Viser arkivet for stikkord muslim

Når får Norge sin første lesbiske Imam ?

Her i Norge er vi så opptatt av likestilling når det kommer til den norske kirke, når skal de rødgrønne politikerne tvinge muslimene til å ansette kvinnelige/Lesbiske Imamer ?