Viser arkivet for stikkord sarpsborg

Bemanning på sykehjem nå i Julen ?


Leser på TV2.no en artikkel datert Fredag 23. august 2013, at i hvert fylke i Norge er det et pasientombud. Disse har staten har satt til å blant annet passe på at våre eldre får den behandlingen de har krav på. Samtlige 18 pasientombud slår alarm om norske sykehjem.

Rapporter forteller om «Eldre som blir bedt om å tisse i bleien sin», «lovbrudd hver eneste dag», «uforsvarlig behandling», «feilmedisinering og ulovlig bruk av tvang» og «ressursmangel».

Nå er vi midt i Julestria og media bør denne gang undersøke ressursene på sykehjem mellom Jul og nyttår. Her vil de finne store mørketall. Er det nok pleiere som er på jobb i Sarpsborg ? En avdeling har gjerne 3 pleiere som skal stelle i stand Jul for 24 pasienter, alle med forskjellige behov. Det sier jo seg selv at det blir litt for amputert.

Norsk eldreomsorg er ikke bare en solskinnshistorie.

Sarpsborg Arbeiderparti dårligst på eldreomsorg

Arbeiderpartiet i Sarpsborg har regjert i kommunen i sammenhengende i 98 år – hvorfor er det ikke Sarpsborg utstillingsvinduet til Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ? Partiet har vel bare et utstillingsvindu og det ligger i Trondheim – synd for Sarpsborg ?

Man kan sette det store spørsmålstegn på hvorfor AP-politikerne i Sarpsborg ikke er dyktige nok ? Utdanningsnivået til den gjevne Særping er heller ikke det beste iflg rapport fra Regjeringen – så kanskje her kan noe av forklaringen ligge ?

Kommunal Rapport gått gjennom kvaliteten på eldreomsorgen på norske kommuner og funnet at Sarpsborg ligger på en liten flaterende 382. plass av 430. Sarpsborg fikk terningkast én av seks.

- Det er ikke noe å skryte av, sier Svein Larsen, leder for hovedutvalg for helse- og sosialtjenester i Sarpsborg.

Sarpsborg Arbeiderparti har mål å være best på eldreomsorg som innbefatter lege- og fysioterapitjenester, sykehjemsdekning, enerom med bad og wc og årsverk med fagutdanning innen eldreomsorgen basert på det kommunene selv melder inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spørsmålet må bli: Trenger Sarpsborg Arbeiderparti ytterligere 98 år for å bli best – eller skal vi slippe til andre partier som kan gjøre det på kortere tid ?

Bruk din stemme 12 september – NEI TIL ARBEIDERPARTIET !

Arbeiderpartiet satser lite på kultur i Sarpsborg

Det må være veldig flaut for Arbeiderparti-kommunen Sarpsborg å bli rangert på bunnplassering i satsing på kultur. Som Arbeiderparti-kandidat Steinar Haakenstad sa så fint – Vi mangler selve verktøyet – arenaene. Her sier han tydelig at AP satser ikke nok – derfor bunnplassering. Er det noen grunn til at Ap skal få ny tillit ved kommunevalget – NEI spør du meg !

Tallmateriale som Haakenstad la frem:
-For 3 år siden bevilget Sarpsborg kommune ca. 21 millioner kroner mindre(!) til kultur enn landsgjennomsnittet.
- For 2 år siden var dette tallet steget til 23 millioner.
- I fjor passerte vi grensen på 25 millioner mindre enn landsgjennomsnittet.

Årlig reiser om lag 15.000 Sarpinger til Fredrikstad for å oppleve kultur. Der legger de igjen i overkant av 10 millioner kroner dette iflg Frank Wisur. Tenk om disse pengene kunne blitt brukt i Sarpsborg ?

Sarpinger har lagt merke til at Blå-kommuner ligger på topp i kultursatsing – derfor reiser de til Fredrikstad. Når de BLÅ klarer det i Fredrikstad – klarer de BLÅ det også i Sarpsborg.

Er du kulturinteressert – stem BLÅTT 12 september !

Godt valg!

Hvor effektiv er egentlig Sarpsborg kommune ?

Det er de som styrer kommunen – i dette tilfellet Arbeiderpartiet – som skal vise velgerne hvor effektiv de kan klare det..

Hvis de mest effektive kommunene i Norge fikk sette standarden, kunne man fått frigjort 29 milliarder kroner til bedre skole og eldreomsorg. Det viser en ny analyse. Hvor mye kunne Sarpsborg ha spart i dette tilfellet ?

