Viser arkivet for stikkord medlemsinteresser

Dobbeltmoral som avgangshilsen fra den avtroppende regjering!!!

Det er både bemerkelsesverdig og forunderlig at først nå etter tapt valg så kommer det melding fra AP og de R/G om små og litt mer betydningsfulle endringer i skattesystemet – og med hensyn til øket grense for innslag av arveavgift – og som åpenbart er ment som en siste hilsen til velgere som ikke gjenvalgte regjeringspartiene og til den påtroppende regjeringsallianse som ble truffet på noen av deres kjernesaker i valgkampen! På den annen side vitner dette om noe slett moral eller aller mest betegnende som dobbeltmoral og dobbeltkommunikasjon fra den avtroppende regjering!
Men det er kanskje allikevel en godkjennelse til den påtroppende regjerings kampsaker – at AP og de R/G nå velger å avsløre sin politiske slette moral i slike saker! jf

Skatte- og avgiftssenkning

Hemmelige registreringer og arkiver!!! ...

Det er for tiden mange skriverier om de hemmelige tjenester og registrering av norske borgere og deres gjøren og laden for tiden! Hva da med de politiske registreringer som gjøres internt hos politiske partier f eks AP og også samarbeidende LO? Når en henviser til informasjon som kom fra tidligere partisekretær Ronald Bye i hans bok om virksomheten i det partiet etc – så kan en saktens stille seg noen alvorlige spørsmål om det hemmelige og rikholdige arkivet som dette partiet har samlet seg – spesielt om kommunistregistreringene etter siste krig iscenesatt av Jens Chr. Hauge m flere – og i ettertid over de politiske motstanderne som naturlig nok ble saumfart med søkke og snøre og registrert i hemmelig arkiv! Jeg husker også godt de registreringer som også i sin tid ble foretatt av Rød Front i studietiden og AKP-ML sin senere overtakelse og antatte senere registreringer over politiske motstandere! Dette viser uansett et alvorlig demokratisk problem med et statsledende parti som AP som satt med så stor makt og innflytelse i etterkrigstiden – at de mer enn sannsynlig ulovlig invaderte rent personlige sfærer de ikke hadde noe med! Det skal bli interessant om noen historikere om noen tid? kan klargjøre når og hvordan slike registreringer fant sted – og i hvilket omfang!

De borgerlige bare øker forspranget!!!

Nok en meningsmåling fra TV2 bekrefter en langvarig tendens – og nå øker de borgerlige forspranget til AP og de R/G! De bør nok starte å rydde kontorene med en gang! Jf
Borgerlig forsprang øker!

Start nedpakking, Jens!!! ...

Den hyggelige trenden for de borgerlige bare fortsetter og fortsetter – mens Jens & Co må belage seg på å pakke ned personlige ting fra regjeringskontorene! jf

Stort borgerlig flertall!

De borgerlige holder fortsatt god avstand til AP og de R/G!!! ...

I ny meningsmåling som kom i dag er regjeringspartiene fortsatt i stort mindretall om det hadde vært valg nå – og bare kort tid før det reelle stortingsvalget! Løpet synes allerede være kjørt for Jens & Co – og det er vel bare tid til å begynne og pakke ned i regjeringskontorene! Jf

Stort borgerlig flertall

Kritikk- og klanderverdig feilinformasjon fra NRK om Erna eller Jens!!! ...

Dette kommer nå klart frem at Nrk feilinformerte bevisst om forholdet og stemningsvalget mellom Erna eller Jens i sin meningsmåling som nylig ble foretatt. Nok et bevis i at statskanalen fungerer som Ark (Arbeiderpartiets rikskringkasting) i tiden nå før stortingsvalget – og da med en kringkastingssjef med solid bakgrunn fra dette egne partiets organer bl a Amedia! Dette skaper da en form for informasjonskorrupsjon som ikke er særlig tillitsvekkende! Jf
Klanderverdig feilinformasjon

Valgforskere mener Stoltenberg taper valget!!! ...

Det ser ut til at valget allerede er tapt for AP og de R/G! Valgforskere mener nå at det ikke er rimelig sannsynlighet at de kan vinne dette storingsvalget! Jf

Valget synes alerede tapt

Kan man stole på nye valgløfter fra den sittende regjering??? ...

Med alle dokumenterte løftebrudd fra den sittende regjering av AP og de R/G fra både denne og tidligere periode – så kommer det nå nye valgløfter til syne foran det kommende stortingsvalg! Denne gang nok en gang om satsing på eldresektoren og eldreomsorg – som de så grundig er avslørt på om løftebrudd, omskrivning og minisering av tidligere løfter – så er det da rimelig grunn til å stole på dem denne gang? Dette kommer etter alvorlige rapporter om omsorgssvikt og farlige feilmedisineringer samt ensomhet og feilbehandling!? Jeg bare spør? … Jf sakset fra NTB -

Støre lover 16.000 nye årsverk i eldreomsorgen

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover 16.000 nye årsverk og kompetanseheving for 28.000 ansatte i omsorgstjenesten de neste sju årene.

I en ny plan på 18 punkter legger Arbeiderpartiet fram hvordan de vil løfte eldreomsorgen fram mot 2020.

– Vi vil legge til rette for et nyskapende løft for eldreomsorgen i disse årene. Fra 2020 vet vi at antall over 80 år øker betydelig. Nå har vi et vindu hvor kommunene kan ruste opp, rehabilitere, fornye og bygge nytt, så de er forberedt på den utviklingen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Da løfter om 12000 nye sykehjemsplasser ble til drøyt 2000!!! ...

Interessante opplysninger om løftebruddet fra AP og de R/G om 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015 – jf fra Dagbladet – Regjeringen lovet i 2009 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser. Til nå står drøyt 2.000 klare. Senere har de framholdt at de mente tilsagn om nye plasser, ikke at så mange skulle stå klare i 2015. Tallet inkluderte også oppussing av gamle plasser.

Færre eldre på sykehjem

APs strategiske valgkampstrategi - historiefortelling!!! ...

