen må man nødvendigvis jobbe tett sammen over landegrensene. Dette har også satt sitt preg på Andrews bok om MI5, det er mange elementer der som han ikke har kunnet offentliggjøre, sier Olav Riste, historikeren som blant annet har skrevet boka «Strengt hemmelig. Norsk etterretningstjeneste 1945—1970» og vært leder av Institutt for forsvarsstudier.
– Er det mange norske spioner vi aldri har hørt om?

- Det er ikke usannsynlig. Det er alltid et spørsmål om navnene som forekommer i KGBs arkiver er reelle agenter eller om det dreier seg om folk de hadde en viss kontakt med, sier Riste.

- Hvorfor ses mye av denne gamle informasjonen fortsatt på som sensitiv?

- Mange er døde, men ikke alle. Og alle har familie og barn som man gjerne vil beskytte, sier Riste.

Anerkjent historiker

- Mitrokhins notater er generelt sett verdifulle. Det er gitt ut flere bøker basert på hans avskrift av KGB-arkivet. Christopher Andrew er en veldig solid historiker når det gjelder spionasje og Sovjet. Han har arbeidet nært sammen med Miktrokhin med disse bøkene, sier Olav Riste.

Olav Riste kjenner ikke til Andrew og Mitrokhins planlagte bok om Skandinavia.

- Men jeg har merket meg at den første boka de ga ut basert på Mitrokhin-arkivet inneholdt merkelig lite om Norge og norske forhold, sier Riste.

Norge - den siste sovjetstaten ifølge Expressen i Sverige ...

En av Sveriges største aviser viser til en blogg og innlegg fra en svensk kommentator/lederskribent har med innlegg om at Norge er den siste europeiske sovjetstaten! Ikke særlig flatterende for den norske selvoppfattelsen som det suverent beste landet å bo i m m!? Jf flg sakset fra Nettavisen i dag -

- Norge er den siste sovjetstaten

- Snart blir det mangel på ost, «ha ha». Det fortjener dere, alle tullete nordmenn, skriver blogger, Eric Erfors i svenske Expressen.
- Nå må Sverige og EU faktisk slutte å dilte etter oljedopede og borskjemte nordmenn, skriver Erfors, journalist og blogger i svenske Expressen, på sin Expressen-blogg.
I bloggposten påpeker han regjeringens endringer i tollvernet for matvarer, som skjedde ved årsskiftet.

LES HELE BLOGGEN HER: SVERIGE OCH EU MÅSTE SLUTA DALTA MED NORGE

Regjeringen, med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i spissen, gjorde om tollsatsene fra krone- til prosentkontroll.
Årsaken til dette er å hindre utenlandske matvarer i å bli så billige at de kan utkonkurrere norskproduserte varer. Dette slår Erfors ned på og mener Norge holder for mye av sine goder for seg selv.
- Norge «sjokkhøynet» et antall tollsatser for å forsøke å beskytte sitt allerede subsidierte landbruk, skriver Erfors som også er politisk analytiker.
En av matvarene som hadde en spesielt økende toll var harde oster, som økte til 277 prosent.
- Når det gjelder okse-, geit- og sauekjøtt, har vårt gamle broderland hisset opp tollene til astronomiske nivåer, mellom 344 og 429 prosent, står det på bloggen.
- Rabiate motstandere
Landbruksministeren er medlem av Senterpartiet.
- Senterpartiet er rabiate motstandere av EU og har til og med sendt over politikerne til Island i kampanjen mot islendingenes EU planer, skriver Erfors.
- Norge har med EØS-avtalen en verdifull inngangsbillett til EUs indre marked. Men Senterpartiet er også motstandere av denne frie handelsavtalen,
Partileder og kommunalminister, Liv Signe Navarsete, mener det er “realistisk” at Norge forlater EØS-avtalen. Liv Signe Navarsete er leder for Senterpartiet. Hun ønsker Norge ut av EØS-avtalen.

