Viser arkivet for stikkord privatisering

Offentlig eller privat drift i Sarpsborg ?

Det er sterke politiske meninger om hva som er best for Sarpsborg. Skal vi velge offentlig drift av barnehager, sykehjem osv. eller skal de private få slippe til slik at kommunen sparer penger.

Man skal ikke stikke under en stol at private barnehager i Sarpsborg driftes mer økonomisk enn det offentlige. De private er opptatt av omstillinger og effektivisering. Ungene koser seg like godt i en privatisert barnehage som offentlig – hva er så problemet ?

Til neste år får Sarpsborg 11 millioner kroner mindre å rutte med fra Staten. Er det da ikke naturlig å omstille og effektivisere der vi kan slik at innbyggerne kan få mer ut av pengene ? Eller tryller vi bare bort underskuddet ved å øke eiendomsskatten nok en gang ?

Er det bare den politiske ideologi som stopper privatiseringen i Sarpsborg ?

.

Eldreomsorg og eldrebølgen

Eldrebølgen skyller over oss i løpet av de nærmeste 10 årene. Det betyr at Staten må bygge ut eldreomsorgen og gi oss flere eldreboliger. Dette koster penger, masse penger. Nå mener Helseministeren at vi må ta mer ansvar for våre foreldre. Vi må lære av andre land, hvor familie og naboer i større grad tar seg av sin eldre selv uttaler hun.

Jeg mener at dette er en ansvarsfraskrivelse og at Helseministeren går bort fra sin egen politikk.

Noe som er dukket opp er å gi familiemedlemmer og naboer omsorgslønn i størrelsesorden rundt kr.200.000.- Dermed sparer Staten kr.400.000.- i året per eldre de klarer å stue bort hos sin familie eller nabo. Ser vi en liten privatisering her ?

Den Rødgrønne regjering har en aversjon mot alt som heter privat. Slik jeg ser det vil det vokse et marked der private vil ta vare på de eldre med de pengene staten subsidiere familien med.

Ser vi en svak oppgitthet fra regjeringen som ikke klarer å gjøre jobben de er satt til å gjøre ? Hva mener du ?

Folk flest vil ha privatisering

En fersk undersøkelse gjennomført av Perduco på oppdrag fra NHO viser at flertallet av landets ordførere erfarer det samme.

3 av 4 ordførere mener det finnes fordeler ved å åpne for konkurranse.
*Blant dem finnes også mange ordførere fra regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Det er tydelig at landets ordførere mener konkurranse bidrar til et bedret kvalitetstilbud til sine innbyggere, også de med tilhørighet på venstresida. Da forstår jeg dårlig at regjeringen setter på seg ideologiske skylapper og nekter å anerkjenne praktiske og gode løsninger, sier administrerende direktør i NHO, John G. Bernander.

Blant de spurte ordførerne fra SV er det derimot ingen som mener konkurranseutsetting av tjenester i kommunal sektor har fordeler. – Det er SV som er bremseklossen også i regjering, men her må alle de tre partiene ta ansvar. Regjeringen fjerner seg mer og mer fra velgerne sine. Det er viktig at Sp og Ap nå tar ønskene til grasrota fra eget parti på alvor. Dette blir en viktig sak i kommunevalgkampen neste år, mener han.

På toppen av lista over fordeler av å åpne for konkurranse har ordførerne blant annet svart at det gir «mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser» og «stimulerer til innovasjon av tjenesteproduksjonen».

Når vil regjeringen ta bort sine ideologiske skylapper og begynne å tilby praktiske og gode løsninger til folk flest ?

Stopp generasjonsranet - Ikke selg arvesølvet!

Norge er enormt rik på naturressurser. Både olje, gass og vannkraft har gjort landet vårt rikt. Det har tjent oss alle at vi som samfunn har sagt at dette skal være fellesskapets eie. Men FrP som skal fornye Norge har en annen politisk kurs med Høyre på slep. Det mest alvorlige er forslaget om å selge ut Statkraft som i realiteten betyr vannkrafta vår. Generasjonene som kommer er glemt i denne politikken.

Høyre har aldri lagt skjul på sin allergi mot statlig eierskap og fellesskapsløsninger. Partiet er ærlige på den måten. FrP forsøker å dekke over denne privatiseringspolitikken ved å si at pengene skal investeres i asfalt. Vannkraft er i motsetning til asfalt, en evigvarende inntektskilde. Selv om det er opplagt behov for å bygge bedre infrastruktur i samfunnet vårt vil dette være en særdeles dårlig investering. Det er store internasjonale selskaper uten demokratisk styring som venter på muligheten for å kjøpe opp vannkraftsressursene våre straks de legges ut for salg. Resultatet vil være å flytte evigvarende utbytte fra generasjonene som kommer, til private lommer hos noen få. Vi må lære av andre land som har gjennomført denne høyrepolitikken. Når man privatiserer og selger ut viktig statlig eierskap er det nær umulig å gjøre om. Blir som å forsøke å presse tilbake tannkremen på tuben. Derfor er dette et valg uten angrefrist!

I Østfold bruker vi faktisk overskudd fra Østfold Energi til å investere i veier og legge til rette for at Moss Lufthavn Rygge har blitt etablert. Det er aktiv næringspolitikk fordi vi kan bruke det som et verktøy for å skape utvikling i fylket vårt. Uten at fellesskapet eide det så hadde vi ikke fått til dette. Arbeiderpartiet er opptatt av at disse verdiene skal komme hele folket til gode. Også for generasjonene som kommer. Vi sier derfor nei til å selge ut disse verdiene.
Synet på naturressursene våre får fram de politiske forskjellene på en tydelig måte. Unge mennesker har alt å tjene på å stoppe dette generasjonsranet som høyresiden legger opp. Vi trenger å investere i framtida. Ren energi som vannkraften er en viktig del av den framtida!

Thor Erik Forsberg
3.kandidat for Østfold Arbeiderparti
www.stemforsberg.no