Viser arkivet for stikkord reformer

Nok et tragisk eksempel på en alvorlig helsemessig utfordring i vår region!

Dette er sakset fra en artikkel i Dagens Næringsliv og viser at spesielt i vår region så ligger man håpløst etter i utskiftning av nytt og fungerende utstyr i behandling av pasienter – noe som øker køen og utsetter pasientene for helt unødvendig pine og utilstrekkelig behandling! Dette er selvsagt AP og de R/Gs store ansvar – og det viser klare løftebrudd i helsepolitikk og behandling overfor velgere i vår region! Med en samhandlingsreform som virkelig snubler nå i startfasen – så lover dette ikke noe godt for den som måtte bli syk i nær framtid! Ikke sant? Når man overlater helsepolitikk og faktisk styring av sykehus kun til økonomer – så viser dette jo klart at det bærer helt galt av sted! Jf

Halvparten av sykehusets utstyr utrangertHalvparten av utstyret ved sykehusene i helseregionen Helse sør-øst er utrangert. Prisen for å erstatte utstyret ,2 milliarder kroner og øker år for år.
NTB
Det viser en utredning om medisinsk teknologi i Helse sør-øst som revisjons- og konsulentselskapet Deloitte har gjennomført, skriver Dagens Næringsliv.

– Gammelt utstyr skaper plunder og heft. Det kan føre til brudd i behandlingsprosessen, og vi får økte ventetider, sier professor Øystein Jensen ved Rikshospitalet.
Han mener det er stor kvalitetsforskjell på moderne apparater og apparatene som fortsatt er i bruk ved sykehusene i helseregionen. Dette gjelder blant annet ultralydapparater.

Bare for Oslo universitetssykehus alene er gjenanskaffelseskostnaden for utrangert utstyr beregnet til 1,8 milliarder kroner. I helseforetaket Vestre Viken var sammenbrudd i eksisterende utstyr årsaken til 88 prosent av investeringene i fjor. I år er det ikke satt av nok penger til å erstatte utstyr som bryter sammen.

Årlig investeringsbehov i hele helseregionen anslås til 674 millioner kroner, men den faktiske investeringen var bare på 377 millioner i 2010. Dermed ble det et etterslep for dette ene året på nesten 300 millioner kroner.

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i Helse sør-øst krever bedre drift av sykehusene og sier sykehusene vil ha penger til investeringer dersom de har en sunn økonomi og sikrer overskudd på driften. (©NTB)

Når APs snakk om verdig eldreomsorg blir avslørt som rent falsum!

Det kommer stadig utrolig grelle eksempler på overgrep og manglende forstand og omsorg innen helsesektoren! Men i festtaler etter festtaler fra ledende AP politikere ag andre fra de R/G – så lovpriser man helsomsorgen og ikke minst helsereformer som de stadig setter i gang – med skrekkelige eksempler i virkeligheten på at det kun er snakk om forskjønnelser som er bare forføreriske ord som avspeiler en virkelighet som ikke er der! Jf

Dette er et ikke uventet brutalt eksempel på hva denne såkalte samhandlingsreformen kan resultere i – og med slike medsammensvorne redaksjonelle bidrag innen A-pressen m m – så lurer en virkelig på hvilken verden og virkelighet man egentlig lever i og hvilke verdier og politikk man egentlig forsvarer! Jf dette ekstreme brutale eksempel fra virkeligheten -

Annie Søreide (96) frå Ålesund har klart seg sjølv heile livet. Men i jula skada ho hofta si. Sidan sjukehuset ikkje fann skader å behandle, avgjorde kommunen at ho måtte heim. Der fall ho igjen og braut hofta.

– Eg fekk sjokk då dei sende henne heim, seier dottera Randi Søreide Ulrichsen til NRK.

Det heile starta då Annie Søreide var på besøk hos dottera Randi i Oslo i jula. Ålesundskvinna, som blir 97 til sommaren, fekk kome til undersøking på Ullevål på grunn av smerter i hofta. Dei fann ikkje skader, og dermed reiste ho heim.

Men smertene gav seg ikkje, og ho fekk kome inn på sjukehuset i Ålesund for fleire undersøkingar.

