Viser arkivet for stikkord meningsmåling

Meningsmåling er meningsmåling er meningsmåling

Forige uke var det STIKK motsatt.Hva skal vi med disse målingene?? Bare tull.Vent til valget.

Høyre og Fremskrittspartiets blåblå flertall er knappest mulig i en ny måling der Arbeiderpartiet stiger til over 30-tallet og Frp faller med 3,8 prosentpoeng.

Meningsmålingen Norfakta har utført i mars, gir to store utslag:

Aps oppslutning øker med 4,3 prosentpoeng til 30,8 prosent.
Frps oppslutning synker med 3,8 prosentpoeng til 21,5 prosent.
Samtidig øker oppslutningen om Høyre med 0,6 prosentpoeng til 26,3 prosent.
Dermed ville Høyre og Frp samlet fått 85 mandater på Stortinget, dersom målingen hadde vært valg. Det gir de to partiene flertall med en margin på bare ett sete.

Målingen er tatt opp etter at Adecco-saken begynte å rulle, og etter at rapportene om Hardanger-mastene var blitt lagt fram.

Arbeiderpartiets regjeringspartnere SV og Senterpartiet opplever henholdsvis fremgang og stillstand. SV får 6,3 prosent (+0,6) og Sp er uendret på 4,2 prosent.

Venstre kommer under sperregrensen med 3,4 prosent (-1,6), mens KrF krabber over med 4,4 prosent (-0,7).

Rødt får 1,7 prosent (0,2), noe som ville gitt ett mandat på Stortinget. Andre måles til 1,6 prosent (0,5).

Katastrofal tilbakegang for AP i ny meningsmåling!

I måned etter måned viser velgere i Norge katastrofal liten tillit til regjeringspartiet AP! Jens Stoltenberg leder partiet til nedgang og mistillit som ingen partileder før han i AP! Hvor lenge holder han dette – og hvor lenge kan partiet finne seg i en slik ledelse med løftebrudd etter løftebrudd??? Jeg bare spør..?

Knallmåling for Høyre
Over 30-tallet i den beste målingen for partiet på ti år

Høyre får over 30 prosents oppslutning i den siste målingen som TNS Gallup har gjort for TV 2. Ikke på ti år har partiet sett et så høyt tall, en framgang på 2,9 prosentpoeng.

Høyre er med sine 30,1 prosent langt større enn Arbeiderpartiet som får støtte av 25,3 av de spurte, en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng. For tredje måned på rad er Høyre større enn Ap hos TNS Gallup.

Frp går mest tilbake med 1,9 prosentpoeng til 19,7 prosent. For første gang siden oktober 2007 faller partiet under 20-prosentgrensen. Et stortingsvalg basert på disse tallene ville ha gitt Høyre 51 mandater og Frp 34, til sammen et knappest mulig flertall på 85 mandater.

Sp gjør sin beste måling siden desember 2007 og får 6,3 prosent, en framgang på 0,9 prosentpoeng. SV får 6,0 prosent, det samme som måneden før. Venstre går svakt tilbake og noterer 5,0 prosent, mens KrF nå er minst blant stortingspartiene med 4,6 prosent, en framgang på 0,5 prosentpoeng.

Markant tilbakegang bekreftet for AP og de R/G i nok en meningsmåling!

En ny meningsmåling fra Opinion bekrefter en meget stor og markant tilbakegang for spesielt AP som er ned på et historisk lavt nivå som følge av løftebrudd og mistillit fra norske velgere! Her har de regjerende partier grunnlag for å vurdere egen situasjon med stor uro før det kommende kommunevalg til høsten og ikke minst stortingsvalget om to år i 2013! Jf

Høyre troner på toppen Av KJELL WERNER og MARTIN K. ANDERSEN, ANB

Høyre troner klart på partitoppen i Opinions politiske barometer for januar.

Høyre får en oppslutning på 29,0 prosent på målingen som er utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Dette er en framgang på 1,7 prosentpoeng siden forrige måned. Frp og Ap går derimot merkbart tilbake og lander på henholdsvis 23,0 og 23,1 prosent. Frp har mistet så mye som 2,2 prosentpoeng siden januar, mens Ap har falt med 1,2.

