Viser arkivet for stikkord regjering

Varsling - og mange varsleres manglende rettmessige sikkerhet!!! ...

Det heter så fint i f eks regjeringens forskrifter for staten – jf

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og er en form for ytring. Det
er derfor naturlig å ta utgangspunkt i Grunnloven § 100. De “Etiske retningslinjer for
statstjenesten” behandler de ansattes forhold til ytringsfrihet i punkt 3.3. Vi siterer:
”Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn
til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende
ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100. Det gjelder også på felter
som har direkte tilknytning til virksomheten den statsansatte arbeider i. Av hensyn til
allmennhetens krav på innsyn og informasjon, er det viktig at statsansatte med sin
sakkunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten.
Statsansatte må også ha anledning til å uttale seg på eget fagfelt, selv om lojalitetsplikten til
virksomheten her kan sette noe snevrere grenser for ytringsfriheten.”

Nå har det dukket opp en meget tvilsom oppsigelsessak i denne sammenheng i Oljedirektoratet som setter de ovennevnte retningslinjene i et noe merkverdig lys – jf
Fikk kun 4 timer på rydding av kontor

Dette viser at varslere selv i staten har meget liten eller ingen rettsbeskyttelse – før de selv må ta det skritt til eventuelt å få en rettslig vurdering av lovligheten ved selv å måtte gå til sak! Denne saken skal ha sitt utspring i følgende – jf
Tiet ihjel ved varsling

Videre viser de umiddelbare reaksjonene at med slike reaksjoner selv fra statens side – så gir det føringer for langt mer vanskeligere forhold for varsling enn det regjeringen har lagt opp til i sine forskrifter – jf
Vanskeligere for kritiske røster

Varsling på ulovlige og kritiske forhold enten det er i stat eller bedrift er en sikringsmetode for å få vurdert en slutt på uheldige, ulovlige og urettmessige forhold som foregår.
Det kan være kriminelle forhold som trakasseringer, underslag, kriminelle forhold av ymse slag etc,
og det er åpenbart at det er i samfunnets interesse å sette en stopper for slike forhold. Men så viser det seg gang på gang at det faktisk er varslerne som det går ut over – folk sies opp og sparkes på grunn av at de sier fra. Revisorer er også en utsatt gruppe i slike forhold – og det er underlig å både og erfare at det er varslerne som må ta den største byrden av varsling – tross en form for lovbeskyttelse for varslere! Slik kan en ikke tillate skjer under dekke av at oppsigelser og sluttavtaler avtales uredelig til å være en avgang begge er enig i f eks. Her er det trusler om mange strenge reaksjoner overfor varslere om de ikke godtar det – og opp i mot de overlegne økonomiske ressurser som en virksomhet egentlig har – så er det ofte bare å ta til takke med det! Men det viser bare en svært uheldig utvikling av slike saker – og nå bør man snart skje en endring av slike forhold!

Media og den nye barne- og likestillingsministeren

De nye statsrådene hadde knapt fått utdelt nøklene før ulveflokken i Akersgata kastet seg over dem. De siste to dagene er det Solveig Horne, vår nye barne- og likestillingsminister, som har fått gjennomgå for meninger hun har uttrykt i diverse saker og sammenhenger de siste 5 årene.
Hun kritiseres bl.a for å ha uttalt at innsatte i fengsler ikke bør ha krav på spesialdietter basert på religiøs overbevisning, at økningen i voldtektene kommer som en følge av innvandringspolitikken, at jenter også har et ansvar for å ikke sette seg i situasjoner hvor de risikerer overgrep og at innvandringspolitikken har ført et stort antall menn med middelaldersk syn på kvinner og likestilling til Norge. Selvfølgelig følger media opp med å innhente meningene til personer med ekstremt syn fra motsatt “fløy” til å kommentere dette. Dermed er resultatet gitt.

Jeg stiller meg da spørsmålet : Er ikke Hornes meninger i tråd med det folk flest mener ? Jeg kjenner for egen del knapt noen som mener noe annet – uansett hvilken politisk fløy de tilhører.
Det neste spørsmålet blir da : Hvorfor skal media opptre som meningspoliti ? Anser de seg selv som en “elite” som vet bedre enn alle andre ? Eller har de en egen politisk agenda og forsøker å kneble våre demokratisk valgte politikere ?

