Viser arkivet for stikkord regjeringen

12 millioner kroner bevilget til sjakk-VM

Regjeringen har i revidert statsbudsjett fått bevilget 12 millioner kroner til et sjakk-VM i Tromsø. Dermed så er arrangementet sikret liv laga. For de 12 millioner kroner får Norge atter en gang satt seg på kartet og vi får mye goodwill. Denne moderate sum til et flott arrangement står i sterk kontrast til å garantere for milliarder av kroner til et vintet-OL som varer like lenge og som også blir en fest. Hva synes du om regjeringens økonomiske støtte til sjakk-VM i Tromsø? Hyggelig er det også at et VM kan legges til et annet sted enn Oslo. Tromsø har like mye å by på. Nesten like mye som Sarpsborg.

Bankenes lille rentebløff overfor kundene - DnB aller verst nok en gang!

Det er litt oppsiktsvekkende at bankene har signalisert rentekutt uten at sannheten rundt dette kom på bordet for kundene. Det viser seg at innskuddsrenten ble senket så ettertrykkelig at det mer enn dekker rentekuttet og finansierer det – for bankene tjener faktisk mer enn før ved at rentemarginen har økt. Dette går selvsagt sterkt ut over f eks alle de pensjonistene som har plassert sine oppsparte midler for alderdommen i de samme bankene – og de finansierer i stor grad derfor bankenes rentekutt. I og med det også fra statlig hold nedreguleres i pensjon med 0,75% så er det nok en gang slik at pensjonistene bidrar ekstra for å holde staten flytende tross alle olje- og fondsinntektene! Dette er i det minste en meget god grunn til å vurdere egne bankforbindelser – for å få best mulig rente! Jf
Bankenes rentebløff

Rødgrønn-regjering krangler i media

Foto:NRK
Norge vasser i penger , langt over hodet og langt inn i himmelen. Likevel klarer ikke denne rødgrønne-regjering å fordele godene til det beste for landet. Alle har vel hørt om Soria-Moria og hva den rødgrønne-regjering gjorde der ? De skulle bli enige og samkjørte. Det var det de trodde.

Underveis har vi sett at Sosialistiske Venstreparti stått foran Stortinget og demonstrert mot sine samarbeidspartnene. Selv en tapt sak er en seier mener de selv. Kamelspising med hud og hår går rett ned.

Det siste innen uenigheten er fra Senterpartiet og Lundteigen. Senterpartiet er lite fornøyd med innsatsen til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet med å redde skogsindustrien i Norge. De har hatt lite fokus på skogbruk og skogsindustrien de siste åtte årene, sier Lundteigen til Nettavisen NA24.

De rødgrønne-politikerne har ført velgerne bak lyset ved å fremheve seg selv som en trekløver som er enige mens ALLE de andre er uenige.

Hvor er Arfan Bhatti ?

Arfan Bhatti, dette lysende eksemplet på noen av de mer radikale tilskuddene til vårt fargerike fellesskap, er forsvunnet.

Hvor er han ? Vennene i gutteklubben Profetens Ummah savner ham, advokaten savner ham (forståelig nok), familien hans savner ham og PST vet ikke hvor han er. Som ikke dette er ille nok, er Facebook kontoen hans også slettet, kan media fortelle. Skikkelig krise, med andre ord..

Familien har nå engasjert UD til å hjelpe dem med å finne ham. Det synes jeg er flott. Da får vi endelig bruk for noen av spesialrådgiverne som har havnet der de siste årene. Killengren og Kristiansen bør for eksempel ha tid og kompetanse til å hive seg over denne saken.

Alle som vet noe, oppfordres til å bidra med opplysninger. Mens andre sjekker garasjen og vedskjulet, tillater jeg meg å komme med et tips : Sjekk med NAV. Sannsynligvis sponser de fortsatt våpentrening hos Taliban i Nord-Pakistan. Terrorbransjen trenger sikkert flere som snakker norsk.

34% flere direktører i departementene

VG’s reportere har gjennom flere måneder gått igjennom alle stillingene i departementene fra 2006 til i dag. Resultatet, presentert i VG Helg 19.01.13, er oppsiktsvekkende og bekrefter det mange lenge har hevdet: En raskt voksende andel av fellesskapets midler brukes til å finansiere unødig byråkrati . I tillegg bruker nåværende regjering direktørtitler som belønning og retrettstillinger for sine tro tjenere.