- Vårt primærstandpunkt og langsiktige mål om å melde Norge ut av EØS ligger fast. Men den politiske situasjonen gjør at spørsmålet ikke er modent for å bli satt på spissen, sier Sp-lederen.
Erfors mener svenskene viser respekt for Navarsetes ønske om å tekke Norge ut av EØS-avtalen.
- Ja visst, kjære nordmenn, dere er selvfølgelig velkomne til å isolere dere fra omverdenen og låse dere inn i en hytte på Hardangerfjorden. Vi svensker har full respekt for deres nasjonale suverenitet, skriver Erfors.

Eric Erfors er lederskribent. Han kaller Norge for den siste Sovjetstat.

Tollkrig
Erfors forklarer at dersom Norge skulle trekke seg ut av samarbeidet med EU, ville regningen på uteblitte eksportgevinster bli så høy at det fører til lavere skatteinntekter og høyere velferdsregninger. Som da må hentes ut fra oljefondet.
- Å kjære Norge, nå som dere har startet denne tollkrigen kan dere ikke utelukke at EU vil slå tilbake med nye anti-dumping tollsatser på laks, skriver Erfors.

Bloggeren står fast ved sitt merkenavn på Norge.
- Sannheten er at Norge i dag også vinner VM i landbrukssubsidier. OECD-statistikken viser at den gjennomsnittlige støtten fra EU ligger på 23 prosent, mens en norsk bonde får 60 prosent av sine inntekter fra staten. Snakk om Sovjetstat, skriver Erfors.
Som en konsekvens av dette har Norge den dyreste maten i Europa.
- En tollsats på kjøtt på 429 prosent er en virkelig elendig Norgeshistorie.
- Jens Stoltenberg vil ha tilgang til EUs indre marked, samtidig som han sjokkhever tollene. Den her norske fripassasjementaliteten er dypt støtende, og Fredrik Reinfeldt burde ta en alvorlig lunsjsamtale med Jens Stoltenberg. Uten noen norsk laks på tallerkenen. Vi svensker lo godt da de norske tollene på smør som forstyrret mange i Norge, julen for et år siden. Snart blir det mangel på ost, «ha ha». Det fortjener dere, alle tullete nordmenn, skriver Erfors.

Ny brakmåling for Høyre i januar - AP taper terreng ...

Igjen en brakmåling for Høyre og opposisjonen – og nok et ekstremt dårlig resultat for AP og de R/G i ny meningsmåling! Det er bekymringsfullt at en regjering med så dårlig oppslutning hos det norske folk sitter i styringsposisjon i det norske storting! Jf fra TV2 Nyhetene -

Aldri tidligere i moderne tid har partiet hatt en så høy oppslutning.

21. januar 2013 kl. 03.34, oppdatert 21. januar 2013 kl. 08.47 | kommentarer |

Det er i Aftenpostens partibarometer for januar at Høyre går fram med 5,4 prosentpoeng og havner på rekordoppslutningen. Hadde det vært valg i dag, ville antall Høyre-mandater på Stortinget økt fra 30 til 76. Det er bare ni mandater for lite til å få flertall på egen hånd.

Sjekk alle tallene fra målingen

– 40 prosent er et uvirkelig høyt tall. Da vi fikk 38 i en måling i Aftenposten i september, tenkte jeg at det var i overkant av det vi kunne håpe på, sier partileder Erna Solberg.

Hun mener oppslutningen først og fremst viser et ønske fra det norske folk om regjeringsskifte til høsten.

På målingen, som er utført av Respons Analyse, går Arbeiderpartiet tilbake med 1,7 prosentpoeng til 26,5 prosent. Også kollegene i den rødgrønne regjeringen går tilbake. SV befinner seg fremdeles under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosent (-0,2) og Senterpartiet havner også under sperregrensen med sine 3,6 prosent (tilbake 1 prosentpoeng).

Januarstart horribilis for AP og de RG ...