Bare innen pleie- og omsorgssektoren ville norske kommunepolitikere ha fått over 12 milliarder kroner mer å rutte med (rundt 15.000 sykehjemsplasser) hvis man lot de mest effektive kommunene sette standarden, skriver Aftenposten. Hvor mange flere plasser kunne Sarpsborg ha fått hvis de var mer effektiv – har du tenkt på det ?

Tenk om Sarpsborg kunne vært litt mer effektiv og frigjort midler men de som står i veien er nok Arbeiderpartiet. Hvis du ikke får det du har krav på så er det nok deg selv å klamre.

Derfor bør du tenkte nytt – kast Arbeiderpartiet ved kommunevalget 12 september. La de borgerlige få prøve seg – det har vist seg at de er mer effektiv og får mer ut av kronene til det beste for deg og din familie.

Godt Valg !

Hvorfor skal vi gi Arbeiderpartiet tillit i Sarpsborg ?

Jeg mener at Arbeiderpartiet ikke har gjort nok på flere områder. De har sittet med makten og vært helt håpløs svak i nesten 100 år. Skulle nesten tro at på disse årene ville Sarpsborg vært Arbeiderpartiets utstillingsvindu – men nei. Er det politikken som er dårlig – eller er det velgerne som ikke vet bedre ?

Er det noen som kan gi meg en skyteliste på hvorfor Arbeiderpartiet skal få ny tillit ved kommunevalget 2011 ?

FOR FÅ SYKEHJEMSPLASSER I SARPSBORG.

I kommende valgperiode trenger vi en sterkere satsing på sykehjemsplasser i kommunen.
399 plasser som vi har pr. i dag, er alt for dårlig, når vi vet at vi stadig lever lenger, og at behovet for sykehjemsplasser øker i takt med dette. Det står fortsatt noen i kø for en sårt tiltrengt sykehjemsplass. Dette må vi politikere ta inn over oss.
Skole og omsorg er låvpålagte oppgaver som vi har plikt til å prioritere.
Erik Due.

Et svekket lokaldemokrati

Kommunal- og regionaldepartementet skriver i et høringsnotat til dagens bystyremøte at en eventuell reduksjon av antall representanter i et bystyre, bør foretas av et kvalifisert flertall. Dette stiller Venstre seg bak. Om vi skal ha en reduksjon i antallet bystyrerepresentanter må dette være bredt forankret, og ikke tvinges gjennom.

Dersom antallet representanter blir for lavt kan bystyret få lavere legitimitet hos befolkningen. Færre representanter i bystyret vil føre til at færre partier får ytret seg, noe som igjen fører til at færre velgere vil få sin stemme hørt.

Bakgrunnen for at man vil redusere antallet representanter fra 49 til 35, er at noen partier sliter med oppmøtet, samtidig som man gjennomfører omfattende økonomiske nedskjæringer i kommunen. Kommunen må spare, og det er viktig å se på alle mulighetene vi har, men det å skjære ned på de folkevalgte og på selve lokaldemokratiet er ingen god prioritering. Bystyret er kommunens øverste politiske organ og lokaldemokratiet bør ikke bli et offer for nedskjæringer og innsparing, i hvert fall ikke når gevinsten er så liten som den er.

I en kommune som Sarpsborg, der ett parti har så klart flertall, er det spesielt viktig at også mindretallet er representert. Det at enkelte partier i bystyret sliter med forfall er heller ikke noe godt argument for kutt. De partiene som ikke klarer å få sine representanter til å møte, må selv se på hvordan de kan engasjere og motivere sine representanter. Man kan ikke kutte i antall bystyrerepresentanter kun fordi AP og FrP har problemer med dette. Ved en reduksjon vil man miste mange gode ideer og konstruktive debatter, og lokaldemokratiet i Sarpsborg vil stå svakere.

Martine Lindh Løkke
Politisk nestleder Sarpsborg Venstre

Kanskje på tide med et nytt Bystyre i Sarpsborg?

Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Sarpsborg sammenhengende i 98 år og nå er det kanskje påtide med et skifte i 2011? Byen trenger et Bystyre som kan heve standarden i byens skoler og utdanning?

På 2 år har ordføreren Jan O. Engsmyr (AP) hatt store nedskjæringer i skolesektoren. Kommunen må spare 80 millioner kroner i 2011, det er 40 millioner mer enn forutsatt. Sarpsborg-skolen har merket sparekniven før. I fjor (2009) ble 20 undervisningsårsverk i grunnskolen fjernet. Dette forringer kvaliteten i skolen og gir færre lærere og større klasser. Den reduserte bemanningen totalt er omtrent 50 stillinger. Foreldre frykter faktisk at stadige kutt etterhvert vil gå ut over læringen. Dette er ikke noen god utvikling. Antallet elever i barneskole øker, mens antall stillinger minsker.