Ikke overraskende nok kommer APs s valgkampstrategi til syne etter hvert – samt ikke minst de samarbeidspartnere og PR-rådgivere som benyttes f eks Jan Erik Larsen i lobby- og pr byrået First House – som ble intervjuet i Aftenposten sist lørdag. Det må også tillegges at denne Larsen har tidligere selvfølgelig også vært nær medarbeider til Jens Stoltenberg. ( Partner og seniorrådgiver i rådgivningsselskapet First House. Tidligere statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og spesialrådgiver i Arbeiderpartiet. Larsen har vært redaktør i flere aviser og konsernredaktør i A-pressen ).
Videre at i forbindelse med Arendals-uken med politikk og utspørring av partiene og dere politiske ledere – så var First House en hovedsponsor! Kan man egentlig bestille og sørge for en bedre PR-løsning for et enkelt parti i en valgkamp??? Vel vel – en mer direkte forklaring på hva politisk korrupsjon kan vise seg være – nei det har man ikke! For øvrig er det derfor viktig også å vise til følgende som Redaktør Gunnar Stavrum viser til – som aksentuerer en del reelle fakta rundt dette – bl a følgende -

•De rødgrønne har styrt i åtte år med rent flertall og et økonomisk handlingsrom ingen andre har hatt.
•Likevel har Norge en internasjonalt sett dårlig skole, ingen universiteter på verdens topp 100-liste (!), dårlige veier og lange helsekøer.
•Oljepengene brukes til drift av verdens dyreste sykelønnsordning og stadig flere på uføretrygd – og ikke på investeringer for fremtiden.
•Vi har også en offentlig sektor hvor den ene hånden ikke vet hva den andre gjør, og hvor politiske vedtak ikke blir satt ut i livet (grundig dokumentert i Gjørv-kommisjonen).

Dette er det derfor god grunn å merke seg!

Her er linken; Strategisk historiefortelling

Dynastiene som styrer pengsekken i AP!!! ...

Det er interessant å se hvordan pengestøtte mottas og forvaltes i de politiske partier i Norge! Når man da henser til AP – så er det kanskje ikke så bemerkelsesverdig at det er Harlem Brundtlands representant m fl som styrer pengesekken og forvaltningen av betydelige penge- og fondsmidler. Dette viser da også at dynastiene har avgjørende innflytelse ikke bare rent politisk – men også på penge- og fondsplasseringer via sitt store etablerte makt- og nettverk i det norske samfunn! Dette synliggjør en enorm innflytelse inn i og på det norske samfunn – på siden av under og over de som fronter partiet rent politisk – og derved på en usynlig måte for den jevne norske borger! Interessant nok og åpenbart med avgjørende makt og innflytelse! Jf fra Dagens Næringsliv i dag -

Penge- og fondsplasseringer

Fortsatt stabilt borgerlig flertall i ny måling!!! ...

Siste meningsmåling bekrefter nye kjempeproblemer for AP og de R/G som øyensynlig nå ikke når fram hos norske velgere – og at den norske velgerskare heller går for skifte av regjering til de borgerlige som kanskje borger for nye og bedre løsninger for samfunnmessige problemer som skal håndteres og løses!
Jf – sakset fra VG -

Blåblått flertall i ny meningsmåling

VINNER I NY MÅLING: Høyreleder Erna Solberg kan glede seg over blått flertall i en ny meningsmåling. Her på Unge Høyres sommerleir på Hove i Arendal forrige måned.
De rødgrønne regjeringspartiene får 59 mandater i målingen som Norfakta har utført for Klassekampen og Nationen. Med 57 representanter mangler Høyre bare 3 for å slå de tre rødgrønne partiene på egen hånd.

Mens Høyre er største parti med 31,2 prosents oppslutning, får Arbeiderpartiet 26,9 prosent i målingen. Frp får 17,7 prosent, mens KrF og Venstre får henholdsvis 5,4 og 4,4 prosent. Bare 3,7 prosent av de spurte sier de vil stemme SV, og partiet havner dermed under sperregrensen og får kun én representant på Stortinget. Både Rødt og Miljøpartiet de Grønne får inn én representant, med henholdsvis 2,0 og 2,7 prosent.

Erna øker forspranget til Jens og har langt større tillit!!! ...

Nok en meningsmåling – denne gang fra Norstat – viser at det norske folk denne gang soleklart foretrekker Erna fremfor Jens som statsminister! I tillegg til at H for tiden også er landets klart største parti – så har de også en leder med størst tillit og gjennomslagskraft som fenger norske velgere! Hva skyldes det mon tro??? Jf sakset fra NRK i dag -

Erna øker forspranget til Jens

– Nå ser jeg muligheten til å realisere mine politiske ideer, og det er jo det enhver politiker drømmer om, sier Høyre-leder Erna Solberg. På NRKs statsministermåling for august har hun festet grepet.

Fem uker før stortingsvalget øker Erna Solberg forspranget til Jens Stoltenberg og er nok en gang den de fleste vil ha som statsminister.

I statsministerbarometeret Norstat har gjennomført for NRK i august, sier 37,7 prosent av de spurte at de ønsker Jens Stoltenberg som statsminister, mens hele 42,1 prosent vil ha hans utfordrer Erna Solberg.

Høyre-lederen ligger dermed 4,4 prosentpoeng foran dagens statsminister og har økt forspranget sammenlignet med forrige måling i juni.

Dette er nok en tragisk utvikling i Helse-Norge!!! ...

I AP- og sosialist styrte Trondheim vises en side av velferds-Norge vi heldigvis sjelden ser maken til! Velferdsgarantien for de eldre og trengende fra dagens regjering av AP og de R/G viser seg nok en gang å være et tomt, intetsigende og her skillende løfte! Det er hjerteskjærende rått og så dypt urettferdig at en har ikke nok ord til å beskrive sinne, frustrasjon og avmakt!!! Jf sakset fra Adresseavisen – jf

Hjerterått

Historien om Knut og Edith Lund viser at «rettigheter» er et fremmedord i eldreomsorgen. Vi er prisgitt flaks, uflaks og byråkratiets sakte malende kvern.

Eldre ektepar plassert på hvert sitt sykehjem

Knut og Edith Lund ble skilt av Trondheim kommune etter 60 års ekteskap.

«På spesialistnivå, for eksempel når det gjelder sykehusbehandling, har vi gradvis fått sterkere rettigheter. På det mer hverdagslige nivået, i den kommunale omsorgen, må vi ta til takke med det vi får», sier kommentator Ingrid Skjøtskift.
«På spesialistnivå, for eksempel når det gjelder sykehusbehandling, har vi gradvis fått sterkere rettigheter. På det mer hverdagslige nivået, i den kommunale omsorgen, må vi ta til takke med det vi får», sier kommentator Ingrid Skjøtskift.

For Knut og Edith Lund kan saken nå få en løsning, fordi den ble en mediesak. De fleste saker havner ikke på avisens forside. De fleste saker blir ikke tatt opp i formannskapet. Mange opplever det kommunaldirektør Helge Garåsen kaller «en sum av uheldige omstendigheter» uten at noen tar tak i saken og finner løsninger.

LES OGSÅ: Eldre ektepar plassert på hvert sitt sykehjem

Slike saker gir debatten om rettigheter i eldreomsorgen ny aktualitet. I dag er det de kommunale budsjettene og den kommunale politikken som bestemmer hva slags tilbud vi skal få dersom vi havner på en pleieinstitusjon. Alle våre private behov blir overlatt til kommunene, alt fra personlig hygiene til måltider og sosial kontakt. Ja, til og med et 60 år langt ekteskap blir et kommunalt anliggende.