«– Ho hadde ramla igjen, og på sjukehuset konstaterte dei brot i hofta.»

Ferdig behandla

VITAL: Annie Søreide (96) har klart seg sjølv heile livet. No hadde ho behov for hjelp, men fekk ikkje det ho hadde krav på, meiner familien.

På sjukehuset i Ålesund fann dei heller ikkje brot eller andre skader dei kunne behandle. Dermed vart Annie Søreide rekna som ferdig behandla, og kommunen er dermed ansvarlege for å gi henne eit tilbod vidare.

Finn ikkje kommunen eit tilbod til utskrivingsklare pasientar innan 24 timar, må dei betale 4.000 kroner i døgnet til sjukehuset.

Nokre pasientar treng institusjonsplass, medan andre treng hjelp heime.

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester i Ålesund avgjorde at Annie Søreide kunne klare seg heime med hjelp frå heimesjukepleien, og dei sende henne heim.

– Dette avgjorde dei trass i at både legar og sjukepleiarar meinte ho var for dårleg til å bli sendt heim. Eg fekk sjokk. Korleis kan dei gå på tvers av det legane og sjukepleiarane seier? spør dottera Randi Søreide Ulrichsen.

Spectator
mandag 23. januar kl 09 Bra! fra Aud W
RedigerSlettDu kan redigere eller slette kommentaren din i en halvtime til.

Nye eksempler bare strømmer på – så en kan lure på hvordan dette egentlig blir til under dette elendige styret til AP og de R/G – jf nok et aldeles skrekkelig eksempel på ansvarsfraskrivelse

.Ragnhild Moxnes (94) lå på sykehjemmet og hylte med sterke magesmerter. Vakthavende lege nektet å komme til unnsetning.
TRENGTE HJELP: Ragnhild Moxnes (94) ble nektet legetilsyn.

(Dagbladet): Fredag den 30. januar 2009 fikk Ragnhild Moxnes akutte smerter i magen. Hun var da beboer ved et sykehjem i Oslo. Tolv dager seinere døde hun på sykehus, dit kom hun altfor seint til at livet kunne berges. Nå forteller hennes sønn, Paul Moxnes, at sykehjemmets vakthavende lege, ikke hadde tilhold på sykehjemmet.

Både vakthavende lege og legevakt nektet å komme og se til Ragnhild, selv om både sykehjemsansatte og Paul Moxnes desperat ringte etter tilsyn.

- Legen som ikke ville komme og se til min mor, beordret medisinering via telefon. Mor lå og hylte av smerter og jeg ba om at en lege måtte komme og se til henne. Jeg ringte også legevakta i Oslo. Heller ikke de ville komme, forteller han til Dagbladet.

Smertefull død
Ragnhild Moxnes ble liggende søvnløs med sterke smerter i fire døgn. Pulsfrekvensen hennes lå på 120 slag i minuttet. Gjennom hele helgen nektet sykehjemmet å oppi telefonnummeret til vakthavende lege. Til slutt sende Moxnes en e-post til vedkommende.

- I løpet av helgen ble mor verre, ingen ville hjelpe og først natt til mandag var hennes hyl så høye at vakthavende sykepleier kontaktet vakthavende lege. Legen tok ikke telefonen og ambulanse ble kontaktet. På sykehuset ble det konstatert store magesmerter, forteller Moxnes.

Da Paul Moxnes ankom sykehuset, fikk han beskjed om at det mest sannsynlig var gått for lang tid til at livet hennes kunne berges. Han ble spurt av sykehusets lege om moren skulle få «konservativ» behandling. Det svarte Moxnes ja til.

Det Moxnes ikke visste, var at «konservativ» behandling betød stopp av næringstilførsel men tilførsel av store doser valium og morfin annenhver time.

- Det ble gjort helt til hylene stilnet og mor døde. Det tok tolv dager, forteller Moxnes.

Brøyt ikke loven
Moxnes klaget hendelsen inn for Helsetilsynet. Svaret som kom, var krystallklart: Moxnes mor hadde fått den behandling hun etter loven har krav på, men legetilsyn burde vært foretatt på et tidligere tidspunkt.