Et annet pengekutt som AP-bystyret går inn for er voksenopplæring. Disse vil få enda mindre penger. Det er ikke bare de eldre som får svi men barna også. Det er viktig at foreldre har god utdannelse for å komme seg inn i arbeidslivet.

Den Rødgrønne-Regjering innfører en ny beregningsmetode for tildeling av penger til barnehager. Denne metode viser at Sarpsborgs innbyggere har lavere utdannelse og blir følgelig straffet for dette av den rødgrønne regjering. Sarpsborg får 11 millioner kroner mindre i 2011.

AP-bystyret har ikke forstått at utdannelse lønner seg. Hadde de hatt en formening om utdannelse ville den Rødgrønne-regjering belønnet Sarpsborg med mer penger – men slik er det nå ikke.

Derfor er det, etter min mening, viktig for kommende generasjoner at AP-byrådet i Sarpsborg blir skiftet ut i 2011.

Offentlig eller privat drift i Sarpsborg ?

Det er sterke politiske meninger om hva som er best for Sarpsborg. Skal vi velge offentlig drift av barnehager, sykehjem osv. eller skal de private få slippe til slik at kommunen sparer penger.

Man skal ikke stikke under en stol at private barnehager i Sarpsborg driftes mer økonomisk enn det offentlige. De private er opptatt av omstillinger og effektivisering. Ungene koser seg like godt i en privatisert barnehage som offentlig – hva er så problemet ?

Til neste år får Sarpsborg 11 millioner kroner mindre å rutte med fra Staten. Er det da ikke naturlig å omstille og effektivisere der vi kan slik at innbyggerne kan få mer ut av pengene ? Eller tryller vi bare bort underskuddet ved å øke eiendomsskatten nok en gang ?

Er det bare den politiske ideologi som stopper privatiseringen i Sarpsborg ?

.

Sarpsborg får mindre penger til barn

Antall innbyggere med høyere utdannelse avgjør hvor store tilskudd kommunene får til barnehager. Sarpsborg taper 11 millioner kroner på de nye reglene.

Det som hittil har vært øremerkede tilskudd til barnehager, skal nemlig innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Beregningen av fordelingen til Sarpsborg kommune viser at kommunen vil trekkes 11 millioner kroner årlig på grunn av én av fordelingsnøklene Regjeringen foreslår å bruke: Ikke bare Sarpsborg rammes hardt på grunn av lavt utdanningsnivå. I Vennesla i Vest-Agder har innbyggerne allerede gått i fakkeltog mot forslaget.

Det er diskriminerende og urimelig. Jeg kan hverken se for meg at inntektstapet er tilsiktet eller gjennomtenkt av Regjeringen, sier Jan O. Engsmyr (AP), ordfører i Sarpsborg.

Jeg ler meg skakk fordervet av disse sosialistene i regjering. Når innbyggerne i Sarpsborg har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet blir de straffet med mindre penger. Dette er en typisk rød tråd i hele denne sosialistiske regjerings levetid. De rike blir mer rik og de fattige enda fattigere.

Mindre penger fra staten gjør at rådmannen vil økonomisk straffe sarrpingene ved å hente inn mer penger fra innbyggerne. Eiendomsskatten økes og SFO blir dyrere.

Nok en gang må jeg le meg skakk fordervet av AP og deres løftebrudd. Blant annet har Arbeiderpartiet valgløfter fra forrige valg som tilsier kutt i SFO-prisen og at eiendomsskatten ikke skal økes utover 2007-nivå.

Var det ikke så at Stoltenberg-regjeringen hadde 100 milliarder kroner mer å fordele enn Bondevik-regjeringen ? Hvor er pengene blitt av ?

“Sosialist-regjeringen kutter – barn får mindre ":http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3884618.ece

Østfoldungdommen trenger bedre busskort!

Sosiale nettverk er viktig for trivsel både på skolen og generelt i hverdagen. Slike nettverk kan være særlig vanskelige å opparbeide seg for elever som bor langt fra sentrum eller som studerer i en annen by.
Vi i Østfold Unge Venstre mener at når du får et skolebusskort som dekker skoleveien frem og tilbake fra skolen, skal du også kunne ha sjansen til skape et sosialt nettverk rundt skolen og i nærmiljøet.

Vi i Østfold Unge Venstre synes at det er forferdelig at et skolebusskort skal gå ut klokken 17:00. På denne måten vil ikke eleven som går på skolen kunne skape seg et sosialt nettverk og ha en identitet til byen som man går på skole i. Vi ønsker derfor at alle skolebusskort som blir utsendt fra Østfold Fylkeskommune skal kunne brukes frem til klokken 23:00.