Nok en meningsmåling hvor velgerne gruser AP og de R/G for sine løftebrudd og ansvarsfraskrivelser! Jf
SV starter valgåret 2013 under sperregrensen på TNS Gallups måling for TV 2. Partiet får 3,6 prosent, og SV-leder Audun Lysbakken mangler vel 2.000 stemmer på å komme inn på Stortinget fra Hordaland. Høyre er landets største parti for sjette måned på rad med 32,2 prosent, mens Arbeiderpartiet får 29,2. Fremskrittspartiet går mest frem fra desember til 16,8. De to partiene på høyresiden har dermed flertall med 87 mandater, mot de rødgrønnes 63. Samlet har opposisjonen 106 mandater åtte måneder før valget. KrF gjør sin andre sterke måling på rad og er fjerde størst. Venstre får mest tilbake, og ligger like over sperregrensen.Hverken rødt eller De Grønne ligger an til stortingsplass.

ANNUS HORRIBILIS FOR AP OG DE R/G I 2012 ...

I meningsmåling etter meningsmåling har AP og de R/G måttet erkjenne at de er i klart mindretall med tillit hos den norske befolkning av mange grunner! I tillegg har det vært skandaler med misbruk av mindreårige innen AP – og med store oppslag også om misbruk av maktposisjoner til å ansette venner og bekjente innen parti og fra LO på annen måte til fete styreposisjoner uten møteplikt overhodet samt også tildelinger av økonomisk støtte fra statlige midler og fonds til alskens formål. Det er altså i tillegg et annus inhabilis for denne regjeringen som ikke har hatt tilsvarende opplegg i historisk tid – og glimrende beskrevet i følgende artikkel fra Dagens Næringliv – vel verdt å lese! Jf

Annus Inhabilis Ledere er gjerne av den oppfatning at de selv er gode til å vurdere sin habilitet. Det er de ofte ikke.

I mars trakk barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken seg fra regjeringen. Begrunnelsen han ga var at han burde ha erklært seg inhabil da departementet bevilget fire millioner kroner til Reformsenteret for menn, drevet av Lysbakkens nære venn. Like etter seilte Tschudi-saken opp, der UD i 2008 bevilget seks millioner kroner til et senter ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støres barndomsvenn Felix Tschudi.

Statsminister Jens Stoltenberg støttet Gahr Støre offentlig. «Den store forskjellen her er jo at Jonas Gahr Støre vurderte sin egen habilitet og kom til at han ikke var inhabil. Når det gjelder Audun Lysbakken, var det hans egen vurdering at han var klart inhabil,» sa Stoltenberg. Juridisk har Stoltenberg sitt på det tørre. Likevel blir dette for enkelt. For er folk egentlig istand til selv å vurdere om de er habile?

Filosof og forsker ved Handelshøyskolen BI, Øyvind Kvalnes, ga nylig ut boken «Habilitet,» og mener at det er de ofte ikke.

Tvert om er sjefer ofte så travle at spørsmål om habilitet fort kan gli inn i en blindsone. Og blindheten som oppstår er gjerne dobbel: «jeg kan være blind for egen inhabilitet, og blind for denne blindheten,» skriver Kvalnes.

I forvaltningsloven heter det at en saksbehandler er inhabil hvis utfallet av saken kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til.» Topp-politikere som er i tvil om sin habilitet, kan få den vurdert juridisk av lovavdelingen i justisdepartementet. Men de som er blinde for blindheten kommer ikke så langt som til å spørre. Den høyst menneskelige tilbøyeligheten til ikke alltid å se hvordan man selv blir påvirket av personlige bindinger, kan bli ytterligere forsterket av makt. Mektige personer har en lei tendens til å snevre inn ytringsfriheten rundt seg, bevisst eller ubevisst. Å påpeke for sin leder at her har du kanskje et for nært forhold til en av aktørene, kan fort oppfattes som en kritikk av hans dømmekraft. For at medarbeidere skal påta seg den risikoen må ytringsmiljøet være inviterende og trygt.

Kvalnes trekker frem to sjefsvarianter det kan være ekstra vanskelig å si fra til. Den ene er å hun som ikke er synderlig interessert i innspill og korreksjoner, og som sitter på makt til å gjøre jobblivet ubehagelig. Den andre er den utpreget erfarne og flinke. Her er det lett å tenke at «hun vet vel hva hun gjør, kanskje er det jeg som har feil magefølelse her.»