Siden Stoltenberg ble statsminister har antall direktørtitler i departmentene økt med hele 34,5%, og det finnes nå en direktør for hver tredje ansatt. Til sammenligning er det en sjef pr ti ansatte i det private næringsliv.

Det er særlig to grupper ledere som vokser med eksplosiv fart. Antall fagdirektører har gått fra 0 til 121 personer siden 2006, mens antall spesialrådgivere er nær doblet. Vi har de siste årene sett hvordan spesielt sistnevnte titler/jobber er blitt gitt til lojale personer som har måttet ta støyten for regjeringen og avgå, eksempelvis tidligere politidirektør Killengren.

I tillegg brukes slike stillinger aktivt som retrettstillinger for å sikre lojale personer høy statspensjon som en bonus for tro tjeneste. I følge professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, er det kjent at man ofte flytter ansatte opp en stillingskategori for å kunne heve lønnen deres. – Det har jeg sett flere eksempler på. Det er derfor man i sin tid opprettet stillingen Underdirektør. De er ofte ikke direktører for noe som helst, sier Jan Fridthjof Bernt.

Som dette ikke var nok, har direktørene og spesialrådgiverne i departementene fått en lønnsøkning langt over resten av befolkningen. Mens den gjennomsnittlig reallønnsveksten har vært 14,2% siden 2005, har disse stillingene i staten vært gjenstand for en reallønnsvekst på over 20%. Gjennomsnittslønningene ligger i området 1 til 1,3 millioner – pluss tillegg selvfølgelig.

Det er grunn til å tro at dette har hatt smitteeffekt nedover i etater og statlige virksomheter.

Hvor lenge skal vi godta at fellesskapets midler misbrukes på denne måten ?

God natt, SAS.

I morgen presenterer SAS-ledelsen enda en redningsplan. Medisinen som foreskrives vil trolig være den samme som før : Salg av eiendeler, kostnadskutt og mer penger og/eller lånegarantier fra skattebetalerne.

Vil dette redde SAS ? Svaret er nei. Dette toget gikk for lenge siden – mens ledelse, fagforeninger og politikere sto på stasjonen og kranglet.

SAS kommer til å bli stående som et symbol på hva som skjer når et selskap styrt av fagforeninger og politikk møter konkurranse i et fritt marked.

SAS vokste til en “lysende stjerne” gjennom politisk markedsregulering. Hvem husker ikke billettprisene for Oslo-Stockholm på nittitalet ? Til tross for lønnsnivåer og drivstoffpriser under det halve av hva vi har i dag, kostet en tur-/returbillett mellom tre- og fire tusen kroner. 20 år senere og et monopol mindre, kan vi fly samme distanse til 1/3 av prisen. Og vi gjør det med selskaper som har bedre fly, like god service, punklighet og sikkerhet – og som går med overskudd.

Gjennom de gylne monopoltidene ble SAS stadig utsatt for kostnadsdrivende press fra politikere og fagforeninger. Når de ville rasjonalisere virksomheten og samle funksjoner på et sted, ble de møtt med press om det motsatte fra både eiere (de skandinaviske regjeringene) og fagforeninger. Når konkurransen ble synlig og de trengte å kutte kostnader, ble ethvert forsøk sabotert av en eller flere av de 35 fagforeningene som eksisterer i selskapet. Omstillinger har omtrent vært umulig.

Nå kommer regningen. Selskapet kommer enten til å smuldre opp og bli solgt i deler eller ende opp i skifteretten. Redningsplanen som presenteres mandag er kun seigpining. SAS har dobbelt så høye driftskostnader som konkurrentene, synlig umotiverte medarbeidere og en aldrende flåte av fly som sluker 20-40% mer drivstoff enn konkurrentenes fly.

Regjeringen burde snarest ta dette innover seg og slutte og kaste gode penger etter dårlige. En epoke er over. God natt, SAS.

Vårt falske demokrati .

Regjeringens bløff om økt satsing på vei

– Tidenes løft for vei og bane, sa Jens Stoltenberg (Ap) til NRK i forkant av at forslaget til statsbudsjett for 2013 ble offentliggjort.