Kontrasten til dette er selvsagt sterkere individuelle rettigheter. På spesialistnivå, for eksempel når det gjelder sykehusbehandling, har vi gradvis fått sterkere rettigheter. På det mer hverdagslige nivået, i den kommunale omsorgen, må vi ta til takke med det vi får.

Jovisst har vi et høyt nivå på velferdstjenestene. Det finnes gladsaker i kø som viser hvor langt vi er kommet og hvor mange som har det godt i alderdommen.

Desto mer hjerteskjærende blir det når saker som med ekteparet Lund dukker opp. Den viser triste huller i velferdssamfunnet. Når pårørende kjemper forgjeves for sine nærmeste, hvordan går det da med dem som ikke har noen til å ta sin kamp?

I 2011 vedtok Stortinget en såkalt verdighetsgaranti for eldreomsorgen. I denne «garantien» heter det blant annet at den enkelte skal sikres et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

Det er gode ønsker. Men ingen garanti. Og på langt nær noen rettighet.

Ingen felles valgkamp for dagens regjering - hva skjer???

Dette er en interessant opplysning sakset fra NTB i dag om at regjeringen ikke skal ha valgkamp som viser felles mål! Dette kan tyde både på en viss uenighet innad – samt at de kanskje innser at man ligger så langt bak de borgerlige at det ikke har noen hensikt? Men jeg bare spør??? … Jf

Ingen felles rødgrønn valgkamp

Valgkampen fram mot stortingsvalget i september vil ikke være preget av en noen felles rødgrønn markering. De rødgrønne regjeringspartiene kjører alle sololøp i valgkampen.

Årets valgkampstrategi står i sterk kontrast til valgkampen for fire år siden da de rødgrønne partilederne nærmest sto skulder ved skulder og la fram en liste med sju løfter på en felles pressekonferanse ved valgkampstarten i august 2009.

I 2013 vil, ifølge det Aftenposten kjenner til, det ikke bli lagt fram verken noe felles program eller noen liste over felles punkter som Ap, SV og Sp ønsker å jobbe sammen for de neste fire årene.

Stabilt borgerlig flertall 1 - en måned før stortingsvalget!!! ...

Det er gjennom mange meningsmålinger siste året og i tiden før dette stortingsvalg konstatert at det norske folk er dyktig lei den sittende regjering som forfølges av stadig nye avsløringer om nye løftebrudd gang etter gang! Det virker som regjeringen av AP og de R/G er dyktig styringslei og mangler helt klart visjoner og politiske nye tanker for framtiden! Dagbladet har en meget grei gjennomgang av den politiske situasjonen før valget og gjennomgang av tendensene i meningsmålingene! Jf

Kort vei til rødgrønt valgnederlag

Det meste tyder på at oppoverbakken blir for bratt for regjeringspartiene.

Det har lenge vært oppoverbakke for det rødgrønne regjeringsalternativet. Før sommeren ble bakken så bratt at den liknet en fjellvegg.

Ikke fordi de blå, grønne og gule fikk fortsatt framgang, men fordi klokka tikket: Hver dag som går har regjeringspartiene en dag mindre å overtale velgerne på, hver dag uten bevegelse stiller større krav til de få dagene som er igjen.

Gitt situasjonen har den politiske sommerferien vært forunderlig lang for de rødgrønne. Men meningsmålerne tok barmhjertig sommerferie de også. Det har ikke vært en landsomfattende meningsmåling siden første uka i juli. Men nå kommer de. Det er bare 38 dager til valget. Hvis ikke ting har beveget seg i sommer er spenningen så godt som over. Da skal det et politisk jordskjelv til for at de rødgrønne skal bli sittende med regjeringsmakten.

Slik var situasjonen før målerne tok ferie: Ifølge pollofpolls.no viste et gjennomsnitt av de fire meningsmålingene som ble offentliggjort den første uka i juli, et samlet resultat på 58,2 for H/Frp/V/KrF. Ap/Sp/SV fikk samlet 36,5.

Det gir de borgerlige en ledelse før valgkampen på 21,7 prosentpoeng.

Ser man på gjennomsnittene av meningsmålinger de siste månedene, har tallene vært stabile. Det er dårlig nytt for en regjering som trenger rask og stor bevegelse i velgergruppene.

AP, Sp og SV må øke oppslutningen med minst ti prosentpoeng fram til valget dersom de skal vinne igjen. Da må de få 27 prosent flere velgere. Det hjelper lite med interne bytter regjeringspartiene imellom. Siden SV ville hente mye av sin eventuelle framgang fra Ap, vil slik framgang kreve at Ap må hente enda flere velgere, enten fra gjerdet eller ved å lokke frafalne tilbake fra borgerlig side.

Pollofpolls.no (en nettside som drives av to Høyre-folk) har samlet inn sammenliknbare tall fra valgene i 2005 og 2009. I 2005 gikk regjeringspartiene ned 0,9 prosentpoeng fra målingene i juni/juli fram til valget. I 2009 gikk regjeringspartiene som gruppe fram, men bare med 2,0 prosentpoeng. Nå er kravet minst 10 prosentpoeng framgang. Alt lykkes for denne regjering, sa Trygve Lie. Men det finnes grenser.

Dersom meningsmålingene som vil komme haglende ned i ukene framover bekrefter situasjonen, er sjansene for en rødgrønn seier minimale. Da er den spenningen ved valget i praksis over. Men hvis det virker klart at det blir borgerlig flertall, åpner en ny arena seg: Den taktiske stemmegivningen. I 2005 fikk Venstre mange taktiske stemmer, og kom over sperregrensen. I 2009 var de borte igjen. Venstre satt grønne igjen med to mandater, én promille under sperregrensen.

Hvis meningsmålingene fra juli holder seg, er valgets neste viktige spørsmål om Høyre og Frp kan få flertall sammen. 14 av de 23 nasjonale meningsmålingene som er offentliggjort siden 1. mai gir Høyre og Frp flertall alene, ifølge pollofpolls mandatberegning. Konsensus blant kommentatorer er at Ap vil gå fram og H/Frp tilbake fram mot valget. Men muligheten for at de to blå partiene får flertall alene, er nok likevel større enn for at dagens regjeringspartier beholder flertallet.

Det gjør noen nervøse, til og med blant Høyres velgere. De foretrekker heller rollen som en myndig storesøster i midten, flankert av Frp til høyre, KrF og Venstre til venstre. En flertallsregjering bestående av bare Høyre og Frp ville bli skyteskive for kritikk fra alle andre partier. Høyre ville raskt bli satt i bås som mørkere blå enn årets foretrukne og snufornuftige blågrå.