Les også Olsø endret styreprotokollen: – Endringene var avklart
19.12.2012 – 21:20

Rune Olsø endret utkastet til protokoll fra styremøtet der han ble foreslått, men ikke ansatt, som Entra-sjef. Det var klarert med styreleder, sier han.
Da næringsminister Trond Giskes nære venn Rune Olsø i vår ble konstituert som direktør i statseide Entra, fastslo lovavdelingen at det ikke gjorde Giske inhabil i alle spørsmål som gjaldt Entra, bare i saker som gjaldt Olsø direkte. Giske unnlot innledningsvis å oppnevne en settestatsråd, noe som gjorde forholdet mellom Giske og Olsø til et hett tema igjen i september da Olsø ble fast ansatt som administrerende direktør mot styreleder Siri Hatlen og et mindretalls vilje.

En beslutningstager kan føle seg svært så sikker på at han greier å ta objektive avgjørelser selv om en sak involverer en venn. Dette kan være riktig eller feil. Men muligheten for dobbel blindhet er ikke eneste grunn til at ledere ikke bør overlates til seg selv i vurderingen. Habilitetsreglene er nemlig ikke bare ment å skulle sikre at de objektivt beste beslutningene fattes. De er også til for å bevare den nødvendige tilliten til tjenestemenn og politikere, og «beskytte dem mot at det sås tvil om deres troverdighet». Hvordan omverdenen oppfatter en politikers troverdighet blir aldri noe han har full kontroll over. Det var derfor Støre muligens pådro seg en unødig stor ripe i lakken ved å tviholde på at det var riktig av ham å ikke ha bedt justisdepartementet vurdere hans habilitet i Tschudi-saken.

Habilitetsvurderinger kan kanskje oppleves som plunder og heft i en travel hverdag. Ofte vil de være verdt strevet.

Les også: Giske foreslo venn etter at styrekandidatene var plukket ut

LOs sure, kalde julegaver og hule dobbeltmoral i denne søte juletid ...

Nok en gang virkelig griner og lyser dobbelmoral mot en med informasjonen om at 40-60 personer må gå fra Sparebank1 Oslo og Akershus – hvor LO sitter med egen stor eierposisjon på 10% og med selvsagt egen styrerepresentasjon og stor innflytelse. Litt av en kald og sur julegave fra HR-avdelingen i Sparebank 1 som er kjent for sin meget hårdhendte behandling av egne ansatte som skal ut av virksomheten. LOs store innflytelse og makt er det her ingen som snakker høyt om – for det er selvsagt den rå kapitalens virkelige krefter som nå benyttes som følge av de store feilsatsinger med tap i mange hundremillionersklassen som Sparebank 1 må ta i Sparebank 1 Markets og ikke minst i UNISON – et lite forsikringsselskap med store tap som banken nå måtte redde!
Det er altså prisen og grunnen til at en ny stor runde med oppsigelser i den virksomheten hvor ansatte må betale tapet for økonomiske feilsatsinger fra disse lettvint-økonomene som styrer virksomheten med store lønninger og bonuspregede innsats. LOs representanter i styret med sine verv og ikke minst godt lønnede styreposisjon – så hører man selvsagt ikke heller noe om dette. Egeninteressen til LOs egne folk synes langt større enn rettighetene til de ansatte som skal ut!

Når en også tar i betraktning den diskusjonen som har vært om Roar Flåthens eget varaverv i Kongsberg Våpenfabrikk med full styregodtgjørelse på en million – uten selv å være tilstede på styremøter – ja da griner nok en gang hulheten, dobbeltmoralen og egeninteressen til LOs folk mot en – spesielt når de fra talerstol etter talerstol hevder at de virkelig står på for de som arbeider sine interesser og rettigheter? Er det virkelig grunn til å ta de alvorlig og stole egentlig på det? Jeg bare spør..?
Når det så gjelder sparebanken og dens ideele opphav – som i gamle dager var representanten for det etablerte, sunt økonomiske og gode i bygd og by – så har de nå virkelig endret karakter til større kalde og harde råkapitalistiske enheter – selv med LOs sterke innflytelse. Og dette har virkelig LOs egne lettvint-økonomer investert arbeidstakeres egne innbetalte kontingenter og fonds inn i – som nå drives med store feilinvesteringer og tap som i dette tilfelle i Sparebank 1? Er det da rart man ikke innser i LOs egne kretser – at egeninteressen til maktkoryfeene i LO som befester styrerepresentasjonen rundt om i statlige og private selskaper – er virkelig det som synes mestt fremtredende som egentlig reell drivkraft?
Men med varm omtanke til de 40-60 famiiene som nå har fått den sure og kalde meldingen om at de ikke har noe arbeid å gå til etter jul – så ønskes en så god jul de kan ha i en slik situasjon. Jeg ønsker virkelig ikke det samme til HR-avdelingen og lederne i Sparebank 1 og heller ikke til maktkoryfeene i LO – som har vist et annet sant og ekkelt ansikt!