I en kronikk i dagens avis, tar Moxnes til orde for en endring i lovverket.

- Jeg håper at det kan bli lovstridig å ikke føre legetilsyn med pasienter på et sykehjem.

Paul Moxnes håper at hans historie kan sette i gang en debatt som løfter teamet opp på et høyt politisk nivå. At han etter tre år til slutt har maktet å fortelle om de siste dramatiske døgnene i sin mors liv, takker han artist og forfatter Ketil Bjørnstad for.

- Det er først nå jeg har greid å sette ord på dette. Jeg vil påstå at det nesten har gitt meg en «Posttraumatisk stresslidelse». Jeg hadde ikke greid det uten hjelp fra Bjørnstad. Han hjalp meg til å få satt ord på det som hendte. Ketil opplevde at hans far ble sultet og tørstet i hjel på sykehjemmet, sier Moxnes.

Nå i ettertid klandrer Moxnes seg selv for at han selv ikke reiste ut og fysisk hentet en lege til sin mors sykeseng.

- Dessverre er jeg ikke slik som person, jeg var altfor svak til å ta slike steg, sier han.

Skylder på konflikter
Moxnes har brukt mye tid på å gå gjennom hva som gikk galt. Hvorfor ingen lege kom og førte tilsyn med hans mor. Han påpeker at sykehjemmet opplevde et fravær av en klar leder den perioden hans mor ble akutt syk.

- Hadde ledelsen ved sykehjemmet vært på plass, hadde ikke min mors situasjon eskalert til et så tragisk utfall. Jeg vet at det var interne konflikter og en vikarierende leder da dette hendte. Det var rett og slett ingen sentral leder ved avdelingen min mor bodde, sier han.

Til Dagbladet sier daglig leder ved det aktuelle sykehjemmet at de ikke har noen kommentar til Moxnes opplevelser og henviser saken videre til den omtalte tilsynslegen.

- Dette er en trist historie og Paul Moxnes opplevde den helt sikkert slik han forteller. Jeg har ingen problemer med at han nå står fram med den. Men Helsetilsynet har behandlet Moxnes klage og avvist den, sier tilsynslegen til Dagbladet.

AP og de R/G styrer Helse-Norge med jernhånd via helseforetakene!

Forunderlige nyheter på radioen i dag morges om en overlege på Nordfjord Sykehus som blir truet med oppsigelse fra Helse-Førde fordi han reagerer på og skriver innlegg i aviser om nedbemanningen på sykehuset som truer helsesikkerheten for pasienter og området som sykehuset skal betjene. Videre ble det vist til undersøkelser i Helse Sør-Øst hvor over halvparten av de ansatte føler seg underkuet og truet om de uttaler seg om samhandlingsreformen som svikter, og at det er en utvikling av sterk usikkerhet organisasjonsmessig og at uregelmessigheter og helsemessige avvik og annen uenighet ikke lar seg rapportere på en tilfredstillende og hensiktsmessig måte m m. Ja en får virkelig føle at det virkelig skal herske en jerndisiplin og en styring med jernhånd fra departement og politisk ledelse i det som skal være Helse-Norge og det sikkerhetsnett som skal sikre den hele befolkning! Virkelig en tragisk utvikling av det åpne og demokratiske Norge som leder tanken til helt andre ideologier som er stort sett forlatt i resten av verden! Det er derfor virkelig å håpe at det er den siste periode en har en slik politisk ledelse av Helse-Norge!

AP og de R/Gs virkelige ekstreme bruk av konsulenttjenester i sin reformiver innen helsesektoren!!!!

Og dette med konsulenter bruker man masse milliarder på i helsesektoren – og da er det jo lettere å skjønne galskapen hos AP og de R/G i dette helsesystemet som går sin absolutt mest skjeve gang noensinne – jf

Ledelsen i den norske avdelingen av konsulentfirmaet McKinsey, som de siste tre årene har fått utbetalt 67 millioner kroner fra Oslo universitetssykehus, topper inntektsoversikten i bransjen.
NTB
Publisert: 23.10.2011 – 17:32 Oppdatert: 23.10.2011 – 17:32
Sykehuset har de siste tre årene brukt til sammen 437 millioner på konsulenttjenester i forbindelse med omstillingen, ifølge TV 2.

