Viser arkivet for stikkord skatter

Skatte- og avgiftshelvetet

I går kunne vi i VG lese om Terje Shetelig som fikk regning på over 12.000 kroner i kommunale gebyrer for godkjenning av planene for oppussing av det 3 kvm store badet sitt. Startprisen, dvs gebyret for igangsettelsen av saksbehandlingen var på hele 3.670 kroner. I følge E24 måtte en annen mann ut med 18.500 kroner i gebyr for å føre opp en sykkelbod på 9 kvadratmeter ! Sannsynligvis var gebyrene høyere enn kostnadene for selve sykkelboden.

For en tid tilbake ble Siv Jensen “slaktet” for sine uttalelser om at nordmenn betaler opp i mot 70% av inntekten sin i skatter og avgifter. Mye tyder imidlertid på at hun har rett. Det blir ikke mindre skatt av at politikerne setter andre merkelapper på de offentlige inntektene og kaller avgifter for gebyrer, lisenser, saksbehandlingskostnader eller gud vet hva.

Siden valget i 2005 har Ap lovet at de skal “holde skattetrykket uendret”. Dette viser seg å ikke være annet enn en sleip formulering for å føre folk bak lyset. Helt bevisst har de økt beskatningen gjennom innføring og økning av gebyrer osv for offentlige tjenester vi allerede betaler for over skatteseddelen. Eller som statssekretær for SV i finansdepartementet Roger Schjerva uttalte til Klassekampen i fjor høst : – Dette dreier seg om strukturelle, underliggende skatteinntekter. Ingenting av dette er hemmelig, men det er inntekter som kommer uten at det lager mye politisk støy..

Klassekampen avdekket i samme artikkel at skatteinntektene fra Fastlands-Norge hadde økt hele 167 milliarder i perioden 2005 til 2010. Dette er på nivå med de samlede skattene på personlig inntekt og formue i 2007.

Hvor lenge skal vi finne oss i dette ? Vel, neste mulighet for å si i fra er ved kommunevalget til høsten. La oss sende et klart signal om at vi ikke lenger godtar å bli flådd.

Stoltenberg har doblet gjelden med 100 milliarder kroner

Etter fem år i regjeringen viser tall Dagbladet har fått fra Finansdepartementet at underskuddet i generasjonsregnskapet har doblet seg under den rødgrønne regjeringstiden.Ifølge generasjonsregnskapet, som viser Norges fremtidige utgifter og inntekter, er underskuddet i 2010 cirka 200 milliarder kroner regnet om til dagens verdi. Dersom skattenivået ikke skal økes for barn og barnebarn, bør derfor det offentlige budsjettet kuttes med – eller skattene økes med – om lag 10,5 prosent. Hva mener du om utviklingen ?