I alt foreslår regjeringen 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette fikk samferdselminister Marit Arnstad til å si følgende til VG 8.okt : – Budsjettforslaget betyr at vi mer enn oppfyller de samlede økonomiske rammene for første fireårsperiode i gjeldende Nasjonal transportplan.

Jasså du ? La oss ta en kikk på hva som ligger i disse tallene. OPV – Opplysningsrådet for Veitrafikken har analysert tallene, og konkluderer bl.a :

Drøye 17 milliarder går til vei. Ut fra dette er følgende planlagt :

24 km vei får gul midtstripe, 15 km ny motorvei blir åpnet (mye av dette har allerede vært under bygging en tid), 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelvei.

Samtidig gis det ikke økte bevilgninger til vedlikehold. Forfallet vil derfor fortsette å øke i 2013.

Det er lite i dette som tyder på at regjeringen er i forkant av NTP. Det eneste unntaket må være når det gjelder bompenger. I 2013 vil nemlig bilistene betale over 14 milliarder (!) i bompenger. Dette er 112,4 prosent av det som ble lagt til grunn i handlingsprogrammet til NTP. Kanskje var det dette Arnstad tenkte på ?

Regjeringen fortsetter altså i samme spor som før og påberoper seg “massive satsninger” som ikke bare viser seg å være beskjedne, men som også er overfinansiert med bompenger. Samtidig lar de forfallet fortsette. Det hele er kort og godt en bløff.

SV's forhold til penger og korrupsjon

Etterhvert som likene faller ut av skapene, kan man ikke la være å bli forundret over det pussige forholdet SV politikere har til penger. Eller rettere sagt andres penger. Disse selvoppnevnte “rettferdighetens voktere” er som regel raskt ute med pekefingeren om f.eks en bedrift har trådt feil i en gråsone av korrupsjon i det internasjonale markedet – eller om en stakkars barnehageeier skulle finne på å ta ut noen tusenlapper i utbytte etter å ha fått hjulene til å gå rundt et år eller to. Selv kan de sitte hjemme ved kjøkkenbordet og skrive ut sjekker fra felleskassen etter litt brevveksling med venner og bekjente.

Det er ikke småbeløp heller. Nylig kunne vi lese om SV-statsråd Tora Aasland som sendte en sjekk fra statskassen på 3 millioner til sin gamle SV-kollega Berit Ås etter litt privat brevveksling hjemmefra. Det overgår nesten Lysbakkens “faste milliontrekk” til sine venner i Reform.

Jeg føler meg imidlertid trygg på at ingen slår Erik Solheim. I fjor ble det avdekket at en halv milliard (!) såkalte klimakroner til Tanzania hadde gått rett til korrupsjon. Etter lange prosesser fikk vi kun noen få millioner tilbake. Hva gjør så Erik Solheim ? Jo, han bevilger nye bistandsmidler til det samme prosjektet.. De må le seg ihjel der de sitter og teller seddelbunkene under palmene.

Før jul fikk vi også vite at departementet til Solheim hadde 6 ubrukte milliarder igjen på budsjettet. Når de oppdaget dette, ble det for en gangs skyld fart i byråkratiet. Alt sammen ble i hui og hast øst ut rett før nyttår. Man må jo sørge for at ingen andre får brukt disse pengene til noe mer fornuftig..

Jeg får grøsninger når jeg tenker på Solheim som farter verden rundt med kredittkortet til departementet på innerlomma. Kan noen se til å få klippet dette og sendt mannen til arbeidsavklaring hos NAV ?

Exit Lysbakken ?

Mye tyder på at Audun Lysbakkens karriere som partileder er over før den startet. Spørsmålet er om han kan fortsette som statsråd ? Jeg tviler. Lysbakken har begått tre av de største formelle syndene en statsråd kan gjøre – overse eget regelverk, overstyre embetsverket som påpeker dette – og deretter feilinformere Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Saken har imidlertid en annen alvorlig undertone som bør fange vår oppmerksomhet. Selv om beløpet i denne saken kan sies å være moderat, får vi med all tydelighet demonstrert den manglende respekten Lysbakken og hans statssekretær Kirsti Bergstø har for skattebetalernes penger. De føler seg åpenbart opphøyet til å kunne bruke våre penger etter eget forgodtbefinnende.

