Viser arkivet for stikkord robin

OM DIREKTE DEMOKRATI I MARINALEDA, ANDALUCIA.

Er det muligt at gøre op med kapitalismen i Europa i 2012 og indrette sig på en anden måde? Hvis man spørger indbyggerne i den andalusiske landsby Marinaleda, er svaret ja
I den lille landsby har man i årtier udfordret det kapitalistiske system og i de her krisetider er Marinaleda blevet referenceramme for bl.a. den spanske 15.maj-bevægelse. Det skyldes ikke mindst byens arbejdsmarkedspolitik og lokalpolitikernes særlige forestilling om demokrati

*Marinaleda er en jordruksby i Andalucia med underkant av3000 innbyggere.

Styres etter prinsippet om direkte demokrati ogkollektiv eiendomsrett av jord .

Byens jordbrukskooperativ har okkupert og overtatt 1200 hektar jord fra lokale aristokrater. Overskuddet fra jorda fordeles likt mellom koopetaivets medlemmer og er med på å finansiere offentlige tjenester og boliger . Byens ordfører Juan Manuel Sanchez Cordillo blir kalt Spanias Robin Hood og har blitt et av landets fremste symboler på den folkelige motstanden mot bankene, regjeringen og EU . Ordføreren bruker etter manges mening en del uortodoksemetoder for å hjelpe sitt folk.

Gordillo,som også er en av lederne for bondefagforeningen i Andalucía ogsitter i det spanske parlamentet for venstreradikale Izquierda Unida,tar i bruk metoder Robin of Locksley ville ha applaudert. Tidligeredenne måneden var Gordillo til stede da aktivister stormet etsupermarked, fylte handlevogner med matvarer og forlot butikken utenå betale.

Maten ble deretter distribuert til ulike «matbanker» som dele rut mat til fattige spanjoler. Syv aktivister ble arrestert som enfølge av aksjonen.

Vi stjal for å gi til de fattige, fordi de rike allerede stjeler, sier Gordillo. Han har nå planer om at liknende aksjoner skal få bein å gå på i tida som kommer

I zqueireda Unida , som sitter i parlamentet har sørget for å giordføreren immunitet , for ellers hadde han forlengst havnet ifengsel , der han allerede har vœrt 7 ganger tidligere i løpet avsitt 61 – årige liv .

Selv sier ordføreren dette : « Her i Marinaleda viser vi at detfinnes alternativer .

Den økonomiske krisen er en stor svindel , og vi viser atdet er mulig å bryte ned elitens måte å gjøre ting på.

Naturrressursene tilhører folket og ikke en priviligert,egoistisk og latterlig minoritet .

EU-byråkratiet la onsdag fram en omfattende rapport om«makroøkonomiske ubalanser» i 13 medlemsland. Mens elleve land fårbeskjed om at de fortsatt blir fulgt nøye, er det spesieltspanjolene og slovenerne det rettes en advarende pekefinger mot.

Spania er i ferd med å sette i verk reformer, menKommisjonen påpeker at problemene fortsatt er så store at detkreves «markante politiske grep

*I Marinaleda lever radikale ideeer om direkte demokratiog kollektiv eiendomsrett over jord *.

Vi skremmer Spania og Europas eliter sier ordførerenJuan Manuel Sanchez Gordillo , som har vœrt ordfører i Marinaleda i33 år.

I 2011 ble han gjenvalgt med 73 % av stemmene ..

I dag jobber majoriteten av byens innbyggere ijordbrukskoopertaivet .

På markene blir det dyrket rtisjokker, paprika ogbønner , som blir foredlet på fabrikken «El Hemoso.

Byens innbyggere eter ca. 1200 dekar jord i felelsskap ,der overskuddet av produksjonen deles likt .
En vanlig månedslønn er på 1200 euro i måneden .

Det er ikke alltid det er nok arbeide til alle ikooperativet , men arbeidstimene blir fordelt likt , slik at ingengår arbeidsledige over lengre tid .

Direkte demokrati:

I Marinaleda har alle direkte innflytelse over det somformer hverdagen og det holdes ofte folkemøter hvor innbyggernestemmer over politiske spørsmål og organiseringen av arbeidet .

Viseordfører Esperanza Saavedra mener modellen meddirekte demokrati er helt avgjørende for levedyktigheten iMarinaleda .

Den økonomiske likheten og og arbeidernes kontroll overegen hverdag står i meget sterk kontrast til virkeligheten ellers iAndalucia , der 50 % av all jord eies av 2 % av befolkningens rikejordeiere , som betaler fattige landløse sesongarbeidere luselønnfor lange dager under en brennhet sol uten at arbeiderne harmulighet for å klage .

I Marinaleda har det blitt bygget 350 boliger , somkoster 15 euro hver måned .

Mens mange spaniere ikke kan få boliglån i dag, fordide ikke har job, sidder andre i gældsfælden med høje lån, som deikke kan håndtere uden et arbejde. Samtidigt falder boligernefortsat i værdi. Det er en ond og indtil videre håbløs spiral.

I Marinaleda er alle boligspekulationer, ifølgeGordillo, forbudte. Flere hundrede familieboliger i byen er opførtinden for det kommunale boligprogram: Indbyggerne får tilbud om atbygge egne boliger på 90 kvadratmeter med tre-fire soveværelser,bad, garage og en have på 100 kvadratmeter. Grunden er gratis ogmaterialerne har Junta de Andalucía foræret dem. Ved at lægge 450dages egen indsats i boligprojektet får man gratis og professionalhjælp fra arkitekter og håndværkere. Huslejen er 15 euro ommåneden. Ulempen er dog, at man ikke kan sælge boligen.
Blandtde spaniere, som sidder i klemme efter, at boligboblen sprængte i2007, vækker det stærk forundring, at boligejerne i Marinaleda fårgratis byggematerialer fra lokalregeringen. Ifølge Diario Surmodtager Marinaleda desuden årligt økonomisk støtte fra Juntaen ogfra regeringen i Madrid på 325.000 euro

SkremmerMadrid og EU.

Ordføreren er ikke videre populœr blandt alle iAndalucia .

På grunn at han ledet jordokkupasjoner har han vœrtarrestert 7 ganger og overlevd to attentatforsøk fra høyreekstreme.

Men han fortsetter sitt korstog for de fattige iAndalucia.

Gordillohar fått mye oppmerksomhet i Spania de siste ukene. Aksjonene harsamtidig satt sinnene i kok i Spanias regjeringsparti, PartidoPopular. I løpet av sine syv måneder med makta til har partiet, tilEUs glede, gjennomført dramatiske kutt i offentlige budsjetter. Entalsmann for partiet anklager Gordillo for å spille rollen som RobinHood samtidig som han gjennom sin stilling som lønnet ordfører er«Sheriffen av Nottingham». Gordillo fnyser av kritikken han får.

De sier jeg er farlig. Hva med bankfolkene som slipper unna med bedrageri? Er ikke det farlig? Bankene som låner fra Den europeiske sentralbanken for en prosent og selger gjelda videre til spanjoler for seks prosent – er ikke de farlige

Men dette er iferd med å skape ringvirkninger .

Ett fransk filmteam lager i disse dager en dokumentarfilm omMarinaleda .

Filmskaperne er en del av det venstreradikale samfunnet EmmausLescar- Pau , som er i ferd med å etablere en landsby på denfranske landsbygda med de samme prinsipper for direkte demokrati .

Og det kan trenges , for i Spania er 6 millioner uten arbeide og400000 familier er kastet ut av sine boliger bare de siste 4 år

Kilde : Klassekampen 30 april 2013.