Viser arkivet for stikkord kvalitet

Norsk mat er best!

[Bilde 484823 finnes ikke eller har blitt slettet]

Matvareprisene opptar mange. Norsk mat blir ofte beskyldt for å være for kostbar og for å holde for dårlig kvalitet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at prisutviklingen i Norge slettes ikke er så dårlig sammenlignet med Europa forøvrig. Vi bruker mindre på mat enn våre naboer, i forhold til vår kjøpekraft.
Det importeres i tillegg mye mat. Omtrent halvparten av maten som selges i Norge er importert skal vi tro den samme artikkelen fra SSB.
Når vi da ser at prisøkningen på mat i Norge er lav i forhold til EU-land virker det for meg tullete å ta til orde for å satse mindre på norsk landbruk. Ved å basere mer av matvaretilgangen på landbruk fra Europa er jeg redd for at kvaliteten og sikkerheten på mat vil synke dramatisk. Man husker jo bl.a utbruddet av kugalskap i Storbritannia som fikk enorme konsekvenser for landbruket der. Slike utbrudd er enklere å kontrollere i et landskap med mindre bruk som vi har i Norge, noe håndteringen av bl.a skrapesjuke på sau viste.

Norsk landbruk er en næring som i de senere år har gjort en enorm innsats for å møte kravene fra samfunnet om mer effektiv og sikker drift. Det viser optimisme i næringen og i tillegg at denne næringen absolutt har livets rett. Norge bør i framtiden satse enda sterkere på vår egen matvareproduksjon.
Sats på godt norsk!