Dette føyer seg inn i en rekke hendelser fra denne politiske leiren hvor politikerne syter og klager over at folk ikke betaler nok skatt, mens de selv strør om seg med penger på alt fra korrupte diktatorer til urealistiske “månelandinger”. Man kunne kanskje håpe at en Lysbakken-sorti ville sende et signal til resten av flokken. Men det er kanskje å håpe på for mye ?.

Uansvarlig politikk

I forbindelse med det kommende lønnsoppgjøret refererer VG i dag til fersk statistikk som understreker det jeg og flere andre lenge har hevdet her på Origo : Regjeringens økonomiske politikk, godt hjulpet av LO, er i ferd med å ødelegge industrien og våre fremtidige arbeidsplasser. Mens lønnskostnadene ved å produsere en vare i Norge har økt med 63% siden 1993, er lønnskostnaden uendret i Tyskland. I Sverige har den gått ned med 30% i samme periode. Som VG oppsummerer : Det betyr at forskjellen i lønnskostnadene for å lage et produkt i Norge kontra Sverige har økt med 90% på 19 år ! Tallene er korrigert for endringer i effektiviteten. Det betyr at lønningene har økt både i Tyskland og Sverige, men de har altså greid å møte dette med mer effektivitet enn oss.

Industriarbeidsplassene våre raseres. Bare siden finanskrisen i 2009 har over 25.000 arbeidsplasser innen industrien forsvunnet. Samtidig har antall offentlig ansatte økt med 45.000 personer. Antall uføretrygdede har nådd 350.000 personer og vi har nær 130.000 personer på arbeidsavklaring. Vi bruker altså stadig mer oljepenger til å pynte på ledighetstallene og for å dekke over en utvikling som mildt sagt ikke er bærekraftig.

I 2020 trer eldrebølgen inn. Til samme tid vil oljeproduksjonen for alvor begynne å synke. Sentralbanksjefen advarte nylig at “uttaket” fra oljefondet er større enn avkastningen man er i stand til å oppnå. Vi tærer altså allerede på reservene. Dette ser ikke ut til å bekymre Stoltenberg og Co, som brukte mindre enn en time på å avfeie denne alvorlige advarselen.

Roar Flaathen tar det et skritt lenger. – Dette er fortjent, sier han i avisen om de overdådige lønnsoppgjørene.

Ja, det synes han nok. Han slipper jo å være med på å ta regningen som havner i fanget på neste generasjon. Solidaritet kaller de det visst der i gården.

Norges fremste kirurg ville valgt utlandet

I kjølvannet av at Stein Erik Hagen har valgt å la Hopkins-sykehuset i USA operere hans prostatakreft, har dn.no intervjuet Norges fremste kirurg på området, Bjørn Brennhovd. I artikkelen slår han oppsiktsvekkende fast at han ville gjort det samme dersom han var i Hagens situasjon.
Han begrunner dette med at det er kortere ventetider, at man får det nyeste utstyret, de mest erfarne kirurgene, bedre organisering, en god oppfølging og at man slipper å vente på MR-undersøkelser.

– Alt bør strømlinjeformes og organiseres i et senter og team, slik man har sentre for brystkreft. Hvis man tar en PSA-blodprøve hos en fastlege og den er høy, så bør man komme på et senter, ta vevsprøver, ta MR, snakke med kirurg og stråleterapeut. Ønsker man operasjon, bør man få det kjapt, sier Brennhovd.

Slik er det ikke i dag.

– Det kan ta flere år (!) fra man får tatt blodprøve til man får kommet til urolog. Det burde ikke være så tungvint, sier han.

I artikkelen uttrykker han også bekymring over at Radiumhospitalet ikke lenger har eget MR utstyr. Det må rekvireres MR ved Ullevål Sykehus. I tillegg er roboten de bruker ved operasjon så gammel at de har problemer med å få tak i reservedeler.

Slik står det altså til med helsevesenet i verdens rikeste land – som til alt overmål har verdens dyreste og største offentlige sektor i forhold til innbyggertallet.

Så hva er løsningen ? Brennhovd tar seg friheten til å uttrykke dette også :

Han mener løsningen er å involvere private klinikker som Aleris og Volvat mer.

– Min personlige mening er at man bør la pengene følge pasienten, slik at han kan velge hvor han vil gjøre det. Man må bruke det private som ikke har lange ventelister, sier Brennhovd.