- Det mest interessante i målingen er at Arbeiderpartiet nå har en rekordlav lojalitet på bare 55 prosent av de velgerne som stemte på partiet i fjor høst, sier valgforsker Bernt Aardal til ANB.

Bakgrunnstallene i målingen viser at 13 prosent av tidligere Ap-velgere nå foretrekker Høyre, mens nesten hver femte av disse har satt seg på gjerdet. Også Frp lekker til Høyre.

Store sprik
- Men jeg tar den siste tids målinger med en klype salt, for det er veldig store sprik mellom målingene for alle de tre store partiene. Dette spriket må likevel kunne tolkes som at noe skjer, sier valgforskeren.

Opinions måling forteller videre om en viss framgang for SV og Venstre, mens både KrF og Senterpartiet må ta til takke med en oppslutning på under fem prosent. Det er også grunn til å merke seg at partiet Rødt får 2,3 prosent. Det ville ha gitt innpass igjen i Stortinget dersom det var riksvalg i morgen.

Høyre og Frp ville imidlertid kunne ha dannet regjering sammen dersom målingen hadde vært valg. De rødgrønne ville bare fått 62 mandater, og dermed ha manglet 23 mandater på fortsatt regjeringsmakt.

Konstruktiv Erna
Målingens vinner, Høyre-leder Erna Solberg, tør ikke slippe jubelen helt løs.

- Både de beste og de dårligste målingene tar jeg med en klype salt. Men dette er kjempemotiverende tall for alle før kommunevalget, kommenterer Solberg.

Medvinden betyr god stemning i hele Høyre og tro på et godt valg til høsten.

- Vi er konstruktive i vår politikk. Det er nok en hovedårsak til framgangen vår. Folk er enig i sak, men setter også pris på formen vår. Vi har vært tydelige i mange år, poengterer Solberg.

- Dessuten har ikke de rødgrønne innfridd, legger hun til i sin analyse.

Like gode tall kan ikke Siv Jensen glede seg over, men hun lar ikke Frps tilbakegang på denne målingen gå inn på seg.

- Jeg følger nøye med på trendene, men kan ikke bli veldig glad eller veldig skuffet for hver måling. Til det spriker det for mye fra gang til gang, kommenterer hun.

Utfordrende for Ap
Jensen noterer seg i stedet at jevnt over gjør hennes parti det bedre på meningsmålingene enn ved forrige stortingsvalg, og det er Frp-lederen godt fornøyd med. Det samme er hun med at partiet hennes er med i kampen om å være landets største.

- Men det er valget som teller, understreker hun.

- Samtidig tror jeg Ap må være bekymret nå. Dette må være historisk dårlig for dem, sier Siv Jensen.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg ser litt lysere på sitt partis situasjon enn Jensen gjør.

- Dette bekrefter at vi er i en utfordrende situasjon. Men jeg vil også legge til at andre målinger viser andre tendenser og et annet nivå, sier Kolberg.

Han tror derfor at partiet kan gjøre et godt valg til høsten likevel.

- Utgangspunktet er bra. Vi har hatt slike tall før og likevel levert gode resultater i kommunevalg. Det er god stemning i partiet og vi står sammen, sier Kolberg.

SV-nestleder Bård Vegard Solhjell tar tallene med fatning.

- Vi tar målingen med en klype salt, men det er samtidig en kjempeutfordring for de rødgrønne at Høyre og Fremskrittspartiet har hatt flertall over såpass lang tid, sier han. (ANB)

FAKTA: Tallenes tale:
Opinions måling er tatt opp i perioden 8. til 15. februar. Tusen personer er spurt gjennom Norstats webpanel. 77 prosent har avgitt svar på hva de ville stemt dersom det var kommunevalg i morgen. Svarene fordeler seg slik på partiene (endring fra forrige måned i parentes):

Arbeiderpartiet – 23,0 prosent (tilbake 1,2)

SV – 7,4 prosent (fram 1,4)

Sp – 4,8 prosent (tilbake 0,1)

Høyre – 29,0 prosent (fram 1,7)

Frp – 23,1 prosent (tilbake 2,2)

KrF – 4,9 prosent (fram 0,5)

Venstre – 5,4 prosent (fram 1,2)

Rødt – 2,3 prosent (fram 0,4)

Andre – 0,2 prosent (tilbake 1,5)

(ANB)

Ny meningsmåling bekrefter nok en gang at AP og de R/G er i soleklart mindretall hos den norske befolkning!