Konsulentfirmaer tjener godt på oppdrag på offentlig sektor, viser årets skattelister. Seniorpartner i McKinseys avdeling i Norge, Tore Myrholt, tjente drøye 67 millioner kroner i fjor, mens McKinsey-direktør Trond Riiber Knudsen hadde en inntekt på 32 millioner kroner.
De to konsulentene hadde i 2010 en formue på henholdsvis 100 og 75 millioner kroner, ifølge TV 2s oversikt. McKinsey Norges daglige leder tjente til sammenligning 3,65 millioner kroner i fjor.

McKinsey er blant verdens største konsulentselskaper, med flere tusen konsulenter og kontorer i over 50 land. 100 konsulenter jobber ved selskapets kontor i Oslo.

Helse sør-øst brukte mellom 2008 og 2010 til sammen over 1,3 milliarder kroner på konsulenttjenester. (©NTB)

Litt mer om APs ekle forhold til finansiering av egen valgkamp via bingospillehaller!

Denne gang kan en vise til uttalelser som viser og bekrefter at AP på sin måte har utnyttet spillegalskap til egen fordel og til finansiering av egen valgkamp i særdeleshet i hovedstadsområdet!
Det ble fra høyt profilert politisk hold i AP i 2007 hevdet at det ikke forelå slik sammenheng mellom spillegalskap ved bingomaskiner som det var med andre spillemaskiner man etterhvert forbød! Det viser seg selvsagt i ettertid at dette var en ren retorisk bløff fra AP sin side – og i dag vet alle at det selv ved nye bingomaskiner utvikles og opprettholdes spillegalskap! Dette viser at AP til stor grad tilsidesetter etiske betenkeligheter ved dette – da de fortsatt tjener 10-talls millioner i Oslo etter sigende til finansiering av egen valgkamp! Maken til manglende seriøs etisk forankring av egen politikk skal man derfor lete lenge etter!!! Ikke sant??? Jf sakset fra Nrk -

Kan ikke regulere seg selv
Pengespill er strengt regulert i Norge. Dette skyldes at pengespill medfører store personlige og samfunnsmessige problemer hvis det ikke reguleres innen forsvarlige rammer.

Da spillautomater ble forbudt i 2007, ble bingoautomater unntatt forbudet. Daværende kulturminister Trond Giske forklarte dette med at det ikke fantes bevis på at bingoautomatene medførte de samme problemene som spilleautomater.

Kompetansesenteret Korus-Øst og flere andre påpekte at de avhengighetsskapende faktorene ved bingoautomater var sammenfallende med spilleautomatene som ble forbudt.

Spesialrådgiver Øystein Bjørke Olsen i Korus sier at i de tilfellene hvor landbaserte pengespill i Norge har vært manglende regulert, så har bransjen vist at de ikke klarer å regulere seg selv.

– Når det gjelder bingohaller, så har dette blant annet vist seg ved at noen har holdt døgnåpent. Generelt så viser den gamle automatbransjen og bingobransjen at de ikke klarer å regulere seg selv på en slik måte at de fremstår som ansvarlige aktører i markedet, sier han.

Kynisk bransje
Han mener det er liten tvil om at det har vært gode penger i å drifte bingohaller de siste årene.

– Dette vil også kunne tiltrekke seg useriøse aktører. Hvis vi i stedet for useriøse, spør om bransjen er kynisk, så vil svaret være ja.

– De fremstår med en målsetting, og det er å skape størst mulige verdier til seg selv, mens de skyver de gode formålene foran seg, sier han.

Samfunnsoppdrag
Spillingen i de 230 bingohallene i Norge genererer store inntekter til frivillige lag og foreninger, samt politiske partier.

Atle Hamar i Lotteritilsynet sier at hovedformålet med bingo å regulere et overskudd til lotteriverdige formål, som blant annet gir ganske mye til kultur og idrett og andre samfunnsnyttige formål.