Jeg vil beholde den regjeringen vi har.......om 2 år.

Kjære dere sytere All denna negativiteten mot sittende regjering,har ikke rot i virkligheten. I alle politiske debatter HAMRER opposisjonspartiene instendig løs på regjeringens politikk. Kritiserer og kritiserer dag ut og dag inn. De glemmer at når de selv satt i regjering,ble det ikke gjort en brøkdel av hva som i dag gjøres.

Vi glemmer vel aldri Bondevik-regjeringens fatale forsøk.Skrekk å gru. Etter kun ett år-ETT ÅR-ble lånerenta fordobblet her i landet. Tro for all del ikke at en borgerlig regjering er det samme som mer penger i lommeboka,eller mer velferd til hvermansen.

Mange HØRER for mye på politske utsagn,og går ikke dypere inn i materien. Ta for dere Frp – Høyre – Venstre osv sine politiske handlingsplaner opp gjennom årene,dere finner de på nettet,og ved SELVSYN se hva disse arbeider for. Jeg garanterer dere….dette er IKKE politikk som i sum gavner vanlige folk.

Dere må heller ikke glemme at oppi all kritikken,sitter et storting som stemmer for og imot,og at mye av det som bestemmes,OGSÅ får stemmer fra Frp – Høyre – Venstre osv. Dette snakkes det selvfølgelig aldri om.

Frp er jo kritikkparti nummer 1 , som vil at regjeringen skal føre Frp-politikk,og klager og klager på at ikke det blir gjort,og ikke det blir gjort.
Frp kan jo bare klage,for å stemme på dem,er å kaste stemma si et visst sted,for de kommer ALDRI til makta,derfor er det bedre å gi stemma si til et annet parti,som hvertfall har en sjangse til å komme i regjering.

SV har gitt opp fattigdomsbekjempelsen

OVERRASKET: FO-leder Randi Reese er overrasket over tallene som viser at langt flere barn vokser opp i fattigdom nå enn før de rødgrønne kom til makten.

SV skulle utrydde fattigdommen innen 2009. Lysbakken innser nå at de fattige har kommet for å bli.
Selv om vi lever i verdens rikeste land, makter vi ikke å løse problemene for alle. Vi makter ikke å gi alle barn mulighetene til et godt liv. Barnefattigdommen mener jeg vi særlig må ta opp kampen mot, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til Vårt Land.

Dermed har SV oppgitt målet om å utrydde fattigdom i Norge. Det skulle skjedd innen høsten 2009. Det lovet partileder Kristin Halvorsen under valgkampen 2005 og i den første Soria Moria-erklæringen.

70 000 fattige barn i Norge er fattige. Randi Reese (Leder Fellesorganisasjonen) uttaler: Når jeg så tallene, trodde jeg ikke det gikk an. Det har nemlig blitt flere fattige barn under den rødgrønne regjeringen. Det er stikk i strid med SVs pennestrøk i Sora Moria. Andelen fattige barn har økt fra tre prosent i årene 1999-2001 til åtte prosent i 2006-2008. Hele 70 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge med rødgrønn regjering. I 2012 vil tallet øke! Dette kalles et løftebrudd – stakkars barn !

.

Utleieprisene til værs

Den rødgrønne regjering trodde de var så lur når de skattla uteleiboligene litt hardere. Utleieprisene har igjen vist stigning. Dette året kommer til å bli kjennetegnet av en sterk økning i utleieprisene.

Prisen for å leie en toroms i hovedstaden er kommet opp i 10.020 kroner. Det er en økning på 7,2 prosent fra september og 11 prosent mer enn i oktober i fjor.

Igjen ser vi at utleieprisen har krysset den magiske 10.000 kroners grensen, skriver Utleiemegleren i en pressemelding. Prisen på treroms har også gjort et kraftig hopp. Gjennomsnittet er 13.957 kroner, en økning på over 12 prosent fra september og 11,8 prosent økning i forhold til oktober i fjor.

Økningen i utleieprisen skyldes dårlig boligpolitikk – liten utbygging og at uteleier overfører den økte skatten videre til leietager.

Ert dette en god politikk fra de rødgrønne ?

Rødgrønn mageplask

Aldri før har vi hatt en regjering som vasser i penger som akkurat de rødgrønne. Vi har over 3000 milliarder kroner på bok som gir Regjeringen over 100 milliarder kroner mer å bruke til gode formål. Disse 100 milliardene kommer på toppen av alt det andre.