Dersom et borgerlig flertall uansett virker sikret, kan Høyrevelgere med miljøsympati eller Frp-allergi fristes til å stemme Venstre eller KrF, nettopp for å slippe tosomheten med Frp i regjering. Trine Skei Grande fisker gjerne etter stemmer i et slikt farvann.

Hvis det rødgrønne prosjektet oppleves som tapt, kunne også rødgrønne velgere av taktiske miljøhensyn velge å stemme Venstre eller KrF, eller bare for å unngå et blåblått flertall de neste fire år. Men selv for taktikere sitter det langt inne å krysse grensen mellom blokkene. Det er lettere å forskyve støtten til nabopartiet. Og jo mer opplagt blokkresultatet virker, dess løsere sitter de taktiske stemmene.

Litt igjen om APs skjulte og hemmelige indre liv!!! ...

Dette viser at AP har et skjult hemmelig indre liv – godt skjult for offentligheten og velgere – som bare befester og skjermer makteliten i dette partiet! Velgere til dette partiet over det ganske land – vet ikke om dette og den skjulte maktutøvelsen samt fordelsstyringen av goder, stillinger og makt-posisjoner som overhodet hverken er demokratisk eller hederlig på noen som helst måte. Ja – slik opptrer altså og slik skaffer dynastiene i dette partiet seg makt langt ut over demokratiske prinsipper de så uredelig står fram og hevder er realiteten i egen politikk! Interessant – ikke sant? Jf fra Nettavisen for noen år siden -

Frp er lei Ap-nettverkene. De lover opprydding dersom de vinner valget.

- Det blir en ubehagelig jobb, men vi skal gjøre den.

Siv Jensen er fast i blikket når hun sier det. For hun er lei.

Lei av at norsk presse gang på gang avdekker hemmelige og tette nettverk med stor formell og uformell makt i Arbeiderpartiet.

Partilederen i Norges største opposisjonsparti sier styreplasser og høye stillinger kan ryke dersom Fremskrittspartiet vinner valget i 2009.

Begynt kartlegging
Og det er ikke bare tomme ord Jensen kommer med.

Nestleder Per Sandberg varsler opprydding i det de mener er en uryddig fordeling av posisjoner.

- I lengre tid nå har vi hatt i tankene å se på sammensetning av styrer der staten har stor makt i forhold til partipolitisk tilhørighet. Arbeidet med å kartlegge hvem som får hvilke stillinger og verv med utgangspunkt i partipolitisk bakgrunn er ikke noe vi begynner med etter at vi vinner valget neste år. Det har allerede begynt, sier Sandberg til Nettavisen.

Det er Frps faglige utvalg som ser på problemstillingen.

De kommer til å få mye å gjøre.

Stor jobb
Nettverkene er nemlig mange og dype. I forbindelse med lanseringen av regjeringens krisepakke for å redde finansbransjen ble det skrevet spaltemeter om at DnB NORs konsernsjef Rune Bjerke, som var Jens Stoltenbergs forlover da han giftet seg med Ingrid Schulerud, hadde tett og uformell kontakt med Statsministerens kontor der Stoltenberg regjerer.

Noen dager senere ble DnB NOR som konsern og to ansatte siktet for innsidehandel.

Det utløste en tillitserklæring til Bjerke fra styreleder Anne Carine Tanum.

Det hun ikke nevnte var at hun også tilhører den nære kretsen rundt Stoltenberg og Bjerke.

Mer samrøre
Det er imidlertid ikke den eneste gangen pressen har avdekket uformelle Ap-nettverk med stor makt. Det kanskje viktigste er den såkalte Oljegruppa der blant annet Jens Stoltenberg, Rune Bjerke, Grete Faremo, nåværende styreleder Terje Vareberg i Norsk Hydro, Sylvia Brustad og Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen har vært eller er medlemmer.

Gruppen samles med jevne mellomrom for å diskutere hvordan man bør innrette utviklingen av norsk oljepolitikk.

Et annet nettverk med stor innflytelse har vært det såkalte Kristiania Forum som i sin tid ble startet av Rune Bjerkes kone Libe Rieber-Mohn. Blant medlemmene, som hadde spesielt stor makt i forkant av valgkampen i 2001, var Rune Bjerke selv, Jon Hippe, Ingunn Yssen, Anders Hornslien og Vidar Ovesen.

Benekter hevn
– Det er viktig å understreke at dette ikke er noen vendetta. Mange av dem vi ser på er svært kompetente, men vi mener det er viktig å få løst litt opp i både bånd og nettverk. Det er det bare vi som kan gjøre ettersom vi er det eneste partiet på Stortinget som ikke overhode har ubehagelig bagasje i forbindelse med dette, sier Jensen.

Avslappet
Én av dem Frp vil måtte se på er Grete Faremo. Til tross for tette bånd til Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland og den såkalte oljegruppa, har Faremo et helt avslappet forhold til en eventuell gransking.

- Jeg har hatt 30 år i arbeidslivet i både privat og offentlig sektor. Jeg har vært knyttet til både Aker, A-pressen og Microsoft i tillegg til seks eller syv år i politikken. Jeg føler at mine faglige kvalifikasjoner alltid har vært det viktigste for å få de stillinger eller posisjoner jeg har fått, sier Faremo.

Hun ønsker ikke å kommentere eventuelle nettverk utover dette.

- Dummer seg ut
Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande (Ap) sier til Nettavisen at Frp dummer seg ut med slike utspill:

- Nå frykter nordmenn for sine jobber, hus og økonomi. Derfor burde Siv Jensen heller jobbe for gode løsninger på finanskrisen enn å sverte motstandere, sier Grande.

Han mener grunnen til at dette kommer nå, er at Frp er «avkledd» gjennom finansdebatten, faller på meningsmålinger – og er desperate.

- Siv Jensen, i kraft av å være statsministerkandidat, burde opptre mer ansvarlig, sier han.

Dette er noen av personene Frp kommer til å se på:

Hanne Harlem:
Justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering.
Personlig venn av Jens Stoltenberg
Styremedlem i Aker ASA der staten har stor eierandel.
Styremedlem i Hafslund ASA der Oslo kommune er storeier.
Styreleder Helse Sør-Øst.
Nestleder i Røa Hovseter Arbeiderpartilag.

Anne Carine Tanum:
Styreleder DnB NOR
Styremedlem Helse Sør-Øst Der Hanne Harlem er styreleder.
Styremedlem Try AS som eies av Stoltenbergs nære venn Kjetil Try og der Knut Brundtland er styreleder. Try var tidligere gift med Ingunn Yssen.
Tidligere styreleder i NRK.
Jobbet åtte år i Miljøverndepartementet under Gro Harlem Brundtland da Jens Stoltenberg var Brundtlands protesjé og kronprins.
Jobbet som rådgiver med den såkalte Brundtland-rapporten mellom 1986 og 1988.

