Viser arkivet for stikkord rødgrønnregjering

Latskap eller en bevisst handling av de rødgrønne?


Like før den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013, skrinla den forslaget om et toårig lobbyforbud for avgåtte statsråder. Det stred mot anbefalingene fra et offentlig utvalg som den rødgrønne regjeringen selv hadde nedsatt og som kunne rammet flere av regjeringsmedlemmene.

I ettertid vet vi hvorfor de skrinla forbudet.

5 statsråder og statssekretærer i den avgåtte rødgrønne regjeringen opprettet egne PR-firmaer, pådro seg karantene og fikk utbetalt full etterlønn i tre ekstra måneder.

Alle statsråder og statssekretærer uten annen jobb å gå til får etterlønn i én måned fra de går av, men ifølge avisen Klassekampen endte noen av de mektigste politikerne i Norge opp med seks ganger så mye. Til sammen har de fem fått over 2,6 millioner kroner i etterlønn.

Et noe strengere regelverk ville kunnet bidra til å styrke tilliten til offentlig forvaltning og det politiske system i Norge. De rødgrønne bidrar ikke så veldig mye med å styrke tilliten.

10 prosent av gjengen i den avgått rødgrønne regjering livnærer seg nå som PR-rådgiver. Litt rart å tenke på, ikke sant ? (Kilde: Klassekampen)

.

Eldreomsorgen skinner ikke - likevel gir Arbeiderpartiet skattelette !


Det er en stor skam at Arbeiderpartiet og helseminister Støre pålegger kommuner flere oppgaver men pengene følger ikke etter. Den politikk som de rødgrønne fører er rett og slett en drittsekk-politikk. Hyklerne sitter på Stortinget forvalter et oljefond på 4500 milliarder kroner, likevel klarer de ikke å fordele godene til de beste for landets innbyggere.

To av tre ansatte på norske sykehjem forteller at de eldre får uforsvarlig og uverdig behandling, viser en undersøkelse TV 2 har gjort. Den rødgrønne-politikken som føres heter ansvarsfraskrivelse.

TV 2 har fått svar fra over 1.700 ansatte ved over 750 av Norges om lag 900 sykehjem. Det er feilmedisinering, fall, nestenfall og nestenulykker hver eneste dag på norske sykehjem, forteller Ranveig Lie, som har vært sykepleier i 13 år, til TV 2.

Helseminister Støre uttaler: Det minner oss om at eldreomsorgen må forbedres før vi gir noen skattelette. Det er kommunenes ansvar å legge til rette, sier han til TV 2. Hykleren og Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det som kommer fram i undersøkelsen gjør inntrykk. For meg er ikke dette et inntrykk han tar til etterretning. Han bare snakker tull. Hvem som helst kan sitte i en regjering og pålegge kommuner flere og flere oppgaver uten at pengene følger etter. Det er rett og slett en bortforklaring av verste sort. Tidligere Statsminister fra Arbeiderpartiet , Gro Harlem Brundtland kjøpte seg ut av denne uverdige eldreomsorg politikken ved å kjøpe private helsetjenester til sin mor. Helseministeren betalte seg forbi sin egen helsekø og gikk til privat klinikk.

Den rødgrønne-regjering lar seg kjøpe av LO. Ved å motta årlige millionbeløp får de som har mest fra før skattelette. På 8 år har de rødgrønne unndratt 5 milliarder av fellesskapets kroner som kunne ha gått til en bedre eldreomsorg, men de valgte skattelette.

Neste gang du ser et familiemedlem blir vanskjøttet på et sykehjem, tenk at dette er en villet rødgrønn-politikk, en politikk som gir skattelette til dem som har mest fra før, de som er i jobb !!

Vi alle skal bli gammel. De fleste av oss ønsker ikke å ende opp på et sykehjem der vanskjøtsel er en del av hverdagen, en del av Arbeiderpartiets helsepolitikk Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten til å kaste ut den rødgrønne-regjering ved Stortingsvalget 2013

Godt Valg !!