De rødgrønne er en mester til å bruke penger og pengebruken står ikke i stil til resultatene. Er dette tidenes største mageplask ? (Månelanding) Hvorfor velger de rødgrønne enda mer av det samme som ikke virker – pøse på med penger uten å kvalitetsikre først ?

Se bare til NAV og avtalen med å få ned sykefraværet. Dataproblemer i NAV gjør at de omfattende sykelønnsendringene som ble varslet i vinter likevel ikke kan gjennomføres. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har nå konkludert med at endringene er for dyre. Penger som er brukt er bare kastet ut av vinduet.

- Mongstad og CO2 rensing og milliardbeløp
- Regnskogen og milliardbeløp

Politiet har fått bevilgninger til er nytt lukket samband. Med prøving og feiling har dette sambandet kostet noen hundre millioner. Nå må politiet velge mellom samband eller ansatte – ikke begge deler!

Man kan saktens spørre Jens Stoltenberg hvilken politikk de fører. Skyt først – spør etterpå ?
Er de bare regjeringskåte politikere som lover ditt og datt – men når det kommer til stykket er det ikke gjennomførbart? Jens og damene har 3000 rådgivere. Ville det ikke være naturlig å spørre om råd først ? Eller overkjører de rådgiverne på samme måte som folket?

Odd Roger Enoksen kan få sparken

Den tidligere SenterParti-toppen er i hardt vær etter skandalen om partistøtte. Kommende mandag kan tidligere olje- og energiminister og nåværende styreleder i Troms Kraft, Odd Roger Enoksen, måtte gå fra jobben. Det er klart etter at Venstre har fremmet en rekke forslag overfor formannskapet i Tromsø Kommune.

Hvis Enoksen må gå fra jobben som styreleder i Troms Kraft bør også en eller flere fra regjeringspartiet SP også gå. Det må 2 til for å danse tango – og her har det vært mer enn tango, kanskje en Line-dance.

Dette er kjeltringstreker – de Luxe !

Trenger vi Privatlærere i vårt samfunn ?

Lærertettheten i skolen er gått ned de siste årene, samtidig som kravene til individuelt tilpasset opplæring har økt. Derfor har noen foreldre kjøpt hjelp til sine barn fra privatlærer. En lærertime koster mellom kr.500-700.- per time. 2 timer i uker blir kr.4000.- / mnd. Ikke alle foreldre har råd til disse summene.

Den Rødgrønne regjering er selv med å skape skjevheter i samfunnet ved ikke å gjøre nok i skolen. Det er rett og slett ikke tid og ressurser til å følge opp forventningene som er skapt om at hver enkelt skal få individuell tilpasset opplæring, dette svekker felleskolen.

Veksten i privatundervisning kommer som et resultat av problemer i skolen.

Trenger vi Privatlærere i vårt samfunn eller skal vi støtte oss til at vi skal få det vi trenger av Staten

Rødgrønn Regjering er ikke på rett spor

Den rødgrønne regjering lovde sterk satsing på jernbane og nye spor under valgkampen. Nå viser det seg at de store prosjektene som fikk “sikker plass” i Nasjonal Transportplan står i fare for å bli utsatt. Dette fremgår i et brev fra Statsråd og Togsjef Magnhild M. Kleppa. Skal nå opp til ny vurdering i 2011 etter atter en utsettelse.

Det Statlige infrastrukturfond er på 100 milliarder kroner ved siden av det ordninære jernbanebusjettet. Statsråden ønsker delfinansiering fra de Private.

Regjeringen lover og lyver. Når skal det satses på jernbane i Norge ?

Ventetid ved norske sykehus er økende

Etter at de rødgrønne kom til makten har bare sykehuskøene blitt lengre og lengre. Grunnen er kun politisk. Skjønner ikke de rødgrønne at folk lider i sykehuskø, at det er en menneskelig belastning for dem som rammes – og at det er en betydelig økonomisk omkostning for samfunnet ?

De rødgrønne har en stor aversjon mot alt som heter PRIVAT. Nordmenn dør i sykehuskø mens regjeringens politikere slår seg på brystet og er såre fornøyd med politikken som føres. De private sykehusene har kapasitet til å behandle flere men som sagt det er ikke politisk vilje.