AP ned 3,5% - ny kjempesmell og nedgang i ny måling ...

Nok en desembermåling viser en meget sterk og merkbar nedgang i popularitet for AP – som igjen klart bekrefter tendensen i alle målinger denne høsten som snart er over! Det blir nok en mager innledning for julefeiringen hos de R/G denne julen – eller sklir ribbe, ribbefett og akevitt like glatt ned som før i de R/Gs ganer??? Jf

Smell for Ap på ny måling

Ap går tilbake 3,5 prosentpoeng i desember, viser ny måling.

Arbeiderpartiet får seg en kraftig smell på desembermålingen i Vårt Land.

Partiet går tilbake 3,5 prosentpoeng til 28,4 prosent.

Samtidig fortsetter framgangen for Høyre. Partiet går fram 2,1 prosentpoeng til 29,1 prosent, og er dermed igjen størst.

På en god tredjeplass kommer Fremskrittspartiet, som vokser med 0,8 prosentpoeng til 18,9 prosent på Norstats desembermåling.

Også Sosialistisk Venstreparti sliter på målingen, og er igjen under sperregrensen med 3,8 prosent og et fall på 0,3. Senterpartiet går fram 1,5 og får 5,7 prosent.

Venstre får 4,4 prosent. Miljøpartiet De grønne har også mistet oppslutning, og får bare 0,8 prosent. Kristelig Folkeparti holder stillingen på 5,8 prosent.

Rødt får 1,9 prosent, og er dermed inne med ett mandat på Stortinget.

Høyre og Frp har flertall sammen med 87 mandater, og sentrumspartiene er ikke på vippen. De rødgrønne får 62.

Feilmarginen på målingen er mellom 1 og 3 prosent.

APs reelle oppsummering - en virkelig tragisk politisk høstsesjon ...

APs oppsummering av den politiske høstsesjon som reghjeringsparti må da være et meget klart alarmerende negativt merket resultat på bunnlinjen! I tråd med folks mening og oppfatning av APs vilje og evne til å lede an vårt land – så viser meningsmåling etter meningsmåling den helt klare tendens til at tilliten til dette partiet er på sterkt fallende kurs. Det er nå høringer på stortinget som også klart indikerer en umoral og en form for politisk korrupsjon som ikke har sitt sidestykke i moderne etterkrigspolitikk – og statsråd etter statsråd enten det er AP (Støre, Giske) og SV (Lysbakken ) som alle har gitt store pengemessige fordeler og posisjoner til venner/bekjente/eget ungdomsparti som er blitt godt avslørt i ettertid. I tillegg til de siste rettsaker om seksualpress og misbruk av unge jenter innen partiet! Nei – det viser det ikke egentlig står så bra til der i gården – ikke sant godtfolk???

Ap faller klart på ny måling
Arbeiderpartiet faller på ny desembermåling, mens Høyre suser videre oppover. Samtidig får de rødgrønne velferdsstryk. – Et varsku til Jens, mener Unio-leder.
Arbeiderpartiet får bare 29 prosents oppslutning. Høyre er dermed klart størst i målingen InFact har gjort for VG.

Sosialistisk Venstreparti sliter også. Til tross for en framgang på 0,4 prosentpoeng er ikke oppslutningen høyere enn 3,3 prosent og godt under sperregrensen for utjevningsmandater.