Grete Faremo:
Personlig venn av Jens Stoltenberg.
Tidligere nærings- og energiminister i Torbjørn Jaglands regjering.
Justisminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.
Nestleder i Norsk Hydro ASA.
Knyttet til Oljegruppa.

Jon Hippe:
Daglig Leder i forskningsstiftelsen FAFO.
Knyttet til Kristiania Forum.
Styremedlem i Norsk Pensjon AS.

Kjell Roland:
Venn av Jens Stoltenberg.
Knyttet til Kristiania Forum.
Knyttet til Oljegruppa.
Daglig leder i det statsfinansierte Norfund med en kapital på mer enn 2 milliarder kroner.
Nestleder i styret til Statkraft Norfund Power Invest AS.

Rune Bjerke:
Forloveren til Jens Stoltenberg.
Daglig leder i DnB NOR ASA der staten er storeier.
Knyttet til Oljefondet.
Knyttet til Kristiania Forum som kona Libe Rieber-Mohn startet.
Gift med Libe Rieber-Mohn som er statssekretær i Stoltenbergs nåværende regjering.

Sigbjørn Johnsen:
Finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.
Tidligere sentral Ap-mann i en rekke verv.
Styreleder Cermaq ASA der staten er storeier.

Hege Marie Norheim:
Statssekretær ved Statsministerens kontor og senere Finansdepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering.
Knyttet til Oljegruppa.
Venn og tidligere medarbeider av Jens Stoltenberg
Styremedlem i Tomra der staten har betydelig eierandel.
Styremedlem i Nordea ASA.

Stor statistisk sannsynlighet for borgerlig valgseier!

Nå har norske regnemestere i Norsk Regnesentral beregnet den statistiske sannsynligheten for borgerlig valgseier til høsten! Man kan altså nå med rimelig sikkerhet forvente at det skjer! Jf sakset fra Dagbladet -

- 91 prosent sannsynlig med blåblå valgseier

Beregninger fra Norsk Regnesentral viser at det er 91 prosents sannsynlighet for et blåblått flertall ved høstens valg. De rødgrønne har under 5 prosents sjanse til å vinne.

Prognosen fra Norsk Regnesentral er utarbeidet på bakgrunn av tidligere meningsmålinger fra stortingsvalgene i 2005 og 2009. Forskerne mener denne prognosen er mer presis enn vanlige meningsmålinger, skriver Aftenposten.

Den statistiske modellen som er brukt, skal gi en prognose for hva det faktiske valgresultatet blir, ikke hva folk sier de ville stemt hvis valget var i morgen.

- Gitt at modellen stemmer, mener vi det er minst 90 prosent sannsynlighet for at partiene får de antall mandater som intervallene våre angir, sier seniorforsker Clara-Cecilie Günther ved Norsk Regnesentral.

Prognosen viser at Høyre og Frp vil få minst 84 mandater alene, og sannsynligheten er stor for mellom ett og ni mandater til. Beregningene slår også fast at SV vil havne under sperregrensen og kun få én representant inn på Stortinget. Ifølge Norsk Regnesentral er prognosen basert på en forenklet versjon av den statistiske modellen den amerikanske statistikeren Nate Silver har hatt stor suksess med. I presidentvalget i 2012 fikk han rett i hvem av kandidatene som ville vinne i alle de 50 amerikanske delstatene. Under valget i 2008 fikk han rett i 49 av 50 stater.

(NTB)

Sykehjemsbløffen fra Stoltenberg og AP?! ...

Statistisk Sentralbyrå har for VG beregnet sykehjemsbløffen fra Jens Stoltenberg og AP om 12000 NYE sykehjemsplasser innen 2014! Bemerkelsesverdig og oppsiktsvekkende nok mener Støre at de er i rute??? Forstå det den som kan! Jf

Ap lovte 12 000 sykehjemsplasser innen 2015

Så langt har de greid drøye 2000. – Vi er i rute.

Foran stortingsvalget i 2009 lovte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) å sørge for 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015. Fasiten fram til nå er 2187.

På Arbeiderpartiets nettsider proklamerte Stoltenberg at de «vil ha full sykehjemsdekning innen 2015».

Tall som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for VG, viser en annen virkelighet.

Fra 2008 og fram til 2012 ble det etablert 398 flere sykehjemsplasser i Norge. Totalt er det nå 41 732 sykehjemsplasser, inkludert 1425 plasser i aldershjem. Antall plasser i døgnbemannede boliger, de fleste av dem omsorgsboliger, har økt med 1789. Totalt gir dette 2187 nye plasser. Det mangler altså 9138 plasser som må komme på plass innen 31. desember 2014 for at Stoltenberg skal kunne ha sine ord i behold. Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener imidlertid at det reelle tallet skal være 4000 – fordi regjeringen regner gamle plasser som er pusset opp og fornyet som nye plasser.

- Vi er i rute. Vårt mål var å gi støtte til bygging og oppussing av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. Hittil er det gitt grønt lys til 7100 plasser. 4000 av dem er ferdige. Jeg har god tro på at innen 2015 har vi gitt tilsagn om rundt 12 000, hevder han.

Høyres nestleder Bent Høie er ikke like optimistisk som Støre. Han hevder valgløftet fra 2009 var et «valgløfte med liten skrift».

- Da dette løftet ble gitt, tror jeg ikke at det var noen som ikke trodde at det handlet om 12 000 flere plasser, sier han.

Juli-måling som viser de borgerlige med fortsatt solid ledelse! ...

En god juli-måling fra TV2 som viser at særlig Høyre og de andre borgerlige partiene har en meget klar og solid ledelse inn i sommerens glade dager – og før valgkampen virkelig starter før høstens valg! Det er derfor grunn til å tro at denne sommeren som enda ikke har vist særlig godvær for hjemlige nordmenn – nok også vil prege sommerferien til AP og de R/G med utrygt og ikke særlig godt sommervær – og at ferien ikke på noen måte vil gi den ro og fred som behøves for å samle nye krefter til høstens dyst! Men det hindrer vel ikke Jens Stoltenberg i å bruke smøringsgaven fra AP og LO – en snekke til 350.000,- og med betalt skatt for 350.000,- til sammen 700.000,- som egen kosetransport i sommervarmen! Ikke alle har eller får slike gratis tilganger i andre partier! Jf fra TV2

Alle piler peker Ernas vei

SUVEREN: Høyre går mest frem og er klart større enn Arbeiderpartiet på¨TNS Gallups julimåling for TV 2.
Høyre får sin høyeste oppslutning på fem måneder, viser fersk TV 2-gallup.