Politikerne på Stortinget har ingen ventetid, de har “fremst i køen pass”

Jeg er stadig mer overbevist om at norske politikere spekulerer på om de som faller utenfor i vårt samfunn bevisst blir brukt som alibi for å styrke og tilrettelegge politisk makt over enkeltmennesker, samt å skremme dem som så vidt holder hodet over vannet. De som faller utenfor blir også brukt i valgkamper! Dette var sak nr 1 etter valget i 2005! Når norske politikere skal skape “velferd” i 2010 så er de ikke i stand til det fordi kompetansen eller viljen ikke er tilstede?

Hvorfor i alle dager vil du som stemmeberettiget gi din stemme til en gjeng politiske hyklere som bare gjør vår hverdag vondt verre ?

Sosialistene styrer mot høyere ledighet

Et av kamphylene til sjefssosialisten Jens Stoltenberg er "Arbeid til alle " Vi er indoktrinert at det er kun Arbeiderpartiet og sosialistene som gir oss arbeidsplasser. Dette er sannheter med veldig store modifikasjoner. Politikken som sosialistene fører er blant annet å nedbygge industrien og flerfoldige tusen arbeidsplasser går tapt.

Neste års Statsbudsjett viser seg å være litt for stramt pga regjeringen styrer mot et budsjett for 2011 som ligger svært nær handlingsregelen og dermed smører økonomien med maksimalt 4 prosent av oljefondet. Konjunktursituasjonen er fortsatt laber og med et for stramt budsjett kan det bidra til at vi får en høyere arbeidsledighet enn vi ellers ville hatt. Norsk økonomi er ikke så god at vi må stramme inn skruene.

Høyere ledighet i Norge er en stategi sosialistene ønsker seg mot neste Stortingsvalg. Da kan de snakke om snøen som falt ifjor og indoktrinere oss nok en gang at det er kun sosialistene som kan gi Norge flere arbeidsplasser.

Hva synes du om denne politikken til sosialistene ?

Nye avgifter på miljøvennlige biler

Gang på gang blir vi lurt av sosialistene. De oppfordret oss til å kjøpe miljøvennlige biler for å spare miljøet. Når vi gjør som de sier – skattlegger de oss !

SVs og Aps avgiftspolitiske talspersoner bekrefter at elbiler, bioetanol og biogass også bør pålegges avgifter. Arbeiderpartiets avgiftspolitiske talsmann Dag-Ole Teigen mener at avgiftene også på elbiler, biogass og biologisk etanol-drivstoff bør gå samme vei som med biodieselavgiften, dvs økning. Finansminister Sigbjørn Johnsen har fredet avgiftene på elbiler denne stortingsperioden. Men etter 2013 argumenterer Teigen og Thorkildsen som finansministeren, at det bør komme nye avgifter.

Nå er jeg drittlei dette miljøpratet. Uansett hva vi gjør blir vi skattlagt. Drit i miljøet og kjør din bensin/dieselbil med glede. Det skal jeg gjøre !

Hva mener du om avgift på miljøbiler ?

«Heltid er en rettighet» sier LO

Norge er blant de landene i Europa som har høyest deltidsandel blant de sysselsatte, tross storstilt innsats for å få bukt med ufrivillig deltid. Kvinner som ønsker å jobbe heltid må ta til takke med deltidsstillinger. For deltid er hovedsakelig et kvinneproblem. Ferske tall viser at 41,5 prosent kvinner jobber deltid, mot 12,9 prosent av mannlige lønnstakere.

Kvinner med lav utdannelse jobber oftere deltid, mens menn med kortere utdanning får arbeide fulltid.

I regjeringen sitter Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Med på lasset sitter LO som har kjøpt seg plass og makt. Skulle tro at denne konstellasjonen fikk til et bedre opplegg for kvinner enn det vi ser i dag. Bryr de seg ikke om kvinner og deres arbeidssituasjon ?

Private helseforsikringer er femdobblet med sosialist-regjeringen

Lange helsekøer og folks mistro til helsevesenet gjør at det har vært en eksplosjon av private helseforsikringer siden 2003. Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at per 1. juli 2009 hadde 178.773 privat helseforsikring i Norge. Det er en formidabel økning siden 2003, da bare 24.843 hadde en slik forsikring. Ved neste Stortingsvalg vil nærmere 4-500.000 mennesker ha privat helseforsikring. Hvis økningen fortsetter i samme tempo, vil over én million nordmenn ha privat helseforsikring om seks år.