– Det er veldig vanskelig å få tak i hvor pengene fra det offentlige blir av, legger han til.

Der kan jeg hjelpe ham. Erik Solheim svidde nettopp av sånn ca 300 MR-maskiner i belønning for at Brasil hadde brent litt mindre regnskog enn før. Hurra.. ?

UKENS KALKUN - Liv Signe Navasete !!!

Etter de siste ukers mediadekning av politikere – har vi nå en ny Kalkun – UKENS KALKUN !

Den Rødgrønne Senterparti politikeren Liv Signe Navasete eksploderte da hun ble kritisert av en velger under et valgkampmøte på Nordfjordeid i dag. Hun likte ikke å bli anklaget av en velger for å svikte distriktene. Navarsete har fått knallhard kritikk etter at regjeringen i forrige uke bestemte seg for å legge ned føde- og ortopedi-avdelingene ved lokalsykehuset på Nordfjordeid og fødetilbudet i Lærdal.

Liv Signe Navasete eksploderte og hadde flere slike kalkun hoderistinger ala Stoltenberg.

Hvorfor er media mer interessert i underbuksepolitikk enn samfunnspolitikk ? Hvor mange aviser har skrevet om denne MEGA FLOPPEN til Liv Signe Navasete ?

Overvåkning som overgår gamle Øst-Tyskland

Tenk deg at det står en person ved postkassen din og registrerer hvem som sender post til deg – og når du mottar den. I tillegg står det ytterligere en person ved hver postkasse og registrerer hvem du sender brev til – og når du gjør det. I tillegg gjør noen det samme med alle telefonsamtalene og tekstmeldingene dine, med internettforbindelsen din osv. Og på toppen av dette må du til enhver tid melde i fra om hvor du er. Tenk deg så at all denne personlige informasjonen samles og sendes til en eller flere av de over 200 telekom operatørene i Norge for å lagres der – “i tilfelle” myndighetene skulle finne ut at de har behov for denne informasjonen. Et utdrag fra Orwell’s skrekkscenarier, tenker du kanskje ? Eller en av historiene fra Honeckers øst-tyske “arbeiderparadis” ? Neida, vi snakker om Datalagringsdirektivet som den rød-grønne regjeringen akter å presse igjennom. Trolig med god hjelp fra Høyre.

Jeg, og mange med meg, finner det helt utrolig at en regjering i 2011 – og i fullt alvor – mener å innføre en slik systematisk overvåkning av befolkningen. Verre er det å oppleve at justisminister Storberget i diverse innlegg har prestert å påstå at dette gir bedre personvern enn nåværende regler ! Særlig bedre er ikke Ap’s justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, som forsøker å latterliggjøre enhver innsigelse. Forstår de ikke hva Datalagringsdirektivet innebærer ? Eller forsøker de å forlede oss ?

De uttalte intensjonene med Datalagringsdirektivet er gode – stoppe alvorlig kriminalitet, pedofile og terrorister. Men saken er at Politiet allerede har disse mulighetene. Forskjellen er at de i dag må få en rettslig kjennelse for å igangsette slik overvåkning. Med Datalagringsdirektivet vil informasjon bli samlet “i tilfelle” Politiet trenger det. Og Datalagringsdirektivet gir få eller ingen føringer med hensyn til hvordan informasjonen skal sikres, hentes ut eller benyttes.

Datasikkerheten i samfunnet er generelt svært dårlig. Vi har alle hørt om kredittkortnummer som er stjålet og lagt ut på nettet. Pasientjournaler blir funnet på de utroligste steder. Og for ikke lenge siden ble en politimann fengslet for å ha gitt/solgt informasjon om pågående etterforskning til mediene. Selv UD greier ikke å holde hackerne ute fra systemene sine. Allikevel mener altså Storberget, Bøhler og tydeligvis resten av Ap at det er uproblematisk å lagre slike personlige data om samtlige nordmenn hos mer enn 200 telekomtilbydere. Jeg grøsser bare ved tanken.

Dessverre tror jeg ikke folk flest forstår omfanget av Datalagringsdirektivet. Det er for abstrakt og fjernt. Personlig mener jeg at vi har tapt for både terrorister og kriminelle dersom deres handlinger medfører at vi må ty til overvåkning av vår egen befolkning. Hva mener du ?

Regjeringen ønsker ikke nye arbeidsplasser!