Vi må satse kollektivt, og hindre at flere og flere unge tar i bruk personbilen. Det er viktig at unge får gode vaner med å bruke kollektivtrafikken for å unngå en ny generasjon bilkjørere.

Det er mange gode grunner til at vi trenger mer fleksible busskort i Østfold. En av gruppene som blir hardest rammet av de strenge busskorttidene er de som studerer musikk, dans eller drama.
Det er linjer for musikk, dans og drama på Greåker, Askim, Risum og Kirkeparken. Disse skolene har ansvar for å avle fram Østfolds nye talenter innenfor musikk, dans og drama.

Det sier seg selv at det er begrenset hva lærerne kan lære elevene i løpet av en skoledag. Dette har skolene løst ved å la elevene ha mulighet til å øve på skolen etter skoleslutt. Men hvor mange vil dra nytte av dette når de må ta bussen hjem før kl 17:00?

Martine Løkke
Nestleder Østfold Unge Venstre

Tut og kjør i Sarpsborg

Stadig kommer det frem at enkeltpersoner velger å si at vi ikke har et miljøproblem i det hele tatt. Det er bare noe ytterliggående miljøekstremister har funnet på. Det er bare å fortsette som før med bilbruk, forbruk og levesett. Men hvis man nå koker hele denne argumentasjonen ned til luftforurensingsproblemer, vil kanskje også disse tvilerne se at vi har et stort troll som venter bak vårt bekvemmelighets-speil.

Les mer…

Fremtidsbyen Sarpsborg

Miljøverndepartementet har gitt ut en rapport med tittel Framtidens byer, en husholdningsundersøkelse. 13 byer deltok, deriblant også Sarpsborg. Ble ikke direkte stolt sarping når jeg leste den.

Les mer…
• Unge Venstre stiller sterkt fra Sarpsborg når partiet holder landsmøte i Olavs by i april. To lokale jenter er da delegater. • www.sa.no

Bussproblemer i Sarpsborg

I Sarpsborg er det mange studenter som bor utenfor sentrum og som er avhengige av å ta bussen både til og fra skolen, dessverre tilfredsstiller ikke tilbudet behovet. Dette ser Unge Venstre på som svært uheldig.

Busstilbudet i Sarpsborg for studenter har blitt dårligere til tross for at Østfold fylkeskommune stadig bevilger mer penger til buss.
Det urimeligste problemet er at bussene er fortsatt ikke er tilpasset de nye skoletidene. Skolestart ble endret fra 08:15 til 08:00, og da må mange elever ta bussen som går en time tidligere for ikke å komme for sent. Å måtte stå opp tidligere kunne vi vel taklet, men når man bor et stykke unna sentrum er det ingen selvfølge at det går noen tidligere buss. Elevene som ikke har noen tidligere buss å ta ender opp med og komme for sent og få anmerkninger. For disse elevene er det også veldig vanskelig å komme seg hjem, og mye tid går bort til venting.

Man ser også en nedprioritering av utkantsområdene. Ruter som Rokkeveien blir byttet ut til fordel for ruter som Ringruta øst/vest som kjører samme retning, men bare halvparten så langt.

Mange har skrevet eller klaget til Østfold kollektivtrafikk uten at situasjonen har endret seg.

Martine Løkke
Nedre Glomma Unge Venstre

For mange kommuner i Østfold?

Mange og små kommuner gjør at innbyggerne i Østfold har et ulikt tilbud og kvalitet på kommunale tjenester. Større kommuner vil kunne bidra til å gi gode helse-, velferds- og kulturtilbud til alle uavhengig av bosted. Med større kommuner vil man få et bedre fagmiljø i kommunen, og flere med høyere utdanning vil kunne bosette seg i distriktene.

I et liberalt demokrati tror man på at makten skal komme nedenfra. Det er viktig at det skal være innbyggerne som former staten og ikke staten som former innbyggerne. For å kunne skape et godt samfunn er det derfor avgjørende at vi har sterke og handlekraftige kommuner.

Sarpsborg Venstre mener at prosessen med å forbedre Østfolds kommunestruktur må begynne nå, slik at Østfold kan bli et foregangsfylke for lokaldemokrati og gode velferdstilbud i kommunene. For Venstre er ikke større kommuner et mål i seg selv, men at de blir sterkere og med gode fagmiljøer som dekker naturlig arbeids-, bo- og serviceregioner.