Heller ikke Senterpartiet har noen grunn til å juble. Partiet faller 0,5 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Det sterke fokuset på negative saker rundt kjente Ap-politikere kan ha sendt partiets velgere opp på gjerdet og bidratt til Aps nedgang, sier valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot til VG.

Marginal fremgang for FrP
Fremskrittspartiet får 13,3 prosent, opp 0,6. Kristelig Folkeparti har støtte fra 5,7 prosent av de spurte, fram 0,4. Venstre får 5,4 prosent, fram 0,3. Rødt får 1,5 prosent.

De rødgrønne partiene ville ha fått 62 mandater på Stortinget dersom målingen var valgresultat. Høyre, Frp, KrF og Venstre ville ha fått 106 mandater, mens Rødt ville fått én plass på tinget.

Det er kun Høyre og Venstre av stortingspartiene som får flere mandater enn de har i dag på denne målingen.

Feilmarginen på målingen er 2 prosentpoeng. Vel 2.000 personer er spurt i to separate undersøkelser 6. og 18. desember.

Velferdsstryk for de rødgrønne
Bare én av ti spurte mener at velferdstjenestene er blitt bedre under de rødgrønne, viser en annen fersk meningsmåling fra Respons, som er utført på oppdrag fra Unio, skriver Dagsavisen.

Den viser at folk flest har fått mindre tiltro til det offentlige under de rødgrønne.

26 prosent av de spurte svarer at de i løpet av de siste årene har fått mindre tro på at det offentlige leverer de tjenestene de har behov for. Bare 9 prosent har økt tro på at det offentlige leverer. 60 prosent sier de synes at dette er uendret.

Frp og Høyres velgere har minst tro på at det offentlige leverer. Her svarer henholdsvis 45 og 35 prosent at de har fått mindre tro på dette de siste årene.

Folkestad: – Et varsku til Jens
Men både blant Ap- og Sp-velgere – og LO-medlemmene – er det flere som har fått mindre tiltro til offentlige tjenester enn de som har fått større tro på det offentlige:

Unio-leder Anders Folkestad mener målingen er en advarsel for de rødgrønne og statsministeren.

– Tilliten til at det offentlige gir folk gode tjenester synker i befolkningen. Dette er et varsku til Jens Stoltenberg om han skal bli gjenvalgt, sier han til Dagsavisen.

AP og SV så desidert minst likt blant de R/G av velgerne ...

Et meget interessant resultat kom av en soørreundersøkelse blant vanlige velgere om hvilket parti de IKKE ovehrodcet ville stemme på! Resultatet gir ganske godt svar på tendensen som ogs¨å meningsmålingene ikke minst det siste året har gitt – og heller ikke overraskende nok kommer FrP
nederst på listen – selv om det ikke har gitt tilsvarende resuitat i meningsmålinger! Der har fortsatt de borgerlige klart og ubestridt flertall! Jensemann ser også ut til å ha problemer med seksuelle trakasseringer som pt rir AP meget følbart!!! Jf

Disse partiene vil folk ikke stemme på
Noen partier er mindre populære enn andre blant velgerne.

Mens det knapt er noen velgere som ikke kan tenke seg å stemme Høyre, er det svært mange velgere som aldri vil stemme Fremskrittspartiet eller SV.

Følg partibarometeret til tv2.no

Ikke for «folk flest»
Mens Fremskrittspartiet kaller seg partiet for «folk flest», viser en måling TNS Gallup har gjennomført for TV 2 i høst at det nettopp er Fremskrittspartiet som topper listen over partier folk ikke kan tenke seg å stemme på.

– Frp gir veldig tydelige svar på de debattene vi deltar i. Da kan folk gjøre seg opp en klar og tydelig mening, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Hele 43,4 prosent av de som har en mening, kan aldri tenke seg å stemme på Fremskrittspartiet.

– Det betyr jo at nesten 60 prosent kan tenke seg å stemme på oss, skulle Frp gjøre et slikt valg skulle nok jubelen stått i taket hos oss, sier Frp-lederen.

