Viser arkivet for stikkord sosialisme

Den Rødgrønne ULIKHETEN !!


Den rødgrønne regjering er selv med på å lage et stort klassskille mellom fattig og rik. Det siste er at lommeboka avgjør i helsevesenet. 4 år etter at en stortingsmelding om sosiale helseforskjeller skapte begeistring, øker forskjellene i Helse-Norge. Har du penger og trenger en operasjon kan du få operasjon på dagen. Privat helseforsikring har eksplodert – flere og flere kjøper denne type forsikring. Kjøp av private helseforsikringer har økt med 30 prosent på bare ett år. Er du så uheldig og ikke har penger kan du risikere å dø i helsekø.

Den rødgrønne-regjering uttrykker bekymring for denne ulikheten mens de spiser kaviar og drikker champagne. Fordelingspolitikken har vært en fanesak for den rødgrønne regjeringen. Likevel har vi fått 16.000 nye fattige under Stoltenberg-regjeringen(e) Norge er fortsatt et samfunn preget av likhet – og den rødgrønn regjering har utspilt sin politiske rolle som flaggbærer av likhet.

Venstresidens tanke om fordelingspolitikk framstår som at det er mindre viktig at de som har lite får mer, så lenge de som har mest får mindre.

Den gode ulikheten er den som er nødvendig i samfunn der belønning står i rimelig forhold til innsats. Den dårlige ulikheten er den som hemmer den økonomiske utviklingen, fordi den reduserer mulighetene til deler av befolkningen. I tillegg kommer den stygge ulikheten, som er et resultat av forskjellsbehandling og politiske fordeler.

Det er ikke Ronald Reagan, Margareth Thatcher, George Busch , markedslibralismen, EU osv. som har skapt de ny-fattige i Norge – det er fordelingspolitikken til den rødgrønne-regjering , Arbeiderpartiet , Sosialistiske Venstreparti og Senterpartiet

En del av APs indre diktatoriske sjel ??? ...

Det som kommer tilsyne og som skjer innen APs indre rørde sirkler er meget direkte avslørende og ikke minst ganske oppsiktsvekkende. I tillegg til sex-skandalene som for tiden florerer i partiet AP – så har nå den tidligere mektige partisekretæren Kolberg vist noen av sine egentlige sanne sider med solid bakgrunn i selvbestaltet autoritet og innflytelse fra dette statsbærende partiet! Han virker ha lært noe av den avdøde partiserkretæren Haakon Lie om hvordan makt virkelig utøves og skal virke med sosialistisk kraft og innflytelse i det norske samfunn! Men det er da godt at det til tider avsløres! Ikke sant? Jf fra Dagbladet i dag -
- Martin Kolberg presset Liers ledere i politisak
.Etter at stedatteren ble anmeldt for bedrageri, skriver Drammens Tidende.
(Dagbladet): Stortingsrepresentant Martin Kolbergs stedatter ble i mars 2010 anmeldt for bedrageri av Lier kommune.

Drammens Tidende skriver i dag at Kolberg etter dette grep personlig inn overfor kommunetoppene som stod for anmeldelsen.

Flere toppbyrokrater følte seg presset, skriver avisa.

- Kolberg truet med å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, og sa at hans advokater ville be om innsyn i saken, sier rådmann Hans-Petter Christensen i Lier til avisa.

Han hevder han ble kraftig irrettesatt av den tidligere partisekretæren i Arbeiderpartiet.

- Kolberg sa han ikke var til å skubbe seg på, og det gjorde meg mektig irritert, Christensen.

Til Drammens Tidende bekrefter Martin Kolberg at han har tatt «et par-tre telefoner» i forbindelse med anmeldelsen av stedatteren.

- Jeg vil ikke identifisere noen jeg har snakket med fordi dette er en privatsak. Men jeg oppfattet dem som de riktige personene å konferere med om disse tingene for halvannet år siden, sier Kolberg til avisa.

Saken ble først henlagt av det lokale politiet, men statsadvokaten har nå beordret ny etterforskning.