Martine Løkke
Nestleder Sarpsborg Venstre

• Vi er stolte over å kunne lansere nettsiden for Østfold Arbeiderparti sin ungdomskandidat, Thor Erik Forsberg, på stemforsberg.no. Planen for denne siden er ikke å legge ut partipropaganda, men å skape en kanal hvor hvem som helst kan bli hørt. Kanskje mest av alt for de som føler seg usynlige i samfunnet. • stemforsberg.no

Tenk nytt, behold det gamle!

Hvorfor ikke: Bygge ut Festiviteten, i samme stil! Lag en spektakulær “overgang” i glass, med kafè over Sannesundsveien, og en “undergang” til biblioteket. Biblioteket kan også bygges om, både utvendig og innvendig. Bøkene flyttes i mellomtiden over i Festiviteten, som på det tidspunkt er ferdig bygget! “Kultursentret” Festiviteten og Sarpsborg Bibliotek står ferdig om 3 – 4 år! Det kan senere bli mulig å koble dette sammen med Storbyen, Rica Sarpsborg m.fl.Det er slik de gjør i byer i Europa, beholder fasadene, men bygger til i samme stil. Det kan bli flott når en forandrer radikalt innvendig. På denne måten tar vi vare på historien, men inkluderer det som er nytt! Arkitektkonkuranse om dette? Tenk på alle de flotte små Tyske byer, med “gamle” fasader, hus som har sjel, hus med varme som kjærlig er blitt tatt vare på. Dette er gjort fordi myndighetene i byen VET HVA DE VIL, OG HAR EN HELHETLIG PLAN for byutviklinger! Vi trenger en UTVIKLINGSMINISTER i byen! Nå, ser det ut som vi blir styrt av en INNVIKLINGSMINISTER og det handlingslamma ministeriet hans!

K. Hagen

Kunstgress på Sarpsborg stadion?

I gårsdagens bystyremøte ble det blant annet diskutert om det skulle legges kunstgress over det nye undervarmeanlegget på Sarpsborg Stadion.

KrF, SP og SV foreslo naturgress. Gruppelederen i KrF ønsket nærmere utredninger om konsekvensene ved bruk av kunstgress:

Flertallet støttet imidlertid rådmannen som anbefalte kunstgress. APs argumenter er gjengitt her .

Bra Sjur!

Det er bra Sjur,bli i Særp!Har full forståelse for at hovedgrunnen er at sønnen din skal begynne på skolen i Sarp,men jeg håper også litt av grunnen er at du har hjertet ditt i Sparta!Her her det da også hockeyinteresse av en annen verden,så hvorfor dra til fienden??!Jeg skjønner godt at du ville ta noen samtaler med Tomter,bor på Hamar sjøl jeg(nå…) og ser helt klart at Storhamar er en veldrevet kulbb(dog med sine problemer dem også).Angående Sparta er det nok flere enn meg som er sterkt uenige i både Jobs og Roffes prioriteringer denne sesongen,og jobs fra før også,men Sparta har formodentlig et levende hockeymiljø,og det er særdeles viktig at vi har innfødte Særpingær som kan være med å styre skuta.Dette er det flere opplagte grunner til.Takk Sjur for alt du har gitt oss,og antakelig flere med meg gleder oss med store forventninger til framtida,men det er ikke bare du som skal styre skuta,det er flere!Samarbeid er viktig,og hør på oss supporterne!Sats så mye som mulig på rekruttering fra egen stall!Sammen skal vi dra lasset,sammen skal vi styrke hockeysjela og inkluderinga,sammen skal vi heie Sparta til nye høyder!!!!

Nytt moderne bibliotek i Sarpsborg

Sarpsborg kommune utreder hvorvidt det skal bygges nytt bibliotek i Sarpsborg. Utredningen skal ende opp med en sak som skal fremlegges for bystyret i november.

Spørsmålet er hvilke hovedutfordringer og temaer som bør belyses i utredningen:

- Tomt – kapasitet og funksjonalitet
- Mulige løsninger i samarbeid med private
- Byggets areal
- Biblioteksstrukturen

Gratulerer AP

Syns AP fortjener skryt for et godt valg. Jeg klarer ikke helt å se hvordan de klarte å hale i land det i en kommune hvor mer enn bare veier og forfallne byggninger er blitt en rød tråd etter 93(!) år med AP-styre. Men det er vel av gammel vane folk stemmer AP? Synd ikke Engsmyr foreslo bomring for da kunne valget endt som i nabobyen hvor Fredrikstadfolket endelig forsto at AP ikke er et solidarisk parti som tar vare på de svakeste! Engsmyr har vel vært taktisk og valgt å vente med et slikt forslag til etter valget ;)

Men uansett, gratulerer med resultatet Sarpsborg AP!