Norge fikk tilbudet som Spania og Finland nå sikler etter. Men norske myndigheter har så langt gitt blaffen. Cern ville til Norge – fikk ikke svar fra regjeringen og går nå til andre land.

Cern er en organisasjon for kjernefysisk forskning og driver med forskning på partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Det er 20 land som er med i Cern – inkludert Norge. Videre kan det fortelles at Cern har over 200 heltidsansatte pluss nesten 8000 vitenskapsfolk og ingeniører fra 500 universiteter og 80 nasjoner. Den norske sosialistiske regjering gidder ikke å svare Cern.

På grunn av det manglende svaret, har Cern nå gått bredere ut med et anbud. Dermed har Spania og Finland meldt sin sterke interesse for å huse det prestisjefylte datasenteret.

Her har vi Statsråder med hode under armen som sover i timen. La oss få Cern til Norge – det skaper arbeidsplasser i forskningsmiljøet.

Hvis Cern glipper for Norge bør Forskningsminister Tora Aasland og hennes følge forlate kontoret med umiddelbar virkning!

Ønsker ikke regjeringen nye arbeidsplasser i Norge ?

Full barnehagedekning er bare skryt

“Vi har full barnehagedekning” hevder regjeringen og kommuner. Samtidig står tusenvis av barn på ventelister for barnehageplass.

Regjeringen mener at de har full barnehagedekning men saken dette stemmer ikke. Full dekning må gjelde ALLE barn, ikke bare dem som er født på den riktige datoen. Slik det er i dag må par som ønsker barn også tenke på hvilken dato/mnd barnet skal bli født på. Barn kommer ikke alltid som forventet og da er det bare å håpe på at dato og mnd stemmer. Foreldre må ha søkt om barnehageplass innen 1. mars. For det andre må barnet fylle et år senest 31. august i år.

Med andre ord. De som fyller ett år 1. spetember eller senere, eller søkte plass etter 1. mars har ikke rett på plass.

Regjeringen sier at alle som har rett til plass får plass. JA, men flere barn faller utenom, og de må vente i 11 mnd før de får barnehageplass. I denne ventetiden må foreldre ta seg fri uten lønn for å ta seg av barnet. Dette er ikke rettferdig. Her øker de økonomiske forskjellene.

For at vi skal få full barnehagedekning (AP-s slagord – Alle skal med ) må barnehageforskriften endres

Kjenner du noen som rammes av regjeringens urettferdighet ?

Arbeiderpartiet - skape , dele og leve ?

Arbeiderpartiets politikk forteller oss at det er godt å bo i Norge. Deres måte å skape, dele og leve på gjør at de fleste av oss har det bra. Ja, de fleste av oss har det bra, men hva med de som faller utenfor? Det er gjort og gjøres alt for lite for fattige, rusmisbrukere,eldre og svake samt barn og unge. Barn er de største taperne.

For mange elever har problemer med lesing og regning. Ikke alle får den behandlingen de trenger i helsevesenet. Noen eldre får ikke den omsorgen de fortjener osv.

Her i Norge er de rike blitt rikere og de fattige er og blir fattig, med ingen lys i horisonten.

Rulleteksten går over TV-skjermen daglig " Signaler fra folk om at de ikke er fornøyde med oss skal vi ta på alvor. Det gjør vi.

Ja gjør de det ? Hvor mange år skal folk som faller utenfor måtte vente på at det blir deres tur ?

A poor man begging and the rich man is digging in the poor man's pocket for money to give him a donation!

Sosialistene vil fjerne særfradrag for store sykdomsutgifter

Leser i media at den sosialistiske regjering ønsker å fjerne særfradrag for store sykdomsutgifter. Dette vil sterkt forverre levekårene for kronisk syke og funksjonshemmede. Medisinutgifter kan beløpe seg oppad til kr.60.000.- i året. Som alltid vil barna lide når foreldre mister særfradraget. Er du fattige og har sykdom vil bare det forverre seg.

Er dette å ta fra de rike og gi til de fattige ?

Sosialist-regjeringen må lytte mer til folket?