Påvirker utlandet Rødgrønn politikk ?

Noen av Origos sosialist debatanter mener at det er kun den rødgrønne regjering sin politikk som som gjør at vi har velstand i Norge. De liker å skryte at Norge nok en gang på topp i levekårsundersøkelse. Vi er på topp i undersøkelsen pga våre fattige er ikke tatt med – de er holdt utenfor.

Etter at de Rødgrønne overtok regjeringslokalene har fattigdommen bare blomstret i Norge. Aldri før har de fattige blitt mer fattig og de rike blitt rikere. Fordelingsnøkkelen til sosialistene har ikke helt virket som det ble lovet i Soria Moria. 600.000 mennesker er på en eller annen måte holdt utenfor arbeidslivet. Halvparten av arbeidstagerne betaler toppskatt. Milliardærene er blitt enda rikere.

Norge har i dag et Pensjonsfond på 3000 milliarder ufattelige kroner. Vi har ikke råd til å satse på kollektivtransport som buss – tog – trikk osv. Ikke har vi hurtigtog heller. NSB – Det går ikke alltid et tog. Skoler, kirker, offentlige bygg osv forfaller. Norge råtner på rot men vi er best i levekårsundersøkelse uten innblanding fra de fattige.

På hvilken måte påvirker utlandet (Europa) Rødgrønn politikk i Norge ?

AP mer RØD enn SV ?

Hvem skule tro at i noen saker er AP mer sosialist enn Sosialistisk Venstreparti ?

SV har som mål å være den rødgrønne regjeringens indre venstreopposisjon, som presser Arbeiderpartiet til mer radikal politikk. Men der SV er tydelig plassert til venstre for regjeringspartner Ap i rikspolitikken, står partiets ordførere til høyre for Aps.

Landets SV Ordførere er blitt spurt i en undersøkelse:

- SVs ordførere er mindre positive til å øke skattene enn Aps.

- SV-ordførerne er i større grad enn Ap-ordførerne innstilt på å løse velferdsproblemene ved hjelp av private selskaper og frivillige organisasjoner.

- SVs ordførerne er mer innstilt på å heve pensjonsalderen enn Aps.

Sosialistisk Venstreparti Ordførerne skulle også rangere viktigheten av å øke skattene for å «sikre velferd for alle i framtiden» fra én til seks.

Arbeiderpartiets ordførere mener skatteøkning er blant de viktigste tiltaktene for å sikre framtidas velferd, og gir rangeringen 3,88 i snitt. SV-ordførerne gir skatteøkning en karakter på 3,23 – lavere enn selv Sp (3,79), KrF (3,3) og Venstre (3,4).

SV-erne mener også – igjen i motsetning til Ap-ordførerne – at skatteøkning er et dårligere tiltak for å sikre velferden enn å heve pensjonsalderen og å slippe private og frivillige aktører inn på tjenestemarkedet.

Dette viser at Sosialistisk Venstreparti har på enkelte områder mer til felles med Høyre enn med Arbeiderpartiet. Det viser at AP og SV bytter side i politikken – AP går tilbake til røttene – sosialisme/radikal mm SV blir mer et middelklasseparti.

Er det rart vi kaller AP for sosialistisk ?

AP bryr seg ikke om åpenhet

I et demokratisk samfunn er det viktig at alle spiller med åpenhet. Vi har lover som skal sørge for åpenhet i offentlige ansettelsesprosesser. Men det er en økende tendens til at forvaltningen begynner å lage egne prosedyrer fordi man er uenig i det Stortinget har bestemt.

Det gjelder tydeligvis ikke for Arbeiderpartiet og kulturminister Anniken Huitfeldt når hun fredag ansatte Anne Aasheim som ny direktør i Kulturrådet, uten at Aasheim sto på noen søkerliste.