Mindre offentlig sløsing gir rom for skattelette og mer velferd

Foto:bekhterev.no
Hadde den rødgrønne-regjering med Arbeiderpartiet i spissen sluttet å sløse med offentlige penger ville vi hatt både mer velferd og skattelette. Regjeringen tør ikke ta tak i problemet derfor bruker de denne retorikken om at du ikke kan få skattelette og velferd – du må velge. Egentlig trenger vi ikke å velge. Vi kan få begge deler.

Er vi tjent med et Arbeiderparti som sløser med våre penger , svaret er NEI !!

Er det noen som tør å sette opp et regnskap om sløsing med bistandsmidler, sløsing med IKT-midler, penger som råtner på rot i statlig eiendom, skoler uten elever som mottar millionstøtte osv. Deler av problemet i skolen, helsevesenet og andre institusjoner i det offentlige består i dag av overdrevent byråkrati og unødvendig rapportering. Til sammen er det snakk om store pengesummer som knapt noen ville ha savnet om de ble gitt ut i skattelette, med et mulig unntak for byråkratene som er satt til å administrere dem.

Arbeiderpartiet mener at fellesgodene skal nå ut til alle. I dette tilfelle mener de sikkert også dem som ikke har rett på penger, ref: SLØSING !!

Blir det slutt på sløsing får vi også en bedre velferd med plass til skattelette.

Det går an å ha 2 tanker i hodet på en gang !!

Rødgrønn uansvarlighet i den økonomiske politikken


I den senere tid har vi sett en økning i arbeidsledigheten og flere konkurser. Dette er en villet rødgrønn politikk – hvis ikke – hvor er verktøykassa ? Hvorfor vente til neste år før verktøykassa skal åpnes ? Jens Stoltenberg og den rødgrønne-regjering står for en lite offensiv og uansvarlig økonomisk politikk. Statsminister Stoltenberg lider av handlingsvegring !! Slike personer er lite egnet til å lede landet.

Derfor må vi få en ny regjering – en borgerlig regjering i september 2013.

Rødgrønn-regjering krangler i media

Foto:NRK
Norge vasser i penger , langt over hodet og langt inn i himmelen. Likevel klarer ikke denne rødgrønne-regjering å fordele godene til det beste for landet. Alle har vel hørt om Soria-Moria og hva den rødgrønne-regjering gjorde der ? De skulle bli enige og samkjørte. Det var det de trodde.

Underveis har vi sett at Sosialistiske Venstreparti stått foran Stortinget og demonstrert mot sine samarbeidspartnene. Selv en tapt sak er en seier mener de selv. Kamelspising med hud og hår går rett ned.

Det siste innen uenigheten er fra Senterpartiet og Lundteigen. Senterpartiet er lite fornøyd med innsatsen til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet med å redde skogsindustrien i Norge. De har hatt lite fokus på skogbruk og skogsindustrien de siste åtte årene, sier Lundteigen til Nettavisen NA24.

De rødgrønne-politikerne har ført velgerne bak lyset ved å fremheve seg selv som en trekløver som er enige mens ALLE de andre er uenige.

Økende arbeidsledighet med rødgrønn-regjering

Foto:VG.no
Verktøyskassa for å holde arbeidsledigheten ned er borte. Den rødgrønne-regjering har resignert i kampen mot lav ledighet. Slagord som “Alle skal med” er kastet på dyngen. Den rødgrønne-regjering har lagt grunnlaget for en høyere ledighet i tiden som kommer. Fra april til mai ble det 2.200 flere arbeidsledige her i landet. Det blir vanskelig å snu trenden.

Helsekonflikt innad i Rødgrønn regjering

Regjeringen krangler så busta fyker om hvordan organiseringen av Sykehus-Norge skal være.

Regjeringen holder mange lokalsamfunn for narr. De både garanterer for at ingen lokalsykehus skal legges ned samtidig som de lar de regionale helseforetakene tømme mange lokalsykehus for innhold. Den helsepolitiske spagaten er uholdbar fordi så mange spørsmål knyttet til sykehusstruktur nå skal avgjøres.

Vet du om ditt lokalsykehus skal legges ned eller ikke ?

Les mer om: Rødgrønn regjering krangler om Helse-Norge