Nok en gang kommer det en meningsmålig som bekrefter at AP og de R/G er i solid mindretall hos den norske befolkning! Med slik manglende troverdighet til denne regjeringen ser det virkelig ut til å gå mot en spennnende kommunevalg til høsten! Jf Høyre landets største parti i ny måling
Nær tre av ti velgere sier de vil stemme på Erna Solberg.

Valgforskerne som Nationen og Klassekampen har snakket med, sliter med å forklare den markerte tilbakegangen for Frp i januarmålingen som Norfakta har gjennomført for de to avisene.

Lei av Siv?
Verken Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo, Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen eller Anders Todal Jenssen ved NTNU er i stand til å finne enkeltsaker som kan ha forårsaket Frp-fallet med 4,7 prosentpoeng til 21,9 prosent oppslutning.

Todal Jenssen peker på slitasje som en mulighet:

- Folk er kanskje gått trøtt på Siv Jensen. Når alt er like sjokkerende og akseptabelt, kan folk gå lei, sier han til Klassekampen.

Høyre i tet
For Høyres del fører en fremgang på 2,7 prosentpoeng til 28,2 prosents oppslutning til tetposisjonen i det norske partilandskapet. Partileder Erna Solberg vil likevel ikke sprette champagnen som følge av denne målingen.

- Jeg vil se flere målinger før vi kan si om dette er en trend. Jeg kan ikke se noen politiske grunner til at Frp skulle gjøre det dårligere, sier Solberg til Nationen.

Rødgrønn fremgang
Samtlige av de tre rødgrønne regjeringspartiene går fram fra forrige måned, men kun SVs byks på 2 prosentpoeng til 6,9 prosent er utenfor feilmarginen i målingen.

Ap øker 0,7 prosentpoeng til 27,6 prosent. Samme økning har Senterpartiet, fra 4,2 til 4,9 prosent oppslutning.

Blå-blått flertall
Den rødgrønne fremgangen ville gitt 69 mandater på Stortinget dersom målingen hadde vært valg. Det er fem flere enn i desember, 17 færre enn ved valget og 22 mandater under det Høyre og Frp ville fått samlet.

Med henholdsvis 50 og 41 stortingsrepresentanter til Høyre og Frp, ville de to høyrepartiene kunnet danne regjering uten hensyn til andre partier.

Sentrum sliter
Også i denne målingen sliter sentrumspartiene.

Venstre faller 0,4 prosentpoeng fra desember til 3,5 prosents oppslutning, mens KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng til 4,2 prosent.

Rødt synker 0,3 prosentpoeng til 1,7 prosent, noe som ifølge mandatberegningsprogrammet Celius ville gitt en representant på Stortinget. Kategorien Andre har 0,5 prosentpoeng tilbakegang til 1,1 prosent. (NTB)

Siste meningsmåling før jul fra Norstat viser markant tilbakegang for AP og de R/G som er i meget klart mindretall for tiden!

En siste julehilsen til mindretallsregjeringen i det norske storting før julehelgen setter inn! Norstats siste meningsmåling er ikke noen hyggelig innledning på julefeiringen for AP og de R/G – for klarere enn dette kan ikke mistillit til den sittende regjering sies! Det kommer sikkert til å prege denne julen på forklarlig vis for Jens Stoltenberg – som har ledet AP til historisk lavt nivå Jf

Ap mindre enn både Høyre og Frp
Ny nedslående måling for Arbeiderpartiet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet er større enn Arbeiderpartiet, og til sammen ville de to partiene ha fått 97 representanter i Stortinget, viser en ny meningsmåling.

H og Frp øker sin oppslutning og får til sammen 54,4 prosent av stemmene på meningsmålingen Norstat har gjort for Vårt Land i desember.

