Viser arkivet for stikkord leder

Halvparten mangler

Det meste ligger vel til rette for ungdommen i Norge. Det finnes trolig ikke noe tryggere land å vokse opp i. Og alt tyder på at dagens ungdom vil få enda mer å rutte med enn sine foreldre.

[Bilde 2480569 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Visjon på skinner

[Bilde 2437569 finnes ikke eller har blitt slettet]

Osmund Ueland står i spissen for Glommabanen, en moderne bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet vil for mange fortone seg som et luftslott, men ser politikere og byråkrater på en bybane i et langsiktig perspektiv mener vi at man skal ta Uelands bybanevisjon på alvor.

Les mer…

Spennende prosjekt

[Bilde 2434788 finnes ikke eller har blitt slettet]

St. Olav videregående skole mister «Gamla» og fylkeskommunen har satt av 100 millioner kroner til nye lokaler for 300 videregående elever. Før fylkeskommunen har bestemt seg for hvor det skal bygges for å huse 300 elever, peker nå flere på at deler av en videregående skole eller en ny videregående skole i sin helhet bør legges til Sarpsborg stadion. Det er en tanke vi støtter fullt ut.

Les mer…

Overraskende tall

[Bilde 2430875 finnes ikke eller har blitt slettet]

Østfold fylkeskommune er blitt sett på som et foregangsfylke når det gjelder å hindre at elever i den videregående skolen slutter underveis. Gjennom prosjektet «Ny giv» har fylkeskommunen blant annet sørget for at ungdomsskoleelever får et forhold til sin nye videregående skole. Karriereveiledning og sommerskole er andre tiltak som er satt inn for at flest mulig gjennomfører den videregående utdanningsløpet.

Les mer…

Må holde liv i planen

[Bilde 2430245 finnes ikke eller har blitt slettet]

I desember 2010 ble Sarpsborg kåret til årets kulturkommune. En av begrunnelsene for den gjeve prisen var kommunens kommende satsing på kulturhus. Tirsdag denne uka ble det kjent at rådmannen ikke vil bruke midler på nytt kulturhus i Sarpsborg.

Les mer…

Må ha full utbygging

Ekspertene krangler om det er økonomi i å bygge ut Intercity-triangelet eller ei. Forhåpentligvis skjærer politikerne igjennom og går for det eneste som virker fornuftig: Full utbygging av Intercity mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien.

[Bilde 2356363 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Lavere terskel

Alle kommuner plikter innen 1. januar 2016 å etablere et tilbud med plasser til pasienter som trenger akutt allmennmedisinsk hjelp. I Sarpsborg startet tilbudet opp allerede forrige uke. Ordningen er en del av samhandlingsreformen.

[Bilde 2352032 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Bompenger mot alles vilje

Når Lokalpolitikere konkluderer med at det er tvingende nødvendig med omfattende utbygging av veisystemet i sine hjemkommuner, vet de at det kun er mulig gjennom innføring av bompenger. Derfor har lokalpolitikere vedtatt bomringer i en rekke kommuner og regioner de siste årene.

[Bilde 2351387 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Økt kompetanse

Kompetanse for framtidas arbeidsliv var tema for Østfoldkonferansen som ble avsluttet i Sarpsborg fredag. Utdanningssektoren er den viktigste leverandøren til norsk næringsliv, sa Svein Oppegård, direktør for område arbeidslivspolitikk i NHO. Sett i lys av det, er Østfold tilsynelatende ille ute, med en befolkning hvor kun 22 prosent har høyere utdanning. Landsgjennomsnittet ligger et sted mellom 27 og 28 prosent.

[Bilde 2350917 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Riktig å våge

14. februar skal fylkespolitikerne avgjøre om det blir en fylkesscene eller ei i Østfold. Kristelig Folkeparti er på vippen mellom trioen Ap, SV og V som sier ja til satsingen og H, Frp og Sp som ikke ønsker å bruke ressurser på en fylkesscene.

[Bilde 2349454 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Trenger belønning

Det skal nå utarbeides en ny søknad om såkalte belønningsmidler til Nedre Glomma-regionen. Belønningsmidler tildeles kommuner som iverksetter tiltak som fremmer kollektivtrafikk og begrenser bilbruk. Sarpsborg og Fredrikstad kommune søkte om slike midler i 2012, men fikk avslag.

[Bilde 2348723 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Bevar marka!

Arbeidet med en ny arealplan for Sarpsborg kommune er i gang. Blant innspillene er et ønske om å bygge ut deler av Sarpsborgmarka. Det har også kommet signaler om at det er interesse for å legge ut deler av Kalnesskogen til boligtomter. Vi mener begge deler bør unngås.
Sarpsborg er en kommune med gode muligheter for rekreasjon i skog og mark. De bynære områdene Sarpsborgmarka og Kalnesskogen benyttes begge av sarpinger både til organisert trening og uorganisert mosjon og rekreasjon. De to områdene er verdifulle for sarpinger som bor i nærheten.

[Bilde 2348064 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Fellesskapets skole

En kronikk i SA torsdag har skapt debatt om fellesskolen i Sarpsborg. I kronikken fortalte Vibeke Nilsen hvorfor hun valgte å ta sin datter ut av den offentlige grunnskolen og lot henne fortsette på den private skolen Children’s International School i Fredrikstad.