Bingobransjen omsetter for omtrent fem milliarder kroner i året. Siden de såkalte bingoentreprenørene, altså de som driver bingoene, også får en prosentandel av omsetningen, har aktørene i bransjen hatt gode tider de siste årene.

Fakta om norske spilleautomater
Gevinstautomater, altså de vanlige spilleautomatene, ble forbudt 1. juli 2007.
Bingoautomater ble forbudt 1. april 2010.
Fortsatt spilles det databingo på de såkalte databingoterminalene i bingohallene.
Bingohallene kan kun tilby databingo dersom spillestedet også tilbyr vanlig bingo.
1. juli skulle reglene for databingo strammes inn, men regelendingen er utsatt til nyttår.
Bruttoomsetning for entreprenørbingo:
2006: 1,8 milliarder
2007: 2,6 milliarder
2008: 3,9 milliarder
2009: 5,1 milliarder
2010: 5,6 milliarder
Kilde: Lotteritilsynet
Nye regler
Fra nyttår skal myndighetene stramme inn reglene i bingobransjen. Blant annet skal databingoautomatene gjøres «snillere».

En vesentlig endring er at de skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning.

Det vil heller ikke være mulig å tilby spillere å kjøpe ekstra tall. Åpningstidene vil også endres slik at det bingoene må holde stengt mellom klokken 24 og klokken 07.

•Les også: Spiller databingo for milliarder
– De innstramminger som trer i kraft fra nyttår kommer som et naturlig resultat av de problemene disse spillene har medført på bakgrunn av svært manglende regulering.

– Spesielt hva gjelder åpningstider og aldersgrense, så fremstår dette som en harmonisering med annen gjeldende lovgivning, sier Bjørke Olsen i Korus.

Han er også positiv til endringene om at det skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning.

– Det blir spennende å se hvordan dette påvirker omsetningen. Det er stor sannsynlighet for at dette endringen vil gjøre det mye mindre attraktivt for spilleavhengige personer, mener han.

Sulteforing fra regjeringen av AP og de R/G gir store kutt i kommunal drift og virksomhet! Denne gang ofres lærere og utdanningssektoren!

Ja – nå viser det seg virkelig hvordan kommunene blir tillagt oppgaver uten at tilstrekkelige midler følger med på vanlig måte fra den sittende regjering! Dette gapet som oppstår skaper da kutt i kommunal virksomhet som eneste bøtemiddel! Ekstra tragisk at dette går hardt ut over også skolesektoren som skal lære opp nye generasjoner – og nå er det virkelig snakk om manglende troverdighet på nesten alle områder! Jf

– Kommunene kutter i skolen
Oslo (ANB-NTB): En undersøkelse blant Utdanningsforbundets tillitsvalgte viser at annenhver kommune planlegger kutt i skolebudsjettet neste år.

Mange steder vil det bety færre stillinger i skolen.

– Vi ser at norske elever får en sparepakke til jul, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet, den største fagforeningen for lærere.

286 av forbundets hovedtillitsvalgte har svart på en undersøkelse om kommuneøkonomi. 58 prosent av dem svarer at budsjettforslaget i deres kommune legger opp til kutt i 2012, melder NRK.

84 prosent av dem som har sett mer detaljerte kuttplaner, sier at forslagene innebærer kutt i lærerårsverk.

– Dette er alvorlig fordi det rammer elevene og tilbudet på skolen. Det rammer spesialundervisning, det blir mindre deling av klasser og det rammer praktisk undervisning, sier Bjerkestrand.

Direktør Sigrun Vågeng i kommuneorganisasjonen KS innrømmer at det blir nedskjæringer i året som kommer, men hun er ikke like pessimistisk som Bjerkestrand.

– Kommunene sier det blir trangt, men at de skal klare å levere gode tjenester til innbyggerne. Måten de løser det på vil variere, men det er nok reelt at det ikke er penger til å gjøre alt, sier Vågeng og sender ballen videre til regjeringen:

– Vi ba om 800 millioner mer til kommunene dersom de skulle klare å opprettholde dagens tjenestetilbud, sier hun og peker på at det er lagt fram et stramt statsbudsjett for 2012. (ANB-NTB)

Sulteforing fra regjeringen av AP og de R/G gir store kutt i kommunal drift og virksomhet! Denne gang ofres lærere og utdanningssektoren!