Her er regjeringens karakterbok

Større enn Ap
Frp øker mest på målingen med en framgang på 4,2 prosentpoeng til 25,8 prosent – og er dermed større enn Ap som får 25,6 prosent, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Høyre er klart størst med en oppslutning på 28,6 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn på forrige måling. Det er det høyeste resultat Høyre noen gang har hatt på Vårt Lands måling.

Nedtur for regjeringspartnerne
De to andre regjeringspartiene går også tilbake, Senterpartiet til 5,3 og Sosialistisk Venstreparti får 5 prosent. Dermed er oppslutningen om regjeringspartiene på 35,9 prosent. Det ville gitt 63 stortingsrepresentanter.

Venstre faller tilbake under sperregrensen på denne målingen og får 2,9 prosent. Kristelig Folkeparti har en forsiktig framgang til 4,6 prosent. (©NTB)

Ny meningsmåling stadfester og bekrefter at AP og de R/G for tiden er i betydelig mindretall hos den norske befolkning!

Nok en ny meningsmåling bekrefter og synliggjør den betydelige tilbakegang AP i særdeleshet og de R/G har i den norske befolkning for tiden! Stadige påviste løftebrudd og merkbar slitasje for samarbeidspartiene på grunn av uregelemssigheter og ulovligheter taler nå sitt tydelige språk! Jf

Frp tar innpå Arbeiderpartiet i oppslutning
Ny meningsmåling viser at Arbeiderpartiet faller mens Fremskrittspartiet stiger..

Fremskrittspartiet går fram 2,7 prosentpoeng til 25 prosent mens Arbeiderpartiet faller 3,8 prosentpoeng til 27,8 prosent på en meningsmåling som Respons har laget for Aftenposten.

Forskjellen på landets to største partier er dermed blitt mindre siden forrige måling i oktober. Høyres oppslutning er omtrent uendret, tilbake 0,1 prosentpoeng til 24,4 prosent.

– Ligger stabilt høyt
– Denne målingen er nok en bekreftelse på at Høyre og Frp ligger stabilt høyt. Selv om Frp går fram, ligger også Høyre godt an, sier statsviter og valgforsker Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Blant småpartiene er det små endringer, med unntak av Venstre som går fram 1,2 prosentpoeng til 4,6 prosent.

Små endringer
Sosialistisk Venstreparti går fram 0,5 prosentpoeng til 5,9 prosent og Senterpartiet går fram 0,3 prosentpoeng til 5,2 prosent.

Kristelig Folkeparti går tilbake 0,1 prosentpoeng til 4,7 prosent. Rødt går fram 0,1 prosentpoeng til 1,3 prosent. (©NTB)

Nok en ny meningsmåling bekrefter trenden om at Høyre og FrP har fortsatt forsprang!

Nok en meningsmåling som bekrefter at norske velgere ikke har noen stor tillit til AP og de R/G i regjering – jf Høyre og Frp over 50 prosent på måling

Får en oppslutning på 51,8 prosent på ny meningsmåling gjort for TV 2.

Høyre og Fremskrittspartiet får en oppslutning på til sammen 51,8 prosent på den siste meningsmålingen TNS Gallup har gjort for TV 2.

Dersom målingen hadde vært valgresultat, ville de to partiene fått 92 mandater og sikkert flertall på Stortinget. Høyre øker med 1,6 prosentpoeng sammenlignet med målingen forrige måned og får en oppslutning på 26,4 prosent. Frp øker med 3 prosentpoeng til en oppslutning på 25,4 prosent.

Arbeiderpartiet går tilbake med 2,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 27,5 prosent.

Målingen gir ellers SV en oppslutning på 5 prosent (-0,8) og Sp 5,1 prosent (0,5). KrF får 3,5 prosent (-0,9) og Venstre 4,2 prosent (0,1). Rødt oppnår 1,6 prosent (-0,6).

Klarere borgerlig flertall enn noengang - AP og de R/G i solid mindretall!