Vi risikerer å få et samfunn hvor vi prioriterer de rikeste og de friskeste. Hvor det er lommeboka som bestemmer hva slags hjelp du får. Med sosialistisk helsepolitikk vil vi få et klassedelt helsevesen. Det er ikke dette vi kunne forvente av en sosialist-regjering, eller kunne vi det ?

Norge på 6.plass i levestandard undersøkelse

Norge kommer på sjette plass i en ny kåring av landene med høyest levestandard. Uff og uff. Jeg som trodde at sosialistene ville gi oss bedre levestandard, men listen sier noe annet

Kåringen baserer på livskvalitet, utdannelse, økonomisk dynamikk, helse og politisk miljø. Skalaen går fra 0 til 100, og ifølge undersøkelsen er det Finland som har høyest levestandard. Sverige, Australia og Luxemburg følger på de neste plassene, mens Norge må nøye seg med 6.plass (87,35). Samtidig betyr det at nordiske land innehar tre av de seks øverste plassene.

Etter 5 år med sosialistisk styring går vi feil vei på livskvalitet, utdannelse, økonomisk dynamikk, helse og politisk miljø. La oss diskutere det sistnevnte

Hvorfor snakker ikke våre politikere norsk?

Alle politikere må lære seg å kommunisere med folket. Slik jeg ser det villeder og lurer politikerne deg og meg med fine ord som har flere betydninger. Nå er ikke denne debatten om hva sosialistene har sagt men på generellt grunnlag vil jeg til livs dette tåkepratet fra alle politikere og partier på Stortinget.

For å trekke frem det ferskeste lureriet. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) avviser påstanden om at regjeringen har ført lokalpolitikere i Hordaland bak lyset i Hardanger-saken. Regjeringen har aldri sagt at det skulle nedsettes noe utvalg. Både statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og Terje Riis-Johansen har vært veldig tydelige på at det skulle foretas en uavhengig ekspertvurdering.

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) i Hordaland føler seg lurt. Hun mener at ordførerne ble lovet et uavhengig ekspertutvalg, da de sist tirsdag møtte Stoltenberg på hans kontor i regjeringsblokken. Da vi gikk fra hverandre, var ingen i tvil om dette. Det blir noe helt annet at fagfolk fra ulike miljøer sitter i ett og samme utvalg enn å splitte det opp, sier Selsvold Nyborg.

Ulvik-ordfører Mona Hellesnes (V) synes den nye vrien Hardangersaken tar, hvorvidt det er lovet et utvalg eller ikke, illustrerer den forvirring som er oppstått etter regjeringens kursjustering. Hun understreker at de ble lovet en gjennomgang utført av uavhengige miljøer og vil derfor ikke si seg lurt, men snarere ytterligere forvirret om den dreining denne saken tar.

Se bort i fra hvem som sa hva. Dette er kun for å illustere hvordan politikere snakker. Politikere snakker men det kan umulig være norsk. Språket er kun for å villede oss til å tro en ting men deres sannhet er noe helt annet.

Hvordan vil du generellt “Stoppe munnen” på en politiker som snakker med 2 tunger ?

Sosialistene gjør bolig dyrere for fattige

Sosialist-regjeringen liker ikke at folk flest skal tjene penger på en utleiebolig. Derfor har de økt beskatning på slike boliger. Det har medført at i løpet av det siste året har antall utleieboliger sunket med rundt 10 prosent, mens nesten 20 prosent flere er på boligjakt. Resultatet er hard konkurranse og høye priser. Private budrunder på leieprisen er ikke lenger uvanlig. Det betyr at “fattige” studenter taper i boligjakten.

Er dette god politikk fra sosialistene ?

Folk flest vil ha privatisering

En fersk undersøkelse gjennomført av Perduco på oppdrag fra NHO viser at flertallet av landets ordførere erfarer det samme.

3 av 4 ordførere mener det finnes fordeler ved å åpne for konkurranse.
*Blant dem finnes også mange ordførere fra regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Det er tydelig at landets ordførere mener konkurranse bidrar til et bedret kvalitetstilbud til sine innbyggere, også de med tilhørighet på venstresida. Da forstår jeg dårlig at regjeringen setter på seg ideologiske skylapper og nekter å anerkjenne praktiske og gode løsninger, sier administrerende direktør i NHO, John G. Bernander.