Ja – nå viser det seg virkelig hvordan kommunene blir tillagt oppgaver uten at tilstrekkelige midler følger med på vanlig måte fra den sittende regjering! Dette gapet som oppstår skaper da kutt i kommunal virksomhet som eneste bøtemiddel! Ekstra tragisk at dette går hardt ut over også skolesektoren som skal lære opp nye generasjoner – og nå er det virkelig snakk om manglende troverdighet på nesten alle områder! Jf

– Kommunene kutter i skolen
Oslo (ANB-NTB): En undersøkelse blant Utdanningsforbundets tillitsvalgte viser at annenhver kommune planlegger kutt i skolebudsjettet neste år.

Mange steder vil det bety færre stillinger i skolen.

– Vi ser at norske elever får en sparepakke til jul, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet, den største fagforeningen for lærere.

286 av forbundets hovedtillitsvalgte har svart på en undersøkelse om kommuneøkonomi. 58 prosent av dem svarer at budsjettforslaget i deres kommune legger opp til kutt i 2012, melder NRK.

84 prosent av dem som har sett mer detaljerte kuttplaner, sier at forslagene innebærer kutt i lærerårsverk.

– Dette er alvorlig fordi det rammer elevene og tilbudet på skolen. Det rammer spesialundervisning, det blir mindre deling av klasser og det rammer praktisk undervisning, sier Bjerkestrand.

Direktør Sigrun Vågeng i kommuneorganisasjonen KS innrømmer at det blir nedskjæringer i året som kommer, men hun er ikke like pessimistisk som Bjerkestrand.

– Kommunene sier det blir trangt, men at de skal klare å levere gode tjenester til innbyggerne. Måten de løser det på vil variere, men det er nok reelt at det ikke er penger til å gjøre alt, sier Vågeng og sender ballen videre til regjeringen:

– Vi ba om 800 millioner mer til kommunene dersom de skulle klare å opprettholde dagens tjenestetilbud, sier hun og peker på at det er lagt fram et stramt statsbudsjett for 2012. (ANB-NTB)

Norsk helsevesen er nå langt nede på listen sammenlignet med andre land!

Med melding på nyhetene i dag om at nesten 5000 dør pr år i norsk helsevesen på grunn av feilbehandling og feilmedisinering på norske sykehus – med stadige nye løfter som ikke holdes og reformer som skaper lenger og lenger behandlingskøer – samt at pleieproblemer bare nå skal skyves ut til kommuner som ikke er i stand til å løse dem – er det ikke noe rart at tilliten til det norske helsevesenet og AP og de R/G politkerne som lover stadige bedringer er på tilbakegang og nesten nær null! Norge har nå droppet langt ned på listen til en 16. plass i verden – og politkere som sier vi er best lyver!! Jeg bare spør nå..? Jf

Tror ikke på kreftgarantien
Oslo (ANB-NTB): Hele 90 prosent av de spurte i en ny undersøkelse tror ikke regjeringen klarer å innfri løftet om kreftbehandling innen 20 dager fra henvisning.

Det er TNS Gallup som har utført spørreundersøkelse på oppdrag fra TV 2. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) lovet i sommer at åtte av ti kreftpasienter ikke skal måtte vente mer enn 20 dager fra henvisning til behandlingen starter.

Blant dem som oppgir å være blant Arbeiderpartiets egne velgere, svarer 86 prosent nei på spørsmål om de tror regjeringen klarer å oppfylle statsministerens løfte. Stoltenberg har følgende kommentar til undersøkelsen:

– Vi må gjøre enda mer for å bedre norsk kreftbehandling. Det er godt å se at det vi har gjort så langt har gitt gode resultater. Fra å være middelmådige, på gjennomsnittet i Europa, er vi nå i verdenstoppen når det gjelder overlevelse, sier Stoltenberg. (ANB-NTB)