En ny solid meningsmåling for Høyre og FrP – viser at AP og de R/G seiler og styrer i Norge med et stort mindretall hos velgerne bak seg! Alle løftebruddene og regjeringslitasjen for Stoltenberg & Co preger faktisk dagens politiske situasjon! Jf -

Historisk jubelmåling for Høyre og FrpRekordoppslutning for Høyre og Frp på DNs partibarometer. Høyre er nå større enn Arbeiderpartiet.

Målingen Sentio Research Norge har gjort for Dagens Næringsliv ville gitt Høyre og Frp nær 53 prosent oppslutning og tilsammen 94 mandater om det var valg. Det er 29 mandater mer enn regjeringspartiene ville klart å samle.

- Høyre og Frp har aldri tidligere fått et så høyt mandattall på målingene, sier professor og valgekspert Bernt Aardal.

Samlet ville Ap, SV og Sp bare fått 65 mandater med dagens måling – en manko på hele 20 mandater for å få flertall i Stortinget.

Aldri sterkere
Det er Høyres Erna Solberg som har mest grunn til å juble over dagens måling, og ikke bare på grunn av maktbalansen mellom de ikke-sosialistiske og de rødgrønne.

Forrige gang Høyre var større enn Ap var i mars 2002 – åtte år og syv måneder – eller 102 DN-barometre – siden.

Aardal mener det bemerkelsesverdige nå i oktober er den store oppslutningen Høyre og Frp får samlet. Dersom de to dannet regjering med et tilsvarende valgresultat bak seg, ville de satt nok en ny rekord:

- Norge har aldri hatt noen regjering med så stor styrke bak seg i Stortinget, sier Aardal med henvisning til de 94 mandatene de to har på dagens måling.

I sjakk
For statsminister Jens Stoltenberg og hans rødgrønne venner i regjeringen er meningsmålingen lite lystig, med en samlet oppslutning på 36,4 prosent.

For sentrumspartiene generelt er målingen lite oppløftende. Alle ligger de nær sperregrensen, og noen maktposisjon kunne de ikke fått på Stortinget, med et valgresultat lik målingen.

- At Høyre og Frp ansees som et reelt alternativ nå, svekker sentrum, sier Aardal.

AP bakser fortsatt i bakevjen tross fremgang - Høyre er fortsatt det største partiet og har klart flertall sammen med FrP!

Nok en meningsmåling som bekrefter at AP fortsatt har problemer med å få med seg velgere til å tro på deres politikk – for det virker som løftebruddene har vært for mange og skandalene for store! Altså fortsatt katastrofetall for AP – Jf

Ap mest fram, men H og Frp fortsatt størst
Oslo (NTB): Arbeiderpartiet går mest fram, med 3,7 prosentpoeng til 25,8 prosent, i en meningsmåling som Opinion har gjort for Avisenes nyhetsbyrå. Høyre og Fremskrittspartiet har likevel fortsatt flertall sammen.

I målingen er Høyre landets største parti med en oppslutning på 28 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra forrige måling i august. Fremskrittspartiet faller 1,5 prosentpoeng til 21,9 prosent på målingen. De to partiene har dermed flertall sammen, viser målingen.

Blant de rødgrønne partiene er det Arbeiderpartiets framgang med 3,7 prosentpoeng til 25,8 prosent som gjør størst utslag. Sosialistisk Venstreparti går fram 0,2 prosentpoeng til 5,6 prosent, mens Senterpartiet faller 0,7 prosentpoeng til 4,7 prosent.

Blant de øvrige partiene er det Kristelig Folkeparti som beveger seg mest, med en nedgang på 1 prosentpoeng til 4,7 prosent. Venstres oppslutning faller med 0,7 prosentpoeng til 5,4 prosent, og Rødt går tilbake 0,3 prosentpoeng til 2,1 prosent. (©NTB)

Endelig kom en ny bekreftelse på at AP er blitt detronisert! Høyre er Norges største parti - og har samlet flertall nå med FrP!