Hvorfor ikke denne åpenhet fra Arbeiderpartiet – kan det være noe fra gammelt av ? Det norske Arbeiderpartiet ble etablert som et sosialistisk parti ved fremveksten av den sosialistiske ideologi og sosialisme. Etter første verdenskrig og den russiske revolusjon radikaliserte Arbeiderpartiet seg til å bli et revolusjonært parti for proletariatet. Arbeiderpartiet valgte med det å bli medlem av den kommunistiske internasjonale også kalt komintern. (Den kommunistiske internasjonale)

Min teori at AP ikke spiller med åpenhet er rett og slett kommunistisk. Partiet beveger seg tilbake til røttene – til internasjonal sammenslutning av kommunistiske og venstresosialistiske partier.

Sosialistene gir de fattige dårlig helsevesen

Den rødgrønne regjering er selv med på å lage et stort klassskille mellom fattig og rik. Det siste er at lommeboka avgjør i helsevesenet. Tre år etter at en stortingsmelding om sosiale helseforskjeller skapte begeistring, øker forskjellene i Helse-Norge. Har du penger og trenger en operasjon kan du få operasjon på dagen. Privat helseforsikring har eksplodert – flere og flere kjøper denne type forsikring. Kjøp av private helseforsikringer har økt med 24 prosent på bare ett år. Er du så uheldig og ikke har penger kan du risikere å dø i helsekø.

Norge er fortsatt et samfunn preget av likhet – og den rødgrønn regjering har utspilt sin politiske rolle som flaggbærer av likhet.

Trenger vi egentlig Sosialistisk Venstreparti ?

Det er lite igjen av SVs klare sosialisme, men mye sosialdemokrati. Mer enn i Ap. Spørsmålet er om det er behov for et parti som er en mindre kopi av Ap, og bare noen nyanser rødere. Jens Stoltenberg valser fortsatt over sin regjeringskamerat Kristin Halvorsen i de spørsmålene som betyr mest for Ap, men han gjør det på en penere måte enn Haakon Lie gjorde i sin tid.

Og i 2009 ble en tidligere SV’er valgt til ny partisekretær i AP. Raymond Johansen ble i sin tid mobbet ut av SV, kanskje fordi han gjennom AP/SV-byrådet i Oslo 1991 – 95 gav sitt parti en forsmak på hvordan regjeringssamarbeid arter seg; stadige kompromisser.

Om det finnes noen opposisjon igjen i SV burde den konfrontere partiledelsen med alle de brutte løftene, både fra 2005-valgkampen og Soria Moria-erklæringen. Og stillte spøsmålet om hvorfor lederen i et erklært sosialistisk parti gambler med folks penger gjennom Pensjonsfondet. De bør også spørre Kristin Halvorsen om hvordan et sosialistisk parti som har hatt finansministeren i en flertallsregjering i verdens rikeste land ikke kan gjennomføre sine valgløfter – før det kom en internasjonal finanskrise. Før finanskrisen var det tross alt lite som skilte SV-lederen fra andre partiers representanter, i hennes rolle som finansminister. Uten finanskrisen ville SV hatt færre punkter å krysse av på sin liste over oppfylte valglister.

Egentlig har regjeringspartiene ingen grunn til ikke å ha oppfylt Soria Moria-erklæringens løfter.
Slike kjetterske spørsmål kommer ikke SV-opposisjonen – om den finnes – til å stille på landsmøtene. For SV går til valg på fortsatt regjeringsmakt. Intern krangling kan ødelegge. Derfor må de kjetterske spørsmålene overlates til den ikke-sosialistiske opposisjonen. Da kan SV’erne slutte rekkene. For da er det tross alt valgkamp.

Men hvor mange SV’ere vil under landsmøtet og i tiden fremover spørre seg om det lenger er noe reelt behov for SV som eget parti?

Hva mener du ?

Sosialistene driver nedbygging av industrien i Norge

Ihht valgforsker Frank Aarebrot (AP-velger og valgforsker) bygger den sittende sosialistiske regjering ned industrien i Norge. Om ikke dette var nok fortsetter sosialistene med full stopp i utbygging av vannkraften. Han advarte også mot sentralstyringen som sosialistene driver med.