Fløypartiet på motsatt side av politikken, Sosialistisk Venstreparti, kaprer andreplassen i kåringen. 24,6 prosent av velgerne som har en mening kan aldri tenke seg å stemme på Audun Lysbakken & co.

Til sammenligning er det 14,3 prosent som svarer at de aldri kan tenke seg å stemme Arbeiderpartiet.

Høyre skremmer få velgere
Høyre som denne høsten har satt flere rekorder på meningsmålingene, ser ut til å skremme langt færre velgere enn de to andre store partiene. Bare 1,9 prosent av de som har en mening svarer at de absolutt ikke kan tenke seg å stemme Høyre.

– Jeg er glad for at folk ikke misliker oss, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Men når nesten ingen sier de ikke kan tenke seg på stemme på Høyre, har dere blitt for runde i kantene?

– Nei, men vi har vist lenge at vi er annetvalget til veldig mange velgere, vi er faktisk det partiet flest har som annetvalg, selv så høyt som vi ligger på målingene nå. Vi har svar på mange av utfordringene fremover, sier Solberg.

Frp-leder Siv Jensen mener derimot at det er viktig å ta klare standpunkter, slik at velgerne kan ta stilling til hva partiene mener.

– Min oppfatning er at det å ha klare og tydelige svar gjør det enklere for folk å gjøre seg opp en mening, jeg synes det er mye bedre at folk er uenig med Frp enn at de ikke har en mening om Frp, sier Jensen.

Store kjønnsforskjeller
Bakgrunnstallene i målingen viser at det er langt flere kvinner enn menn som ikke kunne tenke seg å stemme Fremskrittspartiet.

På motsatt fløy er det nesten dobbelt så stor andel av mennene som svarer at de ikke kunne tenke seg å stemme SV, sammenlignet med andelen kvinner som ikke vil stemme på partiet.

Det er også litt flere menn enn kvinner som svarer at de ikke kunne tenke seg å stemme på Arbeiderpartiet.

Mens andelen unge som ikke kunne tenke seg å stemme Frp er høyere enn andelen eldre velgere som sier det samme, er det stikk motsatt for SV. Partiet er langt mindre aktuelt for velgerne over 60 år enn det er blant de unge.

AP og de R/G vakler videre langt bak de borgerlige i novembermåling ...

Nok en meningsmåling i november viser at regjeringen bestående av AP og dce R/G fortsatt ligger langt bak de borgerlige i meningsmåling etter meningsmåling! Ikke bare er AP virkelig kraftig detronisert som det største partiet i Norge samt at SV dupper under og over sperregrensen som en full mann! Nå har også Sp virkelig tatt skade av den nåværende partileders ukritiske og ubeherskede temperament i tide og utide -og ligger nå et godt stykke under sperregrensen! Nei dette lover ikke godt for den sittende regjerings tillit hos det norske folk – for de borgerlige ligger fortsatt et godt stykke foran! Jf

Partileder Liv Signe Navarsete ville blitt eneste Sp-representant på Stortinget om målingen var valgresultatet.

Som det eneste av regjeringspartiene går Senterpartiet tilbake med 0,7 prosentpoeng til 3,5 prosent, godt under sperregrensa.

SV, som har vaket rundt sperregrensa det siste året, gjør et kraftig hopp på Aftenpostens og Bergens Tidendes meningsmåling for november.

SV øker med 0,7 prosentpoeng og får 5,2 prosent etter å ha ligger på et snitt mellom 3,9 og 4,3 de siste månedene, viser målingen.

– Når det drar seg til og tvilerne kommer ned fra gjerdet, blir det jevnt. Det er en god mulighet for å gi Erna en skikkelig fight om flertallet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Bergens Tidende.

Også Arbeiderpartiet kan notere seg for framgang. Det største regjeringspartiet øker med 1,3 prosentpoeng til 31,3 prosent.

På den borgerlige siden går Høyre tilbake med 1,2 prosentpoeng til 35,3 prosent, men er fortsatt landets største parti. Også Venstre og KrF går fram, med henholdsvis 0,8 og 0,1 prosentpoeng til 5,7 og 5,1 prosent. (©NTB/TV 2)