Endelig kom det en ny meningsmåling som klart bekrefter den gledelige utvikling i norsk politikk. AP og de R/G har vært på full tilbakegang i meningsmåling etter meningsmåling denne høsten – og nå er endelig også AP detronisert som Norges største parti! Jf

Høyre størst på meningsmåling
Partiet har nå flertall sammen med Frp

Høyre er landets største parti på NRKs partibarometer. Partiet har nå flertall sammen med Frp

NRKs partibarometer for september, utført av Norstat, viser at Høyre er i siget. Partiet får en oppslutning på 28,1 prosent, en framgang på 2 prosentpoeng og det beste resultatet som er registrert for Høyre i NRKs partibarometer siden målingene startet i 2006.

Høyres fremgang går ut over Fremskrittspartiet som får 23 prosent på målingen, en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er nest størst med 27,6 prosent, en framgang på 0,7.

De tre største partiene karer til seg nesten 80 prosent av alle stemmene – noe som gjør at de mindre partiene sliter. De to minste regjeringspartiene går begge noe fram, men begge ligger på et lavt nivå. Sosialistisk Venstreparti får 5,9 prosent, fram 0,4 og Senterpartiet går fram 0,3 til 4,6 prosent.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, tilbake 0,4, mens Venstre holder seg over sperregrensen med 4,5 prosent, fram 0,5.

Dersom denne målingen ble resultatet i et stortingsvalg, ville Høyre og Frp fått flertall på Stortinget med 89 mandater. De rødgrønne mister 21 mandater i forhold til stortingsvalget, og ender på 65.

632 personer er spurt i undersøkelsen som er utført mellom 7. og 13. september. Feilmarginen for de største partiene er 3,5 prosent.

Ny meningsmåling bekrefter en katastrofal tilbakegang for regjeringspartiene under ledelse av Jens Stoltenberg! Hvor lenge holder den ut????

Nok en ny meningsmåling bekrefter en katastorfal tilbakegang for AP og de R/G – og at de synes overhodet ikke i stand til å seile i motvind under Jens Stoltenberg sin ledelse! Velgernes klare mening bør nok sette igang nok en ny tankerekke hos de ansvarlige politikere i regjeringspartiene – for dette viser absolutt manglende tillit hos velgerne – jf

Rødgrønn bunnotering
De rødgrønne regjeringspartiene får sin laveste oppslutning siden de overtok makten etter valget i 2005.

Det viser en fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2.

Lavere enn Jagland
Samlet har de tre rødgrønne partiene nå en oppslutning på 36,6 prosent. Dermed har de nå lavere oppslutning enn da tidligere statsminister Thorbjørn Jagland i 1997 valgte å stille ultimatum til velgerene om Arbeiderpartiet alene fikk lavere oppslutning enn 36,9 prosent.

– Dette er lavere enn Thorbjørn Jagland i sin tid satt som en grense, sier professor Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo.

Statsminister Jens Stoltenberg er langt fra tilfreds med situasjonen på målingene.

– Det er alvorlig at vi i følge flere meningsmålinger har klart dårligere oppslutning enn i fjor, sier Stoltenberg.

– Thorbjørn Jagland valgte å si stopp stopp på 36,9. Hvor langt ned skal denne regjeringen før du sier at det ikke er velgerstøtte nok til å fortsette å regjere?

– Nå er det valgresultatet som avgjør. Vi tar meningsmålinger på alvor, sier Stoltenberg.

Langt fra flertall
De tre trødgrønne partiene ville fått 65 mandater dersom det var stortingsvalg i dag. Det er langt unna de 85 mandatene som ville sikret Høyre og Fremskrittspartiet flertall. Men også et tredje regjeringsalternativ Høyre, KrF og Venstre puster de rødgrønne i nakken med 63 mandater.

Valgforsker Hanne Marthe Narud mener situasjonen er mer dramatisk for Arbeiderpartiet enn de to andre regjeringspartiene.

– Det er Arbeiderpartiet som har mistet flest velgere. Tallene forteller om en regjering som sliter, sier Narud.

Ap mest tilbake
Arbeiderpartiet går mest tilbake på septembermålingen med 1,9 prosentpoeng til 26,8 prosent.