Ved inngangen til sommeren peker alle piler rett vei for Høyre-leder Erna Solberg. Etter en liten bølgedal i juni der de ble slått av Arbeiderpartiet for første gang på et år, er Høyre tilbake som landets største parti på julimålingen TNS Gallup har laget for TV 2.

Beste siden februar

Samme dag som det var mulig å gå til et rådhus for å avgi stemme gjennom den såkalte tidligstemmeordningen, viser TV 2s ferske gallup at Høyre går frem med 3,5 prosentpoeng til 34,1 prosent. Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden februar.

– Er dere for tidlig i form?

– Det spørsmålet har jeg svart på i ett og et halvt år, og det formen ser ut til å ha holdt seg. Så det er visst en langspurt, dette, sier Høyre-leder Erna Solberg.

LES OGSÅ: Dobbelt så mange tror på Erna

Bakgrunnstallene viser at 86 prosent av Høyres velgere fra 2009 er lojale, mens bare sju prosent sitter på gjerdet. Høyre er klart størst blant velgere under 45 år, mens de er jevnstore med Arbeiderpartiet blant velgere over 45 år. Høyre går frem både blant kvinner og menn, og er største parti i alle landsdeler med unntak av nord for Dovre.

Helblått flertall

Fremskrittspartiet går tilbake med 1,0 prosentpoeng fra juni til 14,5. Bakgrunnstallene viser at hver fjerde Frp-velger fra 2009 sier de ville stemt på Høyre. Frp holder stillingen blant menn, men går tilbake blant kvinner og har nå over dobbelt så stor oppslutning blant mennene som er intervjuet.

TV 2s mandatberegninger viser at et valg i dag ville gitt Høyre hele 63 mandater på Stortinget, det er 33 flere enn partiet fikk ved valget i 2009. Sammen med Fremskrittspartiet som får 27 mandater (- 14) har de to partiene flertall med 90 mandater på Stortinget.

En annen partikombinasjon som gir flerall er Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet som får 88 mandater.

Er Norge mer korrupt enn man tror??? ...

En meget interessant og bemerkelsesverdig korrupsjonsundersøkelse gjort av Transparency International viser at 4 av ti personer mener medier, selskaper og partier i Norge er korrupte! Dette er stikk i strid med det inntrykket regjering av AP og de R/G prøver gi av hvor skikkelig og ordentlig alt foregår i Norge, og bør være en alvorlig vekker for den selvgode norske tilstanden. Vi har jo de senere årene opplevd en rekke korrupsjonsskandaler – og ikke minst ved tildeling av jobber, pensjoner, lønn, styreverv og styrehonorarer som rene gjenytelser for f eks politiske tjenester m m!
Vi er ikke tjent med slike forhold i et lite land som Norge – ikke sant? – Jf

Fire av ti mener norske medier, selskaper og partier er korrupte
Og fire prosent har betalt bestikkelser i møtet med det norske rettsvesenet, viser stor korrupsjonsundersøkelse.

Fire prosent av de som svarte på undersøkelsen i Norge, sier de har betalt bestikkelser i møte med det norske rettsvesen.

Det er antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International som står bak undersøkelsen, som er den største som er gjort på temaet i verden noensinne.
På verdensbasis svarer 27 prosent av de spurte at de har betalt bestikkelser i kontakt med offentlige institusjoner og tjenester i løpet av det siste året. Det tilsvarende tallet for Norge er tre prosent.
Av dem som har vært i kontakt med det norske rettsvesenet har fire prosent, hver 25. person, betalt bestikkelser.
- Jeg ble overrasket over det høye antallet som har betalt bestikkelser i Norge. Det viser oss at alle sektorer er sårbare for korrupsjon, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.
Både i Danmark og Finland ligger andelen på én prosent. Sverige er ikke med i undersøkelsen. Også politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim er overrasket over tallet.
- Jeg synes det er overraskende, og svært alvorlig, hvis dette stemmer, sier han. Han sier Økokrim ikke kjenner til noen eksempler på bestikkelser i det norske rettsvesenet.

Habilitetsproblematikk i Norge
For Norges del svarer mer enn én av fire at personlige relasjoner er viktig for å få ting gjort i offentlig sektor.
- Det er ikke noen hemmelighet at bekjentskap er en utfordring i Norge. Vi er en liten, tett sammenvevd befolkning, og interessekonflikter og habilitetsproblematikk er utbredt. Derfor synes jeg ikke det er rart at folk oppfatter personlige relasjoner som viktig, sier Slettemark.
- Dette illustrerer også det problematiske ved økt lobbyvirksomhet og politikere som går over i kommunikasjonsbyråer, det er et problem som har blitt mer tydelig de siste årene, sier hun.

Korrupte medier og partier?Fire av ti svarer også at de oppfatter at politiske partier, media og privat sektor som korrupte. Slettemark tror en årsak til at så mange mener viktige samfunnsinstitusjoner i Norge er korrupte, er at vi har blitt mer bevisste på korrupsjonsproblematikken.
- Det er et økt fokus på økonomisk mislighold. Jeg tror at vi er blitt mer oppmerksomme på hva korrupsjon er, og til å kjenne det igjen, sier hun.
Kaltenborn tror også kanskje mange har en feil oppfatning av hva korrupsjon er.
- Vi får ofte henvendelser fra personer som føler seg dårlig behandlet fra myndighetspersoner. Dette kan være saker som gjelder kameraderi og maktmisbruk. Det kan hende noen blander dette med korrupsjon som jo er bestikkelser for å oppnå noe, og at det er derfor vi kommer så høyt ut, sier han.

Mangler satsning
Bare én av fem oppfatter at norsk antikorrupsjonsarbeid virker effektivt.
- Mantraet i den norske offentligheten er at man har nulltoleranse for korrupsjon, men det eksisterer ingen aktiv satsning. Halvparten av europeiske land har opprettet egne antikorrupsjonsbyråer, det mangler Norge, sier Slettemark.
- Mener du at Norge burde ha et antikorrupsjonsbyrå?
- Jeg har ingen bastant oppfatning, men det bør i alle fall diskuteres. Vi merker en økende interesse for kunnskap på dette feltet, sier Slettemark.

På Transparencys korrupsjonsindeks, som publiseres hver høst, havnet Norge i fjor på en 7. plass, med 85 poeng av 100, der førsteplass går til det minst korrupte landet. Slettemark er likevel ikke helt fornøyd.
- Selv om vi gjør det bedre enn mange andre land, ligger vi bak nabolandene våre. Norge er i en gunstig posisjon til å kunne gjøre noe med disse problemene, så det er absolutt et forbedringspotensial, sier Slettemark.

