Viser arkivet for stikkord skole

Rødgrønn skolepolitikk er dårlig iflg PISA


PISA-undersøkelsen fra OECD har som mål å kartlegge 15-åringers kompetanse og ferdigheter innenfor fagområdene lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing. PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og Norge har deltatt siden oppstarten i 2000. PISA-undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2012, og resultatene fra denne undersøkelsen viser nå nedslående resultater.

Den norske delen av PISA-prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har gitt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

Resultatet av 8 år med rødgrønn skolepolitikk viser at det nok en gang ikke står så bra til. Norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk og gjør det dårligere enn tidligere.

Uansett regjering vi har, ville de nok bruke PISA-rapporten for det den er verdt.

De rødgrønne og særdeles Sosialistiske Venstreparti har ikke klart å snu trenden i skolepolitikken, selv etter 8 år i en rødgrønn-regjering. Sosialistiske Venstreparti skryter på sine egne sider hvor flink de selv har vært i regjering. De skriver: SV mener at skolen skal gi kunnskap til alle barn og unge. Derfor satser SV på den offentlige fellesskolen. Gjennom åtte år i regjering har SV jobbet systematisk for å heve kvaliteten i den offentlige skolen slik at alle elever lærer mer. Disse 8 årene har vist at norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk. Hva har da de rødgrønne egentlig satset på ?

Videre skryter SV over hva de har gjort i regjering de siste 8 årene. De har sikkert gjort et eller annet de siste 8 årene, men som PISA rapporten viser – satset den rødgrønne-regjering på feil verktøykasse !!

Arbeiderpartiet skremmer bort skoler

Nå har Sarpsborg Arbeiderparti regjert i en mannsalder og når vi ser tilbake finner vi ut at flere skoler er forsvunnet. Her tenker jeg på BI – Teknikken – Sykepleierskolen m.fl

Hvorfor er disse skolene borte ?

Trenger vi Privatlærere i vårt samfunn ?

Lærertettheten i skolen er gått ned de siste årene, samtidig som kravene til individuelt tilpasset opplæring har økt. Derfor har noen foreldre kjøpt hjelp til sine barn fra privatlærer. En lærertime koster mellom kr.500-700.- per time. 2 timer i uker blir kr.4000.- / mnd. Ikke alle foreldre har råd til disse summene.

Den Rødgrønne regjering er selv med å skape skjevheter i samfunnet ved ikke å gjøre nok i skolen. Det er rett og slett ikke tid og ressurser til å følge opp forventningene som er skapt om at hver enkelt skal få individuell tilpasset opplæring, dette svekker felleskolen.

Veksten i privatundervisning kommer som et resultat av problemer i skolen.

Trenger vi Privatlærere i vårt samfunn eller skal vi støtte oss til at vi skal få det vi trenger av Staten

- Jeg ble torturert

hva slags rett har man til og klage og syte når man blir tatt for omgang med mindreårige ? Tror nok mye er påfunn for og bli et offer i denne lærer flausa, “som man reder ligger man heter det”.
Denne læreren har nok fått som fortjent uten at han har tatt skade av det.
Barn pluss voksne pluss sex er NO NO enkelt og greit.

Ett av ti skoleår forsvinner i bråk og uro

Er det rart at norske elever har vanskeligheter med å lære seg å lese og skrive. Ett av ti skoleår forsvinner i bråk og uro. Er det ikke påtide med å innføre disiplin fra første skoleår ?

*Her er utdrag fra ordensreglementet til Oslo-skolene: *

•Holde arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
•Møte presis til timer og avtaler.
•Gjøre skolearbeidet til avtalt tid.
•Holde skolens område rent og ryddig.
•Ta vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
•Ta godt vare på personlige eiendeler.
•Unngå å ta med verdisaker på skolen.
•Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
•Mobbing skal ikke forekomme.
•Seksuell trakassering er ikke tillatt.
•Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.

La oss diskutere FrP-s 10 skolepunkter

Norge ligger ikke akkurat på topp i lesing og skriving derfor har FrP lagt frem en topp 10 liste for en bedre skole. Om disse 10 punktene vil gi en bedre skole vet ikke jeg, men vi kan diskutere dem.

Her er FrPs ti punkter:

1. Prioritere basisfagene
2. Øke lærerens status
3. Ansette rektorer på åremål
4. Kartlegge faglig nivå tidligere og gi individuell oppfølging
5. Innføre lærerutdanning på masternivå
6. Innføre fritt skolevalg
7. Gi karakterer fra femte klasse
8. Pusse opp slitte skolebygg
9. Slå hardt ned på mobbing
10. Gjenreise skoledisiplinen