BEDRE TIDER: Liv Signe Navarsete, Trond Giske, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen vinker på Slottsplassen 20. oktober 2009. Foto: Josefsen, Jon-Michael/SCANPIX

– Disse tallene bekrefter det nivået vi har hatt en stund som er lavt og dårlig nivå. De menings-målingene tar jeg alvorlig for det er et mye lavere nivå enn det vi fikk ved valget, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til tv2nyhetene.no.

Bakgrunnstallene viser at bare 57 prosent av velgerene som sier de stemte Arbeiderpartiet høsten 2009 ville ha gjort det samme i dag.

Blå opptur
Høyres fremgang fortsetter og partiet går frem med 1,3 prosentpoeng til 26,6 prosent. Det er den høyeste oppslutningen Høyre har hatt på målingene fra TNS Gallup siden valget i 2001.

Bakgrunnstallene viser at Høyre nå står like sterkt blant kvinner som menn. Blant de spurte i målingen nord for Dovre er Høyre nå større enn Fremskrittspartiet.

Men også Fremskrittspartiet går frem med 0,6 prosentpoeng til 23,2 prosent.

Småpartiene
Kristelig Folkeparti er størst av de små partiene med en oppslutning på 5,7 prosent (+ 0,6). Sosialistisk Venstreparti får 5,3 prosent (- 0,4), Venstre 5,2 prosent (+ 0,3) og Senterpartiet 4,5 (- 0,2).

Rødt får en oppslutning på 1,3 prosent som i august mens andre partier og lister får 1,3 prosent (- 0,4).

Målingen er tatt opp av TNS Gallup for TV 2 ved personlige telefonintervjuer av 1063 personer i tidsrommet 25. – 31. august. Feilmarginen er +/- 1,5 – 2,8 prosent, størst for de største partiene.

Arbeiderpartiet er landets 3. største parti

Fra å være Norges største parti til å falle ned på en 3. plass tok ikke lang tid. Det viser at grasroten er veldig misfornøyd med Valsepolitikken til Jens Stoltenberg og AP.

Valgforsker Bernt Aardal mener at Hardanger-saken er en av årsakene til nedgangen for Ap. Stoltenberg vil på sin side ikke spekulere i årsaker, men han konstaterer at partiet har gjort det dårlig siden før sommeren. Regjeringen bør utsette byggingen av Monstermastene til alle fakta er kommet på bordet. Fortsetter de som nå vil AP og regjeringen tape valget så det suser.

Høyre får en oppslutning på 28,3 prosent og er dermed landets største parti, ifølge en meningsmåling som Opinion har laget for Avisenes nyhetsbyrå (ANB). Fremskrittspartiet følger på andreplass, mens Arbeiderpartiet nå er landets tredje største parti.

Høyre går fram 3,5 prosentpoeng til 28,3 prosent på augustmålingen. Fremskrittspartiet er landets nest største parti med en oppslutning på 23,4 prosent, ned 1,3 prosentpoeng fra juni. For Arbeiderpartiet er situasjonen verre. Ap faller 4 prosentpoeng til 22,1 prosent, og må nøye seg med å være landets tredje største parti.

Høyre er landets største parti på ny måling

Velgerne sier klart fra i ny meningsmåling for juli - AP er detronisert!

Nok en gang bekrefter meninsmåliger fra NORSTAT at AÅ i særdeleshet seiler i kraftig motvind for tiden på grunn av gjentatte løftebrudd og en statsminister som bare er interessert i egen profilering innen FN-systemet om han taper neste valg. Vider har velgere sett at det brukes milliarder på milliarder internasjonalt i slik profilering – men vår egne innenlandkse infrastruktur fallerer og forfaller i veier, jernbane, helseinstitusjoner, sykehus osv som nedlegges etc. På noen områder som vei f eks er et at verdens rikeste land sammenlignet og rangert sammen med gamle kommunistland som Albania og Romania! Dette henger ikke på greip – og det får nok velgere til å reagere – jf Høyre er Norges største parti

Høyre får en oppslutning på 27,1 prosent, viser NRKs partimåling for juli. Arbeiderpartiet, som har vært størst i årevis, ligger like bak med 26,8 prosents oppslutning.