Blant de spurte ordførerne fra SV er det derimot ingen som mener konkurranseutsetting av tjenester i kommunal sektor har fordeler. – Det er SV som er bremseklossen også i regjering, men her må alle de tre partiene ta ansvar. Regjeringen fjerner seg mer og mer fra velgerne sine. Det er viktig at Sp og Ap nå tar ønskene til grasrota fra eget parti på alvor. Dette blir en viktig sak i kommunevalgkampen neste år, mener han.

På toppen av lista over fordeler av å åpne for konkurranse har ordførerne blant annet svart at det gir «mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser» og «stimulerer til innovasjon av tjenesteproduksjonen».

Når vil regjeringen ta bort sine ideologiske skylapper og begynne å tilby praktiske og gode løsninger til folk flest ?

Sosialistpolitikk gir mer økonomisk kriminalitet

På grunn av manglende ressurser ser vi en helt klar trend i at politiet heller velger enkle saker som narkotikaforbrytelser, og at man velger bort kompliserte saker som avansert økonomisk kriminalitet, sier professor ved Universitetet i Oslo, Per Ole Johansen.

økonomisk kriminalitet

I en ny rapport viser professoren hvordan økonomisk kriminalitet er i ferd med å true hele den skandinaviske velferdsmodellen. Indirekte mener jeg at sosialist-regjeringen er med på å true velferdsmodellen pga manglende ressurser.

I rapporten skriver Johansen at en dramatisk økning i henleggelser av «kapasitetsmessige grunner» og synkende oppklaringsprosent i verste fall kan svekke tillitsrelasjonene i hele samfunnet. I rapporten siterer han etterforskere, som blant annet sier: «For hver sak vi åpner, må vi legge minst 10 andre potensielle til side, for godt!».

De siste dagene har Dagbladet dokumentert stor frustrasjon hos blant annet Økokrim, Skatteetaten og Oslo Børs over at ikke flere saker som omhandler økonomisk kriminalitet blir etterforsket.

Sjokktall om norske «mafiapenger»»

Dette er en sosialistpolitikk vi ikke kan godta. Hvilken politiker(e) trekker i trådene her ?

Vil en personlig mening fra en politiker ha tyngde?

Oljeminister Terje Riis-Johansen fra sosialist-regjeringen sier at han personlig ikke ønsker å åpne for oljeboring i Lofoten nå. Legg merke til det siste han sa. “Ønsker ikke å åpne for oljeboring i Lofoten nå” Ikke NÅ men på sikt vil han åpne for oljeboring.

I et intervju med VG søndag understreker Riis-Johansen at Senterpartiet ikke vil gå inn for å stenge området for oljevirksomhet i all framtid. Men han gjør det klart at han mener det vil være galt å åpne for boring nå.

Selvsagt vil det være dumt å åpne for oljeboring nå. Sosialistene har fått så hatten passer og de tåler ikke flere nederlag.

Vil en personlig mening fra en politiker ha tyngde?

Sosialistisk propagandamaskin er i gang

Etter at den sosialistiske regjering fikk massiv motstand mot kraftlinjer spent over Hardangerfjorden har propagandamaskinen slått til

De skriver at Bedrifter over hele landet risikere å måtte redusere driften i vinter dersom det blir knapphet på strøm. Det gjelder særlig bedrifter på Vestlandet og i Midt-Norge. Det er spesielt i disse landsdelene Statnett frykter strømmangel i kalde perioder.

Dette er bare en måte på å få flere menensker til å akseptere gigantiske kraftlinjer.

Sleipe sosialist-regjering tenker ikke på hva velgerne ønsker!

SV bør forlate Regjeringen NÅ!