Politi og parti
Slettemark mener også at norske selskaper og organisasjoner som er aktive i andre land bør studere svarene som kommer frem for områdene de opererer i. Norske aktører løper en risiko for å bli involvert i korrupsjon når de har virksomhet i land som Russland, Kina, Angola, Nigeria og Aserbajdsjan.
I mange land har ikke innbyggerne tillit til institusjonene som har ansvar for lov og orden.
- Globalt sett er det politiske parter og politi som blir ansett som de mest korrupte i samfunnet, blant befolkningen. Det er veldig tankevekkende, med hensyn til grunnlaget for demokratiet vårt, sier Slettemark.

Tror på en forskjell
Selv om verden står overfor betydelige korrupsjonsutfordringer, finner undersøkelsen til Transparency også noen lyspunkt. Folk flest sier de er villige til å forandre status quo, og nesten 9 av 10 svarte at de ville jobbe mot korrupsjon. To tredjedeler svarte at de nektet å betale bestikkelser når de ble spurt om det.
Innbyggerne i land som Bangladesh, Brazil, Mexico, Liberia, Rwanda – og Norge – har størst tro på vanlige menneskers evne til å gjøre en forskjell.

AP kneblet etterkrigshistorien og laget den etter sin egen mal!!! ...

Mye er sagt og skrevet om norsk etterkrigshistorie – men en skambelagt, kneblet og skjult historie om APs manglende evne til å få sannheten på bordet og skrevet om er fortsatt noe ubeskrevet og satt lite lys på! Ved en tilfeldighet kom jeg over en bok skrevet av en O.H.Langeland om landssvikoppgjøret og med en flengende kritikk av uhjemlet straff og sanksjoner mot de som ble straffet etter krigen – og ikke minst de andre innen byråkrati og styringsverk som slapp ustraffet unna.
Eksempler viser man straffet hardt anleggsarbeidere – mens byråkrater som fortsatte sin jobb under okkupasjonen og laget forordninger og forskrifter for okkupasjonsmakten slapp unna og til dels også fikk nye og bedre stillinger. Dette reagerte den gamle Milorg-sjefen og militære leder Langeland sterkt imot – så sterkt at han skrev en bok om dette. Men dette ble effektivt fortiet og utelatt fra den korrekte historieskrivningen som skulle vært etter krigen – ikke minst av Gerhardsen og hans folk som faktisk sørget for dette og med historieforfalskning som resultat. Dette er nok en skambelagt svart plett på APs historie – som andre har forsøkt skjønnmale i ettertid. At rettslærde jurister i ettertid har skrevet meget kritisk om den norske landssvikordningen er også noe å ta med!
Følgende er sakset fra Dagbladet om saken til Langeland – et forbilledlig offentlig oppgjør med APs usanne historiebeskrivelse om etterkrigshistorien!!! jf

Da sannheten ble kneblet

Regjeringen Gerhardsen gikk i 1949 til injuriesøksmål mot Oliver Langeland for å stoppe hans kritikk av landssvikoppgjøret. Langeland ble frikjent. Men kritikeren ble en ikke-person. Og kritikken forstummet.

I Statsarkivets gjemmer på Kringsjå i Oslo ligger 13 arkivesker som dokumenterer det kanskje styggeste angrep på ytringsfriheten her i landet etter krigen. Innholdet handler om granskningen av og rettssaken mot krigshelten Langeland. I 1952 satte Høyesterett punktum for en sak som begynte i desember 1948, da regjeringen i statsråd oppnevnte to av landet fremste advokater til å undersøke om de to bøkene Langeland hadde skrevet kunne rammes av straffeloven. Etter rettslige avhør av 125 personer, deriblant flere av krigsårenes ledende nordmenn, ble det reist tiltale. Ved dom i Eidsivating lagmannsrett 9. desember 1949, ble Langeland frifunnet. Men hans to bøker, Dømmer ikke (1948) og Forat I ikke skal dømmes (1949), ble inndratt. 11. januar 1952 avviste Høyesterett Langelands anke og ila ham 800 kroner i saksomkostninger.

Sakens akter ble arkivert, glemt og gjemt på samme måte som den rakryggede frihetskjemperen som nå skulle fjernes fra historien. Han er demonstrativt utelatt fra alle verk som omhandler krigen, endog fra Norsk Krigsleksikon som utkom så sent som i 1995.

Oliver H. Langeland (1887-1958) hadde Krigsskolens øverste avdeling og statsøkonomisk embetseksamen. I 1928 fikk han avskjed i nåde som offiser og ble kontorsjef i Oslo Ligningsvesen. I 1941 påtok han seg den tunge oppgaven å bygge opp Milorgs motstandsbevegelse i og rundt hovedstaden. Høsten 1944, da han måtte flykte fra landet, besto Milorg D-13 av 7000 mann og var den uten sammenlikning største og mest slagkraftige motstandsgruppe i landet.

Hvordan våget myndighetene så kort tid etter å anklage en mann med en slik posisjon?

Svaret er at så mye sto på spill. Langelands knallharde og krasse kritikk av det såkalte landssvikoppgjøret truet med å trekke teppet bort under hele oppgjørets legitimitet. Hans bok Dømmer ikke, ble på rekordtid solgt i nærmere 30.000 eksemplarer. Her fyrte han av salver mot myndighetene som ikke praktiserte likhet for loven:

• Ingen tiltale ble reist mot medlemmene av Administrasjonsrådet som ble oppnevnt av Høyesterett i forståelse med okkupasjonsmyndighetene 15. april 1940. Mens krigen fortsatt raste flere steder i landet, ga rådet ordre til Marinens Hovedverft i Horten om at det skulle gjenoppta produksjonen av krigsskip, nå for den tyske marine og tysk regning. Likelydende ordrer gikk til Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

• Ingen tiltale ble reist mot medlemmene av Stortingets Presidentskap som i forhandlinger med tyskerne sommeren 1940 sa seg villige til å avsette regjeringen Nygaardsvold og det norske kongehus med kong Haakon i spissen. Presidentskapet skrev også brev til den tyske Fører og tilbød fredsslutning når det måtte passe ham.

• Det ble heller ikke på noe tidspunkt etter krigen vurdert å reise sak mot myndighetene i Trondheim og Oslo som i aprildagene 1940 skaffet tusenvis av arbeidere til å sette flyplassene på Værnes, Lade og Fornebu i slik stand at tyske jager- og bombefly kunne bruke dem til angrep på norske og allierte soldater som fortsatt var i innbitte kamper mot den tyske invasjonshæren. Bare én av de flere tusen arbeiderne på Værnes ble etter krigen tiltalt og straffet. Han var medlem av NS.

Det finnes mange liknende eksempler. På den andre siden sparte man ikke på straffen til de mange som hadde valgt feil side.