Høyre er nå det største partiet i Norge, viser en partimåling NORSTAT har gjort for NRK. Høyre får en oppslutning på 27,1 prosent mot Arbeiderpartiets 26,8 prosent.

Høyres oppslutning har steget med nesten ti prosent siden valget i fjor.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier det er lenge siden Høyre var største parti på meningsmålingene.

H og Frp med stabilt velgergrep

– Velgerne er lei av de rødgrønne
– Det er en fantastisk glede å være størst, sier Høyres nestleder, Jan Tore Sanner.

Han må grave i hukommelsen for å komme på når Høyre sist var størst på meningsmålingene.

– Kanskje det var våren 2001, sier Sanner.

Han mener det er flere forhold som gjør at Høyre nå har overtaket på Arbeiderpartiet.

– Jeg tror at velgerne er litt lei av at den rødgrønne regjeringen ikke tar tak i de store utfordringene innen skole, helse og samferdsel. Samtidig presenterer Høyre sine løsninger, og vi har våre alternativer, sier Sanner.

– Dessuten opptrer vi konstruktivt i opposisjon. Og Erna fremstår med en naturlig autoritet på borgerlig side, legger nestlederen til.

Endring fra Valg 2009 til nå
Parti Valget 2009 Juli 2010 Differanse
Ap 35.4 26.8 -8.6
FrP 22.9 23.5 0.6
H 17.2 27.1 9.9
KrF 5.5 5.2 -0.3
Rødt 1.3 2 0.7
SP 6.2 5.8 -0.4
SV 6.2 4.2 -2
V 3.9 3.7 -0.2
Andre 1.4 1.6 0.2

Partibarometeret har en feilmargin på 1 til 3,4 prosent.

– Vi klarer ikke å mobilisere sosialdemokratene
Generalsekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet innser at partiet ikke lenger er størst i klassen.

Generalsekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet.

– Det er klart det er viktig å være største partiet, og det er også viktig å gjøre det bedre på meningsmålinger enn vi gjør det nå, sier Raymond Johansen.

Bare 26,8 prosent av de spurte ville stemt på Arbeiderpartiet, dersom det var valg i dag. Det betyr at partiet har mistet 8,6 prosentpoeng av den oppslutningen de hadde ved valget i fjor.

– Dette viser at mange av de som stemte på oss ved valget i fjor ikke er helt fornøyd. Vi klarer ikke i god nok grad å mobilisere de sosialdemokratiske velgerne. Det er en utfordring for oss, sier Johansen.

– Norge har den laveste arbeidsledigheten i Europa. Hvordan forklarer du at Ap og regjeringen gjør det så dårlig?

– Vi klarer ikke få frem tydelig nok å få frem det faktum at vi har den laveste arbeidsledigheten, og at Norge går veldig bra. Faren ved at vi har sittet lenge i regjeringskontoret er at vi ofte må forsvare alt som er gjort, og hvordan Norge fungerer, sier Johansen.

– Politikkens vesen er at vi vinner ikke på det vi har gjort, vi vinner på å bli trodd på de vi sier vi skal gjøre, legger Johansen til.

Endring fra juni til juli
Parti Juni 2010 Juli 2010 Differanse
Ap 29.1 26.8 -2.3
FrP 24.3 23.5 -0.8
H 25.4 27.1 1.7
KrF 4.3 5.2 0.9
Rødt 0.8 2 1.2
SP 5.9 5.8 -0.1
SV 4.8 4.2 -0.6
V 3.5 3.7 0.2
Andre 1.8 1.6 -0.2

Klart borgerlig flertall
Dersom dette hadde vært et valgresultat ville Arbeiderpartiet fått 48 mandater på Stortinget, Høyre ville fått 49, mens Fremskrittspartiet ville fått 42 mandater. Senterpartiet ville fått ti mandater, Krf ville fått inn ni, SV åtte mandater, Venstre ville fått to, og Rødt ville fått inn en representant på Stortinget.

Samlet ville regjeringspartiene fått 66 mandater, mens de borgerlige partiene, Venstre, Krf, Frp og Høyre tilsammen ville hatt 102 stortingsrepresentanter.