Viser arkivet for stikkord skjult

Om APs historieansvar og merkelige politiske håndtering etter siste krig!...

Det interessant at en av etterkrigstidens mest kontroversielle bøker – “Dømmer ikke” av tidligere sjef for Milorg D-13 major Oliver H. Langeland, forligger nå hos bokhandlere 58 år etter at den ble først dømt inndratt. Major Langeland ble innsatt som sjef I milorg i 1942 av Jens Chr. Hauge.

Langeland satte i boken lys på regjeringen Nygaardsvolds forsvarspolitikk før krigen, samt også navngitte Embet- og tjenestemenns bistand til okkupasjonsmakten under krigen og i tillegg til den meget omtalte særbehandlingen enkelte fikk under landssvikoppgjøret hvor ellers mange småfolk ble dømt for landssvik. Dette viser Langeland til var brudd på regjeringens konstitusjonelle plikter etter grunnloven – noe som derfor normalt skulle åpnet for riksrett for de ansvarlige politikere.

Boken hadde også en rekke dokumenter som killdegrunnlag, men som ble altfor sterk kost og sannhet for den nye etterkrigsregjeringen under ledelse av APs Einar Gerhardsen (Olsen). Ved en Kgl. res. av 10 des 1948 ble så riksadvokaten anmodet om etterforskning, og hans bestilte? innstilling ble deretter lagt fram til Stortinget i St.meld.ing 64/1950. Deretter ble det så reist injurietiltale mot Langeland for å få stoppet boken. Han ble selvsagt straffet – samt at det ble mortifisert uttalelser mot navngitte personer. Han ble fritatt for straffeansvar – men boken ble inndratt. Altså en ren politisk dom – iscenesatt av AP!

Nå er denne boken å få tak i igjen – etter 58 år i løyndom og skjul??? – så det er bare nå å løpe og kjøpe – og få innsikt i en politisk styrt historiebeskrivelse om det som skjedde! Virkelig lesbar sann historie!

• Slutt å straff de svake rusmisbrukerne! • akriminaliseringsdebatten-i-ruspolitikken.origo.no

Forskjellsbehandling, skjult mobbing, maktbygging, klaner, utestengelser o l i politikk, organisasjons-, forenings- og arbeidsliv!

I denne tiden er det nå lansert en offentlig aksjon mot skjult mobbing av unge i form av bitching som først startet mellom jenter som jentefenomen – men har åpenbart utvidet seg også til å gjelde mellom gutter! Dette er meget prisverdig! Det er også mange som kjenner seg igjen i denne form av dårlig skjult mobbing i politikk, foreningsliv, arbeidsliv etc. Det har blitt rettet noe lys på ledere i næringsliv som aktivt forskjellsbehandler og skjult mobber på egen arbeidsplass. Det samme gjelder innen organisasjonsliv f eks i LO-sammenheng – hvor kanskje enkelte som trenger assistanse fra egen fagforening – heller faktisk utestenges, skjult mobbes og ikke da mottar den hjelp en har krav på etter mange års innbetaling av medlemskontingent etc. når en har behov for det Det samme gjelder også innen annet foreningsliv og virksomhet! Det er kanskje også en form for skjult mobbing og utestengelse også innen politikk – om en bare tilgodeser egen familie, slekt og venner og ikke bryr seg om eller verdsetter andre osv som også stiller opp for en politisk sak. Slik form for organisering er f eks meget godt brukt og kjent innen AP! Her har det vært en meget sterk oppbygging av klaner som har tilranet seg mer og mer makt – og som så relativt skånselsløst bruker denne for å oppnå egne fordeler og makt!