Regjeringen tar for lite hensyn til lokale synspunkter i viktige saker mener 50 prosent av velgerne. AUF-leder Martin Henriksen er bekymret og mener at regjeringen bør bli flinkere til å lytte til lokale synspunkter. Flere av regjeringspartienes fylkesledere maner også til større ydmykhet fra regjeringshold. Det går snart mot valg, ikke minst derfor må vi ta på alvor at folk har den oppfatningen. Regjeringen må bli flinkere til å oppsøke grasrota før beslutninger blir tatt, sier Ann-Kristin Sørvik (Sp), fylkesleder i Møre og Romsdal. Regjeringen må gå i seg selv og ha bedre kontakt med dem som berøres av vedtak, mener SVs fylkesleder i Rogaland, Rolf Bersås.

Jeg synes at sosialistene har gjort en meget god jobb ved å ta for lite hensyn til lokale synspunkter i viktige saker. De bør fortsette med å overse velgerne slik de har gjort i 5 år. La oss hjelpe sosialist-regjeringen med tallene slik at prosenten øker mot 60. Kanskje vi bør opprette en facebook-gruppe der vi oppfordrer Jens og damene til å overse lokale synspunkter.

Sosialistiske soloutspill ødelegger samarbeidet

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er lei av å svelge politiske kameler til fordel for Arbeiderpartiet. Fagstatsråder i Regjeringen går ut og forteller om sine private synspunkter i brennaktuelle og kontroversielle saker de selv har ansvaret for før Regjeringen selv har konkludert.

Egentlig burde SV ha forlatt regjeringen for lenge siden men de er alt for opptatt av taburetten og pensjoner enn å følge sin egen politikk. Gang på gang må SV svelge store kameler til fordel for Arbeiderpartiet. Jens fører en arroganse politikk ovenfor damene.

SV-s Kristin Halvorsen sier at uten dem i regjering ville alt bli mye verre. Verre en hva? SV blir jo overkjørt i sak etter sak. Av og til får SV en slenger som Lofoten de kan få en stjerne av. Ved neste Stortingsvalg vil partiet SV bli stilt til veggs av velgerne som spør hvorfor de ikke fikk til mer i Regjering. Ja men vi var jo uenig i mange saker og da er det ikke vår skyld, vil sikkert Kristin Halvorsen stotre frem. Er du med i regjering så er du med i regjering. Du kan ikke bare være i regjering med din egen politikk, et 3 parti samarbeid og Soria Moria betyr at dere er enig i politikken som føres. Går det på trynet så går det på trynet og da kan ikke SV trekke på skulderen og si at "det er ikke vår feil "

Men tilbake til soloutspillene. Ingen vil stå frem offentlig med kritikk av samarbeidspartnerne. Kampen om Hardanger og kraftledningene der, hvor SV og Sp har bøyd seg og Ap selv er under beleiring innenfra, er trolig med på å hindre enda krassere utfall.

Det er uhørt at SV og SP og deres partiledere kunne fronte en helt annen politikk enn hva Regjeringen står for. Er de enig i Soria Moria eller ikke ? Ser ikke slik ut.

Åslaug Haga har uttalt en gang “Blør en, skal alle blø” Gjesp! Hvor lenge var Adam i Paradis ?

Regjeringen ender som en middag med flokkevis av kameler og sur rødgrøt

Link: ""Lei av soloutspill":http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3762890.ece

Fra sosialisme til kommunisme = Regjeringen

Det er deilig at regjeringen viser sitt sanne ansikt. Samtidig får undertegnede kjeft for å kalle regjeringen for sosialister men hva blir det neste ordet vi kan bruke på regjeringen – KOMMUNISTER ?

Regjeringen har sett seg lei på at private barnehageeiere tjener seg rike på barnehagedrift. Nå vil de konfiskere privat eiendom. Kommunist-gjengen vil at verdiene skal overføres til stat eller kommune dersom en privat barnehage avvikles, for eksempel i form av salg.

Kommunist-regjeringen var avhengig av private barnehager for å oppnå sitt mål om nesten full barnehagedekning. Nå slår de foten bort fra dem og skal konfiskere eiendommen…..

Uansett hva du vil kalle dette så er dette ren og skjær kommunisme og det kan være i strid med menneskerettighetene.

SV bør forlate Regjeringen NÅ!