• Mer enn 50 000 nordmenn ble etter krigen dømt til fengsel, bøter, inndraging og tap av rettigheter for å ha vært medlem av et politisk parti som var lovlig 9. april 1940. De ble dømt etter lover som ble gitt tilbakevirkende kraft, i åpenbar strid med den norske grunnloven. Og et flertall hadde ikke gjort annen forbrytelse enn å betale medlemskontingent i NS.

Sakens dokumenter, med blant annet stenografiske referat fra de rettslige avhør, var lenge forsvunnet og man fryktet at de var tapt for godt. I 2009 lyktes det imidlertid Statsarkivet å oppspore dem, bortgjemt i en kjeller. I 2010 fikk jeg adgang til materialet da jeg samlet stoff til min bok Krig og Sannhet. Langelandsaken og landssvikoppgjøret, som utkommer i disse dager. Slik kunne jeg lese den ordrette forklaringen til biskop Berggrav og de andre mektige menn som det første etterkrigsåret med stor sikkerhet hadde proklamert at de som ikke hadde vært motstandsfolk fra første stund, var å betrakte som forrædere. I rettssalen fikk de det nå veldig travelt med å forklare hvorfor det hadde vært nødvendig for dem å samarbeide både med NS og tyskerne. De sto i vitneboksen, dommere av alle kategorier, politifolk, ekspedisjonssjefer og byråsjefer og en biskop og ga det klare inntrykk at de mislikte å bli stilt til regnskap.

Langelands kritikk rammet i særlig grad de embets- og tjenestemenn som fortsatte i offentlig tjeneste etter den tyske maktovertakelsen uten å være medlemmer av NS. De fortsatte å gjøre det de til enhver tid ble pålagt. De skrev lover og forordninger som satte straff for en rekke forhold. De som forbrøt seg, kunne få langvarig fengselsstraff. Men for opphavsmennene fikk denne innsats i fiendens tjeneste ingen konsekvenser. Mange ble forfremmet etter krigen.

Kritikk av okkupasjonshistorien er ikke nytt. Men kritikken taper for heltehistorien om «de gode nordmenn». Om nordmannen, som ifølge Langeland først fremsto tapper og heltemodig da krigen endelig var over. Ingen turde lenger å innrømme at han var et jevnt, alminnelig hverdagsmenneske som under krigen og ellers hadde vist mange svakheter.

Fortellingen om hvordan de staute nordmennene i dette vesle landet sto sammen i innbitt kamp mot den onde overmakten, for til slutt å krones med seier og frihet, 8. mai 1945, er bærebjelken i norsk etterkrigshistorie og norsk identitet. Vi sto sammen med Einar Gerhardsen om gjenreising etter tyskernes barbariske ødeleggelser. Det var vi (gode nordmenn) mot de andre (tyskerne og NS-medlemmene), det gode mot det onde.

Og de som skapte denne historien fant vi i den indre krets i Hjemmefrontens ledelse. Det var de som skrev lovene de samme menn dømte «svikerne» etter da krigen var slutt. Vi finner dem også som forfattere av de bindsterke verk om krigen. Der skrev de historien om seg selv, for seg selv.

LO motarbeider 1/3-del av sine egne medlemmer viser en meningsmåling!!! ...

LO motarbeider 1/3-del av sine egne medlemmer som ønsker en annen politisk ledelse i Norge viser en ny undersøkelse. Bemerkelsesverdig og oppsiktsvekkende nok sier LOs nye leder at det overhodet ikke er problematisk – så forstå det den som kan! LO skal drive folkeopplysning sier LOs leder – og om hva? Det vises til en demokratisk oppbygging og begrunnelse – men det er mer enn rimelig grunn til å stille alvorlige spørsmål til en slik forklaring – når man ser hen til slik LO og AP bedriver økonomisk samarbeid – og lokker med meget godt betalte styreverv og honorarer for sine egne ledere som en gjentjeneste! Det kan vel derfor ikke forklares som annet en ren politisk korrupsjon? Så jeg bare spør..? Jf

Hver tredje LO-medlem stemmer blått

En meningsmåling viser at hver tredje LO-medlem planlegger å stemme Høyre eller Frp. Samtidig spytter LO inn millioner av kroner i valgkampen for å advare mot nettopp Høyre og Frp.
De tette båndene mellom LO og de rødgrønne partiene står støtt, og i forkant av årets valgkamp har LO tilført millioner av kroner til valgkampbudsjettene til de rødgrønne partiene.

Men langt ifra alle LO-medlemmene er like interessert i arbeidet for å beholde den rødgrønne regjeringen.

NRK har blitt kjent med resultatene fra en meningsmåling LO og Ap har fått utført blant LO-medlemmene, som viser at en stor andel av medlemmene stemmer blått.

Undersøkelsen viser etter det NRK erfarer blant annet at:
•25 prosent av LO-medlemmene sier at de vil stemme Høyre
•8 prosent av LO-medlemmene sier at de vil stemme Frp.
•Andelen som oppgir at de vil stemme borgerlig er nesten like høy som andelen som oppgir at de vil stemme Arbeiderpartiet.

– Demokratisk bestemt
LO-leder Gerd Kristiansen tar likevel tallene med knusende ro, og påpeker at støtten til de rødgrønne tross alt er forankret i et flertall i medlemsmassen.

– LO fører en politikk som er tegnet opp gjennom demokratiske prosesser. Vi har nettopp gjennomført en kongress, og der er marsjordren vår at vi skal jobbe for å fortsatt ha en rødgrønn regjering, sier hun.

LO-lederen mener at det ikke er problematisk at LO de neste to månedene skal bruke store ressurser på å drive valgkamp for regjeringen, og mot de blå partiene – samtidig som så mange LO-medlemmer stemmer blått.

– Vi skal ikke ut å skremme, vi skal ut og drive med folkeopplysning. Vi skal fortelle medlemmene våre hva de kommer til å få med en rødgrønn regjering, og hva de kommer til å få dersom vi får en Høyre-Frp-regjering, sier hun.

Valgte partinøytralt

Kim Borge Kolstad er tillitsvalgt i YS-forbundet Stafo. Han er tidligere LO-medlem, men har meldt overgang til YS – som er partinøytrale.

– Grunnen til at jeg ble medlem i LO først, var at de hadde en god vervepremie. Og så snakket de om en del fordeler som forsikringer og liknende, og jeg tenkte at det er greit å ha. Men når jeg tenkte mer bevisst på det, og fikk regnet mer på det, så fikk jeg det samme tilbudet i YS, sier han.

Kolstad mener LO i stedet for å drive valgkamp burde lære av partinøytrale fagforeninger.

– Det ville være veldig merkelig for meg selv i hvert fall, hvis jeg skulle støtte et parti økonomisk, samtidig som jeg selv stemte på et annet et, sier Kolstad.