Aarebrot peker på at sosialistene bør skape industriarbeidsplasser for å sysselsette de unge. Han har lagt merke til at det som ble kommunisert ut fra den viktige fagligpolitiske konferansen i Sørmarka mandag, med hele Aps regjeringsapparat og LO-toppene tilstede, ikke i særlig grad handlet om industripolitikk.

– Det er oppsiktsvekkende, og vitner heller ikke om en kraftfull fagbevegelse, mener Aarebrot

Frank Aarebrot utfordrer Arbeiderpartiet til intet mindre enn å finne tilbake til arbeiderne, der kraftsosialisme er en hedersbetegnelse, og industripolitikken står i sentrum.

Svart på hvit står det at sosialistene med LO i spissen ikke gjør NOK for den vanlige arbeider. Dette er intet nytt at sosialistene er passive, men heller er opptatt av egen lønn

*Hvordan vil du bygge ny industri i Norge ?

Fra sosialisme til kommunisme = Regjeringen

Det er deilig at regjeringen viser sitt sanne ansikt. Samtidig får undertegnede kjeft for å kalle regjeringen for sosialister men hva blir det neste ordet vi kan bruke på regjeringen – KOMMUNISTER ?

Regjeringen har sett seg lei på at private barnehageeiere tjener seg rike på barnehagedrift. Nå vil de konfiskere privat eiendom. Kommunist-gjengen vil at verdiene skal overføres til stat eller kommune dersom en privat barnehage avvikles, for eksempel i form av salg.

Kommunist-regjeringen var avhengig av private barnehager for å oppnå sitt mål om nesten full barnehagedekning. Nå slår de foten bort fra dem og skal konfiskere eiendommen…..

Uansett hva du vil kalle dette så er dette ren og skjær kommunisme og det kan være i strid med menneskerettighetene.

Sosialistene ødelegger vår verdensarv

Konsekvensene av sosialistenes politikk, byggingen av kraftlinjen gjennom Hardanger, gjør det umulig å få området med på UNESCOs verdensarvliste.

Sosialistene, AP, SV og SP bryr seg ikke om Norges kultur- og naturarvsteder («Verdensarven») som har særlig betydning for menneskeheten.

I følge verdensarvkonvensjonen er medlemslandene forpliktet til å ivareta og beskytte verdensarvstedene. Sosialistene er kun opptatt av økte skatter og avgifter og ser på en rasering av Norges kultur- og naturarvsteder som lønnsomt.

Sosialistene bør ikke få fortsette på denne måten. Det er påtide at andre partier som taler folkets sak får slippe til. I fremtiden bør dine og mine barn, barnebarn osv få oppleve Norges kultur- og naturarvsteder som noe fantastisk, noe unikt.

Du har valget mellom sosialisme og norsk kultur- og naturarvsteder. Jeg velger det siste for våre barns del

Mannsdominert i Arbeiderpartiet?

Historien viser at Arbeiderpartiet er et mannsdominert politisk parti. Anders Andersen var den første sosialistiske leder av Arbeiderpartiet i tidsrommet 1887 – 1888. Vi må helt frem til 1981 før partiet fikk sin kvinnelige leder. Gro Harlem Brundtland var leder fra 81 – 92. Etter det har det kun vært mannlige ledere. Hvorfor ?

Av 37 Parlamentariske ledere i Arbeiderpartiet har det vært 6 kvinnelige. 2-3 av disse har sittet i 2 perioder, 1 har vært PL i en overgang på noen mnd.

Arbeiderpartiet har hatt 12 partisekretærer og kun 1 av disse har vært kvinne.

Statsministerens kontor lønner kvinner og menn forskjellig. Statsminister Jens Stoltenberg er lunken til en egen likelønnspott, utover rammene for frontfaget. Av de 65 årsverkene ved SMK, tjener kvinner i snitt mindre enn sine mannlige kolleger.