Hvor mange nederlag kan Sosialistisk Venstreparti tåle før de forlater Regjeringskontorene ?
Vi husker at medlemmene stod utenfor Stortinget og demonstrerte mot sit eget parti og Regjering. Da ble vi fortalt at det er helt legitimt å demonstrere på den måten :)

SV har omsider lært å presentere sine nederlag i regjeringen som seire. Derfor omtaler de utlysningen av nye oljeblokker utenfor Nord-Norge som en seier. Det betyr at de har fått nok av Regjeringssamarbeidet og prøver å halte seg videre på en optimistisk måte. SV begynner å forherlige nederlag

Her er en liste over nederlag som er en seier for SV

Kjøp av amerikanske kampfly

6 timers arbeidsdag – arbeide 6 timers dag med 25 prosent mer i lønn

EUs tjenestedirektiv

Biodiesel saken

SV-statsrådene – Da regjeringens to år skulle oppsummeres, var det – som da ettårsdagen skulle feires – SVs problemer som var tema. Valgnederlag, statsrådsjakt og regjeringsslitasje – SV har fått alt sammen. Nå kulminerer problemene med at to av fire SV-statsråder ryker rett ut. Den tredje er fullstendig anonym, og gjør ingenting for å markere SV. Den fjerde er finansminister. Hun er også partileder, en populær og ubestridt partileder. Dermed går Kristin Halvorsen klar av mye kritikk. Opp med hånden den som kan peke på en annen partileder som ville sluppet så lett, hvis problemene var så store, og så mange.

Afghanistan – med krav om at Norge skal ut av Afghanistan

Tvangsekteskap – nytt tap i regjering i diskusjonen om tiltak for å hindre tvangsekteskap

Klimagassutslipp – Regjeringen legger opp til 20 prosents økning i klimagassutslippene

Asylpolitikken – Regjeringen strammet inn asylpolitikken på 13 punkter

Gasskraftverk – regjeringen gav Statoil konsesjon til å bygge gasskraftverk på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag.

Oljeleting : Forvaltningsplanen for nordområdene som ble lagt fram våren 2006 åpnet for leting etter olje i store deler av Barentshavet, stikk i strid med SVs ønsker og løfter

Kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger – SV-laget i Ulvik er lagt ned i protest mot det omstridte kraftlinjevedtaket i Hardanger

En seier som virkelig er et nederlag er at opposisjon er mer klimavennlige

Har Sosialistisk Venstreparti sterk nok rygg til å bære flere seire så må de bare fortsette i Regjering. Dette er så patetisk dumt at velgere begynner å skjønne at SV er en stor FLOPP !

Politikernes togplaner er tragi komisk!

I går gikk Jernbaneverket ut og sa at med dagens utbyggings tempo så vil vi ha dobbeltspor Oslo-Halden i 2040.
De R/G snakker om at vi må ta vare på miljøet og legger på miljø avgifter både her og der, men samferdsel som kan spare miljøet er vist uviktig for norske politikere. Det står kun på vilje når det gjelder utbygging av jernbanen og den uviljen har rådet i mange år blant både politikere generelt og flere regjeringer.
For 12 år siden ble det kjøpt inn tog for 5-6 milliarder kroner som har en toppfart på 200 km og samtidig bestemte stortinget at det skulle bygges dobbelt spor til Halden, Skien og Lillehammer. Viss det hadde vært politisk vilje kunne dette vært et faktum etter 10 år.
Railconsult har konkludert med at bygging nå er mulig innen 2021 med optimal framdrift og med prosjekt finansiering. Det må også privat kapital inn i prosjektet. Kostnadsrammen for dobbelt spor Oslo-Halden vil være på ca. 15 milliarder.
Overlat planlegging og utbygging til Deutshe Bahn og Norsk Bane. De har i flere år allerede utarbeidet planer for Østfoldbanen.
Konserndirektør og leder for NSB Persontog, Stein Nilsen, sier at det er mulig at noen av de togene som har en toppfart på 200 km vil bli satt inn i trafikk på Østfoldbanen fra 2012.
Disse togene har 5 vogner og vil gi NSB mer enn 14 000 flere seter totalt.
NSB ønsker å levere et bedre togtilbud på Østlandet med flere avganger som er jevnlig fordelt på timen enn i dag. Derfor kjøpes det inn nye tog. Flere togavganger og flere seter håper vi vil gi en bedre opplevelse av togreisene.
Nå må politikerne på banen med penger og det haster!
Jan A Falla
VPP