Viser arkivet for stikkord kriminelle

Import av kriminelle - eksport av terrorister

Mye tyder nå på at det var en 23 år gammel norsk statsborger som ledet angrepet på kjøpesenteret i Nairobi. Videobilder og undersøkelser av den norsk-somaliske mannens telefontrafikk styrker mistanken, sier PST i dagens VG.

I Pakistan sitter Arfan Bhatti fengslet, trolig også på grunn av lefling med terrorgrupper. I Syria kriger for øyeblikket et sted mellom 30- og 40 norske statsborgere som “hellige, muslimske krigere” sammen med Al-Qaida og andre ytterliggående islamister.

Her hjemme sitter Mulla Krekar fengslet for terrortrusler og trusler mot norske politikere. I fengselssystemet deler han fasiliteter med kriminelle fra 120 forskjellige land (pr 2011).

Litt ironisk kan man si at Norge importerer bred kriminell kompetanse og eksporterer spisskompetanse innen krig og terror.

Tiden hvor man kunne gli rett gjennom sikkerhetskontrollene ved å vifte med det velkjente røde passet, er med dette definitivt forbi. Den dagen du ligger svett over en benk på en mer perifer flyplass med en blåkledd finger på leting etter sprengstoff i skyggen av prostata, er tiden kommet for å skjenke naive rødgrønne politikere en liten tanke..

Vil bygge fengsler i Øst-Europa !

Justisminister Knut Storberget ønsker et tettere samarbeid for å overføre østeuropeiske fanger til soning i hjemlandet. Nå vil Norge bidra til fengselsbyggingen. Knut Storberget møtte i går kolleger under et europeisk justisministermøte i Istanbul. Justisministeren hadde blant annet det han beskriver som «positive samtaler» med Polens justisminister Krzysztof Kwiatkowski om soningsoverføring for flere av polakkene som sitter i norske fengsler. Det er særlig Polen og Litauen vi jobber med nå. Polen har signalisert at de kan ta i mot flere, sier Storberget til Dagbladet. I går satt det 137 polakker og 97 litauere på soning i norske fengsler. Kapasitetsproblemer i de domfeltes hjemland er ofte det som stikker kjepper i hjulene for hjemsending. Storberget mener at Norge må gå nye veier for å få utlendingene i norske fengsler til å sone i hjemlandet. Nå vil han at Norge skal bidra til å øke fengselskapasiteten i de østeuropeiske landene. Fremskrittspartiet har foreslått nøyaktig det samme tidligere, men da ble det stemplet som ugjennomførbart. Hva mener du ?

En lov for lovlydige og en for kriminelle

Rumenske og bulgarske bander med skimmerutstyr for å svindle norske minibanker er nå satt fri etter kjennelse i Høyesterett. Landets øverste domstol sier det ikke er ulovlig å ha skimmerutstyr til å svindle den norske befolkningen.

Høyesterett sier at de ikke kan settes i fengsel om de er i besiittelse av utstyr til å svindle minibankkunder i Norge. Først når de har svindlet og brukt utstyret kan de arresteres og straffes. Det er i følge Høyesterett ike ulovlig å ha slikt utstyr. Dermed slipper en bulgarsk bande som nylig ble avslørt med avanser og nytt banksvindler-utstyr, sluppet ut av varetekstfengsel og kan fritt bevege seg rundt i svindlernes himme, Norge.

Leser jeg vegtrafikklovens paragrafer finner jeg flere eksempler på hva jeg ikke får lov å ha i bilen. Der står det at jeg ikke kan “besitte eller bruke” i bilen – hvis jeg gjør det kan jeg bli straffet med bøter og fengselsstraff. Bøter fra kr.5000.- og oppover og eventuelt fengsel i 3 + dager.

Et annet lovverk forteller oss at det ikke er lovlig å besitte narkotika. Her igjen kan du få bot og fengsel.

Skal skimmerutstyr være presidens burde paragrafene på andre ting bortfalle. Vi kan ikke ha en lov for lovlydige og en for kriminelle.