[Bilde 2347317 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Forby fyrverkeri

Også i år endte inngangen til det nye året med alvorlige skader forårsaket av fyrverkeri. I Østfold ble tre unge personer lagt inn på sykehuset i Fredrikstad med øyeskader nyttårsaften, to av dem risikerer å miste synet. En oversikt laget av NRK viser at antall skader forårsaket av fyrverkeri ikke er redusert etter at forbudet mot pinnestyrte raketter ble innført i 2008.

[Bilde 2335211 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Frikjent av sine egne

Hovedorganisasjonen i Fremskrittspartiet har gått gjennom beskyldningene om bestikkelser og økonomisk rot i Østfold Frp. Konklusjonen er at gavene som Ulf Leirstein og Erlend Wiborg ga til Leif Eriksen og Liv Andresen kun var ment som personlige gaver og en gest til nære venner, uten noen forventninger om gjenytelser.

Les mer…

Mobbeprosjekt

Tunge og vanskelige mobbesaker skal få større oppmerksomhet. Sarpsborg kommune er en av fire pilotkommuner som er med på et utviklingsprosjekt som skal gå over to år. Målet er å finne måter kommunene kan organisere arbeidet med de vanskelige mobbesakene på, blant annet gjennom en ordning med beredskapsteam som skal ta seg av de alvorlige sakene.

[Bilde 2315494 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Redusert service

Turistkontoret på torget i Sarpsborg går en usikker tid i møte. Sarpsborg bystyre har vedtatt nye arbeidsformer mellom kommunen og eksterne aktører innen byutvikling. Turistkontoret i byen drives av Sarpsborg Turist AS, hvor Sarpsborg kommune er største eier. Bystyret har vedtatt å bli med på satsingen Visit Østfold AS, som er et felles destinasjonsselskap for hele fylket. Dette skjer på bekostning av midler til Sarpsborg Turist AS. Sarpsborgs folkevalgte forutsetter at Visit Østfold i hovedsak skal ivareta de oppgavene kommunen har tillagt Sarpsborg Turist AS, herunder lokal turistinformasjon.

[Bilde 2313219 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Uordenpartiet

Fremskrittspartiet liker å framstille seg som lov og rett-partiet. Da er det skremmende at partiets tillitsvalgte ikke engang klare å følge partiets egne retningslinjer eller vedtak. Det ser ut til at kampen om sikker stortingsplass har ført til at alle normale politiske spilleregler er satt til side i Østfold fremskrittsparti.

[Bilde 2311471 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Nei til bevæpning

Politiets Fellesforbund vil ha generell bevæpning i politiet. Det er nye takter fra forbundet. Senest på forsommeren i fjor var det et flertall imot blant medlemmene. Da ønsket politiet en enklere tilgang til våpen gjennom at operasjonsleder kunne tillate skarpe oppdrag. Det forslaget ligger fortsatt hos Politidirektoratet, og det historiske vedtaket på politiforbundets landsmøte i Molde er trolig en reaksjon på direktoratets trege saksbehandling.

[Bilde 2306569 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Kutt i rustjenesten

!Rådmannen i Sarpsborg kommune har foreslått kutt i den kommunale rustjenesten. Det betyr at fire helt konkrete tiltak trolig må avvikles. Det gjelder to forskjellige tilbud til unge rusmisbrukere, prosjektet «unge lovbrytere», hvor flere etater samarbeider om å hjelpe unge kriminelle tilbake på rett spor, og det gjelder legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på legevakta.

[Bilde 2305586 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

En klok beslutning

Torsdag ettermiddag meddelte Thor Erik Forsberg at han trekker seg fra nominasjonskampen i Østfold Arbeiderparti. Det er en klok beslutning, både for ham selv og for partiet han har vært tillitsvalgt for i 17 år. Forsberg kunne med hell ha satt punktum for kampen om en ny periode på Stortinget tidligere, men det er likevel prisverdig at han setter sluttstrek nå.

[Bilde 2305002 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…

Et dyrere sted å bo

Sarpsborg kommune kommer til å bli et dyrere sted å bo. Rådmann Unni Skaar slår i sitt budsjettforslag fast at kommunen trenger økte inntekter for å håndtere økt gjeld og for å slippe smertefulle kutt. Økte inntekter betyr i denne sammenhengen at eiendomsskatt, SFO-betaling og kommunale avgifter kommer til å øke.

Les mer…

Sårbar idrett

Sarpsborg kommune har den siste tiden lagt ned store ressurser for å bedre forholdene for idretten i Sarpsborg – både for topp og bredde. Sarpsborg stadion er og blir fortsatt utbedret, friidretten får et nytt anlegg på Kalnes, Sparta Amfi er utbedret, Grålum har fått en idrettshall og på Sandbakken er det kommet et aktivitetsområde for friidrett. Nå kan det se ut som om kommunen også må overta et økonomisk ansvar for ungdomshallen i Sparta Amfi.

[Bilde 2291584 finnes ikke eller har blitt slettet]Les mer…