Hvor mange nederlag kan Sosialistisk Venstreparti tåle før de forlater Regjeringskontorene ?
Vi husker at medlemmene stod utenfor Stortinget og demonstrerte mot sit eget parti og Regjering. Da ble vi fortalt at det er helt legitimt å demonstrere på den måten :)

SV har omsider lært å presentere sine nederlag i regjeringen som seire. Derfor omtaler de utlysningen av nye oljeblokker utenfor Nord-Norge som en seier. Det betyr at de har fått nok av Regjeringssamarbeidet og prøver å halte seg videre på en optimistisk måte. SV begynner å forherlige nederlag

Her er en liste over nederlag som er en seier for SV

Kjøp av amerikanske kampfly

6 timers arbeidsdag – arbeide 6 timers dag med 25 prosent mer i lønn

EUs tjenestedirektiv

Biodiesel saken

SV-statsrådene – Da regjeringens to år skulle oppsummeres, var det – som da ettårsdagen skulle feires – SVs problemer som var tema. Valgnederlag, statsrådsjakt og regjeringsslitasje – SV har fått alt sammen. Nå kulminerer problemene med at to av fire SV-statsråder ryker rett ut. Den tredje er fullstendig anonym, og gjør ingenting for å markere SV. Den fjerde er finansminister. Hun er også partileder, en populær og ubestridt partileder. Dermed går Kristin Halvorsen klar av mye kritikk. Opp med hånden den som kan peke på en annen partileder som ville sluppet så lett, hvis problemene var så store, og så mange.

Afghanistan – med krav om at Norge skal ut av Afghanistan

Tvangsekteskap – nytt tap i regjering i diskusjonen om tiltak for å hindre tvangsekteskap

Klimagassutslipp – Regjeringen legger opp til 20 prosents økning i klimagassutslippene

Asylpolitikken – Regjeringen strammet inn asylpolitikken på 13 punkter

Gasskraftverk – regjeringen gav Statoil konsesjon til å bygge gasskraftverk på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag.

Oljeleting : Forvaltningsplanen for nordområdene som ble lagt fram våren 2006 åpnet for leting etter olje i store deler av Barentshavet, stikk i strid med SVs ønsker og løfter

Kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger – SV-laget i Ulvik er lagt ned i protest mot det omstridte kraftlinjevedtaket i Hardanger

En seier som virkelig er et nederlag er at opposisjon er mer klimavennlige

Har Sosialistisk Venstreparti sterk nok rygg til å bære flere seire så må de bare fortsette i Regjering. Dette er så patetisk dumt at velgere begynner å skjønne at SV er en stor FLOPP !

Sosialistene legger ned sine verv i protest

SV-laget i Ulvik er lagt ned i protest mot det omstridte kraftlinjevedtaket i Hardanger. Også i Arbeiderpartiet legger lokalpolitikere ned sine verv, skriver Klassekampen.

I flere kommuner i Indre Hardanger opplever regjeringspartiene utmeldinger og rasende tilbakemeldinger etter at regjeringen 2. juli gikk inn for å bygge den omstridte kraftlinjen gjennom området.

I Ulvik har SV varaordføreren og er større enn Ap. Her har lokallaget vedtatt å legge seg selv ned i protest.

- Jeg har nå formelt meldt meg ut av SV. Det samme gjør samtlige av de andre medlemmene i Ulvik SV, sier lokallagsleder Bård Fleten til Klassekampen.

Legger ned verv

Også i Arbeiderpartiet er det kraftige protester mot vedtaket. I Granvin har Ap-politikerne lagt ned sine verv i protest, og avventer en forklaring fra statsminister og partikollega Jens Stoltenberg.

- Det betyr at vi nå ikke driver med annet politisk arbeid enn kampen mot kraftlinjene. Vi sitter fortsatt i kommunestyret, men har lagt alt partiarbeid på is til vi får svar fra Stoltenberg, sier Bjørn Inge Folkedal, leder i Granvin Ap.

Partilaget fikk ved kommunevalget i 2007 42,2 prosent av stemmene, samt ordføreren. Også ordfører Jan Ivar Rødland har lagt ned sitt verv i protest.

SVs smertegrense?
Kraftlinjesaken kommer på toppen av andre nederlag for SV i regjeringen, med Mongstad som kanskje det fremste, sier tidligere SV-er Bård Fleten.

Ifølge Klassekampen står partiet nå i fare for å stå uten liste i flere Hardangerkommuner ved kommunevalget neste år.

Men striden om kraftlinjene forteller ingenting om SVs smertegrense, mener valgforsker Frank Aarebrot.

Dette er sterke virkemidler som politikerne viser Jens Stoltenberg og co i Oslo.
Jeg tar av meg hatten og bøyer meg i støvet.